Cornucopia?

Aktuellt

Istället för bankfack?

När allt fler banker stänger ner sina bankfack och alternativen kräver att man rycker upp hela sin ekonomi, alla kort, konton, appar, sparan...

2018-10-23 12:08

MSB: Ingen beskattning för skogsbrandspersonalens boende och logi

MSB skriver till bloggen att det inte blir några skattekostnader, netto, för skogsbrandspersonalen. Tabloiden Aftonbladet har alltså fel. Personalen kommer om de fyller i en blankett samt sin deklaration att få tillbaka de pengar som tillfälligt pga lagkrav dragits av MSB, och nettoeffekten är noll kronor. Att skogsbrandspersonalen tvingas betala skatt för kost och logi är i slutändan fel. MSB kompenserar detta genom en extra utbetalning, i form av ett lönetillägg ovanpå lönen, respektive genom att den anställde drar av det hela i deklarationen. Nettokostnad för den anställde blir noll, och i praktiken fick man maten och boendet gratis.
Räddningstjänsten.
Den vitt och brett delade artikeln från Aftonbladet om att skogsbrandspersonal skulle förmånsbeskattas för kost och logi under skogsbranden är principiellt fel. Det är olyckligt, då detta minskar förtroendet för svenskt totalförsvar, myndigheter och krishantering. Man får enligt devisen att inte skylla på ond avsikt det som kan skyllas på inkompetens, förmoda att Aftonbladet helt enkelt är inkompetenta och inte avsiktligt verkar för att motarbeta svenskt totalförsvar.

MSB:s Hannah Wiklander skriver till bloggen, notera fetstilen:
"MSB betalade inte ut traktamente till majoriteten av insatspersonal då reglerna kring traktamente och förmånsbeskattning tar sin utgångspunkt i var arbetstagaren har sitt tjänsteställe. Då tjänstestället är den ort där huvuddelen av arbetet utförs i praktiken har insatspersonal sällan rätt till traktamente under korta insatser. Förmånsbeskattningen handlar därmed i detta fall inte om justering av traktamente utan om ersättning för resor, logi och kost under insatsen. När arbetsgivaren betalar ut ersättning för t.ex. resor och boende vid tillfälligt arbete på annan ort ska detta förmånsbeskattas, vilket innebär att ersättningen behandlas som utbetald lön och beskattas enligt ordinarie skattetabell. Generellt sett ska även måltider som arbetsgivaren bekostar förmånsbeskattas.

Personalen kan sedan göra avdrag för förmånerna i sin deklaration, så att det blir ett nollsummespel och de inte påverkas av beskattningen. MSB följer den gällande skattelagstiftning men skulle gärna se ett undantag för MSB:s nationella insatser."
Det hela handlar alltså om administration, där MSB pga lagen först måste dra en förmånsbeskattning, men där personalen sedan drar av detta i sin deklaration och i slutändan inte förmånsbeskattas.

I brevet från MSB till skogsbrandspersonalen framgår det rent av att MSB betalar ut ett lönetillägg för kosten för att detta inte ska drabba personalen, utan detta tas av lönetillägget.
"Eftersom avdrag endast kan göras under vissa förutsättningar och över ett visst belopp har MSB beslutat att betala ut ett lönetillägg för att utjämna effekten av denna beskattning. Lönetillägget utbetalas när reseförmånerna är redovisade. Vid utbetalningstillfället görs avdrag för förmånsbeskattning, vilket som regel kommer att resultera i att arbetstagaren inte får något utbetalt av lönetillägget utan allt går åt till beskattning." citat från MSB:s brev till skogsbrandspersonalen
Dock måste personalen på i brevet från MSB bifogad blankett alltså först redovisa vad för förmåner (reseförmåner) de fått, så MSB kan betala ut ett lönetillägg.
Del av blanketten personalen ska fylla i för att få ett matchande lönetillägg.
För boendet betalas inte ut ett lönetillägg, utan detta ska dras av av arbetstagaren i deklarationen, vilket ger noll i beskattning.
"Bostadsförmån kommer inte att preliminärbeskattas i samband med löneutbetalning, utan förs i efterhand upp på arbetstagarens kontrolluppgift för att regleras i samband med deklarationen. Det finns möjlighet att yrka avdrag för den faktiska boendekostnaden i deklarationen, eftersom det handlar om tillfälligt arbete på annan ort. För mer information, se ”Traktamenten och andra kostnadsersättningar”." - citat från MSB:s brev till skogsbrandspersonalen
Det är förstås olyckligt att svensk lag är så här komplicerad och drabbar personalen administrativt (men inte ekonomiskt). Som MSB skriver i svaret till bloggen, så hade man gärna sett ett undantag för nationella insatser. I slutändan blir ändå resultatet noll, så hela den administrativa bördan kunde skippats.

Man kan dock konstatera att detta även gäller för vanliga jobb, så det bästa hade varit att förenkla hela lagstiftningen kring kost- och logi, och på köpet eliminera en massa onödigt arbete både hos arbetsgivare, arbetstagare och myndigheter, oavsett bransch.

Önskvärt är dock att MSB förtydligar det hela på en sida lättläst svenska och även ger deklarationsinstruktioner. Brevet till personalen är på fem sidor byråkratispråk, med diverse hänvisningar, inklusive till texter hos Skatteverket.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

9 kommentarer:

 1. Precis som för alla som rycker in extra för ett offentligt uppdrag, om man inte är anställd hos just den offentliga inrättningen.
  Som Godman för en skyddsling har jag kostnader för tågbiljetter när jag besöker honom. Jag har lämnat in redovisning samt kvitto på biljetter (ungefär som när jag skriver reseräkning på jobbet). Ersättningen betalas då ut som kostnadstillägg men dras inte av från mig av i detta fall ÖFN. Så, jag fick restskatt!!. Efter några samtal med skatteverket och ÖFN gjorde jag helt enkelt avdrag i deklaration med samma summa, eftersom det var biljettkostnader. Klart o betart, ingen restskatt när deklarationen var granskad och klar.

  Ja, det blir ett extra moment. Kanske lite större moment för den enskilde räddningspersonen. Å andra sidan, den som reser mycket i tjänsten behöver göra detta efter varje resa (förutom vissa politiker då som inte verkar veta hur man gör eller vad det ska vara bra för), så för de flesta är detta det extra moment som ingår i yrkeslivet så att säga.
  Men nu sålde man några extra lösnummer...

  SvaraRadera
 2. Jag kan tillägga att när jag jobbade som heltidsanställd soldat så blev vi förmånsbeskattade (trots den magra lönen) för maten vi fick när vi låg i fält. Helt otroligt!!! Hoppas FM har rättat till detta nu.

  SvaraRadera
 3. Det kom väl fram för några år sedan att det jobbade "ryska influensers" på AB redan då, så inte så otroligt att detta är en del i en rysk påverkansoperation.

  SvaraRadera
 4. "...på en sida lättläst svenska..." ???
  Det är för mycket begärt av D.Eliasson.
  Då måste han boka rum för att prata (Lex Yngeman) och det är ju inte så lätt, har vi fått veta.

  SvaraRadera
 5. All tid är pengar så de förlorar ändå på att behöva kräva tillbaka pengarna i efterhand. Sådant borde väl datorsystem kunna ordna på några sekunder?

  SvaraRadera
 6. Tack för klargörande i två mkt informativa inlägg. Denna sorts kvalitet är skälet att jag läser bloggen så flitigt. Ett till skäl är att man kan bli bönhörd vad gäller bilder på Eliasson, tack även för det 😊

  Westerholm/Ledarsidorna.se skriver idag om konfiskeringav av privat mark, nytt lagförslag av VPKs utredare. Har bloggaren några ytterligare synpunkter på det så är vi nog fler som är intresserade gissar jag!

  SvaraRadera
 7. Fast drabbades inte svenska FN-soldater i Bosnien av samma problem?

  SvaraRadera
 8. Men om man inte har avdrag mer än för grundavdraget så får man ju inte göra något avdrag. Och då blir det väl samma sak som att bli beskattad?

  SvaraRadera