Aktuellt

Nya extrema Ygeman-rekord för elpriserna - 630 öre per kWh i södra Sverige på måndagen den 29:e november

"Vi har inte elbrist." - energiminister Anders Ygeman (S) till Expressen 8:e september 2021 Nordpool har nu fastställt elpriserna ...

2019-05-14 10:38

Försvarsberedningen: Kraftiga reduceringar av svenskt yrkesförsvar och stående förband

Försvarsberedningens rapport förordar ett värnpliktsbaserat volymförsvar, och vad som ser ut som kraftig reducering av svenska yrkesförband. Det blir alltså en återgång till forna tiders oprövade amatörbaserade värnpliktsförsvar, men med ett fåtal mindre förband med yrkespersonal. Prioritet blir inte yrkesskicklighet utan att få bra siffror på pappret och snygga spelkort.
Mycket tyngre än så här blir inte yrkesförsvaret.

Försvarssberedningen uppger att stående förband ska finnas kvar och att värnpliktiga ska kunna sättas ihop till tillfälliga beredskapsförband medan riktiga krigsförband mobiliserar.
"Försvarsberedningen ser också detta behov och föreslår att stående arméförband ska kunna bilda en tillfällig stridsgrupp med hög beredskap. Detta beredskapsförband upprätthåller grundberedskap och är en tillfälligt sammansatt enhet för att säkerställa förmågan att snabbt kunna möta behov av kvalificerade markstridsförband i fredstid. Beredskapsförbandet kan också förstärkas med förband under grundutbildning om dessa har nått en tillräcklig utbildningsnivå. Förbanden ingående i denna enhet varierar över tid och personalen är i beredskap när de ingår i stridsgruppen. Beredskapsförbandet kan och ska därför inte vara ett krigsförband. Vid mobilisering avvecklas denna enhet efter hand som krigsförbanden organiseras."
De stående förbanden ska dock främst fokusera på gråzonsproblematiken och grundberedskap, vilket innebär en omfattande avveckling av yrkesförsvaret inom t ex de sk manöverbataljonerna, som de mekaniserade bataljonerna. Stående förband ska inte längre vara slagkraftiga.
"Försvarsberedningen anser att stående förband i armén ska inriktas mot att lösa de funktions-, utbildnings- och beredskapsuppgifter som nödvändigtvis kräver anställd personal. De anställda gruppbefälen och soldaterna i armén bör i övrigt koncentreras till förband vilka har en viktig uppgift för att hantera grundberedskap och gråzonsproblematik redan i fredstid t.ex. säkerhetsförband, vissa jägar- och luftvärnsförband samt vissa lednings- och logistikfunktioner."
Det betyder att för att få faktisk slagkraft mot en angripare måste Sverige framöver mobilisera, och det kräver ett politiskt beslut. Det går inte att skicka ut stående yrkesförband på en "beredskapskontroll" i väntan på politiska beslut, utan framöver blir svensk försvarsförmåga helt beroende av regeringens beslutskraft och mod.

Det stående förband som i form av en stridsgrupp ska kunna finnas är för "fredstida behov", dvs för utlandstjänst i FN-regi och inte till svenskt försvar. Jämför tidigare Nordic Battlegroup.
Avvecklas som yrkesförsvar och ska bemannas av amatörer. Proffs på fotot.
Den djupa erfarenhet och expertis som finns hos yrkesförbanden över hela linjen idag, riskerar också kastas ut - erfarenhet där enskilda soldater och gruppchefer kan ha bred kunskap från olika tjänster, exempelvis tjänstgjort som både skytt, laddare och förare på stridsvagn och kan hela fordonet utantill. Istället ska våra stridsvagnar bemannas av värnpliktiga amatörer som spenderat mindre än ett år i fordonet på en enskild funktion.

I praktiken får vi ett snyggare försvar på pappret, likt den gamla tidens pappersförsvar, men med sämre erfarenhet, expertis och professionalitet, och långsammare mobilisering, ytterst beroende av politiska beslut.

Dessvärre innebär gråzonsproblematiken att angriparen Kreml använder reflexiv kontroll, dvs hybridangrepp mot den svenska politiska beslutsförmågan. Ironin i att vi med förändringen bort från yrkesförband därmed gör oss mer sårbara för den hybridkrigföring våra kvarvarande stående yrkesförband ska hantera går inte förlorad.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

10 kommentarer:

 1. Det där med sammansatt beredskapsförband av ad-hoc typ som roterar runt har verkar helt vrickat.
  Bara en son sak att förbandet ska avvecklas samtidigt som förbandet är i strid och beståndsdelarna ska sedan uppgå i ordinarie förband.  Det är ju precis brandkårsförbandet som ska vara yrkesförband, förslagsvis en luftburen stridsgrupp uppsatt av K3.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, men just den typen av förband kunde ju vara fortsatt anställda enligt utredningen?

   Radera
 2. Skit, jag hoppades på att flottan, flygets baspersonal och de tunga armeförbanden skulle bemannas med anställd personal medan det återinförda territorialförsvaret, basskyddsförband för flotta och flyg, logistik och diverse bra-att-ha skulle bemannas med värnpliktspersonal.

  För meningen med att upprusta är väl att försvaret skall bli starkare? För det dimensionerande hotet Rysslands omedelbart gripbara förband behöver vi behålla yrkesförsvaret men för att klara behovet av uthållighet och svansen av mindre akuta hot som de kan spela mot oss behöver vi mer folk än vi har råd med utan värnplikt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Meningen med att påstå att man ska upprusta är att ge intryck av att man tar någon av statens kärnuppgifter eller nationens överlevnad på allvar.

   Kort sagt, allt är ljug, percis som allt sosseriet sysslar med.

   Radera
  2. Kan vi inte börja lösa problem i stället för att samla på dem och skaffa oss alla problem som finns i andra länder?

   Radera
  3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 3. Peter Hultqvist måste vrida sig som en mask. Jag tror inte att han är dum utan han vet att det där beslutet han tvingades ta, dvs att säga nej till en bred försvarsuppgörelse i Riksdagen, helt enkelt innebär att vi inte får tillräcklig försvarsförmåga.

  Men pengarna behövs till att säkra socialdemokratisk majoritet, dvs till att dela ut bidrag, och då får vi ta risker med vår säkerhet.

  SvaraRadera
 4. Jag tolkar det som att vi fortfarande ska ha vissa stridsvagn och pansarskytteförband som är GSS/K, vilka kommer kunna sättas samman till denna tillfälliga stridsgrupp vid behov. Förhoppningsvis betyder texten att vi kommer ungefär att behålla nuvarande GSS/K-förband, men att alla nya bataljoner blir värnpliktsförband. Redan i det nuvarande försvaret så är det en minoret som är GSS/K, så jag är inte säker på beredningen avser en faktisk minskning av GSS/K, utan kanske bara en procentuell minskning då nya värnpliktsutbildade förband uppstår. Plus kanske en viss omfördelning från pansarförband till säkerhetsförbanden, men dock inte någon total avveckling av GSS/K på manöverbataljonerna. Håller dock självklart med bloggarn om att det vore dåligt om det skulle bli så att GSS/K försvinner från manöverbataljonerna.

  SvaraRadera
 5. Vi ska alltså ha 3 PB/MekB med vardera 3 Bat a 2 strvkomp a 14 vagnar + 1 Bat på Gotland => 20 strvkomp dvs 300 (280+20 i reserv). Kommer detta inträffa innan h-vetet fryser till is?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förhoppningsvis innan Östersjön fryser till is ^^

   Radera