Aktuellt

Must: "Väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas" - "hybrida hot mot Sverige varje dag"

I sin nya årsöversikt för 2020 skriver det svenska försvarets militära underrättelse- och säkerhetstjänst Must att "ett väpnat angrepp ...

2019-03-13

Professor: Bussterminal Slussen/Katarinaterminalen ej konstruerad för explosioner eller terrorism

Professor Bo Janzon till lika expert inom bl a explosioner har granskat Slussenterminalen i Katarinaberget och kommit fram till att man ignorerat explosionshotet från gasbussar, och helt struntat i risken för terrordåd inne i bergsterminalen, samt förutsätter att inget ska skadas vid en explosion eller brand, och att bussbrand sprider sig till andra bussar trots det begränsade utrymmet. Slussens nya bussterminal kan bli en dödsfälla med tusentals dödade och skadade. Den officiella riskanalysen tar oacceptabla risker med kollektivtrafikresenärernas liv, och frågan blir om någon som läst professor Janzons analys kommer vilja sätta sin fot i Katarinaberget?
Katarinaberget.
En bussterminal innesluten i ett berg har inte alls samma risknivå som tunnelbana; Bussar har till skillnad mot den eldrivna tunnelbanan bränsle ombord, ofta explosiv biogas, samt är mestadels byggda i lättantändlig plast, vilket bussolyckan i Stockholm i helgen illustrerade. Risknivåerna och mängden brännbart material är på helt andra nivåer än för tunnelbana.

Explosions- och säkerhetsexperten professor Bo Janzon har med sitt bolag SECRAB Security Research gjort en 15-sidig analys av den officiella riskbedömningen och konstruktionen av säkerhetsfunktionerna i Katarinabergets kommande bussterminal för Slussen i Stockholm. Det är skrämmande läsning.

Stockholm har sedan 2010 utsatts för två terrordåd, men risken för detta har helt ignorerats i konstruktionen av Slussenterminalen, som inte heller klarar av en icke-antagonistisk explosionsolycka eller att en brand sprider sig eller innefattar ventilerande gasbusstankar. Hantering och utrymning även vid brand förutsätter att alla system fungerar, inklusive att brandceller förblir intakta och att ventilationen fungerar, även om ventilationen enligt Janzon knappast är anpassad för brand i en biogasbuss.

Förenklat kan man säga att osannolika händelser med stort skadeutfall har ignorerats. De anses vara så osannolika att man kan strunta i dem. Man har även struntat i etablerade acceptanskriterier för att alls kunna utforma terminalen. Det har varit viktigare att bygga en terminal innesluten i berget, än att normala säkerhetskrav ska uppfyllas.

Några citat från professor Janzon, hans fetstil:
"Risknivån blir mycket hög i anläggningen! Skillnaden i risk gentemot en anläggning utomhus blir troligen avsevärt större än som anges i [1], både för brandförlopp och i synnerhet för explosion, där en innesluten sådan får mycket högre skadeverkningar än i det fria. Det kan noteras att inga referenser kring inneslutna explosioner angetts i [1], bara en om explosion i fritt fält6.Jag anser att flera av de antaganden och begränsningar som gjorts för analysen inte är realistiska eller konservativa. Därigenom har allvarliga och kanske dimensionerande risker förbisetts."
Exempelvis har dimensioneringen av portalerna mellan vänthallen och bussarna (väggen mellan brandcellerna) skett för endast en artondel av det tryck som uppstår vid en biogasexplosion. Kort sagt kommer inte brandcellen hålla vid explosion, och väntande resenärer är alltså inte skyddade från efterföljande brand.

Anläggningen är inte heller dimensionerad för mer än en enkel brand i en enda buss utan ventilerande gas och utan spridning till andra bussar.
"Gör vi tankeexperimentet att en bussbrand når ett maximum av 30 MW, vilket kan nås inom kort tid, och dessutom två smältsäkringar i den brinnande bussens gastankar utlöses, så nås en maximal brandeffekt av 90-120 MW! Något sådant, ändå ganska rimligt alternativ har inte medtagits i analysen i [1]."
Detta är ändå bara en icke-explosiv brand i en buss,  men där de övriga 20-30 bussarna i anläggningen alltså inte antänds.

Risken för terrordåd har helt ignorerats, "genom att man säger att de inte kan kvantifieras".

Man har brutit mot normala principer för riskvärdering, bland annat helt struntat i riskerna som bussförarna utsätts för utan att dessa kompenseras. De får kort sagt inte högre lön som tröst för dödsrisken bara för att de kör i terminalen. 
"Genom att kategorin bussförare kan utsättas för extra stora risker kan man också ha brutit mot [friskfördelningsprincipen]. T ex anges att vid uppstående jetflamma från en gastank bedöms fem bussar kunna påverkas, med en bussförare för varje som riskerar att skadas eller dödas."
Den de facto eldkastare som uppstår när en biogastank ventileras för att undvika explosion anges här ge en så stor flamma att fem bussar påverkas. Dessa kan förstås i sin tur börja brinna och börja blåsa med sina eldkastare i en dominokaskad inne i terminalen.

Utrymningsmöjligheterna brister, och bygger på egenutrymning, vilket gör att rörelsehindrade kommer få svårt att evakuera och därtill riskera blockera utrymningen, som dessutom bygger på att allt i anläggningen är helt och fungerande, samt att barrärerna mellan bussar och vänthall inte skadats.

Över huvud taget accepteras det 10x så stora risker som etablerade risknivåer inne i terminalen, utifrån de riskkriterier som normalt används för trafikprojekt under mark i Sverige. Hade de normala riskkriterierna för trafik under jord gällt hade knappast terminal kunnat byggas.

Janzons slutsatser:
"1. Genom att man försummat att göra en djupgående analys av explosioner i gasutsläpp har riskerna i terminalen kraftigt underskattats, framför allt vad gäller risken för en katastrof med ett möjligt mycket stort antal dödsoffer (”värsta fallet”)!
2. Risken för att en gasdetonation kan uppstå har inte studerats och det har antagits att en sådan inte kan ske, för vilket vetenskapligt stöd saknas i analysen.
3. En explosion kan bryta barriärerna mellan köryta och vänthall.
4. En explosion kan också medföra att hela eller delar av ventilationssystemet slås ut, varigenom evakueringen av gaser från en efterföljande brand inte längre fungerar!
5. Explosion kan sålunda medföra att brandgaser från körytan kan intränga i vänthallen, leda till svåra hinder för utrymning och risk för många döda och skadade.
6. De använda riskkriterierna medger avsevärt högre risk än vad som vanligen används för riskanalys gällande trafikleder och vägtunnlar.
7. Risken vid terroristdåd har inte alls berörts, och bedöms kunna medföra de största konsekvenserna i form av ett stort antal dödade och skadade (tusentals personer!?)!
8. De komplexa säkerhetssystem som föreslås är inte tidigare prövade tillsammans, risken för felfunktion är inte studerad och den mänskliga faktorns inflytande på åtgärder är inte analyserad."
Hela professor Janzons rapport, inklusive hans omfattande bakgrund och expertis som ledande expert, publicerad över hundra gånger i vetenskapliga tidsskrifter finns att läsa som PDF här. Meritförteckningen hittas på sidan 14. Ni kan börja läsa den. Även Resenärsforum har skickat ut ett pressmeddelande.

Vi gratulerar väl de boende i Nacka och Värmdö till den fina kommande bussterminalen?

Gamla vedervärdiga Slussen är tack och lov riven och inget kan göra något åt den saken. Men det är inte skäl nog för att bygga en dödsfälla för Nackas och Värmdös busspendlare. En anläggning ovan mark, med bussarna utomhus innebär avsevärt lägre risker, och skulle sannolikt vara billigare istället för ett häftigt underjordsmonument över Stockholmsregionens politiker. NKS verkar inte avskräckt.

33 kommentarer:

 1. Var och varannan garage i Tyskland och Frankrike där jag ofta är förbjuder gasbilar från att köra in så riskerna kan inte vara helt okända.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur håller dom reda på vilken bil som drivs av vad? Vad är sanktionen om man kör in ändå? Klassiskt att sätta upp ett gäng regler och tro att problemet är löst när folk i själva verket skiter i reglerna.

   Radera
  2. Vad skall du göra då?ha en vakt som skjuter sönder däcken när en gasbil kör in?

   Gas i förhållandevis slutna utrymmen kan leda till otrevliga scenarios, antingen garage eller färjor. Dimsläckning eller delugesystem till trots.

   Det är mycket som är riktigt farligt i samhället som endast förhindras med regler. Man litar på folks sunda förnuft. För det mesta räcker det och när det inte gör det läser vi om det i tidningen.

   Radera
  3. Tja, en idé kan ju vara att anpassa brandskyddet till hur byggnaden faktiskt används istället för hur man låtsas att den används.

   Radera
  4. Bra idé. Du säljer släcksystem. förstår jag?


   Det finns nog goda ekonomiska skäl till att man väljer den enkla och billiga vägen att sätta regler och hoppas på det bästa.

   När tillräcklig många rostats eller fått lungorna sönderfrätta av HF kanske då elbils- eller gasfordonsbränder blir vanligt kanske det kommer krav på utökade skydd...

   Radera
  5. Jag säljer ingenting och din mamma får göra reklam för sig själv på Industrigatan.

   Diskuterar vi på allvar den triviala saken att det bör finnas en sanktion för att överträda ett förbud för att det ska efterlevas? Vad är ditt nästa förslag, att vi delar ut såna där Dan Eliasson-armband för att minska brandrisker?

   Radera
  6. Det var länge sedan min mamma blev upplockad av losers som dig på Industrigatan. Hon har ju i motsats till dig lämnat det bakom sig.

   Nej, vi diskuterar inte trivialiteter. Captain Obvious tycker att man begränsa tillträdet, och utgå från att det reducerar sannolikheten tillräckligt mycket till acceptabel nivå, utvärdera om förbudet följs och därifrån bedöma om det behövs mer åtgärder.

   Captain Obvious tycker inte man skall bygga om gamla byggnader där. Det ofta blir en begränsad effekt då de inte är dimensionerade för
   riskfallen. Bara när kostnaden är motiverad.

   Radera
  7. Sätt upp en skylt med "förbjudet för brand att utbryta" så spar du ju jättemycket pengar.

   Radera
  8. Bra förslag. Skall föreslå det nästa gång vi upprättar en klassningsplan. Får jag hänvisa till dig?

   Radera
  9. Aaaaaahhhahah "Förbudsskylt.." Fantastiskt roligt, men ärligt talat, sluta ge politiker/ekonomer några ideer..

   Radera
 2. Mycket av kritiken är obefogad men det är ju festligt att dom hittat på helt egna riskkriterier när de gängse (som bl a används av flera Länsstyrelser) inte godtas.

  Att komplexa installationer som ska skydda mot brand inte kan fungera efter en explosion är egentligen ganska trivialt men verkar inte ha beaktats.

  Att bussföraren ska kompenseras är en intressant tanke. Betalar SJ risktillägg till de som kör t ex genom tunnlar, eftersom det är farligare att köra ett tg där? Jag tror inte det.

  I övrigt kan jag konstatera att hr Janzon gör ungefär samma bedömning av bl a batteribränder och effekten av sprinkler som jag gjorde.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför är kritiken obefogad?
   Är de som LS använder de rimligaste?

   Håller med om att brandskyddskonstruktionen inte är dimensionerad för explosioner, men med tanke på konsekvenserna kanske den borde vara det även om sannolikheten är lägre för explosion än bränslebrand i en buss.

   Jag har inte läst rapporten men det kan vara intressant för att se vilka riskvärden man räknar ut. Samt vilka som beräknas i själva projektet.
   Det finns risk för att man försökt "räkna hem riskerna" genom rätt antagna värden.

   In the end, we are nothing but numbers...

   Radera
 3. Gasdriven buss som ventilerar tanken vid brand kan ses här:
  https://www.youtube.com/watch?v=vHf2o9oVY24

  SvaraRadera
 4. Kraftig ventilation är nödvändig vid brand, alternativet är explosion, misstänker man otillräcklig ventilation vid brand av mindre gastub brukar räddningstjänsten försöka sätta ett par kulor för att öka evakueringen och minska trycket och risken för explosion.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sätta kulor i tanken för att ändra ventilationen kan fungera utmärkt utomhus ovan mark. Det kan bli rätt trist inne i ett bergrum, där elden och gasen inte kan fara iväg.

   Radera
  2. Förutsättningen att sätta tre målobserverade skott på inkapslade gaspaket som är placerade i en källare som är rökfylld och brinner ska nog inte överskattas.

   Radera
  3. Helt rätt, vid risk för bleve och man inte kan minska trycket eller hettan i behållaren vid brand så finns inget annat än utrymma med ordentligt säkerhetsavstånd.

   Radera
  4. Nja.nu är jag ingen skytt, men man skjuter inte alla typer av gasflaskor/tryckbehållare.

   Radera
  5. Knappast verkningsfullt med beskjutning på större behållare, finns utbildning för den intresserade.

   https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Kurser-A-till-O/Beskjutning-av-gasflaskor/

   Radera
 5. Verkar inte vara genomtänkt på en punkt till. En gemensam hall i mitten för både av och påstigande tvingar bussarna att gå medsols runt (efter som bussdörrarna sitter på höger sida). Det innebär att ingående och utgående bussar måste korsa varandras körfält. I den gamla anläggningen gick bussarna motsols, där löpte trafiken på utan korsande av egna körfält. Sedan ska bussarna även korsa spåren till Saltsjöbanan. Ska de alltså stå och vänta på tåget emellanåt både på in och utfart?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Just där bussarna kör in till terminalen är det ett körfält som används växelvis för in- och utfart. Där byter bussarna från höger- till vänstertrafik och vice versa.

   Det ger en sårbar anläggning eftersom det är den enda vägen in till terminalen.

   Bussarna ska köra under Saltsjöbanans spår. Se också videon https://www.youtube.com/watch?v=5BlF1zB8fh0

   Radera
  2. Jag tackar för informationen! Har inte sett filmen tidigare.

   Radera
 6. Här beskrivs terminalen och en del av riskerna.

  https://www.youtube.com/watch?v=5BlF1zB8fh0

  SvaraRadera
 7. Fantastiskt bra klipp. Rekommenderas!

  SvaraRadera
 8. Har räddningstjänsten gjort någon insatsplan för objektet? Har svårt att tro att rökdykarinsats kan motiveras med den risken. Vid brand där gasflaskor finns så blir det 400m riskzon och avvakta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag frågade arkitekten Tor Edsjö som är väl inläst på terminalen. Han svarade:

   Hej
   Räddningstjänsten kommer inte att göra någon insats vid en brand i terminalen. Räddningstjänstens personal får inte gå in i lokaler där det finns explosionsrisk. Terminalen är därför avsedd för så så kallad självutrymning. Det betyder att passagerarna ska söka sig till närmaste nödutgång. Teorin är att de hittar denna genom att man stöter på en kö av utrymmande som söker sig till den bästa utrymningsvägen. Utrymning ska enligt utrymningsplaneringen ske inom 8 minuter, därefter blir rökmängden för stor och sikten för dålig. Utrymningsplaneringen har inte tagit med den typ av händelser som utspelade sig vid Klaratunneln. Vid en sådan händelse fylls hela terminalen ganska omedelbart av svart giftig rök.

   I utrymningsplaneringen ingår dock att SL ska ha tränad personal som vid brand går ner i terminalen för att ordna så att handikappade inte blockerar utrymningsvägar. Handikappade ska istället ta tre särskilda nödutrymningshissar. Det blir väntetider vid dessa. Det är emellertid tveksamt om SL kan beordra personal att gå in ett område där räddningstjänsten inte får gå in.
   Tor

   Tor påpekar också att staden säger att det kan vara upp till 5.000 människor i terminalen. I tidigare handlingar har staden till och med sagt upp till 8.000 människor, men den uppgiften är ändrad utan någon kommentar.

   Här en mycket bra beskrivning av terminalen gjord av Tor Edsjö:
   http://slussen.nu/images/stories/arrangemang/ABF/terminalen_170305.pdf

   Och den 19 minuter långa filmen som är mycket bra:
   https://www.youtube.com/watch?v=5BlF1zB8fh0

   Radera
  2. Tor Edsjö har fel på flera punkter.

   Radera
 9. Hur står det till med säkerheten i de övriga underjordiska bussterminalerna? Liljeholmen t ex? Där är det dessutom lägenheter direkt ovanpå terminalen.

  I Henriksdal ligger en hel bussdepå med biogasbussar under mark, eller iaf överdäckat. Dålig stämning vid en brand likt Hornsberg nyligen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Storlek, djup? Liljeholmen 400m in? 30 bussar, 2000 i vänthallen? Bussdepån har ej passagerare.

   Radera
  2. Liljeholmen är mindre, som mest kanske 15 bussar. Det är en överdäckad terminal en våning ner i direkt anslutning till tunnelbanans 3 plattformar med 4 spår. En glasvägg skiljer dem åt.


   Hur klarar pelare, som bär upp bostäder och butiker, en eldsflamma från en sån där säkerhetsventil? Kanske brinner för kort tid för att påverka hållfastheten?

   Jag vet inte om bussdepån är överbyggd med bostäder, i så fall tänker jag att det kan bli dålig stämning.

   Radera
  3. Är konstruktionen med betongpelare, så ska man nog hinna evakuera. Betong är rätt trögt mot eld.

   Men framför allt är det väl inte upp till 400 m ut till friska luften på Liljeholmens terminal när det gäller evakueringen?

   Radera
 10. Jag är osäker på om det är betong eller stål. Det måste jag utforska om jag får vägarna förbi.

  Nej det är absolut inte tal om några 400 m, maximalt 100 m till själva mynningen.

  SvaraRadera
 11. Är det det här som kallas "avsteg från gällande lagstiftning", som blivit så populärt nuförtiden vid de tillfällen trista gamla lagar sätter käppar i hjulen för progressiva politiker och tjänstemän..?

  SvaraRadera