Aktuellt

En folkräkning är slöseri, kommer inte ge svar och inte göra dig nöjd

Det finns fler och fler krav på en folkräkning av de som finns i Sverige, men en sådan kommer helt enkelt vara ett slöseri med skattepengar ...

2019-09-17 10:23

Samfälligheter och BRF:er utan elbilsladdare kommer få lägre bostadspriser

I takt med att elbilar blir vanligare kommer de parkeringssamfälligheter och bostadsrättsföreningar som inte kan erbjuda elbilsladdplatser åt sina medlemmar att missgynnas genom lägre priser på sina bostäder. I slutändan kommer trilskande medlemmar och styrelser bara straffa sig själva, medan de som erbjuder elbilsplatser kommer få se relativa värdestegringar på sina bostäder.
Hyundai Ioniq Electric på laddning på en arbetsplats.
På sikt kommer de villasamfälligheter och bostadsrättsföreningar som vägrar installera laddplatser för medlemmarnas elbilar att relativt sett missgynnas när det gäller de egna bostadspriserna. Köpstarka och ekonomiskt sinnade köpare kommer välja att köpa bostad hos andra föreningar, och många kommer också sälja och flytta, vilket driver ner föreningens priser.

Elbilar kostar i inköp mer än fossilbilar, och detta innebär att det är de kreditvärdigaste som skaffar elbil. Dock blir totalkostnaden för elbilsägandet lägre än för en billigare fossilbil, men likväl krävs det kreditvärdighet eller kapital för finansieringen av bilen. Är man ekonomiskt sinnad och har kapital eller kreditvärdighet, så skaffar man således elbil. 

Detta kommer leda till ett relativt tryck på bostäder som erbjuder möjligheten att ladda elbilen - villor med egen parkering i anslutning till bostaden, så man kan installera en laddstolpe, och de bostadsrättsföreningar och parkeringssamfälligheter (för vissa villaområden och radhusområden) som erbjuder laddstolpar.

Enbart bonus/malus kan innebära upp till runt 20 000:- SEK om året i lägre utgifter, till det kommer lägre servicekostnader, lägre energikostnader och högre andrahandsvärden på elbilar, pga att det finns färre saker som slits.

Föreningar som kan erbjuda elbilsparkering kommer alltså attrahera mer kreditvärdiga och kaptialstarka köpare, som dessutom inte är ekonomiska analfabeter, utan kan räkna på totalekonomi - kort sagt de bostadsköpare man helst vill ha. Samtidigt kommer kreditvärdiga befintliga medlemmar att i större utsträckning vilja sälja sin bostad för att kunna skaffa elbil, och det uppstår ett högre säljtryck i dessa föreningar.

Färrre köpare, fler säljare leder alltså till att de styrelser och medlemmar som försöker stoppa laddstolpar i föreningarna skjuter sig själva i foten på sikt. När det därtill blir allmänt känt och etablerat att laddstolpar är ett försäljningsargument för bostäder, så kommer även personer utan elbil hellre välja dessa bostäder.

Man kan jämföra med att idag köpa en bostad utan fiber och bredband, kontra de som har möjlighet till bredbandsanslutningar. För 10-15 år sedan var inte folk medvetna om detta som ett köpargument för ett visst objekt, men idag ratas till viss del de bostäder som inte kan erbjuda modern fiber-Internet. Åtminstone av köpstarkt högavlönat IT-folk.

Det kommer bli samma utveckling inom elfordon.

Förslagsvis säljer du alltså din bostad utan möjlighet att ladda elbil redan idag, innan detta på allvar börjar få genomslag på värderingarna. Ju längre du väntar, desto relativt sett dyrare kommer elbilsföreningarna att bli att köpa in sig i.

När inget annat fungerar så får väl den styrelse och de medlemmar som vill se andra bostäder stiga relativt i pris stå sitt kast. Vem vet, kanske kommer elbilsladdning tids nog vara det som skiljer fina områden från fd fina områden?

När det börjar stå "parkering med möjlighet till laddning av elbil" i mäklarannonserna vet vi att gränsen passerats det därefter blir en fråga om fossilföreningar för kapitalsvaga med dålig kreditvärdighet och lägre inkomster, respektive elbilsföreningarna.

73 kommentarer:

 1. "Förslagsvis säljer du alltså din bostad utan möjlighet att ladda elbil redan idag".
  Finns ju också en möjlighet att verka för att installera laddstolpar.
  https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/gemensamhetsanlaggningar/laddstolpe-for-elbil-pa-gemensam-parkeringsplats/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, men nu handlar det om de föreningar där man inte har lust att följa Lantmäteriets anvisningar utan hävdar att det inte är möjligt.

   Radera
  2. Det är tyvärr inte bara "att följa Lantmäteriets anvisningar" eftersom de själva säger att laddstolpar inte är av väsentlig och stadigvarande betydelse för fastigheten, ett krav för att det skall få finnas med i beslutet. Själv begriper jag inte att motorvärmaruttag kan anses vara väsentliga men inte laddstolpar.

   Sen måste 100% av medlemmarna godkänna en ansökan om ändring, det räcker inte med ett majoritetsbeslut på stämman, inte ens med kvalificerad majoritet. Lycka till att få med 87-åriga tant Agda och surgubben Kjell på det, de som aldrig kommer att byta ut sin Nissan från -83...

   Radera
  3. Det säger de inte alls. De säger rent av att samfälligheten kan ge rätt till enskilda medlemmar:

   "3. Samfällighetsföreningen kan ge rätt till enskilda fastighetsägare eller en ekonomisk förening

   Samfällighetsföreningen kan ge rätt för en enskild fastighetsägare eller en ekonomisk förening att ladda sin bil – så länge det inte hindrar användandet av anläggningen (till exempel parkeringsplats) på det sätt som är beslutat om sedan tidigare eller att det medför kostnader eller olägenheter för övriga medlemmar. Ägs marken av annan än samfälligheten kan även markägarens tillstånd krävas. Ni behöver även klara ut frågor kring elsäkerhet, kapacitet och ansvarsfrågor om något skulle hända."

   Radera
  4. En del av det där stycket, "eller att det medför kostnader eller olägenheter för övriga medlemmar." är problemet.

   Ingen samfällighet eller brf kommer ta risken att tolkas som ett elhandelsbolag då de säljer vidare en viss del av sin el till en person. Det som behövs är ett prejudikat eller att riksdagen förtydligar lagarna. Det förenklades väl något 2018 när skatteskyldigheten flyttades till nätbolagen för att förenkla för solceller, men grundproblematiken är fortfarande kvar.

   Betalar varje person för sin egna el redan är det noll hinder för att installera vilken typ av laddare man vill.

   Radera
  5. Kruxet är just "så länge det inte hindrar användandet [...] eller att det medför kostnader eller olägenheter för övriga medlemmar." - Att sätta upp en laddstolpe och en skylt om att P-platsen endast får användas av elbilar är att "hindra användandet" och om det dessutom är ont om P-platser kan det nog anses medföra "olägenheter för övriga medlemmar".

   Radera
  6. Montera laddaren i ditt garage, dvs din plats i det samfällighetsägda garaget.
   Då finns det inget som hindrar andra, din plats är din egen.

   Samfälligheten kan tillåta detta OM du installerar laddare med elmätare.

   Radera
  7. Tanken är god men det förutsätter att elnätet tål detta. Hos oss snålade byggherren så hårt man kunde och det finns därför bara 10A enfas till varje länga om 8 garage. Just nu är förmodligen den mest framkomliga vägen att döma ut elinstallationerna som osäkra och på det sättet tvinga fram en ombyggnad, sen får var och en köpa en box och låta ansluta den.

   Radera
  8. Problemet är inte vem som äger ytan utan vem som står på elabbonemanget. Även om du installerar elmätare innebär det att samfälligheten säljer el till dig och jurudiskt blir ett elhandelsbolag.

   Radera
  9. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  10. Debatten om vad som är möjligt eller inte för samfälligheter lär fortsätta ett tag till.

   Tyvärr så kommer omprövningar av anläggningsbesluten att kosta pengar vilket kommer verka bromsande på många föreningar.

   Laddstolpar eller att reservera vissa parkeringar för elbilsladdning medför inte olägenheter eller kostnader för övriga delägare om man fördelar kostnaderna efter hur laddstolpar och parkering används. Dvs de fastigheter som behöver laddstolpe eller har nytta av den måste betala för den.

   Hur parkeringsplatser fördelas är en intern förvaltningsfråga för föreningen/årsmötet i samfälligheten. Det bör rimligen gå att få till en lösning som de flesta blir nöjda med och som även håller rättsligt.

   Radera
 2. Privatbilism är ohållbart oavsett drivlinor. Orimligt att 1,6 ton stål och aluminium skall transportera 70 kg människa speciellt som privata bilar står stilla 96% av tiden. Måste finnas bättre lösningar än att alla ingenjörer som bor i lägenhet skall äga en egen bil med egen laddare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men de har blivit omåttligt populära. Det övertrumfar miljömuppars tjat om "hållbarhet"

   Radera
  2. Vidare så är många flerbostadshus byggda med privatbilism i åtanke (mao glest) vilket naturligtvis gö det svårt att erbjuda attraktiv kollektivtrafik.

   Radera
  3. Miljömuppar är ohållbara oavsett allt annat.

   Radera
  4. En lösning är elscootrar men vi har en stark motståndsrörelse.
   Media är en stark motståndsrörelse.
   Väger 30 kg och förflyttar en människa på 80 kg utan problem.

   Radera
  5. Bilpool fungerar klockrent i stan och det är betydligt billigare än att äga sin egen bil. Personliga laddstolpar i stan är en utopi.

   Det vore bättre att få knuffa folk över tröskeln till att börja dela på gemensamma bilar och det är inte lätt. Tänk på tvättstugan som var en gemensam tjänst, varenda boende installerar nu egna personliga tvättmaskiner istället för nyttan av gemensamma maskiner.

   Radera
  6. Så här menar jag!

   https://www.youtube.com/watch?v=Ie23QOeswgw&feature=youtu.be

   Hur många bilar har vi ersatt i detta fall?

   Radera
 3. Tyvärr är detta inte en helt enkel fråga. Samfälligheter får inte erbjuda ladd-platser om detta inte framgår av samfällighetens anläggningsbeslut.

  Och anläggningsbeslut är inte alltid ändringsbara.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ladd-platser i all ära men hur är det med opiumhålor?

   Radera
  2. Anläggningsbeslut är ändringsbara, men det kostar pengar och Länsstyrelsen har hitills sagt nej till de ansökningar som kommit då de anser att elbildsladdning inte är något som finns för att stanna och ser ingen orsak att ändra ett anläggningsbeslut.

   Radera
  3. Opiumhålor av klassiskt Tintin-snitt är tyvärr något som rättsvårdande myndigheter ser snett på.

   Radera
  4. Attans också, hur är det med crackhus?

   Radera
  5. Skumt nog, så finns det en spricka i lagen som faktiskt tillåter etablering av ett crack-house inom detaljplanerat område.

   Dock endast 1. Så man får synka lite.

   Men, det blir en massa pappersarbete om/när skjutningar inträffar.

   Radera
  6. Markförskjutningar?

   Radera
 4. Man kan jämföra utvecklingen med fiber, men det haltar en del.

  Skillnaden mot fiber ligger ju i att utan fiber kunde det fortfarande vara meningsfullt att skaffa sig en dator, Internet var ju ändå rätt mycket anpassat efter att folk körde med 56kbps modem. Där fanns då redan en del underlag för att dra in fiber. Eller ja, fiber är ju ett ord som kommit att användas för något som i 9 fall av 10 är tp-kabel.

  Med laddstolpar skiljer det sig. Ingen vettig människa köper väl en elbil om man inte har möjlighet att ladda den. Vilket gör att det knappast bör någon med elbil där det inte finns laddmöjligheter. Då blir det ju lite svårare att motivera att sätta upp laddstolpar.

  Det enda som kan driva på utvecklingen är efterfrågan på bostadsmarknaden. Men det kommer att fördröja pga måttlig rörlighet på marknaden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jämförelsen med fiber är mycket bra sett till samhällsutvecklingen. Det kan mycket väl bli så att om bara några år så tycker vi det är självklart att kunna erbjuda laddning på parkeringsplatser i samfälligheter.

   På samma sätt så har man ju resonerat om fiber, från att ha bedömts som ej nödvändigt till att idag vara i princip lika självklart som att tillhandahålla vatten, el och avlopp för en bostad.

   Radera
  2. Men då skall man notera att elbil/laddstolpar lider av festfixarens paradox på ett sätt som dator/"fiber" inte gör. Det var lite det som jag ville trycka på.

   Det gör att utvecklingen bör gå långsammare för laddstolparna...

   Radera
 5. Vår samfällighetsstyrelse har fått dessa frågor varje gång ett hus varit ute till försäljning i vårt område och när de svarat "nej tyvärr" så har de potentiella köparna tackat för sig och dragit sig ur. Hur mycket en eller två ytterligare budgivare hade gjort för slutpriset kan man bara spekulera i men det är klart att det gjort skillnad, långt mer än de 10-15 kkr som en laddstolpe kostar efter bidrag. Tyvärr ser surkärringarna inte fördelen med att deras hus ökar i värde, de kommer aldrig att få nytta av vare sig laddstolpe eller värdeökning eftersom de kommer att bo kvar tills de hamnar på hemmet.

  Min fru och jag tittar efter annat boende men vill gärna bo kvar i närheten då vi har dagis, skola mm på nära avstånd och det är inte helt lätt att hitta något som passar till rimligt pris.

  SvaraRadera
 6. Vad finns det för lösning idag för tex en BRF att installera laddstolpar som skickar automatisk månatlig faktura för elkostnad till den boende som hyr plats med specifik elstolpe?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns flera, t.ex. Bee Charge, Vattenfall InCharge, eWays mfl. Googla på "laddoperatör" så hittar du fler.

   Radera
  2. Företag som äger abbonemanget som försörjer laddstolpen som säljer el till respektive. Alternativt egna abbonemang, vi har det i våra carports. Elen för min carport ligger alltså på mitt vanliga abbonemang.

   Radera
 7. Det bästa är nog att bostadsrättsföreningarna börjar sälja av sina garage och parkeringsplatser.

  BRF:erna får då kapital de kan använda för att amortera eller underhålla husen med och företagen som driver parkeringsplatserna börja exploatera dessa med laddstolpar osv.

  Blir också mer flexibelt om man råkar bo i BRF A som har sin parkeringsplats precis brevid BRF B:s parkeringsplats men alla parkeringar på BRF A är upptagna och att få hyra en parkeringsplats av BRF B trots att det finns lediga är svårare än att skapa fred i Mellanöstern.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ej uthyrda parkeringsplatser kan ju dessutom bjudas ut till andra för temporär-laddning.

   Radera
  2. Det är extremt vanligt i den del av Stockholm jag bor att brf:erna hur ut hela sitt garage till något parkeringsbolag som i sin tur hyr ut platserna. Medlemmar i brf har förtur men platserna kan hyras ut till icke medlemmar.

   Kontrakten mellan brf och parkeringsbolag är långa så det kan nog vara krångligt att få till laddplatser om inte parkeringsbolaget ser någon nytta med det. Om inte brf står för hela investeringskostnaden så klart.

   Radera
 8. Om det nu vore så väl att BRF:erna hade parkeringsplatser öht, laddstolpar eller ej. Det är ganska i ovanligt i Göteborg iaf.

  SvaraRadera
 9. Jag blev mäkta förvånad när jag såg på ett nybygge i Göteborg, man byggde parkeringsplatser men inga uttag till laddare, ej heller rör eller ledningar till servisen, så nu för folk ladda sina bilar på andra ställen. Det går ju att gräva upp och dra nya ledningar men det kostar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. För några år sedan blev jag förvånad av att man inte installerade etanolpumpar i var och varannat gathörn, det var ju framtiden. Se hur det gick.

   Det finns nog en lagom sund skepsis till att ta tunga inverteringar för framtiden som man inte vet om de bär sig. Så mycket elbilar finns det inte ännu för att det ska vara värt att placera ut laddstolpar överallt för att några kan få för sig att skaffa elbil.

   Radera
  2. Behövs det ens hemma-laddning? En Tesla kan man ju åka och ladda på "el-macken".
   Sen räcker laddningen utan problem för jobb-pendling.

   Ladda max en gång i veckan, kanske samtidigt när man åker och handlar mat.

   Radera
  3. Nog för att det kan vara sunt att vara försiktig men man kan ju också resonera som så att inget kommer att hända om ingen tar första steget.

   Vad gäller nybyggen så är det ekonomin som styr, det är lång ledtid på byggen och det som byggs idag började ritas för flera år sedan när laddstolpar fortfarande var något nytt. Dessutom behövs större elrum med mer utrustning, det kostar både i form av osäljbar yta, prylar och tid. Om inte byggherren specat att det skall finnas möjligheter att ladda så ritas det inte.

   Radera
  4. Det skulle inte förvåna mig att dessa stolpar kommer att stå och blinka grönt i all sin ensamhet. Nya elbilar kommer att få större och större batteripack, samtidigt som laddningen kommer att bli allt kvickare.

   Hemma-laddning kommer att bli något man endast gör om man har missat att ladda, och måste iväg.

   Radera
  5. Eh, va, Frank Dandy? Det krävs maximalt tre 16A säkringar, tar väl ca 5x10 cm i ett säkringsskåp, samt en jordfelsbrytare klass B för ytterligare några säkringsplatser. Det tar ingen plats, det är inte snabbladdare vi pratar om här utan tar upp i princip noll yta.

   Radera
  6. Least, en av de stora fördelarna med elbil är att den alltid är fulltankad på morgonen.

   Radera
  7. Jag återger bara vad en bekant svarade när jag frågade samma sak, han driver en av Göteborgs största fristående elkonsultfirmor med inriktning på just flerbostadshus. Utöver några säkringar så behöver du kraftigare matning, i större hus ett ställverksskåp för att kunna ställa av sektionsvis, rör, kablage mm. Kabel är inte speciellt dyrt men det tar tid att installera, elrummet ligger inte nödvändigtvis i direkt anslutning till parkeringsplatserna.

   Radera
  8. Fulltankad? Varför är det viktigt om jag bara ska köra 2 mil?

   Radera
  9. @D.L. Jo tjena, elbilar är nog en fluga. Till skillnad från etanolfiaskot som främst var ett svenskt initiativ så är elbilsboomen... lite kraftigare globalt.

   I Sverige ligger marknadsandelen för BEV på nästan 5 % jan-aug, inklusive laddhybrider är det nästan 11 % marknadsandel jan-aug.

   I dec 2018 var nästan 1,4 % av hela fordonsbeståndet på personbilssidan laddningsbart. 0,35 % av flottan var rena BEV. Men nuvarande marknadsandel av nyförsäljningen i år hittills kan du ju fundera på vad andelen kommer vara i december 2019, eller om fem-sex år...

   Radera
  10. Ja men då är det bara att sätta igång, investera dina pengar på en gång det här kommer bli stort.

   2008 var 25% av de sålda bilarna anpassade för E85, nu är det under 1%. Trots det var alla tvärsäkra på etanolens förträfflighet, det lagstiftades mot bensinmackar och det subventionerades bilköp.

   Det kan säkert bli bra, men jag har full förståelse för att inte alla vill ta dessa investeringar innan behovet finns.

   Radera
  11. Dessutom är det tvivelaktigt att investera nu istf att vänta. Om man inte kan förvänta sig att investeringen börjar på att betala för sig förrän senare så betyder ju en tidig investering att man missar avkastning på kapitalet i början. Dessutom lär ju en tidigare lagd investering arrangeras tidigare än en senare och man förlorar alltså aktiv livslängd på investeringen.

   I extremfallet kan man ju ha investerat i en anläggning som måste arrangeras lagom till den skulle kunna bli användbar...

   Men för all del satsa du dina pengar, blir säkert bra.

   Radera
  12. Nja, kan förstå att vissa är skeptiska. Men den STORA skillnaden här är ju att marknadsandelarna i Sverige för elbilar är jämförabara globalt. När var fjärde bil som såldes kunde köra på etanol i Sverige var situationen knappast densamma globalt.

   Stora delar av världen garvade förmodligen åt oss. Även om det hade blivit en success i Sverige skulle världen som en gemensam enhet ALDRIG fixat att producera de volymer etanol som skulle krävts för att ersätta bensin och diesel.

   Så även om fossiltanter och fossilgubbar är kritiska är det el som gäller. Vare sig de vill de eller inte.

   Radera
  13. Ja men nu var inte invändningen mot el att elbilen inte kunde bli stor eller redan var det oavsett om det är lokalt eller globalt.

   Invändningen är mot att redan idag investera tungt i laddstolpar.

   Radera
  14. Vantage: öh, med ett stort flerbostadshus kan man kanske räkna till 100 lägenheter och om var och en har en bil och det är 0.35% av flottan som är BEV så är det förväntat att de boende tillsammans äger ungefär 0 BEVar. I ett mindre flerbostadshus är det förväntat färre BEVar än så.

   Låter med andra ord inte som en självklar investering att sätta upp laddstolpar med andra ord till den obefintliga elbilen...

   Radera
  15. @D.L. Kan hålla med om att det kan vara svårt att räkna hem investeringen på kort sikt. Och självklart måste man se till det enskilda fallet. Kostnaden är ju egentligen rätt liten 10-15 tkr i fastighetssammanhang är rätt försumbar. Men visst, ur ett investeringsperspektiv räknat i kronor kan jag hålla med om att det är "riskfyllt".

   Men frågan handlade väl också om hur man vill profilera sig relativt andra områden. Vill man vara området som riskerar att väljas bort på grund av att man saknar laddstolpe bara för att spara 10 tkr över en 10-15 årsperiod?

   Radera
  16. @Anonym: Byter inte alla till ny bil minst vartannat år? ;-)

   Skämt åsido. Min redovisning av aktuell andel av BEV/PEV på 0,35 resp 1,35 var mer tänkt att poängtera hur snabbt det går nu. Vi har gått från 0 till 1,35 på åtta år, fortsätter vi i samma exponentiella takt är det helt andra siffror om bara några år, och då är det plötsligt relevant.

   Radera
  17. Det går "snabbt" ja. Om 16 år kan nämnda flerbostadshus förväntas ha en elbilist bland de boende. Låter som att det är givet att man bara måste investera i laddstolpar redan idag:)

   Googlade lite på livslängd och tydligen räknar man med 15 års livslängd på en laddstolpe. Hur pass vettig tycker du då det är att investera i en sån när man räknar med att bilisten som skall använda den dyker upp om 16 år? Under sådana förutsättningar verkar ju "investeringen" bara bestå att skyffla ner pengarna i ett svart hål.

   Notera att även om man räknar med tidigare bilist, säg om 8 år så innebär det för det första att halva investeringen är att kasta pengar i sjön och för det andra att man binder upp kapital i 8 år innan man ens får avkastning på pengarna (en avkastning som knappast kan hinna tjäna in det man förlorat genom att kasta pengar i sjön).

   Radera
  18. Sen kostar det sannolikt inte 10-15k att sätta upp laddstolpar i sin samfällighet/BRF/nyprojekterade område. Det är en grav underdrift.

   http://emobility.se/vad-kostar-laddstationer/

   Radera
  19. Givet ovan kan jag hålla med om att tidpunkten behöver matchas i förhållande till den lokala utvecklingen. Men prognosen är 90 % laddbart bland nybilsförsäljningen redan 2030 och 90 % av personbilsflottan kommer vara laddningsbar 2040. Redan 2025, alltså om drygt fem år kommer vi se runt 50 % av nybilsförsäljningen vara laddbar.

   Så ja, även om det inte är imorgon så är det garanterat något som är relevant att börja titta på om några år om man vill ligga i framkant. Givet de lokala förutsättningarna. Men då är vi inne lite på det som man tog upp i inlägget. Att det blir "bra" och "dåliga" områden där de med laddstolpar är mer attraktiva redan om några år.

   Radera
  20. Är det flera laddstolpar i en parkeringsanläggning bör man överväga att även installera lastbalansering, för att fördela tillgänglig effekt och inte behöva har maximal tillgänglig effekt till alla laddstolpar samtidigt.

   Det kan hålla nere effektbehovet och därmed abonnemangskostnaden då man inte behöver ha så stor säkring.

   Jämför med antal utgående telefonlinjer i en televäxel, det behövs inte lika många som antal abonnenter då inte alla förväntas använda hela kapaciteten samtidigt. Lastbalansering styr då om effekt till de som behöver ladda snabbt och begränsar till de som har tid att ladda långsamt.

   Radera
 10. Köp en laddhybrid, det är framtiden.

  SvaraRadera
 11. "högre andrahandsvärden på elbilar, pga att det finns färre saker som slits."

  Den stora frågan är väl skicket på batterierna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ställer mig skeptisk till påståendet. Finns det faktiska siffror som backar upp påståendet?

   Spekulationer som denna ställer jag mig rätt tveksam till. Cornu verkar ju ha rätt väg uppfattning om ICE-bilar, deras egenskaper, vad som slits och med det slutligen varför bilar tappar i värde.

   Radera
  2. Näe. Inte varit en fråga på väl många år nu. Själv har jag backat en ynka procent på 4 år och 8k mil. Vi tackar teslas utmärkta BMS.

   Ja, det kan säkert gå snabbare. Men baserat på de som kört betydligt längre än jag så är det inte sannolikt. Inredningen lär falla ihop långt innan.

   Kort o gott, bry sig inte om batterierna.

   Radera
  3. Det är vad jag förstår Litium-jonbatterier i din Tesla, som i din laptop, vilka sjunker i prestanda med tiden och antal laddningar/urladdningar. Det verkar vara en ganska komplex process i praktiken med skillnader beroende på diverse faktorer. Med det sagt vet jag alltså som amatör inte hur de presterar i en Tesla i praktiken, så kanske den går till skroten innan batterisatsen behöver bytas. Samma fråga uppstår även för andra elbilar.

   Radera
  4. Hmmm, min erfarenhet av ICE-bilar är att bensintanken inte krymper så mycket på 4år heller:D

   Det kanske inte är så enkelt att det enda som drar ner andrahandsvärdet på en elbil är slitage på batteri, lika lite som det enda som drar ner andrahandsvärdet på en ICE-bil är slitage på kamrem.

   Radera
  5. Sen hur man får för sig att kondition på obefintliga delar skulle vara en faktor i värdering av bilen. Kamremen på en Tesla är ganska liten del i prisbilden som ny och borde vara ganska liten del i prisbilden som begagnad, däremot kan status på andra prylar som väger tyngre i nybilspriset ha en betydande inverkan på priset på den begagnade bilen.

   Radera
  6. Vad jag förstår är ett nytt batteripaket för Tesla dyrt, $10,000 eller betydligt mer enligt olika diskussioner man kan hitta. (Den som äger en modern Tesla kanske kan kolla detta mer direkt. Jag kunde inte riktigt bedöma kvalitén på dessa sidor.) Men det är ju inte den enda faktorn i värderingen av en begagnad elbil. Jag antar dock, eftersom det slits och är dyrt att byta, att det är den viktigaste.

   Radera
  7. Jag är övertygad om att det håller bilens livslängd om inget konstigt händer. Hittills är slitaget helt minimalt.

   Inte jämförbart med andra applikationer som datorer eller mobiler där man kan ana att tillverkaren inte riktigt bryr sig om att hålla batteriet inom de gränser som gör att det inte tar skada.

   Man kan argumentera för att laddhybrider däremot får problem. Mindre batteri, fler cykler. Mindre batteri, högre effektuttag per cell. Men det verkar inte vara ett så stort problem där heller! Misstänker att man valt en annorlunda batterikemi och/eller densitet för att hantera just detta.

   Oroa er för andra saker istället. Laddning för människor i flerbostadshus, i alla fall i städer, har ingen direkt praktisk lösning ännu.

   Radera
 12. Ekonomiskt sinnade köper väl ändå en avskriven begagnad bil.. man får väldigt mycket bensin och reparationer för 400 000 kr.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med. "Dock blir totalkostnaden för elbilsägandet lägre än för en billigare fossilbil" - jasså?! Skulle vara rätt intressant att se den kalkylen.
   Själv skulle jag spara maximalt 10kkr / år på bränsle. Räknat på att bilen har en livslängd på ca 10 år så är där ca 100 kkr, medan det skiljer det mer än 250 kkr i pris mellan en elbil och en fossilbil.
   Hur den skillnaden skulle räknas hem till elbilens favör är ett mysterium för mig...

   Radera
  2. Totalkostnaden är kostnaden över bilens livstid. Inte kostnaden för just dig. Köper man en fiat punto för 20k och får den att hålla i 5 år är det såklart billigare.

   Radera
  3. Tim: men meggas beräkning visar att det verkar saknas 150tkr för att första ägaren skall räkna hem elbilen, och för den sista ägaren verkar det heller inte gå att räkna hem elbilen. Frågan är vilken ägare som kan räkna hem det? Elon Musk eller?

   Jag har en känsla av att sådana beräkningar är lite av önsketänkande från elbilsentusiasternas sida.

   Radera
  4. Tim: du får gärna presentera en realistisk kalkyl som visar att elbilen blir billigare om du har någon?

   Radera
 13. Håller inte med om att detta allmänt kommer att påverka överlåtelsepriserna ännu, men i enskilda fall givetvis. Vår Brf installerade stolpar för två år sedan och äger allt i egen regi. Vill också berätta att om en fastighetsägare agerar elhandlare mot sina egna boende för detta så är det ok, men inte att debitera el till utomstående (andra än de boende). Har man utomstående så får man ta mera betalt för P-platsen istället så är det problemet löst.
  Vill även varna för "allt-i-ett" lösningar som de stora elbolagen m fl säljer. Dessa är mycket dyra och kostar ofta varje månad oavsett om de används eller ej.

  SvaraRadera
 14. Kan man inte ladda bilen mha ett elverk? Det skulle passa de flesta och vara väldigt flexibel. Samt att man fortfarande kan få skattesubventionerna som driver marknaden på elbilar.

  SvaraRadera