Aktuellt

En folkräkning är slöseri, kommer inte ge svar och inte göra dig nöjd

Det finns fler och fler krav på en folkräkning av de som finns i Sverige, men en sådan kommer helt enkelt vara ett slöseri med skattepengar ...

2019-05-13 07:35

Försvarsberedningen visar Sveriges behov - men är reducerad till en önskelista

Idag I morgon presenteras Försvarsberedningens tvååriga arbete i form av en rapport. Men i och med att Socialdemokraterna gjort tydligt att man inte tänker finansiera beredningens föreslagna försvar för Sverige 2021 - 2025, så visar rapporten bara behovet, inte genomförandet. Den är således reducerad till en önskelista, och man får långt ifrån allt man önskar sig. Svensk försvarspolitik har således havererat och två år är bortkastade.
Fin försvarsberedning ni har där, vore ju synd om något skulle hända med den.
Försvarsberedningens rapport presenteras alltså idag efter två års arbete, som har utgått från en höjd försvarsbudget till 1.6% av BNP år 2025. 

Socialdemokraterna gav dock beskedet - bokstavligen svart på vitt - att man inte avser att finansiera rapportens försvar, som därmed reduceras till en önskelista.

Två års arbete är därmed bortkastat och Sverige kommer inte ha det försvar landet så väl behöver ens till 2025. Vi får sedan se hur stort behovet blir 2025+. Kanske har vi mindre land kvar att försvara då?

Det positiva är att beredningen visar vad Sverige behöver och varje politiskt parti som inte vill finansiera detta säger svart på vitt att de inte anser att Sverige behöver, ska eller kan försvaras.

Så läs för all del beredningens rapport, precis som du läser dina barns önskelista innan jul, väl medveten om att den inte kommer uppfyllas.

63 kommentarer:

 1. Kan man inte säga att (S) helt enkelt inte vill binda sig för den ekonomiska ramen så långt framåt? Detta är naturligtvis förödande för den långsiktiga planeringen av försvarsorganisationens expansion(?). Det var bättre förr med fyra-åriga försvarsbeslut, även om (S) också kunde riva dem i kanten när Finansen så krävde. Vi har de politiker vi förtjänar och deras åtgärder (eller brist på sådana) speglar deras uppfattning om vilken betydelse väljarkåren och rådande opinionsläge anser att ett nationellt försvar har. Svenskens aningslösa oskulden i tron på omvärldens ofarlighet och vårt eget lands av ödet dikterade privilegierade ställning blir vår olycka.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eftersom S leder en regering med ett antal småpartier som mer eller mindre sitter med i den måste man i det aktuella ekonomiska och politiska klimatet reservera sig för i tecknade kostnadsutgifter.
   Ett av partierna är dessutom tydligt negativ till satsningen.

   Man vet att kommunerna kommer behöva höjda statsbidrag exempelvis.


   Man vet att JÖKen inte innebär skattelättnader för vanligt folk i ngn större utsträckning och allt ont blod den väcker kommer kräva omfattande valfläsk för att skyla över.

   Så jag förstår att S ur sitt perspektiv inte vill teckna in 35 miljarder extra.

   Och det är det enda som räknas, ur S perspektiv numera.

   Radera
  2. Det är väl litegrand en konsekvens av jöken, där c och l är del av regeringsunderlaget men ändå inte.

   Radera
  3. Fast samtidigt Richard så är det en ökning med 35 miljarder väl? I ett läge där budgeten gick ca 80 miljarder plus och minskande statsskuld?

   Radera
  4. Jag säger inte emot.
   Men håll statsskulden utanför. Löpande verksamhet skall inte finansieras med lån annat än i extrema fall. Inköp av ett riktigt luftvärn system skulle iofs kunna ses som en investering som gagnar riket, genom att skydda infrastruktur mm.

   Men MP skulle gå i taket om man gjorde så.

   Radera
  5. Naivt att tro att skatter kan sänkas och att man samtidigt kan trolla fram enorma summor till försvaret.

   Känns som att en skock 5-åringar gick hem för att de inte fick låna den röda leksaksbilen när de själva tagit sönder den blå.

   Radera
  6. Det är nog ingen av dem som inte kan räkna ut det SJÄLVA (utom möjligen CVMP då)

   Däremot kanske det handlar om att partierna vill göra olika prioriteringar var pengarna går, och hur "satsningar" skall finansieras.

   Radera
  7. Att regeringen amorterade av statsskulden inför valet var helt onödigt, och det enda syftet var att visa hur duktiga man hade varit vad gäller landets ekonomi.

   Så bara där "försvann" ett antal miljarder som kunde finansierat migrationen eller försvaret.

   Radera
  8. Angående vad som faktiskt gjort att överenskommelsen spruckit kan ju de kompletterande riktlinjerna som kom 13 mars ha något med saken att göra?

   Ekonomistyrningsverket (puh!) kom med nya riktlinjer om hur budget ska utarbetas och redovisas, yada yada. Kan det vara detta som spräckt överenskommelsen?

   Radera
  9. Vad innebär de nya riktlinjerna?

   Radera
  10. Jag ska erkänna att jag faktiskt inte läst dem i detalj, dom är inte riktigt lätt åtkomliga tror jag.

   Radera
  11. Är det detta?
   https://www.esv.se/press/nyheter/2019/nytt-metodstod-for-myndigheternas-effektivisering/

   Radera
  12. Oklart.

   https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/03/forsvarsberedningen-ges-nya-anvisningar/

   https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=19431

   http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2018/201827.pdf

   Osv etc.

   Den där bedömningen, Ekonomistyrningsverkets 2018-00176, verkar m h t Allan Widmans reaktion i media (se Aftonbladet) vara ett veritabelt fuckfinger i ansiktet på Försvarsberedningen, men går mig veterligen inte att få tag på elektroniskt nånstans.

   Radera
  13. Läser du pdf:en jag länkar, s 53-56, så är det rätt grov kritik av försvarsberedningens planering och arbete som jag förstår. Man menar att det bygger på spekulation, förhoppningar och gissningar som dessutom inte är samordnade. Rätt eller fel vet fan inte jag, men det är en riktigt smutsig disktrasa att slänga i ansiktet på försvarsberedningen ett par månader innan de ska lämna rapport.

   Frågan är väl om det är ärliga iakttagelser eller om hr Hultqvist beordrat dem att såga försvarsberedningen för att han inte vill ha större utgifter, etc osv, om man vill vara konspiratorisk.

   Radera
  14. Ok, tack jag ska försöka ta mig igenom den under veckan.

   Radera
  15. ...och som sagt, det är spekulation från min sida att det här på ett eller annat sätt skulle ha varit utslagsgivande. Men det ligger ju nära varandra i tid iaf.

   Radera
 2. Det är horribelt. Men kommer de få betala ett politiskt pris för detta? Tveksamt.

  SvaraRadera
 3. De kan om de vill -- men de vill inte. Maggan vill inte teckna in budgetutrymmet, trots att det enligt avtal borde göras för att stärka försvaret.

  Det är kanske så här det blir resten av mandatperioden? Skylla på M/KD-budgetreservationen i all evighet? För i ärlighetens namn, 35 miljarder mer _till 2025_ är inte på något sätt omöjligt att finansiera.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, ens om det skulle innebära att någon eller några statsbudgetar gav minusresultat verkar det omöjligt.

   Radera
  2. Nä, 35 miljarder är väl bara i paritet med vad vi betalar till EU. Varje år.

   Radera
  3. "Fin Försvarsmakt ni har där, skulle ju va synd om något skulle hända med den"

   Radera
 4. Hela grejjen är absurd.

  Försvaret är så dyrt och onödigt säger man nu.
  Om och när det smäller så blir bristen på försvar dyrare och sätter hela landets existens i fara.

  Frågan hur mycket försvar landet mäktar med, jag är inte säker på att befolkningen är beredd på att ställa om samhället till försvarsproduktion.

  SvaraRadera
  Svar
  1. KOM IGEN, DET KOSTAR BARA ETT NETFLIXABONNEMANG OCH ETT PAR BILLIGA FALAFEL FRÅN BADRAN!!!!!

   Skämt åsido, om man läser senaste SOM-undersökningen så har svenskars förtroende för försvaret höjts kraftigt.

   De som uppger att de har stort förtroende för försvaret är också i stor utsträckning de som anser att vi skall gå med i NATO (vilket i sig får konsekvensen att vi på sikt får höja försvarsbudgeten).

   Här kan man alltså snickra ihop en observation att folk i störr utsträckning tycker att försvaret faktiskt får kosta pengar och resurser... Om man vill. Svårtolkat så klart.

   Men jag tror du underskattar svenskarnas attityd till försvaret, faktiskt.

   Radera
  2. Vaddå ställa om samhället till försvarsproduktion? Det diskuteras ca 1,6% av BNP med hopp om 2% av BNP inte 16%-20% av BNP.

   Radera
  3. Vad skulle förresten tämligen öppna finansieringskranar betyda för resten av samhället? Lite spekulationer:

   En snabbt mobiliseringsbar krigssjukvård skulle innebära uppbyggande av överkapacitet och färre bemmaningskriser inom vården, det skulle inte förvåna mig om det visar sig vara nära kostnadsneutralt.

   Fler värnpliktiga och framförallt fler fast anställda soldater skulle innebära större konkurrens om ung arbetskraft med lägre ungdomsarbetslöshet och högre kostnader för privata säkerhetsföretag, privat ronderande personal skulle bli större andel halvtidspensionärer än ungdomar.

   Det är möjligt att delar utbyggnaden av militärt försvar och civilförsvar kan utnyttja ung arbetskraft som är dåligt integrerad och då ta ifrån samhällsförstörande rörelser deras bästa rekryteringsunderlag.

   En hel del byggföretag skulle efter fastighetsbubblan kunna överleva på att renovera och bygga civila skyddsrum, återuppbygga flygbaser, logistikanläggningar, nya kaserner och verkstäder för förband fredsgrupperade nära övningsfält, bunkrar, osv.

   Diverse småleverantörer av militär utrustning och civilförsvarsutrustning skulle växa och anställa lite mera folk.

   Den krympande fossilbränsledistributionen och flytande-bränsle mackarna skulle överleva under oöverskådlig tid som statsstödd distributions och lagringsinfrastruktur för civilförvarets och militärens behov. Det borde t.o.m. nybyggas en hel del sådan infrastruktur som du inte hamnar i A-lägen utmed de stora vägarna. Vi borde forcera bränsle av biomassa&el fabriker.

   Stora försvarsmaterielföretag får mycket goda tider och växer och borde även knoppa av verksamheter. Detta kommer att påverka vilka städer som växer mest och var det byggs långsiktig transportinfrastruktur, dock tar detta lång tid för att slå igenom.

   Det skulle kunna vara långsikt fördelaktigt att passa på att flytta hem en del produktion och framförallt underhåll? Månne det kommer att tvättas, lagas och sys uniformer i Malmö?

   Inget av ovanstående vore en radikal förändring av samhället, utan bara gradvisa förändringar där många bieffekter är trevliga.

   Undrar om tendenser blir att använda försvarsbudgeten för att lösa andra problem eller att anpassa andras behovs finansiering så de även stödjer försvaret?   Radera
  4. @Ben, jag hoppas att jag har fel.

   Radera
  5. Om positiva effekter för samhället ska uppnås behöver pengarna användas i Sverige, inte stötta Amerikansk krigsindustri.

   Men är det egentligen de länder som satsar mest på försvar som krigar minst, eller tvärtom?

   Radera
  6. @iblandekonomi:

   Det är säkert Syrien, Saudiarabien och Nordkorea som spenderar mest.

   Men det är nog grovt förenklat att se nån proportion åt endera håll, ambitionen om 1,6% ligger väl nära t ex UK, Australien eller lite europeiska öststater. Det är inte några vidare krigshetsare i mitt tycke.

   Att det skulle finnas ett linjärt samband kanske är helt fel, det kanske finns ett "fredsoptimum" vid säg 2% eller nåt, vem vet?

   Radera
  7. UK har ju stort ansvar för hur det ser ut i Irak idag. Men Nordkorea har lyckats hålla sig "utanför" krig, även om de heller inte har fred.

   Poängen är förstås att om det inte är en fördel för freden att satsa på försvaret, varför ska man då göra det?

   Radera
  8. Irak-kriget startades ju pga politiska beslut, inte för att någon tyckte att den amerikanska och brittiska försvarsmakten var underutnyttjade.

   Radera
  9. @gbdcrvx: He, he, nej, just precis! GWB fick bara ett datum då han var tvungen att starta kriget för att fartygen i persiska viken behövde lämna området sen. När han fick den dead-linen var det många som trodde att han skulle starta kriget, vilket han också gjorde.

   Radera
  10. ... hade nog känts snopet att bara åka hem igen när man rustat upp så fint i regionen.

   Radera
  11. https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?most_recent_value_desc=false

   1,6% som är målet ligger i linje med Italien, Uganda, baltstaterna, Bulgarien, Seychellerna, Norge, Montenegro och Bolivia. Som exempel.

   Och eftersom Uganda aldrig invadera Irak är 1,6% ett "fredligt" mål lika som 1,8% som UK har är ett "krigiskt" mål?

   Jag tror du ska försöka sluta göra de här sambanden, det är inte så enkelt att det finns ett linjärt samband. Vi kommer inte att invadera Etiopien bara för att vi ligger nära Italien i försvarsutgifter som procent av BNP.

   Radera
  12. När invaderade Italien Etiopien?
   1935?
   Vad var deras Krigsmachtbudget (vet inte vad det heter på italienska, budget della grandissimo guerra Pro il Duche?)

   Jag tror inte heller man skall dra några definitiva samband av budget o ev konflikter, möjligen om man tittar i absoluta termer av US dollar eller något.

   Radera
  13. Nåt sånt, dessutom hade dom flygvapen och använde senapsgas frikostigt, och lyckades ÄNDÅ förlora, de jävla klåparna.

   Radera
  14. iblandekonomi, Ukraina satsade för lite på försvaret.

   Radera
  15. Ben Dover, jag har arbetat i Italien så jag vet.

   Radera
  16. @iblandekonomi, så du menar att om diktaturer och aggressiva förtryckarstater rustar upp och storsatsar på sina krigsmakter så ska fredliga demokratier rusta ner? Det känns ju stabilt...

   Radera
  17. @Ben Dover: Du verkar mena att det inte finns något samband mellan försvarsutgifter och fred. Så tycker jag också att det verkar. Någon borde ha undersökt det eventuella sambandet mer seriöst för att kunna utesluta att det finns. Undrar om politikerna som ska fatta besluten tagit reda på det.

   @Magnus Redin: Om storleken på försvaret generellt inte minskar risken för krig, så är det svårt att göra det uttalandet om Ukraina. Man kan förstås göra det ändå om man vet hur den anfallande makten resonerade och hur storleken på Ukrainas försvar påverkade, men det vet vi ju inte.

   Radera
 5. Vi ska vara klara med utbyggnaden av c4isr till 2023, insatsledningsystem så OTAN styrkor som angör landet kan koppla upp sig plug and play på vårt nät.

  OTAN vill också att vi deltar i rullande scheman när det gäller Baltikum inkl.Lv, stridsberedda 24/7.

  Vidare kommer dom att kräva pointLv, medelLv stridsberedda innan en konflikt bryter ut och innan mob. för att säkerställa nyckelplatser/områden.

  All underättelseinhämtning skall förmedlas över c4isr till berörda Ramstain Uedem osv. för underlag till åtgärd.

  Och vad betyder det här för vår del, jo, investeringar, investeringar och investeringar, inte i cyklar iaf!?

  SvaraRadera
  Svar
  1. NATO i franskspråkiga länder?

   Radera
  2. I Sverige har vi slutat vara frankofiler a long time ago...
   Här kör vi med "Nej-toe".

   Radera
  3. ...för det vat väl det Spanska inbördeskriget handlade om.

   Radera
 6. Som allt annat så handlar det om disposition av intäkter ställt mot utgifter. Det finns en oändlig mängd utgifter som är mindre viktiga än att säkra allas vår frihet. Tyvärr har inte våra politiska broilers denna insikt..

  SvaraRadera
 7. Bluffande skäggbarn har kostat 20 miljarder, helt fel tycker jag. Ett dygn på ett HVB hem kostar ca 5000spänn.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skatteavdrag för poolbyggen och putsning av silverbestick: 20 miljarder.

   Radera
  2. Det är bara en liten del av vad poolerna kostar att fylla...

   Radera
  3. Åtminstone om man ska fylla poolen med "ensamkommande skäggbarn". Månne slätrakade barn är billigare?

   Radera
  4. Dom enda barn, skägg eller inte, som kommer ner i min pool är liken jag har gjutit in i grundplattan.

   Radera
  5. Men kan detta verkligen vara i enlighet med rådande byggnorm?

   Radera
 8. Försvar och försvar, pengarullning till lobbyister och diverse tillverkare av krigsmateriel är väl snarare vad det handlar om. Varje krona som går till de där tokerierna skapar bara risker och osäkerhet.

  SvaraRadera
 9. Var fjärde kommun och var tredje landsting gick med underskott under fjolåret enligt en ny rapport från SKL

  Till 2022 kommer kommunerna och landstingen behöva 38 miljarder kronor enligt SKL:s prognoser.

  https://www.di.se/live/var-fjarde-kommun-gar-med-underskott-skl-varnar-for-skattehojning/

  Regeringen visste redan detta och därför satte man helt stopp för försvarsmakten. Sverige går redan på underskott men posterna har inte trillat igenom bokföringen fullt ut.
  Räkna därför med kraftiga skattehöjningar och stoppade skattesänkningar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ungefär samma budskap som i tidigare ekonomirapporter. Mycket läsvärda, som vanligt. Sanningen är som den är om vi ska ha oförändrat åtagande i kommunsektorn. En blandning av högre kommunalskatt, högre statsbidrag och effektiviseringar.

   Radera
  2. Jag tror också det här är orsaken de vet att den summan behövs för att rädda kommunerna inom mandatperioden. Om kommuner kapar allt för mycket välfärd vinns inte nästa val.
   Jag hade hellre sett att de utökat statsskulden och sett över bidragsregler och motprestation.

   Radera
  3. Sen är det inga _omöjliga_ siffror det handlar om, om man vill. Men vid en djup lågkonjunktur blir det inte så trevligt för statens finanser att både finansiera stärkt försvar, höjda statsbidrag och bibehållna eller sänkta skatter/höjda bidrag.

   Radera
 10. Det finns ett annat sätt att uppnå målet om 1.6% av BNP, man ser till att BNP sänks, flyttar tillräckligt många bolag ut från Sverige kan de nog lyckas med målet

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns en parlamentarisk majoritet i riksdagen för 1.6 % men då måste någon släppa på sina principer.

   Radera
 11. Migrationen och EU-avgiften behöver finansieras. Svårare än så är det inte. S har en ny huvudväljargrupp och det är inte arbetare.

  SvaraRadera