Aktuellt

Gästinlägg: Hej då, Vindkraftskyrkan

Nedanstående är ett gästinlägg signerat den återkommande gästskribenten Blankröstaren. Bloggen vill passa på att påminna om att man måste gå...

2019-10-22 13:56

Når Lysa nollresultat 2020 och vinst 2021?

Robotförvaltaren Lysa meddelar via sin blogg att man passerat tre miljarder kronor i förvaltade medel och 23 000 kunder. Detta talar för att bolaget kan göra nollresultat 2020 och vinst 2021, om nu någon undrar hur det står till med finanserna. Detaljer nedan.
Min Lysaportfölj har gått +9.22% i år på fördelningen 77% obligationer och 23% aktier. Tillräckligt bra, i synnerhet så här sencykliskt. Beräkningen justerar för insättningar. På ett år är uppgången +6.86%, även det gott nog nära över konjunkturcykeln önskade 7% om året. Med tanke på den låga riskprofilen pga läget i cykeln är åtminstone jag nöjd.
Lysa har annonserat på bloggen, men är också min egen primära privata sparform och månadssparande. Detta inlägg är inte reklam, utan bara ett utfall av min egen bevakning av förvaltaren som bolag.

Robotförvaltaren Lysa tar ut 0.24% (av mig iaf) i förvaltningsavgift, plus för min egen fördelning av aktier och obligationer 0.138% i fondavgifter och transaktionsavgifter.

Bolaget har nu tre miljarder som man förvaltar åt sina kunder, utifrån dessas individuella riskprofil, som fastställs av en enkätsvar och en robotanalys. Min egen fördelning är 23% aktier och 77% obligationer, även om aktuell privatekonomi och tidshoristont leder till en ny rekommendation om 39% aktier och 61%, som jag dock inte accepterat.

2018 hade Lysa 12.5 MSEK i kostnader, fördelat ungefär hälften på personalen och hälften på externa kostnader, vilka kan förmodas vara serverkostnader och utvecklingskostnader med mera. Schablonen en anställd per en miljon i omsättning eller utgifter visar sig stämma väl, då man hade 13 anställda 2018. År 2018 började på ca 400 MSEK i förvaltade medel och slutade på ca 1 100 MSEK. Medel bör således bli ca 750 MSEK och intäkter om 0.0024% av detta eller 1.8 MSEK. Faktiska intäkter blev 1.6 MSEK, vilket kan förklaras av att mycket av tillväxten 2018 inträffade mot slutet av året, men det är tillräckligt nära den banala analysen.

Givet att man inte ökat sina kostnader, så behövs 12.5/0.0024=5 208 MSEK i förvaltat kapital för break even. Då det ser ut som det lossat för Lysa, som redan under 2019 gått från 1 100 MSEK till 3 000 MSEK i förvaltat kapital, så bör man nå fem miljarder tidigt under 2020.

Detta bör innebär att Lysa gör ett nollresultat under 2020, och med fortsatt tillväxt i förvaltat kapital kan bolaget börja göra vinst 2021.

Att vinsten dröjer till 2021 är konservativt och förutsätter vissa ökade kostnader jämfört med 2018, samt att man inte har tillräcklig portfölj för vinst redan från första januari. Detta kan dock kompenseras om portföljen med marginal är på vinst mot slutet av året och vinst är möjlig redan nästa år.

När man väl har systemen på plats skalar affärsidén antagligen utmärkt, även om kundsupport kan behöva ökas med antalet kunder. Man kan dock förvänta sig att Lysas kunder också är lite mer insatta sparare, och således relativt billiga supportmässigt. Risken finns dock att man behövt anställa fler pga ökat antal kunder. En annan risk är börskrasch, vilket skulle minska förvaltat kapital och med det även intäkterna. Detta ser man på deras blogg i en utplaning av förvaltat kapital med börsnedgången förra hösten, trots att antalet kunder ökade. Att man nyligen fräschat upp sajten, dvs lagt ytterligare pengar på utveckling, talar för att man har god tillförsikt vad gäller bolagets ekonomi. 

23 000 kunder innebär att kunderna i snitt har ca 130 000:- SEK hos Lysa, så även om kunderna kan klassas som småsparare så är de relativt sett välbeställda - kom ihåg att nog få kunder flyttat allt sitt kapital till Lysa. Jag har inte gjort det, men är bara en anekdot. 

Annars är denna typen av oberoende förvaltares problem att de inte har tillgång till bankkunderna, medan storbankerna erbjuder dyra fonder direkt till sina kunder och tar ut rejäla avgifter eller i fallet externa fonder kickbacks på dessa. Lysa återför kickbacks till sina kunder. Men Lysa verkar ha nått ut tillräckligt, och givet Lysas ägare inte tröttnar (vilket de knappast gör, då de rimligtvis gjort motsvarande analys som undertecknad) så ser Lysa ut att gå i mål framöver.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

22 kommentarer:

 1. AZ - +26,6% i år - 0% i avgift.

  Lär väl tappa mer om det skulle bli lite nedgångar framåt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och? Resultatet hade väl sett liknande ut med 100% aktier i Lysa? Eventuellt bättre pga den stora andelen utland och kronförsvagning.

   Radera
  2. Ligger 20% upp sedan första insättning i mitten på januari 2019. Fördelning 100% aktier största delen av tiden. Kan återkomma när jag har data för ett år.

   Radera
 2. Även obligationer har risk i dagens skuldsatta värld.

  SvaraRadera
 3. Gillar det faktum att Lysa sänkt de totala avgifterna vid ett antal tillfällen. Fortsatt fokus på kundernas bästa kommer vinna ökat förtroende framöver. Bra där!

  SvaraRadera
 4. Du kanske har gått igenom detta tidigare, men hur skiljer sig mer konkret robotförvaltaren mot en konventionell förvaltare? Vad är det för finansiella instrument som används, osv?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man har valt ut de billigaste fonderna, ofta (men inte alltid) fonder ej tillgängliga för privatkunder. Lysa betalar tillbaka kickbacks till kunderna. Man har ingen egentlig förvaltare eller förvaltning som kostar pengar.

   Det utmärkande är de mycket låga avgifterna.

   Därtill får du en individuellt anpassad fördelning aktier-obligationer, till skillnad mot t ex en mixfond.

   Radera
  2. OK, ja det har ju sin plats.

   Radera
 5. Men om vi får en krasch inom 12 månader har dom väl endast 2 miljarder i förvaltat kapital :)

  SvaraRadera
 6. Hej
  Finns det någon som har statistik på vad historiskt har gett bästa utfallet vad det gäller fördelning aktier och obligationer och hur frekvent man uppdaterar fördelningen?
  Kanske det är bra att rent av ändra andelen aktier och obligationer beroende på konjunkturen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. På lång sikt har 100% aktier gett bäst utfall, om man med bäst utfall menar högst genomsnittlig avkastning över en lång tidsperiod. Men detta är då till kostnaden av en betydligt högre risk / "högre svängningar".

   Enligt en rapport jag läst ("The rate of return of everything"), har det sett ut ungefär så här:

   Årlig genomsnittlig real avkastning:
   Bostadsfastigheter: +7,05%/år
   Aktier: +6,89%/år
   Långa räntepapper: +2,50%/år
   Korta räntepapper: +0,98%/år

   Varierar förstås en del mellan olika länder osv. Största anledningen att blanda upp sitt aktieinnehav med obligationer (eller annat) är att få ner svängningarna något, och när man sedan balanserar om så köper man det som relativt sett gått sämst.

   Radera
  2. @JP: Vad är "bostadsfastigheter". REIT?

   Radera
  3. Det är värdeökning + intäkter från bostadsfastigheter, dvs ungefär att du äger flerbostadshus och lever på uthyrning. Typ.

   Radera
  4. Permanent portfolio: 25% vardera långa statspapper, korta statspapper, aktier, guld. (Idag, köp fonder för detta.)

   Balansera om per kvartal, halvår eller år.

   Erfarenheter jag läst visar att det dock är svårt för portföljinnehavaren att inte ryckas med när det sker en stark uppgång i t.ex. aktier.

   Radera
  5. @JP: Tack. Är det den nominella avkastningen och på amerikanska marknaden främst antar jag?

   Radera
  6. @TL: Kan vara en bra portfölj i dessa tider. Bra diversifiering om inte annat + att den möjliggör att man sover bra om nätterna. Det är lätt att ryckas med när det sker en stark uppgång i aktier ja men då kan man ha andra portföljer för det ändamålet och inte allt i samma ISK. Det känns lättare.

   Radera
  7. Goofy: Det är den reala avkastningen. Det är samtliga större globala marknader. Det är ingen gigantisk skillnad mellan dem, särskilt mätt som USD. Varierar mellan cirka 6-9% realt per år för aktier.

   Radera
  8. @JP: Helt OK för aktier. Ännu bättre med fastighetsaffärer med tanke på att man har en hävstång på ca. X3 när man håller på med uthyrning. Det tråkiga är väl att det kräver rätt stora belopp. Då är kanske REIT bättre och mer diversifierat.

   Radera
  9. Kanske det. Vad man kan se är att investeringar i riskfyllda tillgångar gett ganska god avkastning realt sett senaste 150 åren åtminstone. Ja, fastighetsägande är en klassisk väg till rikedom, så länge man lyckas undvika de stora nedgångarna som är mindre roliga om man är hårt belånad.

   Radera
 7. Du skriver att Lysa tar extra för din egen fördelning av aktier och räntor, menar du att du utöver möjligheten att ställa in % fördelning mellan aktier och räntor kan därefter byta ut ex vilka fonder som ingår?

  SvaraRadera
 8. Okej så 100 % aktier ger alltså bästa långsiktiga avkastningen jämfört med ”Lysas” variant med att växla mellan aktier och obligationer, känner du till något annan variabel som man kan avvända sig av att växla över mellan tex aktier och obligationer för att få bättre avkastning än att bara ligga i 100% aktier konstant. Tex om man använder sig av konjunkturindikatorn och växlar mellan svenska aktier och obligationer?
  Detta borde gjorts studier av, eller är det så att de flesta kanske bara går på magkänslan när de ska sälja aktierna för att placera i något mer stabilt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns metoder, men frågan är om de har prognosvärde för framtiden. Andelen aktivt förvaltade fonder som misslyckas med att slå index talar för motsatsen, dvs att det inte finns.

   Radera