Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2018-10-23 09:22

Förmånsreducering är inte beskattning

Tillägg: MSB har nu svarat på bloggens frågor och skogsbrandspersonalen beskattas inte för sin kost och logi. MSB betalar ut extra pengar för att kompensera för beskattningen, eller i övrigt dras av i deklarationen och nettoresultatet blir noll kronor i beskattning för kost och logi.

Aftonbladet är ute och baktalar MSB för att skogsbrandsbekämpare ska ha reducering på det kost- och logitillägg de fått ovanpå sin lön. I väntan på att MSB svarar bloggen om vad det  egentligen handlar om går jag här igenom lite grovt vad som gäller vi arbete på annan ort. Att förmånsbeskattas är mer förmånligt för den anställde än att förmånsreduceras. MSB ska ej angripas för att följa lagen, utan våra politiker som stiftat dessa lagar.
Ett fordon hos räddningstjänsten.
Allt nedanstående är grovt förenklat. Som egen företagare använder jag redovisningsfirma som hanterar detta korrekt åt mig, detta är mina allmänna uppfattningar och inte nödvändigtvis exakt hur det bokförs juridiskt av redovisningsfirman.

Normalt när du jobbar på annan arbetsplats än din ordinarie och även sover över ska ersättning för dina merkostnader för detta betalas ut. Detta kallas normalt för traktamente

En annan variant är att arbetsgivaren betalar dina kostnader åt dig, t ex lunch, middag, boende. Arbetsgivaren kan till och med betala lunch eller motsvarande på din ordinarie arbetsplats om det är arbetslunch (t ex lunchmöte), resemåltid eller representation. Kort sagt betala de faktiska merkostnaderna. Vissa arbetsgivare med personal som reser mycket uppmanar sina anställda att lämna in kvitton på exakt allt de betalat för, som de inte skulle betalat själva om de jobbat på ordinarie ort. Alltså även en kaffe på pressbyrån. Sedan första januari 2017 är dock inte representation (intern eller extern) längre avdragsgill för företag, även om man upp till 300:- SEK per person och tillfälle får dra av momsen.

Traktamentet är idag 230:- SEK per dygn, plus 115:- SEK i nattraktamente. Detta ska alltså betala dina merkostnader. Inte alla dina kostnader, eftersom du hade behövt mat även om du jobbat på ordinarie arbetsplats.

Förmånen traktamente ska förmånsreduceras om arbetsgivaren står för kost och logi.

Nattraktamentet försvinner helt om du inte ordnar ditt eget boende, utan får det betalt via arbetsgivaren. Om du inte sover på en soffa hos en bekant så är det rätt svårt att ordna boende för 115:- SEK per natt själv.

Får du frukost blir förmånsreduceringen 46:- SEK, lunch eller middag 81:- SEK, lunch och middag 161:- SEK, frukost, lunch och middag 207:- SEK. Den senare helpensioenn  ger dig ett nettotraktamente på 23:- SEK för övriga merkostnader att inte jobba på ordinarie ort (fika?) efter förmånsreduceringen.

Förmånsreducering är alltså inte något som minskar din lön, utan minskar dina ersättningar för merkostnader.

För myndigheter som Försvarsmakten och MSB kan andra regler gälla vid t ex utlandstjänst.

Vad som verkar hänt är att MSB pga tidspress och överbelastning betalat ut full merkostnadsförmån (ev "traktamente") till de som bekämpat skogsbränderna, utan att reducera för faktisk kost och logi. Den administrativa bördan att hålla reda exakt på detta var antagligen för stor vid tillfället.

Således ska de anställda själva deklarera det hela och det blir då i praktiken förmånsbeskattning på traktamentet. Om det nu heter så i detta fall. Fick du t ex lunch ska du ta upp 81:- SEK som förmån att beskattas för. Fick du sova på en tältsäng ska du ta upp 115:- SEK som förmån att beskattas för. 

Detta är alltså reduktioner av merkostnadstilläggen, inte avdrag på den faktiska lönen. Personalen har alltså fått faktisk ersättning för mat och boende, även i de fall detta har ordnats åt dem. Att förmånsbeskattas för merkostnadstillägg är mer förmånligt än att få förmånsavdrag.

Man kan ju notera att detta är optimalt för de anställda. De får både ersättning och mat. Även vid marginalskatt på 50% blir det efter förmånsbeskattningen alltså 40:50 SEK kvar i plånboken, trots att den anställde fick mat. Hade traktamentena hanterats korrekt från början hade det blivit ett avdrag på 81:- SEK i minskat traktamente  och inte 40:50 i skatt.

Exempel: Lön 30 000 kronor, ger 21 000:- SEK efter skatt. Därtill betalades det ut 5000:- SEK i merkostnadsersättningar, men dessa ska nu beskattas som förmån, och 1500:- SEK försvann i skatt. Kvar efter korrekt deklaration är en nettoutbetalning på 24 500:- SEK. Hade arbetsgivaren istället stått för alla kostnader och reducerat ett traktamente korrekt från början hade nettoutbetalningen givet traktamente blivit 21000 + 23*antal dagar, dvs maximalt 21000+23*31=21713:- SEK. Det är bättre att förmånsbeskattas än att få avdrag på merkostnadsersättningarna.

Eventuellt har MSB pga tidspress använt sig av sina utlandsinsatsregler, och därav har denna situation uppstått.

Jag inväntar slutligt svar från MSB. Så länge killgissar jag att det handlar om bristande allmänbildning och kunskaper hos Aftonbladets journalister, som alltså inte vare sig kan ställa rätt frågor eller förstå vad de talar om. Alternativt avsiktlig desinformation för att baktala MSB.

Sedan måste man har respekt för att personalen absolut kan ha invändningar att förmånsreduktionen eller förmånsbeskattningen är samma för att sova på ett liggunderlag i ett förråd som på ett femstjärnigt hotell, eller att äta kall mat ur en påse ute i skogen kontra att sitta på restaurang med stjärna i Guide Michelin. Tyvärr kan man inte vänta sig stjärnservice i ett krisläge. Om man nu inte tillhör flygvapnet.

Det är också förståeligt att personal tycker det är omständligt att arbetsgivare dumpar över det administrativa ansvaret på den anställde att ordna upp i deklarationen. Givetvis borde arbetsgivaren ordna detta, men i ett krisläge - vilket sommarens skogsbränder var - hade man uppenbarligen inte tillräckliga stabs- och HR-resurser för att hålla koll på exakt vad varje person fick eller inte fick.

Dock, om kosten eller login är av undermålig kvalitet kan man yrka på reducering av förmånsvärdet i deklarationen. Det bör absolut gå att göra om man sov på ett liggunderlag istället för i en säng, och om man fick kall mat i skogen istället för att äta på en restaurang. Tyvärr måste den enskilde anställde göra detta själv i sin deklaration.

Om det är så att insatsplatsen av MSB klassats som ordinarie tjänsteställe ska förstås vare sig traktamente eller andra ersättningar utgå, och då ska man förmånsbeskattas fullt ut. Huruvida detta är vad som gäller vet vi inte förrän MSB svarar.

MSB måste följa svensk lag. Det är inte MSB som ska angripas, utan våra riksdagspolitiker, som klubbat lagarna.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

10 kommentarer:

 1. Känner ingen egenföretagare (inkl. undertecknad) som använder traktamente inom Sverige. Helt rimligt att det skall vara möjligt att arbetsgivaren betalar en kopp kaffe och en korv på en bensinmack medan jag kör till kund (blir ofta en dyr korv om man skulle använda traktamentes-reglernas avdrag). Den förmånsbeskattning som inträffar är som nämns ovan hanterbar (och mer rättvis).

  Huruvida fel begåtts av MSB vet jag ej.
  Att Aftonbladets journalister skulle kunna reda ut detta och förklara håller jag för osannolikt.

  SvaraRadera
 2. det blir ju emellanåt rätt absurt därför att Staten är så jävla rädd över att missa en endaste skattekrona.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Land ska väl med lag byggas. Allt annat öppnar upp nepotism och korruption.

   Radera
  2. Krångliga lagar ger krånglig byråkrati. Det öppnar upp för ineffektivitet och långsamhet.

   Radera
  3. Martin: visst, men så är man inte alltid så noga med att se till att upprätthålla lagen. Så det finns gott om utrymme för nepotism och korruption...

   Radera
 3. Diskussionen påminner till stor del om den diskussion som ägde rum i samband med att vi i Sverige för cirka 20 år sedan övergav det speciella sjömansskattesystemet och övergick till vad vi den gången närmast drabbade kallade "landskatt".
  I enlighet med lag och konventioner har sjömän mönstrade i svenska fartyg alltid haft rätten till "fritt vivre", d.v.s. bostad och full kosthållning ombord. Denna förmån var under tidigare skattesystem skattebefriad men blev i och med övergången till nuvarande skattesystem att betrakta som en beskattningsbar löneförmån. Detta innebar dock också samtidigt att värdet blev sjukpenninggrundande och pensionsgrundande.
  Undeer i dag vedertagna tjänstgöringssystem om 1 period ombord och en lika lång period ledig iland så har denna förmån i dag ett schablonvärde av 5.000/mån. Detta innebär alltså en höjning ovanpå normallönen om 60.000/år tillkommande sjukpenninggrundande och pensionsgrundande värde.
  Dessutom under ledighetsperioderna iland kompenseras för uteblivet fritt vivre med en så kallad beskattningsbar kostersättning om cirka 140/dag ovanpå normallönen.

  Systemet har fungerat alldeles utmärkt i de 20 år det varit i bruk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast över ca 40000 kronor får man inte ytterligare pensionsgrundande inkomst. Och sjukpenningen maxar väl på samma plats, ungefär?

   Radera
  2. Cornucopia: Tack för replik. Då att bemärka att lönelägen inklusive värdet av fritt vivre som av Dig ovan nämnda endast är aktuellt för cirka 25% av besättningsnumerären ... d.v.s. seniorbefälen. Manskapsbefattningarna som organiseras under SEKO-Sjöfolks avtalsområden samt de tillkommande juniorbefälen når inte upp till dessa nivåer.
   Dessutom tillkommer då det faktum att sedan ett antal decennier på lastfartygen i utefart, till skillnad mot på svenskflaggade fartyg i färjefart, så består manskapsnumerären till stor del av mönstrade på TAP, d.v.s. huvudsakligen filippinska medborgare anställda på särskilda avtalsvillkor ... där egendomligt nog dock ännu inte rests frågan om
   lönedumping och liknande.
   Tilläggas bör också att för i lönelägen överstigande de av Dig ovan nämnda ingår också pensiongrundande inkomst för de kollektivavtalade tjänstepensionerna i ITP vilka ej har det tak Du nämner. mvh

   Radera
  3. Och p.s. Jag glömde i hastigheten och lustigheten att nämna att sjukpenningen för sjömän är något speciell i det att, också det enligt lag och konvention, vid anställning för fartygstjänst så tillkommer det så kallade redareansvaret för sjukersättning vilket innebär att under sjukdomsperiod så erhåller sjömannen full lön från arbetsgivaren inklusive ovan nämnda beskattningsbara ersättningar upp till 150 sjukdagar.
   För denna lön har arbetsgivaren regressrätt från Försäkringskassan upp till sjukpenninggrundande ersättningsnivå.

   Radera
  4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera