Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2018-08-01 10:40

Klimatförändringarna och samfälligheternas tragedi

De globala CO2-utsläppen och klimatförändringarna är ett utfall av samfälligheternas tragedi (eng tragedy of the commons). I praktiken innebär det att inget Sverige gör kommer stoppa klimatförändringar eller minska de faktiska utsläppen. Däremot kommer vi skada oss själva  samt landets ekonomi och snarare bidra till snabbare ökningar av utsläppen med rådande politik. Enda lösningen är tvingande internationella avtal, och inte några svenska symbolåtgärder. Klimatet och utsläppen är globalt och lösningen finns bara globalt.
Smält fd inlandsis på Grönland halvkilometern närmast kameran.
Inom humanekologi är samfälligheternas tragedi ett vedertaget begrepp och illustrerar hur missbruk av gemensamma resurser gynnar missbrukaren, missgynnar de goda och i slutändan förstör för alla även om missbrukaren blir rikast på askhögen.

Samfälligheter är gemensamma resurser som delas av ett samhälle. Det traditionella exemplet är en samfälld betesmark för en by, som delas av tio bönder. Varje bonde har rätt att sätta ut en ko på betesmarken, som har bete åt just tio kor. Alla bönder får lika mycket mjölk från detta bete.

Så en dag bryter en bonde mot samfälligheten och ställer ut två kor. Alla de nu elva korna ger nu ca 9% mindre mjölk pga mindre bete per ko, och börjar magra av. Men bonden med två kor får 82% mer mjölk än de andra bönderna, och blir rikare än dem. 

De andra bönderna blir avundsjuka och börjar ställa ut fler egna kor, och så fortsätter det. En dag går det så många kor på samfälligheten att mjölken sinar, betet har trampats sönder och samfälligheten överges. Men bonden som först ställde ut en extra ko kommer ha mer pengar än de andra.

Detta är samfälligheternas tragedi. Den som bryter mot samfällighetens regelverk tjänar på det även om samfälligheten i slutändan förstörs.

I fallet med bönderna finns det annan mark att beta. Med klimatförändringar och vårt jordklot finns det förstås ingen annanstans att ta vägen, och vi drabbas förstås av overshoot, vilket i slutändan leder till att jordklotets bärkraft minskar. Vi har redan passerat den punkten.

Svensk klimatpolitik syftar till att via ekonomiska straff straffa svensk ekonomi, svenska företag och svenska hushåll. Skatter tas ut, som pumpas in i statskassan. Dessa pengar går då till offentlig konsumtion, som innebär CO2-utsläpp, så det sker ingen kompensation.

Framför allt har svensk klimatpolitik och straffskatter effektivt drivit industri ut ur Sverige, som tillsammans med Island, Norge och Frankrike är de minst CO2-beroende europeiska ekonomierna med mest icke CO2-utsläppande primär energikonsumtion. Fabriker i Sverige, Frankrike, Norge och Island släpper alltså ut mindre CO2 än i andra länder, ändå tvingar vi bort industrin från vårt land till länder som primärt förlitar sig på fossila bränslen.

Vi är alltså den duktiga bonden som ska vara moraliskt bäst på samfälligheten. Medan de andra bara blir rikare på att sätta ut fler kor, så vägrar vi göra det och får mindre och mindre mjölk själva.

I praktiken har svensk politik flyttat industri, arbetstillfällen och svenska inkomster till länder som baserar sina energisystem på fossila bränslen. Dessa länders ekonomier växer därmed och länderna förbrukar ännu mer energi baserat på fossila bränslen. Svensk politik leder till ökade CO2-utsläpp och förra året ökade CO2-utsläppen från fossila bränslen med hela nio Sverige. CO2-baserad energi ökade 2.5x så mycket som förnyelsebar energi och 85.2% av mänsklighetens energikonsumtion är fossil.

En korrekt politik skulle vara att satsa alla pengar staten tar in i straffskatter på CO2 på att i Sverige bygga ut den CO2-låga kärnkraften och flytta tillbaka industrierna till Sverige. Därmed skulle det skapas arbetstillfällen, som baserar sig på CO2-fria energikällor. Som vi gör nu ökar vi bara utsläppen genom att flytta jobben.

En fabrik som flyttas till Sverige innebär kraftigt minskade CO2-utsläpp. Sverige behöver sänka skatter på arbete och företag, samt via fossillåg kärnkraft ordna mycket låga energipriser i landet, för att locka hit oss modern industri. Det är en politik som både gynnar klimatet på riktigt och Sverige som land.

Sverige kan dock inte göra allt. Vi står bara för 1/700-del av CO2-utsläppen och även om vi flyttar hem industrin igen genom en näringslivspositiv politik kombinerat med massiva satsningar på kärnkraft, så kommer det inte räcka.

Enda lösningen globalt är därför bindande hårda internationella avtal som innebär reduceringar av CO2 i verkligheten. Och nej, Parisavtalet är inte ett sådant, då det tillåter ökade utsläpp i de flesta länder. En trovärdig klimatpolitik skulle därför vara att partierna inför valet presenterar vad för åtgärder man avser att ta för att nå internationella avtal om faktiska reduceringar i verkligheten, samt hur industri och konsumtion ska koncentreras till de länder som är bäst i klassen, istället för som nu sämst i klassen.

Istället får vi skattefinansierade subventioner av elcyklar, elbilar och solceller. Samtliga producerade i länder som är beroende av fossila bränslen för sina industrier. Som hushåll är det förstås bara att tacka och ta emot så länge denna skatteåterbäring ges - kom ihåg att det inte är staten som betalar, utan det är du själv som betalar dessa subventioner via skattesedeln och du ska ha noll dåligt samvete för att få tillbaka dina egna pengar. Men klimatet räddas inte av denna plaktpolitik.

En som förstår och omfamnar samfälligheternas tragedi på ett extra tragiskt sätt är USA:s president Donald Trump. Han vill att USA ska satsa maximalt på fossila bränslen för att öka landets industriella konkurrenskraft. Och så blir det. USA:s ekonomi kommer gynnas, landet blir ännu rikare, CO2-utsläppen kommer öka ännu mer medan Sverige sitter uppe i Norden och är bäst i klassen och binder ris för sin egen rygg. Och klimatet blir ännu sämre.

Nu när sommarens väder vridits till att handla om klimat är det av yttersta vikt att eventuellt politiskt fläsk inför valrörelsen handlar om anslag och åtgärder för att hantera klimatförändringarna. T ex förbättrad hantering av skogsbränder, översvämningar mm. För CO2-utsläppen kommer öka. Sveriges resurser måste gå till att hantera klimatförändringarna, inte via meningslösa symbolhandlingar binda ris för egen rygg när övriga länder skiter fullständigt i detta och ökar sina utsläpp. Om vädret beror på klimatförändringarna, så kommer vädret återkomma, kanske redan nästa år, även om vi så helt förbjuder fossila bränslen i Sverige. 

Och flyttar svenska jobb till CO2-länderna.

Klimatförändringarna är verkliga. Och nej, att Kebnekaises sydtopp smälter beror inte på årets väder, utan är något som pågått under en längre tid, mediarubriker till trots. Att klimatförändringarna är verkliga betyder inte att politiken är korrekt - uppenbarligen hjälper inte svensk politik när utsläppen ökade med nio Sverige på ett år. De som hävdar att svensk politik hjälper kan nog bara betraktas som högutmanade. Svensk politik driver industrier till fossilberoende länder. Punkt slut.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

181 kommentarer:

 1. Ja, samma som gör att EU aldrig kan fungera. Men vad gäller utsläpp av växthusgaser tror jag det mest handlar om att vi behöver en modern undergångssaga för att må bra. Dels är påverkan mindre än vad som sägs och dels är det väldigt enkelt att motverka ett varmare jordklot. Vi har all teknologi som behövs för det. Hade varit värre om jorden blev kallare, det har vi inte teknik för att hantera.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är som sagt mycket enkelt att kyla jorden. Placera flak av aluminium i rymden som reflekterar bort en del av solens instrålning. Inte svårt alls för oss människor att göra tekniskt. Rätt dyrt dock, men inte dyrt i jämförelse med vad som läggs på militär materiel förstås. Tekniskt mycket enkelt och mycket säkert att reflektera bort valfri mängd av solens ljus.

   Radera
  2. Man måste fråga sig när det blir vettigare att reflektera bort solljus jämfört med att begränsa oss själva vad gäller energianvändning. Någonstans går en brytpunkt där besparing och sparsamhet hämmar vår tekniska utveckling och vår väg in i framtiden mer än det hade kostat att skjuta ut någon som reflekterar bort solljus.

   Radera
  3. Framtiden för mänskligheten ser rätt ljus ut. Lite väl ljus. Men om alla klimatskeptiker tog på sig var sin foliehatt så borde nog detta leda till minskad uppvärmning ska ni se.

   Radera
 2. Att klimatförändringarna vi ser nu är en konsekvens av förbränning av fossilenergi är en obevisad teori som drivs som sanning av neomarxisterna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finns inget som heter obevisad teori. En vetenskaplig teori är bevisad. Du menar hypotes. Om du inte ens kan så grundläggande vetenskapliga begrepp kanske du inte ska uttala dig om saker som du inte verkar förstå.

   Radera
  2. Vad är en vetenskaplig teori?
   Hypoteser, eller vad vi kallar dem gäller tills vi motbevisar den.

   Klimatpåverkan av CO2 är alltså giltig tills någon klimatförnekare kan presentera bevis för motsatsen som håller vid en granskning. Så har inte skett, eftersom förnekarna är dumma i huvudet och inte begriper detta. De nöjer sig att ha rätt i sina konspirationskretsar av likasinnade.

   Radera
  3. "En till synes oantastlig vetenskaplig förklaring kan i själva verket bygga på en obevisad teori."

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc

   Radera
  4. Du missar poängen. Koldioxidens eventuella effekt på klimatet används som argument av vår tids marxister för att manipulera fram en världsregering som ska krossa västvärlden en gång för alla.

   Vill du verkligen vara en del av den rörelsen?

   Radera
  5. https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskaplig_teori

   Att säga att en teori är obevisad är absolut korrekt. Sen att man bör hantera klimatförändringarna som en sanning likt de flesta andra allmänt vedertagna vetenskapliga teorierna är en annan femma.

   Radera
  6. @Rickard Ohlin. Bara för att ett påstående inte går att motbevisa betyder inte att det är sant. Ingen vet hur mycket koldioxiden påverkar klimatet. Verkar det sannolikt att koldioxiden har större effekt än solens variation?

   Det har under tidigare perioder varit betydligt varmare på jorden än idag. Klimatet ändras kontinuerligt och mänskligheten behöver vara beredd på det.

   Men att en världsregering som utplånar västvärlden och avskaffar all demokrati skulle vara lösningen är inte sannolikt.

   Att FNs klimatpanel IPCC inte är en vetenskaplig utan en politisk verksamhet är ingen konspirationsteori utan fakta som lätt kan verifieras.

   Radera
  7. Har vi ett andra Maunder mininum?
   Stiger den globala temperaturen?
   Ökar solinstrålningen globalt?


   Blanda inte in IPCc. Visst är det mycket I/Ulandspolitik specieltl då Kina vill få fördelar genom att slippa undan. Men grundtesen är ändå att vi har en antropogen klimatpåverkan.

   Radera
  8. Problemet är ju att de som inte gillar politiken inte kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Eftersom de inte gillar politiken, så måste vetenskapen vara fel enligt deras sätt att "tänka".

   Radera
  9. Ja, det är alltid jobbogt för de som inte kan hålla två tankar samtidigt, men lyckligvis kan de inte samtidigt begripa det. Se exempelvis på den svenska journalistkåren/vänstern.

   Radera
  10. Rekommenderar herrarna att titta på följande video med Lennart Bengtsson, Sveriges kanske främsta klimat-expert.
   https://youtu.be/_btWuKdvCps
   Oavsett vad ni tror - för det gör ni - så kommer ni få ert troende skakat.
   Kortfattat, koldioxid värmer atmosfären, men det är en avtagande effekt, det finns ingen anledning till oro på kort sikt. Mycket av dagens klimatpolitik drivs av konsensus och pengar, inte vetenskap. Mycket är fortfarande inte vetenskapligt fastställt.

   Men som sagt sevärd alltihop. Nu tror jag herrarna är gör fast i sin tro för att rucka på den.

   Radera
  11. Att det är en avtagande marginaleffekt med stigande koldioxidhalter i en atmosfär, det vill säga att drivhuseffekten inte ökar proportionerligt mot stigande koldioxidhalt, har väl vad jag vet varit bevisat sedan 1800-talet.

   Radera
  12. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  13. Tror det hela är en halmgubbe. Haveristerna vill framföra det som något argument mot klimatförändringar, men det är rimligtvis redan känt och med. Problemet är ju att höjd temperatur redan har utlöst icke-linjära effekter. Jmf med hur mycket mindre CO2 binds i växterna i år pga värmen och torkan.

   Radera
  14. @Sandow. Japp, och det är där dagens politik och Cornu avviker från vetenskapen. Det finns klimatförändringar, det finns ingen eskalerande klimatförändring pga koldioxid. Sedan kan Cornu märka ord och kalla det halmgubbe hur mycket han vill.

   Radera
  15. Exakt. Ökad molnbildning pga höjt fukthalt etc ligger inkorporerat i modellerna.

   Ju fler youtubelänkar, desto mera foliehatt.

   Radera
  16. RO

   Just molnbildningen är väl något som är svårt att modellera samtidigt som dess effekt har stor påverkan på klimatet. IPCC sänkte som bekant den undre gränsen för klimatkänsligheten från 2.0 till 1.5 grader vilket kan tolkas som stora osäkerheter i modellerna och en tidigare överskattning av t ex positiv feedback. CO2 är som bekant en ganska klen växthusgas.

   Radera
  17. Samtidigt tar inte modellerna så stor hänsyn till utsläpp av HFC, eftersom det inte är tillåtet. Vad är det som släpps ut i massor? Skall vi räkna på CO2 ekvivalenter?

   Radera
  18. Räknat på CO2-ekvivalenter så har dessa ökat med dryga 70% sedan 1880 (enligt Lennart Bengtsson, Sveriges mest meriterade klimatforskare), temp har ökat 0.8-0.9 grader. Att då påstå att 100% ökning ger flera graders värmning samtidigt som effekten från CO2 är logaritmiskt avtagande är lite svårt att få ihop.

   Radera
  19. Jetströmmarna är ganska intressanta att studera. Snabba fluktuationer så det händer mycket - snabbt. Solaktiviteten är också ett ämne man behöver kolla. Dessutom harLars Bern spännande insikter.

   Radera
  20. Nån som vet vad de tre HAARP-anläggningarna gör i Sverige? Växjö, Kiruna och Onsala. Det säjs att dom studerar jonosfären. Finns i Tromsö, Holland, England och, inte minst, i USA.

   Radera
 3. Grundproblemet jordens överbefolkning verkar inte finnas på listan över topics. Bara Afrika kommer att växa med ett gigantiskt antal nya munnar att mätta. Allt kan inte lösas med mat/bistånd från väst, en del kommer de bli tvungna att hämta själva. Om Sydafrika genomför sin "jordreform" (så som den nu diskuteras) kommer denna process dessutom påskyndas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Korrekt. Det finns dock inget sätt att hantera befolkningsökningen på, utan det är rätt in i kaklet som gäller. Men grundproblemet är förstås att vi är 4-5 miljarder för många på jordklotet.

   Radera
  2. Tyckte inte alltid så hyllade Hans Rosling att befolkningsökningen inte var ett problem? Jag delar iofs inte hans uppfattning.

   Radera
  3. fet..

   Du får gärna föreslå lösningar med snabb påverkan på emissionerna. Risken är dock att de drabbar dig med, mer eller mindre indirekt. Men absolut skulle 6-700 MT respektive över Kina och Indien minska överbefolkningen. Inte genom direkta explosionseffkter främst, eller nedfall utan genom att samhällena brakar samman och inget fungerar längre, och det tar lite längre tid att ge önskad effekt.

   När man kommit så långt kan man sikta på några andra folkrika nationer, Nigeria, Indonesien, USA, Storbrittanien, Frankrike, Brasilien mm med hyfsat dålig struktur och i huvudsak urbaniserad befolkning.

   Radera
  4. Precis så. I västvärlden är det ju också närmast tabu att tala i klartext om att det är befolkningsökningen i U-världen som är grundproblemet. Miljödårarna här i Sverige vill ju dessutom ha hit fler människor från U-världen så att de får ett "bättre liv" och därmed ökar också CO2-utsläppen jämfört med om de stannat kvar i U-världen.

   Radera
  5. Jo, ingen av de invandrare jag känner vill sluta ha det fint med bil, trevliga saker, komfort etc. Ingen av miljötomtarna här heller. Många har inte råd däremot, det skapar självfallet en vilja hos driftiga att fixa pengar och makt.

   Radera
  6. Indien med sin miljardbefolkning satsar hårt på solenergi och producerar idag 100 gigawatt. De har hundra miljoner invånare som ännu inte har fungerande elektricitet. När de får det kommer den att vara fossilfri. Det är inte de som är problemet, det är vi som vägrar ändra vår livsstil som står, och kommer att stå, för de stora utsläppen.

   Radera
  7. Jaha, Bosse.

   Indien släppte 2017 ut 2344 miljoner ton CO2. Sverige släppte ut 48.

   Per capita är det 2344/1324=1.77 ton per person, respektive 4.8 ton. Faktum kvarstår ändå att Indien står för 48 stycken Sverige i utsläpp.

   Per capita spelar nämligen ingen roll. Klimatet bryr sig bara om miljoner ton CO2.

   Dessutom har Indien dubblat sina utsläpp sedan 2006. Så att de skulle gå mot fossilfrihet är rena fantasier från din sida.

   Radera
  8. Bosse, tosse. Indien har drygt 20 GW solenergi. Vad har du mer fel med en faktor 4 ?

   Skulle vi sänka våra utsläpp till indisk nivå, per capita krävs det indisn livstil. Vill du byta med en bonde på Deccanplatån?

   Eller är du en sådan där storstadsMPChipster som tror att det räcker att köpa ökologiskt, second hand och åka på en Cristianiacykel till ICA?

   Och inte flyger såklart...

   Radera
  9. Sorry, jag mindes fel. De har som mål att ha 100 gigawatt 2022. Indien har ännu inte nått punkten där deras utsläpp minskar men riktningen är däråt.
   https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/indien-overger-satsning-pa-kol

   Radera
  10. Rhodesia / Zimbabwe gick från att vara Afrikas exporterande kornbod till ett korrupt , av inflation förstört land som numera tvingas leva på import och bistånd...

   Mugabe med gamänger och "kåmmpissar" (Palme & Co) är ansvariga för detta!

   Radera
  11. Gravt felnavigerad kommentarstråd här. Nödvändig intervention kommer.

   1) Det går inte att föra ett vinnande moraliskt argument för varför Indien inte får ha samma levnadsstandard som Sverige. De har för övrigt kärnvapen, så lycka till.
   2) Argumenten kring jordens bärkraft är identiska med Malteus teori om överpopulation vilken var fel när den myntades, och sedermera bevisades fel när befolkningen växte utan att maten tog slut. Samma gäller idag. Det kommer in enorma mängder energi sol till jorden idag som reflekteras iväg ut i rymden igen, och bara en bråkdel av dessa används av människan. En ytterligare mängd används förstås via alla sekundär-effekter av solinstrålningen som vind/vatten och tertiär-effekter som fossila bränslen (som också kommer från solen). Malteusiska teorier är fel i grunden och riktigt farliga idéer som leder till krig och folkmord (livsrum, etc. och värre).
   3) Hans Rosling har visat mycket väl att befolkningen i Afrika kommer att öka, inte för att kvinnor har 14 barn per familj längre, utan för att folk lever längre nu pga såna där saker som Maltheus räknade fel på (dvs mänskliga framsteg), och därefter kommer den plana ut. Ja det kommer bli lite fler människor, men det är väl jättebra? Hade vi varit 4-5 miljarder färre människor idag genom ett slumpmässigt urval kan vi ju ta bort 90% av all teknologisk utveckling på samma gång. Detta eftersom idéer leder till nya idéer och vi har tagit bort 70% av upphovsmännen till idéerna. Varken smartphone, solceller eller internet.

   Jag hade en radikal miljöaktivist som fysiklärare på gymnasiet. Det tog när det begav sig inte många minuter av debatt för att få honom att uttala att han ansåg att mänsklig aktivitet överlag var av ondo => Människan är av ondo => Lösningen är att inte ha människor, alternativt leva "med naturen". För det var inte smutsig energi som var problemet, egentligen. Även ren energi var dålig. Detta är uppenbarligen löjligt trams. Argumenten kring jordens bärkraft är nära besläktade detta. Ännu mer löjesväckande blir argumenten kring varför en indier inte "får" göra ditt och datt eftersom det släpper ut CO², men en svensk förstås får det för det är så vi lever.

   Enda vägen fram är nya lösningar på nya problem. David Deutsch förklarar detta så mycket bättre i https://www.youtube.com/watch?v=gQliI_WGaGk .

   Det är för övrigt också bara teknologisk utveckling som kommer kunna låta människan överleva även i framtiden i ett föränderligt klimat och ett ofantligt komplext ekosystem. De önskade internationella avtalen är riktigt svåra att nå pga att den upplevda vinsten i att fuska är så stor (tragedy of the commons) och behöver sannolikt verkställas med vapenmakt för att verkligen hålla om inte marknades krafter räcker till. Dessutom finns det ett stort problem i konsensusen när en viss geografisk region få ett förbättrat klimat pga förändringarna men förväntas gå med på att reversera eller begränsa den förändringen. Möjligen kan marknaden bistå med lösningen även för det.

   Handel med utsläppsrätter eller nedsmutnings-krediter är nog det enda som kan få igång den ekonomiska motor av innovation som kommer krävas för att bromsa den mänskliga delen av jordens uppvärmning nu, eller i alla fall kraftigt förbättra vår mänskliga möjlighet att reglera jordens temperatur (och sannolikt komma över den brytpunkt när det internationella samfundet faktiskt ser en realistisk möjlighet att skapa detta avtal Cornubot önskar). Jag har länge läst på Max Hamburgarekedjans kvitton om deras 100%:iga klimatkompensation genom att de köper negativa utsläpp från trädplanteringsprojekt. Men varför stoppa med 100%? Inför en High Score-lista med de som gör mer. Numer har Max mer än 100% kompensation. Way to go Max!

   Radera
 4. Det brukar väl kallas allmänningens dilemma (tragedy of the commons) och är INTE förknippad med begränsade regler. Reglerna är snarare ett sätt att komma tillrätta med problematiken.

  Problemet med bindande internationella avtal är att de som sagt är sisådär bindande. Den som inte känner för att följa avtalet kan helt enkelt skita i det. Det finns ju inga påföljder för avtalsbrott (eller iaf inga som är i rimlig proportion till den vinst man gör eller skada man orsakar).

  Mot den bakgrunden kan man ju avtala om precis vad som helst - det spelar inte mer roll än de åtgärder som faktiskt genomförs. Och då är vi tillbaks till allmänningens dilemma...

  SvaraRadera
  Svar
  1. När jag läste detta i humanekologin på universitetet sade vi samfälligheternas tragedi.

   Radera
  2. Allmänningens dilemma är löst i praktiken och inom ekonomisk teori och löses med en av tre följande lösningar.

   1. Äganderätt (har löst ex fiskefrågan på island)
   2. Regler (freoner är numera nästan icke-existerande)
   3. Skatter (extremt svåra att föra in världen över på samma vis)

   Radera
  3. Cornu: rätt är allmänningens tragedi (tragedy of the commons).

   Tim: med dina lösningar finns inte allmänningens tragedi och därmed inte något att lösa. Genom att införa (sam)ägande och regleringar är det ju inte en allmänning längre.

   Radera
  4. Tim: problemet jag påtalade är problemet med dessa lösningar. Du påpekar dock bara problemet när det gäller skatter, men det gäller de andra lösningarna också. Lösningarna är egentligen bara varianter på regler och den har svagheten att i ett internationellt perspektiv gäller bara reglerna för dem som väljer att följa dem.

   Och problemet är att de som frångår reglerna vinner på att göra så och då kan man ge sig *n på att olika länder kommer göra det.

   Radera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Raderat pga off topic.

   Jag är jävligt trött på dig, Bengt. Du är en vedervärdig person.

   Radera
  2. Ursäkta ?
   Vi kan ha olika åsikter i sak men jag undanbeder mig personangrepp !

   Tips ! Lägg gärna upp en tråd om saken !

   Radera
  3. Mitt förslag är att du slutar kommentera här.

   Radera
  4. Du är en trångsynt, fördomsfull och vidrig person. Värst är att du helt saknar självinsikt.

   Radera
  5. Ursäkta ?
   Undanbeder mig personangrepp !

   Radera
  6. Ta då och titta dig i spegeln och sluta dra upp invandring eller länka till Svärjevännernas sajter i varenda inlägg. Du är en vedervärdig person. En enda off topic, invandring eller länk till Svärjevänliga sajter till från dig och du blir bannad och får dina kommentarer raderade även i de fåtal fall de råkar handla om ämnet.

   Radera
  7. Vad hände här?
   Bengt har inte vad jag sett länkat till denna typen av sajter?

   Radera
  8. Jag ser mig i spegeln varje morgon efter att jag duschat! :-)

   Ja, jag VET att sajten samtiden är SD:s sajt men samtidigt så är denna dokumentär mycket intressant där den rullar in en atombomb på Sveavägen 68 bara 5 veckor innan valet och som får (S) - som jag förstått att du avskyr så in i märgen - att få börja försvara sig istället för att tala om sina egna frågor !

   Du har ju själv skrivit ett närmast helt blogginlägg om det vansinniga i att till Sverige, ett kallt och resursintensivt land i norr , låta komma stora mängder människor från länder med ett mycket mindre ekologiskt fotavtryck..

   Vi kan ha olika åsikter i sak men jag undanbeder mig personangrepp !

   Radera
  9. Skulle en sammanställning av Bengts inlägg över tiden sedan han började kommentera visa en intressant progress?

   Och går det att hitta milstolpars så om första gången han länkade till någon viss sida?

   Radera
  10. @Bengt

   Självklart, det är dock tyvärr problematiskt att diskutera miljöpåverkan koppad till invandring idag. Precis som att diskutera ansvarsfrågan och åtgärder angående befolkningsexplosionen i U-världen.

   Förresten, ta av dig vintermössan! :-)
   Det är högsommar.

   Radera
 6. Något jag är förvånad över är att samhället inte lägger mer resurser på att hantera klimatförändringarna. Exempelvis nu idag när ett sjukhus i norra Sverige fick ställa in samtliga operationer på grund av hög luftfuktighet. Ett annat bra exempel är förmågan att hantera de allt längre torrperioder som kommer, både för jordbruk, vattenförsörjning och brandskydd. Äldrevårdsboenden utan AC, exemplena kan fortsätta hur länge som helst.

  Prognoserna och konsekvenserna finns, men väldigt väldigt få delar av samhället påbörjar sin anpassning nu, vilket såklart är det billigaste alternativet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det görs jättemycket, snabbtåg till kontinenten är ett bra exempel.
   Ja, jag är lite ironisk.

   Radera
  2. Enklare att höja skatten på diesel än att faktiskt behöva ta några åtgärder. Istället är retoriken att "om vi höjer skatten på diesel så stoppar vi klimatförändringarna och behöver inte göra några anpassningar". Skattepengar in, inga skattepengar ut. Huvudet i sanden.

   Radera
  3. Som sagt, varningsklockorna har klämtat länge. Men det är först nu, efter denna sommaren, som det finns något konkret att peka på. Anpassningsarbetet kommer bli lättare att motivera nu.

   Radera
  4. Man kan undra vart intäkterna från alla klimatskatter tar vägen? I alla fall går de inte till att anpassa Sverige till ett varmare klimat.

   De politiker som hävdar "om vi höjer skatten på diesel så stoppar vi klimatförändringarna och behöver inte göra några anpassningar" avslöjar enbart att de antingen är genuint oärliga eller genuint okunniga. Vad som är värst kan man fråga sig.

   Radera
  5. Det är väl för att man är i förhandlingsfasen, dvs tänker "bara vi X så slipper vi klimatförändringar".

   Anders: hur innebär tågförbindelse en hantering av problemet? Tågbanan går ju närmare havsytan och torde vara mer känslig för höjning av havsnivån. Färjeförbindelse torde vara minst lika okänslig för klimatförändringar.

   Radera
  6. Varför skulle miljöskatter gå till att anpassa samhället för klimatförändringarna?

   Vi måste genom skatterna förhindra klimatförändringarna. Om det leder till att vi blir fattigare är det bra. Då konsumerar vi mindre.

   Struts-hälsa på sand med hål i.

   Gustav Frigolit- gäst hos verkligheten...

   Radera
  7. "Varför skulle miljöskatter gå till att anpassa samhället för klimatförändringarna?"

   Därför även om vi skulle utplåna Sverige skulle det ytterst marginellt påverka klimatförändringarna. Samtidigt överskattar vi Sveriges inflytande i världen om vi tror viktiga länder skulle följa våra högtravande moraliska föredömen.

   Därför är det klokt att använda miljöskatter i Sverige till att bland annat förbereda oss för klimatförändringar.

   Radera
  8. Det kanske är än klokare att först leta upp kompetent folk som kan förvalta våra skattepengar på ett förnuftigt sätt.
   Torkan och bränderna i år visar ju bara att de vi har nu inte klarar den uppgiften.

   Radera
  9. Rickard: för att skatterna inte har den effekten (att hindra klimatförändringar). Oavsett vad man tror så kommer klimatförändringar ske alldeles oavsett och det är väl ganska korkat att inte anpassa sig till förändringar som är oundvikliga.

   Ja, om man nu inte helt förnekar klimatförändringar, men då kan man ju fråga sig hur man motiverar skatterna. Ja bortsett som en ren kassakista för staten dvs...

   Radera
  10. Gud, jag var gravt ironisk.

   Självklart vill vänstern ta in skatter för att driva sin politik. Miljö före ordet skatt är bara senaste metoden. Har inget öht att göra med miljö.

   Är man orolig för NOx utsläpp från dieselbilar i storstäder (dödar fler än själva trafikolyckorna) så förbjuder man dem , punkt slut.

   Vill man minska konsumptionen av "mög" från Kina så differentierar man momsen, och sänker arbetsgivaravgifterna för personal i handeln.

   Osv osv. Finns massor av bra grön skatteväxling som kan göras.

   Men som inte görs för det är inte målet.

   Radera
 7. https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-internationellt/Koldioxid-per-capita/

  "En avgörande orsak till detta är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft."

  SvaraRadera
  Svar
  1. All elanvändning är på marginalen är kolkraft. All extra produktion tränger undan kolkraft. Så det är lögn att vi på något vis är bättre än andra. Det är bara så att det råkar stå co2 snåla kraftverk i den ände av det europeiska elnätet som vi befinner oss i.

   Radera
 8. Skogsbränderna ökade också vårt CO2-utsläpp även om det väl så småningom investeras i ny skog och växtlighet någonstans. Det borde vara minst lika viktigt att hindra skogsbränder som att förbjuda vedeldning i hus.

  Bortsett från tillverkning av alla prylar i Kina är även transporten en onödig energiåtgång. Lastbilstransporterna i Sverige är desamma.

  SvaraRadera
 9. Sverige kan ta på sig tagelskjortan , återgå till den standard som var på 1700-talet och betala 110% i skatter och miljöavgifter för at "rädda miljön"
  Bli som ett DPRK 2.0 och detta UTAN att det hjälper världen ett enda dugg !

  SvaraRadera
 10. Men konkret vad kan göras? Jag är extremt pessimistisk inför framtiden och ser inte att något land är berett att göra de uppoffringar som verkligen skulle behövas för att nå tvågradersmålet. Tror att loppet är kört helt enkelt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det som konkret kan göras är att anpassa oss till förändringarna. De kommer nämligen oavsett vår politik i övrigt.

   Radera
  2. Exakt. Och det innebär ombyggnader av befintliga bostäder evakuering av hela stadsdelar mm och samtidigt nybyggnadtion.

   Som exempel.
   När det gäller skogsbruk och jordbruk får vi hantera detta också.
   Samt en förmodad tsunami av miljöflyktingar som kommer innebära slutet för de teorier som rått hitintills. Även svenska kustbevakningen kommer skjuta skarpt, även Elin står mitt i flotten. Våra utlägg för den misslyckade integrationen skulle såklart göra stor nytta i de miljöflyktingläger som kommer skapas.

   Vi kan ju börja så smått med att barnbegränsa alla. Vilkora handel och bistånd mot detta.

   Osv osv.

   Det vi vet är att många heliga kor kommer slaktas. Och Elin kommer gråta många fler tårar.

   Radera
  3. "Anpassa oss till förändringarna"...

   Hmmm... I DPRK - a.k.a Nord-Kora - lever man ju resurssnålt med tagelskjortan på och med ett mycket mindre ekologiskt fotavtryck än i Sverige.

   Även om SE i sig har ett mindre ekologiskt fotavtryck än många länder i Europa och fr.f.a i jmf med USA.

   Om man sedan skall _till_ Sveriges utsläppsnota räkna det vi importerar - plastskräp ifrån Kina - så skall vi i konsekvensens namn då INTE räkna det vi exporterar som stål etc. Något som ger upphov till mycket stora mängder utsläpp av CO2

   Radera
  4. "Vi kan ju börja så smått med att barnbegränsa alla. Vilkora handel och bistånd mot detta."

   Då Sverige är det moraliska föredömet som hela världen lydigt kommer att följa kan vi avskaffa/reducera barnbidraget. Visst har det ingen direkt betydelse på global nivå men som moralisk posering har det betydelse. Det hela faller dock på att det parti som skulle föreslå något liknande skulle förlora viktiga marginalväljare. Knappast en valvinnare för exempelvis MP med många kvinnliga väljare i barnafödande ålder.

   Radera
 11. Cornu, förstår att du är ledsen och upprörd över att ditt månskensbonderi torkar bort, men blanda inte ihop väder och klimat. Vintern var kall med mycket nederbörd och varade ovanligt länge, ingen klagade på klimatförändring då. Allt ryms fortfarande inom det som är normalt.
  Totalt sett har temperaturökningen varit liten de senaste 15 åren.
  Globalt sett minskar dessutom öknarna och planeten blir grönare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Halmgubbe.

   https://cornucopia.cornubot.se/2018/06/vader-ar-inte-klimat.html

   Eftersom jag inte är vare sig ledsen eller upprörd så är din förståelse klen. För många saker.

   Radera
  2. Igår hade Göteborg århundradets varmaste dag med 34,1 grader och slog det tidigare rekordet från 1994 med 0,3 grader.

   Dock, det historiska minnet är ju kort och det har förekommit varma somrar tidigare. 1901, 1933, 1947 och 1975 för att bara nämna några.

   http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/nytt-rekord-varmaste-dagen-i-g%C3%B6teborgs-historia-1.7430074

   https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-temperaturrekord-1.5792

   Radera
  3. "Vintern var kall med mycket nederbörd och varade ovanligt länge, ingen klagade på klimatförändring då. "

   Jodå, kylan berodde på att klimatförändringarna hade stängt av Golfströmmen. Det verkar som den kom igång igen i maj.

   Radera
  4. En varm sommar magasinerar mycket värme i havsvattnet. När denna värme frigörs ger den upphov ill starka vindar och medförande lågtryck med stora nederbördsmängder.

   Vi kan alltså förvänta oss en varm men nederbördsrik höst.

   Detta är gammal kunskap från "Bondepraktikan"

   Radera
  5. Gott. Vi behöver fylla på grundvattenmagasinen. Tyvärr räcker väl inte nederbörden upp till magasinen uppe vid älvarna i norr som ger 45% av vår elenergi.

   Kakel, -vänligen hälsa på svensk elförsörjning.

   Radera
 12. Klimatavtal är moderna avlatsbrev vars enda syfte är att ge politiker syndernas förlåtelse - eller godhetspoäng hos PK-eliten med ett mer modernt språkbruk. Att de skulle reducera koldioxidutsläppen med en faktor som betyder något är helt orealistiskt.

  Det enda som kan leda till signifikant minskade utsläpp är en rejäl lågkonjunktur. Som när Rysslands BNP föll med 30% efter Sovjetunionens kollaps och CO2-utsläppen lika mycket. Därför ser jag president Trump som det enda hoppet för klimatet. Med sina importtullar och handelshinder skulle han kunna driva in den globala ekonomin i den episka lågkonjunktur som klimatet så väl behöver.

  SvaraRadera
  Svar
  1. See what you did there.

   Radera
  2. @Thomas Larsson

   Medhåll !!

   Radera
  3. Ja, Trump kan ironiskt nog vara den största klimatarbetaren och bli planetens räddare.

   Radera
 13. Mänskligheten har alltid haft storhetsvansinne och trott sig kunna ändra väder och klimat.
  Förr tillbad man gudarna om väder, idag tror man sig kunna ändra klimatet genom att tillföra små mängder (miljondelar) av livets gas, koldioxid, till atmosfären.

  SvaraRadera
 14. Wilderäng har förstås rätt i mycket av det han skriver, men nog finns det utrymme för en del förbättring av hans analyser. Tex ser jag inget om hur tuffare regler i ett land som Sverige kan driva en teknikförändring som kan komma andra länder till del och därtill gynnar svensk exportindustri.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jaha, hur tycker du det går? Sverige är inte ens på helåret en nettoexportör längre och nio Sveriges globala ökade CO2-utsläpp på ett år.

   Radera
  2. Det som rimligen skulle gjorts var snabb och djup vidareutveckling av kärnkraften. Men miljömupperiet fick för sig att vind och solceller skulle vara lösningen. Gick ju sådär.

   Radera
  3. Jag är lite inne på ditt spår Kuckeliku. Ett mått vi har är väl hur industrin lyckas effektivisera, och i fallet USA lär väl gynnandes av gammal fosil teknik inte gynna vare sig effektivisering eller teknikutveckling. Men om de globala konsekvenserna går fortare än teknikutvecklingen står väl USA som vinnare på askhögen men kan ju också vara så att det är ett steg tillbaka för dem

   Radera
 15. Än effektivare än skatt som instrument att minska utsläpp borde vara deflation.
  Några procent deflation om året borde bromsa konsumtionen rejält och premiera effektivisering.

  På ett sätt kanske man kan man påstå att världens värsta miljöbov var Keynes.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Deflation minskar inte konsumtionen. Se hur vi köper mer och mer elektronik, som ständigt blir billigare.

   Radera
  2. Den kommentaren är så 2010. Moore's lag gällde i 50 år, men då var då och nu är nu. För mina vänner i 3D-världen är det plågsamt att bra grafikkort bara blir dyrare och dyrare, eftersom de köps upp av folk som vill utvinna bitcoins.

   Radera
 16. Mer co2 innebär större skördar och plantor som klarar torka bättre, fråga vilken växthusägare som helst.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej. För man utsätter inte växthus för torka. Växthus utsätts för en exakt kontrollerad miljö där mängden vatten anpassas till mängden CO2 och näringsämnen.

   Du är okunnig. Bättre inte skriva då.

   Radera
  2. Bara för att det är varmt i skandinavien betyder det inte att det är varmt i arktis som du antyder. Grönland t.ex har 600 Miljarder ton mer is nu än samma tid förra året.

   Radera
  3. Om vi tänker oss att plantan inte lider av brist på (begränsas av) näringsämnen, ljus eller vatten, så kommer den att ha en högre grad av fotosyntes vid en högre koncentration av koldioxid. Och detta har inget med växthus att göra, detsamma sker på fältet.

   Radera
  4. Fast nu råkar det ju bli begränsningar av vatten, så ...

   Radera
  5. Självklart, men det hindrar inte att växten faktiskt blir mer produktiv vid ett högre co2. Och de allra flesta växter, vilda och tama, vill inget hellre än att växa och bli större/sätta fler frö/breda ut sig.

   Att det blir brist på en makrofaktor är inget underligt, men den totala grönmassan kommer att öka genom ett högre co2.

   Radera
  6. Detta har man testat i fältförsök och det visade sig att i de allra flesta fall så är inte CO2 den begränsande faktorn. Effekten blir marginell.

   Radera
  7. Javisst, även detta är välbekant sedan många decennier. Öka koldioxidhalten, få mer gröda. En fördubbling av koldioxidhalten ökar grödan med en tredjedel och minskar transpirationen med en tredjedel. Alltså större skördar med mindre vattenförbrukning.

   Radera
  8. T o m vänstermedia tycker att CO2 förbättrar växtligheten och minskar ökenspridningen:
   https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6310936

   Radera
  9. F redde;

   Säg det där till bönderna som drabbats av torkan. Ta och läs på (kapitel 10) i skriften ”en varmare värld” från Naturvårdsverket.

   Ladda ner den här:
   https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1072793/FULLTEXT01.pdf

   Radera
  10. Fredde;

   Du glömde väl att nämna att under de senaste 115 åren har 9000 miljarder ton is försvunnit från Grönland.

   https://www.nature.com/articles/nature16183

   Radera
  11. Least;

   Ta och läs på du med. Det tycker jag att du ska. Hörru. Sluta blunda. Här se här.. läs själv.

   https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1072793/FULLTEXT01.pdf

   Radera
  12. Ta också och läs denna artikel som jag tvingats hänvisa till tidigare: ”ÖKAD VÄXTHUSEFFEKT GER SÄMRE GRÖDOR”.

   https://fof.se/tidning/2012/5-6/okad-vaxthuseffekt-ger-samre-grodor

   ...och mer mottagliga för skadeangrepp:

   ”En kemisk analys avslöjade att skadeinsekternas förkärlek för koldioxidstinna växter berodde på att berikningen försvagade växternas kemiska försvarssystem. Den verkade helt enkelt stänga av de gener som kodade för produktionen av viktiga försvarssubstanser. Tillsammans med ytterligare studier visar det på en oroande utveckling. Om växternas försvarsmekanismer påverkas negativt av förhöjda koldioxidhalter leder det till att grödorna blir mer mottagliga för skadeangrepp.”

   Radera
 17. Det krävs nytt politiskt tänkande

  Flertalet människor torde vid det här laget begripa att människan är en svår belastning på jordklotet. Särskilt lätt att göra något åt faktumet att vi är för många och konsumerar för mycket är det inte. Att mena att det är de fattiga eller de rika som utgör problemet förefaller inte särskilt konstruktivt. Många gör sedan lång tid tillbaka för många barn, medan andra konsumerar för ymnigt. Bägge bitarna är ungefär lika problematiska. Gör man för många barn blir det ekologiska trycket stort även om man är fattiga. Konsumerar man som dårar räcker planeten inte till ens för en miljard människor.

  Våra politiker försöker allt som oftast låtsas att ekonomisk tillväxt kommer lösa problemen och ignorerar därvid att det i mycket hög grad är den ekonomiska tillväxten som utgör problemet. Vi måste sluta drömma om flott välstånd för alla. Vissa menar att vi måste omfördela rikedom från de rika till de fattiga, men det löser inte nödvändigtvis några problem. Viktigare än att fördela resurserna annorlunda är att de högkonsumerande framverkar grönare teknik, vilket de framförallt kommer göra för att försöka bevara sina mer eller mindre intressanta, roliga och angenäma vanor. Kommunism har aldrig varit bra för en hållbar utveckling. Människan arbetar helst för sig själv. Att istället arbeta för världens fattiga passar blott ett fåtal.

  Politikerna bör en gång för alla fatta att det är omöjligt att skapa meningsfulla arbeten åt många miljarder människor när såväl företagare som myndigheter glatt ersätter arbetare med robotar och artificiell intelligens. Människan klarar inte av att konkurrera med modern teknik. Och Jorden pallar inte med ytterligare enormt mycket ekonomisk tillväxt i ett futilt försök att trots den accellererande automatiseringen skapa meningsfulla arbeten åt alla.

  Därför måste medborgarinkomst införas, på nationell nivå, på europeisk nivå och på global nivå. Enda alternativet är att på något sätt ta bort de många miljarder människor som inte behövs. Det finns säkert mångmiljardärer och oligarker som gärna eliminerar större delen av världsbefolkningen. En del av dem kommer kämpa mot införandet av medborgarinkomster. De vill hellre se dig och mig döda. Vilket du och jag högst sannolikt är lite mindre intresserade av.

  Ett försök att skapa en värld blott för en liten ekonomisk elit och deras betjänter kommer med största sannolikhet sluta med ett tredje världskrig, så vi behöver istället försöka skapa en värld som har något för alla. Med medborgarinkomster och bostäder och fordon som inte använder sig av fossil energi kan vi komma långt. Därtill behöver vi politisk ideologi som är kompatibel med en grön omställning. Det är inte vad våra politiker levererar.

  facebook.com/story.php?story_fbid=1781813278570497&id=358506554234517

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du kan köra ovanstående kommentar som ett gästinlägg av mig, om du tycker att det passar.

   Radera
  2. Jordens befolkning kommer inte att vara nöjda att sitta rakt upp-och-ned och kamma in medborgarinkomst. Det kommer att utnyttjas som en grundplåt och de flesta kommer att jobba vid sidan av med något. Människan har oftast större drivkraft och högre ambitioner än ingentinggörande. Den ideologi du förespråkar kräver någon slags konsensus hos världens befolkningar som inte existerar. Det finns dessutom EN religion där många av dess höga företrädare uppmanar till att skaffa många barn för att på så sätt kolonialisera världen med sin självutnämnt rättrogna ideologi.

   Radera
  3. Ja, många människor vill ha något att arbeta med. Ännu fler vill försöka förbättra sina levnadsförhållanden och sin sociala position. Även om svenska politiker inte alldeles grundlöst kan oroa sig över att alltför många svenskar skulle välja ett lättjefullt liv (beroende på hur hög medborgarinkomsten blir mm) så är det inte ett globalt problem. Det kommer fortfarande finnas enormt många människor som gärna arbetar hårt.

   Radera
  4. Jag skrev för fyra månader sedan följande korta inlägg:

   "Ett nytt konsensus"

   "Den ekosocialliberaldemokratiska värdegrunden om hållbarhet, demokrati, frihet, omsorg och framsteg är den enda rätta och rimliga, vill jag hävda. Ingen kan med något mått av rimlighet hävda att liberalism, konservatism eller socialdemokrati är bättre ideologier. Vad grön ideologi bör vara verkar det inte finnas någon större enighet om. Jag menar att grön ideologi bör vara ekosocialliberaldemokratisk och ha värdegrunden hållbarhet, demokrati, frihet, omsorg och framsteg. Jag tror att det vore bra om vi kunde samsas om något sådant för att komma ifrån den nuvarande splittringen mellan olika gröna fraktioner.

   Vi behöver också komma överens om att nationella demokratier är viktiga och inte något som man kan trasha i liberalglobaliseringens namn, samt att medborgarinkomst snart bör börja införas."

   Jag fortsätter att slipa på vad som skulle kunna bli ett konsensus bland utbildade, rationella, strategiska och förnuftssökande människor och postar en del av mina analyser hos mitt proto-parti EkoSoLiD, som tills vidare bara utgör ett slags think tank.

   Radera
 18. Ni som är benägna att babbla om att en massa nya jobb kommer skapas kan läsa den här artikeln i miljöhippietidningen Forbes: https://www.forbes.com/sites/aalsin/2018/07/30/an-investor-perspective-how-to-prepare-society-for-an-automated-future-qa-with-martin-ford/#451819247d31

  Det finns gott om artiklar av det här slaget i fina finanstidningar...

  SvaraRadera
 19. Kebs sydtopp snart lägre än nordtoppen...

  http://www.gp.se/nyheter/sverige/snart-toppv%C3%A4xling-p%C3%A5-kebnekaise-1.7443400

  SvaraRadera
 20. Tipsar härmed om en video som på ett enkelt sätt förklarar klimatförändringarna och vägen framåt. Personligen tycker jag det verkar klokt.

  https://www.youtube.com/watch?v=xKCuDxpccYM&t=303s

  /Kalle

  SvaraRadera
  Svar
  1. Barn ska inte glo på Youtube hela dagarna. Under 2 år = inget youtube enligt amerikanska läkarföreningen. Stäng av nu Kalle. Med detsamma!

   Radera
  2. @Frihet:

   På 60-talet fick barn inte se på "Bröderna Cartwright" på TV eftersom de kunde bli "våldsamma" då...

   Som bevis togs en skolskjutning 1961 på en skola i Kungälv.. !
   Ja, s.k "skolskjutningar" är varken ett nytt eller utländsk fenomen !

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Skottdramat_i_Kung%C3%A4lv

   Radera
 21. I verkligheten så kommer alla bönderna att släppa sina kor på samfälligheten då de inget annat alternativ har. Efter ett tag så dör några kor på grund av betet tryter och några kor svälter ihjäl, eller blir sjuka av olika orsaker. Så småningom är det bara några kor kvar och betet repar sig.... Bönderna som var beroende av sina kor för sin överlevnads skull har också decimerats så det är enbart en bonde kvar... De andra åtta har svultit ihjäl, precis som sina kor... Frågan är alltså inte politisk utan biologisk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast ekologin förstörs av överutnyttjande. I ditt exempel kommer marken till största delen erodera bort och endast kunna livnära ½ ko och ½ bonde.

   Radera
 22. Samfälligheternas tragedi kan väl också sägas vara anledningen till bostadsbubblan?

  SvaraRadera
 23. Det var en fotograf som satte massa kameror och lät de ta stillbilder under en lång period. Typ ett par år. (Tror han gjorde det på Island)
  Han kunde bevisa att klimatet visst påverkas. Han kunde med bilder visa att klimatet blir varmare och varmare och att inlandsisen försvinner i hög takt. (om nån har en länk till dokumentären så länka gärna)  SvaraRadera
 24. Vanliga cyklar måste väl ändå vara miljövänligare än elcyklar, finns begagnade gör några hundringar som Inte behöver åka elhiss upp i bostaden pga tjuveri. Helt uppåt väggarna att ge bidrag för elcyklar som sannolikt har en begränsad livslängd gentemot de hederliga trampcykeln. Ge istället bidrag till den gamla cykeldynamon så sparar vi in en massa tillverkning av batterier gör cykel belysningen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mitt sunda förnuft säger mig att det beror på. Allt kan inte vara svart och vitt.

   Byt ut ditt bilåkande mot el-cykel = bra för miljön.

   Byt ut din cykel mot el-cykel = dåligt för miljön.

   Byt ut din moppe-bil mot en el-cykel = bra för miljön.

   Köp el-cykel istället för att gå = dåligt för miljön.

   Byt ut din EPA-traktor mot en el-cykel = bra för miljön.

   Det de hoppas på är väl att fler ska lämna bilen och upptäcka andra alternativ.

   Radera
  2. Dock hade det varit rimligare att subventionera cyklar generellt. Man hade då inte subventionerat alla rent skadliga byten.

   Dessutom kan vanlig cykel vara bra för hälsan...

   Radera
  3. Då skulle alla gym gå i konkurs och hela samhällsekonomin riskera kollaps så det är uteslutet.

   Radera
 25. Att Sverige har ett mindre CO2 beroende måste bero på att man inte utgår från samhällets totala konsumtion. Om vi t.ex. importerar kläder istället för att tillverka i landet måste rimligtvis ge ett högre avtryck klimatgaser då det förutom transporter med största sannolikhet innebär högre utsläpp i tillverkningslandet då de förmodligen har en mindre restriktiv lagstiftning.
  Låter som ett riktigt miljösjälvbedrägeri! För övrigt rapporterar AB att Portugal kan få över 50 grader i helgen!

  SvaraRadera
 26. Fast å andra sidan så har ju tillväxtivrande ekonomer och debattörer anklagat Trump isolationistiska politk att stagnera ekonomin. Alltså kan nationalism och höga tullar för utländska varar leda till stagnation och minskad konsumtion. När allt kommer omkring så behöver ju människan trots allt bara näringsrik mat och sömn. Thailandsresor, Gucci-väskor och golfklubbor är onödigt överflöd. Det tycks vara så miljöpartisterna resonerar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Just detta är en av anledningarna till problemet (och jag är inte miljöpartist). Att åka på utlandssemester 1-2 gånger per år med flyg är något som vi behöver vänja av oss vid helt enkelt. Det går också att anpassa till ett mer klimatsmart resande men det kanske kommer ta lite längre tid att resa. Har man för mycket fritid så är väl den lokala golfbanan ett bra alternativ.

   Radera
  2. Jag håller med, men miljöpartisterna vill ju i princip lägga ned svensk industri, samtidigt som de vill ta hit fler människor från U-världen som ska få det bättre, dvs de kommer att öka sina CO2-utsläpp markant jämfört med om de stannat kvar i U-världen. Dessutom så flyger invandrarna fram och tillbaka till sina hemländer. Denna typ av resande kommer de nog inte att ge upp i första taget då familje/släktband med hemlandet väger tungt. Det var skillnad när européer utvandrade till USA. Då reste man oftast enkel resa. Allvarligt talat så tror jag inte heller att svenssons kommer att ge upp sina semesterresor i första taget. Resandet ses ju av feminister som en frihetssymbol för kvinnor. Har sett ledande feministiska debattörer uttala sig om detta men hittar inte artikeln.

   Radera
  3. Jorden är överbefolkad och desto fler som får välstånd enligt vår mening desto fortare går vi snart samma öde till mötes som många andra utrotade arter...

   Radera
  4. @Doktor Syn och @Sjunkbomben

   "Fett" (som man säger i "hooden") medhåll !

   Radera
  5. @Sjunkbomben, kommer inte hända. Sluta dunka huvudet i väggen.

   Radera
  6. Angående semesterflyget, alltså.

   Radera
  7. Linus;

   Nej inte så länge vanligt folk som inte kan semestera varje år tvingas öppna plånboken för att ge flyget och flygplatser enorma statliga bidrag och skattesubventioner för att de ska fortsätta existera så lär det inte ske.

   Radera
 27. Klimatförändringar har alltid funnits, oavsett om människan släppt ut CO2 eller ej. Det är bara titta tillbaka i historien. Sverige t.ex. var täckt med ett kilometertjock islager för 20 000 år sedan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så sant. Men hur var hastigheten på dessa förändringar? Kan ju vara bra att veta om vi (mänskligheten) ska klara av att anpassa oss till accelererande klimatförändringar.

   Radera
  2. Vulkaner ger varje år enorma utsläpp av CO2 och andra gaser.. !

   Radera
 28. Allmänningens dilemma (tragedy of the commons, oavsett vad dina lärare på "universitetet" kallade det) är det enda* konceptet som på ett hyfsat trivialt och kvantitativt sätt kan rättfärdiga toppstyrning, e.g. socialism och dylikt. Det blir alltså en _aning_ missriktat att säga att det inte går att reglera pga tragedy of the commons. Även om det såklart stämmer att det måste ske via ett system med globala incitament.

  * Nej, jag vet såklart inte om det är det enda. Men i min jakt på att bena ut en mer kvantitativ snarare än känslostyrd hippie-modell över toppstyrning har jag rådfrågat många om fler exempel av fundamentalt berättigad toppstyning (utöver denna) och inte hittat något.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 29. När elden i ditt huvud börjar falna så pass att du inte längre ser rött kan du med fördel börja följa personer som Vitalik Butarin. Kontexten där är "crypto economics" men du kommer snabbt inse att det är ett sätt att förhålla sig till verkligheten/mänskligheten, snarare än något nytt som uppstår för att man håller på med kryptografi och digitalisering.

  SvaraRadera
 30. Cherrypicking i detta inlägg ang Grönland;
  att ta en liten del av denna stora landyta där det förekommer avsmältning som bevis för AGW-teorin är ju rätt pinsamt
  Kolla istället vad DMI Danmarks meteorologiska institut registrerar om Grönlands isläge och temperaturer och det framgår tvärtom att isvolymen växer till sig gradvis nu och temperaturen ligger just nu på sommaren faktiskt under det s.k. normalvärdet.
  Jag följer regelbundet DMI:s monitorering eftersom den är objektiv och faktabaserad.

  SvaraRadera
 31. några andra intressanta fakta i ämnet just nu:
  tävlar för övrigt i klassen "cherry picking" men jag är ju i gott sällskap här
  Island har hittills haft sämsta sommaren på 100 år
  Hudson Bay i östra Kanada är fortfarande inte isfri trots att sensommaren är här - vilket är ngt slags rekord
  På många platser på södra halvklotet har det i sommar slagits köldrekord och det har snöat där man inte sett snö tidigare
  Sydeuropa har hittills haft en normal elle tom svalare än normal sommarperiod hittills
  osv osv
  Men det kommer ngn klimatalarmist att bortförklara med "global uppvärmning" åter igen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ta på dig foliehatten.

   Radera
  2. Trist ad hominemkommentar.

   Radera
  3. Hehe. Din kommentar var ju ännu. roligare. Försöker du stila in dig genom att vräka ur dig några latinska fraser som du inte begriper dig på? Ad Hominem stavas det om jag inte minns fel. Ta nu på dig din foliehatt och sätt dig i skamvrån du med. Seså iväg med dig lille vän innan läraren tappar tålamodet.

   Jag har väldigt svårt att lita på människor som springer runt med foliehatten i näven och framför sina åsikter. Sätt på er hatten istället och låt ljuset reflekteras ut i rymden så ni gör nån liten nytta i alla fall.

   Radera
  4. Frihet: har Bengt något faktafel i sina påståenden? Finns artiklar om "still ice Hudson bay". Island worst record. Turkiet, 20 grader vilket är kallt för Turkiet så här års. Kanarieöarna kallaste maj sen 30 år, osv. Så det mesta verkar stämma.

   Radera
  5. Spartakus;

   Ja. Det finns även vetenskapliga artiklar och internationella konferenser om att jorden är platt. Och när man läser allt detta så verkar det stämma.

   Problemet är ju bara det att i den värld som i alla fall jag lever i så är jorden fortfarande rund.

   Ta nu och gå ut och spräck din lilla bubbla.

   Radera
  6. Frihet: exakt var hittar du stavfelet som du insinuerar? Jag kanske ser dåligt, men jag ser inget (eller det kanske är din ökända verklighetsuppfattning som måste till?)

   Radera
  7. Anonym;

   Nu får du väl ändå ge dig med dina ogrundade personliga påhopp. Det är inte dina ögon som det är något fel på.

   Radera
  8. Frihet: det kom ju från rätt röv...

   Radera
 32. Jag gillar uttrycket "hantera klimatförändringarna" eftersom det är precis där fokus måste ligga. Problemet är att de flesta av dagens politiker har fått för sig att vi skall "bekämpa" eller "stoppa" klimatförändringarna vilket är rent löjeväckande, med tanke på den lilla påverkan som fossila CO2-utsläpp har på klimatet.

  Men det kommer nog att dröja sisådär 20-25 år till innan klimatalarmisterna har ersatts av klimatrealister. Under tiden kan man välja de politiker som har lite mer sansad syn på detta ämne. Det finns trots allt några sådana politiker.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och vad heter dessa politiker? Ge mig namnen.

   Radera
  2. Tänker framförallt på Jan Ericson (M) och en kristdemokrat som jag inte kommer på namnet på nu. Sedan är väl SD ett av de mer klimatrealistiska partierna.

   Radera
  3. Jaha. Jo man tackar.

   Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna alltså. Vad har dessa mer för gemensamt? Vart tog resten av den s.k. alliansen vägen? Var folkpartiet och centern inte lika lättköpta kanske? Hehe.

   Att du inte kan namnet på en enda kristdemokrat kan jag förstå. Det finns väl knappt någon kvar. Haha.

   Radera
 33. Just idag har Dr. Roy Spencer vid University of Alabama (UAH )publicerat uppdatering av globala medeltemperaturen inkluderande Juli.
  Juli 2018 var globala medeltemperaturen 0.32 grader högre än genomsnittet 1981 - 2010, och ökade med 0.21 grader jämfört med Juni 2018.

  http://www.drroyspencer.com

  SvaraRadera
  Svar
  1. jag har för mig att de baseras på satellitmätningar eftersom landmätningar inte är helt tillförlitliga i jämförbar statistisk avseende?
   EN TREDJEDELS plusgrad i genomsnittlig ökning är det något att öht oroas över?
   det får väl dessutom sägas ligga inom den statistiska felmarginalen

   Radera
  2. Jag har för mig att NOAA's sateliiter vars instrument UAH använder täcker hela jorden mellan 85 grader Syd och 85 grader Nord. Avsevärt bättre täckning än till exempel NASA GISS använder. Det är ju GISS, Goddard Institute of Space Studies, data som brukar refereras till av media som NASA's temperaturdata.

   Som det står på GISS egen sida:
   "Over time the sources of sea surface temperature (SST) data have also changed:
   Before 1995, no SST data was used."

   Alltså, haven täcker vad jag minns runt 70% av världen, och före 1995 hade GISS överhuvudtaget inte havsytans temperatur med i sina data!!!

   För övrigt tycker jag det är väldigt intressant att bläddra ner på GHCN's, Global Historical Climate Network, sida där man ser hur många termometrar det fanns i nätverket vid olika årtionden. Det är alltså GHCN's data som GISS använder för historiska data.

   Bläddra ner och observera till exempel hur många termometrar det fanns i Afrika ( Afrika täcker ca 20% ac all landyta på jorden) eller Sydamerika mellan 1921 och 1950.

   Samtidigt: Om man kollar på GISS dataserie så står det högst upp så här:

   GLOBAL Land-Ocean Temperature Index in 0.01 degrees Celsius base period: 1951-1980

   sources: GHCN-v3 1880-06/2018 + SST: ERSST v5 1880-06/2018
   using elimination of outliers and homogeneity adjustment
   Notes: 1950 DJF = Dec 1949 - Feb 1950 ; ***** = missing

   Alltså, GISS anger Globala Medeltemperaturen sedan 1880 med en hundradels grad celsius noggrannhet, samtidigt som man hade mindre än 10 termometrar i Afrika som är 20% av jordens yta.

   Skulle gärna vilja se en kommentar från herr bloggaren själv om det.


   Här är länken till GHCN
   https://www.ncdc.noaa.gov/ghcn-daily-description

   Radera
  3. Här är förresten länken till NASA GISS dataserie om nu någon själv vill kontrollera.
   https://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt

   Radera
 34. Klimatförnekare brukar säga - gå ut och titta! Det är massor av snö! Det är ingen uppvärmning!

  Så nu är det minsann jag som skeptiker till alltihop som går ut och känner efter. ÅH. Fy fan va varmt. Klimatalarmisterna har nog rätt ändå. Det brinner ju överallt och åldringarna dör av värmen. De pratar nu om 50grader i sydeuropa. Precis som alarmisterna varnat oss för.

  Det är dags att sluta blunda för verkligheten nu.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Åk till Island nu då. Dom har kallare än normalt. Och att Sydeuropa har 50 grader i Augusti är ingen nyhet. När sirocco-vindarna blåser in från Sahara blir det grymt varmt, alla flyr. Vindarna har funnits så länge människan har funnits. Inget nytt. Forskarna har visat på förändringar, NASA bilder över Grönland, filmen Unconvenient Truth osv. Frågan är dock, är förändringarna beroende på naturliga fenomen, det finns ett flertal, eller är det CO2. Och vi bör ta hand om jorden och oss själva, dvs inte ta några risker och göra vad vi kan.

   Radera
  2. Flyga till Island? Tror du jag är dum eller?! Det är nog det dummaste jag kan göra i den här situationen vi nu befinner oss i.

   Nej du, tokfan. Jag behöver minsann bara titta ut genom fönstret för att begripa att både ett och annat har blivit fel med det här klimatet. Att klimatet förändras såhär snabbt, det har aldrig tidigare skett. Känner du inte röklukten.. eller sitter du i nån fin lyxvåning på Östermalm med en massa puder i näsan för att kunna känna nåt alls?

   Vindar hit och vindar dit. Att du verkar aningen blåst behöver du inte sitta och bevisa för mig inte.

   Radera
  3. @Frihet:
   Man kan sommartid åka bilfärja till Island via Färöarna !
   De har förutom riktig Tax-Free även s.k "bilfemmor"!

   http://www.smyrilline.se/rejser-til-island-og-faeroeerne-med-skib-1?gclid=CjwKCAjwtIXbBRBhEiwAWV-5noKvsWIXOrP8z8Y990rPcZth27M57YKDKaZK-UqHvfMAfa8fiBulBRoCuG8QAvD_BwE

   Radera
  4. Haha, roligt du skriver. Bara för att vi har haft det varmt i år betyder inte att undergången är nära. Sök på Island, hudsonBay, Kanarieöarna, så ser du att dessa områden har haft onormalt kallt. Ibland stänger högtryck ute lågtryck. Samma på vintern, då kan ett visst område få ruskigt kallt hela vintern. Helt naturligt. Däremot är vi människor lite narcissister och utgår från oss själva hela tiden. Allt vi har varit med om ãr normalt, allt annat är onormalt.

   Radera
  5. Du får åka dit du Bengt. Jag har ett jobb att sköta och NÅN (råkar bli jag) i detta land måste betala in sin skatt för att hålla vägarna asfalterade, förskolor och skolorna öppna för ungarna, fler poliser, bygga ett starkare försvar, en värdig vård när nån blir sjuk, vatten i kranen och så vidare. Nån måste se till dra in pengar. Men åk du Bengt, så vi åtminstone får en stor utgiftspost mindre i statsbudgeten.

   Radera
  6. @Frihet!

   "Utgiftspost"? Jag?
   Någon gång skall jag ta bilfärjan med den 4-hjulsdrivna disel-pickisen - perfekt prepperbil - och göra den riktiga stora upptäckarresan.
   Komplett med taktält , gaskök, extra batterier och mobil frysbox!

   Jag har inte så stort behov av att ligga på stranden och "pressa".. ;-)

   Radera
  7. ... stranden i Thailand dvs.

   Radera
  8. Spartakus;

   Kanarieöarna, Island och Hudson Bay? Ja, vad ska jag säga... Där ser man hur stor din pyttelilla värld är.

   Radera
  9. @Frihet Trodde du skulle skriva: "Där ser man hur stor din pyttelilla xxx är!" Haha! Ja, i värsta fall har du rätt, hoppas du inte har det(om klimatet).
   Men var lite optimist om årets väder, det kan vara en naturlig variation!

   Radera
  10. + denna mackapär i disel-pickisens utrustningslåda...
   Ifall någon skulle klaga dvs... ;-)

   https://www.biltema.se/fritid/husvagn-och-husbil/vatten-och-avlopp/portabel-dusch-2000034257?gclid=CjwKCAjwtIXbBRBhEiwAWV-5npMV2IQ5CQnr-rWzX5dsW9l14rg8g34B15Fcm4KLROQ34eg1eH4rAhoCQZIQAvD_BwE

   Radera
  11. Att vi har så här varmt beror på att mycket starkt högtryck över sydöstra Ryssland och Kazakstan pumpar upp het torr luft från öknarna runt Aralsjön

   De i Sverige vanliga sydvästvindarna med regniga lågtryck från Atlanten får ta en västligare och nordligare bana vilket drabbar Island bl.a

   Det är "ryssens" fel !

   Radera
  12. Spartakus;

   Man kan välja att se människan som ett med naturen. Då är klimatförändringen något helt naturligt, så helt fel är det inte beroende på hur man ser på människan och verkligheten.

   Jag gissar inte utan jag vet att jag har rätt. Det kanske därför är dags att sluta chansa och istället ta för givet att det är vår egen värld (ingen annan arts) som är hotad. Det är vi som byggt upp världen genom våra föreställningar och idéer om oss och ”verkligheten” och självklart kan vi förstöra allt vi byggt upp.

   Men oroa dig inte för planeten eller för andra arter - livet på planeten kommer att hitta nya vägar även utan mänskligheten.

   Radera
  13. Frihet, jag håller med dig om att sannolikheten att liv i någon form på jorden efter människan är mycket större än att allt liv upphör samtidigt.

   Jag antar att du sällar dig till det lag som önskar att människan överlever vidare. (Alla gör inte det, av någon outrundlig anledning och där tycker jag att de kan gå före och visa ledarskap med eget (dvs riktat mot sig själva) agerande för att avancera sin sak.)

   Och då är det bra att veta att det sker klimatförändringar vilket du gör.
   Hur stor del av dem som är orsakade av ökade partikelhalter i atmosfären varav vissa av dessa partiklarna bidrar till att stänga inne mer av solinstrålningen som annars hade reflekterats ut i rymden, undersöker vetenskapsmän och kvinnor friskt. De undersöker även hur stor del av dessa partiklar som kommer ifrån mänskliga aktiviteter.

   Men debatten kring att klimatet förändras allt snabbare är inte alls särskilt ifrågasatt längre. Just nu stiger genomsnittstemperaturerna rätt friskt, år efter år sätts nya rekord och det ser ut att öka super-linjärt. Detta i sin tur kan mycket väl ha rubbat den ekosystem-balans som fanns på planeten, smat fortsätta göra så, i alla fall tillfälligt. Isar smälter hastigt och även enorma arealer av tundra tinar, vilket minskar arealen högreflekterande snö/is på planeten samt släpper ut enorma mängder metangas och bägge dessa skeenden accelererar uppvärmningen ännu mer. De processerna är rätt enkla att förstå även för amatörer. Det finns förstås mer komplicerade processer.

   För att då tillse vårt mål om en överlevande människa är det ju viktigt att ha mat, inte bara för direkt överlevnad utan för att det sker mindre våldsutövning i regel när folk är mätta.

   Som total amatör inom jordbruk kan man ju då tycka att det borde prioriteras att ha en jämn fördelning mellan olika grödor för att minska risken att all skörd slås ut av en gemensam faktor. Vatten - ja, bönder kanske bör ordna med bevattningslösningar i större utsträckning. Och djurhållning kanske bör ha lite djupare lager av foder än "lean logistics". Lite bättre prepp-nivå helt enkelt.

   En ganska viktig faktor till upproren i Egypten 2011 var vad jag läst just kraftigt stigande brödpriser (exporterad amerikansk inflation efter finanskrisen 08-09 angavs av vissa som en stark bidragande orsak till det i sin tur). Den fattigare delen av befolkningen hade svårare och svårare att få mat. Hungriga människor sitter inte stilla. Risken att missväxter av bibliska mått leder till besvärligheter är rätt stor. Sådana besvärligheter kan utlösa folkvandringar. Folkvandringar kan leda till ökad populism i politiken i angränsande länder. Populism leder till dåliga beslut. Därför är det rätt viktigt att få ordning på lämpliga åtgärder för dels det kortsiktiga men även det långsiktiga.

   Radera
 35. Ja intressant att MP skattar ihjäl allting i Sverige så tillverkning flyttar till ett land med smutsigare tillverkning, som vi sedan köper. Men är väl MP i ett nötskal, orkar/klarar inte tänka logiskt alls. Ren katastrof för Sverige. Stänga ner kärnkraft med hänvisning till olyckan i Japan är i samma klass. Har Sverige någon gång haft jordbävning med magnitud 9 ihop med en Tsunami, och kommer vi få det? Svar nej. Lite konstigt att Tyskland och Sverige tog samma beslut samtidigt. Någon som beslutar för båda länder på högre nivå? Inte otänkbart.

  SvaraRadera
 36. All miljöskatt som läggs på allting gör ju ingen nytta. Det är bara förtäckt skatt till staten. All miljö-skatte pengar borde gå till forskning till ny teknik istället. Då kunde man ta politikerna på allvar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skatter får utvecklingen att gå framåt. Lägg t.ex. en rejäl skatt på allt gnäll så ska ni se att alla gnällkärringarna antingen måste fly utomlands eller sluta upp att gnälla. När förlorarna har dragit eller lärt sig att vara tysta så har vi bara vinnare kvar i detta land.

   Radera
  2. "Skatter får utvecklingen gå framåt". Hur tänker du då?
   Sverige har en skatt på arbete runt 80%. Det har medfört att det mesta av vår industri har flytt utomlands. (Skeppsvarv, Tekoindustrin, Teknikjobb, 300.000 industrijobb 2008, All medicinforskning Astra/Kabi etc, 50% av Bilindustrin (Saab) osv. Statliga bolag typ Vattenfall har väl 2.000 av 30.000? kvar osv.

   Radera
  3. Hade ett "fritt" OPEL fått köpa SAAB hade tillverkningen varit kvar i SE !
   Nu ägdes ju både SAAB och OPEL av GM dessvärre...

   Radera
  4. Spartakus;

   Nu får du väl ge dig. Hade du sett till att jobba kvar med slavlön hade dessa företag stannat kvar i Sverige. Men du ville inte jobba för slavlön och bada i förgiftat vatten längre så då flyttade de till kommunistländer som Kina där folk är villiga att slava för att få mat på bordet.

   Antingen så jobbar man gratis eller så flyttar de och då får man ta något av alla de jobb som finns kvar men som ger mycket mer betalt. Det är bara att välja. Jag väljer det senare alternativet.

   Radera
  5. Alla jobb i Sverige kan läggas utomlands. Se USA, dagens medelklassen där är den första generationen som har det sämre än sin föregående. Många tvingas låna för kunna få hyra och mat. Många har 2 jobb. Sverige är på språngmarch in i samma system. Vi har redan människor som jobbar xtra jobb för att klara husrum och mat. Centerns Lööf har baxat igenom minimumlöner 8.000 plus 6.000 i statliga bidrag. Hur skall man kunna leva på det? Och ungdomsarbetslösheten är ca 25% idag. Vilket visar att det är svårt att få fram nya jobb. Förra gången man försökte med globalisering, slutade det med ww1 (och indirekt ww2, eftersom ww1 la grunden till ww2). Men det sista lãr man inte ut i skolan. Man kan ju undra varför.

   Radera
  6. Spartakus;

   Tja.. Studenter lever väl på mindre än så? Det går att leva på 8000 plus 6000. Jag klarar mig på detta om det krävs... har nästan en sådan lön för ett vanligt jobb. Men då är min lön utan statsbidragen som allianspartierna vill att staten ska bidra med. När blev borgerligheten för bidrag? Det har de varit länge. Med bidrag får de makten att styra över folk. Med en bra lön får arbetare makten.

   Frågan är väl om man tycker att det är orättvist att vissa ska tjäna hur mycket som helst i månaden på att sitta på sina feta arslen och bestämma över andra medan en själv ska slita det magra arslet av sig för en påse med skorpor till lunch.

   Radera
 37. Går det möjligen att argumentera för att en ökning av skatter på ex diesel indirekt leder till en ökad utveckling av alternativ?
  Miljötalibanerna ger väl även viss uppmuntran till sådana alternativ?

  På det stora hela är kanske effekterna dock på marginalen jämfört med en mer direkt krona för krona satsning.

  SvaraRadera