Aktuellt

Vad är det första du kommer göra när pesten är över och alla restriktioner och rekommendationer är borta?

En dag kommer Wuhan-pesten vara officiellt över och inte längre vara en pandemi. Restriktioner kommer vara lyfta, olika stöd försvunna och r...

2018-09-23 11:20

Utrikes födda riskerar bli fattigpensionärer

Medan allt mer fokus riktas mot de dåliga svenska pensionerna och fattigpensionärerna, så missas det att en stor andel - sannolikt överrepresenterade även om statistiken inte finns - av dessa är sk utrikes födda. Då dessa inte jobbat eller ens bott hela sitt arbetsliv i Sverige får de avsevärt lägre pension, inklusive att de inte ens får full garantipension.
Inte så mycket att se om man invandrat.
Det svenska pensionssystemet bygger på livsinkomsten i Sverige, vilket gör att utrikes födda inte får full svensk pension om de kom till landet i vuxen ålder, ens om de började jobba direkt. Når man inte ens upp till pensionssystemets nivåer, utan istället får den statliga garantipensionen, så får man inte heller full garanti pension om man inte bott i Sverige hela sitt liv.

En utrikes född som kommer från ett annat land i västvärlden, t ex som vanligast våra nordiska grannländer, får dock med sig pension från sitt tidigare hemland och kompenseras helt eller delvis denna vägen. 

Men kommer man från forna östblocket och kanske flyttade hit på 90-talet kan pensionerna från den gamla socialistiska tiden i princip helt vara utplånade av inflationen och valutaförsvagning, vilket gör att de pensionerna är försumbara ur svenskt perspektiv. Det samma gäller förstås om man flyttat hit från ett U-land, om detta alls hade någon allmän pension.

Statistiken är klen, då Pensionsmyndighetens officiella statistik bara sorterar på ålder och kön, men inte på sk utländsk bakgrund. Min Pension har dock en rapport med några år på nacken (PDF) där det konstateras att personer födda i utlandet har lägre pension än personer födda i Sverige. 

T ex skriver man följande om garantipensionen:
"Även garantipensionen påverkas om du inte varit bosatt här hela livet. För att få maximal garantipension ska du ha varit bosatt i Sverige 40 år som vuxen. [...] En förklaring till att diagrammet för utrikes födda har relativt sett fler individer med låg kompensationsgrad kan vara garantipensionen, vars nivå är kopplad till antalet år som individen har varit bosatt i Sverige. Färre år i Sverige ger lägre garantipensionen (SIC!) och då riskerar även kompensationsgraden att bli lägre. För den som bott hela sitt liv i Sverige ger garantipensionen ett bättre skydd mot mycket låg pension."
Den sk kompensationsgraden, dvs hur stor andel av din slutliga lön du sedan får i pension är lägre för utrikes födda i Min Pensions rapport från 2015 (?).
Median kompensationsgrad i procent för födda i Sverige respektive utlandet, uppdelat på samtliga respektive kön.
Enda slutsatsen är att utrikes födda med hög sannolikhet är överrepresenterade bland de sk fattigpensionärerna, då de har lägre kompensationsgrad. Har gruppen också lägre löner blir effekten dubbel. 50% kompensationsgrad på 20000:- SEK är lägre pension än 48% kompensationsgrad på 40000:- SEK.

Det behövs mer och detaljerad statistik, i synnerhet kring de sk fattigpensionärerna.

Med stora årskullar av asylsökande med uppehållstillstånd, sk flyktingar, så bygger vi upp en gigantisk grupp av framtida fattigpensionärer, i synnerhet som gruppen ofta har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Garantipensionen är 8 076:- SEK per månad. Har du bara bott 20 år i Sverige får du bara 20/40*8076=4 038:- SEK per månad i pension. För att få 8 076:- måste du bott 40 år eller mer i landet efter 16 års ålder. Man ska förstås också betala skatt på garantipensionen. Är man gift är maximal garantipension 7 204:- SEK.

Kom också ihåg att garantipensionen inte belastar pensionssystemet, utan betalas direkt av staten vid sidan om pensionssystemet. Garantipensionärerna sänker alltså inte övrigas pension.

Vi bör ta med oss i debatten om svenska fattigpensionärer att en överrepresenterad andel av dessa antagligen är födda utomlands och alltså inte tjänat in till full pension. Men det behövs alltså mer och bättre statistik. Alla fattigpensionärer är inte gamla företagare.

Lite sifferexempel från Min Pensions rapport. Kompensationsgraden i median för individer med lön i intervallet 25 - 30 kSEK i månaden är för födda 1951 - 1959 hela 61.7% för de som är födda i Sverige. För utrikes födda är kompensationsgraden endast 53.3%. Pensionen blir alltså ca 15% lägre för utrikes födda i gruppen om dessa har samma lön och inte dessutom ligger lägre i löneintervallet.

Det finns förstås en lösning som utrikes född fattigpensionär, och det är att flytta tillbaka till födelselandet om detta är ett u-land. Då kan den svenska pensionen flytta dig från fattigpensionär till höginkomsttagare.

123 kommentarer:

 1. I det här sammanhanget ska man komma ihåg att flyktingar får full garantipension:

  "Om du har kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande kan du i vissa fall få räkna med din bosättningstid från ditt tidigare hemland som försäkringstid för garantipension. För att du ska kunna tillgodoräkna tiden från ditt hemland måste du ha varit bosatt i Sverige senast under det året innan du fyllde 64 år.

  Om du alltid varit bosatt i ditt tidigare hemland, och inte varit bosatt i annat land än Sverige efter att du kom hit, kommer du att tillgodoräknas maximal försäkringstid 40 år som krävs för full garantipension. Har du inte varit bosatt enbart i ditt hemland samt Sverige kan försäkringstiden bli lägre beroende på hur länge utlandsvistelsen varat i de andra länderna du varit i."

  Detta är ett intressant ämne där det finns mycket statistik att knåda med. Nivån för fattigpensionärer kommer nog alltid att anses vara "för låg", men kombinationen "garantipension + bostadstillägg + äldreförsörjningsstöd" bör väl ändå ge pengar nog till en dräglig tillvaro.

  Pensionsmyndigheten har varit inne på det här i en tidigare rapport, som är läsvärd. Asylinvandringens ekonomiska effekter på pensionssystemet. Där konstateras bland annat att kostnaderna för just garantipension, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg blir uppskattningsvis 10 miljarder kronor högre år 2070 just på grund av asylinvandring.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Garantipension är alltså max 8000 kr i månaden. Före skatt. Bara så vi vet vad vi pratar om här.

   Radera
  2. Frågan där är hur anhöriginvandrade räknas - räknas de som skyddsbehövande? Och de afghaner som bott i Iran har uppenbarligen bott i två länder och får alltså inte full garantipension.

   Radera
  3. 8 076:- SEK närmare bestämt. Om man inte är gift. Då är den 7 204:- SEK.

   Radera
  4. ... och dessutom stiger garantipensionen bara med allmän konsumentprisutveckling (KPI) och inte med löner. Man kan föreställa sig att sådant som fattigpensionärer konsumerar tyvärr stiger snabbare än KPI, och därav behovet att genomföra periodiska höjningar av just garantipensionen.

   Men det blir sänkt skatt för pensionärer i alla fall kommande mandatperiod, alltid något, och när trycket blir för högt kommer även garantipensionsnivån att höjas. Kanske i samband med att även avsättningen till allmän pension stiger, vilket också är något som är fullt möjligt under kommande mandatperiod.

   Radera
  5. Ja, det är en intressant fråga det där med anhöriginvandrare. Jag vet faktiskt inte. Kanske borde maila pensionsmyndigheten och fråga.

   Radera
  6. Verkar som om anhöriga framför allt får förlita sig på äldreförsörjningsstöd. En snabbgoogling visar att flera har ställt frågan, och pensionsmyndigheten har svarat.

   Missuppfattningar om äldreförsörjningsstödet

   Det relevanta i den länken är tabellerna med exempel på hur det kan se ut:

   "Garantipension och bostadstillägg
   Bostadskostnad 5 128 kronor, endast full garantipension som inkomst, inga tillgångar.

   Garantipension efter skatt: 7 070 kronor
   Bostadstillägg: 5 230 kronor
   Totalt efter skatt: 12 300 kronor"

   "Äldreförsörjningsstöd
   Bostadskostnad 5 128 kronor, inga inkomster, inga tillgångar.

   Äldreförsörjningsstöd för skälig levnadsnivå: 5 634 kronor
   Äldreförsörjningsstöd för bostad: 5 128 kronor
   Totalt (skattefritt): 10 762 kronor"

   Radera
  7. Människor som aldrig bidragit får i stort sett lika Mycket i pension som en låginkomsttagare. Även om jag försörjt mej själv och betalat skatt sedan 16 blir utfallet det samma i statlig pension ink bostadsbidrag.

   Radera
  8. Precis så är det, om man har haft låga inkomster osv så får man inte väsentligt mycket mer pension.

   Men det handlar snarare om att den svenska fördelningspolitiken utgår från att den som har det allra sämst ändå ska ha en hygglig inkomst (det vill säga golvet ligger nånstans kring 10-12 000 kr/mån för pensionärer).

   Det ser man tydligt i en av mina favoritrappporter, Orange Rapport 2017. Se sidan 25. Skillnaden är mycket liten för många, som du säger låginkomsttagare eller företagare eller deltidsarbetande får inte väsentligt mycket mer än garantipensionärerna.

   Det gäller med andra ord att spara privat om man ska ha högre ekonomisk standard som pensionär.

   Radera
  9. Det är 11 000 som Joakim Persson nämner som gäller i verkligheten. Min fru kom till Sverige tillsammans med sina föräldrar som flyktingar i början av 90-talet och nu när de gått i pension är det äldreförsörjningsstöd som gäller.

   Ett större problem är åldern. Det finns fler orsaker att uppge att man är yngre än vad man är, exempelvis min frus pappa är mycket yngre på sitt pass än i verkligheten för att undvika att värvas i Saddams arme. Han fick gå i pension när han var 72 och var då mycket mycket sliten.

   Radera
  10. Joakim Persson: Du och jag har tröskat detta ämne vid ett flertal tillfällen under mer än ett års tid. Av den anledningen faller jag ej denna söndagseftermiddag för frestelsen att åter dra igång nämnda tröskverk!
   Helt som Du säger är Orange Rapport 2017 synnerligen uttömmande och Din propå om privat sparande som garanti för pensionsnivå är helt korrekt och i linje med bakgrunden till 1994 års pesnionsbeslut i Riksdagen.
   Helt parentetiskt vill jag då samtidigt framhålla den tyvärr alltför tidigt bortgångne Sven Grassmans texter i ämnet. mvh

   Radera
  11. Jaså pizzaekonom Persson har till sist insett att massinvandringen påverkar pensionerna. Så lät det inte för några månader sedan. Välkommen till verkligheten.

   Radera
  12. Det går säkert att läsa vad jag skrev då, Isak. Jag har refererat till pensionsmyndighetens rapport flera gånger -- och du har uppenbarligen inte läst den för att inse den totala effekten på pensionssystemet.

   Radera
  13. JP

   Migrationen fördubblar statens kostnader för grundskyddet i pensionerna:

   https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6799941

   Radera
  14. Talar för att 50% av fattigpensionärerna alltså framöver blir invandrare.

   Radera
  15. SIWOTI: Stämmer bra, en ökning med 40 miljarder från nu till och med år 2060. Själva rapporten kan läsas här och är läsvärd likt den andra rapporten jag länkade till tidigare.

   En intressant sak man smög in i förutsättningarna i den rapporten är för övrigt att man plötsligt räknar upp garantipensionen med inkomster istället för med priser. Då är det ganska klart att kostnaden, bara av den anledningen går upp. Fast det är kanske ett rimligt antagande på lång sikt, även om reglerna alltså inte ser ut så idag.

   Radera
  16. Min svärfar gick nyligen i pension och han kom på 90-talet, har inte sett själv eller frågat så mycket men förstod det på tjejen som att han hade lite mer än 3000kr efter skatt. Visserligen var han också halvtidssjukskriven de sista åren pga dåligt hjärta och högt blodtryck men det är ändå skrämmande. Han är väldigt händig så nu knäcker han extra hos veteranpolen för att dryga ut kassan. Nästa år går svärmor i pension också... Som tur är har dom många framgångsrika barn att luta sig mot

   Radera
  17. låginkomsttagare som arbetar hela sitt liv behöver spara för att få en dräglig person. Tyvärr så är det kanske inte helt enkelt att spara några stora slantar om lönen varit låg.

   Har man arbetat ett helt liv så kan man tycka att i ett välfärdssamhälle värt namnet så borde man klara sig utan bostadstillägg och andra bidrag, annars anser jag det är ett politiskt misslyckande.

   Radera
  18. ""Om du har kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande kan du i vissa fall få räkna med din bosättningstid från ditt tidigare hemland som försäkringstid för garantipension."

   Vi vet ju ofta inte ens ålder eller vilket land flyktingen kommer ifrån, eftersom t.ex. pass saknas, så jag antar att det kan bli vissa problem att bevisa bosättningstid.

   Radera
  19. Så är det, fast i många fall är dessa personer ganska så unga och kan därmed kvala in den vanliga vägen.

   För äldre anhöriga är det som sagt äldreförsörjningsstöd ("socialbidrag för pensionärer") som gäller.

   Det svenska systemet innebär som nämnts i denna tråd ganska liten skillnad mellan t ex garantipensionärer och den som haft låg inkomst under sitt arbetsliv, helt i enlighet med hur systemet är uppbyggt.

   Det som sannolikt kommer hända nu när denna frågan fått uppmärksamhet är fortsatta skattesänkningar (nästan total enighet) plus höjd avsättning till framtida pensionärer via höjd pensionsavgift (här får man förhandla lite, för alliansen vill knappast höja arbetsgivaravgifterna och egenavgifternas totala storlek).

   Radera
  20. JP

   Tack för länken. I bilaga 2 så finns sammanfattat en studie från 2016 som visar att nettoeffekten på pensionssystemet är en kostnad på 800 000 kr per migrant. Intressant att detta så sällan nämns i debatten, man får lätt intrycket att det skulle vara tvärtom.

   Radera
  21. Intressant upptäckt, Somebody. Om än ej förvånande.

   För några månader sedan tjafsade jag och Persson här ovan om huruvida massinvandringen påverkar pensionerna eller inte. Persson hävdade då (förenklat) att det är vattentäta skott mellan "massinvandringskassan" och "pensionskassan". Förstås ett helt barockt påstående. Varje skattekrona som förslösas på massinvandringen hade kunnat användas till att förbättra pensionerna, det kallas alternativkostnad.

   Radera
  22. Isak: I korthet då för Din kännedom att Joakim Persson har fullständigt rätt i påståendet att där är "vattentäta skott" mellan inkomstpensionssystemet och socialförsäkringssystemet.
   Detta eftersom "inkomstpension" är en i vedertagen bemärkelse pension som är avhängig av vissa specifika regler för intjänande medan däremot det som kallas "garantipension" inte är en i egentlig mening pension utan att definiera som en "minimiförmån" d.v.s. vad vi tidigare benämnde "socialbidrag".

   Radera
 2. Begreppet "utrikes födda" är ett gummibegrepp som "sammanföser"/sammanlägger diametralt olika typer av människor från diametralt olika kulturer, religioner och språk.

  Dels den norske, holländske eller tyske tandläkaren med en kultur som är till förväxling lik den svenska.

  Dels med den analfabetiske jordbrukaren , kamel- . getherden från Somalia eller Afghanistan etc. och med en kultur, ett språk och religion som vida frånskiljer sig från det svenska.

  Glöm heller INTE bort att det även finns etniskt svenska fattigpensionärer som av en eller flera anledningar inte heller får njuta av ålderdomen.

  Sverige kan INTE vara en liten "socialbyrå" åt hela världen !
  Fråga dig också VAD de närmast snuskigt rika oljestaterna vid Persiska viken gör för sina kulturellt, religiöst och språkliga bröder och systrar...

  Och, alldeles oavsett från vilket konto garantipensionspengarna kommer ifrån så MÅSTE de på ett sätt ha betalats in ! Statens kassa är INTE bottenlös eller outsinlig ....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fråga dig också Lars HUR man kan resa tillbaka till ett land man "flytt" ifrån på sommarlovet för att träffa släkten...

   https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1163990?programid=3840

   Radera
  2. Nej, utrikes födda torde ju vara glasklart. Född utanför Sverige. Särskilt som vi inte har några kolonier eller flyttat gränser de senaste... 200 åren?

   Radera
  3. @Ben !

   Du har liksom aldrig reflekterat - dvs tänkt till - att begreppet "utrikes födda" är ett mycket luddigt gummibegrepp som innefattar diametralt olika grupper som inte har speciellt mycket gemensamt...

   En mer förfinad definition hade skiljt på Norden, Europa, USA, Japan, Kina etc.

   Radera
  4. Som sagt, det är definitivt inget gummibegrepp. Eftersom det är lätt definierat. Att man kan förfina begreppet innebär inte att det är oklart, heller.

   Radera
  5. Fast då borde ju afghaner kunna anpassa sig bättre än finnar till Sverige, de flesta talar ju ett indoeuropeiskt språk till skillnad från finnar?

   Radera
  6. Fast de flesta finnar behärskar redan svenska...

   Radera
  7. Den afgahnske "getherden" kommer från ett annat välfärdssystem och det är bortom arrogant att räkna bort detta, vilket tyvärr är standardiserat i Sverige.
   De har klanen, vilken omfattar alla former av välfärd, rättsystem och försvar.

   Vad de nu har i "pensionsunderlag" i klanen, är en bussines mellan individen och sin klan. Individen har ändå bl.a. lämnat sina getter åt klanen.

   Radera
 3. Bra, då får de en pension ialla fall.

  De siffror du ser på minpension som ligger under allmän pension kommer vid 65 ersättas av ett långfinger...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kan väl iofs vara ok lite beroende på vad man gör med det där fingret.

   Radera
  2. Nu är jag besviken på dig Ben Dover. Två fingrar krävs för omslutning.

   Eller kraftigare don efter person såklart.

   Radera
  3. https://paulsawchuk.files.wordpress.com/2012/10/the-monkey-paw.jpg

   Radera
  4. Är det en bild som jag inte bör öppna i kontorslandskapet?

   Radera
 4. SD ställer fyra krav för att släppa fram en regering och ett av dessa krav är bättre ställt för fattigpensionärerna, en grupp där många är utrikes födda. Hur ska MSM förhålla sig till detta?

  SvaraRadera
  Svar
  1. 1) SD har inte koll
   2) SD:s väljare har inte koll
   3) SD är populister
   4) SD säger det de tror ska få dem röster

   Således framställer man det som att fattigpensionärerna är etniska svenskar. Annars hade rasisterna bland deras väljare inte stött att fattigpensionärerna ska få det bättre.

   Radera
  2. Lars!

   Åk in till Göteborg och se VEM det är som samlar tomburkar och tomflaskor för att panta! Förutom s.k EU-migranter är det just etniskt svenska fattigpensionärer.

   De unga "gymnasisterna" med nya märkeskläder och Iphones gör det inte!
   Ej heller de unga mödrarna med många, mycket många barn och som talar dålig svenska..

   Radera
  3. Bengt

   Inga av de som nämns i det sista stycket uppbär pension.

   Jag killgissar att synen på äldre och hur de ska tas om hand (kommunen eller familjen) skiljer sig mellan olika kulturer. Kanske skjuter övriga familjen till pengar i vissa kulturer så att farfar inte ska behöva samla burkar (vilket för övrigt är en insats för miljön som många godhetssignalerare inte är i närheten av).

   Radera
  4. @Cornu - du inser att de fyra punkterna stämmer in på övriga riskdagspartier också.
   Just sayin'...

   Inte för att SDs kalkyler håller.

   Bästa motmedlet mot populister är att låta dem komma till. Brukar sluta i otillfredsställelse.

   Radera
  5. Hösten 2015 hade man stenkoll på allt och sa inte alls det man förväntades säga, inga problem vi klarar detta. Kulminerade på Munchenbryggeriet i oktober 2015.

   Radera
  6. Att komma till brukar väl sluta i tillfredställelse? Men ärligt talat så är det inte säkert att det blir så, det går ju alltid att skylla på att problemet var värre än man först trodde eller "deep state" eller nåt annat nät inte alla fått sina personliga enhörningar med extra glass på.

   Radera
  7. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
 5. Fattigpensionärer kan inte flytta tillbaka till hemlandet om det ligger utanför EU, eftersom de inte får med sig garantipensionen utanför EU. Äldreförsörjningsstödet är ännu svårare att få med sig utomlands, får man hoppas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kuckeliku: Garantipension vid flytt till annat land inom EU kan i framtiden bli omöjliggjord i enlighet med nytt regelverk aviserat från EU december 2017 att garantipension är att att likställa med "minimiförmån" d.v.s. socialbidrag som kan utbetalas endast till bosatt inom landet där utbetalningen sker. Sverige har i anledning av detta implementerat ett tillfälligt regelverk gällande t.o.m. 2019 för att säkerställa utbetalning intill dess. Vad som sker därefter är i skrivande stund ej fastslaget.

   Radera
  2. Förutsatt att man följer regelverket ja men redan idag hittar du rätt många garantipensionärer som helst som bor utanför EU. Dom har naturligtvis en address i Sverige för att få hem bostadstillägget och höja sin ersättning. I lägenheten bor någon släkting som betalar hyran. Det finns knappast resurser för att hitta alla dom fallen.

   Radera
  3. @Toni: Precis. Och ju mer regelverket skruvar fast folk hör samtidigt som det finns ingen lagligt lösning i sikte så kommer antagligen just sådana saker öka. Vilket gröper ur förtroendet för staten. Folk kommer göra det de anser sig behöva göra.

   Radera
  4. Toni Visnjic: Visserligen hörde jag uppgifter under 80 och 90talen om personer som återflyttat till dåvarande Jugoslavien och Grekland där fortsatt pension utbetalades trots att de var avlidna men att just det problemet därefter reglerades med s.k. årligt Levnadsintyg.
   Att skulle vara fallet som Du ovan gör gällande kan i och för sig så vara men jag har hittills inte hört talas om det och heller inte hört uppgifter om vad Pensionsmyndigheten i sådant fall har för avsikt att vidtaga för åtgärder. mvh

   Radera
  5. Och samtisigt: Om man nu är med i EU och har ett EU, varför inte göra det lättare att som pensionär bosätta sig inom EU, inte minst lite varmare trakter. Det borde vara i en del fall rätt vettig användning av pensionspengar och rättigheter.

   Radera
  6. Finns nog en hel del som är skenskrivna i Sverige men som i själva verket har åkt tillbaka till de länder de "flytt" ifrån...

   Inte minst det faktum att det i många bostadsområden är extremt många som är skrivna på vissa adresser. Dit går myndigheternas post som en betald "postman" ser till att vidarebefordra till resp. så det ser ut som om personen bodde där.

   Likaså med barnbidrag och flerbarnstillägg etc. Någon jämförande kontroll med om barnen verkligen går i skolan etc. sker INTE idag men hade säkert givit mycket intressanta resultat. Inga barn i skolan => inte några barnbidrag eller andra bidrag till föräldern.

   Dagens betalsystem idag kan ju gå in på ett konto och sedan vidare till ett annat konto helt automatiskt och så kan man använda sitt internationella bankkort i exv. Mogadishu eller Kabul

   Radera
  7. @chief karlsson: Det är väl inga problem med levnadsintyg. Man besöker ju oftast Sverige då och då på grund av barn/barnbarn/släktingar/vård eller dylikt. Jag känner till flera som lever så idag.

   Radera
  8. @Teheimar: Håller delvis med dig men problemet är ju att garantipensionen är anpassad efter svensk kostnadsnivå. Flyttar man med sin svenska garantipension till Makedonien har man högre inkomst efter skatt än 90% av befolkningen där. Detta kan man då uppnå genom att aldrig i sitt liv jobba. :)

   Radera
  9. @Toni: Sant. Men hur stort är just det problemet? Det kommer alltid finnas en del skarvningar. Jag tänkte mest på de som har låg pension i Sverige men skulle med exakt samma pengar ha en skälig eller tom bra pension i tex Södra Europa.

   Radera
  10. Bengt: det var inte länge sen en kvinna blev återbetalningsskyldig (tror det var på över 500k) då hon plockade ut bidrag för både barn och bostad i Somalia. Då hade hon inte bott i Sverige på många år!
   De kommer ju aldrig att få tag på henne igen och de pengarna kommer staten aldrig att få igen.
   Så visst går det att bo någon annanstans och ändå plocka ut pengarna varje månad.
   Det är ju inte första gången detta hände....


   Toni: +++++

   Radera
  11. Toni Visnjic: Jag finner ingen anledning ifrågasätta Dina uppgifter och om nu så skulle vara så finns här ju en omfattande uppgift för myndigheterna att dels utreda huruvida så är fallet och i så fall omfattningen av det hela samt inte minst att framtaga verksamma åtgärder för att komma tillrätta med det hela!

   Radera
  12. @Teheimar: Tror du inte att det hade skickat signaler till dom som vill komma hit och utnyttja samhället? Man tar hit släktingar som är 64 år som får garantipension och sedan flyttar tillbaka. Myndigheterna har inte dom resurserna och verktygen som krävs för att kontrollera vart dom befinner sig men samtidigt förstår jag poängen med att det hade blivit mindre belastning på samhället på andra plan: Fler hyresrätter, kortare vårdköer, mindre belastad kollektivtrafik o.s.v. o.s.v.

   @chief karlsson: I en perfekt värld hade det fungerat. Man får dock leva med vetskapen om att det finns en hel del såna fall som skattebetalarna får stå för. Jag är egentligen för lite högre skatter i utbyte mot att samhällskontraktet fungerar men när man inser att man inte får någon vård när man söker den trots att man betalar skatt (sjuksköterskan på VC hänvisar mig till den privata sjukvården då jag ändå jobbar och har råd att betala för det jag redan betalat för), måste spara till pensionen för att inte bli fattigpensionär och en del av skatterna går direkt in i fickorna till bidragsfuskare börjar jag ifrågasätta skattetrycket.

   Radera
  13. Ja, det är en viss skillnad att komma till Sverige när man är 20-21 som "Ante" eller "Emil" från forna "Jugoslavien", börja på bandet på Volvo en Måndag i November och efter 45 år gå i pension och då flytta tillbaka till släktgården i säg Montenegro

   Jämfört med att idag komma som anhörig och från dag 1 få pension...

   Till in på 90-talet stod det på Volvo vid TK-porten på administrationsbyggnaden "Anställningskontor" på svenska, finska och serbokroatiska

   Radera
  14. @Bengt: Ja både och. Problemet idag är att jobb som förmedlas av dom där "anställningskontoren" och att bara knacka på dörren och få ett jobb utan att ha andra kvalifikationer än arbetslust inte existerar längre. Sverige är idag ett samhälle där till och med ingenjörer går arbetslösa. Min kollegas fru är ingenjör. Hon har dock inte lärt sig svenska än och Engelska är hon dålig på då hon pluggade på Tyska (hon kan tyska flytande men det hjälper inte). Hon kommer förmodligen få jobb inom några år men det är bara ett exempel på hur mkt svårare det är idag. Av den anledningen bör man se lite allvarligare på det här med integration än vad man gör idag. Det är inte lika dynamiskt och enkelt längre. Ante och Emil från f.d. Jugoslavien hade förmodligen fått kämpa idag med för en anställning på Volvo.
   Tyskland har dock fortfarande förmågan att absorbera arbetskraft. Deras inslussningssystem är snabba och flexibla. Samhället tycker att Tyska lär man sig på jobbet. Det viktiga är att man jobbar. En stor skillnad mellan Tyskland och Sverige är kostnadsläget och därav det större utbudet av enkla jobb i Tyskland. Där kan man erbjuda en lön på 1200 EUR netto för ett enkelt jobb och det lönar sig att jobba då man ändå har råd att leva hyfsat bra med såna löner. I Sverige finns det som bekant knappa möjligheter till hyresrätt om man förmått sig att skaffa sig en anställning utan man är hänvisad till bostadsrättsmarknaden och då räcker inte lönen för att köpa sig en bostad.

   Radera
 6. Invandrarna klarar sig nog ganska bra på äldreförsörjningsstöd och bostadsbidrag så länge Sveriges ekonomi inte havererat. Vilket den förstås mycket lätt gör om man lyssnar till Olle Anderssons sirensång. En viss invandring kan vara bra för landet men blir den för stor så går det åt helvete. Det borde alla begripa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. USA, Kanada och Schweiz är väl enligt dig bra exempel på hur illa det kan gå om ett land öppnar för invandring.
   Undrar just vad ditt favoritland är. Kanske Italien eller varför inte Nordkorea. Där har vi länder som inte släpper in vem som helst över gränserna!

   Radera
  2. Eller Japan :D Svält och elände.

   Radera
  3. Japan är faktiskt ett jättebra exempel på ett mycket vackert och välfungerande land, men som har en ganska dyster demografisk utsikt och bland annat världens högsta statsskuld. Det är allmänt vedertaget att Japans situation skulle förbättras med en mindre restriktiv invandringspolitik.

   Japans statsskuld är en bra bit över 200% av BNP. Sveriges är numera under 30%.

   Radera
  4. @Joakim: Alla länder gynnas av invandring. Det är det ingen tvekan om förutsatt att dom kommer i arbete och att dom totala intäkterna dessa genererar till ekonomin > kostnaderna för integrationen och bidragen. Man kan dock inte lita blint på att vem man än tar in kommer vara en tillgång. Tror att folk beblandar flyktingpolitik med invandringspolitik. Ska man diskutera flyktingar så ska ha man ha det som ett särskilt ämne. Flyktingar tar man ENDAST med stora bokstäver emot av humanitära skäl eller så hycklar man. Invandrare tar man emot av ekonomiska skäl.

   Radera
  5. Så är det, Toni. Tyvärr blir de diskussionerna väldigt personliga och infekterade och fylls med anekdoter om hur "de andra" beter sig, det blandas som du nämner invandrare och flyktingar, med mera.

   Det som gäller nu är arbetsmarknadspolitik / integrationspolitik och vad man ska göra med den låga sysselsättningen hos framför allt utrikes födda kvinnor, det är en stor del av problematiken. Det _borde_ gå att lösa men kräver reformer som kan vara jobbiga för vänsterkanten att acceptera.

   Radera
  6. @Joakim: Om du syftar till integration av utrikesfödda flyktingkvinnor som kommit till Sverige p.g.a. flykt från krig och förtryck från länder där kulturen och samhället skiljer sig avsevärt från den svenska är det ju inte säkert att dom faktiskt vill jobba. Det beror ju på var man kommer ifrån också. Jag är ju som sagt uppvuxen i förorten och har hört klagomål från gifta män från afrika och mellanöstern som beklagat sig över sina fruar som tycker att det är mannens uppgift att försörja henne och att hon inte kommit till Sverige för att jobba. Integration fungerar bara om det finns ett ömsesidigt intresse till det. Jag tror att många är naiva i sin tro om att alla vill göra "rätt" för sig. Så är inte fallet.
   Ett annat problem är om man inte är yrkesutbildad eller har någon akademisk bakgrund och jobben som erbjuds på marknaden är av låg ersättningsgrad som inte skulle resultera i någon större skillnad kontra bidragsberoende kan det saknas motivation och incitament för att ens jobba. Kan själv sätta mig in i den situationen och det är inte roligt. Tänk att jobba hårt i ett fysiskt tungt arbete som ger en inkomst som räcker till ens fasta utgifter och ingenting annat jämfört med att kunna vara hemma med sina barn t.ex och få utgifterna betalda genom bidragssystemet. Det är svårt att finna motivationen i att kämpa. Håller du inte med om det?

   Radera
  7. Toni: Visst håller jag med om detta. Man måste jobba med incitamenten här, bland annat (dvs bidragstak, lägre skatt på arbete, motarbeta bidragsfusk, fler enkla jobb mm).

   Det ser inte bättre ut i resten av EU, utan det är intressant nog så att gruppen _utrikes födda kvinnor i Sverige_ har ungefär samma sysselsättningsnivå som gruppen _alla kvinnor i EU_. Det är en liten tröst och tyder på att det går att få till förändringar.

   Radera
  8. Jag antar att du Toni är medveten om att Sveriges arbetslöshet ligger något under genomsnittet i EU. Om invandrarna var så svåra att få i arbete som du verkar mena så borde väl vår arbetslöshet vara rejält mycket större med tanke på att vi tagit emot så mycket invandrare från MENA och Afrika.

   Radera
  9. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  10. Om du hade haft rätt "HMG" så hade Sveriges starka tillväxt, låga statsskuld och ökande reallöner varit närmast oförklarliga.
   Nu har ju du helt fel och den ekonomiska tillväxten i Sverige är just det faktum som skjuter ditt resonemang i sank!

   Radera
  11. @HMG , @Toni @Olle m.fl.

   Läs gärna artikeln nedan och speciellt raderna om att några långtidsarbetslösa kvinnor som gått en av AF betald kurs när det var dags för att presentera sig för potentiella arbetsgivare klädde sig på ett sådant sätt att de visade att de inte ville bli anställda

   http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/28-10-07-g%C3%B6teborgs-somalier-ett-folk-i-kris-1.1179853?noAccess=true&aId=1.1179853

   Radera
  12. @Olle: Det är inte tack vare flyktingpolitiken vi har stark tillväxt. Vi tar emot flyktingar av humanitära skäl. och så länge man tar det för vad det är så är det OK. Sverige var världens 4e rikaste land per invånare för cirka 50 år sedan med en nästan etnisk befolkning. Nu är vi på plats nr 12. Med den logiken har väl dom andra som ligger före oss tagit in 30 gånger mer flyktingar (typ Island och Danmark) och är således därför rikare men det betvivlar jag. Diskussionen är löjligt. Flyktingar som flyr krig ska vi hjälpa. Ekonomiska bidragslyckosökare ska vi begränsa intaget utav. Invandring är alltid välkommet ifall det finns ett behov av det.

   Radera
  13. @Bengt: Jo jar har läst den artikeln tidigare. Egentligen behöver man inte läsa den för att veta att det är så. Är ju uppväxt i orten till skillnad från många förstå-sig-på-are. Det är synd om dom som föds in i såna familjer med jobbiga förutsättningar och saknar förebilder och framtidstro. Det är inte deras fel egentligen utan föräldrarna och samhällets främst.

   Radera
  14. Ni är allihop naiva. Sverige är kört i botten.

   Radera
  15. Alla vet ju att problemet med invandringen o det som alltid åsyftas numera INTE är invandrare från Danmark, Norge Tyskland osv som tas in pga arbetskraftsbrist..
   Det är fullständigt meningslöst o fortsätta detta babbel om att "invandring är lönsam".
   Problemet är att vi öser in folk från mellanösten och Afrika... Det kan inte ha ungått nån vid det här laget! Ingen pratar om invandare från Norge... ingen syftar på den typen av invandring...
   Folken från mellanösten o Afrika ligger runt IQ nivåer på 70-85 i snitt... Det var särskolenivån för svenskar förr.. Eller iaf rätt till speciallärare.
   Det är läget i Sverige. Det är problemet med invandringen till Sverige senaste par decennier. Sluta dra upp massa meningslöst dravel om invandring generellt som aldrig nån syftar på ändå när det gäller Sveriges o även Europas problem...
   Dessa människor kommer aldrig bli "lönsamma" i våra typer av samhällen. Hur ni än försöker o vänder o vrider.

   Radera
  16. Olle Andersson "Hade haft"? Haha :) Det är helt otroligt vilken jävla bubbla en del sitter fast i fortfarande. Finns överhuvudtaget inget o diskutera i frågan ens. Finns inga tveksamheter. Är ren fakta.
   Sverige har inte byggts upp mha Afrika o Mellanösten, det vet du mkt väl. Annars lever du i en illusion. Däremot håller Sveriges samhällssystem på o haverera pga av belastningen dessa inkompatibla folk medför..

   Radera
  17. Alldeles oavsett ev. "lönsamhet" hos invandrare etc. så har de de senaste 35 åren kommit från en kultur som är svår för att inte säga omöjlig att integrera med den svenska och att anpassningen till Sverige och dess värden är noll och intet.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Inglehart%E2%80%93Welzel_cultural_map_of_the_world

   https://www.businessinsider.com/inglehart-welzel-culture-map-2014-7?r=US&IR=T&IR=T

   Radera
  18. Bengt Hansves Ja, givetvis är det mer än endast ekonomiska problem med dessa. De kommer äventyra hela vårt folks existens. De föder långt fler barn än svenskar. Svenskar som man istället uppumntrar till att bli indivudalister, byta kön o satsa allt på karriär istället osv. O därmed betala för utbytet dessutom. Det går att integrera enkilda individer. Men när de blir tillräckligt i många i antal så kommer de gå över till sin egen samhällsform som passar dem. Och som förmodligen delvis påverkas av genetik. Nåt som inte nödvändigtvis kommer fram på individnivå, men på gruppnivå.

   Radera
 7. Du sanningens ögonblick vi är 64 och 65 i år är sambos.fick besked nu en får 7.200 kr en får 9.200 kr innan skatt.vi har arbetat i låglöneyrke inte fått möjlighet till annat.vad har dom aktiva jobbat för att förändra för att få dräglig ekonomi vid pensionen.man måste inte vara sjuk för att inte vilja arbeta längre.men man kan tvingas arbeta sig sjuk för 2.500 kr i extra i komst i mån för att klara sina levnadsomkostnadernamn. Kan det va värt det för dom extra pengarna under ett år.vad händer annars tro.vi får väl se.

  SvaraRadera
 8. Har två bekanta som drabbats av detta en från eritrea har bott och arbetat här i ca 15 år pension ca 3500 efter skatt han får inte heller bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd eftersom att han fru fortfarande jobbar och får försörja honom om några år går även hon i pension och hon har inte heller bott här så länge så hon får full pension så när hon blir pensionär får de både äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg. Har även en annan bekant med mycket låg pension han är visserligen svensk och har jobbat i Sverige i hela sitt liv men under många år jobbade han som chaufför åt en ambassad från ett afrikanskt land och de åren räknas som om att han hade bott och arbetat i det afrikanska landet när det gäller pensionen. Kan tillägga att när han jobbade där så tyckte han det var skitbra eftersom att han fick skatta efter det landets skattelagar men nu kommer det surt efter

  SvaraRadera
 9. Fasa ut statlig pension. Vill man ha pengar på ålderns höst får man spara - privat eller i pensionsförsäkring.

  Vill man ha ett statligt skyddsnät i botten, så finns ju socialbidraget (inkomstfösäkring)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jaha och hur ska man veta hur mycket man ska spara? Beloppet blir ju ganska olika beroende på om man blir 67 eller 92 år gammal.

   Radera
  2. Ja, det är ett problem att finansiera den där "utfasningen" av allmän pension.

   Dagens pensionsskuld enl ovan refererad "Orange rapport" ligger i nuläget på ungefär 9 000 miljarder kronor i vad man kan kalla för "pensionslöften".

   Den som är 64 år, till exempel, blir knappast glad om du nollar den intjänade pensionen i detta fall då man knappast hinner spara ihop bortfallet! Hur hade du tänkt att det skulle gå till i praktiken?

   Radera
  3. Gladiatorsoel med grå pantrar?

   Radera
  4. "Jaha och hur ska man veta hur mycket man ska spara?"

   Skaffa en pensionsförsäkring om du inte tror dig kunna spara ihop så mycket att du kan leva på avkastning av kapital

   "Ja, det är ett problem att finansiera den där "utfasningen" av allmän pension."

   Inte ett större problem än att kvar dagens socialistiska system.

   Vi har diskuterat det här förrut och förstår inte varför du hänger upp dig på hur utfasningen sker.

   De som är unga får teckna privat försäkring eller spara. De får ingen statlig pension, dock lägre skatt. De som precis ska pensioneras berörs inte av reformen. Resten som är däremellan får en mix av lägre skatt och lägre utbetalad statlig pension. Hur mycket de får betala i skatt beror på hur fort folk dör.

   Radera
  5. SäS: Utfasningen måste ta mycket lång tid, det är det som är min poäng.

   PPM är inget problem, men inkomstpensionens fiktiva tillgodohavande för den som är mellan 35 och 65 år ligger på mellan 0,5 och 3 miljoner ungefär per person. Det är denna grupp som måste lockas med rejält lägre skatt för att kompensera för en sådan ändring, och det är inte så lätt att finansiera. Har du gjort någon beräkning?

   Radera
  6. Klart han inte har. Ultralibertarianer kan inte räkna.

   Se på valfri ungcenter.

   Radera
  7. Tyvärr tror jag om du fasar ut statlig pension så tar du bort en av grundfundamenten för en national/välfärdsstat.

   Radera
  8. Försöket att reda ut dessa problem med den förra pensionsreformen (PPM, bromsen och allt det där) verkar ha misslyckats.

   Man kan också undra varför t.ex. Anders Borg tog bort de små möjligheterna som fanns att privat pensionsspara. Samt andra märkliga detaljer i pensionssparandet som mest verkar till för att dränera spararna på pengar snarare än se till att de kan finansiera sin pension.

   Sammantaget var det nog ett misstag att införa pensionssystemet. Ingenstans verkar det fungera utan att göra det till ett samhällsförstörande pyramidspel.

   Radera
  9. Man kan med viss rätt hävda att man i praktiken håller på att fasa ut pensionen. Åtminstone verkar många missnöjda med hur mycket de i slutänden får.

   En modell baserad på tvångssparande hade nog varit bättre. (Kanske i en slags kapitalförsäkring där man kunde äga sitt boende dessutom?) Eller något annat mer genomtänkt.

   Radera
  10. Det är lätt att klaga, absolut. Samtidigt har t ex tjänstepensionerna byggts ut en del, och privat sparande hanteras enklare via ISK (fast där har man inte kunnit låta bli att höja skatten, tyvärr). Även om det nya systemet verkar krångligt så _finns_ där en inneboende logik i att det finns ett golv och att högre inkomst resulterar i högre pension, samtidigt som pensionen blir mindre när t ex medellivslängden ökar.

   Men ja, privat sparande är viktigt om man nu vill ha en oförändrad levnadsstandard under pensionsåren.

   Radera
 10. 8 076 kr i månaden ofta utan att ha jobbat öht- inte illa! Motsvarar avkastningen på en ok förmögenhet, men det är ju tråkigt att behöva spara ihop till en sådan. Bättre att få en gratis.

  SvaraRadera
 11. Står tyvärr inte klart för alla att summorna i röda kuvertet talar bara om vad man kan få, inte skall få. Systemet fungerar bara så länge tillräckligt många jobbar och betalar nuvarande pensionärer. Tyvärr ganska ruttet att pensionssystemet är uppbyggt på detta sätt.
  Rekommenderar dessutom alla att ta ut sin allmänna pension snabbast möjligt, även om man jobbar. Lite mer skatt om man jobbar samtidigt. Javisst. Men då får man ut något iaf för hur det blir framöver vet vi inte. Och skatten blir mindre längre fram i gengäld. Och efter 60 kan vad som helst hända med hälsan. Pengarna går ju inte att överföra till anhöriga. Utom då PPm om man betalar för det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Summorna har förvisso ökat de flesta av de gångna 15 åren. Jag säger "de flesta" eftersom vi ju har ett balanseringsförfarande som just håller systemet stabilt över lång tid (se sänkningarna t ex 2010/2011 och 2014) -- och nuläget ser rätt bra ut.

   Standardrekommendationen brukar vara att kalibrera pensionsuttagen så att man ligger under gränsen för statlig inkomstskatt. Är man t ex 65 år gammal och ska planera sina uttag tycker jag det är så man bör göra.

   Visst kan man drabbas av dålig hälsa, eller så är man fortsatt pigg och frisk upp i 80-årsåldern, vem vet.

   Radera
  2. Joakim Persson: Endast som en parentetisk anmärkning att en ytterligare kalibrering för dem det kan bli aktuellt är att synkronisera med möjligheten till bostadstillägg.

   Radera
  3. Ligger naturligtvis i statens intresse att skall vänta så länge som möjligt med att ta ta ut pensionen. Skulle kosta stora pengar om alla konsekvent tar ut vid 61. (eller om det blir 62?). Handlar också om vad man kan göra för pengarna. Vissa kan investera med bra avkastning. Och skatten blir om sagt lägre senare så skillnaden är inte stor.
   Sen om man är 65 och ska gå i pension så får man naturligtvis räkna och värdera olika alternativ utifrån sin egen situation.

   Radera
  4. Nja, det kostar ju inte mer när du tar ut pension tidigare, så länge du inte lever längre än förväntat. Din utbetalning per månad blir ju mycket lägre vid 62 års ålder än vid 66 -- och skatten blir högre, så man kan på så sätt säga att staten indirekt tjänar på att du tar ut pensionen tidigare.

   Som exempel, om man är född 1950 och gick i pension vid 61 års ålder så blev delningstalet cirka 19. Väntade man till 66 års ålder blev delningstalet cirka 16, och vid 71 års ålder cirka 13. Vid de senare åldrarna har man då mer fiktivt kapital / pensionsrätter, som ska divideras med ett mindre tal.

   Men jag är med på hur du menar. Även om man får ut en mindre summa vid tidigt uttag av inkomstpension, så kan det ändå löna sig om man lever längre än snittet och dessutom lyckas investera eventuellt överskott.

   Radera
  5. Chief, där tar du upp en viktig sak. Bostadstillägget är synnerligen viktigt att ta hänsyn till när man gör sina pensionskalkyler. Speciellt som många har så dålig pension att det spelar in stort i totalen.
   Joakim: Nja får jag också säga. Går inte att säga så generellt. Tex om du inte kommer över statlig skatt. Och staten tjänar definitivt inte på att alla tar ut sin pension vid 61. Skulle innebära en kraftig påfrestning på pensionssystemet. Allt som inte innefattas av efterlevandeskydd skall man ta ut snarast. Om nu inte skatten blir ohemulig. Men det gäller nog få.

   Radera
  6. Bengt: Skatten på pensionsinkomster är ju i dagsläget betydligt högre under åren före man fyller 66, även under brytpunkten för statlig inkomstskatt. Det är det jag tänker på.

   Det skulle bli en potentiell kortsiktig "likviditetspåfrestning" om fler tar tidig pension, men det påverkar ju inte egentligen balansen i pensionssystemet -- man tidigarelägger ju bara betalningar som ändå hade inträffat.

   Radera
  7. Joakim, om du är kvar i tråden så är det givetvis som du säger mer skatt i början. Men å andra sidan mindre när man senare inte jobbar.
   Och "man tidigarelägger ju bara betalningar som inte inträffat" är just lite av poängen. Vi vet ju faktiskt inte om betalningarna inträffar, eller på utlovad nivå.
   Jag kommer iaf äta av kakan så fort jag kan.

   Radera
  8. Aha, du tänker så.

   När man väl nått 62 års ålder så kan man ju själv göra en sorts bedömning av utvecklingen i det allmänna pensionssystemet, till exempel genom att titta på storleken på buffertfonderna vs löften till pensionärer.

   Den siffran har faktiskt varit riktigt stabil den senaste tiden, och prognoserna har till och med blivit lite ljusare än de var för tio år sedan -- och då utgår jag från prognosen år 2007, ett högkonjunkturår precis före finanskrisen!

   Det gör att jag drar slutsatsen att för den som är på väg att pensionera sig, ser sannolikheten att få ut ganska precis det som utlovats rätt så hög. Jag ser inte alls att det skiljer sig jämfört med de som gick i pension för tio år sedan.

   Radera
 12. Jo, precis så är det för de som är födda utomlands och kom hit som vuxna.
  Det ställer till det på fler sätt.
  Deras barn blir ju tvungna att bidra till deras försörjning till viss eller stor del. Oavsett hur invidualistiskt samhället är så gör detta att barn till utrikes födda riskerar ha färre frihetsgrader om välfärldssamhället gentemot äldre inte riktigt håller måttet.

  Att flytta utomlands - eller rentav tillbaka till ett U-land som pensionär är väl möjligt i vissa fall. Men det är inte möjligt för alla. Sverige har ju invånare med ursprung i en rätt bred palett länder, varav en del är väl knappast välkomnande till sina exiler.

  SvaraRadera
 13. Garantipensionen belastar statens kassa d.v.s. skattebetalna i form av högre beskattning. Dessa pengar går till garantipension istället för privat pensionssparande och därmed belastar den pensionen också. :) Beror ju på hur man ser på det. Pengarna faller inte från himlen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett gammalt socialisttrick att att flytta fokus, någon annan betalar...

   Radera
  2. Var kommer då pengar ifrån? Vem som verkligen betalar får vi se när röken lägger sig.

   Radera
 14. SD har inte koll säger redaktören - möjligt att det är så men det har inte Alliansen eller Socialisterna heller eftersom de har gjort landet betydligt fattigare med sin migrationspolitik där allt fler ska dela på en allt mindre kaka, Sveriges intjänande förmåga är i avtagande, industrin blir mindre, när lånekalaset är över så kommer verkligheten i kapp - pensioner går som ekonomin, kronan, landet dvs dåligt, för 40 år sedan hade landet bra pensioner men idag bland EUs sämsta - det kommer finnas pensioner i framtiden också men utbetalningarna kommer att alltmer likna pensionsutbetalningar à la Latinamerika.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Försprånget efter andra världskriget är slut. Socialismen lyckades inte förvalta det denna gång heller.

   Radera
 15. Har inte S,MP och VPK redan löst problemet genom att locka hit 300000 nya svenskar? Visserligen kommer säkert många pensionärer men även många med höga utbildningar som är villiga att betala 60% skatter. Tror nog det ordnar sig...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som jag förstått det så är tanken att de nya svenskarna ska solidariskt finansiera våra pensioner liksom vi finansierat tidigare pensionärer. Detta har ju varit ett av skälen att ta in invandrare, både här och i andra europeiska länder.

   Radera
 16. Denna situation var given redan för 15 år sedan... fast vad kunde man göra åt det då - inget. Precis som nu.

  SvaraRadera
 17. Tycker vi ska införa Hunger games -Pension edition. Låt de gamla slåss tills en vinner.

  Tänk så här: släpp 8st 65+ åringar och en av de överlever.

  Då behöver vi endast betala ut 1 pension! Kör vi ett par sådana "spel" i veckan så har vi snart minskat behovet av pensionen till 90%

  de resterande 10% kan vi gott ge garantipension till tycker jag!

  Bra tv+ billigare för skattebetalarna. Win win.

  Ni som vill byta ut Ex on the beach mot Hunger Games -Pension Edition räck upp en hand!

  SvaraRadera
 18. "Sk. flyktingar", "Det finns förstås en lösning [...] och det är att flytta tillbaka till födelselandet om detta är ett u-land."

  Sicket svääärjevänligt språkbruk. Har du blivit svärjävän Lars?

  SvaraRadera
 19. En bekant som knappt arbetat alls får med bostadstillägg ca 10000kr efter skatt. Bostadstillägget är upp till 5000, beroende på hur hög hyra man har.

  SvaraRadera
 20. Det här är absolut inget jag oroar mig för.

  Utlandsfödda får idag... Förtur till bostäder före inlandsfödda. Tandvård till en promille av priset som en inlandsfödd får betala. Ekonomiskt stöd vid körkort som inte inlandsfödda får. Osv...

  Detta kommer fortsätta med barnbidrag, bostadsbidrag, och så klart pension. Inga konstigheter. Utmaningen blir endast kommunikativ, smyga ut det, som gjorts hittills, eller kalla det för "den jämställda transfereringsreformen, ett mer medmänskligt bidragssystem".

  Som du röstar får du ligga, (eller som du röstar blir du våldtagen).

  SvaraRadera
  Svar
  1. +1 Svenne ska inte beklaga sig. 100 % har röstat för mer mångkultur och demonterad trygghet för svenskar. Detta gäller även SD som numera är så urvattnade att de snarast kan liknas vid sossarna anno 2005.

   Radera
  2. Plus på den, okänd.

   Radera
 21. Man räknar med att en större del av de som är födda år 2000 kommer att fylla 100 år och det kommer att belasta pensionssystemet oerhört. Dessa personer uppmuntras att investera i aktier för dessa nu unga personer kommer att annars få en dålig pension även om de jobbar heltid fram till pensionen.
  Sugardad och sugarmom kommer nog bli vanligare. Fler kommer att flytta till Spanien, Portugal och andra länder där de får en bättre levnadsstandard.
  Folk i förorten kommer att fortsätta att sälja droger.

  Pensionsåldern kommer att höjas vilket innebär att fler kommer dö innan de går i pension.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fortsätter deprecieringen av kronan i samma takt som nu, är det långt ifrån säkert att flytt till Sydeuropa leder till en bättre levnadsstandard för dagens yrkesarbetande eller bidragsmottagare.

   Radera
 22. SJÄLVKLART kan man inte få full pension om man inte har tjänat in pensionen! Det gäller ju även inrikes födda. Om man inte har pension från landet man kommer ifrån, eller eget pensionssparande, så gäller "existensminimum". Man kan inte kräva/förvänta att leva gott när man inte försörjer sig själv.

  SvaraRadera