Aktuellt

Bostadsbankomaten och Finansinspektionen: Fyra av tio nya bolån går inte till bostadsköp - ökar

Finansinspektionens rapport Den svenska bolånemarknaden  visar att fyra av tio nya bolån inte gick till att köpa bostad eller att byta bank....

2019-12-18 07:11

BRÅ har orsakat enorm skada - GD bör avgå

Brottsförebyggande rådet (Brå) har enligt en forskningsrapport från Linköpings Universitet politiskt och ideologiskt styrt, ändrat eller censurerat forskningsrapporter som myndigheten gjort. Även om det inte finns belägg i rapporten för att själva dataunderlaget från Brå - statistiken - är fel, så orsakar korruptionen en enorm skada i misstroende mot svenska myndigheters offentliga statistik. Den nye generaldirektören bör ta ansvaret även för det som hänt tidigare, avgå och göra all Brås rådata till offentliga handlingar för att alls försöka återupprätta förtroende för svensk myndighetsstatistik.
Några myndighetsskyltar.
Svensk myndighetsstatistik är avgörande för politik, planering och samhället. Den måste vara trovärdig och samtidigt korrekt. Tidigare i höstas upptäckte t ex SCB att konsultbolaget Evry hade fantiserat ihop arbetslöshetsstatistik, som var högre än den var i verkligheten. Där räddade SCB sitt förtroende genom att vara de som avslöjade felet.

Brå verkar inte fuskat med själva statistiken, som polisanmälningar av brott, men väl med sina forskningsrapporter. Dessa har hårdvinklats politiskt och ideologiskt, ändrats eller censurerats om de inte har passat Brås anställdas världsbild eller regeringens departements och ministrars världsbild i en form av sällan avslöjat svenskt ministerstyre och politisk korruption. 

Sverigefiender, dvs personer som gör allt för att svartmåla Sverige och som avskyr vårt moderna land, använder nu Brås korruption som argument för att allt Brå gjort är fel, inklusive statistiken (som polisanmälningarna). Istället ska Sverigefiendernas världsbild gälla, men utan något som helst dataunderlag, annat än känslor och åsikter. Därtill ifrågasätter Sverigefienderna nu också Polismyndighetens egen statistik (se t ex kommentarerna till polischefen i Västra Götalands tweet om skjutningar i Göteborg), som att den också skulle vara felaktig. I gårdagens inlägg om sysselsättningen ifrågasätter Sverigefienderna även SCB:s statistik (många av kommentarerna har raderats då personerna inte är på kommentarsfältets vitlista pga att de uttryckt bland annat nazistiska åsikter, förintelseförnekelse, Kreml-narrativ mm). Och så kommer det fortsätta. 

Inget är nu sant, utom Sverigefiendernas känslor, åsikter och narrativ, och Brå har via sin politiska korruption orsakat Myndighetssverige en enorm skada.

Finns det då något sätt att återupprätta förtroendet? Svaret är nej.

Får generaldirektören sparken bekräftar man bara Sverigefiendernas världsbild. Får han inte sparken kommer det användas som argument för att "regeringen är med på det hela och stöder Brås korruption". Inget myndigheten säger i ämnet kommer kunna återupprätta förtroendet, utan bara användas som "de försöker dölja korruptionen och lögnerna".

Det enda rätta är därför att GD avgår, men först gör all Brås forskningsdata till offentliga handlingar (möjligen med en anonymisering av personuppgifter först). Därmed kan alla i forskarvärlden granska datat, och därtill lägger man grunden för att hindra nästa regering från att göra samma saker som nuvarande och föregående, dvs få Brå att lämna felaktiga rapporter.

Därtill bör inrikesministernr Morgan Johansson avgå. Han är ytterst ansvarig för detta totala haveri och den enorma skada denna skandal orsakar Myndighetssverige. Att vara minister innebär ansvar för underliggande myndigheter och det som skett är helt oacceptabelt för förtroendet för Myndighetssverige.

Vi tar det igen: Det är Brås rapporter som är politiskt korrumperade, det framgår inte att Brås själva statistik skulle vara fel, men nu spelar inte verkligheten längre någon roll och statistiken anses som felaktig av Sveriges fiender. Utom förstås när den visar det Sverigefienderna vill, för nog har de själva använt Brås data tidigare.

Rapporten från Linköpings universitet finns här (PDF). Antalet citat som gör en mörkrädd över korruptionen är i princip hela rapporten, men låt oss bara söka på orden minister, regering och generaldirektör och göra ett urval:
"Personen arbetade med en rapport som berörde ett ämne som vissa politiker uppfattade som kontroversiellt. Då forskaren presenterade sina rön uttalade en minister vid ett möte med rapportförfattaren ett önskemål om att rapporten inte skulle komma ut och om så ändå blev fallet att ”Brå skulle ta hand om diskussionen som säkerligen skulle följa.” (intervju FE11, september 2019). I slutändan gavs en anpassad kortversion av rapporten ut."
"Resultatet gick stick i stäv med departementets och regeringens intentioner. Det blev ett omfattande tryck på författaren. Generaldirektören tog hjälp av enhetschefer där man ifrågasatte resultatet och kom fram till att man inte kunde gå ut med studiens resultat med hänvisning till statistiska svagheter."
"Flera intervjupersoner nämnde också förekomsten av andra former av politisk styrning (GD2, FE5, FE6). En före detta anställd berättade exempelvis att hen tillsammans med generaldirektören blev uppkallad till justitiedepartementet för ett samtal med krav om att en rapport skulle ”rättas”. Rapporten bestod av en utvärdering av ett regeringsförslag, med slutsatsen att förslagen var skadliga."
"En anställd berättade bland annat att en generaldirektör uttryckte ”det finns en verklighet och en politisk verklighet” när generaldirektören krävde att en anställd skulle ändra i en rapport (intervju FE1, augusti 2019)."
"En annan före detta anställd uppgav att generaldirektören vid ett annat tillfälle var väldigt bestämd och krävt olika förändringar, bland annat omskrivning av slutsatserna i en rapport. Den anställde motsatte sig detta, vilket resulterade i att en kortversion av rapporten offentliggjordes där forskarens namn inte nämndes och att någon rapport överhuvudtaget inte publicerades (intervju FE5, augusti 2019)."
"Då forskaren presenterade sina rön uttalade en minister vid ett möte med rapportförfattaren ett önskemål om att rapporten inte skulle komma ut och om så ändå blev fallet att ”Brå skulle ta hand om diskussionen som säkerligen skulle följa.” (intervju FE11, september 2019). I slutändan gavs en anpassad kortversion av rapporten ut."
"Resultatet gick stick i stäv med departementets och regeringens intentioner. Det blev ett omfattande tryck på författaren. Generaldirektören tog hjälp av enhetschefer där man ifrågasatte resultatet och kom fram till att man inte kunde gå ut med studiens resultat med hänvisning till statistiska svagheter."
"Analys av empirin ger också vid handen att det kan vara svårt att veta om det är politiker som påverkat eller om det är generaldirektörens eller andra nyckelpersoners egna övertygelser som legat i linje med departementets och regeringens önskan som gjort att de lagt sig i rapporter eller yttranden. En intervjuperson (FE8) nämnde att en generaldirektör tenderade att främja personer med likartade värderingar som hen och handplockade sådana personer till nyckelpositioner vid Brå. Generaldirektören umgicks bland annat privat med en nyckelperson som hen hade rekryterat och vars ideologiska värderingar hen delade."
"Ett exempel på detta är när en generaldirektör vid Brå yttrade sig om en utvärdering som Polismyndigheten beställt. Generaldirektören förmedlade att det var en självklarhet att projektet var lyckat, där den egentliga frågan var om, och i sådana fall hur, projektet skulle kunna få en större spridning till andra geografiska områden. Yttranden gjordes dock innan Brå hade påbörjat utvärderingen av projektet."
"Intervjupersonen sa att det numera hade förändrats och det hade inträtt ren censur. Det som den nya generaldirektören inte tyckte om släpptes inte längre fram i rapporterna. Rapporterna beskrevs därigenom bli mindre kontroversiella och samtidigt mindre betydelsefulla."
"Även vid intervju med en annan tidigare (FE5) anställd framgår att hen vägrade att göra om slutsatser i en rapport på det sätt generaldirektören krävde. I tillägg till intervjun visade den intervjuade ett skriftligt svar som skickats till generaldirektören med anledning av detta krav. Forskarens rapport blev inte publicerad av Brå. Generaldirektören var överhuvudtaget inte intresserad av personens tjänster och hen fick sluta."
Detta är ett urval. Rapporten kryllar med sådana här exempel. Ordet korruption förekommer nitton gånger i rapporten.

Notera att Brå fått en ny tillförordnad generaldirektör i år och korruptionen antagligen sträcker sig över många år och regeringar. Det förändrar dock inte att nuvarande tf GD och regering är ansvarig för att återupprätta förtroendet för svensk myndighetsstatistik och bör ta konsekvenserna av detta och avgå. Så länge de är kvar kommer Sveriges fiender använda dem som argument mot Sverige och mot svenska myndigheters trovärdighet.

Brå, departement, regering och ministrar har förstås av ideologiska och politiska skäl gjort som de gjort, men effekterna när det hela nu avslöjats är en enorm skada för landet Sverige.

Ingenting är längre sant, annat än Sverigefiendernas världsbild och känslor i ett Sverige som nu verkligen tar steget in i postmodernismen där inga sanningar längre gäller, inte ens svensk myndighetsstatistik. Brå kommer i många år framöver användas för att ifrågasätta all statistik som inte visar det Sverigefienderna vill.

Steg ett måste bli att göra all rådata till svensk myndighetsstatistik till offentliga handlingar, lämpligen via någon form av myndighetsportal. Det behöver dock antagligen i vissa fall pga GDPR anonymiseras för att man inte ska kunna identifiera individer via rådatat. Detta grundar också för att framtida regeringar inte ska kunna upprepa det som skett på Brå - om en framtida regering drar in öppna rådata, så blir det skäl till att ifrågasätta den regeringens statistik.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

83 kommentarer:

 1. Jag tror tyvärr att det blir mycket svårt att rensa rådatat så att det blir GDPR-kompatibelt. Och även om det skulle vara tekniskt möjligt, så är ju denna rensning något som Svärjisarna och andra rättshaverister skulle använda som argument för att man manipulerar statistiken.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, antagligen. Spelar inte så stor roll längre, Sverigefienderna kommer nu köra stenhårt på att alla myndigheter ljuger och endast de sitter på sanningen.

   Radera
 2. Kalla in Inga-Britt Ahlenius att leda en kommission som skall gå till botten med detta!

  SvaraRadera
 3. "en generaldirektör tenderade att främja personer med likartade värderingar som hen och handplockade sådana personer till nyckelpositioner vid Brå. Generaldirektören umgicks bland annat privat med en nyckelperson som hen hade rekryterat och vars ideologiska värderingar hen delade."

  Najs att kunna rekrytera kompisarna o få styra o ställa som man vill, förnuft och moral åsido. Nuvarande GD borde som du säger avgå och man borde öppna en utredning om den tidigare för att se om det finns något som är åtalbart.

  SvaraRadera
 4. GD borde avgå/kickas om inte denne redan tidigare visat direktiv för förändring och anställda som bevisligen spelat med borde få söka om sina tjänster med rapporten som en av hänsynstaganden för en ny anställning.

  SvaraRadera
 5. Lösningen utöver att offentliggöra alla data och entlediga generaldirektören är i själva verket att bygga upp en ny enhet, med nytt namn, med ny personal, på annan plats samt att lägga ned den gamla den gamla myndigheten. I annat fall kommer arvet efter en dysfunktionell organisation att leva vidare.

  Ett nytt ”Kriminalforskningsverk” måste kunna nagelfaras in i minsta detalj och fortfarande vara fläckfria. Målet måste vara att uppnå den standard det har sagts att ”Dagens Eko” en gång hade; de var inte först med en nyhet, men när den väl publicerades så kunde den kontrolleras från alla håll och den var fortfarande korrekt.

  Man ska inte underkänna signalvärdet i en sådan reform då den skulle bidra till att ta udden av konspirationsteoretikerna och dessutom sända en tydlig signal till andra verk: ”Skärp er, eller bli ersatta!”

  Min förhoppning att den nuvarande regeringen skulle våga gå en sådan radikal väg är inte stor. I stället kommer man att göra något bondeoffer, lägga några dimridåer och hoppas att lojala anhängare kommer till regeringens försvar; varför inte läsa Cantwell’s i Aftonbladet text: ” Studien om Brå-rapporterna innehåller stora brister”.

  Tyvärr kommer det hela snart att vara glömt, överskuggat av hälsotips, goda recept och kattvideor och Brå kommer att kunna leva vidare i orubbat bo. Säg att jag har fel i detta!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ditt sista stycke är nog troligast, tyvärr.

   Radera
  2. Vi behöver inte fler verk. Lägg ut uppgifterna på polisen och universiteten istället.

   Radera
  3. @Carmania
   Lägger man ned Brå och ersätter det med ett nytt verk torde totala antalet verk förbli oförändrat, eller hur? Sedan blir nästa steg att rensa i verksfloran.

   Radera
  4. Tror absolut inte du har fel i ditt sista stycke.
   Har inte ens hört något i ärendet runt lunchbordet på jobbet, så för gemene man så är det troligtvis ointressant och de förstår inte vikten i detta om forskningsrapporten visar sig stämma.

   Radera
  5. Säger som dom andra. I Sverige glöms detta snabbt för vi ifrågasätter inte som vi bör. Förstå om detta hänt i tex Frankrike, Storbritannien, USA, Italien mm. Nej här sörplar vi kaffet och undrar vad det är för kalabalik egentligen. Förresten, vem tror ni vinner mellis i år då?

   Radera
 6. Att det har ändrats verkar klarlagt men framgår det på vilket sätt?

  SvaraRadera
 7. BRÅ har aldrig producerat några forskningsrapporter. Forskningsrapporter har forskare själva som personliga avsändare och de garanterar med sitt eget goda namn kvaliteten. BRÅs rapporter har Generaldirektören själv som avsändare och avspeglar därför endast hans egna små funderingar.

  SvaraRadera
 8. Tyvärr förekommer detta på alla nivåer. Helden sparkar alla som säger emot med fakta. "Daniel Helldén (MP) för att försöka påverka rapporten, i samma veva fick också trafikdirektör Jonas Eliasson sparken - vilket Helldén enligt S-källor till både DN och DI ska ha krävt under förhandlingarna efter valet."
  https://www.vibilagare.se/nyheter/brak-om-miljozoner-i-samband-med-att-trafikdirektor-petas

  Problem #2 är att konsekvenserna uteblir för de inblandade politikerna p.s.s. som det allmänna upphandlingsfusket tillåts fortgå.

  SvaraRadera
 9. Det har ju ändå känts konstigt när BRÅ kommit med sina rapporter. Allt om den trygghet som har ökat bland medborgarna i Sverige. Samtidigt allt skjutande och sprängningar. Inbrott och personrån som ökar. Polisens otillräcklighet liksom att platsbrits i landets fängelser. Svenskt forensiskt centrum som inte har tillräckliga resurser liksom domstolar. Det stämmer inte.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det skaver, när överhetens försäkringar om vår befintliga trygghet möter medborgarnas upplevda verklighet av otrygghet. Vad blir resultatet? Förmodligen SD som största parti i nästa val...

   Radera
 10. Om du har tillräckligt mycket pengar kan du få köpa rådata från BRÅ. Gjorde en för mig okänd grupp som också fick en oberoende forskare att analysera data om invandrares kriminalitet. Rapporten finns på forskarens egen hemsida , goranadamson.com.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag fick statistik över alla polisanmälningar från statistikansvariga för olika regioner
   hos polisen - gratis.

   Radera
  2. Så borde det vara på alla myndigheter.

   Radera
 11. Morgan Johansson måste givetvis avgå. Han borde ha avgått för längesedan med tanke på hur illa han verkar sköta sitt jobb. Han kommer dock inte avgå frivilligt har han visat med all önskvärd tydlighet. En ny misstroendeförklaring vore ju på sin plats, även om han lär räddas ännu en gång av förment borgerliga partier.
  Dessutom så borde hela ledningen för BRÅ få sparken och samtliga sk. "kontroversiella" rapporter ompubliceras efter att de tvättats från politisk och ideologisk censur. Börja med den senaste och gå bakåt så långt det krävs, ingen skall skonas oavsett partitillhörighet.

  Som någon skrev ovan så är antagligen Inga-Britt Ahlenius en bra kandidat till att leda upprensningen.

  Till sist så häpnar man över hur dum i huvudet man kan bli och ändå lyckas skaffa sig ett arbete. Snacka om att skjuta sig själv i foten. Jebus!

  SvaraRadera
 12. Är det inte de personer på BRÅ som medverkat till att justera rapporterna som är de riktiga "sverjevännerna" - de vill ju se till att rapporterna stämmer överens med politiken?

  SvaraRadera
 13. Jag tycker inte som du - att man inte har fuskat med statistiken efter att ha läst studien (som jag hoppas många gör istället för att bara läsa artiklar eller blogginlägg). Flera av BRÅs resultat har inte publicerats av politiska/ideologiska skäl med olika ursäkter. Definitivt under definitionen av fusk och vilseledande.
  Om jag gör två studier om ex en operationsmetod och den ena visar ökad överlevnad och den andra visar samma överlevnad men fler risker än den nu använda operationsmetoden och jag bara publicerar den första studien - har jag inte fuskat då? Det här är samma sak.
  Sen tror jag den här ”alla som protesterar är fiender mot Sverige” retoriken tyvärr är en del av problemet. Det används för att tysta ner även de som försöker skydda landet. Används nu för att skydda regeringen. Jag tycker det ska granskas upp i ljuset istället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är en selektiv sanning att enbart presentera den studien som bekräftar det man vill berätta. Selektiva sanningar är en allmänt använd propagandametod som är betydligt effektivare än propagandalögner.

   Radera
 14. Jag ser inte något större hinder mot en öppen databas där de flesta enkla sökningarna kan göras samt möjlighet att efterfråga mer specifik statistik från BRÅ. Namn osv lär inte vara problem att rensa om det ens ingår. Kön, ålder och andra parametrar går inte under gdpr och urval kan göras geografiskt så att inte identiteter kan röjas.

  SvaraRadera
 15. Det är djupt oroväckande när myndigheter och politiker (oaktat färg och form) verkar tro att man faktiskt kan gömma sig för sanningen.

  SvaraRadera
 16. Inte enda myndigheten där så sker. Här finns mer att hitta för den som gräver.

  SvaraRadera
 17. Cheferna på BRÅ har agerat som politiska kommissarier. Och omtolkat, friserat och filtrerat så att bilden av det mångkulturella Sverige inte ska solkas. Det är bra att det nu kommer fram. Heder åt Linköpings Universitet som haft modet att släppa fram de här tre forskarna, varav Holgersson är känd sedan tidigare.

  SvaraRadera
 18. Det rapporteras inte vilken GD som har varit ansvarig under dessa skönmålningar, men om det var E. O. Wennerström som var det, så är det lite ironiskt att han numera är Sveriges ledamot i styrelsen för EU:s byrå för grundläggande rättigheter.

  SvaraRadera
 19. Rådata i form av polisanmälningar är såvitt jag förstår offentlig handling. Åtminstone hade jag inga besvär att få fram statistik (anonym) över alla polisanmälningar ner till bostadsområdesnivå för ett jobb jag gjorde. Intressant att se hur BRÅ tillämpade samma statistik. Det populäraste tricket var att baka samman alla anmälningar - från bortsprungna katter till dubbelmord. Då blir t.ex. Rosengård ett av Sveriges mest laglydiga områden - om än med ruskigt mycket bilbränder och våldsbrott. Förklaringen är förstås att mindre allvarliga brott inte anmäls av omsorg om egna hälsan och brist på respekt för polisen.
  Så varför inte kolla om frågorna intresserar? Själv är bäste dräng!

  SvaraRadera
 20. Mer intressanta aspekter på grannbloggen Ledarsidorna.

  SvaraRadera
 21. Ni kan vara lugna. BRÅ är den enda myndigheten som har råkat ut för detta. Ett undantagsfall. Det finns inga aktivister på några andra myndigheter eller någon politisk påverkan ö.h.t.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ... hälsar Sverker Åström, Pierre Schori, med flera..

   Radera
 22. Min begränsade insyn säger att det är vanligt också på universtiteten med lite styrning via "soft-power". Forskning ska godkännas av ett etiskt råd för att kunna bedrivas effektivt (d.v.s. få anslag, tillgång till data register och ev. tillstånd för undersökningar). Där är ofta ett krav att forskningen inte ska kunna vara utpekande för grupper i de olika diskrimineringskategorierna.
  Du kan googla på "Nej till forskning på Regnbågsbarn" så hittar ett exempel på en läkare som inte fick studera sambandet mellan astma, adhd och att ha samkönade föräldrar. Tycker det är ett bra exempel, för jag tycker man kan ana att det nog hade varit rätt dålig forskning och att det finns en poäng med en etiknämd. Samtidigt - det finns etiknämnder som har rätt att be forskare ändra frågeställningar och som kan bestämma vilken forskning som blir gjort.

  Därför produceras mycket lite forskning på sveriges universitet som bekräftar eller motsäger BRÅ. Med visst fog har man bedömt att fördelen inte överväger nackdelarna med statistik av olika gruppers röstningsmönster, ekonomiska tillstånd eller brottsprevalens etc. Sen finns det många som har en mer ”korten-på-borden” approach, men det hittar man mer i USA och inte på svenska universitet. Tycker att det är oklart om detta är korruption. Tror mer det är ett uttryck för en politisk klåfingringhet och önskan om att styra debatten iväg från populistiska narrativ. Se Hanlons rakkniv eller Statsministerns senaste intervju.

  SvaraRadera
 23. Sverigefiender antar jag avser SD svansen.
  För att förtydliga bör det stavas Svärje fiende, en sann SD svans stavar alltid fel och särskriver alltid. Kolla valfritt forum för bevis...

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Pelle Jönsson: Särskrivningar var det ja. Bara i ditt inlägg hittade jag en medveten och två omedvetna?

   Radera
 24. Det cirkulerar rykten om att brå-gate är orkestrerat från S, för att kunna göra en kursändring inom invandringspolitiken. Om det kommer fram att det var brå som mörkade brottsligheten och förhållanden som orsakas av förd invandringspolitik kan Löfven säga att dom inget visste men nu måste göra drastiska åtgärder. Stämmer lägligt in på konjunkturen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ouch! Nu börjar det ju verkligen likna konspirationsteorier på hög nivå dubbelt om!

   Själv tror jag mer på att det helt enkelt är högt uppsatta personer på myndigheten inklusive diverse ministrar och annat departementsfolk som vill styra informationsflödet i lämplig riktning.

   Jag tror ända sättet att rädda upp situationen är att helt enkelt lägga ned BRÅ efter en utredning och försöka publicera så mycket rådata som möjligt. Gärna gå igenom äldre rapporter för att se om det finns tveksamheter.
   ä.
   En ny myndighet utan de värsta aktivisterna är enda möjligheten.

   Radera
 25. Finns det något verifierat tidsspann på när i tid/hur länge och om fortfarande denna framlagda skönmålning har pågått/pågår?

  Är det något som framträtt efter 2014 eller senare, pågår det fram till dags dato? Då är det ett rätt allvarligt läge och kan ha ganska grava politiska konskvenser i ett debattklimat där man vinner mycket opinion på frågan. Kan ju nästan se en ohelig allians igen mellan V, M, KD och SD.

  Om det istället har varit någon slags kutym över säg från 00-talet och framåt och passerat under både S och M ledda regeringar så blir det istället ett bränsle för generellt politikerförakt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 26. Sedan bör väll hela polisledningen avgå då dom också haft påtryckningar mot brå för att skönmåla sitt arbete. Hur hade det varit om ett annat land utreder detta? Korruptionen lär ha gått för djupt i detta land så låt Norge, Finland eller Danmark utreda detta

  SvaraRadera
 27. Man behöver ingen statistik från Brå. Det räcker långt med manfall från julfesten för att ta hand om rånat Stockholmsbarn. Tidigare blev barnen bara rånade, men nu anmäler de också.

  SvaraRadera
 28. Var det inte några BRÅ-tjänstemän som skröt på Twitter om hur de plankade i tunnelbanan? Jag är därför inte överraskad.

  SvaraRadera
 29. Läste den 66-sidiga rapporten och dubbelläste den avslutande sammanfattningen samt fann därvid att på grundval av det antal svepande och ospecificerade formuleringar, baserat på intevjuer av cirka ett dussin anonyma personer rörande ett antal ej specificerade ärenden med anknytning till myndigheten, ingen som helst grund för det ståhej som uppstått! ... Snarare som så att jag tvivlar på att rapporten i fråga hade klarat granskning som 3-betygsuppsats vid vilken som helst fakultet.

  Men... GD och rapportens författare kommer att kallas till Justitieutskottet för klargörande samt Justitieministern är i vederbörlig ordning KU-anmäld av det pajasgäng som lever i tron att dylika utspel är att driva realpolitik!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Publicerar du detta i Izvestija eller Pravda?

   Radera
  2. M. Ström: Nej i Lars Wilderängs blogg Cornucopia.

   Radera
 30. Hur skiljer man på Sverigefiender och SAP-fiender?
  Hur skiljer man på Sverigefiender och folk som kritiserar korrupta politiker oavsett parti?

  Frågar för mig själv, Moderat men så mycket Sverigevän att jag är ok med när även mitt parti får skit för detta.

  SvaraRadera
 31. Jag kräver blod! Spåra upp de ansvariga på alla nivåer och lås in dem. Länge!!

  SvaraRadera
 32. Själv är jag förvånad över att både regeringen och Jerzy Sarnecki, som båda pekas ut som problemen bakom BRÅ, inte känner igen sig i kritiken. Jag såg det inte komma.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Enligt Jerzy Snickisnacki så beror nog även denna härva på "socioekonomiska faktorer".

   Allt annat han har undersökt har ju berott på det...

   Radera
  2. Orchonomics: Sarnecki har inte funnits på BRÅ sedan mer än 25 år så där råder en kapital missuppfattning från din sida!
   Dessutom finns ingen specifik Regering nämnd i de ytterligt svävande och svepande formuleringarna i den aktuella rapporten ...
   Måhända en hel del som inte heller Du såg komma!

   Radera
 33. Om man läser BRÅ 1996:2 (som av okänd anledning inte finns åtkomlig via BRÅ:s egna webbsida, men är nedladdningsbar från andra platser) så framkommer med önskvärd tydlighet varför munkavlen har lagts på. Detta är den enda rapport inom området som redovisar DATA, och inte av BRÅ utvalda analyser och sammanställningar. Analysera kan man göra själv, men att mörka data som det gjorts senare är tveksamt. BRÅ 1996:2 är t.ex. helt transparent kring socioekonomiska faktorer baserat på DATA, med resultat som går stick i stäv med nuvarande regerings hållning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Peter: Jag började fundera längst ned på sidan 23.

   Radera
  2. När du ändå funderar, har du funderat något på resultaten i rapporten?

   Radera
  3. Peter: Ja jag fann det ganska roande att uppenbarligen de mest brottsbenägna av alla med utländsk härkomst var övriga nordbor ... främst finländare!
   Med detta sagt att en rapport publicerad 1996 som stöder sig på insamlat material från slutet 80-talet/början 90-talet och således med 30 år på nacken knappast kan anses giltig i sina slutsatser för 2019.

   Samt och slutligen att i kvällens nyhetssändningar framkommit uppgifter om att författarna till den nu aktuella rapporten allaredan gjort en pudel och tagit avstånd från påståendena om departementsstyrning och anknytning till visst namngivet parti. ... Västögtaklimax med andra ord ... Och vad faen det parti som gjort KU-anmälan nu skall grunda densamma på återstår för dem att svara för.

   Radera
  4. Du har fel, då du blandar ihop brottsbenägenhet med antal brott. Det är överrepresentation som är centralt här. Förmodligen gör du denna sammanblandning medvetet för att förvirra. Jag undrar därför lite om din hållning här. Tycker du att samhällsproblem inte ska/kan/behöver lösas, eller tror att de löses genom att sopa dem under mattan?

   Radera
  5. Peter: Den överrepresentation som var aktuell för 30 år sedan kan inte tas som argument för dagens situation. Därför enligt min mening irrelevant att använda en kvartssekel gammal rapport i den aktuella diskussionen.
   Detta då dessutom eftersom 1996 års rapport utgår ifrån att inte analysera socioekoniska faktorer ... vilket var vad som framgick av sida 23 ... medan i stort sett all tillgänglig sociologi i nutid betonar just den socioekonomiska dimensionen.
   Detta dock inte huvudsaken utan huvudsaken att författarna till Linköpingsrapporten allaredan i går tagit avstånd från de delar av sin egen rapport som används som argument i den rent politiska diskussionen.

   Radera
  6. Bra chefen, då är vi överens om att BRÅ inte gör ett bra jobb. Naturligtvis kan man inte generalisera 25 år gamla resultat på dagens situation, och frågan är varför vi då sitter i den här diskussionen? Jo, för att data över detta inte har redovisats sedan dess. Vad beror det på att befolkningen undanhålls data inom detta område? Beror det på att BRÅ är inkompetenta? Eller beror på det politisk styrning?

   Radera
  7. Peter: Frågan om varför vi sitter i denna diskussion är snarare från min sida att jag inte hyser någon som helst tilltro till kvalitén i Linköpingsrapporten och att den skulle kunna utgöra underlag för någon som helst granskning inom Justitieutskottet eller som grund för den nu aktuella KU-anmälan från det aktuella riksdagspartiet.
   Varför Du sitter i denna diskussion framgår med önskvärd tydlighet och jag delar inte den uppfattning Du vill låta göra gällande.

   Radera
  8. Min uppfattning är med önskvärd tydlighet att BRÅ borde redovisa data från sina rapporter och att även ta fram rapporter inom s.k. "känsliga områden". Denna uppfattning delar uppenbarligen inte du, och det är fine. Känns ju dock inte så demokratiskt att förespråka en ordning där myndigheter censurerar viktig samhällsinformation men alla får det klart tycka det de vill.

   Radera
  9. Peter: I och för sig går Dina uppfattningar, som Du presenterar i inledningen av ovanstående replik, synnerligen väl att diskutera varvid jag hävdar att de data, d.v.s. den statistik man behandlar, är offentliga i och med att de kommer från öppna källor som Polismyndighet, Domstolar etc. De av dig nämnda "känsliga områden" är naturligtvis beroende av subjektiva bedömningar om vad som skulle kunna tänkas vara "känsligt". Detta eftersom BRÅ inte bedriver fri akademisk forskning som exempelvis Universitet och Högskolor utan är en Förvaltningsmyndighet underställd visst Departement och har som uppgift att ta fram material i form av utvärderingar och statistik på Departementets begäran.

   Nu verkar väl hela denna historia ha fått en Västgötaklimax eftersom författarna till Linköpingsrapporten igår och idag tar avstånd från påståendena om Departementsstyrning, d.v.s. Ministerstyre, samt direkt koppling till Socialdemokratiska partiet. ... Samt dessutom att en av de intervjuade statistikerna framträtt och förklarat han blivit felciterad i rapporten.

   Min tilltro till svenska Myndigheter är orubbad!
   Så och min tilltro hittillsdags till svenska Regeringar även om det alltsedan 1976 vid fem mandatperioder suttit Regeringar vilkas politiska uppfattningar jag ej delat!

   Radera
  10. Du tycker alltså det är ok att svenska myndigheter levererar analyser och slutsatser utan att presentera underliggande data. Vilket omöjliggör för både media och medborgare att skärskåda myndighetens ståndpunkt. Intressant. Skulle du vilja ha denna princip även om SD hade egen majoritet?

   Radera
  11. Peter: Jag har svårt förstå vart Du vill komma med ovanstående replik. BRÅs databas ligger ett knapptryck bort via exempelvis Google för precis vem som helst att ta del utav!
   Detsamma gäller även övriga Myndigheter där vem som helst kan gå in och hämta deras statistiska uppgifter om invandring, pensioner, arbetsmarknad, statsfinanser och YouJustNameIt. Sverige är i detta såväl som många andra avseenden ett av världen mest transparenta länder när det gäller Myndigheters verksamhet.

   Så just därför är min tilltro till Myndigheter och Sveriges hittillsvarande politiska ledning, oavsett tillfällig färg på regering, orubbad.
   Vad jag däremot anser om SD behöver inte nödvändigtvis diskuteras här.

   Radera
  12. Vad bra att BRÅ har en publik databas! Kan du plocka ut data motsvarande den som visas i BRÅ 1996:2 ur den? Eller är det så att databasen är censurerad?

   Radera
  13. Peter: Som sagt ett knapptryck bort: sökord i Google BRÅ databas.
   Bland mycket annat nedanstående:

   Information om
   denna tjänst.
   Tolka
   statistiken.
   Hjälp att göra
   egen tabell.
   Hjälp att göra
   eget diagram.
   Sök statistik över anmälda brott
   Välkommen till vår tjänst för att ta fram statistik över anmälda brott som tabeller eller enklare diagram.
   Här finns statistik från 1975 för landet. För län finns statistik från 1975 till 2014 och för polisregioner från 2015. För kommuner finns uppgifter från år 1996 och för stadsdelar från år 2002.
   I november 2018 ändrades brottsstrukturen i statistikdatabasen. Det innebär att brottstyperna nu är i huvudsak strukturerade efter lagstiftningen.

   Ändringen innebär bland annat att
   • Brottstyperna är sorterade efter den ordning de ligger i brottsbalken eller specialstraffrätten
   • Lydelser för brottskategorier och brottstyper är enligt lagstiftningen
   • Strukturen är i enlighet med brottskatalogerna i tabellerna
   • Brottstyperna förekommer på endast ett ställe i katalogen
   1. » Gör din egen tabell
   2. Här kan du välja de brott, områden och perioder som du är intresserad av.
   3.
   4. » Gör ditt eget diagram
   5. Här kan du välja de brott, områden och perioder som du är intresserad av. Antalet valmöjligheter är här mer begränsat än till tabelluttaget.
   Den här tjänsten är till för dig som snabbt och enkelt vill få en uppfattning om hur olika brott utvecklas över tiden i förhållande till varandra eller jämföra hur ett brott utvecklas över tid i några områden.
   Brottsförebyggande rådet (Brå)
   Postadress: Box 1386, 111 93 Stockholm
   Telefon: 08-527 58 400 | Fax: 08-411 90 75
   E-post: [email protected] | Besöksadress: Tegnérgatan 23, 2 tr | Karta   Att den skulle vara censurerad har jag inga indikationer på!
   Lycka till med de sökningar Du önskar göra!

   Radera
  14. Men snälla du nu driver du ju med mig igen. Databasen avser anmälda brott. Det jag pratar om är fällande domar. Dessutom segmenterar BRÅ 1996:2 även på bakgrundsvariabler som socioekonomisk status (arbetare, tjänstemän, företagare, övriga, ej förvärvsarbetare) samt ursprungsland. Då resultaten i flera avseenden är dramatiska jämfört med rådande uppfattningar är det värt en reflektion varför utvecklingen aldrig har redovisats publikt igen efter denna rapport. Om man väger samman de dramatiska resultaten här med de förändringar som har skett i befolkningens sammansättning och på de sociala satsningar som har gjorts efter denna rapport, så är det inte orimligt att misstänka en mörkläggning. Eller menar du att resultaten i BRÅ 1996:2 skulle vara ointressanta att följa över tid med hänsyn till Sveriges utveckling?

   Radera
  15. Peter: Om databasen avser anmälda brott och ej fällande domar får väl detta ses som ett resultat av BRÅs uppdrag som just *förebyggande*.
   Vad jag dock vände mig emot i 1996 års rapoort var cit (sid 23):…-”Ytterligare en faktor som, förutom kön, ålder och bostadsregion, skulle kunnat vara med är socioekonomisk status. Den har dock uteslutits av två skäl. Dels går det inte att kontrollera för hur många faktorer som helst eftersom slumpen då kan få för stort spelrum. Faktorerna kön, ålder och bostadsort har således prioriterats före socioekonomisk status. Dels torde den socioekonomiska statusen i högre grad än t.ex. bostadsort genereras av individens brottslighet. En kategori i indelningen av socioekonomisk status är t.ex. arbetslösa. Det statistiska samband som råder mellan arbetslöshet och brottslighet kan sannolikt till stora delar sägas vara omvänt kausalt, dvs. man har svårare att få arbete om man lever som kriminell. Eftersom undersökningen avser att jämföra invandrares och svenskars brottslighet, är det dessutom diskutabelt om den socioekonomiska statusen i Sverige för dessa grupper mäter samma sak….” ... d.v.s. omvänd kausalitet jämfört dagens förhärskande uppfattning rörande socioekonomisk förklaringsgrund.

   Slutligen dock att den artikel som här diskuteras rör inte invandring utan den rör den s.k. Linköpingsrapporten som publicerades för endast några dagar sedan och där författarna till denna rapport allaredan backat från påståendena om ministerstyrning och koppling till Socialdemokratiska partiet ... samt att en av de statistiker som intervjuats anonymt för rapporten valt träda fram och offentliggöra att han blivit felciterad. Detta då sammantaget innebärande att man kan ställa sig frågande vad en behandling av ärendet i Justitieutskottet skulle ha för utgång samt detsamma gällande en KU-anmälan av Justitieministern. Den politiska laddning som kunnat utläsas ur diverse rubriker i ämnet då enligt min mening desarmerade och resterande får väl bli en akademisk träta om metodik och statistisk redovisning.
   Samt och slutligen ... Sverige kommer även fortsatt att ha en invandring i storleksordningen 100.000-150.000 personer årligen och av dessa kommer med stor sannolikhet cirka en tredjedel fortsatt att vara asylrelaterade. Bland invandrarna kommer även fortsättningsvis att finnas grupper som ej kommer att någonsin komma in på svensk arbetsmarknad och bli självförsörjande samt bland invandrarna kommer även fortsättningsvis att återfinnas personer som kommer att ägna sig åt kriminalitet.
   Samt finns väl anledning att instämma i Wilderängs inledande påstående om att cit:...-"Sverigefienderna kommer nu köra stenhårt på att alla myndigheter ljuger och endast de sitter på sanningen".

   Radera
  16. Du har fel igen. Blogginlägget handlar om att BRÅ har orsakat skada genom ev. censur och politisk styrning. Läs rubriken. Linköpingsrapporten är verktyget. Och mitt ursprungliga inlägg avsågs ge en ytterligare indikation på att BRÅ inte är transparenta, vilket skulle kunna ligga i linje med ev. politisk styrning.

   Istället för att utreda huruvida de är transparenta eller inte har du varit iväg på alla möjliga och omöjliga villospår. Samt skramlat lite med bruna och Sverigefientliga kort, vilket jag väljer att tolka som att dina argument är slut eller för dåliga.

   Hur tror du att brottsförebyggande åtgärder ska kunna tas fram om vi inte vet hur verkligheten ser ut? Jag är mycket tacksam för svar på den frågan, istället för ytterligare villospår.

   En annan fråga kring din sanningshalt. Var i Linköpingsrapporten säger författarna att det finns kopplingar mellan Socialdemokraterna och BRÅ? Du har nämnt det flera gånger ovan och jag är nyfiken på var du har fått det ifrån. Källa tack.

   Radera
  17. En fråga till chefen, vet du vem som var ordförande för BRÅ 1999 - 2002?

   Radera
  18. Peter: Svaret på Din avslutande fråga finns i rapportens sida 53 cit:...-"Med tanke på kritik som riktas mot att Brå har en stark knytning till kriminologiska institutionen samt till det socialdemokratiska partiet, väcker nuvarande bemanning av råden frågor."

   I övrigt är av Dig i ovanstående replik allaredan avhandlat och finns ej anledning dra det ytterligare en vända.

   Radera
  19. Citatet på sid 53, är det en respondent eller författarna som säger det?

   Radera
  20. Peter: p.s. som svar på din fråga 14:36 är svaret nej! Detta kan bero på att jag under den perioden var periodvis bosatt utomlands med anställning hos utländsk arbetsgivare och tjänstgöring med bas Gibraltar och Marocko och att således jag hade annat att engagera mig i.
   Och slutligen att BRÅ har vad jag kan minnas letts av Generaldirektörer och ej Ordförande.

   Radera
  21. Peter: p.p.s. som svar på Din fråga 16:21 återfinnes citatet under Linköpingsrapportens kap. 6.2. Diskussion och torde därför vara rapportförfattarnas formulering och ej respondents.

   Radera
  22. Hej igen:-) Ordförande 1999 - 2002 var Morgan Johansson. Men det betyder inte alls att det finns eller har funnits en koppling, det är inte ens en indikation på det. Ang. citatet, menar du att det är författarna som framför kritik mot stark knytning till Socialdemokraterna, eller att det är fel att andra gör det eller att det är fel av författarna att säga att kritik från andra väcker frågor? Man kan rimligen inte säga att författarna tar ställning själva från det citatet. Snarare att de är vetgiriga.

   Radera
  23. Peter: BRÅ är en Myndighet under Justitiedepartementet som leds av en Generladirektör. Vad status och personkopplingar det haft för 20 år sedan är i det nu aktuella sammanhanget irrelevant.
   Författarna tar aktivt ställning i och med avslutande formulering i citatet rörande koppling till socialdemokratiska partiet.
   I Linköpingsrapporten förekommer dessutom implicita såväl som explicita antydningar om politisk styrning av faktaresultaten i utredningarna samt olämpliga kopplingar till Polismysndighet och Kriminologiska institutionen vid Stockholms Universitet. Det blir upp till författarna att bevisa detta inför Justitieutskottet dit de är kallade.

   Slutligen så att det är inte som Wilderäng i rubriken vill göra gällande BRÅ som orsakat enorm skada ... Det är denna Linköpingsrapport som orsakat skada!

   Radera
  24. Du får väl ta upp ordförandefrågan med Morgon Johansson då, för han skriver det i sitt CV på regeringen.se. Detta kan ju vara ändrat sedan dess, alternativt att Morgan hittar på. Det är visst relevant att nuvarande ytterst ansvarig för lagstiftningen och brottsutvecklingen har lett BRÅ i ett sammanhang där man diskuterar eventuell politisk styrning av BRÅ. Morgan var också ordförande för justitieutskottet från 2010 och justitieminister från 2014. Det är väsentligt mycket kortare tid än de 20 år som du nämner. Om 8 år fortfarande är för lång tid för att ens tycka att detta är anmärkningsvärt, var drar du då gränsen? 5 år?, 2 år? 1 månad? Eller kan man kanske leda båda organisationerna samtidigt i din värld?

   Radera
  25. Peter: Justitieminister Johansson ingår inte i bekantskapskretsen så därför får din apell klinga ohörd.
   För att återknyta till min propå om status och personkopplingar så beskrivs BRÅ 1999 från Regeringen fortfarande som en Stabsorganisation underställd Regeringen och ej som Förvaltningsmyndighet underställd Departement. Då i beaktande av att BRÅ grundats allaredan 1974 får alltså förmodats att under tiden därefter det varit underställt Regeringarna Fälldin, Ullsten och Bildt i lika hög grad som Regeringarna Palme, Carlsson och Persson.
   Som stabsorganisation under regeringskansliet då att ses som självklart att direktiv kan ges av för tillfället sittande Regering.
   Dessutom så att i Förordning (1997:1056) med instruktion för Brottsförebyggande rådet stadgas att Generaldirektören är chef och att dessutom finns en styrelse där ordförande och vice ordförande tillsätts av Regeringen.
   Också i detta fall tämligen självklart att Regeringen tillsätter en ordförande med direkt koppling till Regeringen. Vid denna tid då Johansson som socialdemokratisk ledamot i justitieutskottet.
   Självklarheter hela vägen och på intet sätt vare sig kontroversiellt anmärkningsvärt eller jävsgrundande.
   Också att notera att Beatrice Ask (m) som Justitieminister under 8 år 2006-2014, ledamot av Justiteutskottet 2002-2006 samt ordförande i Justitieutskottet sedan 2014 (som synes i detaljerna en närmast exakt paralell till Morgan Johansson), uttalat samma ståndpunkt som Morgan Johansson att hon inte känner igen den beskrivning som göres i Linköpingsrapporten.

   Summa summarum: Det hela att betrakta som populistiskt apspel enbart i syfte att misstänkliggöra nuvarande Regering.

   Radera
  26. Hej! Ja, detta var ny information för mig, men det stärker ju ytterligare indikationerna för politiskt styrning. Detta som fenomen är ju huvudtesen i Linköpingsrapporten, inte att hänga ut just S. Men eftersom de har suttit i regeringen de senaste 5 åren så blir det naturligtvis mest besvärande för dem. Så ju mer vi pratar desto mer framstår det som att BRÅ verkligen behöver lyftas ut och bli en fristående organisation. Ungefär som det gjordes med Riksbanken efter kraschen 92. Problemet är väl att sittande regering (oavsett vilken) inte vill det. Tvärtom verkar ju trenden vara att man vill knyta möjliga opinionsbildande organ närmare sig. D.v.s. man vill ha kontroll över verklighetsbeskrivningen. T.ex. så som S har gjort med SÄPO.

   Radera
  27. Peter: BRÅ är en fristående organisation i och med att det är en Förvaltningsmyndighet underställd det regelverk som stipuleras i Förvaltningslag och Grundlag.
   Riksbanken är en Myndighet underställd Riksdagen och därför ej att betrakta som fristående. Den enda frihet som riksbanken äger är rätten att bedriva penningpolitik utan intervention från andra Myndigheter. Riksbanksfullmäktige tillsätts av Riksdagen och utser inom sig Riksbankschef och Direktion.
   Alltså är även Riksbanken underställd landets politiska högsta beslutande organ.
   Den trend Du antyder får stå för Dig och jag är av annan uppfattning eftersom jag ser det som fullständigt självklart att ett organ som SÄPO skall sortera under Regeringen.

   Radera
 34. Svar
  1. Begåvningsutmanade, för att använda Bloggmeisters vokabulär.

   Radera