Aktuellt

Klimatanpassning behövs nu - men vill det offentliga betala?

Eventuella effekter av en klimatförändringsdämpande politik låter vänta på sig decennier, om de alls fungerar när resten av världen ökade CO...

2018-10-31 11:59

Kilometerskatt för elbilar är feltänk - staten får in degen ändå

"Degen måste in." - alla politiker någonsin
Att elbilar betalar mindre skatt per mil utmålas som ett problem, då staten inte får in den deg som kassakon fossilbilar innebär. Men det är förstås ett grovt feltänk från staten - om allmänheten inte betalar fossilskatt kommer de använda pengarna till annat som höjer deras välstånd och i slutändan ger minst lika mycket, sannolikt mer skatteintäkter än fossilskatterna.
Elbilen Jaguar I-Pace. Visar sig dra nästan 50% mer energi per km än den betydligt större Tesla Model X, ha mindre batteri och ladda långsammare även på Ionitiys 350 kW-laddare.

Som rapporterat tidigare på bloggen utreds en kilometerskatt på elbilar, eftersom dessa inte betalar de skyhöga fossilskatterna på sitt bränsle, utan bara energiskatt och moms. Degen måste in till staten, vilket är överordnat det så kallade miljöintresset. Det senare är mest en fråga om att kunna beskatta olika verksamheter, så privat konsumtion istället blir offentlig konsumtion, som släpper ut CO2 och belastar miljön. Utan någon miljömässig vinst alltså.

Välfärd och offentlig service släpper i Sverige ut två ton CO2 per capita, och måste alltså avvecklas om vi ska nå miljömålen för CO2-utsläppen. Det innebär i praktiken att staten behöver få in mindre pengar i skatt, inte bibehålla inkomsterna. Denna insikt kan vi dock glömma hos våra politiker. De tror nämligen att offentligt utsläppt CO2 inte påverkar klimatet.

Vi bortser nu från detta, och tittar bara på degen.

Skatt innebär makt åt staten, dvs att staten kan bestämma hur konsumtionen ska gå och gynna de väljargrupper som sittande regering vill. Det betyder att skatt går från allas välstånd till vissas välstånd. Konsumtionsnivån och med det miljöslitaget förblir dock den samma. Dock är det väldokumenterat att staten är inkompetent och inte använder pengarna effektivt. Ibland blir det på grund av ren volym och tillhörande slump ändå så att vissa satsningar faktiskt faller väl ut, men även en pilkastande apa hade nått samma resultat. Och likt staten oftast missat tavlan helt.

Om staten inte inför kilometerskatt för att ersätta förlorade skatteintäkter från fossilbilarna, så kan folk själva styra över konsumtionen, och alltså i rent egenintresse använda pengarna effektivt för maximalt eget välstånd och välmående. Denna konsumtion och dessa investeringar ger i själva verket minst lika mycket skatteintäkter till staten i slutändan.

Tusen kronor i uteblivna fossilskatter kommer istället köpa något annat för tusen kronor. Rakt av kommer cirka 500 av dessa gå i löneskatter i alla led. De övriga 500 kronorna kommer hamna i anställdas fickor, som i sin tur kommer använda dessa till konsumtion, vilket ger 250 kronor i löneskatter i alla led. Och så vidare.

Staten får i slutändan in minst lika mycket i skatt, och dessutom ökar välstånd och välmående på önskat vis för medborgarna. Därtill gör detta att riktiga jobb skapas. Att dra in skattedeg på fossilskatterna och betala till hittepåjobb och a-kassan är inte något som skapar riktiga jobb.

Slutsatsen är att det är hål i huvudet att införa kilometerskatt på elbilar. Dessutom motverkar det miljömålen, och bevisar i så fall att hela miljöfrågan bara handlar om alibin för att kunna minska folks frihet och beskatta dem, för att öka politikernas makt, och inte något genuint engagemang för miljön.

Nu kommer inte kilometerskatterna införas förrän tillräckligt många har elbilar, vilket kommer ligga 5-10 år framåt. Annars stoppar man utvecklingen och den framtida källan till ännu en punktskatt. Som langaren säger: Den första är gratis säger staten Det är skattefritt till en början. Först när folk inte längre kan backa kommer skatten.

Men begåvade politiker inser att en kilometerskatt på elbilar är fel väg att gå. Låt allmänheten skapa riktiga jobb istället för statligt hitte-på.

Fossilskatterna är till för att straffa ett oönskat beteende och kan på det viset motiveras. Elbilar är ett önskat beteende och därmed faller argumentet för kilometerskatt - degen kommer in ändå, fast genom att verkliga jobb skapas och att folk får det bättre.


Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

75 kommentarer:

 1. Det Cornu skriver är såklart korrekt, men problemet är ju att vänsterpartierna är för intellektuellt utmanade för att någonsin ha klarat att ta till sig den enkla vetenskapligt underbyggda sanning. Det strider ju mot deras vetenskapsfientliga ideologi.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, det är givetvis inte korrekt. Resonemanget bygger på en grov förenkling av keynsianska ideer om multiplikatoreffekter. Verkligheten fungerar inte på det sättet.

   Radera
  2. Om man köper det som står i texten som ren sanning har man tänkt för lite. Det är vinklat.

   Hur hög procent av omsättningen som går till det allmänna spelar roll.

   Och även helt självklart hur stor del av förädlingsvärdet som ligger inom Sveriges kontroll.

   Radera
 2. Nu har du inte tänkt hela vägen. Om man behåller pengarna istället för att konsumera får staten ingenting.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fel. Du har inte tänkt hela vägen. Bara om man behåller dem som kontanter. Har du dem på banken lånas de ut till andras investeringar och konsumtion, köper du aktier för dem säljer någon annan och använder dem till investeringar eller konsumtion osv.

   Radera
  2. @Max har delvis rätt, ditt resonemang kan man sätt på fosilbilar och egentligen alla konsumtion, du skriver i egen sak cornu och färgat av din tesla. Än om bra;)

   Radera
  3. Inte nödvändigtvis, Lars.

   Man kan tänka sig att pengarna spenderas på den av dig så förhatliga importen. Då får svenska staten inte in skattepengar, åtminstone inte i samma mängd som den annars skulle fått.

   På samma sätt är det inte alls säkert att ökad bankinlåning ger motsvarande utlåning. Utlåningen behöver inte vara begränsad av tillgång till insättningar, utan kan mycket väl finansieras med upplåning (utgivande av säkerställda obligationer) i ögonblicket då ett nytt lån beviljas.

   Det är alltså mycket, mycket "bättre" (sett ur ren skatteuppbördssynvinkel) att försöka beskatta elbilarna direkt istället för att hoppas att överskottet spenderas på konsumtion i Sverige.

   Radera
  4. Då är det bäst att staten tar 100% av allt i skatt, eftersom statlig konsumtion är bättre än privat.

   Radera
  5. Du försökte argumentera för att det inte spelar någon roll för statens skatteintäkter om man inte har kilometerskatt, för pengarna kommer in ändå. Men så är det alltså inte, staten för högst sannolikt in mindre pengar.

   Om detta är bra eller dåligt är en helt annan fråga.

   Radera
  6. Mycket av statens konsumtion lämnar landet. Får som bekant ej prioritera svenska företag när det gäller LOU. Argumentet att pengarna stannar i Sverige håller inte.

   Radera
  7. Jag skrev väl inget om var staten spenderar sina skatteintäkter?

   Det enda du hävdat är att statens skatteintäkter är oförändrade om vi har kilometerskatt eller ej.

   På liknande sätt kan man hävda att statens skatteintäkter är oförändrade om vi t ex avskaffar punktskatter på till exempel alkohol, tobak och bensin.

   Tror du att det är så det ligger till? "Staten får in degen ändå"?

   Radera
  8. Spenderas pengarna på t ex importerade varor så får staten in moms, eventuella tullar, samt att företaget som säljer varan tjänar pengar, skapar jobb, betalar bolagsskatt, arbetsgivaravgifter etc etc

   Radera
  9. Skatter utom inkomstskatter är främst till för följande;

   1. Styrinstrument för förändra beteende för att uppnå viss effekt

   ja det var allt!

   När det gäller inkomstskatter:

   1. Aggregerad efterfrågan
   2. Fördelningspolitik
   3. Inflations-styrning

   Först sist hittar vi pkt 4. Att staten behöver skatteinkomster för egen del. Men detta är förstås fel eftersom en suverän stat kan skapa sina egna pengar och kan aldrig bli insolvent.

   Radera
  10. Cornu(12:48); Som bekant behöver inte banken inlåning för att skapa lån. Banker lever som du vet på marginaler(och kreditvärdiga kunder), dvs alla lån finansieras av någon annan, t.ex centralbanken om nu inte andra banker vill låna tillbaka de pengar som på nytt skapat inlåning när krediten(pengarna) fördes ut ur banken(den s.k kallade penningmängdsökningen)till mottagarens bank.

   Radera
  11. Grunden för att motivera kilometerskatt på elbilar sägs av utredaren Chalmers m.fl vara statens minskade skatteintäkter. Ja så länge vi måste leva med art 104 i EU-fördraget(förlorad suveränitet) och överskottsmålet(är endast motiverat tack vare stora externa överskott...men det kanske går mot sitt slut?) etc så blir det väl en överbeskattning av elfordon. Det visar att man är fast i ett totalt feltänk.

   Radera
  12. Om man konsumera mer fritid är skatteintäkterna oförändrade då?

   Radera
  13. Vidare finns i tänket en direkt relation till Trafikverkets kostnader. Och kilometerskatt är ett sätt att låta bilkörande finansiera en del av de kostnader det ger upphov till.

   Radera
  14. Punktskatter på nämnda varor är till för att man ska konsumera andra varor inte dra in stålar till staten.

   Radera
  15. Tim: Så är det, likväl så ger punktskatterna ökade skatteintäkter till staten än om de inte hade existerat. Minskningen av konsumtion är inte tillräckligt stor för att motverka, i de allra flesta fall.

   Radera
  16. @iblandekonomi

   Att direktbeskatta något för dess direkta kostnader skulle kunna inbegripas i pkt 1 om styrinstrument ovan. Tyvärr tror jag staten sedan länge utnyttjat kassakor som bränsleskatt till annat!

   I övrigt så skulle jag vilja omformulera Cornu´s rubrik enl följande;

   "Kilometerskatt för elbilar är feltänk - staten kan skapa degen ändå"

   Enligt dagens mantra så ska ju "allt" bära sig självt, dvs finansieras. Så visst kostar elbilar också. Men låt skatten då spegla verkliga kostnader. Men det skulle inte förvånas om Global Warming-beskattningstankar även kommer att gälla elbilen......eftersom vi elen knappast är fossilfri.


   Radera
 3. Instämmer helt. Tyvärr förstår de inte sitt egna ekonomiska system och än mindre hur pengar skapas för investeringar(av den suveräna staten som försvann iom stabilitetspakten + överskottsmålet).

  SvaraRadera
 4. Sounds like supply side economics to me

  SvaraRadera
 5. Jag håller med om att elbilar inte ska skattas för hårt nu, innan de lyckats tränga ut omoderna diesel- och bensinbilar.

  Det sagt, vad har du för källa till att staten använder sina medel ineffektivt? Kan du visa något land med betydligt lägre skattesats som ger mer vård och har mer lyckliga medborgare än Nordiska länder, Frankrike m fl med hög skattesats?

  Faktum är ju att pengar som spenderas på privat konsumtion ger större utsläpp än offentlig sektor. Sedan måste även den minska sina utsläpp förstås.

  Det här med att skapa "riktiga jobb" är intressant, både utifrån att vi lever i en tid då allt mer automatiseras, och att du inte verkar tycka om offentliga sektorn och därför inte ser sjuksköterskor, barnmorskor (eller wetware-experter som vi borde kalla dem) som riktiga jobb?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Statlig skatt går inte till sjuksköterskor och barnmorskor. Det är landstingsskatten som går till det. Vill du ha fler av dem så är det inte statlig skatt du ska ha, utan fler personer i riktiga jobb som betalar kommunal- och landstingsskatt.

   Radera
  2. Jodå, har du missat att landstingen får pengar via det kommunala utjämningssystemet (dvs statsbidrag)?

   Landstingsskatten hade varit flera procentenheter högre utan pengar från staten.

   Radera
  3. Det blir väl lika med elbilarna som med dieselbilarna först får man rabatter sen blir dom miljöbovar staten gör som dom alltid gjort lurar folket sen straffar dom oss

   Radera
  4. De bidragen blir inte större för att staten får in mer skatt.

   Radera
  5. Du skrev "statlig skatt går inte till sjuksköterskor och barnmorskor". Jo, det gör de -- indirekt via statsbidragen. Får staten in mindre skatt kommer något att behöva skäras ned på allt annat lika, till exempel statsbidragen eller försvaret.

   Radera
  6. Varför ska staten kräva in skatt på transport med fordon över huvudtaget? Vilken moralisk rätt har staten att ta skatt på precis allt? Å andra sidan verkar det ju gå bra för Venezuela. Eller inte...

   Radera
 6. Om man redan har god ekonomi så konsumerar man inte mer bara för att man betalar mindre i bränsleskatt.
  Och hela resonemanget bygger på att de sparade pengarna konsumeras inom landet. Den som får en tusenlapp över kanske skickar efter en ny router från Danmark och då får inte staten särskilt mycket av den tusenlappen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har aldrig haft god ekonomi antar jag? Verkligheten är att visst höjer man sparandet, men också sina utgifter t ex i form av bättre kvalitet.

   Radera
  2. Men höjer man sina utgifter proportionellt?

   Radera
  3. Jo jag har och har länge haft god ekonomi. Om du inte vet vem jag är så sök på Mikael Nordström i din mailbox så ser du att vi haft kontakt förut och antagligen förstår du då att jag har god ekonomi.

   Radera
  4. Hoppas du unnar dig något, Mikael, och inte bara fortsätter på en students ekonomi eller var man nu kan sägas börja sin inkomstnivå.

   Radera
  5. Jo då. Jag köpte ett hus förra året kontant för 4,4 miljoner men i övrigt gör jag av med ca 600 000 kr om året. Betydligt mer än när jag var student och hur mycket jag betalar för bilen spelar mej ingen större roll.

   Radera
 7. Bensin, sprit och snus har högs procentuell skattesats.
  Restauranger, ruttjänster och gammelmedia har låg skattesatts.
  När konsumtion flyttar från ett område med hög skatt till låg sjunker den genomsnittliga skattesatsen.
  Då får staten in mindre pengar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och alltså får befolkningen över mer pengar vilket stärker ekonomin, skapar affärer och jobbtillfällen (vilka staten senare får in skatt ifrån). Att Sverige har att bra välstånd är inte för att vi har höga skatter. Det är för att vi har Luthersk arbetsmoral, kristen etik och västerländskt rättsammhälle som vi TROTS enorma skatter kan prestera välstånd.

   Radera
  2. Inte nödvändigtvis. Nästan hela kostnaden för bensin (ex skatter) går till t.ex. Norge och Ryssland. Om du för de sparade pengarna istället köper en pizza, har du istället betalat för pizzabagarens kommunalskatt. Skatten är högre på bensin, men intäkterna är inte nödvändigtvis högre i slutändan.

   Radera
  3. Precis. Om jag tankar diesel för 1000 kr så tar staten direkt 620 kr, om jag gör någonting annat för dessa 1000 kr så är det osannolikt att statens intäkter är lika höga. Statens inkomster kan då vara så små som 60 kr, om jag ex. köper mig böcker för dessa pengar från Amazon (som skickar dessa från ett lager utanför Sverige).

   Sedan är de negativa konsekvenserna av elbilar inte väsentligt lägre än med andra bilar, och kostnaderna för den infrastruktur som bilisterna ska bekosta är densamma.

   Radera
 8. Eller så köper folk knark och sex för pengarna. Lever loppan, bränner bilar och kostar samhället en otrolig massa pengar. Nej, det är för vår egen skull bäst om vi ge pengarna till Maggan.

  SvaraRadera
 9. Min spaning, eller spåning, är att staten kommer att införa batteriskatt.

  När vi alla sitter där i bilkön i varsin Tesla eller motsvarande bil med 500 kg batterier för 500 km räckvidd kommer till slut någon miljöbyråkrat att yrvaket skaka på huvudet: -Men vänta nu, vad är det här för lyxkonsumtion? Ni köper bilar med massor av batterikapacitet som nästan aldrig utnyttjas fullt ut. Det här måste vi slå ner på!

  I vissa länder, exempelvis Italien och Frankrike, har man länge straffbeskattat fossilbilar över en viss slagvolym eller effekt. Jag förutspår att detta kommer att hända på batteribilarna också. Det är bara en tidsfråga.

  SvaraRadera
 10. En elbil orsakar väl lika stort slitage på befintligt vägnät och är väl lika beroende av att nya vägar byggs? Jag håller med om din grundsats att skattetrycket genrellt borde sänkas i Sverige, dock kan din argument för att elbilar skall vara skattefria enkelt skjutas i sank med argumentation liknande min ovan..

  SvaraRadera
 11. "Ända fram till budgetåret 1980/81 var bensinskatten öronmärkt för olika ändamål inom trafikområdet, såsom byggnation och underhåll av vägar. Idag finns ingen sådan koppling utan de intäkter som bensinskatten genererar går direkt till den gemensamma statskassan."

  Är inte det svar nog till varför kilometerskatt kommer att införas? Skatteintäkter som inte är öronmärkta är vad alla regeringar är ute efter.

  SvaraRadera
 12. Elbil är ju lite speciellt att beskatta.
  Eftersom många i praktiken har möjligheten att till stor del bli "självförsörjande" på drivmedlet.
  I synnerhet de som har egnahem.
  Då kan kilometerskatt på enbart elbil lätt ge en viss dålig stämning för många.
  I synnerhet för de som bor på landsbyggden.
  Lite som folket på landet uppfattade hundskatten en gång i tiden.

  SvaraRadera
 13. Staten har kanske, i sin goda allvishet, plötsligt insett att elbilar över sin livscykel släpper ut minst lika mkt CO2 som fossilbilar, således utgör ett beteende som kan mediespinnas till att vara oönskat, och alltså kan straffbeskattas på detta vis.

  Sannolikt har inte postmodernisterna tänkt så långt emellertid, utan det handlar istället om ett enkelt fall av "degen ska in" tills staten övertar allt och det kommunistiska Utopia infaller.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med en producerad energimix på genomsnittlig EU-nivå behöver man köra ca 8000 mil innan man når CO2 break even med en elbil jämfört med en fossilbil. Dock har elbilar betydligt längre livslängd än så. Speciellt den rostfria Tesla med lätt utbytbara batterier torde överleva många fossila livslängder. Är nog bara konsumentens nycker som begränsar livslängden.

   Radera
  2. Hur många mil måste en fossilbil köra innan den når CO2-break even? Frågar åt en kompis.

   Radera
  3. Tja, om 8000 mil stämmer så har ni en poäng, definitivt. Jag är tveksam till om det stämmer, iom CO2 kostnader för exvis solceller och vindkraftverk, inkl baseffekten som krävs för dessa, inkl rysk gas och tyskt kol. Osv. Speciellt alltså i Sverige med avvecklandet av körnkraften i åtanke.

   Radera
 14. Det där argumentet fungerar ju för alla skatter.Hursomhelst kommer skatten att höjas när Svensson köper elbil.

  SvaraRadera
 15. Slitaget på befintlig väg och utbyggnad av vägar etc betalas inte av fossilskatterna. Vanlig myt. Det är fordonsskatten som går till vägar. Fossilskatterna går rakt in i statskassan och används sedan till politikernas hobbyprojekt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Cirka 60 miljarder tas in som skatt på bilkörande. Det motsvarar ungefär hela Trafikverkets budget, där knappt hälften går till de nationella vägarna.

   Dock är de nationella vägarna bara en lite del av det totala vägnätet, så den totala kostnaden för vägnätet i Sverige är betydligt högre, och det skulle inte förvåna mig om de 60 miljarderna som bilisterna står för inte räcker på långa vägar till vägnätets utbyggnad och underhåll. För att se totalkostnaden behöver man sammanställa alla kommuners utgifter för vägtrafik, vilket jag inte vet hur jag skulle bära mig åt för att göra.

   Man kan argumentera att det i själva verket är innevånarna i den egna kommunen som betalar de bilkörandes kostnader, men att dela upp detta i stat och kommun blir mest ganska fånigt. Det är lätt att genom lagstiftning ändra förhållandet mellan kommunal och statlig skatt och förändra flödet av pengar mellan stat och kommun på motsvarande sätt.

   Radera
 16. Problemet tror jag, är att folk i allmänhet har dålig koll på ekonomi. Politiker kan i princip hitta på vilka korkade skatter som helst (kemikalieskatten) och folk sväljer det, eller så bryr de sig inte. Lite som när jag pratade räntor med en på jobbet häromdagen och fick höra "men räntan är ju på normala nivåer nu!"....

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Daniel Valsberg: Vilken räntenivå är normal, och varför tycker du att just den nivån är normal?

   Radera
  2. I en marknadsekonomi är en normal räntenivå lika med inflationen plus en viss marginal. I en marknadsekonomi ska det vara förenat med en kostnad att låna och en intäkt att spara när hänsyn tas till inflationen. Den sovjetekonomi som vi lever i nu med kraftigt negativ realränta, har inget att göra med marknadsekonomi.

   Radera
 17. Så fort vi med lägre inkomster köpt el-bil kommer skattekuvertet innehålla km-skatt eller liknande. Finns det någon mer idiotisk skatt än lagfarter för hus ex bestraffning av vissa för att skatta redan skattade pengar minst två gånger. Elbilarna blir aldrig skattefria mer än en kort tid tror jag.

  SvaraRadera
 18. En av punkterna till att gå över till el-bil är att just spara pengar. Skatt på bilen (baserat på bilens vikt) räcker!

  Dessa pengar ska sen då gå till att utveckla vår väg-infrastruktur.

  Om en person nu lyckades spara nån krona per månad genom att gå över till el-bil, ja då ska detta gynnas, inte skattas hårdare.

  Om nu svenska staten får in mindre pengar pga utebliven skatt pga minskad försäljning av fossila bränslen, då ska inte detta kompenseras på nått sätt utan ses som ett positivt resultat av en lyckad miljöpolitik!

  SvaraRadera
 19. @Cornu, angående pris på en Tesla 3 så spår din bloggranne via ett gästinlägg samma pris som jag räknade på
  "Om vi räknar att en Tesla Model 3 kommer kosta från 420 000 SEK i Sverige (kan bli något dyrare eller något billigare)" - olja för blåbär

  SvaraRadera
  Svar
  1. Otänkbart, sorry.

   Läs mer insatt här, och sedan dess har kronan fallit rejält.

   http://teslaclubsweden.se/vad-kan-model-3-komma-kosta-i-sverige/

   "Jämför man Teslas priser i svenska kronor mot dem i amerikanska dollar kan man tyda ett mönster. Om vi räknar om priserna i dollar till svenska kronor enligt rådande dollarkurs, lägger till 25% moms, 5% importskatt och 100,000 kronor för frakt av bilarna från USA, hopmontering i Tilburg, Nederländerna, och kostnaden för vårt unika svenska vagnskadegaranti får vi ungefär de svenska listpriserna för Tesla Model S. För den större och tyngre Model X är det ca 130 tusen kronor som tillkommer för frakt etc isf 100. En mindre och lättare Model 3 borde därför få något lägre kostnad för frakt, montering och vagnskadegaranti än Model S, låt oss gissa runt 70,000 kronor."

   Radera
  2. Long range kostar 44 kUSD. Det blir således (44*9)*1.05*1.25+70=589 kSEK för long range Model 3, utan tillval. Short range blir (35*9)*1.05*1.25+70=483 kSEK. Tillvalen - autopilot och premium - som många kommer vilja ha drar iväg priset rejält. Åtminstone 100 kSEK till. Som ägare av Tesla kan jag säga att utan AP är det en helt annan bil (har haft lånebil utan AP vid service).

   Radera
  3. Så en long range med premium och AP landar på 689 kSEK. Bara 200000 under billigaste Model S (utan premium och utan AP).

   Jag har inte premium för övrigt.

   Radera
  4. Du blandar ihop mid-range med low-range, samt underskattar Elon (min gissning). Vi får se om 6-12mån, vem av oss som låg närmst

   Radera
  5. 100k i frakt, jo tjena. Hur tror du Dacia tjänar pengar?

   Radera
  6. Ändå är det just vad som gäller för Model S.

   Radera
  7. Ja och vinstmarginalen är 25%..

   Radera
 20. Staten är nog allra mest intresserad av att kartlägga folks resvanor - direkt från bilens GPS till Facebook (om de betalar, eller som överenskommelse mellan FRA och NSA).

  SvaraRadera
 21. Om nu pengarna ändå ska in: Varför inte med höjd årlig fordonskatt istället? Mindre byråkrati och missgynnar inte landsbygden. Användning av en bil är i de flesta fall en ekonomisk verksamhet som att åka till och från jobbet eller åka och handla där det är billigast och bäst. Om skatten tas ut som en klumpsumma bortfaller incitamenten att snåla med milen. Vilket borde innebära bättre rörlighet på arbetsmarknaden när folk lättare kan ta jobb som ligger långt hemifrån. Och även bättre utnyttjande av bostadsbeståndet. Om någon mils körning hit eller dit inte spelar så stor roll kostnadsmässigt är det säkert fler som kan tänka sig en mer lantlig bosättning

  SvaraRadera
 22. Kilometerskatt är dumt. Meterskatt ska det vara. Kopplat till tid och ett positioneringssystem så att en meter i rusningstrafik på en trång gata i storstad med god kollektivtrafik kostar x gånger mer än en meter i glesbygd med långt mellan husen och arbetsplatserna.

  Funktionen för kostnad per meter och sekund skall vara självreglerande och räknas ut beroende på hur stor efterfrågan på sekundmetern är.

  SvaraRadera
 23. Vad bra, då kan vi lägga ner all bränsleskatt, pengarna kommer ju in ändå!

  SvaraRadera
 24. Jag har nöjet av att nyligen skaffat mig den nya poppis flugan " IP TV " (det vill säga 9000 tusen TV kanaler från hela världen i ett år för endast 200 kronor)

  Detta gjorde jag för att enbart kunna titta på förbjudna Amerikanska Fox News HD kvalite med tillhörande riktad USA reklam som är helt soprent befriad från klimat vanföreställningar angående (livets ofarliga spårgas CO2) och den riktiga USA version av CNN som inte får sända över Europa via satellit.

  Summa summarum i USA får man Chevrolet och JEEP köttreklam varvat med kuddar samt täcken TV reklam, 😂 men ingen reklam om kasino ekonomi som i
  ( Demokraturen och ankdammen byhålan MSM bubblan Sverige. 😆 )PS jag njuter numera av skön sinnesfrid nu med mina nya förbjudna TV kanaler !!!

  SvaraRadera
 25. Det ska inte finnas ett självändamål att just fortskaffningsmedlet "bil" måste beskattas oavsett hur den drivs eller hur långt den kör. Såvitt jag har förstått så beskattades bilarmna från början för att dom slet på vägarna och sedemera för att dom skitar ner. Om dom inte gör det ena eller det andra längre så faller ju argumentet för beskattning!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, politiker gillar att vara generösa med andra människors pengar.
   Det kan hitta på en himla massa argument för att fortsatt kunna spendera dessa pengar.

   Radera
 26. Klassikern från Reagan passar bra in här:
  If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it.

  SvaraRadera