Aktuellt

En folkräkning är slöseri, kommer inte ge svar och inte göra dig nöjd

Det finns fler och fler krav på en folkräkning av de som finns i Sverige, men en sådan kommer helt enkelt vara ett slöseri med skattepengar ...

2019-09-23 15:39

Moderaterna vill segmentera polisen - införa statliga ordningsvakter

Moderaterna vill i sin låtsasbudget ("skuggbudget") segmentera upp polisen genom att införa statliga ordningsvakter. Detta sker som bekant redan på kommunal nivå som ett sätt att införa en kommunal ordningspolis, när staten abdikerat att hålla ordning på gator och torg, och förebygga vardagsbrottslighet.
Polisfordon i Stockholm, komplett med Rakel-nummer.
Rekryteringen till polisskolorna fortsätter vara en katastrof, trots att regeringen viktar med hur många som söker - som att allt annat än hur många som slutför utbildningen spelar någon roll. Endast 6% av de sökande klarade kraven för att antas, och uppenbarligen attraherar inte låglöneyrket tillräckligt många sökande för att ens 50% ska klara kraven.

Moderaterna lägger i sin låtsasbudget en miljard kronor för att anställda 1000 - 2000 statliga ordningsvakter, dvs korttidsutbildade så kallade vakter som ska vistas på allmän plats och upprätthålla ordning och förebygga vardagsbrott. Siffran är förstås rena fantasier, då man för en miljard knappast får 1000 ordningsvakter, i synnerhet inte den tid på dygnet de behövs. Schablonen för vad en anställd faktiskt kostar inklusive allt - semester, tjänstepension, försäkringar, sjukskrivningar, utrustning, utbildning, administration, fordon, arbetsplatser (även ordningsvakter måste byta om någonstans) - är en miljon kronor per person och år.

Tanken med låtsasbudgetar är förstås att utmana och skapa debatt, och plocka politiska poänger. Man kunde istället lagt pengarna på högre polislöner, och på så sätt attraherat och behållit fler i yrket. Fast det är inte poängen, poängen är att Moderaterna försöker segmentera sig mot lag och ordning och då gäller det att göra diverse utspel.
En av sjuttioelva polisorganisationer i Frankrike, CRS, här med riktigt fransk attityd.
Ingenting kommer förstås hända kring detta, men det är ju en intressant tanke att man ska dela upp den svenska statliga ordningsmakten i flera segment. Det kan i teorin vara rätt bra, men antagligen skulle enda effekten bli att patrullerande poliser blir ett minne blott. Många andra länder har olika segment av poliser, och olika utbildningsnivåer på dessa - kommunal, länspolis, statlig polis, och olika specialinriktningar, som t ex trafikpolis, halvmilitära gendarmerier osv.

28 kommentarer:

 1. Ordningsvakter är väl per definition statliga?

  Ordningsvakter är förordnade av polismyndigheten och lyder under denna myndighet.

  Nu är det ju privata aktörer som betalar ordningsvakterna - något i stil med:

  1. Privat aktör -"Jag vill anordna en konsert"
  2. Polisen -"Då måste du ha 3 ordningsvakter"
  3. Privat aktör -"Ok. Då får jag väl hyra in 3 ordningsvakter."

  Om Polisen själva skulle hyra in eller anställa ordningsvakter så blir det en form av Light-poliser.

  Nu tycker jag inte det är en genomdålig ide - att komplettera med Light-poliser kan fungera bra - särskilt om de används rätt - dvs patrullera stökiga områden vid de tidpunkter det är som stökigast. Ungefär som det Poliser gjorde förr i tiden innan de blev tvungna att lägga all sin tid på psykiatrins arbetsuppgifter efter denna monterats ned.

  SvaraRadera
 2. Någon behöver kontrollera den som kontrollerar. Ju mindre krav på lämplighet man har, desto större risk för att ordningsvakten skapar mer problem än den löser. Som tex ordningsvakter som åker runt i tunnelbanan och muckar gräl med folk för att de tycker det är kul att visa sin makt.

  Vet minst ett exempel på en individ som avskedades pga olämplighet, började på ett annat bolag som senare köptes upp och sedan var tillbaka igen. Så det är inte så lätt att hålla rent från de som verkligen vill ha ett jobb där de får betalt för att ställa till med bråk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 4 § Endast den får förordnas till ordningsvakt som med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget och har fyllt 20 år. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ordningsvakternas utbildning. Lag (2014:401).

   9 § Uppfyller en ordningsvakt inte längre de villkor som anges i 4 §, får Polismyndigheten återkalla förordnandet.
   Detsamma gäller när det finns något annat särskilt skäl för återkallelse.

   Uppkommer fråga om att återkalla ett förordnande och kan det antas att förordnandet kommer att återkallas, får myndigheten besluta att stänga av ordningsvakten från tjänstgöring för tiden till dess frågan om återkallelse har prövats slutligt.
   Även i annat fall får beslut om avstängning för visst tjänstgöringstillfälle meddelas, om ordningsvakten åsidosätter sina skyldigheter som ordningsvakt.

   Om myndighetens beslut inte kan avvaktas får en polisman besluta om avstängning. Ett sådant beslut ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten. Har avstängningen inte redan upphört, ska myndigheten omedelbart pröva om den ska bestå.

   Radera
  2. 4 § innebär i praktiken att de enda krav som ställs på ordningsvakters personliga lämplighet är att de inte är dömda för allvarliga brott. Inte direkt ett skyhögt ställt krav.

   Radera
  3. Iblandekonomi i en tidgare bloggpost kommenterade du för låga straff och att kriminella ska vara hemma.
   Och nu oroar du dig för lämpligheten av vakter.
   Själv en förbrytare ?

   Radera
  4. @Revers

   Har du själv gått igenom denna process? Jag undrar för det du skriver stämmer inte.

   Att vara laglydig (dvs inte dömda för allvarliga brott) är typ första steget - är du inte det så är det ingen ide att ansöka.

   https://polisen.se/lagar-och-regler/ordningsvakter/ordningsvakt-utbildning/

   "Förutom de allmänna kraven på laglydnad behöver du genomgå ett test som består av tre delar:

   Fysiskt test som består av att springa 2000 meter på max 12 minuter och lyfta och dra en 77 kilo tung docka eller motsvarande belastning minst 15 meter.
   Språktest, för att visa att du behärskar svenska språket väl.
   Intervju, för en allmän bedömning av din lämplighet.
   Det är samma krav oavsett om du går utbildningen hos Polismyndigheten eller hos ett utbildningsföretag."

   Grundutbildningen är 80 timmar. Har du väktarutbildning eller skyddsvaktsutbildning erbjuder företagen också en förkortad utbildning. Kursavgiften för grundutbildningen, beroende på om det är en förkortad eller en ordinarie utbildning, skiljer sig mellan Polismyndigheten och utbildningsföretagen.

   I samband med att utbildningen avslutas skriver du polisens juridiska slutprov hos utbildningsföretaget med en provförrättare från Polismyndigheten. Det är samma prov som för de elever som antagits till Polismyndighetens utbildning. Proven rättas av Polismyndigheten och resultatet meddelas utbildningsföretaget som meddelar dig.

   Dina kunskaper och färdigheter i ämnet Konflikthantering med kommunikation och självskydd ("KKS-momenten") granskas av en representant från Polismyndigheten. Granskningen sker hos utbildningsföretaget. Oavsett om du godkänns i teknikerna eller underkänns får du besked om det på plats av myndighetens representant.

   När utbildningsföretaget har besked om du har godkänts vid det juridiska slutprovet likväl som vid "KKS-momenten" utfärdas utbildningsbeviset av utbildningsföretaget. Du bifogar utbildningsbeviset till din ansökan om förordnande som ordningsvakt.

   Radera
  5. Inget om värderingar. Slöddret ska ha ha spö är så att säga gångbart som rättesnöre.

   Radera
 3. 1000 vakter mutiplicerat med en miljon blir tusen miljoner = 1 miljard

  SvaraRadera
  Svar
  1. Just 1M en siffra våra politiker brukar värdera tjänst X till när de kommer med sina utspel.

   Radera
  2. Glöm inte att regeringen drog ner 232 miljoner på polisen i vårbudgeten.

   Radera
 4. Utfärda en allmän amnesti för alla medlemmar i Hells Angels och Bandidos i utbyte mot att de patrullerar alla no-go-zoner i två år - då jävlar blir det ordning i det här landet före jul.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Blir det typ Altamont ordning?

   Annars var de billiga att anlita då.
   Öl för 500$ (1969).
   Ursprungligen ett tips från Grateful Dead om jag minns rätt.

   Radera
  2. I grund och botten samma som att ge buset i no-go-zoner amnesti mot att de patrullerar no-go-zonen i två år - då jävlar blir det "ordning" där också. Att det blir samma "ordning" som där redan är är en annan sak...

   Radera
 5. Det kan det vara värt att påminna om, att redan 1964, bildade sossarna ett statligt vaktbolag. Numera utsålt givetvis.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/ABAB

  SvaraRadera
 6. Bra förslag, att kräva en komplett polisutbildning för ett begränsat uppdrag är overkill.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Däremot borde man kunna hitta de som vill utbilda sig till utryckningspoliser bland dessa ordningsvakter och då kanske kan ha en kortare 2-årig delvis betald komplettering om man t.ex. jobbat 5 år.

   Radera
  2. Lindberg: jo, men det kan man ju säga om ALLA uppdrag inom polisen. Det kanske är lite det som är problemet: att man skall vara lite allt-i-allo, dvs kunna allt inom kåren, men inte vara riktigt bra på något.

   Radera
 7. Naturligtvis borde polisen delas upp i kommunal och statlig. Att patrullera på gator och torg, plocka in fylltrattar, köra busar till arresten, hjälpa förvirrade damer nacka skadade fåglar, behöver man knappast gå tre år på universitet för. Låt kommunal polis med lägre utbildning ansvara för ordnings- och ingripandeverksamheten och statlig polis ansvara för kriminalutredningar, större insatser och särskilda ingripande, organiserad brottslighet m.m. Går säkert att göra nån kombo så att man kan göra karriär fast man börjar som kommunkonstapel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra idé.
   Ett tillägg.
   Direktval på respektive kommunala polischef?

   Radera
  2. Polisutbildningen är inte 3 år universitet. Minns jag inte helt fel så är det 2 år på polisskolan (som ej har faktisk högskolestatus). Det är inte särskilt svårt att bli polis( sen kan yrket stundtals vara jävligt krävande/svårt) men som bloggaren tar upp så finner jag det ytterst bekymmersamt att endast 6%(!?) Av de sökande antas. Vilka är dessa människor som ansöker? Vad har hänt med polisens status? Är detta en symptom på en allt lägre (medveten och/eller undermedveten) tilltro till det sk samhällskontraktet?

   Radera
  3. Varför skulle det vara fördelaktigt att dela upp polisen under flera huvudmän? Ser inte någon som helst nytta med det, snarare är det ju bäddat för ytterligare röra om man skall ha tre olika organisationer. Lägg därtill politiker på olika områden som i sin budgetiver håller på och bollar ansvaret mellan sig.

   Och tro inte att kommunal=lokalt och statligt=centralt, för så skulle det ändå inte funka med din uppdelning. I princip alla uppdrag inom polisen behöver ske ute i landet, lokalt, på plats.

   Radera
  4. Låter lite som det som G.W Persson har förespråkat rätt länge, och är åtminstone något annat än det halv-naiva kaos vi står ut med nu.

   Radera
 8. Kostnaden för en ordningsvakt ligger på något över 600 000 kr per år om vederbörande jobbar kontorstid. En normal polis kostar kring 900 000 kr. Sen brukar polisen kosta nästan 1000 kr per timme om man vill hyra dem, vilket går att göra även om det är bökigt. Men då ingår så att säga 'allt'.
  Ordningsvakterna är billigare, men får inte göra lite mycket.

  SvaraRadera
 9. Ett problem med dagens politik med att lönernivåerna är dåliga och att poliser är överarbetade är att det långsamt riskerar (om det inte redan finns) öppna upp för korruption.

  Det behövs fler fullgoda poliser, men nog även enklare poliser med kortare utbildning. Ordningsvakter är kanske en temporär lösning som riskerar bli permanent i tron att det är en billig lösning.
  Tror det behövs:
  - en långsiktig plan där antalet poliser med 5-årig utbildning stadigt ökar. (Plus utbildningen behöver vara vettig, ha höga krav och ha god instegslön eller trappa).
  - kortare polisutbildning för alla de sär mer nischade uppgifter 3 år?
  - ordningvakter som samarbetar med polisen, men då krävs det kanske en reviderad antagning och utbildning för dem.
  Förutom det:- administrativa ändringar (bort med kassa IT-system och andra tidstjuvar i verksamheten. Plus låt det finnas civil administrativ personal?)
  - Äldre poliser som får komma tillbaka och utreda och lära ut.
  - Program för att locka tillbaka fd poliser?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ordningsvakter samarbetar med polis idag. I väldigt hög utsträckning skulle jag säga.

   Radera
 10. I Spanien finns en kommunal polis som är en sorts upphottade P-vakter. Ingen är rädd för dem och fe fungerar i övrigt bra.

  Det finns ävenGuardia Civil. Alla är rädda för dem.
  Det fungerar oxå bra.

  Sverige skulle vara betjänta av såväl vardagspoliser som Guardi Civil styled tuffingar

  SvaraRadera
 11. "Ingenting kommer förstås hända kring detta, men det är ju en intressant tanke att man ska dela upp den svenska statliga ordningsmakten i flera segment. Det kan i teorin vara rätt bra, men antagligen skulle enda effekten bli att patrullerande poliser blir ett minne blott. Många andra länder har olika segment av poliser, och olika utbildningsnivåer på dessa - kommunal, länspolis, statlig polis, och olika specialinriktningar, som t ex trafikpolis, halvmilitära gendarmerier osv."

  Du säger ju lite emot dig själv, eller vad man nu skall kalla det för. Om detta inte kommer hända så kommer ju följderna av det inte häller hända. Men att hävda att patrullerande poliser skulle bli ett minne blott bara för att man segmenterar polisen saknar nog stöd - kolla i system där man har segmenterad poliskår, saknas det alltid patrullerande poliser där? Nej, jag skulle inte tro det. Och förr hade vi väl segmenterad kår och då hade vi väl patrullerande poliser? Hur är det nu då? Är inte patrullerande poliser i det närmaste blott ett minne som det är nu?

  SvaraRadera
 12. Ordningsvakter kan nog hålla ordning i centrumanläggningar och liknande. Särskilt om de är flera och vågar utmana gängen. Vågar det det? Gängen kan uppträda i klungor på 5-10 personer och vara svåra att komma åt. Och de är lättkränkta och benägna att hämnas. Jag tror det behövs ett helt nytt tänkande för att komma åt gängen. De måste brytas upp med hjälp av placeringar på slutna skolhem/ungdomsvårdsskolor och liknande. Ombyggda regementen? Ungdomarna plockas upp i piketer på nätterna och körs iväg. Det har signalverkan.

  SvaraRadera