Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2019-12-18 14:35

Dagens Medicin: Hyrpersonal tas inte med i landstingens budget

Tidningens Dagens Medicin bekräftar bloggens hypotes - hyrpersonal tas inte med i landstingsbudgeten, så genom att sparka personal och istället hyra in dem till dubbla priset kan man låtsas att man har en budget i balans vid början av året. Sedan hyr man in personal istället och visar underskott.
Smittförande ämnen.
Av landets 21 landsting ("regioner" som det nya historielösa EU-anpassade begreppet är) har bara ett landsting uppgett till Dagens Medicin att de faktiskt budgeterar för kostnaden hyrpersonal innebär. Det handlar om Kronobergs län. Av 21 landsting har dock fem inte svarat och hur övriga femton gör är okänt.

Merkostnaden för hyrpersonal uppges av sju av landstingen vara 45-200% över att ha egen anställd personal. Övriga nio landsting har inte uppgett siffror. Detta enligt Läkartidningens referat av Dagens Medicins betalväggskyddade ursprungsartikel. Pga Sverige kommande ännu okända tillämpning av EU:s länkskatt kan jag inte länka till Läkartidningen eller Dagens Medicin, då dessa är traditionella media och därmed kan komma att kräva betalt för länkningar, även retroaktivt efter införd lagstiftning då webpublicering anses vara pågående publicering.


Varför gör man då detta? Som bloggen ursprungligen skrev så handlar det om att ledning och politiker måste fejka en budget i balans när den läggs runt årsskiftet. Anställd personal är fasta kostnader, som man måste budgetera som utgifter. Sparkar man personalen så blir alltså utgifterna lägre och man kan snygga till budgeten. Sedan hyr man in personal istället, och visar som vanligt underskott i verkligheten. På grund av kraven på en budget i balans så ökar man därmed sina kostnader av byråkratisk orsaker - håll nere budget, öka de verkliga kostnaderna när budgeten väl är klubbad.

Undantaget är alltså Kronobergs landsting, som har budgeterat 27 MSEK för hyrpersonal och uppger att kostnaden för dessa är 60% högre än för anställd personal.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

31 kommentarer:

 1. "Det är inget fel på det här landet, det är inget fel på det här landet, det är inget fel på det här landet..."

  SvaraRadera
 2. En amerikansk forskare undersökte sambandet mellan kostnaden för välfärdsstaten och hur nöjda medborgarna är med den. Han fann att högre kostandet gav nöjdare medborgare. Sverige avvek när det gällde sjukvården. Vi var nöjdare med den en vad som kunde förväntas. Hans förklaring var att den institutionella konkurrensen mellan landstingen fungerade som kvalitétshöjande.

  Låt oss därför hylla Landstinget i Kronoberg och kräva att våra respektive landsting lär av dem.

  SvaraRadera
 3. Inte lätt för regionerna att följa lagen, kommunala balanskravet som också gäller regioner, överskottsmålet och utgiftstaket. Det behövs nog en ny Oxenstierna snart för att få ordning på staten.

  SvaraRadera
 4. Det är rentav trams att kostnaden för hyrläkare är dubbel jämfört med fast anställda läkare. Kommer man fram till den slutsatsen så har man räknat fel vilket sannolikt är en följd av bristande insikt i verkliga förhållanden. Man bör dessutom ställa sig samma fråga som Östling - vad f*n får man för pengarna? Produktiviteten hos hyrläkare är ofta avsevärt högre än hos fasta läkare. Jag försöker lägga in ett beräkningsexempel från verkligheten i bloggarens föregående inlägg men vet inte om jag lyckas eftersom jag inte finns med på vitlistan.

  SvaraRadera
 5. Måste vara ett typo här?
  "Av 21 landsting har dock fem inte svarat och hur övriga femton gör är okänt"
  Annars är det inte mycket kött på benen om det är ovisst hur 20 av 21 gör

  SvaraRadera
 6. Timers till bolag: 1149,00
  Månadslön fast anställd 80000,00
  Antal arbetsdagar: 249,00
  Sjuk, dagar: 10,00
  Utbildning, dagar: 10,00
  Utbildningskostn, fast läkare: 0,00
  Utbildningskostn, hyrläkare: 20000,00
  Sjukers, hyrläkare: 51475,20
  Semesterdagar, antal: 30,00
  Lönedagar, fast läkare: 209,00
  Lönedagar, hyrläkare: 199,00
  Arbetade dagar, fast läkare: 209,00
  Arbetade dagar, hyrläkare: 209,00

  Brutto hyrläkare, innan nedan: 1415829,55
  S-ers (12%) + t-pension (10%): 255274,07
  varav t-pension: 116033,67
  Skatt: 616771,57
  Kvar (exkl t-pension): 683024,31
  Månadslön netto, hyrläkare: 56918,69
  Motsvarar bruttolön: 108316,32

  Brutto fast läkare, år: 973879,52
  Månadslön netto, fast läkare: 45783,22

  % högre lön, hyrläkare: 24,32

  Årspengar fast läkare: 549398,60
  Årspengar hyrläkare: 683024,31


  Årskostnad fast läkare: 1337349,00
  Årskostnad hyrläkare: 2023120,00

  Verkligt exempel (på VC)
  Antal patientbesök, fast: 8,10
  Antal patientbesök, hyr: 15,50
  Årskostnad hyrläkare m. fast läkares produktivitet: 1057243,0

  Jag ber om ursäkt för den icke optimala läsbarheten, det är inklistrat material från Excel. Således visar beräkningen (vald ersättningsnivå 1149 kr/h vilket ligger tillräckligt nära de 1150 kr/h som jag fakturerade) att det ur ekonomisk synvinkel kan vara en klar fördel att anlita hyrläkare. I detta fall blir kostnaden per patient enbart 79 % av den fast anställde läkarens kostnad.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Källa på produktiviteten och att det inte bara är en anekdot från en enskild VC, utan gäller generellt? Vad gäller t ex på akuten - kan hyrläkaren få igång pulsen på fler patienter snabbare? Går njurstenen ur kroppen snabbare med en hyrläkare?

   Radera
  2. Jag är nog en av få som har fört statistik över denna produktion. Jag har många års erfarenhet av branschen och alla kontakter med såväl kollegor som bemanningsbolag ger en ganska samstämmig bild av hur det ser ut. Söker du bevis så får du troligen leta förgäves. Nöjer du dig med en verklighetsnära bedömning så kan jag ge den.

   Din inblick är av naturliga skäl begränsad och det tydliggörs av dina exempel. Det är en försvinnande liten del av läkarnas tid som ägnas åt hjärtstopp och därmed är det närmast irrelevant hur snabbt rariteter till patientfall handläggs. Njursten extraheras eller "krossas" sällan på en akutmottagning utan det sker oftast elektivt/polikliniskt. Däremot ordineras smärtlindring och eftersom den genomsnittlige hyrläkaren, enligt min klara uppfattning, kommer till beslut snabbare än den genomsnittlige fast anställde läkaren överlag så blir svaret på den fråga du förmodligen avsåg ställa (handläggningen av njursten på AKM) troligen ja.

   Ett aber vad gäller den fast anställda personalen är att de ofta ägnar alltför liten del av sin tid åt patientkontakter utan ofta sysselsätter sig med annat såsom sällan fruktgivande planeringsmöten etc. På många arbetsplatser används inhyrd personal som avlastning så att redan i moderat takt arbetande fasta läkare ska kunna minska till mer maklig och behaglig takt. Visst finns det hyrläkare vars legitimation borde ifrågasättas och som inte arbetar speciellt snabbt men de blir sällan långvariga i branschen. Och likaså finns det förstås mycket produktiv och i andra avseenden bra fast anställda läkare. Det är som vanligt att man måste generalisera för att få sig en greppbar bild.

   Radera
  3. Tack, jag får helt enkelt lita på ditt ord i denna fråga. Tack för dina synpunkter.

   Radera
  4. Bäst vore således att kicka all personal och bara köra hyr?

   Radera
  5. Tack själv för att jag fick möjligheten att ge min bild. Vi får annars ofta, utan möjlighet till kommentar, bära hundhuvudet för regionernas varierande grad av förfall. Kickar man all personal så kickar man förstås många lågproduktiva anställda som tyvärr inte förmår producera speciellt mycket mer bara för att anställningsformen ändras.

   Radera
  6. Ska skriva lite fler artiklar i ämnet, bland annat kring väntetiderna för AT-tjänstgöring och utnyttjandet av de underläkare som blir resultatet av detta. Känner folk som slutat och går tillbaka som hyr istället om de ändå inte ges AT. Även skriva om kommande BT, AT-index mm.

   Radera
  7. Har en anekdot. Min dotter fick bröstcancer i våras. Hon är lärare och vill jobba så mycket som möjligt för barnens skull, blir ibland problem med vikarier eller inte vikarier. Försäkringskassan klarar inte detta på ett vettigt sätt utan kräver ständigt nya intyg för varje kort sjukskrivning när smärtorna blir för stora eller ett besök för gift, skärande eller strålning. Försäkringskassan tyckte hon kunde sjukskriva sig en lång tid, så de slapp arbeta så mycket. Cancerläkaren suckar och säger att halva deras tid går till att skriva papper till Försäkringskassan.

   Undrar om hyrläkarna drabbas lika hårt.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  8. Beklagar dotterns insjuknande, vi hoppas på tillfrisknande både hos henne och en dysfunktionell statlig myndighet snarast.

   Tummar korsade och en tanke sänds snabbt som vindkraften till Nanotec med familj.

   Radera
  9. Jag noterara att ord som kvalitet lämnas där hän.
   Och det är väl ok. Vem är gammal modig nog att vilja ha kvalitet på sin vård.

   Radera
  10. Kontinuitet är något annat man kan förmoda blir något svårare att bibehålla när andelen tillfälliga anställda ökar. Finns det någon statistik på hur långa uppdrag en hyrläkare typiskt har? Det lär väl inte röra sig om inringning varje dag utan längre uppdrag får man hoppas.

   Radera
  11. Kontinuitet är viktigt i de flesta brancher. De fast anställda står för den djupare kunskapen om produkter, processer och verksamhet. De kan absorbera en viss mängd hyrpersonal innan produktiviteten blir lidande.

   Radera
  12. Tack Rickard!

   Upptäcktes vid mammografi och var mycket liten då men hade växt betydligt när hon kom åter strax efter. Snabb behandling och inget märks nu. Oturligt nog är det en trippel negativ variant. Hon är optimistisk.

   Nya mediciner är också på väg in. Lite problem med vårt system för att få tillgång till nya mediciner och metoder. När europeiska medicinalverket godkänt en medicin är det ok i en del länder men Sverige måste utreda först och sedan måste regionerna utreda och sedan ...

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  13. Vid en låg andel tillfälligt anställda kan t o m den tillfälliga anställningen vara fördelaktig då denna (som Nedris beskriver) undviker att dras med i 'det dagliga' som tar tid och då kan ägna sig åt 'produktiv tid', t ex att träffa patienter.

   Detta lär dock bara fungera i en väl fungerande organisation som på så sätt kan ge 'ground service' till den spetskompetens som hyrs in. Dvs, man får väl förutsätta att markpersonalen verkligen utför sysslor som behövs.

   Då är det ganska haltande att jämföra produktivitet endast i antal patientbesök.

   Radera
  14. Väldigt tråkigt att höra om dottern, Nanotec!

   Ingen medicinare, men intresserad av ämnet och har en liten investering i ett par hoppfulla nordiska medicinbolag:
   biovica.com/ som tar fram diagnostiska blodtest för att snabbt utvärdera behandlingens effektivitet (så det går fortare helt enkelt uttryckt) och
   bergenbio.com som har ett par kandidater i klinisk prövning för att inhibera ett eller annat :-)
   För ca ett år sen sökte Bergenbio patienter till försök men jag har inte följt noga hur det gått eller om den studien är stängd nu. Inget av bolagen har en klinikfärdig produkt framme, det hade säkert märkts på aktiekursen. Ev går det ändå att komma med i prövningen?

   Den kunnigare läsekretsen kan möjligen konsultera mera ;-)

   Vi andra kan väl bara hjälpa till att hoppas. Men det gör vi!

   Radera
  15. Som lite motvikt till Nedris rätt optimistiska, och eventuellt grovt förenklare, siffror vill jag bara framhäva egna erfarenheter från arbete på vårdcentral.
   - Hyrläkare betar av massor av enklare patienter medan tyngre patienter tillfaller ordinarie. Konstigt att man kan jaga fler pinnar per dag?
   - Hyrläkare är rätt frikostiga med dels remisser och dels ordinationer. Uppföljningsansvaret tillfaller oftast ordinarie som dels får styra upp ordinationer, ta "kostnadsansvaret" för obefogade och dyra remisser, möta och lägga tid på patienter som fått avslag på remiss med mera. Kort sagt; som hyrläkare kan man lova mycket för mycket pengar medan det oftast är ordinarie som får betala för det.
   - Hyrläkare känner inte till lokala arbetssätt, smådetaljer som finns på alla arbetsplatser eller det där subtila samspelet kollegor i mellan som oftast leder till effektivare arbete.
   Kan komma med många fler exempel som måhända inte ger något utslag rent ekonomiskt i 1a led men i 2a-3-4e led sipprar det iväg "småpengar" här och där som sammantaget blir rätt stora summor. Så nej Nedris, helt 100% koll på läget har du minsann inte.
   Värt att nämna är att jag är synnerligen positiv till hyrläkare och bemanningsföretag. Utan dessa har sjukvården kraschat fullständigt på grund av politikers och tjänstemäns inkompetens. Nu hålls i alla fall det hela igång med respirator.

   /vårdcentralaren

   Radera
  16. Tack Lessmog!

   Finns väldigt många medicinbolag och enklast att följa är de Nordiska tycker jag. Att utvärdera behandlingar snabbare är riktigt bra. Jag ska definitivt titta närmare på Biovica.

   Bara att få ner avgaser från fossila transporter kommer minska både cancer och andra sjukdomar förutom minska klimatförändringarna. Satsar mest på detta och kan mer inom det området även om jag har några medicinföretag.

   Försöker annars arbeta för att minska byråkratin med godkännande av redan av Eu godkända mediciner och behandlingsmetoder. Tror alla kan hjälpa till här med att ta upp det med politiker även på lägsta nivå man stöter på. Det är en helt osannolikt byråkratisk verksamhet i Sverige.

   Än har ingen återkomst av cancer indikerats hos dottern, men hon fick sista strålningen för 14 dagar sedan så det är kort tid. Vet inte hur ofta hon lämnar blodprov.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  17. Vårdcentral: hear hear.
   Det där kan ju inte komma som en nyhet för någon med båda fötterna på jorden

   Radera
  18. Ahem. Mitt alias ... ;-)
   "Bara att få ner avgaser från fossila transporter kommer minska både cancer och andra sjukdomar förutom minska klimatförändringarna. Satsar mest på detta och kan mer inom det området även om jag har några medicinföretag."

   Radera
 7. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 8. Såhär är det ju i alla organisationer utöver tex ideela. Minns själv hur lilla jag fick gnälla om löner kring 30ksek, men att sadla om till konsult för 850:-/h var inga problem. I det fallet pga den digitala generationsklyftan, så ledningarna förstod inte vad jag gjorde utöver att det behövdes, och kunde därmed inte knyta kostnadsprognoser till intäktsprognoser. Så det fick försvinna som temporära kostnader för året och inte följa med i prognoses.

  Alternativet (utöver effektiva marknader som kallt och rått gör sig av med de ledare som inte längre adderar värde) är vad man sett på många håll: att ta in management-konsulter som, utan att själva bidra med en produkt, berättar hur man kopplar det jag gör till intäkter och minskade kosnader. Management konsult-yrket är som alla vet översvämmat av idioriskt flum, inte minst inom IT, och således ska man gärna plocka in folk från BCG eller dylikt om man nu ska kunna lita på att man får ett bra underlag.

  Det är inte direkt billigare än att betala den där hunden 850:-/h.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Du Lasse, behöver du några filionkanmajong-resurser för 2020?"
   "Öhh.. jag vet inte. Men filamogrunken är trasig så det är en akut flaskhals för sälj."

   Radera
 9. Nej nej nej - om du har jobbat (oavsett typ av arbete) i några år och blir ersatt av ständigt olika vikarier 50% av tiden kommer ditt jobb då bli lika bra gjort? Utgår från att den som läser inte är helt inkompetent nu.
  Det är skitsnack att fast anställda läkare eller ssk bara rullar tummarna och att det är o så mycket bättre för produktionen med hyrpersonal. Kontinuitet är otroligt viktigt. Veta verksamheten, kunna fånga upp eventuella problem några dagar senare eftersom de fortfarande är på plats....
  De som städar upp håller inte med.

  SvaraRadera
 10. Antalet läkarbesök är ett kvantitetsmått, inte ett kvalitetsmått.

  Exempelvis så skriver svenska läkare ofta brev eller ringer upp för att tala om att provsvaren var bra, och att man kan avsluta uppföljningen. Så att de kan lägga mer/längre tid på de patienter som fortfarande är sjuka.

  Det finns länder som kallar in patienter för besök enbart för att berätta det, och att man tänker göra det två gånger till nästa år (provtagningsbesök + återbesök för svar när analyserna är klara) bara för säkerhets skull (och eftersom patientens försäkringsbolag betalar generöst för två besök som med 99 % säkerhet kommer visa frisk patient).

  SvaraRadera
 11. Snart tar dom väl in arbetslösa läkare för lite operations-gig.

  Att både dölja kostnader och fördyra på detta sättet borde inte vara lagligt.

  SvaraRadera