Aktuellt

Bostadsbankomaten och Finansinspektionen: Fyra av tio nya bolån går inte till bostadsköp - ökar

Finansinspektionens rapport Den svenska bolånemarknaden  visar att fyra av tio nya bolån inte gick till att köpa bostad eller att byta bank....

2019-11-19 15:39

Försvarsmaktens förslag till nya krigsförband och regementen

Med Försvarsmaktens underlag till den försvarspolitiska propositionen, kan man se vilka krigsförband och nya formella regementen, som föreslås. Lista nedan, och du behöver inte betala en betalvägg för det heller.
Svenskt försvar.
Försvarsmakten föreslår tre nya organisationsenheter - regementen - ska skapas formellt, men vill helst inte se nya regementen på andra orter på grund av ledtider och investeringar och miljötillstånd. Man har dock öppet budgetmässigt för en ytterligare ny "mindre organisationsenhet", vilket förmodas vara ett nytt regemente i södra Norrland och ska utbilda lokalförsvarsskyttebataljonerna. Denna organsieras dock tidigast år 2026, och bataljonerna ska tills dess utbildas inom nuvarande organisation. 

De tre nya enheterna i den fredstida grundorganisationen är Norrlands dragonregmente K4 i Arvidsjaur, Älvsborgs amfibieregemente Amf 4 i Göteborg och Upplands flygflottilj F 16 utanför Uppsala. Försvarsmakten finns redan på dessa platser, men verksamheten skalas alltså upp till att vara egna regementen. Den utökade artilleriutbildningen förläggs till Skövde, så det ser inte ut att bli något återtagande av Kristinehamn. Däremot kommer Villingsberg i Karlskoga användas.
Tji fick Kristinehamn.
Bland krigsförbanden skapas ett antal nya enheter. Jag använder här kolon enligt skrivregeln för webben, istället för den interna punkten.

Namngivna sådana blir 1:a Divisionen, dvs en enhet på fördelningsnivå återskapas, och kommer förutom stab ha en telekrigbataljon, underhållsbataljon och en ingenjörsbataljon. Dock ingen artilleribataljon.
Stridsfordon 90, stommen och arbetshästen i de mekaniserade bataljonerna.
På brigadsidan byter 2:a brigaden namn till 4:e mekaniserade brigaden MekB 4, och organiseras alltså under Skaraborgs regemente P 4. Brigadens stomme innefattar tre mekaniserade bataljoner, vilket har varit känt sedan tidigare.

Ny brigad blir 7:e mekaniserade brigaden MekB 7, som alltså hamnar i Skåne. I övrigt uppbyggd på samma vis som MekB 4.

Tredje brigaden byter namn till 19:e mekaniserade norrlandsbrigaden NMekB 19. Även haär samma utformning som 4:e brigaden bataljon- och kompanimässigt på brigadnivå.

Den fjärde brigaden blir den reducerade Stridsgrupp Mälardalen SG MÄL, som får två motoriserade skyttebataljoner, samt Livbataljon. Man är även klenare på artillerisidan med endast ett kompani artilleri, och saknar ingenjörsbataljon, underhållsbataljon, spaningskompani och stridsvagnstransportkompani. Däremot kommer man ha ett luftvärnskompani. Det är i sammanhanget förstås korrekt att inte kalla detta för en brigad, då man helt enkelt saknar förmåga att uppträda helt självständigt, t ex ingenjörsbataljon och underhållsbataljon. Förmodligen gör det att man mycket riktigt främst kommer användas i Mälardalen/Stockholm, och använda befintliga civila och militära resurser eller anläggningar i området för stöd. dock är de motoriserade bataljonerna mer lättrörliga över riket än de mekaniserade, så möjligheten att åtminstone en bataljon kan användas för snabbinsats i andra delar av riket kan inte uteslutas.

Stridsgrupp Gotland utvecklas, med ingenjörskompani, artillerikompani, underhållskompani, luftvärnsenhet förutom ledning och 181:a mekaniserade bataljonen. Luftvärnet är som bekant redan på plats på Gotland sedan i somras.
EldE 23 Bamse på Gotland.
Notera att med tio mekaniserade bataljoner inklusive Stridsgrupp Gotland, kommer det sannolikt bara bli ett stridsvagnskompani per bataljon, då vi bara har 120 stridsvagn 122. Varje kompani ser då ut att bli 11 eller 12 stridsvagnar, sannolikt fördelat på tre plutoner plus kompanichefsvagn, eventuellt även vagn för ställföreträdande kompanichef. De mekaniserade bataljonerna tappar enskilt i slagkraft mot tidigare två mekskyttekompanier och två stridsvagnskompanier.

Till 2030 ska fem lokalförsvarsskyttebataljoner finnas, vara en redan 2025. Det blir också två norrlandsjägarbataljoner till 2030 och 31:a lätta skyttebataljonen vid Livregementets husarer K 3 i Karlsborg kommer bilda en jägarbataljon. Denna ska inriktas mot att "stödja specialförbanden", vilket vi får återkomma till, då dessas roll kommer utvecklas. Till 2030 kommer det även finnas fem stycken plutoner som ska vara militärregionsäkerhetsförband.
Baskerprov hos Livregementets husarer K3.
Marinen ser ut att organiseras till två korvettdivisioner, två minröjningsdivisioner, en ubåtsdivision, samt två amfibiebataljoner, där den andre hamnar på Amf 4 i Göteborg. Till detta förstås understöds-, lednings och basförband.

På flygsidan blir det fyra flygflottiljer och sex stridsflygsdivisioner. Transport- och specialflygsdivisionen delas upp i transportflyg-, specialflyg- och statsflygsdivisioner. Helikopterflottiljen består, men tre helikopterskvadroner organsieras.

Bland ledning och logistik märks bland annat en avveckling av sjukvårdsförstärkningskompanierna, som istället går in i brigadunderhållsbataljonerna. 

Annat intressant är att det bland specialförbanden uppges finnas åtta specialoperationsförband, förutom specialförbandsledning och ett specialförband. Antagligen är detta inte märkvärdigare än att SOG är specialförbandet, och specialoperationsförbanden är t ex STE, SHG mfl understödjande förband till SOG. Specialförbanden ska utvecklas i förmåga och kraft och inriktas på nationellt försvar, dvs kommer förutom nuvarande uppgifter ändra sin karaktär mer åt jägarhållet. Mer i separat inlägg.

Antalet hemvärnsbataljoner förblir 40.

Det finns mycket mer att kommentera och läs om Försvarsmaktens underlag, som hittas som PDF här, och det behövs alltså inte betalas några betalväggar hos tabloidpressen för att läsa detta.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

26 kommentarer:

 1. Enligt obekräftade uppgifter kommer vem som får norrlandsregementet avgöras i en tv-sänd tävling i tv4 mellan de olika hemvärnsgrupperna där de får visa sina färdigheter i t.ex. eldöverfall, förläggningskamoflering och sängsträckning. Arbetsnamnet på showen är "Let's fight"

  Skämt åsido, betyder det här att de 120 stridsvagnarna fördelas jämnt på de 10 mekbataljonerna (och samma för strf90) samt inget extra artilleri?

  SvaraRadera
 2. Det går långsamt fram men det går ändå fram och man får vara tacksam för det lilla. Om jag inte är ute och cyklar (som vanligt) har jag för mig att svenska folket under krigsåren gemensamt samlade in pengar till bla. ett krigsfartyg. Önskar att man åter kunde crowdfunda som det heter på nysvenska. Det är säkert många som skulle slanta upp.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du tänker nog på Pansarbåtsinsamlingen 1912, se https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_pansarb%C3%A5tsf%C3%B6reningen
   Det var andra tider då ...

   Radera
  2. Jaa! Den var det. Tack!

   Radera
  3. Vi har ju Crowdfunding redan. Det kallas Skatt och vi bestämmer vad det ska gå till var 4:e år!

   Radera
  4. Johan: Fast det är ju inte riktigt så att skatten anvönds i enlighet med väljarnas vilja, tyvärr.

   Radera
 3. Antar att köpa tillbaks gamla A9-området samt flytta på nuvarande verksamhet i Kristinehamn var att jämföra med en mindre statsbudget.

  SvaraRadera
 4. Beträffande: "Till 2030 ska fem lokalförsvarsskyttebataljoner finnas, vara en redan 2025."
  I tabell 4 anges att 1 Bat Utvecklas 2025 och 3 Vidmakthålles samt ytterligare 2 Bat Utvecklas 2030. Detta medför att man under 2026-2029 ämnar Utveckla 2 Bat, för att från 2030 Vidmakthålla 3 Bat. Verkar vara en tuff plan.

  SvaraRadera
 5. Ibland undrar man nog vad Försvarsmakten menar:"En förstärkning av amfibieförbandens vapenverkan sker genom tillförsel av snabbskjutande kulsprutor."

  Har de inga kulsprutor i dag eller är dessa inte snabbskjutande?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. Med snabbskjutande kulsprutor avses M134 Minigun, i FM kallade Ksp 18.

   Radera
  3. Troligen, de verkar vara effektiva iaf på helikoptrar dock ska de vara dyra i drift, det levererar mycket till "receivern":)

   IRAK, minigun in action startar 04:10
   https://www.youtube.com/watch?v=B2sDNT91Rzw

   Radera
  4. https://pbs.twimg.com/media/EGDm6mkX0AAkKLT.jpg

   Hät syns de nya sprutorna relingsmonterade, på styrhytten ses även en ny vapenststion med vad det ser ut som en ksp88 och en ksp 58.

   Radera
 6. På tiden att F16 återupprättas. Borde aldrig lagts ner.

  SvaraRadera
 7. Hur hanterar försvarsmakten kravet att hela samhället skall vara fossilfritt, vilket kommer att skapa enorma kostnader och sårbarhet när vi är dom enda som gör detta???

  SvaraRadera
 8. hittar inget på på ksp 18 ? finns de redan i FM ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jupp, finns monterad på vissa stridsbåtar för utvärdering. Man vill helt enkelt ha dem på alla.

   Radera
  2. använder man dessa från hytten med vapenstation då?, som jag trodde de ville ha som standard.

   Radera
  3. Se mitt svar i föregående kommentar.

   Radera
 9. kan man inte montera upp en robot 70 på en stridsbåt ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eftersom skytten leder in roboten med laser, så vill man nog ha stabilt underlag och inte en gungande båt.

   Radera
  2. Tänkte att man kanske kunde rusta amfibiestyrkan med detta system så länge för lv skydd, gruppera på öar och skär ?

   Radera
  3. på samma sätt som med robot 17

   Radera
  4. Tidigare hade amfibiekåren eget lv i form av rbs70, man valde dock att gruppera på öar.

   Radera