Cornucopia?

Aktuellt

Anmäl dig till Finanskursen med hedgefondförvaltaren Karl-Mikael Syding - fem procent rabatt med Cornucopia

Detta inlägg är publicerat i samarbete med Finanskursen . Om du mailar [email protected] och uppger CORNU eller anger CORNU i kontak...

2018-12-02 16:55

Personer gripna på Muskö - försvarets skyddsvakter öppnade eld

Två obehöriga personer omhändertogs av skyddsvakter på Musköbasen sydöst om Stockholm vid 01-tiden i natt. Försvarsmaktens skyddsvakter avlossade varningsskott vid gripandet.
Tunneln över till Muskö.
Skyddsvakter tillhörande Försvarsmakten avlossade alltså varningsskott för att omhänderta obehöriga personer inne på Musköbasen i Haninge kommun sydöst om Stockholm i natt. Personerna omhändertogs och är överlämnade till polisen, som grep dem.

Några mer detaljer finns inte idag. Källan är Amfibieregemenets på Försvarsmaktens hemsida.
Skyddsvakter från Försvarsmakten, här endast beväpnade med pistoler. Krafitgare beväpning förekommer.
Det är bara att konstatera att det är lite sent att plocka bär och svamp så här års, och fågelskådning nattetid är också uteslutet. Därtill var alltså de två obehöriga så samarbetsovilliga när de upptäcktes att Försvarsmaktens personal kände sig tvungna att öppna eld.

I skyddsvaktens befogenheter ingår möjligheten att skjuta varningsskott vid ohörsamhet, men detta brukar framställas som en lösning om en obehörig person uppträder hotfullt och offensivt och behöver fås på andra tankar. Efter varningsskott kan man under vissa omständigheter även få öppna verkanseld. I princip ska dock inte varningsskott avges, om man inte är i en situation där man omedelbart därefter befogat kan öppna verkanseld, dvs skjuta personen. Nu kan säkerligen någon läsare rätta mig vad gäller aktuell skyddsvaktsutbildning, men detta tyder alltså på offensivt och hotfullt agerande från de obehöriga personerna. Hotet måste inte vara mot skyddsvakten, utan kan vara mot någon annan, eller mot anläggning och utrustning ("skyddsobjektet"). Fylle-Nils, som vänder om och går därifrån och inte lyder när man ber honom stanna, ska inte skjutas då han inte utgör ett hot. Min minnesbild, men detta har utvecklats och förbättrats på de snart 30 år som gått. T ex måste man idag tydligt identifiera sig som skyddsvakt så en obehörig har möjlighet att förstå allvaret.

Att skyddsvakternas agerande kallas omhänderta och de först grips av polisen handlar om juridik. Skyddsvakten har alltid rätten att omhänderta en person på skyddsobjektet, men ett gripande är ett envarsgripande och då måste man kunna visa att man misstänkte ett brott av tillräckligt hög allvarlighetsgrad för envarsgripande. Annars blir det olaga frihetsberövande. Så skyddsvakten omhändertar, och den omhändertagne grips sedan av polisen när dessa anländer. Rubrikens gripna avser polisens agerande, och ser bättre ut i rubrikskrift än det längre ordet omhänderta.

Tillägg: SVT uppger nu att personerna var utländska medborgare, men Försvarmakten vet inte vilken nation. Ett skott ska ha avlossats efter att individerna inte agerat enligt skyddsvaktens direktiv. Mer detaljer än så anges inte och Försvarsmaktens kommunikatör har inte heller någon information om vad de gripna gjorde inne på basen. 

Tillägg: Kan vara intressant att se hur denna nyhet spreds. Försvarsmakten har tyvärr inte sina smånotiser i sin RSS-feed, och rubriksatte den bara med "Intrång på skyddsobjekt".

08:32 Amfibieregementet postar notis "Intrång på skyddsobjekt"
16:46 David Bergman tweetar länk
16:55 Jag postar blogginlägg
17:34 SvD återpostar TT
17:39 SR återpostar TT

Och sedan kom resten. Omskrivare som Omni postade 18:22. Bubbla 18:34. Jag kunde kapat två minuter på min publicering om jag inte velat fram och tillbaka mellan vilket foto ur bildbanken jag skulle använda för Muskö-basen.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

51 kommentarer:

 1. Ja där ser man, bra jobbat!

  SvaraRadera
 2. Har ingen sakkunskap men begreppet varningsskott finns väl egentligen inte utan det är verkanseld som gäller men att försöka minimera skadorna?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, bereppet är reelt.
   Bla Skjutkungörelsen 7§ 2st. ...varningskott skall avges om inte omständigheterna tvingar till annat...

   Radera
 3. Det stämmer, du avger inte varningsskott om du inte har för avsikt att vid behov skjuta verkanseld, och du avlossar vapnet om det föreligger fara för dig själv eller någon annan, inte bara för att få folk att stanna om dem springer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Angriparen kan komma på andra tankar om du avlossar varningsskott och t.e.x avbryta sin attack. Det är därför man avlossar dom. Inte att man automatiskt skjuter verkanseld.
   Gick kursen i september

   Radera
  2. Jag gick skyddsvaktsutbildningen för ett år sen, så det kan ju ha ändrats, men om du är vid den punkten att du skjuter varningsskott så är tanken att du ska skjuta verkanseld direkt efter, om personen ifråga inte avbryter vad denna håller på med.

   Radera
 4. Skyddslagen gäller. Om inkräktaren utgör ett hot mot skyddsobjektet i form av underrättelseinhämtning eller sabotage el. dylikt och individen inte följer skyddsvakts order kan både varni gskott och verkanseld användas. Ej att förväxla med nödvärn.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ok, således kan de försökt fly därifrån, och därmed ta med sig eventuell underrättelseinhämtning. Alla kan ju förutsättas ha mobiltelefoner idag, och således ha samlat information. Dock inte han Litauern i Bålsta, han råkade bara ha SIM-kort på sig, men ingen mobiltelefon när han greps...

   Radera
  2. Nej, Skyddsvakt kan ej skjuta verkanseld för att skydda byggnader. Vare sig för att skydda mot sabotage eller undinhämtning.
   Om personal finns i byggnaden blir läget ett annat, då skyddar du människoliv.

   Radera
  3. Som ovan skriver. Du avlossar endast skott för att skydda ditt eller andras liv. Verkar som om det är lite variation i utbildningen, givet vad Unknown skriver.

   Radera
  4. Gick skyddsvaktsutbildning ~15 år sedan och då gällde samma krav för varningsskott som verkanseld, alltså om du skjuter varningsskott så är det för att slippa skjuta verkanseld. Minns endast nödvärnsdelen men lite googleande säger detta:

   Skyddslagen:
   13 § En skyddsvakt har inom skyddsobjektet och i dess närhet samma befogenhet som en polisman att gripa den som det finns skäl att anhålla för spioneri, sabotage, terroristbrott, grovt rån eller förberedelse till ett sådant brott

   Kungörelse 1969:84 (PMFS föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter hänvisar till denna under kap 7. användande av skjutvapen).
   2 § Om det i ett fall som avses i 24 kap. 2 § brottsbalken eller i 10 § första stycket 2 polislagen (1984:387) är nödvändigt att ingripa omedelbart, får polismannen använda skjutvapen för att
   1. gripa den som på sannolika skäl är misstänkt för
   ...
   e) högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri eller landsförräderi,
   ...
   g) försök eller straffbar förberedelse till brott som nu har nämnts,

   Går man sedan vidare och tittar på 10 § första stycket 2 polislagen (1984:387) så står följande:

   Användning av våld
   10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om

   ...
   2) någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant frihetsberövande,

   Med detta i åtanke tolkar jag det som att det i allra högsta grad kan vara okej att skjuta varningsskott(=verkanseld) för att gripa någon i närhet av skyddsobjekt om man misstänker att brottet är av sådan karaktär som ovan nämns.

   Radera
  5. Nja, om någon försöker bryta sig in i ett ammunitionsförråd och inte lyder skyddsvaktens tillsägelser så vore det ytterst förvånande om skyddsvakten blir dömd för grov misshandel om denne som yttersta åtgärd skjuter verkanseld.

   Radera
  6. Parvus: Jag skulle hävda att det föreligger nödvärn då vederbörande försöker tilskanska sig skjutvapen.

   Radera
 5. Enligt DN var det två utländska medborgare , är det Ryssar så blir det liv i luckan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, brukar vara etniska ryssar eller vitryssar, som är medborgare i Baltikum eller Polen. Så formellt sett inte ryska medborgare.

   Radera
  2. Eller svenskar, de kan ju ha åkt tunnelbana i Stockholm.

   Radera
  3. Det troliga är nog någon typ av tjuvar som är ute efter metaller eller bränsle. Skulle det röra sig om underrättelseinhämtning som måste göras på själva objektet så är det rätt allvarligt av andra skäl.

   Radera
  4. Nej sjunkbomben metalltjuvar väljer koppartak, pågående elgravar eller järnväg som är ganska obevakade jämfört med Musköbasen. Bränsletjuvar föredrar mer allmänna infartsparkeringar som också är ganska obevakade.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  5. Enligt DN var personerna på fel sida stängslet.

   Radera
  6. Flera fel! Skyddsvakt använder tjänstevapen i nödvärn eller i laga befogenhet för att gripa den som, på -invid eller på flykt från skyddsobjekt kan misstänkas för sabotage, terroristbrott, spioneri eller grovt rån. Det finns dock omständigheter här i som kan göra det olämpligt för skyddsvakten att använda vapen även om han rent krasst har de lagstöden. Att tillfälligt omhänderta någon, är att tillfälligt frihetsberöva ngn för att tex, som skyddsvakt har lagstöd för invid akyddsobjekt,utföra undersökning av fordon. Fattas härigenom misstanke om något av de fyra tidigare nämnda brotten, så kan skyddsvakten gripa. Ex är en person som ertappas med att avbilda skyddsobjektet. Denne kan gripas (skall) och sedan tas fotoutrustning i beslag. Protokollförs dock utan att skyddsvakten går in i fotomaterialet och tittar (mobiltel/kamera) detta blir ett fall för polisen som övertar gripandet. Skyddsvakten på Muskö bör ha gripit de obehöriga. De är dels ertappas obehöriga på skyddsobjekt, de lyssnar inte till skyddsvakten tillrop, de är utländska medborgare. Därför ska de gripas eftersom det här finns skäl att misstänka spioneri. Detta finns det lagstöd för. Det räcker inte med att endast tillfälligt omhänderta, det är heller inte tal om ngt envarsgrip eftersom det är skyddsvakten som agerar på ett skyddsobjekt mot ngn som gjort intrång där och som dessutom har stöd i skyddslagen för sitt agerande. Envarsgrip hade däremot Svensson kunnat göra om han sett ett brott begås med fängelse i straffskalan. Här är det även utl.medb.vilket förvärrar saken och gör det än mer angeläget att gripa och därefter skyndsamt tillkalla polis. Att skyddsvakten har skjutit ett varningsskott påvisar ju även det att gm antingen påbörjat ett angrepp mot skyddsvakten eller varit i färd med att göra detsamma mot någon annan/annat

   Radera
 6. Som skyddsvakt har man vid vissa omständigheter möjlighet att skjuta så kalla laga befogenhetsskjutning. Men för att man ska kunna uppnå detta ska det mycket till. Om polisen sett Akilov i lastbilen skulle de kunna ha gjort en laga befogenhetsskjutning.

  Här är det saker som kommer fram under utredningens gång. Att det är tant Agda som gått vilse är uteslutet.

  SvaraRadera
 7. Klockan är 01:00, det regnar och blåser... Jag kan tänka mig att det snabbt blir läskigt för skyddsvakten, vilket definitivt spelar in i en situation där man skjuter varningsskott. Så som jag tolkar skyddslagen lär detta röra sig om antingen befogat nödvärn eller felaktigt agerande p.g.a. nervös/het på gröten. Jag har svårt att förställa mig en situation där det är befogat att skjuta varningsskott enbart för en person inte hörsammar kommandon eller uppträder suspekt. Rätta mig om jag har fel. Isåfall lutar det ju mot en obefogad skjutning. Faktorerna mörkt, dåligt väder hjälper ju inte det hela.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med tanke på ditt resonemang så har du nog lite fel ingångsvärden. Nödvärn har inget med skyddslagen att göra utan ären helt fristående lag!

   Hur svårt kan det vara att föreställa sig två personer som ska omhändertas med styrkehörhållande 1:1. Båda står uppställda mot en vägg och skall skyddsvisiteras, båda är kommenderade att stå still. Den ena skyddsvakten bevakar med mantlat vapen medans 2an visiterar. Plötsligt får en av dom omhändertagna för sig att rota innanför jackan!

   Bara ett av hur många exempel som helst!

   Radera
  2. I det exemplet, agerar man då inte efter nödvärnslagen? Jag antar att du menar att tvåan tror att personen är påväg att bruka dödligt våld/dra ett vapen från jackan. Vad ger dig rätt att skjuta vederbörande enligt skyddslagen?

   Radera
 8. Vill minnas att spioner på flykt likt mördare på flykt kan nedkämpas om det finns tydliga indikationer på att gärningspersonen tänker fortsätta sin gärning. Rätta mig gärna om jag har fel!

  SvaraRadera
 9. Vissa svenska källor antyder att det inte är säkert att det är fråga om soldater som skjutit varningsskott. Det kan också ha varit civila skyddsvakter som är beväpnade typ Securitas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Korrekt. Vilka tider vilka vakter går och från vilka bolag kanske inte ska diskuteras här.

   Radera
  2. Påverkar vapnet - mtp rikochetter är väl pistol 88 nåt lite säkrare?

   Radera
 10. Det här blir mycket intressant att följa. Hur var det förresten med Häglaredsmasten, finns det någon ledande teori om vem som låg bakom det attentatet?

  SvaraRadera
 11. Då de saknar hemvist i riket ska de givetvis bli anhållna då det finns häktningsskäl. Får se hur offensiva man är efter det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oturligt nog verkar alla sådana här incidenter vara personer som saknar hemvist i riket. Tänker på de 2-3 incidenterna i Bålsta 2016, de som landsteg på Göteborgs Garnison i somras mfl.

   Radera
  2. Ja jäkla otur vissa har ha ha.

   Har svårt att se att man reder ut detta under anhållningstiden. Eventuella förklaringar måste kontrolleras i detalj. Detta måste gå till häktning, fullt rimlig utredningsåtgärd.

   Radera
 12. Engelsman och Belgare som trodde basen var nedlagd enligt AB. Låter som Urban Exploration tycker jag. Återstår väl att se om uppgifterna stämmer...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Låter som dålig täckmantel. Bemannad vaktkur m.m.
   Sedan kan någon anlita individer mot betalning och då inte kan kopplas till uppdragsgivaren om de åker fast.
   Varför smyga runt mitt i natten om basen är nedlagd?

   Radera
  2. Varför ha skyddsvakter på en nedlagd bas som dessutom känner behov att skjuta varningsskott...? Skyddsområdet är i alla fall kvar och vi höll oss väl utanför när vi seglade förbi förra sommaren.

   Radera
  3. Basen är inte nedlagd. Den är inte en marinbas bara. Finns flera mkt kritiska och andra mindre kritiska funktioner i Berget.

   Radera
  4. Ha! "Urban Exploration" försök att använda de som skäl i annat land.. Blir dock inte förvånad om de försöker ha de som anledning :)

   Radera
 13. Min uppfattning är att en miltär skyddsvakt med lagstöd i skyddslagen kan gripa någon inom skyddsobjeket. Men det är alltid polis som hanterar den gripne och eventuella beslag efteråt. Envarsrätten kan också tillämpas om straffsatsen är minst 1 år. Men det är knappast aktuellt i detta fall.

  När det gäller lagstödet för våldsanvändningen i det här fallet så gissar jag att det rör sig om en laga befogenhets skjutning där vaktstyrkan efter beaktande av behovs och proportionalitets principerna och funnit det befogat att använda vapenvåld.

  Ur skyddlag 2010:305
  13 § En skyddsvakt har inom skyddsobjektet och i dess närhet samma befogenhet som en polisman att gripa den som det finns skäl att anhålla för spioneri, sabotage, terroristbrott, grovt rån eller förberedelse till ett sådant brott samt att ta i beslag föremål som personen för med sig. Detta gäller också om den misstänkte är på flykt från skyddsobjektet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skyddsvakt kan gripa med stöd av skyddslagen, tex misstanke om spioneri, sabotage etc, även brott mot skyddslagen grips enligt skyddslag och den sk envarsrätten. envarsrätten ger alla i Sverige rätt att gripa den..... för brott där fängelse kan följa... har alltså inget med strafflängd att göra.

   Radera
 14. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oj, titta, nu står det 15:55 på mitt inlägg.

   Radera
  2. OK, så de är fake news alltså och bluffar med sina artiklar?
   Du måste ta ett blogginlägg där du tydligt går igenom vilka som är "svärjevänner", "putinister", "kremls män" samt "SD-svansen" så att vi unwashed förstår vilka vi skall lita på.

   Radera
 15. Gissar på ryssar som vill se hur avvecklat Muskö är.

  SvaraRadera
 16. Enligt de gripnas försvarare var de turister med hobby att titta på militärbunkrar(visst! :)). Enligt henne hade de bl.a varit i Baltikum och tittat bl.a. (men inte längs Atlantvallen(min kommentar)).

  Försvararen ville inte på frågan om deras nationalitet gå in på den frågan!

  Tidigare har den typiske "turisten" på liknande platser alltid varit från östeuropa, ofta ryss med pass från EU-medlemmar.

  Dags att se till att vi höjer ribban och medger fängelsestraff för personer från liknande områden(t.ex).

  SvaraRadera
 17. Det är ju enkelt och jag förutsätter att samma logik gäller idag som för över decenniet som gått sedan min vpl. Man ropar klart och tydligt "Halt, skyddsvakt!". Fungerar inte det ropar man "Halt, eller jag skjuter skarpt!". Fungerar inte det avlossar du varningsskott. Fungerar inte det så avlossar du verkanseld.

  Självklart kan situationen som framkallar varningsskottet vara så allvarlig att du i stort sett kan sätta ett skott i benet innan du lägger varningsskottet i en stubbe efteråt för syns skull, men du skall enligt reglementet varna först av den anledning att det kan avbryta angreppet utan att du skadar bärplockaren.

  Om man dock är i den sitsen att man behöver avlossa ett skott så är det imponerande att dom ändå vart så kalla att dom just avlossat ett varningsskott. Vid ett angrepp på vakten så kan det ju gå ganska snabbt och avstånden är ofta korta så det ligger ju nära till hands att man när det eskalerat så långt är nödgad att ta till verkanseld direkt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Detta förutsätter att du som post uppfattar situationen som allvarlig mot din egen eller annans liv eller hälsa. Ej tillämpbart mot någon som går omkring och inte lyssnar på vad du säger.
   Finns heller inget behov av att sätta nåt skot i en stubbe i efterhand. Varningskott skall avges, om tid finnes. Finns inte tiden, eller att det bedöms som onödigt (omöjligt höra/uppfatta tex) är det helt ok att skjuta verkanseld omgående. Detta är reglerat i i tex SFS 1992:98 5§

   Radera
  2. Lite av de tillämpliga lagrummen som reglerar Skyddsvaktens tvång och våldsanvändning.

   Brottsbalken BrB
   https://lagen.nu/1962:700#K24


   10§
   29§ (reglerar vilka punkter under 10§ som är tillämpliga för skyddsvakt)
   Polislagen PL
   https://lagen.nu/1984:387


   Svensk Författningssamling
   Förordning (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten
   https://lagen.nu/1992:98

   Radera
 18. UE eller inte nu har de iaf officiellt fått bekräftat att aktivitet pågår i berget..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är bara djupt oinsatta som någonsin trott något annat.

   Att Muskö slutade vara en egen administrativ enhet ("marinbas") betyder inte att dess användning upphört. Jämför Ärna i Uppsala, som slutade vara en egen flottilj.

   Det är också helt officiellt kommunicerat att Marinstaben (=ledningen för marinen i krig) ska flytta från L24 till Muskö, och det är helt officiellt att Sjöinformationscentral Öst redan ligger i Musköberget. Den togs aldrig bort. Se https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2014/05/standig-bevakning-av-svenska-vatten/.

   Radera
  2. Mitt inlägg var skrivet med viss ironi, jag vad som pågår där :-)

   Radera