Cornucopia?

Aktuellt

Mycket stort förtroende hos läsarna för myndigheternas åtgärder mot COVID-19 - utom hos SD-väljare

Bloggläsarna har ett mycket stort förtroende för myndigheternas åtgärder mot coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen COVID-19. 69% är neutral...

2018-07-03 10:21

ÖB: Skarp verksamhet och tillgängliga förband första prioritet före värnpliktsutbildning

I en intervju med bloggen säger Sveriges överbefälhavare Micael Bydén att skarp verksamhet och tillgängliga förband är första prioritet före volymutbildning av värnpliktiga. Försvarsmakten kommer dock behöva hitta en ny balans kring sättet att jobba med förbandsproduktion och personalfrågor.
Överbefälhavare Micael Bydén
Även om man nu går upp till 4 000 värnpliktsutbildade om året gör Försvarsmakten inget avkall på skarp verksamhet, om det så är havs- eller luftbaserad incidentberedskap eller skarpt stöd till samhället som helikoptrar till skogsbränder. Incidentberedskapen är också på en helt annan nivå i volym och beredskap än under den famösa "ryska påsken" 2013, när det inte fanns någon svensk incidentrote aktiv.

Tillgängliga förband är fortfarande en högre prioritet än värnpliktsutbildning, och oron för att utbildningsvolymerna ska äta upp yrkesförbanden är obefogad. Däremot behöver Försvarsmakten hitta en ny balans i hur man jobbar. 

De ca 4 000 värnpliktiga som rekryterats till utbildning ska genomgående vara högt motiverade och i utmärkt fysiskt skick - Rekryteringsmyndigheten har rekryterat de bästa - och ÖB ser att det är ur dessa man framöver kommer rekrytera anställda soldater, specialstofficerare och officerare.

Man ser fram emot att erbjuda de värnpliktiga bästa möjliga grundutbildning och inte att de ska "sitta av tiden på luckan". Det senare är inte ett sätt att rekrytera anställd personal ur.

Med mycket erfarna soldater och gruppchefer, med upp mot åtta år som anställda i olika tjänster inom försvaret, kommer svenskt försvar aldrig gå tillbaka till en punkt där chefen är bäst. Det är inte heller önskvärt, utan det handlar om chefsskap och ställer andra krav på dagens och morgondagens officerare. Det fungerar i andra länder som exempelvis USA, där underofficerarna är de mest erfarna, medan officerna står för beslut och tillhörande ansvarstagande.

Många i den sk vinkelmaffian (mitt ordval, ej ÖB:s) är inte intresserade av att gå vidare till officersutbildning, då de ofta ser en sida av officersyrket de inte är intresserade av - administration och att sitta framför PRIO. Försvarsmakten arbetar dock med olika metoder att ändå rekrytera nya officerare ur dennaa mycket erfarna och kompetenta personalgrupp.

I andra ändan kommer man arbeta med att möjliggöra för äldre officerare att stanna kvar efter 61 års ålder, eller efter 55 för flygande personal. Det är inte något som kan garanteras, men under en övergångsperiod behöver man dra ut på avgångarna.

ÖB ger ett beslutsamt intryck och visar tydligt upp en enorm stolthet över sin personal och det Försvarsmakten åstakommit. Svenskt försvar har aldrig tidigare haft så här duglig personal, och värnpliktsutbildningen ses som en ökad möjlighet att fortsätta rekrytera de bästa av en ungdomskull till yrkesofficerare eller yrkessoldater.

Så likt bloggen skrivit förr - nej, återinförd värnplikt kommer inte "fostra pojkar till män" - det är de som inte behöver fostran som rekryteras via värnplikten.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

4 kommentarer:

 1. Skulle det inte gå att anställa vissa ur vinkelmaffian och de anställda som trupputbildare när deras kontrakt går ut?

  SvaraRadera
 2. Nu har Trumpen skickat personliga brev till regeringscheferna som inte uppfyller NATOs 2% mål inför mötet kommande vecka, vilket är ett lägsta krav på solidaritet och varför skulle vi vara sämre, åka räkmacka på andras bekostnad!

  Med en mättnadsattack från ett visst land 360/180 så kan våra styrkor ägna sig åt röjningsarbete för att klargöra vad som återstår och sen lämna in det på polisens hittegodsavdelning.

  På bilden till kommentatorsfältet syns PAC3, PAC3MSE och THAAD något vi borde satsa på intill dess att laservapnen är utvecklade och prisvärda!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi får helt enkelt skicka personliga tackbrev till länderna i NATO för röran i Syrien, Libyen, Irak, Afghanistan och Egypten. Tänk så mycket nytta vi har av dem.

   Och förstås tacka på förhand för Iran också. Potential för massor med nya flyktingar där som flyttar till släktingar i Sverige.

   Radera
 3. ÖB har sin bakgrund inom en blå vapengren och det stämmer säkert att det varken inom flygvapnet eller flottan görs avkall på incidentberedskap till förmån för värnpliktsutbildning.

  Inom armén ser det helt annorlunda ut där hela organisationen just nu ställs om för värnpliktsutbildning vilket är nödvändigt för att bibehålla tillgängliga förband och således över huvud taget kunna bedriva skarp verksamhet. Just värnpliktiga lär bli än viktigare i framtiden för att bemanna förband och skapa tillgänglighet om personalintensiva materielsystem som t ex PATRIOT införskaffas. Att man sen har valt att skapa ett chefsförsörjningssystem där personer skickas på tre års akademiska studier för att därefter leda, fatta beslut och ta ansvar för verksamhet individen har mycket bristfällig kunskap om och erfarenhet av råder det delade meningar om hur förträffligt det egentligen är.

  Förövrigt lustigt att ÖB väljer att ta upp tiduttaget av de värnpliktiga då dagens värnpliktiga kommer sitta betydligt mer på luckan än vad som gjordes under 90- och 00-talet då tiduttaget per vecka av de icke arbetstidsreglerade värnpliktiga är avsevärt lägre idag.

  SvaraRadera