Aktuellt

SCB: 2020 hade högsta antalet döda per capita sedan år 2012

SCB:s slutliga befolkningsstatistik för Sverige och år 2020 är nu publicerad. Den visar att pandemiåret 2020 hade det högsta antalet döda pe...

2020-03-02

Arbetsgivarverket - statligt anställda smittbärare ska behålla lön

Arbetsgivarverket har nu information om vad som gäller för arbetstagare och arbetsgivare gällande den enskilde anställde som inte kan vara på jobbet på grund av coronasmitta. Bland annat ska den som sätts i karantän för att vederbörande är eller misstänks vara smittbärare enligt smittskyddslagen behålla sin lön. Det gäller dock inte om den anställde frivilligt åkt på semester mot expertmyndigheternas rekommendation till ett land med smitta. Detta gäller statliga anställda, för privata anställda kan andra avtal gälla. Försäkringskassan betalar ut smittbärarpenning om man inte kan jobba på grund av att man är smittad av en allmänfarlig sjukdom. Ett urval av de privata avtalen hittas också nedan.
Några av de berörda arbetsgivarna.
Grundprincipen är att statligt anställda smittbärare enligt smittskyddslagen ska behålla sin lön om de sätts i hemkarantän på grund av att de är eller kan vara smittbärare (Källa: PDF):
"12 mom. Lön till smittbärareNågot avdrag ska inte göras på lönen när en arbetstagare är frånvarande från arbetet på grund av att han är eller misstänks vara smittbärare enligt bestämmelserna i smitt- skyddslagen eller livsmedelslagen (motsvarande)." 
Arbetsgivarverket skriver också i en informationstext på sin hemsida att i princip ska en statligt anställd behålla sin lön om vederbörande inte kan vara på jobbet på grund av smittorisk, men det gäller inte om det är den anställde som vägrar komma till jobbet eller om den anställde rest på semester till ett smittbelagt område mot expertmyndigheternas rekommendationer. I praktiken Wuhan i Kina än så länge.
"Rättsläget är oklart, men Arbetsgivarverket bedömer att lön i en sådan situation inte ska behöva betalas ut. Enligt 2 kap. 1 § smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. En arbetstagare som inte följer myndigheternas rekommendationer med anledning av coronaviruset, kan inte anses uppfylla denna skyldighet.
Genom att åka till ett sådant område, i strid med myndigheternas rekommendationer, får arbetstagaren också ta konsekvenserna av detta beslut, så länge arbetsgivaren å sin sida följer myndigheternas rekommendationer. Detta bör dock arbetsgivaren kommunicera med arbetstagaren före avresa."
Om arbetstagaren dock faktiskt blivit smittbärare enligt läkarintyg trots frivillig semesterresa så ska lön fortfarande behållas.
"Om arbetstagaren kan uppvisa ett läkarintyg som styrker att hen kan antas vara smittad utgår lön till smittbärare."
Hamnar man i karantän utomlands eller försenas på grund av inställda flyg om det är på grund av tjänsteresa ska lönen bibehållas. Om arbetsgivaren vill att den anställde ska vara hemma i karantän efter en sådan resa ska lön utbetalas.

Arbetsgivarverkets information hittas här.

Arbetsgivarverket hanterar statens roll som arbetgivare, och dessa regler gäller de statligt antällda. För privat eller kommunalt anställda gäller separata avtal mellan arbetsgivare och fack.

Coronaviruset SARS-CoV-2 har klassats som allmänfarligt och smittbärarreglerna börjar då gälla.

Om man inte kan arbeta på grund av att man är smittad av en allmänfarlig sjukdom så har även Försäkringskassan smittbärarpenning, som är 80% av lönen, men maximalt 804:- SEK om dagen. Har man över ca 31 000:- SEK i månadslön slår man i taket på ersättningen om denna gäller för sju dagar i veckan, annars slår man i taket på ca 21 000:- SEK i månadslön. Man kan också få reseersättning för resor till sjukhuset om man bär en allmänfarlig sjukdom. Information hittas här hos Försäkringskassan.

För medelklassen kan en karantän alltså innebära en avsevärd inkomstreducering, om inte avtalet mellan arbetsgivare och fack likt i fallet statliga arbetsgivare innebär att full lön ska betalas ut om man sätts i karantän i hemmet som smittbärare.

För exempelvis Vårdförbundet (PDF) gäller att man ska bibehålla högst 90% av lönen vid karantän, från vilket Försäkringskassans smittbärarpenning ska dras.
"Mom. 8 Ersättning till smittbärareArbetstagare som med stöd av smittskyddslagen eller motsvarande lagstiftning förbjuds att tjänstgöra i avvaktan på resultat av beordrad läkarundersökning eller efter läkares utlåtande bibehåller högst 90 procent av samtliga sina avlöningsförmåner. Förmånerna ska reduceras med eventuell ersättning enligt regler om ersättning till smittbärare i socialförsäkringsbalken."
Inom livsmedelsföretagen ska man rent av få 10% högre errsättning under de första fjorton dagarnas karantän:
"11.4 Ersättning till smittbärareDå en arbetare måste avhålla sig från arbete på grund av risk för över- föring av smitta och rätt föreligger till ersättning enligt lagen om ersättning för smittbärare utges under de första 14 dagarna ett tillägg som motsvarar 10% av arbetarens genomsnittliga timförtjänst under den senaste avlöningsperioden."
Akademikerfacket SACO:s avtal säger att sjukavdrag gäller från första dagen, så ingen full lön för privatanställda akademiker:
"Ersättning till smittbärareMom 6. Måste tjänsteman avhålla sig från arbete på grund av risk för att överföra smitta och har rätt till smittbärarpenning görs sjukavdrag enligt mom 3:1 c från och med första dagen."
Ett enskilt avtal mellan Elektrikerförbundet och en specifik arbetsgivare (PDF) lyder
"11.7 SmittbärareOm arbetstagare måste avhålla sig från arbetet på grund av risk för överförande av smitta och rätt föreligger till smittbärarpenning görs avdrag enligt nedan:A/ Högst fem arbetsdagar samt del av dag, med en timlön per frånvarotimmeB/ Mer än fem arbetsdagar, med en dagslön per kalenderdag. Avdrag görs ej för arbetsfria dagar som inleder eller avslutar frånvaron.C/ Vid intermittent deltid görs avdrag med månadslönen (antalet arbetsdagar per vecka * 21/5)D/ Vid frånvaro hel kalender månad dras hela månadslönen."
Ingen lön alls alltså, utan elektrikern får nöja sig helt med Försäkringskassans smittbärarpenning.

Kort sagt beror allt på vad man har för avtal fack-arbetsgivare. I sämsta fall gäller Försäkringskassans smittbärarpenning.

Om man dock hamnar i karantän utan att själv vara smittbärare, t ex om en hel byggnad eller ett område sätts i karantän, och man personligen inte har läkarintyg på att man kan misstänkas vara smittbärare, blir situationen oklar.

26 kommentarer:

 1. Om arbetsgivaren säger åt dig att vara hemma så skall full lön utgå oavsett skäl. Är du sjuk är det sjukpenning med läkarintyg. Arbetsgivaren har dock rätt att kräva att du går till läkaren om de misstänker att du är sjuk och inte kan jobba om jag inte missminner mig. Full lön ska utgå om du ej är sjuk enligt läkare för de dagar du varit borta från jobbet alt sjukpenning om du är sjuk.

  Eller har jag fått det om bakfoten?

  SvaraRadera
 2. Fick meddelande i helgen om detta, om man varit i Italien, Iran, Sydkorea eller Kina gäller det 14 dagar i frivillig karantän eller något sådant stor det.

  SvaraRadera
 3. Vi får se om tillfälliga regler införs, sjukvården kommer inte villa ha en anstormning av smittade bara för att få intyg. Detta ger bara extra belastning och risk för sjukvården och dess anställda.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bör kunna lösas per telefon. Svårt annars att inställa sig hos läkaren om man är satt i karantän.

   Radera
  2. Risken för missbruk är uppenbar om man lättar på reglerna.
   Arbetsgivaren kommer att få ta smällen.

   Radera
 4. Jag gissar att vi snart går in i en ny fas för att hantera COVID-19. Smittspårning upphör, individer med symtom uppmanas att stanna hemma och inte belasta sjukvården. Tester tas inte generellt. Endast svåra fall som som kräver vård testas för att verifiera sjukdomstillstånd, behandling och skydd av personal.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du menar som för en vanlig influensa?

   Radera
  2. COVID-19 är en otrevlig historia men inte tillräckligt otrevlig för att ta kostnaden av Drakoniska åtgärder. Samhället ställs alltid inför prioriteringar och val, eftersom det inte finns obegränsat av resurser.

   Radera
  3. Nu spekulerar jag fritt:

   Det framkommer nu att väldigt lindriga symptom är vanliga. Kanske så lindriga att det inte ses som något särskilt om man i tex USA eller Europa känner sig förkyld.

   I Kina avvecklar de ett sjukhus nu och i Sverige har flera smittade skickats i hemkarantän istället. Bra eller dåligt, vet ej.

   Hursom om det är så som det spekulerats i att Kina långt ifrån har fångat upp de smittade och bara en del är noterade i statistiken så finns risken att smittan sprids utan uppföljning. Om det sker i samverkan med att flera får mildare symptom (eller inga till och med) så kan viruset rätt snabbt rulla runt klotet.

   Varför en del blir sjukare än andra förklaras till stora delar av hög ålder och bakomliggande faktorer.

   Frågan varför många får mild eller ingen symptom är dock inte lika tydlig. Viruset är av Coronatyp. Det finns coronasläktingar till viruset som rullar runt som vanliga influensor. Kan immunförsvar ha någon hjälp om man har en historia av tidigare influensor av närliggande uppbyggnad? I så fall bra, men det leder ju då i så fall till att mycket kan gå under radarn och poppa upp hårt mot riskgrupper.

   Radera
 5. Hur fungerar det för egenföretagare? Är det ens egna försäkringar som gäller eller finns det någon allmän peng från FK att åberopa?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om det är som med sjukersättning så är det ju företaget som betalar första 14 dagarna.

   Radera
 6. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 7. Hade varit intressant att höra livsmedelsfackets motivering till 10% tillägg. Måste ha haft bra förhandlare dock 🤔

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man vill inte ha smittbärare i livsmedelsproduktionen.
   Ingen ska lockas att gå till jobbet och mala korv om de känner sig "okej" efter allvarlig smittande sjukdom.

   Radera
  2. Förmodligen är timpenningen ganska låg och sen förekommer det mycket tillägg - t ex frys, ob osv osv.

   Radera
  3. Läs länkarna istället.

   Serveringsavtalet - Livsmedelsföretagen - Hotell- och restaurangfacket

   10% påslag på ordinarie timlön gäller alltså serveringspersonal.

   Radera
  4. @least: Allt grisblod du kan dricka.

   Radera
 8. De på mitt jobb som varit i smittade regioner uppmanas att jobba hemifrån i 14 dagar.

  SvaraRadera
 9. Måndag - och där kom den.
  "Folkhälsomyndigheten höjer risken för allmän spridning av coronaviruset i Sverige från "låg" till "måttlig"."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är ju samma race to the bottom som riksbankens kära "signalpolitik". Förr eller senare måste de trycka plattan i mattan och försäkra om att "nemen nu menar vi detta på allvar-allvar, inte som förut, jag lovar!".

   Radera
 10. Tydligen har nu folkhälsomyndigheten bett transportstyrelsen att ställa in flyg från Iran. Något som bloggaren i raljanta ordalag påpekat skulle bryta mot lagen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Covid-19 klassas nu som allmän- och samhällsfarligsjukdom enligt smittskyddslagen. Stoppa luftfart är inget problem. Liksom tåg, stänga skolor, dagis, hindra möten och sammankomster osv.

   Radera
 11. Åtminstone två storbanken beordrar personal som besökt riskområden att arbeta hemifrån i 14 dagar.

  SvaraRadera