Cornucopia?

Aktuellt

Vad är en expert i media?

I media figurerar det experter . De tas in i radio- eller tevestudion och de får uttala sig i skrivna artiklar. Men vad är egentligen  en ex...

2018-09-09 10:37

Valförrättningen och bör-krav

Valförrättningen i vallokalerna omfattas av ett antal bör-krav. Detta är för att det inte ska gå att sabotera valet och att valet ska kunna genomföras även om det blivit något mindre strul eller miss i en enskild vallokal.

Att bör-krav inte uppfylls gör inte valet illegitimt. Anti-demokrater kommer oavsett hur väl valet genomförs hävda att det är illegitimt - inte för att de älskar demokrati, utan för att de hatar den.
Vallokal i Halmstad klockan 08:48 nu på morgonen. Den röda tejpen är valsigillet, som precis anlände och ännu ej tejpats fast på valurnorna. Att urnorna ska förseglas är dock ett bör-krav och inte ett skall-krav, för att kunna hantera t ex förseningar som denna utan att valet stoppas.
I Sverige finns det 6004 vallokaler, där frivilliga mot en kortare utbildning och en låg ersättning agerar valförrättare. Dessa frivilliga är ofta, men inte alltid, lokalpolitiskt engagerade från olika partier, eller bara engagerade medborgare. Många är äldre och en tusenlapp i extra inkomst en månad kan vara värdefullt för svenska pensionärer.

Förrättningen omfattas av ett antal bör-krav. Dessa ska förstås tolka som skall-krav, dvs följas om möjligt. Men genom att de är formulerade som bör-krav går det inte att stoppa själva valet. Om det t ex är ett skall-krav att det alltid ska finnas valsedlar för vissa partier kan valet stoppas av att någon tar dessa valsedlar och springer iväg. Således är det ett bör-krav.

Ett konkret exempel vi ser på bilden ovan är bör-kravet att valurnan ska vara förseglad. Detta är inte ett skall-krav. Läs själv hos Valmyndigheten:
"Förteckningen över röstberättigade i valdistriktet, röstlängden, och valurnan där rösterna läggs ner, ska placeras så att de är skyddade men ändå väl synliga för väljarna. De ska aldrig lämnas utan uppsikt och valurnan ska vara stängd under hela röstmottagningen. Det är viktigt för säkerheten och förtroendet för valet att ingen annan än de ansvariga för röstmottagningen har tillgång till dem." Valurnan bör vara förseglad så att den inte kan öppnas utan att förseglingen bryts. Valurnan kan förseglas med en plastplomb eller säkerhetstejp."
Som vi ser här är skall-kravet att urnan ska vara stängd och inte lämnas utan uppsikt. Att den ska vara förseglad är däremot ett bör-krav. Skall-kravet på väl skyddade brukar vara att de står bakom valförrättarens bord och inte framför, så allmänheten inte enkelt kan komma åt dem.

Således kan inte valet stoppas lokalt av att någon tappar bort sigilltejpen eller förseglingsplomberna. Eller om dessa avsiktligt stjäls för att stoppa valet. Eller om innehavaren av sigillet krockar med sin bil och inte hinner till vallokalen i tid. Eller helt enkelt kommer för sent.

Ovan är ett sådant exempel fotograferat av en läsare. Valurnan var inte förseglad och personen som hade sigillet kom precis och lämnade över det. Valet kunde alltså ändå genomföras trots att sigillet anlände försenat.

Samtidigt är systemet säkert även för begåvningsvarierade. Det finns alltid flera valförrättare i lokalen, plus eventuella observatörer från allmänheten, förutom de som just röstar. Att öppna en oförseglad urna går inte att göra utan att andra upptäcker det. Så bör-kravet räcker.

Ser du dock en oförseglad urna, påtala detta. Tillägg: Dock verkar tolkningen vara att den bara förseglas om man måste avbryta och t ex utrymma lokalen. Om du misstror valförrättningen har du också rätt att sätta dig på plats som observatör, inklusive under den efterföljande rösträkningen.

Då kommer du t ex upptäcka att de kanske 7-10 rösträknande valförrättarna från olika partier såväl som engagerade medborgare alla måste räkna samma, för annars måste alla räkna om. Igen och igen tills alla räknat samma.

Även själva det fysiska istoppandet av valsedlar i valurnorna kan du observera hur det går till.

Eftersom vi inte har ett digitalt valsystem utan fysiskt, så går det utmärkt för vem som helst att granska att allt går rätt till. Misstror du systemet - anmäl dig till att själv jobba som valförrättare nästa val så kanske du lär dig något. Tills dess kan du sitta med som medborgarobservatör.

Kom alltså ihåg - bör-krav finns för att valet inte enkelt ska kunna hindras av antidemokratiska krafter. Därför finns det toleransnivåer i utförandet, även om bör-kraven förstås ska uppfyllas om det går.

Att bör-krav inte uppfylls gör inte valet illegitimt. Valsystemet är förlåtande för att inte stoppa valet. Med 6000+ vallokaler kommer det alltid inträffa saker som om det varit skall-krav hade stoppat valet. Samtidigt som systemet är förlåtande är processen mycket säker på grund av närvaron av flera av varandra oberoende valförrättare och den fulla transparensen som erbjuds medborgarna som medborgarobservatörer.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

71 kommentarer:

 1. Man behöver inte misstro systemet för att observera, det räcker med att vara nyfiken.

  SvaraRadera
 2. Jag får först i kön i min stockholmsförort i morse och fick då bekräfta att valurnorna var tomma i samband med att mina röster lades i. En trevlig påminnelse om att man tar processen på allvar. Det samma gjordes i de andra valkretsarna som röstade i samma vallokal.

  SvaraRadera
 3. Vad som är en skandal på bananrepubliksnivå är att klagomål mot valresultat eller valets genomförande hanteras av Valprövningsnämnden. Finns det en vänstermajoritet i riksdagen styr dessa även Valprövningsnämnden och tvärtom för högermajoritet. Då spelar det mindre roll att nämndens ordförande är domare. Vi kan alltså ha en situation där vi har en sittande sosseregering och vänstermajoritet i riksdagen men samtidigt ett mycket jämt val där det blir upp till valprövningsnämnden att fatta beslut om eventuella omval pga oegentligheter, omräkning av röster etc. Är det någon som litar på att socialdemokratiska politiker i ett sådant läge bara följer lagen och inte bryr sig om huruvida deras beslut medför att landet får en moderatregering?

  Jämför t ex hur krånglet vid presidentvalet i Florida då Bush valdes hanterades i domstolarna. Besluten överklagades via lokala domare hela vägen upp till delstatens Högsta Domstol för att slutligen avgöras i USA:s högsta domstol. I Sverige fattar politikerna själva dessa beslut. Bananrepublik?

  SvaraRadera
 4. 6004 vallokaler finns det

  SvaraRadera
 5. Tydligen var det miljöpartisten Max Andersson som fick stopp på idéerna om e-röstning. Han var den ende som bromsade, men så småningom vaknade också andra. Att han gjorde det bör vi vara tacksamma för, med tanke på hur lättmanipulerat ett datasystem är.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jupp, e-röstning är ren idioti. Däremot kan man införa elektronisk legitimation i vallokalen, det skulle höja säkerheten, men i övrigt ha dagens system med papper.

   Ett elektroniskt system går inte att ha insyn i för allmänheten och i slutändan blir det en siffra på en skärm, som kan manipulerats på ett antal platser. Du kan som väljare inte heller verifiera att din röst registrerats, det står bara på skärmen. Med fysisk röstning kan du observera hur valkuvertet stoppas ner i urnan.

   Radera
  2. Ja finns ju klara problem med olika elektroniska system. Det som skulle kunna vara en fördel vore att avskaffa valdagen och låta väljare uppdatera när de ändrar sig. Mer demokratiskt och man slipper utspel inför valet. Mer osäkert för riksdagsledamot som inte vet hur länge man har mandat, men det tycker jag man får ta som politiker.

   Radera
  3. Sant. Med elektroniska system skulle vi inte behöva ha val vart fjärde år, utan kontinuerligt.

   Radera
  4. Det ÄR ett e-system idag redan. Du lägger en papperslapp i en valurna, som sedan omvandlas till ett e-resultat. Manipulering kan ske överallt, även med fysiska lappar. Sker överallt över jordklotet. Bäst är om du ser din egen röst, då kan ingen manipulera DIN röst via anonyma förändringar. Och du kan vara anonym i ett datasystem.

   Radera
  5. Nej. Räkningen i varje valdistrikt sker manuellt. Räknarna kan kontrollera att de siffror de kom fram till är de som redovisas på Valmyndighetens webplats etc.

   Radera
  6. Varför inte avskaffa riksdagen i det scenariot?
   Motionerna läggs ut, och man har en vecka att logga in med bank id och rösta för eller emot.

   Radera
  7. För att någon måste jobba, att ha en välunderbygd uppfattning om alla motioner är mer än ett heltids jobb, därav att våra partier delar upp det i olika områden där inte alla fördjupar sig i allt.

   Radera
  8. "Nej. Räkningen i varje valdistrikt sker manuellt." Ja men någon gång görs rösterna om till e-system. Och bara för att man räknar för hand så är det ingen garanti för att slippa röstfusk.

   Radera
  9. Sparas inte valsedlarna?

   Radera
  10. Jo. De går till Länsstyrelsen som räknar en gång till.

   Radera
  11. Den paranoide kan ju rösta på ett eget påhittat parti, då går det att se på valmyndigheten efter någon månad om rösten räknats.

   Radera
  12. Desillusionerad:
   "Varför inte avskaffa riksdagen i det scenariot?"
   Ja, det är precis det man kan göra. Svenska folket kan rösta direkt istället.

   Radera
  13. Det stora problemet med e-röstning är att det inte går att verifiera att rösten lagts av egen fri vilja, att valhemligheten är intakt.

   I övrigt kan man göra det möjligt att granska. Man kan t.ex. verifiera att man har röstat eller inte eftersom sådana uppgifter väl är mer eller mindre offentliga, man kan också granska vallängden och endast röstberättigade röstat. Man kan verifiera att antalet röster stämmer överens med antal röstande. Man kan även ha ett system där man bifogar kännetecken på valsedeln - då kan man verifiera att sin egen röst är räknad.

   Radera
  14. Angående avskaffande av riksdagen tror jag inte det är en bra idé. Det är bara en minoritet som är engagerade nog för att rösta på förslag och bara en minoritet av dessa som faktiskt har tid att sätta in sig i förslagen.

   Ett bättre förslag tycker jag är att man har direkt proportionellt representativt system med personval (här kan person vara både fysisk och juridisk så att de som önskar rösta på parti kan). De som bara får en röst kan anses företräda sig själv och få votera hemligt, de som får flera får röstvikt därefter, men måste votera öppet (då de företräder andra som har rätt att veta hur man voterar), eventuellt kan man ha så att man deklarerar ifall man ställer upp som representant för andra (på det att annars räknas bara en röst på vederbörande).

   Radera
  15. EVM som används i indien är riktigt omöjligt att hacka. Det baserar sig på en ROM / ASIC som är permanent inbränd från fabrik. Apparaten går altså inte att fuska med, även om man vill, och sedan plomberas apparaten utöver detta.
   Dessutom har den senaste modellen M3, en elektronisk plombering ungefär som krypteringsenheten i en bankomat som gör att den för alltid stänger av sig om man öppnar enheten.

   https://www.youtube.com/watch?v=Z9gdacMoeHM

   Denna borde vi ha i Sverige! Det blir siffror på en skärm, som man kan lita på!

   Radera
 6. På tal om demokrati finns en liten osäkerhet om vem som styr just nu.
  I en helt osannolik intervju i Aftonslasken säger Göran Persson att det egentligen är han som styr. Ni vet, vissa statsministrar inklusive Löfvén, har ibland kontaktat exstatsministrar for råd, Löfvén har till exempel talat med Ingvar Carlsson.
  Så funkar det inte riktigt i detta fall.
  Citat från artikeln:

  - Hur ser din kontakt med Stefan Löfven ut?
  – God, sporadisk, och helt styrd av Stefans behov. Jag ringer någon gång och har någon synpunkt på ett och annat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Frågan är väl om det har med verkligheten eller hans grandiosa självbild att göra. Eller om hans enorma kroppshydda gravitation helt enkelt påverkar Löfven.

   Radera
  2. Sveriges svar på Idi Amin kanske.

   Radera
  3. Varför tror du Löfven styr? Juholt blev vald till partiledare genom partiomröstning. Eliten hade misslyckats få fram sin. Då aktiverade man sina redskap inom media och det kom en serie med förtalskampanjs artiklar om Juholt. Ganska banala och lögnaktiga artiklar som skrevs med 3 dagars intervall tills Juholt gav upp som partiledare. Sedan stoppade eliten in Löven som utför deras jobb och instruktioner. Samma med Centern. En 27 åring har inte den maktbas som behövs för att bli partiledare. Hon är utsedd att vara galjonsfigur för partiet. Och sådär går det på.

   Radera
  4. Det intressanta med Juholt var att ingen tidning, eller annan media, gick ut och försvarade Juholt. All media var totalt styrt från en maktgruppering. Väldigt otäckt för en s.k. demokrati.

   Radera
  5. Ja, jag minns hur min handledare hos ödlemännen ringde upp mig och gav mig ordern om att inte försvara Juholt. Good times.

   Radera
  6. Haha! Men vem försvarade Juholt? Jag såg då inga stora krigsrubriker som försvarade honom under förtalskampanjen, då han skulle tas bort.

   Radera
  7. Han försvarades inte av det enkla skälet att han gjorde fel, hela tiden.

   Radera
  8. Är ni helt övertygade om att någon styr? Allting verkar ju ske mer eller mindre slumpmässigt.

   Radera
  9. "Är ni helt övertygade om att någon styr?"
   Det finns det alltid. Sen kan de som är längst ner kanske inte se helheten utan ser det som sker som kaos och slumpen. Tänk så här, i ett krig är det ofta kaos på slagfältet. Den menige soldaten ser slumpen och kaos. Generalen däremot ser hela fronten och styr var trupperna skall placeras och koncentreras för genombrott. Generalen kanske tom offrar förband för sin framgång. Något den meninge soldaten troligtvis inte ens är medveten om.

   Radera
  10. Jag hör gärna mer om de där ödlemännen. Kanske i nästa bok?

   Radera
  11. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  12. Framåt på skyltarna trodde jag var instruktioner till de som sätter upp dem så de får rätt sida synlig.

   Det är inte lätt att affischera, LO hade ju affischer som skulle vara upp och ner för några år sedan.

   Radera
  13. Det finns en bok om Juholt och tiden han blev borttrixad.
   "Partiledaren som klev in i kylan"

   Radera
 7. Vid en direkt förfrågan satte man endast en plomb på en låda med två lashankar. Jag vet inte om dessa lådor har gångjärn på kort eller långsidan. Plomben sattes på sidan som vetter mot valförättarna. Lådan var en plywood-låda av ljus typ. Källa: jag själv idag.

  SvaraRadera
 8. Kanske lite tidigt med en valtråd men så här tidigt är ju folk pigga och har inte gått på spriten än, med något undantag.

  Borde vara dags för Det Stora Tipset, med lite random bokpriser som bete.

  Vi som redan vet hur det slutade eftersom vi känner Soros får kanske inte ta emot priset när vi vinner, men det blir för äran istället då.

  M 17,5% efter en riktigt svag valrörelse
  L 7%
  Kd 6%
  C 9,5%

  Mp 4,1%, jo de kommer tyvärr att stanna kvar
  V 9,5%
  S: 23% katafuckingstrof

  Sd: 21%

  Övriga: 2,4%

  Alliansen 40%
  Svamparna: 37,1 %

  Trist att förstöra spänningen så tidigt, men som Persson sa, "du har ju låtit dem ha sitt lilla skoj ända till kl 11 på valdagen, i Katrineholm hade vi varit klara med rösträkningen vecka 26, i god tid innan industrisemestern."

  Hyran på valurnorna från Veolia gick ut i fredags, så ni som röstar idag slänger i vilket fall röstsedeln i en soptunna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja du får inte spoila vad vi bestämde i Bohemian Grove senast.

   Radera
  2. Kingen

   Det ligger nära det jag killgissar, men dra bort 1% från Alliansen och lägg det på S så har du mitt tips.

   Radera
  3. Annie har ju varit på topphemligt möte (enligt media) med Bilderberggruppen (och fått instruktioner?). Det är förmodligen därför hon är så osvenskt arg och gapig i debatterna.

   Radera
  4. Tack för resultatet Kingen, det uppskattas från oss som arbetar när resultatet rullas ut.
   Ni andra kan med andra ord ställa era Arboga 10.2 på kylning inför festnatten.

   Radera
  5. Elk:
   Gör man en lista på vilka svenska politiker som varit hos bilderberg på 2000 talet blir man förvånad:(från wiki och svenska tidningar).
   Reinfeldt: strax innan han vann valet.
   Löven: strax innan valet han blev statsminister.
   Lööf: för ett tag sedan.(dags för henne nu?)
   Även dessa politiker:
   Bildt. (Sveriges representant?)
   Borg (finanskrisen?)

   Radera
  6. Angåend Bildt. Har sett honom på tv och skrämma folk med vad som skulle hända om vi gick ur EU. Vet inte vad han gör i TV egentligen. Han är ingen svensk politiker och jobbar för icg. Men propagera för EU i TV gör han iallafall. Han hade gärna fått förklara varför alla storbanker i EU har tappat 85% till 99% av sina aktivärden sen 2007. De ser ut som döda patienters hjärtrythm på displayen. Se Deutsche Bank, UniCredit, Monte dei Paschi, CreditSuisse, Bankia osv. Näe EU ska vi nog hoppa ur. Billigare med handelsavtal. Norge har tydligen mycket billigare med samma fördelar.

   Radera
  7. Spartacus
   Alla de nämnda bankerna har skulder som det i princip inte går att få ordning på.
   Sen vad gäller Norge är väl vandringssägen att de betalar som för ett EU-avtal fast utan bestämmanderätt. Sen om det är rätt eller fel har jag ingen aning om.

   Radera
  8. Det är inte bara dom, det finns fler Barclays, RBS, Société Générale, jag orkar inte skriva fler. Men de flesta storbanker i Europa är helt slut. Bankerna är dessutom tätt förbundna, så de drar ner varandra vid eventuell kris. Irland dumpde alla förluster på folket, efter det Irländska Finansministern fick ett samtal från EU-Junker. Så nu roar sig varje Irländare sig att betala 3000/mån, gammal som ung(barn) till EU-banker,( för evigt just nu?). Och dom får inte veta till vilka som betalar heller, för det är hemligt. Grekland får samma behandling, men mycket värre. Båda länders Finansministrar förklarar att lånen kommer aldrig kunna betalas tillbaka. EU har otroliga problem fastän 10 år har gått efter krisen 2007. Oroväckande faktiskt.

   Radera
  9. Det ska såklart stå: "Och dom får inte veta till vilka dom betalar till heller, för det är hemligt."

   Radera
 9. När första röstaren kommer öppnas valurnan och man visar att den är tom.
  Plomberingen använder man om röstningen avbryts under dagen.
  Om räkningen i vallokalen inte stämmer räknar man om EN gång. Stämmer det fortfarande inte antecknas detta och trolig anledning, sedan räknas det igen av länsstyrelsen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är väl så man gör ialla val över hela jorden. Ändå kan ett parti få 99,99% genom valfusk....

   Radera
  2. Nej man gör inte så överallt. Eller så har man ett liknande system men andra avvikelser som på Krim t ex. Man går bakom ett skynke och kryssar sin röst men sen måste man lägga lappen utan kuvert i en genomskinlig urna.

   Radera
 10. Det är tillåtet att fotografera och filma i vallokalen, till och med röstlängden. https://fragor.val.se/org/valmyndigheten/d/fotografering-i-vallokal/

  SvaraRadera
 11. Nu har jag röstat och själva röstningen verkar gå rätt till. Däremot var det många i lokalen som verkade obekväma/obeslutsamma när de tog röstkort och tog hela buntar från alla möjliga partier. Funderar därför om det inte vore bra att även ha bås för röstkorten?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Där är hela problemet. Alltid någon smått läbbig person som stirrar på valsedlarna man tar.
   Visst, att ta från alla eller skriva själv funkar - men alla vet ju vad det innebär för röst i de flesta fall.

   Radera
  2. Har för mig att Sverige kritiserats för att röstsedlarna tas helt öppet och att detta därför (äntligen!) kommer ändras till nästa val. Antar att de kommer finnas i båsen på något sätt. Även om det å andra sidan gör det svårare att kontrollera att ingen manipulerar sedlarna, roar sig med att rita på allas baksidor så de blir ogiltiga i räkningen. Kanske blir det automater av något slag?
   Korrekt förfarande är väl för övrigt att plocka på sig en sedel från varje (rimligt) parti in till båset och sedan ta med sig de överblivna hem. Så lärde mina föräldrar mig att man ska göra i alla fall. Annars faller ju hela grejen med valhemligheten, om andra kan se vilken lapp du tar. Eller ta en blank och skriv partinamnet själv. Glöm inte att gå förbi din vallokal vid stängning och be att få några buntar överblivna valsedlar. Utmärkta som handlingslistor och komihåglappar, synd att slänga!

   Radera
  3. Hemlighetsmakeri behöver man bara om man tror att någon avser att använda information om vad man röstar på till något olämpligt. Personligen har jag inga sådana farhågor alls utan tar bara de lappar jag behöver för att rösta M. Hade jag levt i en diktatur skulle jag förstås varit lite hemligare.

   Radera
  4. Hade du känt samma sak ifall det var SD eller AFS det gällde?

   Radera
  5. Personerna i vallokalen ser jag för första och sista gången, varför ska jag bry mig om vad de tycker?

   Radera
  6. Absolut - så kan det ju vara, samma för mig. Det finns ju dock mindre samhällen där alla känner alla och avvikande åsikter inte underlättar vardagen.

   Radera
  7. Den största orsaken till att man har hemliga val är väl för att försvåra att du säljer din röst? Dvs att någon får betalt för att rösta på ett parti eller tvingas till det. När jag röstade i min lokal så stod röstsedlarna bakom ett skynke övervakade av en individ. Med tanke på det ovan så är det ett problem att man får filma i lokalen - detta gör att någon kan dokumentera hur de har röstat - dvs de kan sälja sin röst.

   Radera
  8. Äh! Det finns penna på bordet bakom väsen. Ta en blank sedel och skriv på dem var du vill rösta på. Funkar fint. Om man inte är rädd för någon plikt-fundamentalist som tycker man gör något fel ifall man röstar blank.

   Radera
 12. Välkommen in och titta på hur både röstningen och den efterföljande räkningen går till! Det är en allmän, offentlig och öppen verksamhet !

  MvH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fick du vara kvar i der Partei?

   Radera
  2. Att bli utesluten från SD är väl snarare en kvalitetsstämpel med tanke på vilka tokar som är kvar :-)

   Radera
 13. Hur mycket demokrati har vi egentligen kvar när det sitter några dårar på Brunkebergstorg, som har makt att göra oss alla fattigare, och som man inte kan bli av med hur man än röstar. Har penningpolitiken övehuvudtaget debatterats i denna valrörelsen? Att kronan ligger på krisnivå, när Sverige går som en Volvo ("exklusive återkallningar") eller var det en Tesla, har det varit uppe til debatt? Nån gräns får det vara för en riksbanks oberoende, om ett land ska kalla sig en demokrati. Det har till och med gått så långt att visa ledamöter i direktionen varit så berusade av makt, att de tagit åt sig äran av "högkonjunkturen".

  SvaraRadera
 14. Kan vara lite problem med valsedlarna, det är svårt att bevara valsekretessen när valsedlarna ligger synliga på ett bord, samtidigt måste man hålla koll på dessa så ingen saboterar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De stjäls ändå. I förra valet när det hänt i min vallokal såg förrättarna tämligen nöjda ut.
   Kan lösas genom att det syns på baksidan ifall ett ställ är tomt, men då kan man iofs byta ut mot andras.
   Hur som helst borde sedelvalet göras avskilt.

   Radera
 15. Mina förhoppningar för ikväll:

  - Karolinerna i AfS in.

  - Grönmöglet i MP ut.

  - Stefan Löfven meddelar sin avgång.

  SvaraRadera
 16. En tankte. Har flera gånger, även denna, röstat utomlands via post.
  Man beställer då ett antal ej namngivna underlag som sen skickas in, med eller utan valsedel. Man fyller i sitt pn och behöver två vittnen. Om jag ändrar mig är på plats på valdagen kan jag då rösta på plats, då stryks min poströst.

  Låt säga att "Putin" ber 1000 pers beställa 10 kuvert var, 10.000 röster. Man kollar sen var valdeltagandet är lågt förra valet (dvs sannolikheten är låg att röster kommer in på valdagen, för mest effekt).

  Man kan därefter kolla upp personuppgifter som man använder för att rösta.

  I små vadistrikt skulle detta få en stor effekt.

  Finns skydd mot en sån operation?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Personnummer är väl inte jättelätt att komma över? Fast har man en underrättelsetjänst kanske det går.
   Det samlar ju dock väldigt många spår i form av "vittnen" o.s.v.
   Då är nog valförrättare som i maskopi byter ut valsedlar i kuverten mot de partier de föedrar ett större hot.

   Radera
  2. Ehh, hört talas om tex Ratsit? Allas pn är offentliga. Ge mig ditt namn och adress så har jag ditt pn på 10sek.

   Har som sagt röstat och även varit vittne flera gånger, har aldrig blivit kontaktad för att verifiera om jag verkligen vittnade.

   Den som gör en sån här sak lär ju tänka till lite och inte använda samma "vittnen" till alla, då lär det bli misstänksamt.

   Radera
 17. Varför inte valsedlar där samtliga partier står listade, och så kryssar man sitt parti.

  Personval kan anges i fritext eller med ett av partiet tilldelat kandidatnummer.

  SvaraRadera