Cornucopia?

Aktuellt

Kommer ni ihåg SVT:s Covid-19 superspridarevenemang Melodifestivalfinalen 2020?

"Det hade varit fruktansvärt tråkigt med en final utan publik." - SVT:s talesperson Vi avbryter ordinarie sändningar för att dra o...

2019-04-10 10:20

Alla neddragningar i regeringens vårbudget - polisen får 232 MSEK mindre

Nedan hittar ni alla neddragningar i regeringens budget. Det finns förstås ökade anslag, som +87 MSEK till det skattefinansierade vuxendagiset regeringskansliet. Bland utmärkande neddragningar hittas -311 till äldreomsorgen och -232 MSEK till polisen, medan offentliga försvarare ("försvarsadvokater") får 665 MSEK ytterligare. Man drar även ner på stödet till brottsoffer.
Nu blir det upp till riksdagen att släppa igenom vårdbudgeten.
Vårbudgeten innehåller en lång rad neddragningar. Nedan finner ni samtliga dessa, avrundade till närmaste hela miljoner kronor (MSEK), avrundning uppåt vid 500 kSEK. Politik är som bekant att prioritera och ställa grupp mot grupp, men det är alltid mest intressant att titta på vilka man behandlar negativt.

Vårändringsbudgeten är som vanligt mestadels småposter.

Rikets styrelse +149 MSEK
Inga neddragningar - förstås. Kostnaden för vuxendagiset fortsätter att skena och på dessa poster dras det i princip aldrig ner och politikerna och deras sykofanter höjer sina egna anslag.

Samhällsekonomi och finansförvaltning -26 MSEK
Konjunkturinstitutet -1 MSEK
SCB -1 MSEK
Riksgäldskontoret -6 MSEK
Myndigheten för digital förvaltning - 54 MSEK

Skatt, tull och exekution -13 MSEK
Kronofogdemyndigheten -13 MSEK

Rättsväsendet +820 MSEK
Polismyndigheten -232 MSEK
Brottsoffermyndigheten - 1 MSEK

Däremot får alltså rättsliga biträden ökade anslag, vilket sägs bero på ökat antal ärenden. Men trots ökat antal ärenden så får alltså brottsoffren mindre pengar, så man räknar inte med fler fällande domar. Utan fällande dom - inget brottsoffer. Allt snack om att man satsar på trygghet är att glömma, med tanke på neddragningarna på polisen.

Internationellt samverkan -2 MSEK
Nordiskt samarbete -2 MSEK

Försvar och samhällets krisberedskap +212 MSEK
Krisberedskap -13 MSEK
Elsäkerhetsverket -1 MSEK

Sveriges civila krisberedskap sänks alltså. 

Internationellt bistånd -787 MSEK
Biståndsverksamhet -799 MSEK

Migration +306 MSEK
Offentligt biträde i utlänningsärenden -10 MSEK
Hälsovård, sjukvård och social omsorg +225 MSEK
Bidrag till psykiatri -90 MSEK
Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet -310 MSEK
Bidrag till utveckling av socialt arbete -155 MSEK

Här stampar alltså JÖK-regeringen på de som redan ligger.

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning -3 MSEK
Försäkringskassan -3 MSEK

Ekonomisk trygghet vid ålderdom -3 MSEK
Pensionsmyndigheten - 3 MSEK

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering +462 MSEK
Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare -4 MSEK

Arbetsmarknad och arbetsliv +364 MSEK
Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd -25 MSEK
Arbetsdomstolen -2 MSEK
Medlingsinstitutet -4 MSEK
Arbetslivspolitik -20 MSEK

Studiestöd -37 MSEK
Studiemedel -31 MSEK
Avsättning för kreditförluster -3 MSEK
CSN -3 MSEK

Utbildning och universitetsforskning -534 MSEK
Statens skolverk -51 MSEK
Fortbildning av lärare och förskolepersonal -20 MSEK
Statligt stöd till vuxenutbildning -445 MSEK
Universitets- och högskolerådet -5 MSEK
Särskilda utgifter inom universitet och högskolor -623 MSEK
Särskilda medel till universitet och högskolor - 18 MSEK
Vetenskapsrådet -84 MSEK

Kultur, medier, trossamfund och fritid +20 MSEK
Skapande skola -10 MSEK
Bidrag till regional kulturverksamhet -6 MSEK
Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner -3 MSEK
Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter -5 MSEK
Forskning och dokumentation om medieutvecklingen -1 MSEK 
Särskilda insatser inom ungdomspolitiken -25 MSEK
Stöd till idrotten -20 MSEK
Särskilda insatser inom folkbildningen -8 MSEK

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik -755 MSEK
Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande -750 MSEK
Konsumentverket -1 MSEK
Åtgärder på konsumentområdet -4 MSEK

Regeringen och JÖK:arna drar alltså konsekvent ner på stödet för nybyggande av hyresrätter. Det finns inga poster i området som får ökade anslag.

Regional tillväxt +30 MSEK

Allmän miljö- och naturvård
Klimatanpassning -55 MSEK
Insatser för internationella klimatinvesteringar -80 MSEK
Teknikneutral laddinfrastruktur -50 MSEK
Forsknignsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande -100 MSEK

Notera att internationella klimatinvesteringar är de effektivaste och billigaste att göra, men detta dras ner på.

Energi +295 MSEK +1195 MSEK
Statens energimyndighet -5 MSEK

Kommunikationer +224 MSEK
Utveckling av statens transportinfrastruktur -8 MSEK
Ersättnign för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning -2 MSEK

Areella näringar, landsbygd och livsmedel +100 MSEK
Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur -230 MSEK

Regeringen slår sig för sitt bröst med satsningar på t ex skogsbruket, men man drar istället ner på annat och hela posten är i stort sett oförändrad.

Näringsliv -36 MSEK
Verket för innovastionssystem -60 MSEK
Näringslivsutveckling -92 MSEK
Bolagsverket -1 MSEK
Patent- och registreringsverket -6 MSEK
AB Svensk Exportkredit -30 MSEK

Naturligtvis behöver man sedan läsa hela propositionen, som finns som PDF här, för att se vad som ligger bakom varje enskild post.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

81 kommentarer:

 1. En sak som aldrig diskuteras som jag tycker är öppet mål, är reseavdraget. Det belastar budgeten med cirka 15GSEK årligen och över hälften av avdragen är människor som sitter runt våra storstäder och fusken är enorma, kring 50% också.

  Säg att jag bor 2 mil från malmö, om jag cyklar dagligen till jobbet och använder en bilpool i yrket får jag 0 kr i reseavdrag, för cykelavdrag utgår som max 250 kr om jag har utgifter över 11 000 kr, vilket man såklart inte har som cyklist eftersom man inte får räkna med en enda kostnad associerad med cykling (däck, slang, slitage på cykel, utrustning, reparationer). Sitter jag istället på den största mest bensinslukande bilen som finns kan jag få tusentals kronor i reseavdrag.

  Reseavdraget är primärt en subvention av fossilbränsleslukande bilar i storstäders omnejd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, och ett incitament att inte flytta närmare sin arbetsplats, alternativt skaffa jobb på närmare håll / jobba hemifrån.

   Radera
  2. Har man gjort en prognos om vad som skulle hända om man bara plockade bort dessa 15 miljarder i avdrag och stoppade de i fickan (dvs stoppade de i andra hål)?

   Jag har ganska långt till jobbet (nästan 5 mil enkel resa) och kör bil. Jag ligger väl precis på gränsen för att tjäna 2 timmar om dagen jämfört med kollektivtrafik men det tror jag inte skatteverket har några synpunkter på.

   Reseavdraget ger mig ca 9000 kr i lägre skatt per år men samtidigt tankar jag ju min bil för att kunna köra till och från jobbet. Ca 2100 mil blir det till och från jobber per år och min bil drog 0,67l/milen vilket blir en bensinnota på runt 22.512 kr per år. 64% av priset på bensin är skatt så jag betalade alltså 14.407 kr extra i skatt för att få denna skattesänkning på 9.000 kr.

   Om detta avdrag helt skulle försvinna så kanske jag skulle börja ta bussen vilket skulle betyda att jag har ett behov av förskola/fritids i runt 1,5 timmar mer per dag och då vi redan ligger på maxtaxan så blir detta en extra kostnad för kommunen.

   Om man ser att allt mindre än 100% skatt är stöld från staten så kanske detta låter som en bra ide men jag saknar en riktig utredning om vad ett borttagande av reseavdraget skulle betyda samhällsekonomisk för jag tror inte det är så lätt som att bara ta bort det och sen få 15 miljarder över - det kan likaväl bli tvärt om.

   Ett sätt kanske är Norges system där man får ett avdrag beroende på hur långt man har till arbetet. Sen om man tar cykeln, går eller bilen spelar ingen roll. Nu börjar väl många tjata om att folk skulle fuska och folkbokföra sig i Arjeplog men i Norge verkar det ju funka.

   Radera
  3. Eftersom Norge har lägre skattetryck (källa: Ekonomifakta.se) så är det väl inte en nationalsport där att fuska med skatt och avdrag?

   Radera
  4. Jag är tveksam till att det är bra att uppmuntra folk att sätta sig i en situation där de har långt till jobbet.

   Kanske under en övergångsperiod för att stimulera till att ta jobb längre bort om man skulle behöva, men om man väljer det som livsstil är det rimligt att man finansierar det själv fullt ut.

   Radera
  5. Hela Sverige ska leva, även landsbygden, osv etc. Man kommer få en ganska massiv opinion emot sig om man börjar pilla på reseavdragen, tror jag.

   Radera
  6. "Jag är tveksam till att det är bra att uppmuntra folk att sätta sig i en situation där de har långt till jobbet."

   Det är ju och kommer aldrig vara billigare att ha långt till jobbet för den enskilde - särskilt om man värderar sin tid.

   Radera
  7. Helt vansinnigt förslag. Boende på landsbygd får mindre för sin skatt som det är.

   Radera
  8. Å andra sidan betalar stockholmare 100 000 kr/kvm för sina bostäder. Vi kanske ska ge stockholmare lite subventioner för det?

   Radera
  9. Att landsbygden skall leva är en helt separat fråga och går att lösa genom enklare och bättre typer av avdrag som inte baserar sig på att människor kör fossildrivna bilar långa distanser. Speciellt när avdraget till sin största del fås av människor som sitter på sina konsultrövar och rattar SUV:ar till och från stadskärnor i våra större städer.

   OM syftet med bidraget är att få en levande landsbygd som så många här skriver, varför inte bara ett grundavdrag för människor som är folkbokförda och har sin arbetsort på landsbygden?

   Radera
  10. Jag betalar gärna extra för att slippa bo i råtthålet Malmö.

   Väldig förenklat: Det ska ju löna sig att ta ett jobb med lite pendling i jämförelse med att inte jobba och slippa pendling, bil etc.

   Radera
  11. Är du missnöjd med gentrifieringen av Sevedsplan, är det därför du flyttar?

   Radera
  12. Flytta närmre jobbet? Bygger ju på att man har singel hushåll utan barn ?

   Radera
  13. Flytta jobbet närmare boendet är en annan variant. Största problemet för de som bor på landsbygden är att de flesta som bor där, kör därifrån.

   Radera
 2. När jag läser socialministerns svar om äldreomsorgen så stryker dom ett projekt på 310 miljoner men lägger till egna satsningar på 800 miljoner. Stämmer detta?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Andromeda: Exakt vad jag tog upp i kommentar i förra tråden och vad också signaturen Ben Dover förtjänstfullt observerat ... Nämligen att man drar ner på tidigare initiativ från Alliansen vilka visat sig verkningslösa och satsar i stället på andra initiativ.

   Radera
  2. Är satsningen verkningslös? Kommunerna verka ha varit duktiga på att kvittera ut vartenda öre 2015-2018, har dom supit upp pengarna på personalfesterna eller?

   nej, men skämt åsido, vad har du för källa för din utvärdering?

   Radera
  3. Jag tänkte på Lena Hallengrens inlägg i Aftonbladet. Jag är inte tillräckligt insatt i tidigare budget för att på rak arm säga vem som har rätt.
   Enligt henne har ingen kommun fått dessa pengar tidigare.

   Radera
  4. Tja, jag är ju lekman, men om man läser den länk som gavs till Socialstyrelsen i föregående inlägget så har man haft en tillfällig satsning 2015-2018 som delat ut ett par miljarder om året och som nu är slut. Enligt socialstyrelsen har kommunerna a också kvitterat ut pengarna.

   Sen kanske regeringen gör en ny "tillfällig" satsning från 2019, det har jag inte riktigt läst in mig på. Eller så gör dom inte det.

   Radera
  5. Ben Dover: Angående källa på verkningslös satsning nedanstående citat från Socialminister Hallengren gårdagens debattartikel i ämnet: ... Cit:….-”Två av dessa projekt har regeringen nu valt att inte gå vidare med, därför att de bedömdes sakna tillräckliga effekter. Projektmedlen var på 310 miljoner kronor. Det är pengar som aldrig har utbetalats och som kommunerna heller inte har efterfrågat.
   Vi kommer i stället göra ännu större satsningar – som kan göra verklig skillnad. Regeringen aviserade redan hösten 2018 fem nya välfärdsmiljarder för 2019.
   I vårbudgeten får kommunerna också 500 miljoner kronor mer riktade direkt till äldreomsorgen. Det avsätts därutöver 300 miljoner kronor för att bygga fler äldreboendeplatser.” mvh

   Radera
  6. Jaha, där ser man. Och hon kritiseras av Jakob Forssmed (KD) vars största claim to fame är att han försöker smyga in finansiering till fundamentalister via offentliga upphandlingar som ska ge företräde till "idéburna" (=konfessionella, givetvis) organisationer. Äldrevård hos Al-Qaeda, anyone? Joseph Kony-dagiset?

   Radera
  7. Sådana här tillfälliga pengar gör inte så stor nytta i praktiken. Eftersom de är tidsbegränsaden så kan inte kommuner/landsting anställa eller lösa långvariga problem då de vet att pengarna försvinner.

   Radera
  8. Chief, finns inga sådana ökade anslag vad jag kan se.

   Radera
  9. I budgetpropositionen 2018 finns stimulansåtgärder till äldrevården för 2019 ansatta till ca 2,7 miljarder (prop 2018/19:1, utgiftsområde 9, pkt 4.5).

   Om 2018 år var 2,0 mdr, och man i vårbudgeten drog av några hundra miljoner från 2,7 mdr, så är väl nettot omkring 500 miljoner mer 2019 jfrt med 2018. Sen riktar de sig inte till samma sak - budgeten fram till 2018 gäller personalförstärkning, 2019 verkar mer riktas mot att fixa anpassade bostäder för äldre.

   Radera
  10. Cornucopia: Ursäkta dröjsmål men jag såg inte Din replik förrän nu. Hänvisar till Ben Dover härovan och till Socialminister Hallengren i intervjun som nämndes. mvh

   Radera
 3. Att man överhuvudtaget duttar med poster under +/- 5MSEK. Vad kan det inte kosta att komma fram till att (exv) just Bolagsverket skall få 1MSEK mindre in anslag? Inte -3MSEK eller +2MSEK utan just -1MSEK...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Troligtvis baseras det på verksamhetens beräkningar av vad den ska sysselsätta sig med. Tex om en funktion (person) tas bort kan det resultera i den här typen av ändringar tänker jag.

   Radera
  2. Verkar överdrivet att man måste lägga en budget-propp för att rationalisera en person på Bolagsverket, men, men...

   Radera
  3. Det är nog tvärtom, Bolagsverket har fått ett beting och svarar med att 2 tjänster dras ner, ergo 2 MSEK och den siffran flyttas mellan två excelblsd.

   Radera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 5. "Notera att internationella klimatinvesteringar är de effektivaste och billigaste att göra, men detta dras ner på."

  Det där är ett påstående som inte är baserat på verkligheten. Det går inte att minska mängden utsläppt koldioxid genom att göra billiga åtgärder i andra länder. Ganska självklart egentligen. Antagligen går det inte ens att nå målen som är uppsatta för hur mycket mer koldioxid som ska släppas ut.

  Det är som när ett företag som har den stora affärsidén och kostnader som matchar den, går över till att hyra ut personalen som konsulter men bara täcker hälften av kostnadsmassan. Den stora idén tappar möjligheten att genomföras och företaget går heller inte runt. Alla vet att det inte håller i längden att satsa på den typen av snabba lösningar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är det inte så att vi i Sverige är nu så pass energieffektiva och de sista 10% eller så kostar 1000ggr mer än de först 30%.

   Man kan då ge sig på de länder som är värst i klassen och dra upp dom till över 50% sträcket.

   All ökning av co2 har ju varit i utvecklingsländerna på senare år och vi i väst har minskat men det ökar totalt sett.

   Radera
  2. Fast pengar utomlands är jävligt svårt alltså, bara kolla på alla biståndsprojekt som kört i diket. Vi har väl slängt miljarder på Ryssland i typ 20 år för bygga ett reningsverk i Kaliningrad men det flyter väl fortfarande bajskorvar rätt ut i havet där. Korruption, logistik, politik, lagar. Svårare i praktiken än i teorin.

   Radera
  3. Har Putin badat i Pregel?

   Radera
  4. Sveriges inhemska utsläpp har minskat 26% sedan 1990, men eftersom man inte lyckats koppla loss BNP-tillväxt från koldioxidutsläpp så har de minskade utsläppen istället flyttat utomlands.

   Svårt att hitta statistik för detta längre tillbaka, men hela minskningen av utsläppen från svensk konsumtion i Sverige mellan 2008 och 2016 motsvaras av en lika stor ökning av utsläpp utomlands. Helt enkelt för att mycket av det som tidigare tillverkades i Sverige nu tillverkas någon annan stans. Ingen tvingar oss att importera dessa varor, och om vi inte gjort det hade de inte tillverkats, och utsläppen utomlands hade blivit noll.

   Och som ni förstår så har detta inget att gör med att installera solceller i Afrikanska byar. Sverige behöver ta tillbaka industriproduktion och ställa krav på den, alternativt ställa kraven direkt på de som vill exportera till Sverige.

   Radera
  5. Kim Putin badade aldrig i Genesarets sjö.

   Radera
  6. Reningsverket i Kaliningrad är igång och projektet slutfördes.
   Sen är det en annan sak hur det fungerar rent tekniskt idag.

   https://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/nyheter/2017/juni-2017/Reningsverk-Kaliningrad-invigt/

   Radera
  7. Kaliningrad ???
   Königsberg !!!

   Radera
 6. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 7. Området Särskilda jämställdhetsåtgärder ökas med 90 000 000 kr från 391 039 000 kr. Hur vore det om staten uppfyller sitt kärnuppdrag först, och därefter ser man om det finns pengar kvar till lull lull? Eller har jag fått det om bakfoten?
  Det hade varit ärligare att bara bränna upp pengarna, i Gudrun stil.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De kan ju börja med att lägga pengarna till vettiga löner för kvinnoyrken i ex sjukvården där skattemedel betalar. Sveriges kommuner och landsting sitter i nya förhandlingar med facket nu för första gången på 8 år och vill inte låssas om politiska löften om att satsa på vårdyrkena.

   Radera
  2. Hur ska staten styra vilka löner kommun och landsting betalar, menar du? Vi har aldrig haft en lagstadgad minimilön i Sverige.

   Radera
  3. Det är inte staten som ska styra det är de styrande i kommun och region (tidigare landsting) som styr sin budget. Det jag raljerade över var att satsningen gärna kunde gå till något mer handfast som märkt stöd till budget i region/kommun än till några utredningar i statlig regi som inte alltid leder någon vart.

   Radera
  4. Det är många som skall tjäna pengar på feminism, klimataktivism och rasism/islamofobi fortfarande.

   Betänk här att det är ju ingen som jobbar ideellt med dessa frågor utan det är bara ett sätt att få försörjning på.

   Var en bra tråd någonstans som klippt och klistrat massa tweets av the usual suspects 2010-2014. Jag hade nästan glömt bort vilket vitglödgat hat det var mot den vita CIS mannen.

   Minns i tunnelbanan en annonskampanj - "alla män är potentiella våldtäktsmän".

   Radera
  5. Men det är väl klart att tekniska förvaltningen i Säffle ska ACDHBQOENMR-certifieras? Vi lever väl inte på 1800-talet heller?

   Radera
 8. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 9. Rättsprocesser har inte nödvändigtvis brottsoffer Cornu. En asylprocess exempelvis kommer inte att ha ett brottsoffer.

  SvaraRadera
 10. HVB hem för Afganska bedragare kostade många miljarder. 80% av de som testats bedöms vara över 18år. Ett dygn på HVB hem kan kosta 5000kr per dygn.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ren korruption.

   Någon frågade sig ju hur det kan kosta 8000kr/dygn när det inte ens är så dyrt att bo på Sheraton och äta alla mål i deras restaurang.

   Bra fråga tyckte jag...

   Radera
  2. Hbv-hem är inget vanligt flyktingboende utan mer som en vårdinrättning med speciella krav/kompetenser. Säkert kortsiktigt billigare med vandrarhem men ger väldigt stora problem senare som är ännu dyrare.

   Radera
  3. Fast HVB-hem verkar mest vara en kostnad för kommuner så frågan vad det har med statsbudgeten att göra? De HVB hem som drivs av staten är färre och de enda där tvångsmedel får användas. Det bör tänkas på att den borgliga regeringen inte gjorde någon vidare satsning på statens HVB-hem. Vilket gjorde att man inte kunde använda tvångsmedel mot kriminella ”minderåriga”. Resultatet sågs tydligt i Stockholm då många ”gatubarn” kunde begå brott utan någon åtgärd och tältläger uppstod av förrymda ”barn” från HVB-hem. Har för mig att en utbyggnad av de statliga HVB-hemmen var en satsning som sossarna gjorde i förra mandatperioden.

   Personligen hade jag föredragit bra kontroller och olika metoder för åldersbedömning tidigare men situationen var som den var. Att då ignorera ett växande socialt- och kriminalitetsproblem är bara idioti.

   Radera
 11. Bästa Herr. Wilderäng, missade ni följande, "Skälen för regeringens förslag: Anslaget används
  för Kriminalvårdens förvaltningsutgifter.
  För att säkerställa en ändamålsenlig och rättssäker
  transportverksamhet, och i syfte att renodla
  Polismyndighetens verksamhet, har riksdagen
  beslutat om nya bestämmelser som utökar
  Kriminalvårdens ansvar för att utföra transporter
  av frihetsberövade personer åt andra myndigheter " Detta står klart och tydligt på sidan 104 i det länkade dokumentet. Neddragningen av polisen är således av samma natur som när Swärjevänner står och skriker om att Göran Persson stal si och så många miljarder från pensionärerna när det egentligen handlade om att ansvaret för förtidspensioner flyttades från pensionmyndigheten.

  SvaraRadera
 12. Nu är jag väl sist på bollen men är en sån här budget laglig ens?

  Man drar ned på regeringens kärnområden, skola, trygghet, omsorg, energiförsörjning, infrastruktur

  och ökar områden som,

  etablering av flyktingar, mer genus och feminism, mer flyktingar, mer till (icke protestantisk) religion osv.

  Det känns fan inte som en satsning på majoritetssamhället det här, speciellt inte när vi ser neddragningar i vår välfärd.

  Den dagen tärande blir större än närande och helt sonika kräver 100% skatt för alla som jobbar känns inte så långt borta längre...

  Jag börjar mer och mer känna att man får fanken föra en politik som passar majoritetssamhället och sedan ge alla som vill komma in i majoritetssamhället en ärlig chans.

  Minoriteter som vill fortsätta att inte jobba utan promota sitt får gärna göra det men våra skatter skall inte gå till det.  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har en ålderdomlig syn på vad regeringens kärnområden är.

   Radera
  2. Ja, den nya ekonomin var det väl :)

   Radera
  3. Vi röstar ju med hjärtat! Kärnområden är områden som försvårar livet för ärliga och hårt arbetande medborgare.

   Radera
  4. Med tanke på att skola är kommunernas ansvar och omsorg oftast är ansvar för landsting och kommuner så förstår jag inte riktigt hur detta kan vara ett kärnområde för staten? Att sedan skola är en ganska viktig del för svenska samhället långsiktigt sett och därmed borde vara ett statligt ansvarsområde är en annan femma.

   Radera
  5. Pew-Pew, för mig är nog staten allt som samtliga offentliga huvudmän sysslar med.

   Radera
 13. Bara en tankelek, vad händer om man gör följande:

  Tar bort reseavdraget
  Tar bort ränteavdraget
  Höjer/förändrar fastighetsskatten

  Hur kommer landsbygd/stad förändras?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Problemet är att det blir status quo igen utan att nyttan ökar lika mycket.

   Fanns en artikel förra veckan i Di om 135 miljarder/år som slösas bort på dåligt upphandlade avtal.

   Tänk att man istället rationaliserar och strukturerar om för att få ut mer för samma peng i stat/landsting/kommun. Inga behöver sägas upp, bara göra rätt saker.

   Radera
  2. Men det betyder ju att man måste tänka efter och de som jobbar måste fatta att varje krona är en del av deras egen skatt. Tyvärr ser de inte det utan ser det som "det är ju inte mina pengar!"

   Radera
 14. Ursäkta en naiv fråga, men är det säkert att regeringens vårbudget går igenom? Mandatfördelningen är ju densamma nu som i december, så om den ställs mot en M+KD+SD-budget så måste C och L aktivt rösta för. Eller får regeringen genom sin tilläggsbudget automatiskt utan att fråga riksdagen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Själva JÖ handlar väl om att L och C ska stå bakom regering samt budgetar signerade Löfven.

   Radera
  2. Jo, men samtidigt ska de ju vara opposition. Det är en sak att lägga ner sin röst i statsministeromröstningen, en annan att aktivt rösta för regeringens budget. Svårt att hävda att man är opposition om man gör det.

   Radera
  3. Hävdar de att de är opposition?

   Radera
 15. Som vanligt är det mycket spinn och missförstånd.

  Till en början verkar kriminalvårdens pengar vara en ren överföring av ansvar från polis till kriminalvård:

  Inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet föreslås ökade medel med 0,7 miljarder kronor för rättsliga biträden och 0,3 miljarder kronor till Kriminalvården. Samtidigt föreslås minskade medel till Polismyndigheten med 0,2 miljarder kronor. Minskningen avser huvudsakligen ersättning till Kriminalvården för det ansvar för transport av frihetsberövade som överförts från Polismyndigheten till Kriminalvården.

  Har du ens läst propositionen själv innan du skrev ditt inlägg?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ser att oppositionen inte heller bemödat sig med att läsa motiveringarna och anklagar regeringen för att skära ner på polisen trots att det tycks vara en överflyttning.

   Pengarna ska enl vidare läsning vara baserat på underlag från polismyndigheten, och "Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget."

   Radera
  2. Man skulle ju kunna shocka medborgarna genom att ge 0kr till genus, feminism, jämlikhet, rasism och annan religion än statsreligionen.

   Och lägga pengarna på sånt som är viktigt typ elförsörjning, trygghet, skola och vård.

   Kanske man kunde öppna BB i umeå igen till och med.

   Prioriteringarna rimmar illa med där behoven är störst.

   Får man pengar över kan man alltid ge dom till dessa områden, eller sänka skatterna.

   Radera
  3. Statsreligion har vi väl som tur är inte haft på rätt länge?

   Radera
  4. Säkert, fast de stora grejerna sker inte i vårbudgeten utan i budgetpropositionen i höst.

   Gör inte att det är bra att sprida felaktigheter för det.

   Radera
  5. Har man lagt ned BB i Umeå? Det var en nyhet.

   Radera
 16. Inget tillskott för riksrevisionen? Det vore en klok konjunkturförberedelse oavsett vart det barkar hän.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tyvärr har Inga-Britt Ahlenius uttryckt intresse för ett annat uppdrag.

   Radera
 17. Vårbudgeten luktar vinter

  SvaraRadera
 18. Läkartidningen skrev en intressant sak angående budgeten.
  ”Blickar man några år framåt i tiden beräknar regeringen att statens utgifter inom hälso- och sjukvård samt social omsorg minskar; från 2019 års anslag på 81,5 miljarder till en beräknad utgift på knappt 80 miljarder år 2022. Det beror till stor del på att tillfälliga personalsatsningar inom vården då har upphört.”
  Jag tror verkligen inte att mängden pengar som behövs inom detta kommer minska. Känns märkligt med de tillfälliga satsningarna när de behövs kontinuerligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kommer nog nya beslut om upprampade statsbidrag under resten av mandatperioden.

   Radera
 19. Till att börja med, sänk bidragen till kommunerna med 100 miljarder.

  Kommunerna får hantera det bäst de vill, bygga färre äventyrsbad, skära ner på annat eller höja kommunalskatten. Titta på Schweiz, där drivs saker betydligt billigare och det går inte nöd på folk.

  Kan de, så kan vi.

  Använd pengarna tlll att sänka bolagsskatten, vi ska inte straffa de organisationer som skapar jobb. Ta bort statlig inkomstskatt och arbetsförbudet vid 40 timmar/vecka (betald tid). Arbete ska löna sig och kompetens ska behållas i landet.

  Exempel på slöseri.
  https://www.youtube.com/watch?v=OQqfwZiTmK0

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mmmm... biltullar för Vellingebor som vill passera in i Malmö kommun. Smart!

   Radera
 20. Detta är ju dock skitsunmor. Det som behövs är en bortre parentes på bidrags försörjning. Samt att stoppa anhöriginvandringens bidrag, dessa får helt enkelt klara sig bäst de gitter.

  Reseavdrag och ränteavdrag bör tas bort. Jag kan tänka mig införa fastighetsskatt mot att reavinstskatt minskar 5-10 procent av full skatt för varje år som man ägt bostaden samt att privatuthyrning skattebefrias. Även tjänster i hyran som matlagning och tvätt borde bli skattefria, då skulle många sängplatser komma ut på marknaden. Utmärkt för studenter och de som vill flytta till staden för att få jobb. Hoppas vi får trailer parks också.

  Och givetvis sparar man på polisen och högre utbildning medans Massi Fritz kan dra in fler miljarder på att okynnesöverklaga även när åklagaren gett upp.

  Kanske en särskild bokskatt på böcker som hyllar förlegade mansideal typ handlingskraft kan rädda finanserna.

  SvaraRadera
 21. Hörni, gå till källan och ta inte allt som skrivs i en blogg för sant. Polisens medel minskas med ca 230 milj eftersom en uppgift (transport av frihetsberövade) flyttas till kriminalvården. Där dyker istället de 230 milj upp igen tillsammans med lite mer pengar. Bloggaren försöker bara skapa lite oreda i era huvuden.

  SvaraRadera