Aktuellt

En folkräkning är slöseri, kommer inte ge svar och inte göra dig nöjd

Det finns fler och fler krav på en folkräkning av de som finns i Sverige, men en sådan kommer helt enkelt vara ett slöseri med skattepengar ...

2019-10-11 12:04

Svenskt Näringsliv: 60% ökad elförbrukning till 2045 - 11 nya kärnkraftverk eller 15 000 vindkraftverk

Svenskt Näringsliv konstaterar i en rapport att Sveriges elkonsumtion kommer öka med 60% till år 2045, vilket motsvarar 11 ytterligare kärnkraftsreaktorer, eller 14 400 nya vindkraftverk mot dagens 3500. Alternativet är förstås att svenskt välstånd, ekonomi och välfärd backar på grund av frånvaron av energi.
MUF:are demonstrerar för kärnkraft.
SCB räknar med att Sveriges befolkning ökar 17% till år 2045, vilket förstås innebär 17% ökad energiförbrukning, inklusive el. Samtidigt ska de fossila bränslena bort, vilket ytterligare ökar elbehovet, och givet 2% i ökat välstånd ("tillväxt") om året så ökar ekonomin med 64%. Ekonomisk aktivitet och energiförbrukning hänger stenhårt ihop, där man effektiviserar mänsklig aktivitet genom att förbruka extern energi.

Svensk Energis prognos om ökad elanvändning om 60% till år 2045 är alltså fullt realistisk. Enbart på ekonomisk tillväxt bör förbrukningen öka 64%, oräknat avskaffande av fossila energikällor och befolkningsökning. 60% innebär en hel del energieffetktiviseringar, annars skulle ökningen behöva vara över 100%.

Svenskt Näringsliv uppskattar (PDF) att industrins ökade behov är 32-52 TWh, transportsektorn 17-28 TWh och byggnader, bostäder, service och serverhallar 2 - 22 TWh. Det totala framtida behovet bedöms ligga över 200 TWH mot 2017 års 126 TWh. Citat:
"Utifrån detta gör Svenskt Näringsliv bedömningen att en rimlig, eller till och med försiktig, skattning av den framtida elanvändningen ligger på 200 TWh. Det innebär ett ökat elbehov med omkring 75 TWh. Som underlagen pekar på kan elanvändningen bli både lägre och högre. Men givet elsystemets centrala roll i samhället, så måste utvecklingen av systemet ta höjd för att inte bli en begränsande faktor."
Behovet är alltså ytterligare 11 kärnkraftverk, alternativt 14 400 av "dagens genomsnittliga vindkraftverk". Eller en kombination därav. Idag finns det 3500 vindkraftverk i Sverige, och dessa kommer falla för åldersstrecket snart och behöva bytas. Det är således högst tveksamt om vi kan öka antalet vindkraftverk, eller om kapaciteten för nya verk kommer ätas upp av att ersätta de gamla.

Nu kan man förstås avstå från att bygga ut energiproduktionen, men då kommer Sveriges ekonomi också stagnera - även Internet innebär ökad energiförbrukning, vilket bloggen påtalat från början, och onlineekonomin sparar inte energi. Ingen ekonomisk tillväxt, samtidigt som befolkningen ökar med 17% innebär förstås en avsevärt försämring i välstånd, levnadsstandard och välfärd.

Så vill vi ha kvar det svenska välfärdssamhället måste vi satsa på en massiv utbyggnad av svensk inhemsk energiproduktion, förslagsvis kärnkraft. Och det är bråttom. FRamtida generationer kommer kunna peka på regeringen Löfven och säga - "det var här vi hade chansen att rädda den svenska välfärden". Frågan blir om det blir med en knuten näve, eller om det blir med ett leende?


Vid rodret sitter dock floskelmaskinen Anders Ygeman (S), så vi vet alla hur det kommer att gå med den här saken.

84 kommentarer:

 1. Nu tycker jag vi allihop ställer oss upp, håller varandras händer och sjunger "we shall overcome", sen sätter vi oss ner, tänker igenom saken riktigt ordentligt och kommer med några riktigt bra förslag på hur detta skulle kunna vara invandrarnas fel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Min robot har redan automatiskt raderat en handfull inlägg av en nasse/putinist, men idioter fortsätter som sagt i tron att resultatet ska bli annorlunda.

   Radera
  2. Det är naturligtvis inte invandrarnas fel, däremot är det som Lars tidigare beskrivit inget självändamål att befolkningen hela tiden ökar, det blir inga vinster i sig av det.

   Radera
  3. We are the robots di-di-di-di.

   Radera
  4. Nej, fast det är ju gött att ha en ålderspyramid med många arbetsföra i botten så att det både kan produceras välfärd till gamlingar i rimlig mängd och bli en rejäl kaka över till alla arbetande. Ett sätt att uppnå det är ju att det föds relativt många barn. Fast man kan ju skjuta av lite gamlingar också.

   Radera
  5. Några måste ju betala våra pensioner, eller hur?

   Radera
  6. Fast det är märkligt att just Sverige ökar sin befolkning så radikalt nästan som om vi vore ett u-land där varje kvinna föder i genomsnitt 8 barn.
   I exempelvis Sydeuropa har befolkningen snarare minskat eller varit oförändrad det senaste decenniet.
   För att klara att möta energibehovet måste vi införa strikt barnbegränsning nästan som i Kina (ta åtminstone bort flerbarnstillägg), stoppa all icke nödvändig invandring, utvisa utländska medborgare som inte kan bidra ekonomiskt osv.

   Radera
 2. Det är djupt okunnigt att räkna på ett genomsnitt av dagens vindkraftverk. Nya verk är effektivare och helt säkert kommer den utvecklingen att fortsätta ett tag till. Lönsamheten blir också allt större.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Problemet med vindkraft är att man måste ha reservkraft i beredskap.
   I Tyskland, till exempel, har man löst problemet med reservkraft genom att bygga ut kolkraften.

   Mest rimliga här är att ha kärnkraft som reserv till vindkraft.
   Eller kan vi gå på IPCCs rekommendationer och enbart bygger ut kärnkraften.

   Radera
  2. Nej, ha kärnkraft som baskraft och använd vattenkraften som reglerkraft. Vind tar mam vad man får

   Radera
  3. Anders: Det lär bli så när vi får akuta problem. Den dagen som näringslivet säger ifrån så kommer de stora partierna att ganska snabbt nå en överenskommelse som innehåller ny kärnkraft.

   Radera
  4. Kärnkraft kan inte användas som reservkraft. Kan bli riktigt dåligt om politiker har lika dålig koll som du Anders.

   Radera
  5. @ Iblandekonomi.

   Jag missade ett frågetecken i slutet av meningen.
   Jag vet att kärnkraft är sådär som backup till vindkraft.
   Den är ungefär lika dålig som en kolkraftsbackup.

   Vad får dig, för övrigt, att tro att våra politiker har bra koll på det här?

   Radera
  6. Att ge vindkraften prioritet över baslasten leder som vi vet till diverse praktiska problem.

   Radera
  7. Det är djupt desinformerande att påstå att utvecklingen av nya större vindkraftverk ger så signifikanta fördelar att det eliminerar behovet av baskraft.

   Större vindkraftverk med högre effekt och kapacktetsfaktor är en främst ekonomisk fråga, där det rör sig om 20% förbättringar ungefär. 9000 eller 11000 verk..

   Du får sluta skydda dina investeringar.

   Radera
  8. Plus att även nya vindkraftverk tyvärr inte löser problemet med att inte ha baskraft, snarare tvärtom att en större del av energimixen blir svajig.
   (Såvida vi inte har enorma batterihallar.)

   Radera
  9. Bra talat, Rickard Ohlin! Och dessutom djupt okunnigt!

   Radera
  10. Problemet med att ha kärnkraften som backup till vindkraft, vilket vi håller på att få mer och mer, är att den blir ineffektiv och olönsam och läggs ner, vilket vi ser hända i Sverige. När det blåser mycket ger vindkraften mycket energi inte bara i Sverige, och priset på el går ner, och man blir tvungen att låta kärnkraftverken vila.

   Radera
  11. Än så länge har vindkraften inte betalat en enda investerad krona i reglerkraft och inga kalkyler inkluderar det heller.

   Eftersom tillgängligheten varierar mellan 15 och 100% beroende på vindläget behövs antingen mycket mer MW installerat än vad som krävs för. Max förbrukning, eller massiv import eller andra kraftpeoduntionslag.

   Vindkraften är en energikälla som gör att viktig vattenkraft kan sparas.

   Jag skulle vilja se en kalkyl på vindkraftskostnaden när den bär sin egen reglerkraft kostnad, säg vi täcker 10000MW kärnkraft med 25000MW vind eller vad som krävs.

   Vattenkraften går ju inte att bygga ut mer.

   Radera
  12. Kärnkraftverk kostar nästan lika mycket stillastående som i full drift, så det är ganska oekonomiskt att inte utnyttja dem fullt. Vattenkraftverken är däremot dimensionerade för ca 4000 fullasttimmar per år, fler timmar än så begränsas i regel av vattentillflödet.

   Vattenkraften går rent tekniskt och ekonomiskt att bygga ut mer, men man har politiskt bestämt att den inte ska byggas ut.

   Skulle SSAB gå över till att producera stål genom vätgasreduktion där vätgasen produceras med el så skulle detta innebära en ny reglermöjlighet av elkonsumtionen, samtidigt så kostar förstås denna "överdimensionering" pengar vilket påverkar systemkostnaden.

   Radera
 3. Det finns väl en folklig majoritet att avveckla kärnkraft samtidigt vill man ju inte heller bygga vindkraft. Då dessa förfular landskapet, för oljud och att flyttfåglar brakar in i vingarna.
  Jag ser bara i min hemregion där alla försök till bygge av vindkraftverk överklagas överklagas till döden. Samtidigt vill ju ingen gå ner i ekonomisk eller materiell standard och där står vi väl? Går inte ihop riktigt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Folk i allmänhet förstår inte sambandet mellan energi och välstånd.

   Radera
  2. Det tror jag inte. Jag googlade lite och det verkar som dom flesta är emot en nedrustning och många är positiva till en upprustning.

   Radera
  3. Men inte här hos mig, eller?

   Radera
  4. Alla är för vindkraft så länge den produceras hemma hos nån som råkar bo utom syn- och hörhåll från en själv.

   Radera
  5. Ben Dover: Samma gäller väl kärnkraft? Närmaste stadskärna från Skåne som skulle drabbas av ett haveri är så långt bort som Varberg nu.

   Radera
  6. iblandekonomi: Som boende inom riskområdet för B1 och B2, så hade jag gärna sett fortsatt drift och utbyggnad av kärnkraften här nere. Tyvärr är det väl brodersfolket ett stenkast över vattnet som inte var lika positiva. Bästa lösningen borde väl då bli att bygga nytt kärnkraftverk på österlen, då får vi nära att exportera elen via kablarna till tyskland och baltikum också.

   Radera
  7. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  8. http://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2011/12/Elransonering2.jpg

   Radera
  9. Nej, stödet för kärnkraft brukar vara högst nära verken.

   Motståndet brukar vara högre ju längre ifrån och ju längre ifrån det privata näringslivet man befinner sig.

   Kärnkraftsindustrin är duktig på att informera om fakta och trots allt är inte folk så dumma (utom de allt färre som röstar PÅ S.. .)

   Radera
  10. Det FANNS ett stöd för att avveckla kärnkraften. Nu när folk börjar att inse att en sådan avveckling också är en avveckling av välfärden så svänger det fort. Om det blir roterande bortkoppling i vinter så finns det mindre än 10% stöd för avveckling kvar...

   Radera
  11. Vi som bodde nära Barsebäck är glada att det inte finns någon kärnreaktor kvar där.

   Radera
 4. Har du någon äldre blogpost (eller annan länk) med data som visar sambandet mellan tillväxt och energianvändande? En snabb titt på Wikipedia pekar på 25% ökad global GDP mellan 2010 och 2017, men "bara" 11% ökad global energiproduktion. Visserligen samband, men långt ifrån 1:1. Enligt EIA låg USAs energikonsumption på samma nivå 2018 som den gjorde 2004, medan deras GDP ökade med runt 60% under samma period.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, varför ska det vara 1:1? Det som är 1:1 är i princip exergi, dvs faktiskt utfört arbete, vilket inte är samma sak. T ex utför ju en snålare bil samma ekonomiska arbete som en mer bränslukande, t ex flyttar person från A till B.

   Radera
  2. Effektiviseringar leder till lägre energianvändning per capita.

   Svensk elenergiförbrukning har varit mer eller mindre konstant under en lång tid av tillväxt, både på BNP nivå och innevånare.

   Så 64% är ganska osannolikt, men någonstans mellan 17 och 64%.

   Radera
 5. Vem tror på riktigt att det är realistiskt att bygga drygt 1,5 vindkraftverk om dagen i över 25 år, på ställen där folk inte kommer protestera och motarbeta utbyggnaden? Det är vad som krävs. 11 kärnkraftsreaktorer kräver också en hel del pedagogisk finess att få ihop med dagens verklighetsfrånvända politiker.

  Jag gissar att mitt livs sista dagar, vilket rent statiskt infaller runt 2045, kommer att gå i elbristens tecken...

  SvaraRadera
  Svar
  1. I elbristens tecken, är det en sån där dansk film av tvivelaktig sort?

   Radera
  2. Yes, en riktig gammal goding från den tiden massage-apparaterna från "L Hagen Import" fortfarande gick på 220 volt och var tillverkade i äkta bakelit.

   Radera
  3. Är det den där filmen som man inte såg ett skit i "sängkammarcenerna" för det var beckmörkt?

   Radera
  4. Låt de som bor i samma kommun som ett kärnkraftverk slippa nätavgiften och elskatten. Kanske det blir mer populärt då.

   Radera
  5. Bara om de kopplar in sig direkt på generator kretsen isåfall.

   De kan ju agera belastningsreserv. Om du kör BDs bakelitttillbehör på 20kV AC med 1100 MVA bakom lovar jag dig att det slår gnistor.

   Radera
  6. Vänta nu.... Om vi har elbrist eller iaf rolling brownouts/blackouts, bör det inte innebära efter en viss tid fler födslar?
   Inget internet, ingen el, mörkt i hemmet....vad kan hända?
   Juste glömde att Stockholm (framtida elområde SE4) består av singelhushåll till stor del.

   Radera
  7. Stockholms skärgård är jungfrulig mark för vindkraftutbyggnad som dessutom ligger nära stora elförbrukare. Vad väntar vi på?

   Radera
 6. Vad är det som säger att utvecklingen kommer att fortsätta exponentiellt rakt upp i himmelen+ Jag tycker ändå att ett par, tre nya kärnkraftverk borde planeras. Eller att någon ytterligare älv byggdes ut.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Befolkningen växer ju exponentiellt.

   Radera
 7. Man blir helt matt när man läser detta.

  Jag förstår att det finns ett helt spektrum av åsikter och att alla inte kan tycka samma men att det finns människort som vuxit upp i Sverige som varit drivande i att vi nu fått ELBRIST och sannolikt kommer ha rejäla problem framöver är helt makalöst.
  Det är också total avsaknad av självrannsakan hos dessa, ingen har gått ut och gjort en ärlig avbön.

  Som husägare tycker jag det suger att jag kommer få femdubblad energikostnad nästkommande 10 åren. Vi har redan idag ansenligt hög elräkning (inklisive nätet).

  Hann inte med igår men det andra som förvånar mig är var alla fördömanden mot Turkiet är. Twitter har inte direkt exploderat och den grupp som faktiskt förtjänar vårt stöd tycker jag är kurderna. Dom kryssar ju i alla fält för att vara en förtryckt och jagad minoritet och dessutom har dom dragit ett enormt lass mot radical islamism. Dom har ALLTID stått på rätt sida i historien. Finns ju bataljoner med enbart kvinnor som IS krigarna varit livrädda för.
  I sverige har ju dessutom kurderna anpassat sig hur bra som helst med ett par få undantag så dom är ju helt klart en grupp som passar Sverige.


  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu tar du upp saker som folk i gemen inte blir informerade om.
   Sådan här information får man aktivt leta efter.

   Radera
  2. http://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2011/12/Elransonering2.jpg

   Radera
 8. Ta en titt på SCB vetja. Grovt räknat har svensk ekonomi vuxit 50% sen år 2000. Befolkningen har vuxit 15%. Samtidigt har energianvändningen (med reservation för årliga variationer pga kallt/varmt väder samt konjunktur) varit KONSTANT. Så ökad befolkning och ekonomi innebär inte per automatik ökat energibehov.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ... och ändå har det uppstått nätkapacitetsbrist. Lustigt.

   Förhållandet gäller förstås globalt. I svenskt fall lagt ner massor med industri (kolla antalet anställda i industrin) och flyttat den utomlands och istället importerar varorna. Det går dock inte att dra effektiviseringar hur långt som helst.

   Radera
  2. Titta istället på hur mycket energi som svenska samhället gör av med, inklusive det som plöjts ner i importerade varor.

   Radera
  3. Jag vet lika väl som du att nätkapacitetsbrist är en annan fråga än energiproduktion och energianvändning. Sveriges befolkning, och i viss mån industrier, klumpas ihop kring storstäderna. Alltså energianvändningen flyttar inom Sverige, vilket ger kapacitetsbrister, som hade kunnat lösas om någon seriöst hade planerat för det. Men jag anser att Svenskt Näringsliv (som givetvis lobbar för mer kärnkraft) troligen överskattar Sveriges framtida energibehov, iaf om det beskrivs på samma sätt som i ditt inlägg ovan.

   Radera
  4. Utan tillväxt behöver vi förstås inte mer energi, så om vi vill stagnera och tappa mot omvärlden och bli fattigare går det förstås bra som idag. Således kommer vi alltid konsumera den energi vi behöver, men den kommer begränsa vårt välstånd.

   Radera
  5. Det är inte konstigt att det uppstått effektbrist men inte energibrist.

   Vi har fler elbilar, hus, köpcentra osv. Fabrikerna bygger ut kapaciteten.

   Om alla kör på max, eller de flesta så räcker inte effekten till, varken nationellt, regionalt eller lokalt.

   Men eftersom medelförbrukningen är lägre så blir inte energiförbrukning ingen högre, tack vare så mycket bättre tekniker. Led lampor, värmepumpar, snålare hushållsmaskiner, effektivare fabriker osv osv.

   Den energikrävande basindustrin har inte heller producerat så mycket som nu.

   Men man kan inte utnyttja att medeleffekten är så mycket lägre än max för att expandera hur länge som helst.

   Där står vi nu.

   Radera
  6. Sverige har idag en (rullande 12 månader) genererat 160 TWh varav 24 TWh har exporterats, alltså 15%.

   För tjugo år sedan genererades ungefär lika mycket el, men det förbrukades mer. Att Sverige plötsligt skulle öka elanvändningen 40% är en helt befängd tanke.

   Vad skulle man göra med all energin?
   Värma hus? Nix, det går inte eftersom nya hus är för energisnåla.
   Driva industriprocesser? Nix, Sverige står knappast inför en ny industriell revolution.
   Köra datorer? Nix, så många datorhallar har vi varken råd med eller behov av.
   Gå över till eldrivna fordon? Nix, det nuvarande energiöverskottet räcker.
   Öka befolkningen? Ja, men inte med 40%.

   Det finns inte heller på kartan att Sverige klarar att bygga 8 nya reaktorer @ 2 GW tills dess. Jag skulle säkert klara att genomföra ett sådant projekt om jag slapp alla juridiska och politiska begränsningar och fick en budget på minst 400 miljarder kronor.

   För övrigt anser jag att R1 och R2 skall drivas vidare och vindkraften byggas ut.

   Radera
 9. Ygemans kommentar på nyheterna imorse var att Svenskt Näringsliv troligtvis gjort så gott de kunde med sin prognos men att den troligtvis överskattar behovet av el i framtiden. Så nu vet vi det och inget att oroa sig över.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så bra, därmed behöver man inte göra något. Det var ju skönt att höra.

   Radera
  2. När tompratsminister Ygeman har gjort sin plikt och flosklat ur sig något kan man ana att lösningen finns i motsatt riktning från det han har sagt.

   Radera
 10. Kan man inte gå runt kärnkraftsförbudet genom att anlägga verken till havs precis utanför svenskt vatten? Dessutom kan dom då vara helt privatägda vilket antagligen skulle minska bygg och driftskostnader radikalt. Men först måste elen blir bra mycket dyrare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Åland kan väll vara ett bra ställe att börja med

   Radera
  2. Du har inte lärt dig något av Fukushima eller?

   Radera
  3. Efraim, är det mycket jordbävningar och tsunamis runt Åland?

   Radera
  4. Fast Fukushima har ju inget med detta att göra.

   Radera
  5. Jag har läst på lite om kärnkraft av icke kärnkraftsmotståndare så jag känner mig hyfsad övertygad att det existerar teknik som eliminerar farligheten med kärnkraft. Om man bygger verken på internationellt vatten så kring går man också byråkrati som USA satt upp vilket möjliggör otroligt bra och effektiva verk

   Radera
  6. Efraim, du menar den jordbävnings och tsunamidrabbade Östersjön?

   Radera
  7. https://youtu.be/fmsMIdo4SvU

   Radera
  8. En mycket sevärd presentation av kärnkraften

   Radera
  9. Det finns plats för nya reaktorer inom ramen för den överenskommelse som finns pga att vi har två (och snart fyra) av tio reaktorer permanent stängda. I utredningen om ny kärntekniklag SOU 2019:16 öppnas det också för att nu permanent stängda reaktorer ska kunna köras igång igen, t ex vid effektbrist på elmarknaden.

   Radera
  10. Ok stäng alla gamla då å kör på ny teknik som utnyttjar näst intill 100% av energin i råvaran.

   Radera
  11. By THE way. Hur skulle det vara om man kunde krångla sig ur avtalet med USA om att inte tillverka eget kärnvapen? USA och Sverige skall tydligen ingåt avtal om att Sverige inte fick ha egna kärnvapen på premissen att USA hjälper Sverige i händelse av krig. Med några kärnladdade ubåtar kommer garanterat ryssen tänka sig för en gång extra och vi kan sova lugnt

   Radera
  12. Vi får härda ut och hoppas att landet i öster håller sig lugnt i fem år till. Vi tycker Trump är nyckfull och inte går att lita på, men om fem år är det en annan president. Och glöm inte att vi ur ett amerikanskt perspektiv har haft en del nyckfulla ledare, läs Palme,

   Radera
  13. Energiöverenskommelsen gäller tills den inte gäller längre, dvs första kontrollerade nerstängningen.

   Radera
 11. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 12. Nu kan jag inte hitta själva klippet på SVT men Lövin påstod i veckan i en debatt med Tuffe-Uffe att elproduktionen inte var problemet utan elöverföringen. När vi löst överföringen har vi hur mycket el som helst, vi har ett stort överskott sa hon. Vi behöver ingen kärnkraft.

  Uffe undrade varför kommun efter kommun larmar om att nyetableringar uteblir p.g.a. elbrist.
  Men enligt Lövin hade Uffe fel.

  Nu kommer detta.....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kanske var TV4 då: https://omni.se/lovin-till-kristersson-helt-oseriost-om-karnkraft/a/g7Kdg0

   Radera
  2. Kapacitetsbristen är dessutom enkel att ågärda. Det är bara att byta ut alla vanliga uttag, som brukar ha två anslutningar, till sådana med tre dito. Då får man direkt 50 procent högre kapacitet.

   Radera
 13. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 14. Det måste vara svårt att beräkna ändå - tänker på serverhallarna som kan kräva lika mycket som en stad (okänt problemför 20 år sedan). Sen vem vet hur mycket kärnkraft kan förbättras?
  Personligen tror jag inte på en massiv utbyggnad av vindkraft. Nya generationens 220m höga och uppåt vill ingen bo vid. Som turning torso med ett till hyreshus ovanpå. Det är inte ens i närheten mot de som byggdes förr.
  Kärnkraftverk har vad jag har märkt inte så stort motstånd i sin närmiljö då det är stora arbetsgivare också (inte när de redan står där iallafall).

  SvaraRadera
 15. Konstigt att alla här verkar vara överens om att "evig tillväxt i en ändlig värld" ska gälla. Den undertiteln till bloggen har jag utgått från är ironisk men nu verkar den mer vara ett slagord.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Haha. Ja, då känns det som vi går åt fel håll. Hållbar tillväxt är det vi ska mot.
   Blir så mycket fel fakta i en sådan här tråd. Men det mesta verkar ju handla om pro kärnkraft som är lite av en religion.
   Intressant med de 15000 vindkraftverken. Stämmer ju dåligt. Framtidens turbiner är ju större och producerar 3-4 ggr så mkt som för bara 5-10 år sen. De blir något högre, men de står glest (500-1000 m), är kanske 10-15 st istället för 40, snurrar mycket långsammare och är inte lika störande att se på. Ser många som skriver att de ogillar de högre verken, men man ska inte glömma alla fördelar med mkt färre verk.

   Radera
 16. Jag tror det är nu interessant at lära sig från alla tysk misstag, i tyskland är regenerativt energimarknad förstörd genom subvention, ärrenderätter för vindkraft gå får 3-400kkr per år, 10år tillbaka fanns garanterad 2kr per kwh för 20år inmatad oavsett hur börspris se ut. Många områden få inte tillbygger solceller eftersom nät klarar inte inmatningsöverskott utlöst av subventionerad solelinmatning.
  Folk accepterar alltid bättre om dom äger själv och tjäna själv på detta, jag tror subventionering är alltid fel väg, men det ska vara möjligt för människor at investera och äger andelar i lokal elproduktion och få el skattefritt för egen förbruk.
  Det är en annan fel tyskland har gjort som present till sin jordbruk, inmatningssubvention leder till stor överkapacitet från bondgård som är fullt upp med solceller eftersom det fanns inget bättre at investerar in meden medelfritzson har inte möjlighet at få solcellsbidrag eftersom mindre folk äger sin bo i tyskland.
  Skattefrihet för egenproducerad el stimulerar alltid at håller sig ifrån skatt och stimulerar även lagring av el i min uppfattning om man inte böja med ologiskt skit som nettodebitering, man få bara skattefritt sin egen andel och det ska man också har rätt at lagra physiskt men inte på papper.
  Liksom vehicle to grid, 50 Lars köper en vindkraftsanläggning och använder sina teslor även i vinter för at balancera nät.

  SvaraRadera
 17. Som jag ser det kan man göra det enkelt (fel) eller komplicerat (mer rätt åtminstone) när man analyserar och diskuterar energifrågan och dess framtid. All respekt åt alla tyckare, men...

  Den enkla vägen, att köpa rapporten som den ser ut är förknippad med massor av problem och felaktigheter. T ex sambandet mellan välstånd o h energianvändning är långt ifrån linjär och behöver inte ens finnas. Det är kofaktorer som skapar korrelationen, inte kausalitet. Vi kan alla få bättre livskvalitet med lägre energianvändning per kapita givet att man inte mäter livskvalitet/välstånd i konsumtion av varor och tjänster som i sig är energi- eller miljökrävande. Fler andra har redan påtalat att Sveriges energianvändning varit ordentligt särkopplad från vår BNP-utveckling de senaste årtiondena. Och således faller alla täalarmistiska tankar om katastrofala framtidsscenarion där vi inte kan möta en skenande energianvändning.

  För att inte tala om faktumet att utbyggnad av kärnkraftverken inte kommer kunna möta en endaste procent av denna projicerade energianvändningökning då den Inte KOMMER BLI KLAR förrän om 30+ år realistiskt sätt. Till skillnad från småskaliga solanvändande kraftverk som kan byggas ut och användas accelererande per årsbasis.

  Till det komplicerade tänket tillkommer de mer realistiska framtiddscenariorna att energipriser, småskalig energiproduktion och dynamiska elnät och - energiuttag kommer vrida tillgång och behov åt andra hållet i takt med att energipriser går upp.

  5 cent iaf. Tack

  SvaraRadera