Aktuellt

En folkräkning är slöseri, kommer inte ge svar och inte göra dig nöjd

Det finns fler och fler krav på en folkräkning av de som finns i Sverige, men en sådan kommer helt enkelt vara ett slöseri med skattepengar ...

2018-11-08 18:28

Uppsala kommun begår bokföringsbrott - ej godkänd delårsrapport - utgifterna skenar

"Hade [Uppsala kommun] varit ett aktiebolag, då hade det varit skattebrott och bokföringsbrott, och vi hade avgått." - kommunens revisor i kommunfulläktige 5:e november (1:01 in i webb-tevesändningen)
Uppsala kommun hade begått bokföringsbrott, om det hade funnits för kommunal bokföring. Kommunens revisorer riktar mycket skarp kritik mot kommunen, och varnar också för att kostnaderna i Sveriges fjärde mest folkrika kommun skenar relativt intäkterna. Kommunen kommer alltså likt Härnösands kommun att gå med förlust. Om man nu inte trixar med bokföringen.
Busstorget i Uppsala sett från Länsstyrelsens lokaler.
Uppsala kommun har sedan länge varit väldigt kreativa i hur man redovisar ekonomin i sina projekt. Revisorerna från KPMG har inte godkänt delårsrapporten hos kommunen, men konstaterar att det inte existerar bokföringsbrott när det gäller kommuner, så detta "kan fortgå tills planeten inte finns längre" (citat från fullmäktige den 5:e november).

Kommunens revisorer skriver bland annat följande i sitt utlåtande om delårsrapporten.
"Uppsala kommun har under lång tid brutit mot lag och god redovisningssed i årsredovisningar och delårsrapporter. [...] Vi har genom stickprovsurval granskat några transaktioner i de pågående projekten i Östra Sala backe och Ulleråker. Dessa stickprov har visat felaktigheter. Vi har förståelse för att utredningen av poster långt tillbaka i tiden var svår och tidskrävande men vi kan inte acceptera att nu pågående projekt fortfarande inte redovisas korrekt. Vi konstaterar därför att delårsrapporten per 2018-08-31 inte är upprättad i enlighet med lag och god redovisningssed."
Uppsala kommuns ekonomiska redovisning stämmer helt enkelt inte. Vilket sällan brukar vara fel åt rätt håll.

Därtill varnar revisorerna för den ekonomiska utvecklingen i kommunen:
"I förhållande till förra året bedöms verksamhetens nettokostnader öka med 8.1% medan skatteintäkter, skattebidrag och utjämning sammantaget ökar med 4.5%. Målet rörande utveckling av intäkter och kostnader bedöms inte nås. [...] Nettokostnadernas stora ökning i förhållande till ökningen av skatteintäkterna m m är anmärkningsvärd. [...] Det är inte sannolikt att fullmäktiges mål kommer att nås om den budget som fastställs inte följer målen."
Revisorerna bedömer att årets sista fyra månader kommer innebära ett underskott på 258 MSEK. Om utvecklingen fortsätter så blir alltså underskottet under 2019 allt annat lika 774 MSEK.

Kort sagt är Sveriges fjärde största kommuns ekonomi i obalans, kommer visa underskott, och kommunen ägnar sig ovanpå detta åt motsvarande bokföringsbrott även om de som kommun inte kan straffas för detta. Och då har inte lågkonjunkturen tagit fart än.

Projektet Östra Sala backe och Ulleråker är stora pågående stadsutvecklingsprojekt och nya bostadsområden, som alltså tydligen bygger ekonomiskt på bokföringsfusk.

Uppsala kommun har cirka 222 000 invånare, vilket sätter kommunens ekonomiska hälsa i proportion till krisande Härnösands kommuns ca 25 000 invånare. Ett underskott på fyra procent för Uppsala skulle i en banalt förenklat uträkning motsvara halva hela Härnösands budget, vilket sätter lite proportioner på det hela.

När det gäller bostadssituationen i Uppsala så är överbyggnationen i kommunen en av de värsta i hela landet, och det kommer pumpas ut massiva mängder lägenheter de kommande åren. Enligt Husmask har lägenhetspriserna fallit 25% sedan toppen i juli 2017, baserat på 47 sålda lägenheter i november än så länge.

Men med lite kreativ bokföring kanske man kan fixa till situationen. Man har ju trots allt ändå fått sin redovisning underkänd av revisorerna, så varför inte vara lite mer ambitiösa?

19 kommentarer:

 1. Kan inte ske snart nog alltså...

  https://cornucopia.cornubot.se/2018/11/riksdagen-har-beslutat-att.html

  SvaraRadera
 2. Vet man mer exakt vad det är för trixxandes dom har gjort? Är de medvetet eller någon inkompetent pucko som inte klarar av projekterade isningar, anläggningar som isningar eller typ moms?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Framgår inte i det material jag har. Ska se om jag kan fixa en länk också.

   Radera
  2. Länk finns nu i inlägget. Verkar som man trixat om nästan en miljard i exploateringsverksamheten via olika bokföringstrix. Inte nödvändigtvis felaktiga, men åtminstone 16 MSEK går tydligen inte att spåra enligt revisorerna.

   Bland annat skriver man också

   "Bristerna i redovisning av exploateringsverksamheten är mer än en formell redo- visningsfråga. Som lyfts fram i tidigare granskningsrapporter har brister funnits i många år. Kommunen har de senaste åren arbetat med att utveckla och förbättra processer, rutiner och kontroller inom området exploateringsverksamhet. Det ar- betet är inte färdigt. Felaktigheterna i redovisningen är en effekt av de brister som funnits och delvis fortfarande finns. En annan viktig konsekvens är att styrning, ledning och uppföljning av projekt försvåras vilket i sin tur riskerar att leda till fördyringar och förseningar. Kommunen har idag inte ändamålsenligt systemstöd för ekonomisk uppföljning och styrning av projekt. Kommunen har stora på- gående projekt och planerar för mycket stor fortsatt utbyggnad. Vi rekommende- rar att arbetet med att säkerställa fungerande processer inom exploateringsverk- samheten inklusive ändamålsenligt systemstöd och nödvändiga kontroller ges högsta möjliga prioritet (8.3)."

   Radera
  3. I grunden freebasear man alltså sina miljardprojekt i stadsutvecklingen och verkar inte ha koll. Vem bryr sig när fastighetspriser och bostadspriser går uppåt? Värre blir det när de inte gör det längre...

   Radera
  4. Av vad jag kan utläsa i texten så gissar jag på att det är anläggningsredovisningen och troligtvis typ värderingarna som är helt koko.

   Svårt att utröna dock. Blir lite fundersam, de skriver att de bryter mot lagen, borde man inte lagföras då?

   Radera
  5. @Kommunaltjänstemannen, du menar value to target?

   Radera
 3. Aha förklarar kanske varför det inte händer så mycket i ö Sala backe. Fler hus verkar inte komma upp så fort (däremot grävs det mycket på den tidigare kraftledningsgatan där husen ska stå)

  SvaraRadera
 4. Man undrar ju vad det är som kostar så mycket. Uppsala har ju dessutom välsignats med rikliga mängder människor i arbetsför ålder. Vad har gått fel?

  SvaraRadera
 5. Lägenhetspriser (BF/BRF) senaste årets/halvårets utveckling:
  Stockholm (innanför tullarna): 0%/-9%
  Stor-Muteborg: -2%/-14%
  Stor-PangPangStaden: +9/-17%
  Uppsala kommun: -3%/-22%

  Ser man till senaste halvåret så rasar priserna. Speciellt i Malmö och Uppsala, de mindre i "gänget". Utifrån dessa datapunkter rasar mindre "marknader" procentuellt mer.

  Nu bor jag inte inte i Stockholm, men slutsatsen ifrån mig blir ändå: läge,läge,läge, skola,skola,skola,skatt,skatt,skattesats, etc,etc,etc.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har priserna då rusat halvåret innan?

   Radera
 6. Ajdå.
  Det här är nog sämre än det verkar vid första anblick.
  1. Om det fortgått länge, under flera år blir det allt svårare att dels spåra vad man faktiskt betalt för, hur det betalats, till vem och varför.
  Det blir liksom riktigt dålig dokumentation.
  2. Man vet inte om man fått mest pang för the buck som kommun och invånare eller vilka problemen varit just i ens kommun (alla är lite olika).
  3. Uppsala kommun är ändå en universitetsstad. Dvs det bör finnas folk som kan räkna, bokföring osv för att man utbildar dessa. Och håller man hög svansföring blir det ett ytterst dåligt exempel.
  4.Uppsala kör ju med någon hög miljöprofil/framtidens stad och fick väl någon utmärkelse för detta. Om det visar sig bygga på bokföringstrix och i värsta fall fusk osv, get det inte bara en dålig eftersmak, det sätter käppar i hjulet för andra miljöprojekt (oavsett om det är riktiga eller inte miljöprojekt).
  5. Det är rätt mycket pengar det där.
  Visar det sig vara så i andra kommuner också, försvinner en del av förtroendet för svensk transparens och korrekta räkenskaper rätt fort, vilket på sätt och vis är också en av baserna i ekonomin - förtroende. Det är inte bra.
  Särskilt inte om vi skall samtidigt slä oss för bröstet och säga att vi minsan är så icke-korrupta, ordentliga osv och peka åt andra. Då måste vi ju visa att vi klarar det också.

  Lite spontant får jag känslan att man blivit för ivrig att bygga ett "mini-New York" och drivit på för snabbt när tillfälle fanns utan hejd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan anledningen vara att man vill dölja vissa transaktioner typ mutor.

   Radera
  2. Ja, tex. Det är väl bara det som saknas. Finns väl revisorer och ekonomer som är experter på det.

   Radera
  3. Tillägg: På att granska räkenskaper efter mutor då.

   Radera
 7. För övrigt - det är inte varje dag man ser en revisor göra en meme direkt.
  Han såg rätt uppgiven ut.

  SvaraRadera
 8. Kan tänkas att nya kommuninnevånare kommer att kompensera för nuvarande underskott när de flyttar in i de nya lägenheterna. Inte ovanligt att kostnader ökar temporärt när man bygger tex dagis som fortfarande är halvtomma.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är också förklaringen till att lånen ökar i många kommuner. Stigande befolkning -> egna medel räcker inte till investeringar -> lån krävs. Det betyder inte samma sak som att resultatet i kommunerna är dåligt.

   Radera