Aktuellt

Klimatanpassning behövs nu - men vill det offentliga betala?

Eventuella effekter av en klimatförändringsdämpande politik låter vänta på sig decennier, om de alls fungerar när resten av världen ökade CO...

2019-09-09 14:50

Svenska Kraftnät får avslag på ny elledning genom Småland

Svenska Kraftnät har fått avslag på en tillståndsansökan om att bygga en 20 mil lång kraftledninge Ekhyddan-Nybro-Hemsjö. Samtliga berörda kommuner har motsatt sig dragningen av kraftledningen, vilket på ett bra sätt visar den tilltagande omöjligheten att förse landet med ökad elnätkapacitet. Det finns också säkerhetspolitiska kopplingar, där beslutet förstås gynnar den som vill kunna stänga ner strömförsörjningen till Baltikum.
Emmaboda, foto taget vid bokresearch för min roman Höstsol.
Kommunerna som sade nej var Emmaboda, Karlshamn, Nybro, Olofström, Oskarshamn, Mönsterås, Högsby, Ronneby och Tingsryd. Därtill hade ett stort antal fastighetsägare förstås protesterat.

Elmarknadsinspektionen (EI) avslår ansökan trots att den är av såväl svenskt som europeiskt intresse och menar att Svenska Kraftnät inte motiverat behovet av ledningen tillräckligt väl.
Sammanfattningsvis anser Ei att Svenska kraftnät inte har visat att den ansökta ledningen i det aktuella utförandet och i den aktuella sträckningen inte uppfyller kraven på lämplig lokalisering i kombination med bästa möjliga teknik. Ei avslår därför Svenska kraftnäts ansökan om nätkoncession.
"Många av de berörda kommunerna är så kallade glesbygdskommuner, men tydligen går det inte ens att dra kraftledningar genom dessa. Man kan fundera på om fönstret där det gick att bygga ut svensk infrastruktur har passerats, och vi nu får nöja oss med det vi har i takt med att alla lokala intressen ges möjlighet att vägra."
Projektet är daterat tillbaka till åtminstone 2013, och anmälan inkom till EI 2015. Upp till minst sex års arbete är nu bortkastade och ännu en kraftledning blir därmed försenad. Man får förmoda att Svenska Kraftnäts uppgifter om att nätkapaciteten ska vara ikapp behoven till år 2030 förutsatte att bland annat detta projekt genomfördes, så det är väl 2036 som gäller nu?

Det handlade om en 420 kilovolts luftledning, som skulle ansluta till Nordbalt mellan Sverige och Litauen. Ledningens syfte uppgavs vara
"enligt Svenska kraftnät, att förbättra transmissionsnätets överföringsförmåga i normal- och reservdrift genom regionen efter det att utlandsförbindelsen Nordbalt, mellan Sverige och Litauen, har tagits i drift. Nordbalt har en stor säkerhetspolitisk betydelse i Östersjöområdet och kommer att förbättra de baltiska ländernas försörjningssäkerhet."
Vi har här en säkerhetspolitisk koppling, då energiförsörjningsvapnet har använts av diktaturen i Kreml tidigare för att utöva påtryckningar mot våra EU-allierade i Baltikum. Just Karlshamns kommun är ju kända sedan tidigare för att gå Kremls vägar i fallet Nordstream 2.

Ledningen hade också stärkts försörjningen av el till elområde 4, dvs sydligaste Sverige inklusive det dagsaktuella Skåne, där Trelleborgs kommun missade en mångmiljardinvestering och 400 jobb på grund av elnätbristen.
"Den nya ledningen kommer att passera den gräns i nätet som bildar gräns mellan elområdena SE3 och SE4 i Sverige. Med en bättre överföringsförmåga över detta snitt minskar de regionala skillnaderna mellan elproduktion och elkonsumtion, vilket jämnar ut elpriset."
Enda lösningen för svensk del framstår allt mer att man bygger lokala kraftverk, förslagsvis kärnkraftverk, för att säkra elförsörjningen lokalt när stamnätet inte längre får eller kan byggas ut på grund av alla lokala intressen som hindrar utbyggnad av nationella intressen.

Lokala kraftvärmeverk har dock nyligen stoppats av regeringens nya lagstiftning och beskattning och lokal vindkraft ger noll försörjningstrygghet på grund av dess nyckfulla och kontrollerbara natur.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

48 kommentarer:

 1. Om nu småkommunerna ligger i vägen för elledningen kanske dom tilltänkta mottagarna kan värma sig genom att elda upp stora mängder av Hans-Herman Hoppes idiotiska böcker om varför lokalt självstyre är bra?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mottagarna verkar inte vara de berörda småkommunerna eller markägarna som skulle få några få tusenlappar, typ 3, för att få krav på sig att upprätthålla vägnät och ledningskorridorer genom fastigheterna utan att själv få någon som helst årlig ersättning, endast en symbolisk engångssumma.

   Radera
  2. Rubrik från Svensk Kraftnäts hemsida för projektet: "Mer el kommer att transporteras genom regionen".

   https://www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/ekhyddan-nybro/om-projektet/?id=678

   Det är genom regionen som elen ska gå. Något produktivt för regionen är det inte tal.

   Radera
  3. Ja, är det något Sverige är berömt för så är det anarkokapitalism.

   Radera
 2. Är detta sista instans? Går det att överklaga eller omarbeta? Föreslår EI andra tekniker sträckningar? Vargöt motsätter sig kommunerna?

  SvaraRadera
 3. Är en av de berörda markägarna. Är glad över beslutet. Kan kanske få Svenska Kraftnät att agera sundare i framtida planer men jag är lite tveksam till det. De har dragit upp planer utan att ha en dialog om dessa och kört på som att det är självklart att de ska få sin vilja igenom vilket de antagligen normalt får utan att lyssna på några andra. En ledning genererar inte el. Någon ny svensk produktion av el är inte heller på tapeten. Kanske är tanken att Sverige skulle importera kolkraftsel från Litauen till Södra Sverige? Känns märkligt att dra en ledning från typ Oskarshamn (där kärnkraften håller på att avvecklas) inåt landet till Nybro för sedan skicka el till Litauen. Gäller det import till Sverige blir beslutet mer logiskt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 3 tusen i engångsersättning verkar löjligt lågt. Är det bara ett litet hörn på ägorna som berörs? Självklart borde ersättningen höjas. Verkar ha varit något gravt fel på förhandlarna.

   Vi har endast haft nettoimport från Norge under "modern" tid. Kort import förekommer från alla grannländer med kabelförbindelse.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  2. Går som tur var inte rakt över fastigheterna men förutom kabelgatan vill de ha väg till den. Är visserligen tacksam att man inte tvingas betala för vägen till den men eftersom vägen inte behövs för skogsbruket så är det ju bara mer mark som försvinner. Alla ersättningar var låga engångsersättningar trots att ingreppet är "för evigt". I vår landsända verkar avveckling vara det som gäller när det kommer till produktion och sedan skall vi agera transportsträcka för kringliggande regioner utan att få ersättning för detta utan bara ännu mer minskade intäkter. Vi får istället se fram emot än högre elkostnad, dels för att dagens produktion läggs ned och dels för att resterande produktion lär exporteras genom vår region för att den kan säljas till högre pris på andra sidan vattnet.

   Radera
  3. Vägar är även brandskydd. Ledningsgator är även brandgator. Jag har aldrig sett så många nya små grusvägar byggas som de senaste åren. Det byggs rutnät ute i skogarna där det tidigare bara var fanns någorlunda parallella avverkningsvägar. Det byggs nya sådana också förstås, men det är uppenbart i många fall att man dragit extra bitar bara för att skapa access från flera riktningar. De senaste årens stora skogsbränder har fått markägare att tänka i flera led, inte bara avverkningsaccess utan även brandbekämpningsaccess. Det skulle du få på köpet Axel.

   Radera
  4. Det är verkligen inte 3000kr i ersättning för markupplåtelse. De låga beloppen är möjligen för att myndigheten ska få trampa runt och mäta på marken inför projektering.

   Helt sjukt att LRF och enskilda markägare får ta hela landet som gisslan och hindra nödvändiga investeringar i kraftnätet. Största förlorarna är ju dessa regioner som i slutändan får se el intensiv produktion flytta norrut.

   Radera
  5. @Linus,
   Visst kan man resonera på det sättet.
   Problemet är att om man tänkt göra någon investering på gården så vill ju banken ha en säkerhet.
   Riskerar då skogen att bli värdelös när som helst så blir det självklart inget, eller ett dyrare, lån.
   Det kan förstås bli lite jobbigt om sådant här resonemang skulle spräcka en eventuell lånebubbla?

   I ett sådant scenario är det även lätt hänt att det gynnar en mer kortsiktigare skogsbruk.
   Eftersom om man väntar för länge kan skogen bli värdelös.

   Men visst, vill man se allmänhetens bästa framför enskilda personers så borde det även vara okej att riva fastigheter för vägbyggen, förskolor, sjukhus eller vad nu kommun, stat eller landsting vill anlägga?

   Eller är det skillnad på folk beroende var de bor?

   Radera
  6. @Anders Rydén, fastigheter rivs sedan länge för vägbyggen motsv. Det kallas expropriation.

   Radera
 4. Kanske blrjan på glesbygdens revolt. Om bara storstäderna pyntar lite mer kanske de kan få sin el

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kanske glesbygden skulle förstå först vad man protesterar emot. Låter rätt bra med med minskad risk för elavbrott och ni ska nog vara tacksamma för att Volvo fortfarande finns i Olofström och vårda den industrin. Försvinner Volvo så är det inte mycket kvar i Sveriges trädgård eller knävecket som det också kallas.

   "Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV luftledning mellan Nybro i Nybro kommun och Hemsjö i Olofströms kommun. För att minska risken för strömavbrott i regionen, vid ett fel i stamnätet, behöver stamnätet för el byggas ut."

   Radera
  2. Du har en poäng där

   Radera
 5. Det var enklare förr när investeringar styrdes av behov och inte möjligheter att tjäna extra pengar genom sälja el dyrare i andra länder. Då behövdes inte heller femtioelva konsulter för att skriva långa motiveringar kring varje investerings nytta utan alla litade på att den tekniska kompetensen gjorde sitt jobb.

  Men för oss Stockholmare är det bara bra då onödigt pappersarbete och utredningar till döds skapar rejält med välstånd i stan i form av konsult- och myndighetslöner.

  Att både Svenska kraftnät och lagstiftningen är rejält trög har ju varit allmänt känt länge. Misstänker att Odenbergs snapsar på julfesterna behövdes mer än väl.

  SvaraRadera
 6. Det rationella med dagens infrastruktur är att kunna flytta energi från älvarna i norr till industrin i söder. Men älvarna är nu exploaterade och det naturliga blir därför att lägga primärproduktionen nära konsumenterna. Precis det som kärnkraften, speciellt Barsebäck, gjorde. Utan kärnkraft är kol, olja och naturgas den enda realistiska primärenergin. Bäst vore nog att börja importera LNG och bygga kraftverk runt kusten. Dock så gissar jag på att sossarna snart vänder i kärnkraftfrågan och då har vi kvalificerad majoritet för ny kärnkraft i Sverige

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja nya rektorer kostar mer än de ger åter. Se kostnaderna för de närmaste byggena som pågår. Finland och England. Blir säkert mer av tim- eller 15 minuterspriser på elen om några år. Utbyggnaden av nätkapacitet där det lyckas förhandlas fram och ändrad lagstiftning är också vad som nog kommer.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  2. Nej, det är fel.

   Som visats är vindkraften, exklusive reservkapacitet ca 5-10 öre billigare per kWh i stor utbyggnad,ej medräknat subventioner.


   Det vet du om, förstår inte denna envishet att prata upp dina in vesteringar i vindkraft.

   Radera
  3. Re. Nanotec
   Varför titta på helt misslyckade kärnkraftsbyggen? Sydkorea bygger för en tredjedel jämfört med t.ex. Finland. Köp en serie med 5-6 stycken likadana nyckelfärdiga verk till fast pris från någon som vet hur man gör.

   Radera
  4. Även om kärnkraft är dyrare är det inte för prisets skull det byggs utan för just leveranssäkerhet, liksom politisk säkerhet.

   Radera
 7. Nu sa ju remissinstanserna inte nej till ledningen i sig, utan att nej till luftledningar. Svenska kraftnät har enligt rapporten inte visat att det skulle bli avsevärt mycket dyrare att markförlägga kabeln. Ganska rimligt att man kan kräva det, inte minst för att elnätet blir mer robust när ledningarna ligger i marken och påverkan på landskapsbilden och andra intressen mindre. EI:s beslut visar att Svenska kraftnäts inte heller kompletterat ansökningen såsom myndigheten begärt. Lite långsökt att tro att det är Kreml som ligger bakom och får svenska kommuner att vilja avslå en ny luftledning. Snarare de vanliga lokala opinionerna som uppstår när det ska byggas vindkraftverk, nya vägdragningar osv. (NIMBY) i kombination med en undermålig ansökan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svenska Kraftnät är helt emot markledning till dessa högspänningsledningar. De vill inte ta upp den frågan då de anser att den är utesluten.

   Radera
  2. Att det är robustare med markledning gäller för lägre spänningar. 400 kV kablar är ömtåliga och svåra att reparera medan 400 kV luftledningarna tål stormar och är lätta att reparera. Dessutom har växelströmskablar problem med den stora kapacitansen mot marken/kabelskärmen och kan inte överföra energi långa sträckor utan dyra tekniska lösningar.

   Radera
 8. Vi kanske skulle börja med att bygga ut ledningssystemet så vi kan tillgodose våra egna elbehov innan vi lägger massa pengar på överföringshastighet till andra länder.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Med en bättre överföringsförmåga över detta snitt minskar de
   regionala skillnaderna mellan elproduktion och elkonsumtion, vilket jämnar ut elpriset. "

   Så de vill höja priset i SE4 till elområde LI:s nivåer?

   Radera
 9. "Har de ingen el? Kan de inte elda gas?"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Haha. Får man länka till en bild numer?
   https://www.google.com/search?q=inte+alls+bor+i+stan&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9v628_cPkAhWypYsKHVGZAzEQ_AUoAXoECA0QAQ&biw=360&bih=560#imgrc=bnn9xEhS5Hs-lM

   Radera
 10. Att distribuera ut produktionen av el till löven är betydligt mer resilient än centralproduktion i händelse av katastrof. Varje kommun borde ha ett eget litet kärnkraftverk.

  SvaraRadera
 11. När Vattenfall gick fram över min mark fick jag 2.50kr/metern i ersättning. alltså en kilometer kostar Vattenfall 2500kr i ersättning till markägaren, för att för all framtid förlora den marken Nu kanske ni förstår varför man är lite negativ.
  Bråkar man går det till ledningsrätten och där förlorar alltid markägaren.
  Vill jag höja min säkring hemma till 20 amp abonnemang kostar det pengar. men Vattenfall kan transportera el över min mark för en engångskostnad på exempelvis 2500kr i all framtid. sedan sågar de ner träd under ledningen och sidorna utan ersättning till markägaren.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad hade du tyckt varit skäligt?

   Radera
  2. Skäligt är väl vad marken producerar i värde under ledningens livslängd?
   Eller ialla fall en 25 års period. Längre än så är svårt att prognostiscera.

   Radera
  3. Jag är inte själv markägare men en årlig hyra per kvadratmeter för mark låter väl rimligt? Alternativt att marken tvångsinlöses till dubbla marknadsvärdet eller däromkring? 2.50 per löpmeter låter ju helt vansinnigt.

   Radera
  4. En kraftledningsgata är väl rätt bred för denna ledningstyp så det är säkert många hektar som blir obrukbar för all framtid.

   Radera
  5. En skog i de trakterna ger en inkomst exklusive underhåll, som till exempel röjning, ungefär 1000 kronor per år och hektar.

   En rimlig ersättning borde inte vara så särskilt svårt att räkna ut.

   Radera
  6. 30 meter på varje sida, så säg 6 hektar per kilometer gånger 25år blir 150 000 per kilometer intrång jämfört med 2500.

   Då baserat på 25 års intrång, i praktiken är det betydligt längre.

   Fortfarande en bråkdel, men om stamnätet täcker 5000 kilometer motsvarar det 125 000 gånger 5000 så säg en miljard i runda slängar.

   Vad kostade stamnätets ledningar, 100 Miljarder?

   Men en miljard hit eller dit, snart snackar vi riktiga pengar....

   Radera
 12. På denna effektnivån är det inte så enkelt att "gräva ner" mha kablar. För det första behövs omriktarstationer i vardera änden för omvandling AC/DC och det kostar mååånga miljarder. (Nej, det går inte att köra AC genom kablat så långt på så hög spänning som behövs av elektriska skäl) För det andra är det inte trivialt att använda kablar på denna spänningsnivån vilket väl fiaskot med sydvästkänken visar med all önskvärd tydlighet. En DC-länk har flera goda egenskaper vad det gäller nätstabilitet men det är inta bara att slänga in den så där. Stamnätet är en oerhört komplicerad installation och vi skall vara glada att vi har kompetenta människor som dimensionerar och driftar det dygnet runt, i alla fall än så länge...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det du berättar är inga nyheter eller märkligt. Men när det gäller våra politiska makthavare och den massmedia som skall bevaka dessa ligger det långt över deras bildningsnivå och intellektuella förmåga.

   Då återstår enbart att lära den hårda vägen och sedan kan våra makthavare skylla på att "vi har varit naiva" då det havererar och fortsätta med sina karriärer som inget har hänt.

   Radera
  2. Snälla, förklara för en som inte begriper... varför behöver det köras DC när man gräver ned men inte i luftledning? Det är väl kablar det med?

   Radera
  3. Det har med att kabeln har kapacitans medans luftledningen har induktans. Cosinus fi och imaginära tal, lite att lära sig tyvärr.

   Radera
  4. OK, tack. Jag får läsa på lite grann.

   Radera
 13. Varför erbjuds inte markägarna något rimligt? Gratis el så länge ledningarna är i bruk för det antal hushåll som finns på marken ex. Eller en rejäl klumpsumma.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En anledning (av säkert många) kan vara att Svenska Kraftnät är en myndighet som inte producerar el att ge bort.

   Radera
 14. Det tråkiga är att ledningen tvingas fram helt i onödan pga undermålig förhandlingsförmåga hos SvK gentemot mestadels tyska aktieägare.

  SvaraRadera
 15. Enligt svk’s hemsida
  Svenska kraftnät delar inte Ei:s bedömning och ser det som principiellt viktigt att få prövat vad ellagens och miljöbalkens krav innebär. Det är inte minst av stor betydelse för den omfattande utbyggnad och reinvestering av stamnätet som sker framöver. Vi behöver nu analysera besluten men det mesta talar därför för att vi kommer att överklaga, säger Bertil Persson, chefsjurist på Svenska kraftnät.

  SvaraRadera
 16. Bra att Sydkraft varnar för regeringen;)

  SvaraRadera
 17. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera