Cornucopia?

Aktuellt

Globala fossila CO2-utsläpp ökade med nio Sverige 2019 - Kina ökade med sju Sverige

De globala fossila CO2-utsläppen ökade med nästan nio Sverige 2019. Även om Sverige skulle slutat helt med fossila bränslen förra året, ha...

2018-12-07 11:01

FN/IPCC: Utbyggd kärnkraft nödvändig för att rädda klimatet - Sverige behöver bygga 18 nya reaktorer

En FN-rapport konstaterar att kärnkraften behöver byggas ut 91 - 190% för att tillsammans med 500 - 1300% utbyggd förnyelsebar energi klara av att begränsa den globala uppvärmningen. Sverige behöver alltså öka antalet reaktorer från dagens nio till tjugosju, eftersom klimatpolitiker förespråkar att Sverige alltid ska vara ledande och via ledarskap visa vad som behöver göras. IPCC har i sina scenarion angett upp till 250% mer kärnkraft om klimatförändringarna ska begränsas.
Historisk energiförbrukning 1965 - 2017 och scenariot 190% mer kärnkraft och 500% mer övrigt förnyelsebart, samt 45% minskning av fossila bränslen från 2010 års nivå. Data: BP Statisticial Review of World Energy.
För att klimatförändringarna ska kunna begränsas måste utsläppen av CO2 ner 45% från 2010 års nivåer. Detta motsvarar förstås en minskad energiförbrukning av de fossila bränslena om denna storlek, vilket visas i grafen ovan.

En rapport från FN säger nu att kärnkraften måste byggas ut mellan 91% och 190% tillsammans med mellan 500% och 1300% mer moderna förnyelsebara energikällor som vind och sol. Kärnkraften behövs för att kunna balansera vinden och solen och agera baskraft, när man stänger ner kolkraftverk och gaskraftverk.

IPCC:s egna scenarior för att stoppa klimatförändringarna går ännu längre än den aktuella rapporten och anger upp till 250% mer kärnkraft.

Svenska politiker och klimataktivister förespråkar att Sverige ska visa ledarskap, och därmed är det nu dags att vi i konsekvensens namn visar ledarskap även i frågan om kärnkraft och ökar dagens nio reaktorer till 27 reaktorer. En del av dessa kan med fördel byggas i nära utlandet, t ex i Polen, Danmark och Baltikum för att slippa även bygga nya kraftledningar och fasa bort kolkraft och den ryska gasen i våra grannländer.

Till och med statstelevisionen skriver nu om behovet av kraftigt utbyggd kärnkraft på denna icke-länk: www.svt.se/nyheter/utrikes/ny-rapport-karnkraften-maste-oka-for-att-na-klimatmal. 

Den som vill åtgärda klimatförändringarna och nu inte förespråkar kärnkraft vill alltså egentligen inte göra något åt klimatet, utan bara öka sin egen makt, minska välståndet och folks frihet. Den klimatakvitist eller klimatpolitiker (eller politiskt parti) som nu inte förespråkar kraftigt utbyggd kärnkraft går alltså emot FN, IPCC och vill inte att Sverige ska visa ledarskap inom klimatpolitik.

Jag förutsätter att alla klimataktivister och klimatpolitiker omgående rättar in sig till verkligheten och nu drar igång en massiv satsning på kärnkraft. Det lär behövas statlig garanterad finansiering med mera, vilket bör vara socialisternas våta dröm. Samtidigt kan vi förutom ersätta befintliga reaktorer även bygga fler i anslutning till nuvarande tre kärnkraftverk, samt en radda av kraftverk längs Norrlandskusten, vilket kommer ge 100 000-tals permanenta arbetstillfällen i norrländska städer. Till detta bör vi satsa på en industri för syntetiska bränslen i anslutning till kärnkraftverken, där dessa industrier skrubbar ut CO2 ur atmosfären och tillsammans med väte och syre från Östersjövattnet skapar syntetisk bensin, syntetiskt flygbränsle och syntetisk diesel. Dessa CO2-reducerande bränslen kan bli en enorm svensk exportindustri. Några svenska reaktorer kan dock med fördel också byggas i Baltikum, Polen och Danmark.

Sverige är geologiskt stabilt, har tillgång till kallt kylvatten och noll risk för tsunamis i Östersjön. Kort sagt är vår Östersjökust perfekt för massiv utbyggnad av kärnkraft.

Det går förstås att bygga fler, mindre stora, reaktorer som ett alternativ. 18 ytterligare reaktorer avser dagens storlek på anläggningarna. Bygger man fler, men mindre, reaktorer i varenda lämplig mellanstor stad fås enorma mängder billig fjärrvärme från spillvärmen.
Scenariot 250% mer kärnkraft och 900% mer förnyelsebar energi.
Behovet av energi är rätt lätt att räkna ut, och handlar alltså om att ersätta dagens fossila bränslen med modern förnyelsebar energi (vindkraft, solkraft) och kärnkraft. Det går inte att klara samhället enbart på vind och sol, på grund av dessas oberäknelighet och dygnsvariation, men som man ser i graferna är utbyggnaden av förnyelsebart alltså större än kärnkraftsutbyggnaden, som egentligen är ganska måttlig.

En simpel fråga om matematik, där proportionerna sedan handlar om dygns- och säsongsvariationer.

Notera att ökat välstånd stavas ekonomisk tillväxt, och den sker endast om energiförbrukningen ökar. Så besparingar räcker inte, utan behovet av energikonsumtion ökar för varje år eftersom tillväxt drivs av alla människors vilja att få bättre liv. Den går alltså inte att stoppa, utan en människosyn som endast folkmördande socialister kan ställa upp på.

Om inte Miljöpartiet omgående accepterar IPCC:s och FN:s rapporter, så är de sk klimatförnekare som bara plockar de rapporter som stödjer deras förvirrade människo- och välståndsfientliga ideologi. Man kan inte bara plocka det man gillar. Bygg alltså ut kärnkraften kraftigt med start omedelbart.

Beskedet är tydligt. Vi vet vad som måste göras. Sker det inte så är det sittande politikers och makthavares fel. 

För övrigt de klimatförnekare som accepterar rapporterna om utbyggd kärnkraft, men inte IPCC:s övriga rapporter är inte bättre än Miljöpartiet. 
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

120 kommentarer:

 1. Vi tänkte gräva ner det använda kärnbränslet hos dig så att dina ättlingar kan få njuta av det i ett par tusen generationer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Välkomna. Ser gärna ett par tusen generationer av ättlingar till mig. Hellre det än att alla mina ättlingar dödas i de krig, svält och katastrofer som klimatförändringarna kommer ge upphov till.

   Radera
  2. För övrigt är det ett icke-argument. Vi har redan avfall, som måste tas om hand oavsett om vi har kvar kärnkraften eller ej. Och när vi tar hand om det, så kan vi således också ta hand om framtida avfall. Eller menar du att avfallet ska fortsätta lagras i bassänger i plåtskjul för all framtid? För övrigt får det samlade avfallet plats på några lastbilar. Inte ett problem att ordna slutförvaring.

   Radera
  3. Det saknas bara vilja att lösa slutförvaringen, eftersom en sådan lösning visar att vi kan hantera kärnkraften och alla argument mot faller därmed.

   Radera
  4. Moderna reaktorer kan köras på det existerande avfallet och därmed minska mängden avfall med 95-99% och tiden det är farligt från 100 000 år till 1000 år. Och du kan såklart lägga ner alla urangruvor också – enbart nuvarande avfall räcker som bränsle i 1000 år eller mer.

   Låter som massor av mijövinster tycker jag.

   Radera
  5. Har inte de mer moderna reaktorerna möjlighrt att köra det som tidigare klassades dom avfall samt även lämna efter sig avfall som var farligt kortare tid?

   Radera
  6. Alltid samma argument, "moderna reaktorer kan köras på existerande avfall".
   Nej det kan det inte.

   Jag vill inte heller att mina ättlingar ska dö av krig, svält eller annat.
   Jag vill inte att dom ska dö av kärnbränsle heller om 1000-200 000 år eller så.

   CLAB är byggt för att ta emot 11 000 ton bränsle, lägg därtill högaktivt avfall från reaktorer och kringutrustning. Detta är enbart svenskt avfall som vill vill dumpa över ansvaret på till framtida tusentals generationer. Det blir ganska många lastbilstransporter, hoppas dom går på el då.

   Radera
  7. Just precis. Det är små volymer högaktivt avfall, små nog att vi kan hantera det.

   Jämför med t ex kolkraft som inte alls tar hand om sitt avfall.

   Radera
  8. gdx crvx det stämmer. Sen om man planerar för att förvara det avfallet i 200 år så är jag övertygad om att det då finns teknik att minmera/eliminera strålning från det avfallet.
   Det är bara löjligt med den "slutförvaring" som de planerar för nu, tekniken framstegen går i en rasande fart och de flest av dagens problem kommer inte vara problem om ett par hundra år.

   Radera
  9. Jocke: avfallsproblemet är rätt mycket ett icke-problem. För det första om vi inte skulle fortsätta med kärnkraft så skulle det inte bli så mycket avfall. För det andra om vi däremot fortsätter med kärnkraft så kommer vi till den punkt där kärnavfallet behöver återanvändas förr eller senare (vilket leder till mindre avfallsmängder i slutändan), det är nog ganska kort innan man kommer göra så ändå.

   Resten är bara att gräva ner i en djup grop. Att det skulle vara hemskt komplicerat är bara ett spel för gallerierna. Gropar har man kunnat gräva sedan urminnes tider.

   Radera
  10. Jo, reaktorer som byggs idag (Gen 3++) kan bränna avfall om man så vill. Det kräver bara att man konfigurerar reaktorn på det sättet och att man tillför en mängd start-plutonium. Och Gen 4 reaktorerna som står inför dörren kommer vara ännu bättre på att bränna avfall.

   Radera
  11. Hur är det med jordens tillgång på Uran? Är inte den ganska begränsad, d.v.s. kända resurser räcker ca 30 år, och därmed ett ganska bra argument emot kärnkraft?

   Radera
  12. Jocker Persson, du får nog läsa på lite. Det har har hänt den del sen de la ner Barsebäöck!

   Fjärde generations kärnreaktorer:
   Ett kärnavfall som bara varar i århundraden i stället för årtusenden.
   100-300 gånger mer energiutbyte från samma mängd kärnbränsle.
   Möjligheten att förbruka existerande kärnavfall vid elproduktion. Dagens högaktiva kärnavfall kan mycket väl bli morgondagens kärnbränsle.[1]
   Möjligheten att använda andra kärnbränslen än uran har anförts av forskare utanför GIF-gruppen

   https://www.nyteknik.se/nyheter/karnkraftsprofessorn-fjarde-generationens-reaktorer-ersatter-fossilt-6343559
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A4rde_generationens_reaktor

   Radera
  13. Ett mysigt fredagsmys.
   De nya verken har bara 1000-årigt avfall,10-15 generationer då.

   Radera
  14. Struts: saxat från wikipedia;
   Uran i världen
   OECD/NEA och IAEA uppskattar i en gemensam rapport den kända globala tillgången av konventionell uran som kan brytas för mindre än 130 dollar per kg till 4,7 miljoner ton. Baserat på produktionen 2004 av el från kärnkraft räcker dessa kända tillgångar till 85 års produktion. Med bridreaktorteknologi räcker de i 2 500 år. Om hänsyn tas till den totala tillgången av exploaterbart uran, det vill säga både identifierade och oidentifierade tillgångar, uppskattar man i rapporten att 2004 års uranbaserade elproduktion skulle kunna upprätthållas i 20 000 år med bridreaktorer[3][4].

   Radera
  15. @Struts. Det lär finnas brytbart uran i Sverige, som tillgodoser Sveriges behov i 1500 år, med dagens förbrukning och teknik. Jag hittar inte källan på nätet nu, men har det på min dator. Arbetet heter "Hållbart med Urantillgångar i Sverige"
   Författat av Civilingenjör Anders Allander

   Radera
  16. Till det kommer uran från icke konventionell utvinning, t ex filtrering av havsvatten. Blir lite dyrare, men dubblar minst detta.

   Vilket ger ett tidsintervall inom vilket vi bör uppnått kommersiell drift av fusionskraft.

   Radera
  17. @hans

   Kanske till och med århundraden, så inte 10-15 generationer, utan färre.

   Radera
  18. Ok tack för svar.

   Sökte själv snabbt ett svar fann denna,
   https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420713000494?via%3Dihub
   därav min fråga.

   Radera
  19. Struts: med tanke på att man då räknat på att under 1% av det fertila materialet används för kärnkraft så kan du nog sätta två nollor efter uppskattningen (sen skall man förstås inte underskatta tillväxtens inverkan på uppskattningen).

   Sen får vi se om vi om vi lyckats få rätt på fusion innan dess. I så fall har vi framtida energibehov här på jorden tryggade.

   Radera
  20. För övrigt så har jag hört att det är rätt typiskt att kända resurser av tillgångar räcker 30år, så att det även gäller uran säger absolut ingenting egentligen.

   Radera
  21. Placera det utbrända kärnbränslet på isen i Antarktis. Värmen och tyngden i bränslet smälter isen så det sjunker ned under flera kilometer is och blir kvar där i evigheter.

   Radera
  22. Apropå Ny Teknik, svaren här låter som Ny Teknik gjorde 1980. Snart, vilket år som helst, så har vi nya generationens reaktorer som fixar biffen! 30-40 år, samma mantra, sen kastar vi in lite fusionsteorier också, precis som för 30 år sen. Faktum är att inget av de verk som byggs idag förlitar sig på dessa tekniker utan är samma gamla PWR/BWR/D2O stil, undrar varför?

   Slutförvaren har börjat byggas på ett par platser i världen, där inbillar man sig att det ska gå och gräva ner hundratusentals ton livsfarligt avfall i hundratusentals år undangömt för mänskligheten. Detta fast vi vet att det finns byggnadsverk som bara är några hundra år gamla som vi inte kan förklara vad det är för något. Vad ska man göra när bentoniten har fyllt upp tunnlarna? Sätta upp en skylt med texten "Tillträde förbjudet" och hoppas att den står kvar år 200 000?

   Radera
  23. De nya av 5:e generationen är så effektiva att de med fördel kan "mm stad" med det gamla bränslet från förr !

   När miljömuppar gnäller om kärnkraften så handlar det ju alltid om Tjernobyl och andra av generation 1 !

   Det är som att studera en T-ford när man ska bedöma säkerheten i en ny bil av årets modell !

   Radera
  24. Det kommer lösa sig Jocke, för 200 år sedan var samhället väldigt annorlunda än idag, om 200 år från nu kommer det ha ändrats i ännu högre grad, teknikutveckling är exponentiell.

   Äldre generationen av kärnkraft gav också större mängder avfall men det kommer/har ändras.

   Vad anser du är alternativet, mer kolkraft eller ska vi minska elkonsumtionen?

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Fjärde_generationens_reaktor#/media/File:GenIVRoadmap-en.svg

   Radera
  25. Det byggs 54 nya kärnkraftverk idag, hur många är den sk nya generationen som ger det "nya" avfallet?
   KKV förespråkarna har talat om denna fantastiska nya teknik i decennier utan att något av värde har hänt.

   Har Milda Webben funderat över hur lång period vi talar om? Befolkningen kan ha utplånats ett par gånger under den perioden. Om 200 000 år kanske inte ens homo sapiens finns kvar.

   Radera
  26. Här är en lista på generation 3 och 3+ kärnkraftverk i drift eller under konstruktion.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Generation_III_reactor

   Tidperioden jag talar om är från typ NU och framåt under resten av detta sekel, om vi skall öka elproduktionen i samma takt som gjorts hittills och från samma fossila källor så kommer vi få enorma koldioxid utsläpp. (se länk)
   Så min fråga kvarstår, minska elkonsumtionen (inte realistiskt) eller mer el producerad från fossila bränslen eller kärnkraft? Det är alternativen just nu.

   https://www.treehugger.com/fossil-fuels/world-energy-use-over-last-200-years-graphs.html

   Radera
  27. Generation 3 reaktorer skiljer sig inte det minsta i avseende på avfall, dom lämnar också bränsleavfall som måste hanteras i hundratusentals år.
   Den stora skillnaden är att dom ska vara bättre på att hantera härdsmältor.

   När jag började intressera mig för dessa frågor hette det att vindkraft aldrig kan bli ett alternativ eftersom de endast producerar några få procent av all el. Nu, 10 år senare, är siffran upp i nästan 15%.
   Dessutom är biomassekraftvärmeverken på kraftig uppgång. Med sin överlägsna verkningsgrad så är det ett bra alternativ.

   Radera
 2. Bäst att inte förvara det för svåråtkomligt när kommande teknik antagligen kan kräma ur ännu mer energi från det vi idag betraktar som förbrukat.
  Snabbare går det dessutom om vi sätter fart att forska på den saken nu.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis, därför är det ganska lyckligt att man förhalat hela proceduren så pass. Att ha det hyffsat åtkomligt tycker jag är en ganska sund strategi (även om man som ett spel för gallerierna låter det låta som att man gör det i väntan på ett slutförvar).

   Radera
 3. Inte mer kärnkraft av befintlig typ, tack. För övrigt tror jag att sol och vind mm räcker längre än vissa tror. Man kan gärna bygga lite överkapacitet och lagra överskottsel i batterier och kraftverksdammar mm. Snart även i en vätska som Göteborgsforskare utvecklat.

  Därtill kommer ekonomin förändras enormt pga den tekniska utvecklingen. Tron på att det behövs massor med nya kärnkraftverk baserar sig nog för mycket på en tro på att näringslivet kommer fortsätta behöva en massa arbetskraft. Det är mest bara den offentliga sektorn som skulle behöva en massa arbetskraft, men den kommer knappast ha råd. Planera för massarbetslöshet och försök inte låtsas att det går att skapa en massa arbeten bara för att vi skaffar oss rikligt med energi. Planeten levererar redan mer än den orkar med. Strax utbränd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med de framtidsvisionerna, varför bryr du dig om vi går under med eller utan kärnkraft?

   Radera
  2. Nu har ju rapporten räknat med en ökning mellan 5 -13 ggr av just förnyelsebar elproduktion.

   Radera
  3. Varför inte mer kärnkraft av befintlig typ?

   Dock lyfter du nog en viktig poäng även om du kanske inte inser det själv. Kärnkraft är nog inte så effektiv för att kunna balansera eller reglera effektutbudet. Vind och solkraft är inte heller så effektivt för det (än mindre skulle jag vilja säga).

   Oavsett hur vi vrider på det kommer vi behöva mekanismer för att kunna reglera effektutbudet (eller behovet) i tillräcklig omfattning. Hur mycket skulle det kosta att lagra överskottsel? Vilka alternativ finns det? Vi kan antagligen bygga ut vattenkraften även om miljömupparna sätter sig emot det också (tydligen är inte vattenkraft "förnyelsebar" energikälla eller något annat flum). Kanske kan man krama ut lite mer ur biomassa.

   En smart infrastruktur för laddning av elbilar kan vara en lösning. Jag menar att de utmålas som att utgöra en börda när det gäller laddning, men med lite smarta lösningar kan de snarare bli en del av lösningen.

   Radera
  4. Oavsett om man bygger ut vattenkraft eller ej, (Den har visat sig påverka ekologin pga de stora dammarna) så om baskraften är mer utbyggd så kan vattenkraften fungera främst som reglerkraft.

   Radera
  5. Vi ska minnas att kärnkraften "av befintlig typ" var gammal redan när den var nybyggd eftersom man ville att all teknologi skulle vara beprövad. Det har hänt mycket på området, så i det avseendet vill man ju gärna ha nåt modernare.

   Radera
  6. Massarbetslöshet är inte detsamma som undergång. Medborgarinkomst samt arbetsdelning av arbeten som inte kräver lång utbildning löser en hel del av de hotande sociala problemen. Och planeten mår bättre än människor när deras köpkraft blir måttligare. Folk som lever på medborgarinkomst och/eller halvtidsjobb har sannolikt inte råd att flyga på utlandssemester titt som tätt eller att bete sig väldigt miljövidrigt på en massa andra sätt.

   Främsta problemet med massarbetslösheten är att bostadspriserna baserats på att folk kommer fortsätta ha välbetalda arbeten. Man finansierar knappast Stockholmspriser på bostäderna med medborgarinkomst och halvtidsarbeten.

   Radera
  7. Ben Dover: hur menar du att den var gammal redan när den byggdes? Jag menar att det skett en hel del utveckling på området från de första kraftreaktorerna byggdes till de som utgör större delen av beståndet idag (och ofta till det bättre och säkrare).

   Radera
  8. Och det är kanske lite den explosionsartade utbyggnaden följd av en i det närmaste total stiltje har lett till att vi kanske inte sett de förbättringar vi skulle kunna sett. De nyheter man ser i moderna kraftverk bygger tämligen lite på beprövad teknik vilket kanske hade varit mer önskvärt...

   Radera
  9. Nja, kraftverksdammar?
   Vi river ju för bövelen de existerande dammarna.
   Ska vi bygga nya nu menar du?

   Radera
 4. Ett par frågor.
  Är en det en tredubbling av effekten som krävs globalt? Om så behövet Sverige nödvändigtvis öka till den graden?
  Moderna reaktorer hsr väl mer effekt så är behovet verkligen det du anger?
  Ang norrlandsreaktorer, nör inte reaktorer placeras nära brukarna? Norrland har väl redan övrrskott? (Fast msn skulle kanske dra en kabel ftån drt verk som just nu byggs i österbotte).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast nu säger klimataktivister och klimatpolitiker att Sverige måste visa ledarskap, och det är därför vi ska chockhöja våra skatter, minska våra utsläpp, lägga ner vår industri etc. Då ska vi väl med samma argument även visa ledarskap inom kärnkraften?

   Radera
  2. Som du ser så föreslår jag syntetbränslefabriker vid kärnkraftverken. Så överskottet exporterar vi som syntetisk bensin. Det går ändå tankbåtar till bränsledepåerna i t ex Gävle och Umeå, då kan de gå fulla tillbaka, istället för tomma som idag.

   Radera
  3. I övrigt behövs stamnätsutbyggnad och utbyggda exportkablar, men bägge dessa behövs ändå. När vi lägger ner kärnkraften måste vi ju kunna importera mer elkraft, och som jag bloggat om ett antal gånger är det kapacitetsbrist i delar av landet så stamnätet måste stärkas upp oavsett.

   Radera
  4. Jo, kanske någon enstaka site vid någon norrlandsstad. Dock så är många nortlaändska industristäder byggda vid utbyggda älvmynningar så energi är sällan problem. Bättre då att ersätta befintliga reaktorer på plats med initialt gen 3 och senare gen 4 (Kanske bygga upp marviken igen också).

   Radera
  5. Jag kan upplysa om att det plockas upp en hel del tallolja i landets östra delar, bland annat Gävle / Sandviken samt i Finland för vidare transport till Preem i Brofjorden (som miljöaktivisterna vill hindra från att fasa ut högsvavliga bränslen).

   För övrigt kan jag inte överhuvud taget förstå varför Sverige som haltande välfärdsnation med miljöhybris inte vill satsa på kärnkraft. VARFÖR vill miljörörelsen inte ha den renaste och effektivaste energikällan när deras stora förebild i öst varje dag spyr ut kolkraft vilket knappast kan anses väl fungerande?

   Vi hade likt Norge som blivit rika på oljan kunnat bli rika på billig kärnenergi vilket givit enorma konkurrensfördelar för industri, gratis elbilar till folket, sänkt skatt med mera istället för att som idag bara skruva åt tumskruvarna hårdare och hårdare samtidigt som man vägrar använda modern teknik för att lösa problemet man påstår sig ha. Man blir trött.

   Radera
  6. @gbd crvx

   Ser inte varför man skulle upp just marviken igen. Visserligen finns det kanske en poäng i att utöka antalet platser, men ser inget egenvärde i att välja samma platser som de som man valde på 60-70-talet som inte blev av.

   Jag hoppas dock innerligen INTE du menar att vi skall återanvända konstruktionen som marviken skulle ha. Jag har för mig att den var en "dålig ide".

   Radera
  7. Marviken designades för att ge maximalt m vapenplutonium f kärnvapenprogrammet.

   Radera
  8. Jag tänkte mest att den ligger vod det "4:e storstadsområdet" och antagligen har tillgång till kylvatten. Resten måste nog göras nytt.

   Radera
  9. Ja, men det finns ju rätt mycket kust i vid det 4:e storstadsområdet. Som du skriver så måste nog allt byggas upp på nytt varför det inte finns någon som helst fördel i att använda tidigare planerad sajt.

   Skulle det vara någon sajt som kan vara lönt att återanvända så är det barsebäck. Finns säkert endel rester av anläggningen som kan återanvändas, om inget annat så finns ju kraftledningar iaf.

   Radera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra, du får det att handla om invandring och det har inte ens kommit 15 kommentarer än.

   Radera
  2. Lägger vi ner kärnkraften får vi acceptera invandrad kolkraft :)

   Radera
  3. Just kolkraften är ju det som släpper ut mest radiaktiva ämnen.

   Radera
  4. Invandrare är radioaktiva?...

   Radera
 6. Du hade flera bra poänger i ditt obstinata språk, vilka jag hoppas lyser igenom för övriga. När jag lämnade driftingenjörsutbildningen för länge, länge sedan fanns ett tankeförbud gällande kärnkraften. Är den borttagen på alla plan eller var det bara en politisk rubriksättning häromåret?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förbudet att bygga kärnkraft i Sverige togs bort 2006, likaså "Tankeförbudet"
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Tankef%C3%B6rbudet

   Radera
  2. Tankeförbudet är borta när de största tidnigar skriver åtminstone något neutralt ibland. Jag har inte märkt det, har ni?

   Radera
  3. Finansieras någon forskning på kärnkraft i Sverige?

   Radera
 7. Enda faran men den svenska kusten är att vi har en farlig granne i öst som säkerligen inte bryr sig nämnvärt om ett kärnkraftverk eller två bombas eller hotas. Att de har en stor stad i närområdet spelar kvitta för människoliv, egna eller andras, har aldrig varit viktiga för denne granne.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är det Moldavien du menar?

   Radera
  2. Frågan är varför de skulle göra det isf och varför de skulle göra det så att det egentligen blir någon fara för civilbefolkningen? Notera att det sällan ligger en stor stad i närområdet ändå.

   Om de enbart vill slå ut elproduktionen kan de göra det med betydligt blygsammare sprängladdningar än de som behövs för att skada reaktorn. Vill de destabilisera så ger nog en kombination med påverkansoperatörer mer valuta för pengarna (tack för det greenpiss).

   Radera
 8. Fel färgförklaring i grafen för Kol.

  Att inte bygga kärnkraft är djupt egoistiskt och således inte likt Mp, V, S enligt deras egen självbild. Bara för att vi har ett glest befolkat land med mycket vattenkraft och biobränslen ska vi väll inte bidra för att lindra andras nöd???

  SvaraRadera
 9. Du är om möjligt argare än mig på denna anti-kärnkraftsidioti sam skall göra sig av med kärnkraften om det så knäcker klimatet.

  Min snällaste tolkning är att det är en kombination av åldrande miljövänner som har kämpat mot kärnkraften hela sitt liv och inte kan byta åsikt om så världen brinner samt vindkraftsinvesterare som går i konkurs om de inte får bidrag och högre elpris.

  SvaraRadera
 10. Jag bryr mig inte om klimathotet, men minskning av fossila bränslen är bra. Miljontals dör årligen pga dem. Kärnkraft är den nästan perfekta energikällan.

  - Fungerar 24-7
  - Säker
  - Billig om den massproduceras
  - Inga utsläpp

  Tyvärr har miljötomtar lurat världen att vi inte ska ha den, samtidigt som de har hittat på ett annat hot, dvs att några tiondelars promille mer CO2 i atmosfären skulle var farligt.

  Ödets ironi vore om dessa galenskaper skulle ta ut varandra och leda till någpt gott.

  SvaraRadera
 11. Äsch nu tycker jag du svartmålar Finland. Så hemska är de inte...

  SvaraRadera
 12. Inte en dag för sent och det första vettiga FN sagt på länge...

  Hade en ellevio räkning på 3000kr för tre månader, det inkluderade energiskatten som läggs direkt på fakturan :)

  Har låst elpriset vinterhalvåret och rörligt sommarhalvåret, får se hur det går...

  Jag tycker inte att det är att göra vad som är bäst för sverige att typ tiodubbla elkostnaderna för hushåll över en 15 årsperiod (eller vad det nu är).

  Förstår inte heller hur politikerna tänker för det är nödvändig infrastruktur och dom själva får ju samma räkningar. Istället vill man bränna hundratals miljarder på snabbtåg och en tunnelbana ut till nacka (var det väl?) och skenande kostnader för ni vet vad.

  Nya kärnkraftverk är svindyra ja men nödvändiga och har väl en ledtid på 15år från planstart till nyckelfärdiga?

  SvaraRadera
 13. Organisationen Drawdown www.drawdown.org rangordnar Nuclear på plats 20 av 100 som metod för att nå målet positivt kolbindande planet, vilket är rätt intressant. Kärnkraft är fantastiskt som teknik, men det faktum att priset är högre än alla andra källor (https://en.wikipedia.org/wiki/Economics_of_nuclear_power_plants) visar att stora statliga projekt/upphandlingar och myndighetskrav inte vinner över företagsamhet.

  SvaraRadera
 14. För övrigt så kan väl 4 eller 5 generations kärnkraftverk använda avfallet från tidigare reaktorer som nytt bränsle?

  Och dom skall vara i princip odödliga och inte kunna härdsmältas.

  Våra osäkra reaktorer idag har väl passerat bäst före datum för en 20 år sedan och bör med rätta avvecklas.

  Visst kommer förnyelsebar energi stort framöver men tills det täcker hela energibehovet behövs kärnkraft. Detta säger lite om Mp och deras IDIOTISKA miljöpolitik. Nu blir det ju kol och olja som driver landet istället som i valfri bananrepublik...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att säga att de är osäkra bara för att man (troligen) kan göra säkrare konstruktioner idag tycker jag är att överdriva.

   Radera
 15. Självklart bör vi titta på att bygga nya reaktorer. 18 st på en gång blir nog svårt m h t kompetensläget dock.

  Och självklart bör spillvärmen på nåt sätt utnyttjas - om inte som fjärrvärme så till att värma växthus eller fiskodlingar eller nåt.

  Den verkliga frågan är väl dock om vi ska börja bryta eget uran? Inte minst m h t krisberedskap.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ang uranbrytning så är det nog svårt. Miljökraven för gruvverksamhet ät betydligt hårdare än förr och just uran skulle nog vara ett rött skynke för många. Bättre att köpa in och lagra istället om tillgången anses osäker.

   Radera
 16. Någon som har lust att förklara den vetenskapliga grunden till att IPCC sänkte den undre gränsen för klimatkänsligheten från 2.0 till 1.5 grader?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Temperaturförändringarna går för långsamt och antalet naturkatastrofer har inte ökat, och människorna som sitter vid den politiska och ekonomiska världsmakten gillar inte den långa tidshorisonten eftersom de kommer att ha dött innan något händer. Istället har de låtit "klimatforskare" som Johan Rockström med flera komma upp med idén om "tipping point". Det vill säga, redan vid 1,5 grader kommer vi till en brytpunkt där allt är utom kontroll - klimatet går bärsärk, det kommer bli stormar, jordbävningar, översvämningar, torka, bränder, missväxt och svält som ingen ens kan ana. Och miljarder människor kommer att fly från Afrika och Asien till Västeuropa, som konstigt nog är det enda stället man kan leva på efter apokalypsen.

   Men om vi gör allt vi kan för att minska CO2-utsläppen de närmaste tio åren så kommer vi att slippa allt detta jobbiga. Ungefär så ser den vetenskapliga grunden ut. Sedan är den förstås förklädd i en massa finurliga uträkningar, grafer och modeller som ingen förstår. Men om vi bara litar på FN och IPCC skall vi se att allt ordnar sig.

   Radera
  2. Är det inte ett lustigt sammanträffande att det inträffade samtidigt som man sänkte gränsen för vad klimatet klarar från 2.0 graders ökning till 1.5 graders ökning?

   82% ökning av CO2-ekv har gett knappt 1 grad ökning av temperaturen, detta är uppmätta fysikaliska data. Klimatkänslighet på 3-4 grader var inget annat än humbug i vetenskaplig klädnad.

   Radera
  3. Det hela är ett skämt.

   I Parisavtalet[1] talar man om 1,5 grader från preindustriella nivåer utan att definiera när det är. Det var ju inte så att temperaturen stod stilla innan Spinning Jenny snurrade sitt första varv.

   Vi hade t.ex en liten istid runt 1700 (Maunder Minimum [2]) och sen Dalton Minumum [3] ca 100 år senare. Har man bottenivåer där som utgångspunkt, istället för säg värmepeaken på 1930-talet, så har vi nästan 1,5 grader bara där.

   Det vettiga vore ju att titta på CO2-nivån (iaf. om man hävdar den är orsaken) och se när den började stiga. Det var runt 1950 som den tog fart. Innan hade CO2-nivån bara ökat ca 25 ppm mot ca 125 ppm idag.

   Den här typen av information kommer dock aldrig (S)(V)T presentera. Nej, det blir intervju av någon lågstadieelev som varken kan engelska eller förståt vad ppm är.

   Ignorance is strength.

   [1] https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf

   [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Maunder_Minimum

   [3] https://en.wikipedia.org/wiki/Dalton_Minimum

   Radera
  4. Jag tycker ni ska titta på Al Gores "an inkonvinient truth" vi är sedan några år tillbaks mitt i en armageddon liknande katastrof.
   Eller har jag missat något?

   Radera
 17. Vad ger mest negativ inverkan på miljön? Flera tusen vindsnurror som stör fågelliv, ser fördärvliga ut och låter illa samtidigt som dom har en kort livslängd samt låg effektivitet kontra ETT kärnkraftverk som väl bevakat och skyddat står i en miljö där det inte riskerar den minsta driftstörning utifrån?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Störst miljöinverkan har den dieselpickup som vindkraftsförespråkarens sambo flyttar tunga stenar med.

   Radera
  2. Den var ju Diesel-Åsas. Eller hennes mans, för då slipper man ju ta ansvar.

   Radera
  3. Om du är sjöingenjör så borde du hört talas om havsbaserad vindkraft. Tekniken utvecklas snabbt. Vare sig människor eller djur störs nämnvärt av vindkraftverk en bra bit ut till havs.

   Radera
  4. Tekniken är ungefär så utvecklas den kan bli. Lägg fundament på lagom djupt vatten. Dra kabel till land. Placera vindkraftverk anpassat för saltstänkt miljö (dyrare) och kör igång.

   Radera
 18. Samtidigt på SVT Forum - WWF i samarbete med Centern och Sossarna (yes ni läste rätt) diskuterar nivån av insekter i världen i ännu ett miljöutspel i SVT.

  "Nyheten" om kärnkraften kommer knappast bidra till större vågor i media än den pliktskyldiga artikeln på hemsidan samtidigt som det inte diskuteras alls i nyhetssändningarna.

  SvaraRadera
 19. När det är billigare att producera med vind och vatten är det inte det producenter och konsumenter kommer att välja? Lycka till att hitta företag och kunder till dyr kärnkraft tillverkad i nya reaktorer klara om 20 år. Eller har jag helt missat något? Det låter ju bra i teorin med kärnkraft, men rapporten hänvisar främst till länder med mycket co2 tung energisektor. Sverige passar helt enkelt inte in i bilden. Om vi exporterar el idag ska vi sälja ny kärkraftsel på en marknad när andra energislag är billigare, snabbare att få igång mm. Omöjligt för mig att få ihop ekvationen. Hjälp

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kan hålla med om att sverige kanske inte behöver den utbyggnaden. Det var nog snarare en liten hint från bloggaren att så stor utbyggnad skulle det bli om sverige bidrog i proportion med vad vi har i dag till ökningen. I verkligheten är det kanske dock snarare länder med mindre kärnkraft som behöver bygga ut.

   När det gäller vindkraft så har den ju problemet att det må vara billigt att producera ibland, men när det är vindstilla så produceras ju ingenting. Vad väljer man då för el som kund? Ja elleverantören kanske vill få dig att tro att du får vindkraftsel, men det är ju i så fall en ganska grov förvrängning av verkligheten.

   För att kunna föra en vettig diskussion så bör man förstå att olika kraftslag spelar olika roller i kraftförsörjningen och man kan inte välja bort vissa bara för att de blir dyrare. De måste vara där ifall de blir nödvändiga.

   Kärnkraft har egenskapen att de producerar el till låg rörlig kostnad vilket gör att kärnkraften gör sig bäst när den kan köra på full kapacitet vilket gör att den bör spela rollen som baskraften i sammanhanget.

   Utöver detta behöver man produktion som kan svara upp mot variationer i efterfrågan på el. Där funkar t.ex. vattenkraft bra.

   Vindkraft har liknande egenskaper i sammanhanget som kärnkraften med skillnaden att dess leveranskapacitet är ganska variabel. Denna kombo gör att vindkraft bara kan utgöra en mindre del av energiproduktionen. Detta gör att som konsument så blir det inte något du kan välja i större omfattning bara för att det är billigare.

   Men det är klart om man föredrar kolkraft före kärnkraft så visst är det billigare, isht när man inte tar höjd för eventuella externa kostnader med kolkraft.

   Radera
  2. Ny kärnkraft är betydligt billigare än vindkraft att producera om du stryper subventionerna till vindkraften och avskaffar straffavgifterna på kärnkraften. Dagens prissättning är riggad av politikerna för att döda kärnkraften.

   Radera
  3. Just detta med baskraft som du och Lars nämner är otroligt viktigt om vi vill fortsätta vara en ledande industrination. Man kan inte stänga ner avancerade industriella processer för att ett högtryck utan vindar parkerar över Sverige i två januariveckor. Man måste lita på att det är fart på elektronerna även när det inte blåser.

   Idealt vill man väl fånga CO2 ur atmosfären och omvandla till bränsle som t ex MeOH eller dimetyleter. Så ett bra inlägg av Lars som även belyser hyckleriet i frågan.

   Radera
  4. Många vill ha el dygnet runt så de väljer inte vind och sol. Marknaden för de som bara vill ha el under 20% av tiden är liten tror jag.

   Radera
  5. Inget bra svar men tack ändå. Sist jag bytte elbolag va vatten och vindkraft billigast. Rätta mig om jag har fel? Fortum vattenkraft har ursprungsgarantier på att deras el kommer ifrån svenska vattenkraftsanläggningar. Betvivlar att elbolagen lurar konsumenter och kommer undan med det.

   Min fråga handlar om hur det praktiskt skall gå till om vi satsar på en kärnkraftsutbyggnad. Skall skatten höjas, skall svenska medborgare eller företag tvingas köpa kärnkraftselen, solidariskt för klimatets skull? Resonemanget du för är rätt teoretiskt med vindstilla dagar och vattenbrist i magasinen.

   Det måste till en politisk vilja att bygga ut kärnkraften och sen vara beredd att ta kostnaden om det även i framtiden kommer vara billigare att producera el med vatten och vind. Har svårt att se hur man kan lyckas driva opinion kring ett sådant risktagande? Men av läsning i kommentarsfältet så finns helt klart en kärnkraftsvurmande miljöröelse i sverige, kanske en sådan idealism som krävs att svenssons helt enkelt köper dyrare kärnkraftsel för att rädda klimatet. Företagen lär ju inte gilla styrningar av elmarknaden som höjer priserna varken idag eller i framtiden.

   Radera
  6. Tänk 5 år istället för 20 år att bygga ett kärnkraftverk. Gå inte på allt som Sjöstedt häver ur sig i Aktuell.

   Sverige är mörkt och kallt på vintern. Solkraft är knappast ett alternativ.

   När det gäller kostnader så kan man få ner dessa om man bygger ett flertal samtidigt. Och även om vi hypotetiskt tänker oss att kostnaderna inte skulle gå att få ner, så vore det ju inget nytt med att staten subventionerar miljövänlig elproduktion. Det gör ju man redan idag med vind och solkraft.


   Radera
  7. Det behövs väl inga särskilda program. De konsumenter som endast vill ha ursprungsgaranterad kraft får köpa denna på marknaden, medan de som är nöjda och glada med trygg kärnkraft köper denna, eller vad som är billigast. Även om försörjningen av vindkraft kan vara svårförutsägbar så ökar gissningsvis tillgången på sådan kraft för de hugade när folk och industri byter till kärnkraft. Ingen behöver gråta, åtminstone inte av sådana skäl.

   Om svensken å andra sidan behöver rädda klimatet så kan vi naturligtvis fortsätta med vår idealism. Vi betalar ju redan en hoper skatter införda för att styra vårt beteende i dessa frågor. Det är bara att dessa riktas om för att kunna nå klimatmålen.

   Radera
 20. Hur var det nu med konsensus bland forskarna som IPCC bygger sina profetior på? 97%? Gäller det fortfarande?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Konsensus gäller det vetenskapliga materialet bara. Det som diskuteras utåt är FN byråkraternas politiserade egna lösa tyckande.Det är vad journalister rapporterar om . T ex så är det vetenskapligt konsensus om att temphöjningen troligen blir mellan en och tio grader per 100 år. En grad per 100 år har vi haft de sista hundra åren.

   Radera
 21. Glädjande att man äntligen förordar kärnkraft som ersättning av fossilbränslen.
  Anledningen till denna omsvängning står dock att finna i att man nu får alltfler signaler och rapporter som tyder på en tämligen dramatisk klimatförändring som kommer att accelerera efter 2020 och det stavas Grand Solar Minimum eller helt enkelt "Global cooling". Eftersom FN inte utåt kan erkänna dessa forskningsrön utan fortfarande håller fast vid "AGW"-teorin får man ett moraliskt dilemma. Hur ska man försöka rädda energiförsörjningen för stor del av jordens befolkning utan att samtidigt få byxorna neddragna? En linje är givetvis att förorda kärnkraften. Vi kommer att få se många märkliga förklaringar framöver, kombinerat med märkliga åtgärder, angående varför vintrarna blir längre och kallare på norra halvklotet parallellt med att somrarna blir kortare och svalare på södra halvklotet.
  Samtidigt kommer spannmålsskördarna att bli allt sämre pga antingen torka eller hagelstormar och mögel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det känns som att du har babblat om att "Nu blir det kallare!" i många år och alltid har haft fel.

   Radera
 22. 15 år för ny fission är för lång tid. De närmaste nya, på väg, är Finlands och Englands och bådas el ska kosta över en krona per kWh. Vi har nu en viss beslutad utbyggnad av vindkraft som på några få år motsvarar flera reaktorer och en kostnad för elen på under 50 öre. Både vind och sol har blivit effektivare år för år. Fler energikällor är också nära i betydelse. Geotermi och månkraft, som båda går enligt kända mönster dygnet runt. Lyssnade härom dagen på ett företag som jobbar med pumpkraftverk som ska nyttja begagnade hål i marken och AI mm för att tjäna pengar på prisvariationer i el under minuter, timmar, dygn och någon vecka.

  För fusion sker nya framsteg ofta nu.

  Om vi vidgar perspektivet hade vi i Sverige en mycket svår jordbävning för bara några tusen år sedan. Och lite tidigare Storeggaskredet, som utplånade bosättningarna på Doggerland (Doggers bankar är resterna). Ett framgångsrikt sabotage från extremister mot en reaktor någonstans kan nog ge avstängning av många andra likt i Japan. Bevakningen här anser jag gravt undermålig.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra. Så då kan vi sluta lyssna på IPCC's profetior. Tack

   Radera
  2. Nanotec, det är inte sant. Vindkraften bär inte kostnaden för den överkapacitet som behöver installeras för att klara av effektbehovet, antingen i form av mer vindkraftverk eller i form av annan reservkraft.

   På den nivån nu när vindkraft står för ca 10% av vårt energibehov men mellan 0-20% av effektbehovet behövs inte regler eller reservkraft för denna.

   Det gäller även de största och bästa vindsnurrorna som byggs idag som ligger på ca 45% kapacitetsfaktor. Nya kärnkraftverk med underhållet enligt plan ligger på 90+% .

   Vinden är endast ett komplement.

   Radera
  3. Varför titta på de mest misslyckade byggena? Du kan säkert köpa en KKV från Sydkorea till fast pris. De bygger med ett kwh-pris på under 25 öre.

   Radera
  4. Rickard du har fel. Kraftindustrins egna beräkning från 2014 "El från nya och framtida anläggningar 2014. Elforsk rapport 14:40" visar att ny vindkraft har lägre kostnad än ny kärnkraft, det vill säga ny kärnkraft kräver högre elpris än om ny vindkraft byggs.

   Vindkraft byggs inte på ett ställe så med fler vindkraftverk blir det jämnare produktion. Vår vattenkraft är den stora regulatorn i nätet och kan nyttjas bättre med något ändrad lagstiftning. Reservkraft behövs mer av om vi inte renoverar delar av elnätet från norr eller moderniserar efterfrågan, lagstiftning och om vi glömmer möjligheten till viss import när vi inte exporterar.

   Det jag ser framåt nu är mycket mer än vind. Bättre nät mellan norr och söder kommer år för år. Det ger möjlighet att spara mer i vattenmagasinen när det blåser mycket eller solen skiner samt givetvis också ökad export.

   Mongo din slutsats är lite underlig.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  5. Nanotec,

   Jag har läst den rapporten.
   Kalkylen är baserad på cca3000 fullasttimmar, dvs man utgår från någon form av medelvärde för energin. Se sid 115 o framåt.

   Man tittar inte på vad som händer när en större del av effekten kommer från vindel Med lägre kapacitetsfaktor, dvs det behövs en överkapacitet med vind och/eller annan kapacitet

   Kalkylen visar också att utan stöd och med rimlig kalkylränta, är skillnaden mindre än 10% i produktionskostnad per kWh

   Även om det fåtal verk som har byggts är dyra är der pga låg kompetens hos tex Alstom(fd Areva dvs franskt skitingenjörer) mfl.
   När kärnkraften får massproduceras kommer såklart byggkostnaden närma sig de kalkylerade, på samma sätt som vindindustrin hittat billigare metoder, effektivare metoder osv.

   Här har tyvärr Sverige tappat pga tankeförbudslagen. Lite SAAB-tänk att med knappa resurser få fram fungerande och säkra designer skulle skapa framtida industrier.

   Men då måste heliga kor slaktas.
   Vi har länge haft det för bra i Sverige och det har gett upphov till en del lyxtänkt främst på vänsterkanten. Det är iofs ett bra tecken, men det leder till stagnation. Se det politiska klimatet och debatten, det rör sig inte. Det är lyxproblem våra politiker tjafsar om. Samma problem är att MP förordar lyxlösningar.

   Observera att jag tror du gör en god investering i vindkraft, som marginalproducerare med stöd är det ju lönsamt, det visar kalkylerna.

   Radera
  6. Eller skall man bara lyssna på IPCC när det passar ens egen filterbubbla?

   Radera
  7. Filterbubblor är viktiga så man inte rubbar sin världsbild.

   Så svar ja.

   Radera
  8. Tack Rickard, vi är nog överens om en hel del när det gäller kraft, effekt och ekonomi.

   Jag anser att det är högst sannolikt att en kraftig utbyggnad sker de närmaste åren av vindkraftverk och att kostnaden per producerad kWh fortsätter att falla. Vidare utgår jag från att trycket för modernare och kraftigare elledningar ökar samt får till följd snabbare byggnation i Europa. Detta tryck beror på mycket mer än vindkraften.

   Jag hoppas att vi snabbare får mer sann timmätning på el och eftersom detta ger möjlighet att under några hundra timmar vid extrem kyla låta timpriset nå mellan 2 och 5 kronor per kWh ger detta snabbt nya företag som erbjuder hushåll och företag tjäna pengar på tillfälliga rullande avkoppling av elvärme och
   kanske främst varmvattenberedare av olika slag. Avtal med mer kraftkrävande industri för nödfall kommer säkert också där dessa då förbereder för underhåll om plötslig bortkoppling behövs.

   En och annan villa kommer säkert att släcka onödig belysning och köra disk och tvätt nattetid vid några kronors prisskillnad mellan natt och dag.

   Min investering i vindkraft är betydligt mindre än i andra typer av energiproduktion eller i företag som tillverkar komponenter för främst framtida kommunikation. Skulle vilja satsa på tillverkare av elbilar eller elflyg men har svårt att se än vilka som lyckas. Hade en del i Tesla men tyckte de blev för dyra.

   Vilka anser du är de heliga korna?

   Vänliga hälsningar

   Nanotec


   Radera
 23. Utan diplomatiska omskrivningar och försök till negligering så är frågan alltsedan 1976 besvärlig för egen del eftersom jag alltsedan dess varit förespråkare för omfattande utbyggnad av kärnkraften ... och helst 25 stycken reaktorer så nära Danmark som någonsin går för att slutgiltigt få igen truten på danskarna ... medan däremot det politiska parti jag sympatiserar med ... och därmed också en del av bekantskapskretsen ... varit och synes fortsatt vara av diametralt motsatt uppfattning.

  SvaraRadera
 24. "whats the matter, Ben?"

  "A great disturbance in the Force... As if a billion miljötomtar cried out in terror - and then suddenly fell silent."

  SvaraRadera
 25. Våra politiker använder klimatet för att skrämmas och som förevändning för att öka skattetrycket. Några investeringar som på allvar minskar utsläppen blir det inte av dessa skatteziljarder, det blir trams-åtgärder till solpaneler och elcyklar och subventioner av elbilar som alltihop fungerar som omvänd Robin Hood skatt, men inte fördröjer Global Warming en minut ens.
  Sedan lägger samma politiker på så mycket regler och krav redundanta kylsystem & säkerhetssystem på kärnkraften att den omöjligt kan bli lönsam. Och förbjuder uranbrytning och tankeförbud på ny kärnkraft. Oreglerade älvar får sedan länge inte byggas ut, och uråldrig småskalig vattenkraft ska bort, och småskalig vedeldning vill man också ha bort och fan och hans moster har rätt att överklaga ny vindkraft så den också blir onödigt dyr.
  Inte utan att man önskar sig en upplyst despot igen

  SvaraRadera
 26. Varför snackar alla här och nedan om uran? Torium är väl the shit? Finns mycket mer av det globalt och möjliggör reaktorer utan minsta risk för härdsmälta

  SvaraRadera
 27. Hur ekonomisk blir kärnkraften OM (vilket den ju bör göra) ska bära sina egna totala kostnader (vilket tex också inkluderar slutförvar och försäkringar)? De bör också byggas så att de säkras mot terrorattacker. Hur klokt är det att ha mängder med kärnkraftverk samtidigt som vi har tusentals IS krigare inom vårt lands gränser? Frågan är hur CO2 smart kärnkraft är då gruvnäringen är en av de absolut värsta utsläppen. Det blir som de "rena" elbilarna där utsläppen bara istället görs på annat håll.

  SvaraRadera
  Svar
  1. När det gäller försäkringar så gäller det även vattenkraft.

   Dammen i Trängslet är sju mil lång och rymmer lika mycket vatten som Siljan. Hur många skulle inte dö om den går sönder eller förstörs av terrorister?

   Tittar man på statistik så dödar vattenkraft iaf. 10 ggr fler än kärnkraftverk per producerad mängd energi, så premierna skulle behöva vara skyhöga.


   När det gäller slutförvaring så är det inget vi ska lägga tid och pengar på. Det räcker med att kunna förvara avfallet i säg 1000 år. Inom den tiden kommer vi ha hittat sätt att ta hand om avfallet, t.ex använda det som bränsle i moderna kärnkraftverk eller skicka in det i solen.

   Sen lär ju cancer knappast vara ett problem i framtiden, så kanske kvittar det i vilket fall.

   Radera
  2. Jag skulle vilja se en jymdjaket fylld med radioaktivt avfall på väg mot solen, men som får tekniska problem och störtar rakt mot EkoSoLiDs framtida kontor eller motsvarande.

   Radera
 28. Enligt artikeln
  "Is nuclear power zero-emission? No, but it isn’t high-emission either" så varierar beräkningarna om kärnkraftens CO2 utsläpp mycket, beroende på hur många faktorer som tas med, tex hur ren råvaran är, co2 utsläpp för allt stål och cement i kraftverk och maskiner inkl fordon vid gruvorna, och återställningen av gruvområdet vid avslutad brytning. Det finns beräkningar som pekar på att kärnkraft kan ge ungefär samma utsläpp som naturgas. Inte särskilt imponerande.

  SvaraRadera
 29. Lövin håller inte med IPCC när det gäller kärnkraft.

  Är det nu vi ska börja kalla henne kärnkraftsförnekare?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Klart hon inte gör för då måste hela det partiet omvärdera sina ställningstagande, och förutsättningae för sin existens.

   Det kommer inte hända :)

   Tillhör.man " Den goda sidan" (tm) går det inte.

   Undrar hur mycket statens propagandakanaler kommer lyfta detta , i sitt rätta sammanhang på ett objektivt vis?

   Radera
 30. Den rödgröna röran ihop med Annie skulle kanske nappa på denna idé: anställ IS krigarna som vakter för våra kärnkraftverk och andra känsliga objekt, så att de känner sig delaktiga i projektet Sverige. De har ju vana vid att slåss mot ryssarna så de de gröna männen kommer få det svårt när de dyker upp.

  SvaraRadera
 31. Tack för ett inlägg med ganska mycket fakta om kärnkraft. Känns nästan som att du tog till dig av min kritik, trots b-ordet. Fortfarande tråkigt med denna uppjagade McCarthy-liknande skräck för att kommunisterna ska ta över världen. Känns rätt 50-tal. För 10 år sen var du rätt tillväxtkritisk. Vad är det som har hänt? Kärnkraft måste ju kunna kombineras med minskad total omsättning på varor i samhället. Det skulle kunna innebära bättre liv och inte sämre liv för människor i den rika delen av världen, om det kombineras med mer ledig tid. Tror du på allvar att kärnkraft och teknik kan lösa allt? Det måste ju kunna finnas nya sätt att tänka som varken är marknadsfundamentalism eller kommunism. Att tro på mer konstruktiva sätt att tänka tycker jag är att vara mer progressiv än att sitta fast i tankemömster från 1900-talet.

  SvaraRadera
 32. angående tillgång till uran:
  http://nejdetkanviinte.se/2014/03/26/fornybart-vs-tillrackligt/

  SvaraRadera