Aktuellt

Must: "Väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas" - "hybrida hot mot Sverige varje dag"

I sin nya årsöversikt för 2020 skriver det svenska försvarets militära underrättelse- och säkerhetstjänst Must att "ett väpnat angrepp ...

2018-07-31

Nej, Alliansen, svensk räddningstjänst ska ej bygga på frivilliga hemvärnet

Den så kallade Alliansen gjorde idag ett utspel om att stärka hemvärnet för att hantera svensk krisberedskap vid exempelvis skogsbränder. Men nej, räddningstjänst i Sverige kan inte bygga på frivillighet och hemvärnet. Hemvärnets uppgift är väpnad strid och ska inte vara ett sätt att dränera försvarsbudgeten för att hantera civila kriser.
Brandbil i Härnösand.
Hemvärnets deltagande i räddningstjänst sker frivilligt på begäran från civila myndigheter, främst räddningsledare. Hemvärnsoldater kan du frivilligt ansluta sig till räddningsinsatsen i hemvärnets regi, vilket t ex sker nu i sommar när hemvärnsmännen tursamt nog har semester att göra detta på.

Men hemvärnsoldaternas praktiska möjlighet att delta i räddningstjänst är begränsad. Dels är det ett ekonomiskt avbräck från ordinarie arbete och inkomster, dels kommer inte arbetsgivare tolerera hur mycket frånvaro som helst. Och dels kommer inte familj tolerera det heller. Hemvärnsmän har obligatorisk närvaroplikt på krigsförbandsövningar (KFÖ) i ett visst antal dagar per år beroende på tjänst. Därutöver förutsätts det att man genomför ett antal frivilliga kursdygn per år. Både kurser och KFÖ sker på egen tid, tid som tas från familjen. Kan man inte på sitt eget förbands KFÖ kan det finnas möjligheter att genomföra denna hos ett annat förband.

När en hemvärnssoldat genomför frivillig räddningstjänst så äter man på det sociala kapital man har att ta ut för ordinarie hemvärnstjänst - att träna för att utföra och stödja väpnad strid och stapla fiendens kroppar på hög. Till slut kan den sociala belastningen leda till att man antingen ej deltar i räddningstjänst, eller helt enkelt slutar som hemvärnssoldat.

Att ropa på försvarsmakten när stat och kommuner inte lagt nödvändiga pengar på den civila räddnings- och krisorganisationen är inte hållbart för en försvarsmakt som redan är underfinansierad med 35 miljarder kronor och inte kan genomföra tagna politiska beslut om återtagande av svensk försvarsförmåga.

Civil räddningstjänst och krishantering ska vara civil, och finansierad och dimensionerad civilt. Försvarsmakten och hemvärnet ska alltid bara vara ett sista komplement, och inte en förutsättning för en fungerande räddningstjänst, inklusive skogsbränder.

Svensk räddningstjänst måste bygga på anställd, välavlönad kommunal räddningstjänst dimensionerad för uppgiften, kompletterad med statliga finansierade och väldimensionerade centrala resurser. När Sverige hamnar i krig måste denna civila räddningstjänst klara sig helt utan stöd från Försvarsmakten och det kommer brinna i Sverige och Sveriges skogar även när det blir krig

Svensk civil krishantering måste alltså ha helt egna resurser, inklusive de man upphandlar från privata underleverantörer ("företag"), t ex civila helikoptrar. Låt hemvärnet ägna sig åt att bli ännu bättre på att stapla fiendens kroppar på hög. Det är deras primära uppgift.

Således bakläxa för Alliansen, som återigen visar sig vare helt oförmögen till annat än populism. Man vill rent av via lagstiftning tvinga Försvarsmakten att finansiera det som man inte vill lägga pengar på hos kommun och stat. Kort sagt ska den underfinansierade Försvarsmakten dräneras på ännu mer resurser från dess primära uppgift - att försvara Sverige från angrepp.

47 kommentarer:

 1. Allt handlar om att någon annan betalar.
  Skicka gärna hjälp, bara någon annan betalar

  SvaraRadera
 2. Min tolkning är att man börjar med det som är möjligt att genomföra. Att förstärka räddningstjänsterna är det bästa förslaget, att utöka hemvärnet är genomförbart, det som därefter borde ske är att skapa nya civilförsvarsförsvarskompanier i en ny organisation men det tar mera tid än att utöka en befintlig organisation.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Angående det här med att stärka hemvärnet till 30000 man. Finns det en kö av intresserade personer som inte får vara med i hemvärnet idag pga begränsning av numerären, eller hur funkar det?

   Jag tror att det vettigaste vore att satsa på brandvärnen, som sedan kan utgöra stommen av civilförsvarets räddningstjänst.

   Radera
  2. Det finns här och där köer i form av sviktande mottagande av intresseanmälningar. En påse pengar för 10 000 uniformer, understödsvapen, ammunition, kassuner, tält, PB8:or, fältkök, övningar, värvningskampanj och det svåraste fler instruktörer skulle pigga upp och öka intresset. För att få mera fart på organisationen skulle jag gärna ha två heltidsanställda per kompani och bataljonsledning, chefen eller en vise och en förvaltare. förslaget kuggar på sikt väl ihop med återinförandet av värnplikten.

   Radera
  3. Jag vet inte vad som är den naturliga lösningen för att organisera civilförsvarskompanier. De borde vara lokalt ihopsyltade med räddningstjänsten men ändå så organiserade och övade att de kan kan flyttas runt i landet.

   En förbandstyp som är en möjlig utvidgning av hemvärnet och även skulle vara perfekt för civilförsvar är logistikförband för mat, vatten, bränsle, tvätt och diverse förnödenheter. Det är en typ av uppgift som kna renodlas och hållas igång inom begränsad övningstid.

   Radera
  4. Ok, tack för upplysningen! Det låter som ett flerårsprojekt i mina öron. Det har kanske sina positiva sidor, men jag är övertygad om att en satsning på räddningsvärnen/brandvärnen skulle ge mer effekt, ge snabbare effekt och till en lägre kostnad. Om man primärt ser till brandsläckningskapabiliteten.

   Radera
  5. Pengar och uppmärksamhet till befintliga hel och deltidsräddningstjänster ger säkerligen bäst och snabbast effekt. Och vad kan vi göra utöver detta på kort och lång sikt?

   Radera
  6. Vart hittar ni alla GMU utbildade som ska börja i Hemvärnet ? Kravet för att bli HV soldat är genomförd värnplikt/GMU. Underlaget saknas. Alliansens förslag är därmed helt förkastligt och grundar sig på total okunskap.

   Radera
  7. Skrapa botten på tunnan av 40 och 50 åringar plus de yngre som har varit ute på mission och därefter en ganska snabb generationsväxling till de som har gått den nya värnplikten. Pigga 50 och 60 åringar kan därefter bli en grundstomme i återskapande av civilförsvarsförband och få då 5-10 år att kunskapsöverföra till yngre. Det är tufft att sakna en generation...

   Radera
 3. Mycket bra text. Håller med till fullo.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. Håller helt med.
   Det börjar bli tröttsamt med diverse puckon på diverse olika falanger, där normalnnivån är allt skall hela tiden utsättas för självspäkande, samtidigt som det utåt måste se Skitbra (tm) ut, men är ihåligt inuti i meningen substanslöst.
   Försvar kostar pengar - faktiskt.
   Krisberedskap kostar likså - faktiskt. Liksom möjlighet att hjälpa andra när så behövs.

   Radera
 4. Så länge man slösar bort de anslag man har på trams så finns inte mycket hopp om verksamheten.

  https://ledarsidorna.se/2018/07/genderforskning-och-intersektionalitet-dominerar-msb-men-skogsbranderna-rasar-vidare/

  "Sedan 2008 har myndigheten satsat mer än 26 MSEK på olika utredningar och forskningsprojekt inom säkerhetsormådet för att tillföra intersektionalitet, normkritik och genderperspektivet inom bland annat brandförsvaret.

  Resultatet av detta är, rent konkret, att bland annat Södertörns brandförsvar numera har en toalett och duschutrymme anpassat för rullstolsbundna icke-binära rökdykare på brandstationen efter att ha inspirerats av MSB:s forskningsresultat."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Låter som rent ljug från Ledarsidorna och Johan Westerholm faktiskt.

   Det finns normalt inga särskilda omklädningsrum för "rökdykare", möjligen på modernare stationer särskilda utrymmen att hänga av sig kontaminerad utrustning. Att man inrättat ett handikappanpassat omklädningsrum innebär inte att man avser att folk utan mobilitet ska rökdyka. Rökdykning är dessutom att betrakta som en av många arbetsuppgifter, "rökdykare" är ingen yrkestitel per se vilket lätt inses - vad ska en "rökdykare" göra på t ex en trafikskadeplats? Det är naturligtvis brandmän som i båda fallen handhar olyckorna.

   Att man generellt handikappanpassar brandstationer är inte så dumt - det är ett farligt yrke och jag har träffat flera relativt svårt skadade som kunnat komma tillbaka till brandstationen som arbetsplats med t ex administrativa uppgifter tack vare t ex handikappanpassning. Då får de träffa sina kollegor osv, hellre det än att hamna på Samhall, antar jag.

   Radera
  2. Att genderforskning skulle "dominera" MSB känns också som en grov överdrift.

   Här kan man se forskningsutlysningar:

   https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Forskning/Utlysningar/

   Ingenting verkar handla om genusforskning alls faktiskt.

   Radera
  3. Det är till och med så uppenbart ljug att Södertörns brandsförsvarsförbund publicerat en dementi.

   "Det har spritts en uppgift på nätet om att Södertörns brandförsvarsförbund numera har en toalett och duschutrymme anpassat för rullstolsbundna icke-binära rökdykare på brandstationen efter att ha inspirerats av MSB:s forskningsresultat.
   Artikeln saknar helt grund. Varken vi eller MSB bedriver någon forskning kring detta. Givetvis har vi handikapptoaletter i våra lokaler men de är inte inrättade i det syftet, utan de finns för att det är ett lagkrav. Vare sig Södertörn eller någon annan svensk räddningstjänst har rullstolsburna rökdykare i tjänst."

   Ledarsidorna verkar alltså helt sitta och hitta på saker. Seriöst, verkligen.

   Radera
  4. Angående toaletten på Södertörn så har man tydligen redan 2013 "undersökt omklädningsrum, verktyg och utryckningsbilar utifrån hur de är anpassade för både kvinnor och män och personer med olika etnisk bakgrund."

   http://www.kirtj.se/2013/12/22/projekt-sjalvklart-ifragasatter-den-invanda-brandmannarollen/

   De icke binära handikappade rökdykarna är nog ett skämt från Westerholms sida.
   Men det är rätt kul att brandbilarna måste undersökas om de passar för personal med olika etnisk bakgrund. Finns det plats för turbaner och ovanligt stora näsor? Eller vad det nu kan vara man undersökt...

   Radera
  5. Var det andra lögnen också ett skämt menar du?

   Ganska genomskinligt sätt att släta över de uppenbara lögnerna, för övrigt.

   När det gäller fordonen så är ju kvinnor svagare i överkroppen och utlänningar generellt kortare än svenskar. Eftersom bilarna är fullproppade med verktyg i paneler på sidorna kan man ju då ha problem med att lyfta ut en hydraulsax på 15 kg om den sitter placerad 2 m ovan mark, t ex.

   Det är egentligen inte särskilt konstigt. Sverige undersökte väl huruvida vi skulle köpa ryska stridsvagnar från DDR vid murens fall och kom fram till att svenska förare var för storväxta, om ryktet stämmer. Det är ju ungefär samma sak.

   Radera
  6. Borde inte sådant sortera under ergonomi och arbetsplatsforskning?
   På något sätt har det populariserade Genus mest skapat förvirring och både blivit en av de allmänna syndabockarna, liksom att dagens genusformer samtidigt fått överdrivet mycket betydelse?
   Resultatet verkar vara ett sorts moras och allmänn förvirring som samtidigt är trend.

   Radera
  7. Ben: T-72 var byggda för små, korta människor. Kommer inte ihåg varför. Låg silhuett? Warzawapakten sökte efter folk som fick plats i de trånga utrymmena. Ingen vidare tank att vara i.

   Radera
  8. Både stridsvagnar och stridsflygplan konstrueras för en viss storlek för besättningen. Sålunda är det förutom en massa andra krav även krav på längd på förarna. Är du för lång eller för kort får du inte vara med, så enkelt är det.

   Radera
  9. Det är så dumt, så ryktet om Södertörns brandförsvar stämmer sannolikt.

   Jag väntar på att de deklarerar rökdykning som en allt för stereotyp uppgift, för att sedan introducera Sveriges första grupp professionella rökar-dykare.

   Radera
  10. Se MSB 2014-2018 även utvärdering av strategin pappa Ben det handlar om särskilda perspektiv det är väl de har fått drt ifrån.

   Radera
  11. Det ska ju vara MSBs forskning strategi 2014-2018.

   Radera
  12. Det är ganska talande att samtliga ovanstående verkar helt beredda att överse med en ren lögn, som dessutom är helt absurd, officiellt dementerad och saknar källa och villiga att fortsätta argumentera som om den vore sann.

   Det spelar liksom ingen roll, för narrativet är fastlagt. Ni är inte ett skit bättre än folk som tror att jorden är platt.

   Radera
  13. Länken Mnils2018-07-31 15:55 visar, där står som jag tolkar, att eftersom brandkåren jobbar mycket förebyggande, i kostym, så behövs ingen He-man längre, en som orkar bära 50-meter slang uppför trappan eller i skogen, det händer ju så sällan.
   Sen är det ju Faktiskt sant att Södertörns brandkår har just en sån toalett, helt enligt DN:s Faktisk:a tolkning att Hanif Bali tyckte att '23-tusen' kunde anses 'abnormt'
   Hur toan vart handikappkonstruerad är oväsentligt, den är det så det är faktiskt sant.

   Radera
  14. Att det finns en handikapptoa nånstans på stationen är sant.

   Att den skulle vara till för rökdykare och/eller icke-binära sådana är en ren lögn. Men jag förstår att du vill intala dig att det är sant, precis som flera andra här.

   Radera
  15. Ben Dover2018-08-01 06:25
   Naturligtvis är den till för "rökdykare och/eller icke-binära sådana", också, varför skulle inte dessa få bruka den ?
   Jag resonerar som DN i Faktiskt.se, finns det handikapp-sanitet, (ja-nej)är någon förbjuden att använda den (ja-nej)

   Radera
 5. Detta utspel från Alliansen ligger i linje med Reinfeldts idéer. Om man läst "Det sovande folket" så framgår det att det inte är bidrag utan trygghet vi har för mycket av. För mycket trygghet gör att folk inte anstränger sig. Dessutom ansåg han att utan trygghet så blir människor hjälpsamma och hjälper varandra. Vi skall alltså känna oss otrygga med tillvaron men hoppas på att grannen hjälper mig när jag hamnar i svårigheter, precis som nu med bränderna...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Politikerna vill att vi ska få det som i USA. Rädda för varandra, strunta i varandra. Söndra och härska taktik. Reinfeldt, Sveriges olycka, jobbar för eliten och får bra betalt för vansinnet han införde i Sverige.

   Radera
 6. Jag har tappat allt hopp om Alliansen. De har sjunkit så lågt att det enda de tycks ägna sig åt numera är populistiska utspel om nya myndigheter och statliga direktiv, som om det skulle lösa några problem. Det skapar bara nya problem. Om något kanske man kunde öka antalet deltidsbrandmän, eller införa beredskapsbrandmän. Självklart isåfall med tillräcklig finansiering. Men det är nog för svårt för både Alliansen och Sosseriet, med tanke på deras track record med Försvaret.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dom blir miljardärer på asylindustrin. Och dom kommer köra så länge dom kan.
   Och du betalar.
   https://www.expressen.se/nyheter/han-tjanar-miljoner--pa-flyktingbarnen/

   Radera
  2. Jo jag vet, det är en stor korruptionshärva som pågår m.a.p. "flykting"-invandringen. På skattebetalarnas bekostnad.

   Radera
  3. Spartacus2018-07-31 16:30
   Nu är det MV som blir miljardär på flyktingarna då?

   Radera
  4. I min värld kan det omöjligt finnas något som heter Alliansen längre.

   Radera
 7. Återigen "hoppar" man över polisens viktiga roll. Vi vet alla att de har viktiga uppgifter, enligt kap. 10 i polislagen. Tyvärr hamnar just beredskapspolisen mellan två utskott och utskottet som ansvar för det civila försvaret (FöU) och JuU polisen. Ingen polis ingen effektiv civil försvar.
  Sedan finns det en liten detalj som inte stämmer i deras förslag. Sid. 6 Man nämner kap. 13 som Krig och krigsfara i
  RF. Naturligtvis är det kap. 15 och inget annat 🧐😊

  SvaraRadera
 8. Off topic: "Från och med den 1 augusti 2018 kommer priserna för Azure-tjänster i Swedish Krona att öka med 11 procent för att bli mer enhetliga med prissättningen i euro och amerikanska dollar."

  Elva procent. 11%. ELVA PROCENT.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lite osökt svensk statlig kuriosa: tjänsterna måste ha 25% moms. Dessa får man enligt SKV ej tillbaka. För skapar man sin egen verklighet kan man både ha kvar kakan och äta den.

   Radera
  2. Fortsatt off-topic: Tycker mig se att hårrdiskar och en del hårdvara också börjar följa fallande krona. De blir långsamt men stadigt dyrare.

   Radera
  3. 11%, motsvarar en del av kronfallet. Dom måste kompensera sig för Inflationen/kronfallet.

   Radera
 9. Att blanda ihop civilförsvar, hemvärn och militäraförsvaret visar hur illa ställt det är i Sverige idag. Politikerna har kickat folk och stulit resurser från alla delar sà det inte fungerar längre. Inget försvar, lägst andel sjukhussängar i Europa, skolan sämst i Europa, blivande pensionärer blev lurade på pensionen och måste jobba 4 år till. Ja, det går fan inte åt rätt håll i Sverige längre. Var ihelvete tar alla pengar vägen?

  SvaraRadera
 10. Det vore en välgärning att stryka över prefixet hv före batch samt att C OrgE och C MR slutar att i realiteten behandla denne som ett barn! Vad har det med saken att göra? Enl förordningen om FM stöd till civil verksamhet, som är grunden för all brandsläckning (inte LSO), får FM lämna stöd endast om stödet inte allvarligt hindrar dess ordinarie verksamhet. Låt batch verkligen göra en värdering av förbandets stridsvärde! Fick batch ta både ansvar och få befogenhet för ex stridsvärde, bemanning och kdu (och gjorde ett bra jobb) skulle risken för överutnyttjande inte vara överhängande.

  Vidare... Det vore bra om FM följde både egna bestämmelser och avtal samt att det beskrevs korrekt! Feel good-ordet ”frivillig” klistras okritiskt vid diverse situationer! Hvsoldater och avtalspersonal ingår frivilligt avtal, därefter är det lika lite eller mycket frivilliga som en anställd. Deras avtal anger att de är tjänstgöringsskyldiga (men i fred inte tjänstgöringspliktiga) för övn/utb, bevakning IKFN/skyddsobjekt och räddningstjänst. Att FM väljer att ”lösa ut” beredskapsplanering genom fritt valt arbete och kom-om-du-har-lust och därmed tillfälligt sammansatta enheter istället för cykelplanera förband för att upprätthålla beordrad beredskap innebär inte att enskild hvsoldat formellt frivilligt tjänstgör. Låt här också batch leda genom resurseffektiv planering! Beredskapssätt bat/komp/plut för olika tider och lita därmed på DUCs förmåga att också leda och lösa ut uppgifter. Att beskriva sörjan med ihopringda gäng med hugade hvsoldater som nåt positivt och tecken på exceptionell förbandsanda kan inte sägas vara något annat än (själv)bedrägeri eller inkompetens.

  Det är sedan inte FM som fixa till problem som kvarstår pga kommuner/myndigheter/länsstyrelser/MSB inte gör sitt jobb! Ex kommuner skall organisera och bemanna den civilförsvarsorganisation man behöver för att bedriva sin verksamhet vid höjd beredskap. MSB har varit så fokuserade på krisberedskap att man struntat i höjd beredskap/civilt försvar. SKL eldade på kommuners villfarelser att dessa kunde strunta i sina skyldigheter avseende civilförsvarsförberedelser om de inte fick statsmedel. MSB struntade likaså i finansieringen till kommuner avseende civilt försvar i myndighetens budgetäskande. Hade både MSB och länsstyrelser istället kritiskt granskat kommuners risk- och sårbarhetsanalyser och uppmanat dem till lite mer verkstad, så torde rimligtvis kommuners egen handlingsförmåga varit bättre. En kommun kan/bör organisera resurser för förstärkning av sin verksamhet vid krig. Det görs lämpligen genom frivillig försvarsverksamhet/avtal/allmän tjänsteplikt. Delar av eller hela denna förstärkningsorganisation kan sedan användas för kris i fredstid och tillika benämnas räddningsvärn (enl LSO) varvid de både kan ersättas vid civil kris/räddningsinsats och då är tjänstepliktiga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, men inte tjänstepliktiga för att stödja samhället.

   Radera
  2. Jag har väntat i över en vecka som anmäld frivillig. Fick bra bemötande lokalt.
   Jag lade fram att jag kan springa en heldag med slang i terrängen, bara jag får tillgång till lite dricksvatten och några spannar med svalkvatten.
   Jag har tuffa läkarundersökningar i tjänsten, så det är bara att tuta och köra.
   Eller så kan jag dra tungt med min pickis, mot lite diesel.

   Radera
 11. Lite som att ha frivillig polis: "Säger du att huliganer invaderat din tomt och slagit ihjäl din fru?, Tyvärr kan jag inte i kväll, har grillafton och har redan satt i mig fem öl, så jag får inte köra bil på 10 timmar eller så, men lycka till."

  SvaraRadera
 12. I Portugal har man bättre beredskap mot skogsbränder verkar det som...

  "..I Portugal är 11 000 brandmän och 56 plan beredda att rycka ut vid skogsbränder, skriver brittiska Metro. .."

  56 plan... !!

  https://www.expressen.se/allt-om-resor/resmal/europa/svenska-resenarer-varnas-for-extrem-hetta-i-spanien/

  SvaraRadera