Aktuellt

Must: "Väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas" - "hybrida hot mot Sverige varje dag"

I sin nya årsöversikt för 2020 skriver det svenska försvarets militära underrättelse- och säkerhetstjänst Must att "ett väpnat angrepp ...

2019-04-10

M+KD:s försvarsbudget ligger fast i vårpropositionen

Regeringen låter Sveriges försvarsbudget ligga fast i enlighet med de anslag och anslagsökningar som Moderaternas och Kristdemokraternas höstbudget fastställde. Man rent av kompletterar med att fastställa Försvarsmaktens höjda investeringsplan, som möjliggjordes av M+KD:s höjda budget.
Moderaternas försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark.
Förstärkningen av rikets försvar fortsätter alltså i enlighet med den M+KD-budget för 2019 - 2024 som riksdagen klubbade i höstas. Regeringen och JÖK-partierna drar inte in några anslag, men däremot klubbar man Försvarsmaktens ökade investeringsplan utifrån den höjda budgeten.

Försvarsmakten fick som bekant ökade anslag i en stigande trappa i M+KD:s budget. Det medförde att myndigheten inkommit med ett nytt budgetunderlag och investeringsplaner. Regeringen och JÖK-partierna fastställer nu denna investeringsplan, och bekräftar därmed att M+KD:s försvarsbudget ligger fast.
"I förhållande till förslaget i budgetpropo- sitionen för 2019 har planerna för perioden 2019– 2024 reviderats. Detta beror bl.a. på att riksdagens beslut om tillskott har möjliggjort fler planerade beställningar och att planeringsmetoden justerats. Mot denna bakgrund bör investeringsplanerna för anskaffning respektive vidmakthållande av försvarsmateriel för 2019–2024 godkännas som riktlinjer för Försvarsmaktens investeringar.Regeringen anser därmed att tillkännagivandet är slutbehandlat."
T ex ökar den årliga anskaffningen av försvarsmateriel från 10790 MSEK år 2018 till 18622 MSEK år 2024, eller en ökning på nästan 73%. Budgeten för vidmakthållande av befintliga investeringar ökar från 7269 SEK år 2018 till 10271 MSEK år 2024, eller drygt 41%.
Överbefälhavarens ökade investeringsmöjligheter fastställs av regeringen.
I övrigt ökas anslaget för förebyggande av klimatförändringsbaserade olyckor med 55 MSEK, och räddningstjänsten får 170 MSEK för att hantera kommunernas kostnader för förra årets skogsbränder.

Samhällets civila krisberedskap reduceras med 13 MSEK, men dessa pengar fokuseras istället i praktiken mot terrorism, genom att Säpo får 13 MSEK i ökade anslag.
"Det är angeläget att Säkerhetspolisen har goda förutsättningar att kunna förstärka den generella förmågan att utreda terrorismrelaterade brott. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 Säkerhets- polisen bör ökas med 12 500 000 kronor.Finansiering sker genom att anslaget 2:4 Krisberedskap under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap minskas med motsvarande belopp."
Här finns dock en intressant formulering, som ofta förekommer: "Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget." Detta förekommer 10 gånger i vårpropositionen. Uppenbarligen får massa myndigheter pengar de inte egentligen behöver. Frågan är hur många fler myndigheter som får för mycket pengar?

11 kommentarer:

 1. Bra att FM får sina utlovade pengar! I ljuset av detta skulle det va intressant med ett inlägg om planerna på uppbyggandet av en tredje brigad! Tänker särskilt på vart de nya bataljonerna ska produceras och om det blir några nya regementen.

  SvaraRadera
 2. För regeringskansliet så antar jag att det är följande skrivning som gäller

  "Ökningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget."

  SvaraRadera
 3. Måste ha svidit för MP att gå med på detta men att inte göra det hade varit suicidalt av S.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Enligt ett hemligt papper kommer nästa stridsvagn vara en Tesla.

   Radera
  2. En sån här?
   https://cnc.fandom.com/wiki/Tesla_tank_(Red_Alert_2)

   Radera
 4. Tycker också formuleringen låter märklig. Det låter rimligare att de i regleringsbrevet har mindre krav på ”extra” arbete och att de uppgifter man är ålagd som basal verksamhet inte förändras.

  SvaraRadera
 5. Sen blir jag iallafall glad över att partierna är överens om att det här är viktigt.

  SvaraRadera
 6. Kanske för tidigt för minoritetsregeringen att ropa hej? M har väl också ett budgetförslag?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den har ingen chans att få majoritet. M+KD kommer lägga fram något eget, SD kan säkert rösta på den reservationen, men L+C kommer givetvis rösta på regeringens budget (och V lägger ner sina röster).

   Radera