Cornucopia?

Aktuellt

Mycket stort förtroende hos läsarna för myndigheternas åtgärder mot COVID-19 - utom hos SD-väljare

Bloggläsarna har ett mycket stort förtroende för myndigheternas åtgärder mot coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen COVID-19. 69% är neutral...

2018-06-26 16:19

Riksrevisionen: ISK har ökat hushållens sparkapital med 23 miljarder

En dagsfärsk rapport från Riksrevisionen visar att den nya skattemässiga sparformen investeringssparkonto (ISK) har ökat hushållens sparkapital, och därmed frihet och oberoende, med 23 miljarder kronor. Orsaken är främst att börsen gått bättre än väntat, och myndigheten väntar sig att detta jämnar ut sig när marknaden vänder då sparformen riskjusterat inte är gynnsam för hushållen. Dessutom missar Riksrevisionen att privat pensionssparande avskaffats och ersatts med ISK.
Riksrevisionen
På grund av att börsen gått bättre än väntat sedan ISK infördes 2012 har hushållens sparkapital och med det frihet och oberoende ökat med 23 miljarder kronor. Hade en väntad avkastning på en kombination av ränte- och börssparande om 7% istället uppnåtts hade det inte varit någon skillnad mot tidigare beskattningsform.

Sparkapitalet för hushållen har alltså på sex år kunnat öka med i snitt knappt fyra miljarder om året. Risken i sparandet har dock helt flyttats från staten till hushållen konstaterar Riksrevisionen.
"Vid konventionell beskattning beskattas faktiska inkomster (utdelning och kapitalvinster) medan kapitalförluster får dras av. Därmed bär spararen inte hela portföljens risk, utan den delas med staten. I ISK beskattas en schablonberäknad avkastning, oavsett om tillgångarna ökar eller minskar i värde. I ISK bär spararen därför hela portföljens risk. Detta innebär att en jämförelse mellan ISK och konventionell beskattning även måste beakta skillnaden i spararens risk, om syftet med jämförelsen är att avgöra vilken sparform som ex ante kan anses förmånlig."
Så som tack för att ta hela risken har hushållen alltså ökat sin frihet via högre relativt sparkapital under perioden. Rapporten kan därmed inte dra slutsatsen att sparformen är gynnsam för hushållen.
"I investeringssparkonto bär dock spararen hela den risk som är förknippad med aktiesparande, eftersom skatten schablonberäknas och ska betalas oavsett om tillgångarna ökar eller minskar i värde. Vid konventionell beskattning beskattas faktiska inkomster (utdelning och kapitalvinster) och kapitalförluster får dras av. Spararen bär därför inte hela risken, utan den delas med staten. När denna skillnad i fördelningen av risk beaktas är det inte uppenbart vid vilken schablonränta som investeringssparkonto kan betraktas som en skattemässigt förmånlig sparform. Det är av det skälet inte heller tydligt huruvida investeringssparkonto är en skattemässigt förmånlig sparform för aktier och aktiefonder. "
Börsen har gått osedvanligt bra under åren med ISK, så Riksrevisionen konstaterar att deras rapport egentligen är intetsägande.
"Under perioden 2012–2017 har avkastningen på aktier och aktiefonder varit ovanligt hög. Det finns inget som säger att avkastningen kommer bli lika hög kommande år. Riksrevisionens uppskattning av reformens effekter på skatteintäkterna ger därför ingen information om effektens storlek kommande år."
Riksrevisionen missar också att avdragsgillt privat pensionssparande avskaffats under perioden. Det betyder att pengar som tidigare sparades skattefritt till pensionen nu gått in i ISK, och svarar för en del av dessa pengar.

För att bedöma vem som egentligen gynnas anser jag att Riksrevisionen därför göra en ny rapport som även tar skatteeffekterna på pensionerna i beaktning. Bakläxa således.

Oavsett har Riksrevisionen helt rätt i att vid verkligt långsiktigt sparande så är traditionell beskattning mer gynnsamt för hushållen. Vilket t ex kan gälla för pensionssparande om man har 15-20 år1. kvar till pensionen.

Rapporten finns som PDF här.

SVT skriver en del felaktigheter om rapporten, som att den skulle gett "skattebortfall på 42 miljarder". Nej, det har den inte. Summan är 23 miljarder på sex år, de övriga 19 miljarderna förutsätter att alla övriga tillgångar säljs till nuvarande kurser, vilket det finns absolut ingenting som talar för. Eftersom det är tillgångar som inte sålts har inte heller staten gått miste om någon reavinstsskatt och de 19 miljarderna utplånas snabbt vid ett börsras. SVT:s vinkling är förstås som vanligt vänster, där alla pengar tillhör staten och allt som inte tas in i skatt är en förlust.

1. Alla pengar tas ju inte ut på pensionsdagen.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

19 kommentarer:

 1. 100/100. Grattis till att vara enda media som lyckas rubriksätta Riksrevisionens rapport på vettigt sätt!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med. Sjukt vänstervridet inslag på rapport idag där t.o.m. Magdalena Andersson framstår som mer höger än den som frågar.. (för att hon är det antagligen)

   Radera
 2. Blir det rött efter valet så lär ISK försvinna som sparform.

  " Daniel Waldenström att det inte räcker att höja skatten på ISK, utan att sparformen förmodligen borde avskaffas helt. Skälet är att ISK skapar obalanser gentemot andra sparformer och att skatten är regressiv, det vill säga att personer med höga aktievinster betalar lägre skatt än de med låga aktievinster."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Waldenström mfl förespråkar ju istället en annan sorts långsiktigt sparande, där endast "uttag större än insättningar" beskattas (och då med lite lägre skatt, 25%).

   Se rapporten Kapitalbeskattningens förutsättningar:

   "Nya sparformer, som underlättar och förenklar fondsparande utan att ge upphov till snedvridande skatte- och inlåsningseffekter, bör utredas. Vi presenterar en variant, ett finanssparkonto, där endast uttag som överstiger insättningar beskattas, och då som vanlig kapitalvinst"
   [...]
   "För att uppnå en mer likformig beskattning av kapitalinkomster måste en gemensam skattesats bestämmas. Detta innebär att vissa skatter måste sänkas och andra höjas. Vi anser att 25 procent är en lämplig nivå"

   Så, jag tycker det är rimligt att anta att någon sorts långsiktigt sparande kommer finnas kvar.

   Radera
  2. En ny skattereform kanske det finns en öppning för?

   Radera
  3. Jag tror och hoppas faktiskt det. Kanske en där Moderaterna för en gångs skull får delta (brukar ju vara S och FP som gör upp annars).

   Vänsterpartiet kommer som ingångsvärde ha "höj kapitalskatten / inför mer progressiva skatter", men sossarna behöver inte nödvändigtvis ha det, och då kanske det finns saker att resonera kring som säg 60-70% ändå kan enas kring.

   Just skatten på långsiktigt sparande kan vara en sådan del, och då att man måste rensa bland undantagen osv i skattesystemen. Hade varit schysst med ett mer lättbegripligt skattesystem, och gärna återinförd högre fastighetsskatt (plus sänkta ränteavdrag, fast där är motståndet fortf för stort) i utbyte mot lägre kapitalskatter och lägre skatt på arbete. Det hade varit en effektivitetshöjare.

   Radera
  4. Sänkt skatt på inkomst i utbyte mot sänkt ränteavdrag är mer rättvist än att dom som har för låg inkomst för att ha råd att köpa sig ett boende ska vara med att subventionera dom som har råd att köpa en bostad. Det är dock tråkigt för dom som redan har lån då den sänkta skatten inte kompenserar ränteavdraget fullt ut då den måste fördelas på alla som jobbar istället för endast dom som har bostadslån.

   Radera
  5. En sak man inte ska glömma är faktiskt internationella trender.

   Ränteavdrag är på väg att fasas ut i många EU-länder. Sverige kommer följa efter.

   Pensioner beskattas lägre än löner i alla EU-länder (tror jag). Sverige kommer följa efter. Det var ett genidrag från borgerligheten att börja sänka skatten enbart på arbete, för nu tvingas sossarna följa efter och sänka skatten på pensioner -> total skatt på arbete och pension ner. Hade man inte gått före och sänkt skatten på arbete så hade skatt på pension inte heller börjat gå ned.

   Bolagsskatten går trendmässigt ner i hela världen. Sverige hakar på.

   Kapitalskatter går ner / förmögenhetsskatter avskaffas överallt. Sverige är ett föregångsland här.

   Skatt på konsumtion är på väg upp överallt. Sverige har redan hög skatt på konsumtion, men man kan tänka sig att höja t ex matmomsen och moms på skidliftar och taxi till 25%. Det är för trubbigt att styra konsumtionen med moms, strunta i det och växla mot sänkt skatt på arbete istället.

   Så, lite blandade gissningar/önskningar på ny skattereform:

   Kapital: Höjd fastighetsskatt, sänkta/utfasade ränteavdrag, sänkt kapitalvinstskatt, nån sorts långsiktigt alternativ för sparande finns kvar (ISK eller "finanssparkonto")
   Arbete: Sänkt skatt generellt, ordentligt höjda skiktgränser, samma skatt för arbete och pension, förenkling av hur man räknar ut inkomstskatten (ingen jävla upp- och nedtrappning av grundavdrag/jobbskatteavdrag, utan så lika marginalskatt som möjligt på alla inkomstnivåer)
   Konsumtion: 25% moms på allt.
   Indirekta skatter (arbetsgivaravgifter / egenavgifter): Gör om systemet. Väck med "allmän löneavgift". Lägre kostnader i socialförsäkringar ska ge lägre kostnader.

   Hade givetvis hellre haft helt platt skatt på arbete men det är inte realistiskt att vi inför det så länge V+S+MP har >30% av väljarstödet.

   Det kan också vara så att man vill smyga in en liten förstärkning av finansieringen i det allmänna pensionssystemet ovan, dvs +1 procentenhet högre pensionsavgifter. Förslag ovan är nog ändå underfinansierat och kräver lite mer räknande.

   Radera
  6. ...men det är bara Sverige som är hela världens lilla "socialbyrå" och feministiska "lyckorike"..

   Tillkommer mera vägtullar och skatter på skatter även om det fortfarnade är "freie fahrt für freie Bürger" som är ledstjärnan i vissa icke anglosaxiska länder..

   Dock borde ett utfasat ränteavdrag kompletteras med ett motsvarande utfasande av skatt på ränteintäkter för transparensens skull

   Radera
  7. Migration och integration är kanske viktigt, men det känns lite väl onödigt att dra upp det som orsaken till _alla_ problem i samhället och i varenda diskussiontråd. Det finns annat i det politiska livet som är värt att diskutera.

   Det räcker att se till att kapitalförluster bara kan dras av mot kapitalvinster så är det klart.

   Radera
  8. När man nonchalerat VERKLIGHETENS folk och förirrat sig in i en navelskådande identitetspolitik som bara tilltalar en liten minoritet - en självutnämnd "elit" - i innerstädernas kulturella kvarter...

   Radera
 3. Samma formulering om "skattebortfall på 42 miljarder" användes i Sveriges Radio i morse. Jag reflekterade då över detta och att ytterligare en aspekt som gör den beskrivningen tveksam är att man inte tagit hänsyn till "beteendepåverkan", dvs att det inte alls är säkert att sparare skulle ha valt samma portföljfördelning om inte ISK funnits. Så det är egentligen meningslöst att diskutera "skattebortfall" eftersom ingen vet hur det hade sett ut annars.

  SvaraRadera
 4. Bra och korrekt rapporterat.

  Tänk på att privat pensionssparande dock beskattas vid uttag, på toppen av andra pensioner, medan ISK är "skattat och klart".

  Vid riktigt långa perioder av sparande plus en mer normal avkastning på börsen så bör ISK och konventionell depå vara likvärdiga, men det har tydligt inte varit så de senaste åren. Om man direktäger aktier får man också fundera på effekten av att slippa betala skatt på utdelningar, dvs man kan återinvestera mer utdelningspengar på ISK än i konventionell depå vid dagens nivå av direktavkastning och ränta.

  SvaraRadera
 5. ”vid verkligt långsiktigt sparande så är traditionell beskattning mer gynnsamt”
  Fast det funkar ju inte i verkligheten. På 20-30 år så läggs fonden ner någon gång och hela innehavet vinsten beskattas, eller så blir en fond/ aktie mindre attraktiv och måste bytas ut.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, är knappast direkt rimligt att räkna med att man aldrig säljer något fondinnehav för att t.ex. omplacera och omfördela mellan olika innehav.

   Radera
 6. Allt som gör att de enskilda människorna blir mindre beroende av (S)taten , pensioner, boende mm är en styggelse enligt vissa !

  SvaraRadera
 7. Det är mycket pengar insatta i systemen och väldigt få många vet bara vad vinster är.
  Förluster är desto surare. Det har ju fungerat bra här de senaste åren. Låga räntor och pengarna har då sökt sig till börsen. Själv varit med 80-90-00-taletoch förhoppningsvis lärt mig.

  SvaraRadera