Aktuellt

Bostadsbankomaten och Finansinspektionen: Fyra av tio nya bolån går inte till bostadsköp - ökar

Finansinspektionens rapport Den svenska bolånemarknaden  visar att fyra av tio nya bolån inte gick till att köpa bostad eller att byta bank....

2019-04-18 07:57

Fossilgaskraftverk i Malmö stängs - elbrist hotar

På grund av regeringens skattehöjningar på fossilkraftverk har E.On beslutat att stänga fossilgaskraftveärmeverket Heleneholmsverket i Malmö. Detta kan leda till elbrist i Malmö och Skåne vintertid, och sannolikt även elnätkapacitetsbrist när Malmö måste ha mer elkraft utifrån.
Malmö.
SvD rapporterar att regeringens skattehöjningar på fossilkraft gör att E.On stänger ner Heleneholms fossilgaskraftvärmeverk i Malmö. Tidningen rapporterar om risk för elkraftbrist i Malmö och Skåne vintertid.

Därtill har Malmö och Lund redan tidigare hotande elnätbrist och kan inte överföra el nog med kapacitet. T ex stoppas fyrspårig järnväg mellan Malmö och Lund på grund av brist på elnät.

I detta läge stänger man alltså ner ett kraftverk med en kapacitet på 130 MW elkraft inne i Malmö. Dessa 130 MW måste därmed föras in i staden via det elnät som inte har kapacitet.

Energiminister Anders Ygeman (känd från Transportstyrelseläckan, oförmågan att lyckas boka en lokal, och för att ha ljugit om sportskytte och EU:s vapendirektiv) ser inte problemet i sitt svar till SvD, utan meddelar att detta var önskat av regeringen. Man höjde skatten just för att stänga ner sådana här kraftverk, eller som det också heter "bära sina egna miljökostnader". Om 10-20 år kommer utbyggt stamnät från Norrlands vattenkraft ha nått Skåne, om nu inte all el går åt till serverhallar innan den passerar Dalälven.
Ser inga problem.
Det modernare Öresundsverket läggs inte ner i det här läget. 

Annars vore det intressant om detta skulle göra Rya fossilgaskraftvärmeverk, en av Sveriges största enskilda utsläppare av fossil CO2, i Göteborg olönsamt. Som bekant brände Göteborgs kommun miljardbelopp på påhittet Gobigas, där man skulle röta träbränsle till gas och köra i kraftverket, kanske medvetna om att fossilgas skulle komma att beskattas. Projektet misslyckades, och varför ingen ställde sig frågan varför man inte istället från början byggde ett biobränslekraftvärmeverk och stoppade in flisat träbränsle direkt utan att först ge sig på att försöka röta det till gas, lämnas som en övning till Göteborgsandan.

Sannolikt är både Öresundsverket och Ryaverket mer lönsamma på grund av en högre produktion av el. Men man kan fråga sig varför inte Malmö bara höjer fjärrvärmetaxan och skickar vidare skatten till fjärrvärmekunderna? Fjärrvärme är ju trots allt ett lokalt monopol.

I sig är det inget negativt med att stänga ner fossilgasen Sverige gjort sig allt mer beroende av påhejade av en utlandsfinansierad fossilgaslobby. Fossilgasen är precis som oljan ändlig och vi når snart peak gas. Även om ledningarna till Malmö och Göteborg kommer från Danmark är det i praktiken rysk gas i dem, eftersom Danmark sedan länge passerat nationell peak gas och nu inte ens kan försörja sig själva med gas, utan måste importera själva.

Positivt med den höjda skatten kan också vara att fossilgaslobbyns önskemål om ett sidorör till ryska Northstream över till Sverige, så Ryssland direkt kan stänga av gasen när vi inte gör som Kreml vill, förhoppningsvis aldrig blir av.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

62 kommentarer:

 1. Att röta träflis till gas, som man sedan bränner, förenklar byte mellan olika gasformiga bränslen.

  En fastbränslepanna är anpassad till en viss form av bränsle.

  Miljötillståndet för att elda gas/er är antagligen enklare, jämfört med att ansöka om att få elda olika fraktioner av fastbränsle?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Brinner inte gas bättre och jämnare också? Dessutom enklare att se till att det inte ryker ur skorstenarna så att det uppfattas som miljövänligt och inte smutsigt.
   Kommer osökt att tänka på Norrtälje Energis biobränsleverk vid södra infarten (63MW fjärrvärme och el) som vissa dagar i vintras vid inversion fyllde rondell, buss-station m.m. med tung smutsig rök.

   Radera
  2. Men... vi använder väl redan väldigt mycket mer fossil naturgas, än vad vi får från fögasad biomassa? Så vad är då poängen med att, til en kostnad konvertera biomassa till biogas, när vi kan bränna biomassan direkt och därmed ersätta en liten del av den fossila gasen som vi redan bränner, och istället använda fossil naturgas där gasformigt bränsla är ett krav. Om det fasta bränslet av någon anlednng inte brinner bra, så kan man blanda det med torr biomassa, eller helt enkel lära sig bättre hur man ska torka&elda olika bränslen.

   Radera
  3. Nu rötar man inte träråvaran till gas utan man förgasar den. Men hela syftet med upplägget är att man då kan bränna denna gas i gasturbiner istället för i en konventionell panna med ångturbiner. Denna lösning ger större elproduktion och mindre lågvärdig värme. Lösningen är dock ganska oprövad i större skala och jag tror inte att någon skulle våga satsa på denna lösning av rent kommersiella skäl.

   Radera
  4. Finns i större skala i Värnamo, nedlagt sedan 15år.

   Radera
  5. Elda med biobränslen är riktigt skitigt, aska, sot och stoff överallt runt området. Lastbilstransporter för bränsle och aska till och från anläggningen.

   Även om det finns filter innan skorstenen så är de inte 100%-iga.

   Gas är helt rent i jämförelse

   Radera
 2. Det är kanske bra att Ryaverket inte går på flis eftersom nybyggda Värtaverket får köpa in flis ända från Amazonas.

  Hur långt räcker egentligen våra inhemska restprodukter från skogen? Kanske bara till de som är först i kön för att ställa om?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ingen brist på träflis. Och sedan finns RDF-baserat bränsle med.

   Radera
  2. Nej, det verkar som en underutnyttjad resurs vilket är lite förvånande i dessa tider då miljön står i fokus.

   Radera
  3. Miljön i fokus verkar mest vara driven av teknikfientliga journalister som endast ser problemet, och närmast skyr lösningarna på problemen.

   Företagen som faktiskt gör något för att minimera utsläpp och vara rädda om resuserna får ingen bevakning. Om man nu inte heter Northvolt.

   Radera
  4. Så här såg vedupplaget ut i Helsingfors under andra världskriget. (Hint: vi konsumerar mer energi idag. Mycket mer.)
   https://www.stat.fi/tup/suomi90/maaliskuu_sv_001.jpg

   Radera
  5. Energi i form av värme, eller menar du elektricitet?
   Det är inte tal om att producera primärt el med ett biokraftvärmeverk.

   Radera
  6. Det är brist på träflis.
   Eller, man kan säga såhär, det är mer lönande att göra timmer eller pappersmassa av träden.

   För övrigt är ungefär 30% av vår skogsareal fredad från avverkning av olika skäl.
   Så ta med det i ekvationen om ni vill diskutera hur mycket skogsråvara vi har tillgänglig.

   Radera
  7. Om all GROT (grenar, rot, topp) försvinner ut ur skorgarna till värmeverken så utarmas skogsmarken ännu snabbare på näringsämnen.

   Radera
  8. Finns väldigt skilda uppgifter om andelen importerad biomassa som bränns för energiproduktion. Stora verk som Helsingborg, 150 MWvärme, importerar från Canada.
   medelstora ved från Ryssland, Balticum. RTflis är marginellt och bränns bara i de som har licens för avfall. Största elverk i Skandinavien är danska som köper överallt ifrån.

   Radera
 3. Nu ställer jag mig frågandes till var gasen till min spis kommer ifrån... Eller egentligen inte, har Eon som leverantör... Undrar om detta påverkar även stadsnätets gasförsörjning?

  Bor visserligen i hyresrätt så det drabbar inte mig men nu kanske man ska passa sig för att köpa villa med fjärrvärme

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att värma fjärrvärmenätet är inga problem, det görs med "restvärme" från andra processer.

   Men, verket som stängs är ett elkraftproducerande verk och det påverkar tillgängligheten på elektricitet.

   Radera
  2. Lysande tillfälle för Climeon - producera miljövänlig fjärrvärme och använd sedan Climeon's maskiner för att göra el. Blir säkert en bra verkningsgrad.

   Radera
  3. Bara om man räknar spillvärmen från kraftverket som spillvärme. Tror det är 400 MW fjärrvärme som försvinner.

   Radera
  4. Kanske man skall sätta små climeon-enheter på utgående fjärrvärme från varje UC och producera sin egen el inom respektive huskropp?

   Radera
  5. Med tanke på gasens ursprung kan det vara lämpligt att ställa samovaren på värmning.
   Det går inte att producera el från fjärrvärmen. Det är mera energiekonomiskt att maximera elproduktionen och köra värmepumpar på elen, så långt det är tekniskt/ ekonomiskt.   Climeons produkter är till för när man saknar ekonomiskt värde i värmeproduktion och elen den genererar är kostsam att producera med andra metoder, ex dieselgeneratorer off grid.

   Överskottsvärmen behöver också hålla en viss temperatur för att ge tillräcklig output. Isländsk kokvarmt källvatten är det kombinerat med kallt kylvatten.
   Spillvärme från svenska kärnkraftverk eller andra kraftverk för elproduktion duger inte.

   Man diskuterade tidigt att bygga vissa kärnkraftverk som kraftvärme, men det föll på att det saknades infrastruktur för fjärrvärme samt att man inte vill bli beroende av kärnkraften i alltför hög grad :)
   Detta var på 60/70 talet...

   Radera
  6. Barsebäck skulle ge fjärrvärme till Malmö. Sen var det visst någon på andra sidan sundet som ville sälja gas... (till danskt pris, rikssvenska politiker blir alltid lurade av danskar)

   Radera
  7. I Skåne och VästSverige finns ett naturgasnät som matas med europeisk gas (50 % rysk).Danska gasen är slut. Byggandet drevs politiskt av ett C-hugskott för länge sedan. Några kommuner distribuerar gas i stället för fjärrvärme och Malmö, Lund, Göteborg, Ängelhom prducerar el och färrvrme. I Stockholm tror jag nätet matas av importerad propan. Eon har ett stort modernt fossilgasverk (felsatsning) på 500 MW el (som en nedlagd Barsebäcksreaktor)i Malmö som stått stilla i tio år nu pga olönsamhet.

   Radera
 4. Är det där också ett utfall av det svenska klassiska sammanhållningsproblemet?

  SvaraRadera
 5. Finns ju kabel från Polen så att miljömupparna kan fortsätta konsumera el och känna sig miljövänliga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Exakt, den kabeln används idag mest till att överföra el till Polen, men kan lika gärna användas till att importera polsk kolkraft till Sverige. De svenska miljöpartisterna klappar sig själva på axeln för ännu en framgång, och för att de levererar välfärd till massorna, driven av polsk kolkraft.

   Radera
  2. Kapaciteten kommer att räcka dåligt för att ersätta Ringhals 1 & 2 i S Sverige . Ny kabel byggs nu till Tyskland och är färdig om 15 år.

   Radera
 6. Regeringen har i sin vårändringsbudget föreslagit en chockhöjning av kraftvärmeskatterna som innebär en åttadubbling av koldioxidskatten och en tredubbling av energiskatten för kraftvärmeanläggningar.

  – Vi tycker i grunden att skatt på fossila bränslen är bra för att styra utvecklingen mot återvunnen och förnybar energi, men när så höga skatter införs med några månaders varsel är det inte möjligt att ställa om till förnybara bränslen, säger Marc Hoffmann, vd för E.ON Sverige.

  Om skatterna, som aviserat, införs den 1 augusti kommer E.ON att avveckla elproduktionen i Heleneholmsverket i Malmö från och med samma datum.

  E.ON planerade att ersätta naturgasanvändningen i Heleneholmsverket med förnybar kraftvärme år 2025, men skattebeslutet gör det ekonomiskt omöjligt att producera el i den nuvarande anläggningen fram till dess.

  Heleneholmsverket levererar idag 130 megawatt el. Det motsvarar närmare 15 procent av södra Skånes effektbehov, eller lika mycket som en stad av Lunds storlek behöver en kall vinterdag. Bortfallet av denna produktion minskar tillgången på el i bland annat Malmö, Ystad, Trelleborg, Simrishamn, Svedala, Staffanstorp och Vellinge.

  Det var ingen liten höjning. Text från eon

  SvaraRadera
  Svar
  1. De får satsa på sol och vårkraft.

   Radera
  2. Bra spelat av de bolag som sitter på sol/vindkraft. Med så kort varsel så är upplägget "solklart".

   Radera
 7. Heleneholmsverket är en imponerande anläggning - har varit där på studiebesök. Vilket resursslöseri, och hyckleri.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vet du hur många som arbetar där?

   Radera
  2. Det var länge sen jag var där, omkring 1998. Det var/ är ett gäng som övervakar driften, ett extremt enahanda jobb eftersom det kan gå veckor och månader utan driftstörningar, och sedan hade de en verkstad som stod för reparationer och underhåll, men jag har för mig att de lade ut det på entreprenad senare. Hursomhelst var det läckert att få komma upp på taket och beundra utsikten.

   Radera
  3. Nu överdrev jag... driften enligt vad jag kommer ihåg kunde pågå i veckor utan att man behövde ingripa, medan på t ex kärnkraftverk handlade det istället om månader.
   Min gamle vän jobbade i åtskilliga år som processövervakare och mekaniker på ett sockerbruk och Felix, och han hade gott om tid att läsa sig igenom klassikerna. Det var tillåtet där och då, men på Heleneholmsverket har jag för mig att man inte fick läsa tyngre saker än tidningar.

   Radera
  4. Det jobbet låter som att se färg torka :)

   Radera
  5. Hrm..Eftersom jag jobbat som skiftgående driftpersonal på ett större kraftvärmeverk i 10 år så får jag väl rycka in och justera bilden av vad man egentligen gör där.

   Det finns alltid en massa rutinuppdrag som ska göras, varje skift ska rondera varenda vrå och läsa av typ 100 mätare ute på olika ställen i den labyrint en större anläggning utgör, det brukar ta ett par timmar, man ska sköta små processer som tex att tillverka renvatten, växla pumpar, byta bränslesilo, sota pannan eller rensa slagg, slabba med osläckt kalk och spola rent kalkberedning.

   Man ska ta prover på aska eller bränsle, Kontrollrumstekniker eller ingenjör håller hela tiden koll på olika parametrar och bruka alltid ha olika drifttest på gång. Det är också de som ska fatta de rätta besluten när det havererar, lagom kul att ha en stor stads värme/el-behov på sina axlar när det är -19 ute och allting går så det skriker.

   Och haverera gjorde det rätt ofta, var det inte det ena så var det alltid det andra, såklart, med så många möjliga saker som kan gå fel. Fastbränsleinmatning och askutmatning var stora felkällor.

   Gaspannor är en fröjd att ha som backup när fastbränsle/biobränslepannan går ner, bara gå upp och trycka igång skiten och inom någon minut så ger den stora mängder hetvatten ut på nätet.

   På sommaren kan man ju tro att det är lugnt, men då ska driftpersonalen ställa av, ställa på saker innan och efter renoveringar, ett omfattande ansvarsfullt arbete. Även en massa rengöring av saker som inte kan rengöras under drift, dvs krypa in i trånga, varma skitiga utrymmen med friskluftsmask eller dammfiltermask gräva i aska och bli så skitig att det krävs 30 minuter i en bastu innan man slutar svettas svart sot.

   Radera
  6. Och vi fick läsa och göra precis vad vi ville, se på TV, laga bilen, ta med sin nya flickvän osv så länge vi befann oss inom området och skötte det som låg på vårt ansvar så var det ingen som hade några synpunkter. Men det var ju så länge sedan att man t.o.m fick röka i kontrollrummet.

   Radera
 8. Malmö med sin svaga kommunala ekonomi och enorma integrationsproblem borde vara den allra sämsta regionen för blockerande av byggande och industriinvesteringar. Mp har en fantastisk förmåga att hitta sätt att odla prekariat, det var väl det som Sverige saknade, en rejäl underklass som i USA.

  Politiken borde tvärt om ha en förtätningsvision med en gräddfil för industrier som kan placeras stadsnära med investeringar i infrastruktur för dessa inklusive elförsörjning på kort och låg sikt.

  Det borde t.o.m. planeras för tillfälliga gasturbiner i väntan på Barsebäck 3 och 4...

  SvaraRadera
 9. Ytterligare ett exempel på beslut där det saknas konsekvensanalys. Resultatet lär i slutändan knappast bli att Sverige blir det föredöme för världen som alla kommer att följa som Lövin tror. Snarast lär vi få ståta med exemplet hur det går när man låter aningslösa idealister utan markkontakt bestämma.

  SvaraRadera
 10. SCA har gjort en stor investering på Östrands massafabrik nu produceras 1.2Twh el ut på nätet. Tror att övriga bolag bör få rumpan ur vagnen och bygga kraftvärme i bruken. Kan ge en hel del tillskott

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det görs redan på många ställen och elen går åt i bruket.

   Radera
 11. Det byggs nog inget nytt massabruk i malmö, framförallt inte till vintern 2019...

  SvaraRadera
 12. Jag har länge undrat hur många politiker och journalister som kan förklara skillnaden mellan energi och effekt samt hur dessa begrepp förhåller sig till varandra? Uppfattar att kompetensbristerna inte är försumbara,

  Blir då svårt att föra en saklig diskussion om hur vi skall kunna bygga upp och underhålla ett fungerande system för vår energiförsörjning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi får ta det på deras nivå.
   Effekt, hur många glas har vi?
   Energi, hur många flaskor rödvin har vi?
   Blir det bra fester?

   Radera
  2. Svaret på din fråga är "klimatångest" och "miljösmart". Svaret på varje följdfråga är " vi har varit naiva och nu måste alla ta ansvar".

   Radera
 13. Man borde kunna konvertera till träpulver som är fallet med många spetsoljepannor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan man inte. En gaspanna tål noll aska ,träpulvret hinner ej brinna ut Och finns ingen plats för bränslet. .

   Radera
 14. Stäng av strömmen i alla förorter som kollektivbestraffning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tveksam till kollektiv bestraffning. Men skall det tillämpas borde det inte vara lämpligare att välja MP fästen som Södermalm i Stockholm och Majorna i Göteborg?

   Radera
 15. Vi ser början på vår nations undergång, eller åtminstone nedstigande till Latineuropeisk nivå. Snart kommer nätavgift baserat på toppförbrukning under månaden. Svaret på detta borde vara toppackumulatorer för efterinstallation i äldre villor, men något säger mig att dessa kommer att förbjudas eller beskattad hårt med någon bullshitmotivering.

  Likadant med vapendirektivet, man har skärpt vapenlagarna i 40 års tid men inget har hjälpt. Den självklara lösningen att ta vapnen från de kriminella verkar inte få resurser.

  Vi ser nu mer och mer vansinneslösningar på skitproblem i stället för att satsa på modern kärnkraft. I den kommande lågkonjunkturen kommer tillgång till billig el att vara fundamental men det verkar som att ingen vill lösa problemen med det relativt svaga stomnätet. Går det inte att driva serverhallar med vindkraft? Den är ju så bra och levererar hela tiden heter det.

  SvaraRadera
 16. Heleneholmsverket måste köras för att täcka Malmös fjärrvärmebehov mellan nov-mar. Alternativet är dyr tjockoljedrift på spetslastanläggningar. Dock går det att köra Heleneholmsverkets pannor mot värmeväxlare istället turbin.

  Öresundsverket, som ägs av Uniper, är redan i malpåse.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fasiken, hur har jag kunnat missa att Öresundsverket är i malpåse och under nedläggning? Detta samtidigt som folk inte kan investera pga effektbrist.

   Radera
 17. Allt ska läggas ner sen blir det museum och gratis inträde!?

  SvaraRadera
 18. Det är något speciellt med Ygeman. Varje gång man ser bild på honom känner man (i alla fall jag) på sig att något gått snett. Konsekventa jävel!

  SvaraRadera
 19. Kan det vara så att ägarna kör det här beskedet som hot i hopp om att beslutet inte går igenom?
  Annars är konsekvensanalysen tvivelaktig (om det tar bort vinstmarginalen).

  SvaraRadera
 20. Känns bra att man lämnat 55 m3fub bränsleved som blev värme i ett värmeverk söder om dalälven. Räckte säkert ett par minuter.

  SvaraRadera
 21. Då våra politiker inte kommer att kunna enas om det nödvändiga i att bygga ny kärnkraft får vi göra det näst bästa.

  Bygg ett kärnkraft i Finland, ungefär vid Björneborg. Två till tre reaktorer, ca 2500MW. Ledningar under vattnet mot Forsmark, koppla på befintliga stamnätet där.

  Ett till kärnkraftverk i Polen. Två till tre reaktorer, ca 2500MW. Ledningar under vattnet mot gamla Barsebäck, koppla på ledningar där.

  Man skulle även kunna göra samma sak i Estland, bygga ett kraftverk där, å koppla på stamnätet vid nuvarande Oskarshamn.

  Fördelarna med detta är att politikerna (=V, Mp, C å halva S) inte behöver ha ett kärnkraftverk i Sverige. Vi får nödvändig ström. Slipper effektbrist och högre strömpriser, industri kan vara kvar i Sverige. Ev kan dessa kärnkraftverk byggas utan svenska politikers inblandning, utan istället av privata intressen (stora svenska företag) som är intresserade av att ha stabil tillgång till el, till rätt pris och att på sikt tjäna pengar.

  Det finns dock naturligtvis flera nackdelar. Går länderna med på att låta bygga kraftverk vars primära syfte är att förse Sverige med el? Förlorade arbetstillfällen. Säkerhetspolitiska problem med att producera el i annat land. Vem ska ta hand om avfallet? Effektförluster vid transport. Etc.

  Ett eller flera kärnkraft utomlands kan låta bra komiskt men trots allt kanske inte så dumt?

  SvaraRadera
 22. Låt mig reda ut en del missuppfattningar av bloggaren och av kommentatorerna.

  Det E.ON har tänkt att göra är att avveckla elproduktionen i Heleneholmsverket - dvs bort med turbin och generator. Verket är tänkt att fortfarande producera fjärrvärme som mellanlast (dvs i drift 24/7 sen höst–våren). Det finns idag inte tillräcklig annan värmeproduktionskapacitet i Malmö för att ersätta verket.

  När Öresundsverket moderniserades var tanken att det skulle stå för även värmeproduktionen och Heleneholmsverket skulle bli reservanläggning. Mig veterligt flyttades även övervakningen av nätet till Öresundsverkets nya kontrollrum.

  Öresundsverket är INTE lönsamt utan byggdes på den kalkyl som gjordes före finanskrisen med en annan relation mellan priset på gas och elpriset. Någon el eller värme har inte producerats på ett par år och sedan 2017-03-31 är verket konserverat (läs: väl infettat). Uniper avser att sälja av delarna i verket som "bättre begagnad, en ägare, varsamt körd" och fick i somras tillstånd för nedläggning av elberedskapsmyndigheten (d.v.s Svenska Kraftnät). D.v.s. i praktiken nedlagt även om det väl går att starta upp med lång förvarning så länge ingen köpt delarna.

  I alla fall tidigare fanns även 2 mindre gasturbiner, 2x63 MW installerade i början av 70-talet i Öresundsverket. Jag antar att dessa drivs med diesel/lätt eldningsolja och inte naturgas (för på 70-talet fanns ingen naturgasanslutnign i Malmö). Dessa har varit avsedda som ren störningsreserv och dödnätsstart. Jag vet inte om dessa finns kvar eller de skrotades vid ombyggnaden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Någonstans i Malmö har Uniper gasturbiner. https://www.uniper.energy/sverige/reservkraft/gasturbiner

   Radera
  2. Fjärrvärmeproduktion i Malmö går alltid runt eftersom Eon också äger fjärrvärmenätet i Malmö och kan skicka skatten till abonnenterna .Dessutom finns ingen annan källa (eller plats för nybyggnad) i S delen av nätet.

   Radera
 23. Malpåse och malpåse...
  http://www.mynewsdesk.com/se/uniper/pressreleases/uniper-ansoeker-om-tillstaand-foer-permanent-staengning-av-oeresundsverket-i-malmoe-2534593
  https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/c04281ba-987b-407b-9f6b-ab9f7bc11afe/1

  Artikel i Sydsvenskan när Elberedskapsmyndigheten sa att dom inte hade något emot stängningen.
  https://www.sydsvenskan.se/2018-07-18/oresundsverket-kan-laggas-ner-permanent?utm_source=tw&utm_term=b13acb35-4b27-4211-b32e-1c209092cf0d&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares

  Detta betyder att det i malmöregionen kommer att ha försvunnit 580MW elproduktion på bara ett par år samtidigt som E.on Värme har byggt 40MW värmepumpar (borde dra ca 10-15MWel).

  SvaraRadera