Cornucopia?

Aktuellt

Anmäl dig till Finanskursen med hedgefondförvaltaren Karl-Mikael Syding - fem procent rabatt med Cornucopia

Detta inlägg är publicerat i samarbete med Finanskursen . Om du mailar [email protected] och uppger CORNU eller anger CORNU i kontak...

2018-09-26 09:50

Oklarheter om beskattningen av bitcoin -

Skatteverkets regler för deklaration av bitcoin är oklara, och som ett resultat av att man inte har stöd av finansmarknadens aktörer utan är outsiders saknas uttalanden från faktisk skattexpertkompetens. Detta gör att regeltolkningen är osäker.
Vägledande dom behövs.
Bitcoin räknas som andra tillgångar hos Skatteverket, specifik kapitalplaceringstillgångar.
"Till kapitalplaceringstillgångar räknas egendom som inte kan karaktäriseras som personliga tillgångar som till exempel vissa nyttjanderätter, gruvrätter, immateriella rättigheter, copyrights, råvaror, terminer och optioner avseende råvara och kryptovalutor."
Även konst som förvaras i bankvalv eller motsvarande, och inte hänger framme kan räknas som kapitalplaceringstillgångar. Följande generella uttalande gäller för dessa:
"Verkliga anskaffnings- och förbättringsutgifter med mera för den sålda egendomen dras ifrån försäljningspriset på vanligt sätt. Det finns inte någon möjlighet att använda en schablonmässigt bestämd anskaffningsutgift. Om försäljningen avser egendom som är en del av ett samlat innehav av egendom med enhetligt värde, till exempel guld, ska genomsnittsmetoden användas för att beräkna avdragsgill anskaffningsutgift.[...]Kapitalvinst är alltid skattepliktig till 100 procent. Innehavstiden har inte någon betydelse. Kapitalförlust är avdragsgill till 70 procent oavsett innehavstid."
Inga konstigheter egentligen. Nettoförlusten på aktier är också avdragsgill till 70%. Men det är nettoförlusten.

Oklarheten uppstår i formuleringar kring vinster och förluster för kryptovalutor, där det står följande:
"Eftersom vinster och förluster för kryptovalutor inte får kvittas mot varandra fullt ut måste du redovisa vinster för sig och förluster för sig. Du summerar ditt totala försäljningspris och ditt totala omkostnadsbelopp för de vinster du haft under året och redovisar mellanskillnaden som vinst under avsnitt D på bilaga K4. Sedan summerar du ditt totala försäljningspris och ditt totala omkostnadsbelopp för de förluster du haft under året och redovisar mellanskillnaden som förlust under avsnitt D på bilaga K4."
Nu är de flesta som sysslar med Bitcoin inte skatteexperter eller traders, utan tekniknördar.

Tolkningen som sprids är att man inte får kvitta vinst mot förlust. Men tolkningen skulle lika gärna vara att man inte får kvitta vinst i Bitcoin mot förlust i Ethereum, utan bara till 70%. På samma sätt får man inte kvitta vinsten på Zorntavlan mot förlusten på Strindbergtavlan fullt ut mot varandra.

Det finns dock ett exempel längre ner på Skatteverkets sida om Bitcoin, som förtydligar att varje enskild förlust i Bitcoin endast får dras av till 70% mot vinster i Bitcoin. Jag är dock inte så säker på att detta verkligen gäller och att Skatteverket faktiskt har rätt här. Skatteverkets rättsliga handledning förtydligar inte heller något. Det är inte heller säkert att den som formulerat texten hos Skatteverket har tolkat det hela rätt, och detta är en myndighets tolkning. Det är inte samma som lagen.

Det behövs kort sagt ett riktigt beslut. Någon behöver dra detta till förvaltningsrätten, stödd av miljonavlönad skattejurist och pressa fram vad som egentligen gäller för Bitcoin. Tekniknördarna behöver skrapa ihop ett miljonbelopp och ta detta till rätten, hela vägen till högsta instans.

För övrigt, vilket jag påtalat förut - varje gång du köper något för Bitcoin ska du deklararera vinst eller förlust.
"Vid avyttring av bitcoin ska omkostnadsbeloppet beräknas enligt den s.k. genomsnittsmetoden (52 kap. 3 § IL). Om bitcoin har anskaffats vid flera olika tillfällen, ska man således beräkna ett genomsnittligt omkostnadsbelopp. Värdet på bitcoin ska räknas om till svenska kronor vid respektive anskaffningstillfälle i genomsnittsberäkningen."
Detta är inget konstigt dock. Det underliga är att förluster inom samma kryptovaluta inte får kvittas mot vinsterna fullt ut.

Om reglerna med endast 70% kvittning av varje enskild förlust inom tillgången verkligen gäller, så bör Kriminalvården bygga ett antal nya lågsäkerhetsanstalter när Skatteverket sätter efter folk som handlat Bitcoin. Eller så behöver kronofogden mer personal i de fall Bitcointraders deklararerar.

Själv gav jag som bekant bort mina Bitcoins 2011 och har aldrig ångrat det. Med skattereglerna blir i praktiken inga vinster möjliga då den trettioprocentiga skillnaden över tiden kommer leda till att man måste skatta mer än man ens har tillgångar om man gjort några affärer.

Slutsatsen är att Bitcoin ska endast handlas via börsnoterade derivat du kan handla inom kapitalförsäkring eller ISK. Aldrig "på riktigt" på grund av skattereglerna. Tills detta är draget till högsta instans.

Så länge kommer tekniknördarna få noll stöd av samhället, till skillnad mot aktiehandlare där det faktiskt finns starka institutioner som är måna om sina kunder. Något sådant finns inte inom Bitcoin. Kör man fuck the system så kommer man oftast upptäcka att man blir fucked by the system.

Som det står på sidan om bloggen tar jag inget som helst ansvar för några texter här på bloggen. Ansvar gäller oavsett bara efter påskrivet avtal om ansvar. Så tag inget jag skriver ovan som några som helst rekommendationer om hur man ska deklarera. Förlitar man sig på information på Internet bör man fråntas all beslutsrätt. Det behövs en mångmiljonavlönad skattejurist genom ett antal rättegångar för att bena ut frågan om beskattningen av Bitcoin.

Kom ihåg att det bara är en tidsfråga innan Skatteverket spårar alla som haft banktransaktioner med olika Bitcoinhandlare (=tagit ut eller satt in pengar), och sedan begär skatterevision av dessa personer. Har du inte deklarerat dina affärer blir det inte bara åtal för skattebrott, utan därtill ett straffpåslag på skatten (40%?).
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

10 kommentarer:

 1. När det gäller bestraffningen - kom det inte ett utslag i Europadomstolen (eller möjligen något slags EU-domstol, dessa är ju två olika saker) för ett par år sen gällande "dubbel bestraffning"? Jag vill minnas att detta ledde till att man inte både kan straffas för skattebrott och drabbas av skattetillägg. Vilket i sig inte leder till att man längtar efter att drabbas av något enskilt av de båda alternativen...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Antar att man lägger skattetillägget som böter på skattebrottet istället. Bara en formalitet.

   Radera
 2. Lagens andemening. Skatteverket 'bör' inte kunna hävda 70% kvittning - jämfört aktier mm. inom samma tillgångsslag.

  SvaraRadera
 3. Men om man köper crypto buy-and-hold så blir det väl bara skall på försäljningspriset - inköpspriset?

  Hur fungerar skatt på valutahandel? är det skatt på varenda transaktion där också?

  Hur gör daytradarna i aktiehandel som automatiserat köpandet och säljandet, skatt på varje transaktion ett par tusen transaktioner om dagen X 365?

  Det bör väl vara samma (eller är det kanske samma)?

  Ja dom som köper crypto har ju varit små fjuniga tonåringa (nästan) lite som med online poker och det är fan inte schysst att komma efter och slå ut dom permanent från livet. Visst bör dom ha tagit reda på reglerna men man är ju en målgrupp lite som killen som slapp betala tillbaka till försäkringskassan sina bidrag för han inte kunde svenska, dom förstår ju inte.
  Ett ansvar på skatteverket att kommunicera detta tycker iallafall jag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Enklaste scenariot är B&H som du nämner.

   Men det blir snabbt krångligt, som vi varit inne på flera gånger i liknande diskussioner. Linus har helt korrekt nämnt onlinepokern som ett liknande dilemma, där många såklart struntade i att deklarera i väntan på rimligare tillämpningar (dvs inte kapitalvinstskatt per vunnen pott utan på årets nettovinst, förutom inom EES där det är skattefritt).

   Fast egentligen handlar med dagens situation (som Lars nämnt i blogginlägget) att du ska summera alla vinster, betala 30% skatt, men du får _inte_ kvitta dess mot förluster, och förluster får du bara dra av till 70%.

   Det är klart oförmånligt för den som t ex genererar många transaktioner med små förluster eller som går break even eller endast med liten vinst.

   Och situationen blir särskilt spännande i nästa år, eller till och med under detta året för de som deklarerat sina vinster/förluster, på grund av de stora rörelserna för krypto.

   Sen kan man alltid krångla till det med specialfall där kryptotillgång A avkastar en kryptotillgång B som forkar till kryptotillgångar C och D som sedan säljs eller byts, men givet reglerna ovan bör det inte _egentligen_ vara något särskilt svårt att tillämpa, eftersom du alltid kan ta dig tillbaka till en kurs i SEK via t ex BTC.

   Radera
 4. Fin pudel - är ju precis detta jag argumenterat i motvind för. Och nu pratar du bara Bitcoin, det EXTREMT enkla caset.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har du något exempel på ett svårt case att studera?

   Radera
 5. Det är bara att konstatera att detta med skatt och Bitcoin ligger dig varmt om hjärtat Lars.

  Tänke bara påminna att du i gav bort Bitcoin till ett värde av 130000 i dagsläget. Hur förklarar du det för dig själv?

  SvaraRadera
 6. Tro mig, det är inget oklart i det här hur tillgångar som hamnar under andra tillgångar (52 kap. IL) ska beskattas.
  Individuella vinster ska summeras och individuella förluster ska summeras EFTER att de reducerats till 70% av förlusten.
  Om du gör en transaktion med 1 miljon vinst och 1 miljon förlust och gått +-0 är skatteunderlaget (vinst i SKVs ögon) 0.3 msek dvs du skattar 30% av det, dvs 90.000 sek.
  Mer troligt, du gör 100 affärer med 10.000 kr vinst (1 miljon) och 100 affärer med 10.000 kr i förlust (1 miljon) och samma skatteutfall gäller.

  Det är något som drabbat många inom råvaror och lär nu drabba många inom krypto.

  Sverige är unikt iaf i norden och europe med detta skatteförhållande.

  När lagen utformades var det några experter som ifrågasatte "dynamiken", det var i en SOU eller liknande som jag inte hittar nu, typ kommentar att riskerar slå omotiverat hårt eller liknande, men lagen gick igenom ändå. SKV har faktiskt bett politikerna om en uppdatering med anledning av detta nu mer akuta problem men den länken hittar jag inte heller just nu:(


  Ovan är fakta, nu gissar jag lite att förmodligen har det sin grund i svåranalyserade affärer som konst etc men kanske även fysisk råvaru och komplicerade OTC råvarukontrakt men är förlegat i digitala lättkontrollerade transaktioner samt standardderivat.

  Det finns utfall i kammarrätt och förvaltningsrätt som stödjer skatteverkets slutsats. Uppdatera gärna blogginlägg med informationen så detta är klart.

  En crowdfunding till Skatterättsnämnden i frågan borde vara intressant.


  SvaraRadera