Aktuellt

Bostadsbankomaten och Finansinspektionen: Fyra av tio nya bolån går inte till bostadsköp - ökar

Finansinspektionens rapport Den svenska bolånemarknaden  visar att fyra av tio nya bolån inte gick till att köpa bostad eller att byta bank....

2019-09-01 10:04

Din försäkring gäller inte vid krig i Sverige

Angående bankskatten för att finansiera återtagning av svensk försvarsförmåga, och att de som sitter på kapital i Sverige har mest att förlora på krig, så gäller specifikt dina försäkringar inte vid krig i Sverige. Förstörs din bostad vid krigshandlingar mot Sverige gäller inte din försäkring. Däremot kommer dina skulder på bostaden bestå.
Omhändertagande av sårad soldat.
Din hem- och bostadsförsäkring betalar inte ersättning vid krig, dammbrott, terrorhandlingar och kärnkraftsolyckor. Detta står uttryckligen i dina försäkringsvillkor. Konsekvensen är att den som t ex äger en bostad - framför allt i ett totalförsvarsmässigt viktigt område - har allt att förlora på att Sverige dras in i krig. Bostaden kan förstöras, och du kommer inte få ett öre i ersättning. 

Istället kommer du bli sittande med dina mångmiljonskulder, som när säkerheten för lånet förstörts förvandlas till ett blancolån, som ska amorteras på 5-10 år, och som kommer få avsevärt högre ränta. Lycka till att under de ekonomiska förutsättningarna hitta en ny bostad, eller någonsin komma på fötter ekonomiskt igen.

Således har de som sitter på realkapital i form av exempelvis bostäder - men också företag med anläggningar och lokaler, kommersiella fastigheter inklusive skog och jordbruksmark med mera - mest att förlora på krigshandlingar mot Sverige. Kunskap och karriär kan du ta med dig när du flyr, men inte realkapitalet.

Bankskatten är således rimlig för att finansiera försvaret, då den rimligtvis främst slår mot de största bankkunderna, t ex de som har bostadslån, men också företagare inklusive ägare av realkaptial. Ett alternativ hade varit en fastighetsskatt, men den hade varit betydligt mer svårsåld än bankskatt, då alla hatar bankerna och få förstår att det är de som kund som får betala.

När du läste villkoren för din hemförsäkring så såg du klart och tydligt att hem- och bostadsförsäkringen inte täcker krig, dammbrott, terrorism och kärnkrafsolyckor. Låt oss specifikt titta på villkoren hos Trygg Hansas boendeförsäkring som exempel (PDF):
"Regler i särskilda fall
Krigsskador
I Sverige gäller försäkringen inte för skada som har samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror." -  villkor Trygg Hansa boendeförsäkring s 89
Om Sverige vinner kriget och kan få krigsskadestånd kan det möjligen innebära att du den vägen kan få ersättning för din förstörda bostad eller andra försluster. Men räkna inte med det.

För att skydda din egendom är det alltså för det första av avgörande vikt att Sverige har ett avskräckande och krigsavhållande försvar, så landet aldrig drabbas av krig, i andra hand att försvaret är starkt nog för att kunna skydda riket, folk och egendom om vi drabbas av krig, och i tredje hand att försvaret är starkt nog för att Sverige ska vinna kriget och få krigsskadestånd.

Inte heller vid dammbrott, dvs ett totalhaveri i en vattenkraftanläggning, skyddar din försäkring:
"Dammbrott
Med ändring av vad som anges i försäkringsvillkoren angående försäkrad egendom, för- säkrade skadehändelser eller i övrigt angående försäkringens omfattning eller giltighet gäller försäkringen inte i något fall för skada, förlust, anspråk eller krav vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med brott i damm. Med damm avses i detta sammanhang naturligt eller konstruerad uppdämning av vatten." - villkor Trygg Hansa boendeförsäkring s 89
Här får man helt enkelt stämma ägaren av dammen istället.

Skador vid terrorism omfattas inte heller, när det handlar om CBRN eller sprängämnen. Värt att tänka på när en del grupperingar vill klassa vartenda sprängning som terrorism - är det terrorism gäller inte de drabbades försäkringar.
"Terrorhandlingar
Med ändring av vad som anges i försäkringsvillkoren angående försäkrad egendom, försäk- rade händelser eller i övrigt angående försäkringens omfattning eller giltighet gäller försäkringen inte för skada som orsakats av eller står i samband med eller annars är en följd av spridning eller användning av biologiska eller kemiska ämnen eller kärnämnen, kärnavfall eller andra ämnen med skadlig strålning i samband med eller i följd av terrorhandling.Med terrorhandling avses en skadebringande handling som är straffbelagd där den begås eller där skadan uppstår, och som framstår att vara utförd i syfte, att
• allvarligt skrämma en befolkning,
• otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att genomföra eller avstå från att genomföra en viss åtgärd eller allvarligt destabilisera eller förstöra de grund- läggande politiska, konstitutionella och ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation."  - villkor Trygg Hansa boendeförsäkring s 89-90
Slutligen täcker inte försäkringen kärnkraftshaverier. Likt för dammbrott får man stämma kraftverksägaren eller transportören av kärnbränsle i förekommande fall. Här finns dock
"Atomskador
Försäkringen gäller inte för skada på egendom eller vid skadeståndsskyldighet, om skadan direkt eller indirekt orsakats av atomkärnprocess." - 
villkor Trygg Hansa boendeförsäkring s 89-90
Därtill täcker inte försäkringar via force majeure eventuella ytterligare förluster som kan uppstå på grund av försenade försäkringsutbetalningar pga krig, myndighetsbeslut, strejk osv.

Övriga försäkringsbolag har motsvarande eller exakt samma formuleringar. Har du kapital att förlora så vill du inte att Sverige ska sakna försvar.

Motsvarande försäkringsvillkor gäller även olycksfallsförsäkringar, fordonsförsäkringar med mera - om du som civil blir funktionshindrad av en skada du får i krig i Sverige så får du alltså inte ett öre i ersättning på försäkringen, inte ens om du blir blind.

Sekundärt kommer den svenska kronan att krascha vid krig, och eventuellt kapital du hade kommer snabbt bli värdelöst kontra omvärlden. Mer om det i ett senare inlägg om Ukrainas valuta efter Rysslands invasion.

Som ett så kallat fredsskadat land klagar en del nu på att en bankskatt ska finansiera en delvis återtagen svensk försvarsförmåga, bara för att det finns pengar som går till saker de inte gillar. Försök att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det ni inte gillar kan ni rösta bort i riksdagsvalet, men Sverige behöver ett försvar oavsett. Svenskt försvar får nu finansiering enligt försvarsberedningens förslag och omfattning. Att få bort de övriga statliga utgifter ni inte gillar är en annan fråga, och kan hanteras separat utan att ställas i kontrast mot försvaret av svensk frihet, demokrati, värderingar och medborgare.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

38 kommentarer:

 1. Försäkringsbolagen behövde alltså inte betala några ersättningar efter Drottninggatan, utan de drabbade får nöja sig med att driva process direkt mot Akilov?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Olycksfallsförsökring vuxen, Trygg Hansa:

   "Terrorhandling
   Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada som orsakats av, står i samband med eller annars
   är en följd av spridning eller användning av biologiska eller kemiska ämnen eller kärnämnen, kärnavfall eller andra ämnen med skadlig strålning i samband med eller i följd av terrorhandling.
   Med terrorhandling avses en skadebringande handling som är straffbelagd där den begås eller där skadan uppstår, och som framstår att vara utförd i syfte att:
   • allvarligt skrämma en befolkning,
   • otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att genomföra eller avstå från att genomföra en viss åtgärd eller
   • allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation."

   Som formuleringen är utformad gäller de inte sprängning eller CBRN i samband med terrorhandling. Bil är inte sprängning.

   Radera
  2. Innebär detta att de drabbade av explosionen i Linköping där vissa bostäder förstördes inte får ersättning för skadorna?

   Radera
  3. Nej, för det har inte klassats som terrorism.

   Radera
 2. Jag kan köpa argumentet till varför det föreslås en bankskatt, men anser den är inte helt genomtänkt, inte minst då detaljerna är okända och det riskerar kanske bli en politisk låsning framöver över dess utformning. Kan det tänkas at t det blir då vaporware och finansieringen (dvs bankskatten) uteblir?
  Just med tanke på värdeminskningsrisken som ändå drabbas alla vid tex krig eller naturkatastrofer vore just typ ändring av ränteavdraget bäst, liksom kanske justering av fastighetsavgiften eller införsel av skatt på något sätt.
  Och det tycks mig att det skulle innebära mer medel.
  Eller anses bankmedel som stabilare då de typ inte förstörs på samma sätt som andra värden förutom en valutas värdeminskning?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tilläg: Det går att förstå att det är större låsningar för ändringar av ränteavdraget och fastighetsskatten. Men vi har sedan flera år tillbaka en alltmer ökande komplexitet av vad som är normalt vilket i sig är en risk.

   Radera
  2. Bankskatt går att sälja in till svenska folket, slopat ränteavdrag går det inte.

   Radera
  3. Jo, tyvärr är det så.

   Radera
  4. Med räntor nära 0 och snart negativa så kommer bankerna få in pengarna via avgifter som i Danmark. Ränteavdrag är alltså snart avskaffat bokföringsmässigt ändå.

   Radera
 3. Ingen försäkring neka vid offentliga händelse som drottninggatan, det är mediasjälvmord at inte göra det ex gratia.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var ingen sprängning eller CBRN. Terrorism med bil eller skjutvapen täcks av försäkringarna.

   Radera
  2. Sedan kan ju som du skriver försäkringsbolagen välja att köra ex gratia om skadeutfallet är begränsat, t ex en handfull personer. Vid krig kommer inte skadeutfallet vara begränsat.

   Radera
  3. Jag har läst villkoren du har kopierat in flera gånger nu och jag kan inte se att det står att konventionella sprängämnen i terrorsammanhang inte skulle omfattas av försäkringen? Bara CBRN?

   Radera
 4. Möjlighet finns dock att staten beslutar att gå in och solidariskt ersätta (till del) värdet av skador på egendom. Så gjorde t ex Storbritannien, se https://en.wikipedia.org/wiki/War_Damage_Commission

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det lär ju bli politiskt ohållbart att flera hundra tusen svenskar som gjort rätt för sig skall jagas livet ut av kronofogden. Dels lär det leda till massemigration, sedan går pengarna aldrig att driva in.

   Germanska folk har dåliga erfarenheter an en arbetar- och medelklass utan framtidshopp.

   Radera
 5. Undrar om tidigare regeringar verkligen har tänkt igenom de fulla konsekvenserna av detta, eller om det bara är en korkad kvarleva från det förflutna när nästan ingen var ensamstående.

  Den som får all sin egendom förstörd i inledningen på ett krig har alltså som jag förstår det ekonomiskt mer att vinna på att bli samarbetsman/quisling/förrädare än att fortsätta stödja det egna landets militär?

  Inte undra på att det ingick/ingår i Rysslands och världskommunismens femtioårs- och hundraårsplaner att underminera de klassiska familjestrukturerna hos oss i västländerna!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det verkar vara fria fantasier att Ryssland idag skulle underminera traditionell familjebildning med tanke på hur de allierar sig med de mest nationalistiska och konservativa partierna i europa. Därtill bedriver de ett eget ideologiskt krig mot allt som inte bygger på traditionell familjebildning i sitt eget land. Ungefär som de konservativa partierna i resten av europa.

   Radera
  2. Missa inte denna Cournicopia.... borttagen bloggprofil

   Radera
  3. @ Mackan. Vem skulle ha en borttagen bloggerprofil? Både jag och Peter har sekretessinställningar som gör att profilen inte visas.

   Radera
 6. I många försäkringar utomlands läser jag villkor om att försäkring inte täcker "Acts of God, Gods, or other deities". Så vad säger Trygg Hansa om Thor och Oden slår sönder villan i Täby? Gäller försäkringen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med tanke på vad barn heter nuförtiden kan de nog få ersättning för skadorna.

   Radera
 7. Då borde det väl, i konsekvensens namn, förlust av min säkerhet för lån p.g.a. krig falla under force majeure, det är ju knappast något jag kan påverka.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vänd dig till din bank och kräv en omförhandling av ditt låneavtal i morgon måndag, blir nog svårt att förhandla fram det undantaget när kriget redan är här. Du läste väl det finstilta när du skrev på?

   Radera
 8. Jag tycker det låter som utpressning. En bankskatt har varit vänsterns våta dröm länge länge... Att ställa dom mot varandra är cyniskt och de facto ondskefullt. Löfven, Sabuni, Lööf håller alla på med detta spel. De bryr sig inte om att göra det som är rätt, och nästa gång Sverige behöver medel för kärnuppgifter kommer vi då se en liknande situation.

  Kommer man att leta upp en grupp i samhället man kan offra, så att polisen om nu polisen är eftersatt erhåller efterfrågade medel. Kommer man bli påhejade som ansvarsfulla då?
  När kommer det ta slut. Kanske författare skall beskattas hårdare?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag betalar gärna mer skatt om den går till ökade anslag till hela rättsväsendet, inte bara polisen.

   Radera
  2. Med tanke på mängden hot som författare utsätts för, så vore väl en särskild författarskatt inte fel. Dock finns det ju bara runt 100 författare som kan leva på sitt författarskap i Sverige, så det blir inte mycket pengar.

   Radera
  3. Tack och lov är inte standarden för att bedriva statens kärnuppgifter kopplat till Lars villighet att också betala mer i skatt. Då finns det slutligen ingen ände hur mycket vi skulle betala😉, ingenting är ju ändå öronmärkt i budgeten. Alla medel hamnar i ett stort svart hål,och så även om skattetrycket är 70%.

   Mängden pengar är för vänstern inte nödvändigtvis det viktigaste. Viktigare än så är symbolpolitik. Det är att ha en skatt, en värnskatt, en fastighetsskatt, en arvsskatt osv än nödvändigtvis dess inbringade kapacitet.

   Radera
 9. Varför är terrorhandling undantaget? Vad de än nästan hittar på så kan det bara bli bråkdelen av en promille som drabbas i försäkringskollektivet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om IS lyckas spränga en reaktortank i drift riskerar mer än 10.000 (en promille) att drabbas. Detta är skälet till beväpnad vakt vid många reaktorer i andra länder.

   Om IS spränger en större damm kan städer längre ner i älven behöva snabbutrymmas.

   Om IS eller Putinister spränger några stamledningar under kalla dagar så ,,,

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  3. Det du säger är förstås självklart och jag ska inte på något sätt förminska terroristdåd. Men vad som är praktiskt och sannolikt i Sverige är massskjutning i någon form. Att spränga ett kärnkraftverk eller en kraftverksdamm kräver avancerad ingenjörskunskaper och planeringen drar till sig uppmärksamhet samt kräver stora resurser. Har någon terrorist dessa resurser så är inte Sverige målet ändå, då finns betydligt hetare mål.

   Radera
 10. Hur kunde skatten räcka till försvaret på 70-talet,
  när det även var en massa mer anställda och vi hade ett flygvapen värt namnet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tycker onsdagens Uppdrag Granskning gav en plausibel förklaring. Kostnaderna som nu vältrats över på kommunerna kom tidigare från stadskassan. Lägg sedan till 20 år av effektsökeri-politik och jag tror att du närmar dig svaret.

   Radera
  2. Man hade inte råd på 1970-talet, det var stora budgetunderskott. Samtidigt kom många av de reformer som vi ser som självklara idag som egentligen finansierades med försvarsneddragningar och skattehöjningar. Så nu står vi inför utmaningen att försöka ha kakan och äta den samtidigt.

   Radera
  3. Vi lade väl typ 4-5% av BNP också. Alltså 3x mer än det som planeras nu.

   Radera
 11. Att hemförsäkringen inte omfattar skydd för atomskada beror på att en sådan försäkring inte skulle vara meningsfull, detta eftersom all kärnteknisk verksamhet har skyldighet att ersätta sådana skador. Skulle det visa sig att verksamhetens försäkringar och tillgångar inte täcker dessa kostnader så är det den stat som gett tillstånd för verksamheten som får betala.

  SvaraRadera
 12. Alternativet för försäkringsbolagen vore att återförsäkra mot force majeure hos Swiss Re eller Berkshire eller liknande. Det blir ju dyrare förstås. Eller så kan konsumenter sluta sig samman och göra det som grupp på egen hand.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett exempel på sådant är Silverstein Group som tecknade försäkring på World Trade Center, med ett utfall på $4,6bn efter 9/11.

   https://www.insurancejournal.com/news/national/2006/10/19/73411.htm

   Radera