Aktuellt

En folkräkning är slöseri, kommer inte ge svar och inte göra dig nöjd

Det finns fler och fler krav på en folkräkning av de som finns i Sverige, men en sådan kommer helt enkelt vara ett slöseri med skattepengar ...

2019-05-17 11:02

Dödsfall per kWh för olika energislag

Som vanligt är allmänheten mest rädda för det de inte förstår. Därför är det viktigt att när okunniga ministrar som socialförsäkringsminister Strandhäll (S) går ut och sprider felaktigheter om kärnkraft, påtala att kärnkraft tillsammans med vindkraft är de absolut säkraste energislagen, med minst dödsfall per kWh.
Dödsfall för olika energislag per PWh (petawattimme). Data: Forbes
Energiutvinning medför en enorm nytta för människor och mänskligheten, och är grunden till allt vårt välstånd. En kWh motsvarar ungefär en dags hårt fysiskt arbete för en människa, vilket i praktiken innebär att vi alla har ett antal tjänare som gör arbete åt oss, året runt, dygnet runt, via energianvändningen, både personligen, som hushåll och i samhället i stort.

Därav är det relevant att titta på den negativa konsekvenserna av olika energikällor, t ex dödsfall, per kWh, för att se vad kostnaden för detta välstånd är. Av praktiska skäl använd petawattimmar ovan, dvs tusen miljarder kWh. På samma sätt tittar man förstås på CO2-utsläpp per kWh för att värdera olika energikällors nedsida.

Generellt är icke-fossil energi mindre farlig än fossil energi när man ser på dödstalen. 

Kärnkraft är den minst farliga energikällan, följd av vindkraft och takmonterad solkraft. Detta avser hela livscykeln från gruva till skrot. Datat kommer från Forbes på denna icke-länk www.forbes.com/sites/jamesconca/2012/06/10/energys-deathprint-a-price-always-paid/.

Dödsfallen inkluderar arbetsrelaterade dödsfall under t ex konstruktion och underhåll, vilket vi har haft ett antal i Sverige för t ex vindkraften de senaste åren.

Siffrorna inkluderar även dödsfall från utvinning i gruvor, transporter med mera, samt förstås från energislagens utsläpp.

Värt att notera är att USA-centrerade Forbes redovisar avsevärt lägre dödsfall för amerikansk kolkraft, vattenkraft och vindkraft än globalt medel. För i synnerhet vattenkraft och kolkraft kommer dödsfallen från situationen i fattigare länder, inklusive Kina, där ett dammras dödade 171 000 människor 1976. Vattenkraften i USA, liksom i Sverige, orsakar ytterst få dödsfall, uteslutande från arbetsplatsolyckor, då vi inte haft några allvarliga dammras.

I västerländska länder sker förstås noggrann kontroll av såväl kärnkraft och vattenkraft, och dödsfallen är förstås betydligt lägre än i U-länder. Tjernobyl var en olycka helt orsakad av medvetna säkerhetsbrister och medvetna avsteg från regelverket, och i praktiken ett utfall av det socialistiska samhällssystemet i Sovjetunionen. 

Man har i väst också bättre rening av kolkraftens utsläpp, samt avsevärt bättre arbetsmiljö i gruvorna än i U-länder. Vad gäller biomassa och biobränsle så är skogsbruk och jordbruk bland de farligaste yrkena i Sverige, men dödsfallen kommer främst från förorenad luft i U-länder, där man också ofta eldar med biomassa i öppna eldstäder inomhus, vilket ger allvarliga konsekvenser på dödssiffrorna.

Forbes har själva en omfattande referenslista till datat på ovanstående icke-länk.

73 kommentarer:

 1. Gissningsvis ligger Sverige tom under USA i dödsfall/kWh (eller vilket mått man nu ska använda)

  SvaraRadera
 2. Ser ut som att vi alla borde kunna enas om att kol är den stora fienden. Det vi bör satsa pengar på att stänga ner så snart som möjligt.

  Sveriges sista kolkraftverk (?) som värmer Stockholms fjärrvärme ska stängas senast 2022.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/vartaverket-stanger-en-av-tva-omdiskuterade-kolpannor

  SvaraRadera
 3. Är kritiken mot Strandhäll en halmgubbe? Har hon sagt något om antal döda?

  Kärnkraft är uppenbart farlig pga hur den påverkar strålningsnivåer globalt och de stora landområden som förloras vid olyckor. Bättre att sådana risker inte skapas inom landets gränser. Tex de som bor i Varberg vill fortsätta kunna göra det.

  De är också en stor säkerhetsrisk i händelse av krig, då säkerhetssystem kan slås ut avsiktligt. Och de är ett sårbart system där stor andel av kraftproduktionen koncentreras till en plats.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En evakueringszon stor som Fukushima skulle inte omfatta Varberg.

   Radera
  2. Centralorten alltså. För långt bort.

   Radera
  3. Varberg ligger inom 20 km. Vilket avstånd räknar du på?

   Radera
  4. Men fortfarande, ljuger siffrorna, Ibland ekonomi?

   Eller är fiktiva händelser som du hänvisar till värre än faktiska dödsfall, som sker långt borta?

   Sluta tänka med k-Ken (känslorna) som en annan miljöpartist eller överbefodrad minister och använd hjärnan, Karl!

   Radera
  5. Tex har vi försvaret för att undvika fiktiva händelser. Det är inget unikt med kärnkraftsmotståndet.

   Jag föreslår inte att kärnkraft ska ersättas med stora mängder kol.

   Radera
  6. Vad exakt föreslår du?

   Radera
  7. Avståndet som man räknar på är är 15 km har jag för mig.

   Radera
  8. De flesta strålningsexperter är idag ganska överens om att de stora och långa evakueringar som gjordes kring Fukushima inte kan motiveras av hälsoskäl. Samma sak gäller en del av det saneringsarbete som utförs i området. Man sanerar därför att "folket vill" att det saneras, inte för att det behövs.

   Evakueringar är dock inget ovanligt för energiproduktion, exempelvis dammbyggen kan kräva stora permanenta evakueringar då man våtlägger bebodda områden, eller så kan det handla om att folk måste flytta från ett område för att en kolgruva ska etableras eller expanderas.

   I Sverige är dock kärnkraftverken försedda med haverifilter vilket innebär att man kan ventilera reaktorinneslutningarna utan att få stora utsläpp till luften. Som en följd av Fukushima så förses också kärnkraftverken med oberoende härdkylning, och nu har även kärnbränsle som är tåligare mot förlust av kylning har börjat dyka upp på marknaden.

   Radera
  9. Stora evakueringar för energiproduktion i Sverige är mycket ovanligt.

   Om folk i Varberg tvingas lämna sina hem blir de nog bara ännu mer missnöjda om de inte kan få klart besked på hur farligt det hade varit att bo kvar.

   Radera
  10. Avståndet Ringhals Kärnkraftverk till Varberg är 24,2 km bilväg och 22,5 km cykelväg.

   Radera
  11. Avståndet längs en storcirkel från Ringhals KKV till Varberg Centrum är 19,25 km.

   Radera
 4. EkoSoLiD tror inte på höghastighetsjärnvägar och biobränslen, utan på:
  * massiva satsningar på vindkraft och solkraft i Sverige, i havet och i världens öknar
  * massiv produktion av syntetiskt bränsle från koldioxidkällor och luftens koldioxid
  * alla tänkbara slags hinder för fossilbränsleutvinning och fossilbränsleanvändning.

  SvaraRadera
 5. [...]the term 'risk' may be defined as the most likely consequence of a hazard, combined with the likelihood or probability of it occurring.

  För all del, men... Diagrammet ger knappast ett komplett diskussionsunderlag, eftersom kärnkraft är ganska unikt på så vis att den permanent eller åtminstone för lång tid kan ödelägga större landområden. Det är risker som behöver hanteras på ett helt annat sätt än luftföroreningar som släpps ut av t ex kolkraftverk.

  Jämför t ex en masskjutning med en jaktolycka med dödlig utgång, den ena anser vi ganska acceptabel och den andra som en katastrof. Varför?

  SvaraRadera
  Svar
  1. För att det ena är en olycka för något vi ser mening med (viltvård), det andra är avsiktlig illvilja som konsekvens av något vi inte ser någon mening med alls.

   Radera
  2. Hmm, färgad av att nyligen läst "Utrota varenda jävel", kan man väl säga att tex utrotningen av indianer upplevdes som meningsfull av de som utförde den. Och inte heller något som samhället i stort opponerade sig emot.

   Radera
  3. De flesta anser också att det finns en skillnad mellan stort antal dödsfall på en gång, och enskilda dödsfall som kommer frekventare, även om medelvärdet över tid skulle vara detsamma.

   Antalet drunkningsolyckor i Sverige är ca hälften av antalet trafikdöda, ändå anser vi att Estonia var en "katastrof" eftersom så många omkom på en och samma gång.

   Radera
  4. Det fanns säkert många som motsatte sig utrotningen av indianer t.ex. så var ju en av orsakerna till amerikanska revolutionen att Engelska kungen inte ville tillåta ohindrad kolonisation för långt västerut till skydd för indianerna.

   Radera
  5. Förmodligen var det ganska många indianer som motsatte sig utrotningen av indianer.

   Radera
  6. Men även från imperiesidan. Så länge man har kung och kyrka som styr så är ju dessa ofta ointresserade av utrotning då det minskar skattebasen/själabasen.

   Radera
  7. @gbdcrvx Engelsmännen fortsatte med utrotningspolitiken på andra ställen i imperiet efter att amerikanerna gjort sig fria från direkt inflytande. Det viktiga var att tillskansa sig land, inte vad som händer med de som bodde där innan. Tasmanien är nog det mest kända exemplet på denna politik.

   Radera
  8. Jo, men vid det laget var det knappast kungen som styrde längre och med lite andta syften. Pss som Svenska staten i Lappmarken som fram till 1800-talet var ganska nöjda med överhöghet snarare än den totala kontroll som kom senare. Jag håller inga illusioner om att imperiebyggande handlar om att be snällt.

   Radera
  9. Koncentrationsläger i Kenya på 50-talet som absolut inte står Putin&Kadyrovs tjetjenska tortyrcentraler efter, osv etc.

   Radera
  10. @gbdcrvx: Jag kan rekommendera att läsa boken. Engelsmännen har som segrare inte behövt ta ansvar för den utrotning av människor som rasismen rättfärdigade.

   Radera
  11. Hade de bara gjort som koloniministeriet i London sa åt dem hade de sluppit allt det där besväret. /s

   Radera
  12. @gbdcrvx: Finns inget som tyder på att myndigheterna i London inte skulle veta vad som skedde. Inte heller hindrade de det. Finns gott om teorier från den här tiden som rättfärdigar utrotandet.

   Radera
  13. /s i slutet av en post bukar beteckna att den är sarkastiskt skriven.

   Radera
  14. OK, tack för förtydligande gbdcrvx, lär mig flera saker varje dag nu :-).

   Radera
  15. @Iblandekonomi

   Indianstammarna stal varandras land och utrotade varandra för fullt innan vi vita kom och stal landet från dem. Inden har varit invaderat av både afghaner, perser och mongoler innan britterna kolonialiserade det. Läs om massakern på Haiti 1805 där öns samtliga 5000 vita blev slaktade. Eller läs om den arabiska slavhandeln. Massor av européer även svenskar blev förslavade under vad som kallas the Barbary slave trade. Islams åtskilliga försök att erövra Europa? Det Ottomanska rikets alla övergrepp?

   Sluta insinuera om att den vita kolonialiseringen skulle vara någon slags exklusiv representant för ervövring och ondska. Skillnaden var att vi pga teknisk överlägsenhet kunde lägga under oss hela jorden.

   Radera
  16. @Doktor Syn:

   Känner igen dina resonemang från exempel på hur Europerna redan på 1800-talet rättfärdigade att de utrotade folket som de stal marken från. Att komma över land var primärt, vad som hände med de som ägde marken sekundärt, eller vilka som mördades i processen, och hur det gick till.

   Det behövdes en ideologi som gjorde det fritt fram att mörda vissa människor. Och detta är en naturlig följd av rasismens ideologi.

   Radera
  17. Så du svarade alltså inte på det Doktor Syn skrev.

   Du måste vara ett troll.

   Radera
  18. Rödskinnen var ju elaka i alla filmer jag sett med John Wayne.

   Radera
  19. @Oskar: Om du kan berätta för mig vad frågas kan jag göra ett försök.

   Hänvisa gärna till formuleringarna också så har jag en chans att lära mig om sättet att uttrycka sig.

   Radera
 6. Jesper Rönndal som ju i SVT programmet Svenska nyheter argumenterade ju för mer kärnkraft när man ställer det i relation dödligheten från andra energikällor.

  Jesper ska ju sluta nu som programledare eftersom han enligt honom själv inte är tillräckligt intresserad av nyheter och vill göra annat. Själv tror jag att han inte hade något val...han har inte rättat in sig i SVTs led helt enkelt

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och du tänker att hans motiv för att inte berätta sanningen om detta skulle vara?

   Radera
  2. Det vet du väl att på SVT så använder alla sin mp-partibok som inpasseringskort. /s

   Radera
  3. Partibok och frisedel. Ingen slump att Guillou hoppade av sin militärtjänst när han började fundera på en journalistkarriär. Endast kronvrak göre sig besvär.

   Radera
  4. Pratar du svt eller försvarsministern nu?

   Radera
  5. Ja, försvarsministrarna var bättre förr, Allan Vougt hade vett att bli Malmöbo och vid sidan av sitt socialdemokratiska engagemang råkade han författa den lilla skriften "Rasbiologi och socialism". Och så var han väl med och nedrustade oss till kalsongerna på 30-talet.

   Nuförtiden är en av de mest socialt belastade bostadsadresserna i Malmö "Vougts väg". Ironiskt.

   Radera
  6. Vought, var det han med den söta munnen?

   Radera
 7. Fast varför ska man tro det du skriver?
  Du skarvar ju endel själv o hittar på egna sanningar.
  Som i förra inlägget där du skriver om att brandmännen i tjernoyl dog av brännskador och inte av strålskador.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En kombination av brännskador och strålning var det som orsakade de flesta dödsfall bland brandmännen. Dessa två faktorer samverkar eftersom brännskador gör att man lätt drabbas av infektioner, samtidigt som en större stråldos sänker immunförsvaret.

   Radera
  2. Nej, läs Bararabanova (2006) "Significance of beta-radiation skin burns in Chernobyl patients for the theory and practice of radiopathology."

   Det var strålning som gav upphov till de omfattande hudsåren hos brandmännen i första vågens släckningsarbete, och inte värmestrålning utan radioaktiv strålning.

   Radera
 8. Äh, oavsett så kan worst case inte mäta sig mot en kärnkraftsolycka som går riktigt jäkla fel. Det är ju något som självklart måste regleras och kontrolleras hårt pga riskerna. Det betyder inte att vi inte behöver kärnkraft. Sverige har kvalite nog att bygga dessa säkert.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och till det kan det kanske tilläggas att därför kan det nog vara värt att titta på att ersätta de gamla reaktorer som finns med något modernare.

   Radera
  2. Det tror jag du har helt rätt i. Hoppas det görs i alla länder bara... Kärnkraftverk inspekteras väl av de inom branschen med representanter från olika länder har jag för mig. Tror det är en bra modell.

   Radera
  3. Att modernisering är viktigt för säkerheten har Boeing visat med sin 737.

   Västerländska länders noggranna kontroll garanterar framgång.

   Radera
  4. När en kärnkraftsolycka som går riktigt djävla fel kan man enkelt räkna upp dödsoffren, och då snackar vi att folk har varit mer än lovligt värdelösa.

   Frågan är om det är relevant att titta på dessa fall? Vad skall man liksom räkna in i dessa siffror?

   Radera
 9. Ett annat perspektiv som saknas i debatten är att cancer är en sjukdom vi kommer att bota. Det är bara titta tillbaka de senaste 50 åren och se hur dödligheten har gått ner.

  Med tanke på att medicin mer och mer blir en informationsteknologi så kommer vi även där se exponentiell utveckling, t.ex. mha CAR-T celler som har programmerats för att döda cancerceller. Inom ett par årtionden så kommer dödigheten i cancer vara mycket låg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilka av de cirka 200 cancersjukdomarna tänker du på?

   Radera
  2. Jag syftar på i princip all cancerformer. Med DNA-teknik kommer man snabbt kunna ta fram botemedel.

   Jämför med anti-virus mjukvara för datorer.

   Radera
 10. Om det inte nämnts tidigare rekommenderas Pandoras Box för en balanserad bild av kärnkraften. Finns på Netflix. Hej på Er!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Låter ju seriöst med fiction(?) Som källa...

   Radera
 11. Inte bara minst döda utan även minst miljöpåverkan i övrig också .Fossil, bio energi och vattenkraft hotar tusentals rödlistade arter i världen , kärnkraften inte en enda .

  SvaraRadera
 12. Kärnkraften har ju en livscykel på hundratusentals år enligt SSM så du får väl återkomma år 202 000 så kan vi sammanställa data då.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Pratar vi cykler går det att återanvända bränslet MYCKET fortare.

   Radera
  2. Det har vi hört sedan kärnkraftens ungdom, trots detta finns dessa inte kommersiellt eftersom det blir för dyrt.
   Däremot byggs det slutförvar på ett flertal ställen vilket bevisar vad branschen tror på.

   Radera
  3. Men vi har ju resultatet efter kärnkraft som fanns naturligt för 2 miljarder år sen i Oklo. Det visar sig att man inte behöver nåt slutförvar, det skulle räcka att gräva ner det tillräckligt djupt i berggrunden så är problemet löst, med eller utan kopparkapslar.

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Oklo

   Radera
  4. På jorden fanns flera naturliga kärnkraftverk för miljarder år sen. Det visar sig att vi kan ganska enkelt hantera avfallet från våra kärnkraftverk.
   https://gronarealisten.blogg.se/2008/february/oklo-vad-sager-den-naturliga-reaktorn-om-slutforva.html

   Radera
  5. OK, kom igen om 200k år och visa dina belägg på skador.

   Mesta armvkftande om avfallet är ogrundad rädsla. Om vi inte skålar upp och fortsätter rejält är avfallet rent djävla ha4mlöst egentligen...

   Radera
 13. Det bästa med kärnkraften är att vi har möjlighet att tillverka egna kärnvapen om det behövs. Ågesta står väl kvar.

  SvaraRadera
 14. Jag har inte ko trollräknT amerikanska siffran för kärnkraft, men noterar att de flesta inte verkar var relaterade till kraftkällan. De flesta verkar ju ha rört sig om elektrokution,


  Egentligen ser jag inget som är specifikt för kärnkraft sen 60-talet (då man fortfarande experimenterade friskt)...

  SvaraRadera
 15. Det talas heller aldrig om alla pengar som vräkts in i misslyckad fusionsforskning. En olycka med superkraftiga lasrar och plasma värmt till miljontals grader låter snarast farliga än fission. Driftskostnader verkar inte heller bli lägre än för fissionskraft.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Även om temperaturen hos plasmat är väldigt hög så är mängden plasma så liten att det handlar om extremt små värmemängder. För ITER så talar vi om 0,5 gram plasma.

   De summor som läggs på fusionsforskning är generellt väldigt små.

   Radera
  2. Allt är relativt, men vi pratar hundratals miljarder i dagens penningvärde utan man har fått fram något som har möjlighet att fungera kommersiellt.

   Huvudargumentet varför fusionsforskning behövs är för att undvika problem med fission, men som vi kan se från grafen fungerar fission utmärkt.

   Radera
 16. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jim. Alla människor som någonsin funnits har också dött. 100%. Samtliga av dessa har också exponerats för koldioxid under hela livstiden. Jag vet inte hur sambanden kan bli mer uppenbara. /s

   Radera
 17. Uranbrytning är ovanligt ren. 10% är restprodukt från annan brytning. 50% löser man direkt med kemikalier och resterande bryts på vanligt sätt och det är en bråkdel jmf andra mineraler. Konstigt att denna myt lever vidare

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera