Cornucopia?

Aktuellt

Finanskursen med hedgefondförvaltaren Karl-Mikael Syding - fem procent rabatt med Cornucopia

Detta inlägg är publicerat i samarbete med Finanskursen  som erbjuder 5% i rabatt på kursavgiften om du uppger rabattkoden CORNU i samband ...

2018-03-28 15:46

Omfattande arbetsmiljöproblem hos Försvarsmaktens kommunikationsorganisation

Försvarsmaktens kommunikationsorganisation på Högvkarteret, FM/LEDS KOMM, har lidit av stora problem med arbetsmiljön, och en arbetsmiljöutredning under den avgående kommunikationsdirektören visar på stor otrygghet bland de anställda. Bland orsakerna verkar ledning och ledarskap vara en gemensam nämnare, inklusive till synes öppna konflikter mellan ledning och anställda.
Det åligger nu Sveriges överbefälhavare att rekrytera en ny kommunikationsdirektör.
De anställda upplever att kommunikationen kring den defenisva försvarsmaktsövningen Aurora var mycket lyckad, och något att vara stolta över, och arbetsmiljöutredningen konstaterar att de anställda är kompetenta och engagerade medarbetare.

Däremot upplever man att det saknas trygghet i organisationen. Specifikt pekar de anställda ut "hur avdelningen leds av kommunikationsdirektören och ledningsgruppen, samt de incidenter som inte har klarats ut: omorganisationen och kommunikationen kring den samt konflikter med enskilda medarbetare." En del av de anställda är enligt arbetsmiljöutredningen rädda för att förlora sitt arbete eller "råka ut för repressaliser av någon i ledningen och då ytterst kommunikationsdirektören". Många anställda finner situationen i organisationen ohållbar och behöver avslut för att kunna gå vidare. Ledningsgruppen verkar också oenig och står inte enade bakom tagna beslut.

Organisationen upplevs som toppstyrd och i stuprörsform där det inte sker någon samverkan mellan olika avdelningar och beslut kommer utan förvarning. Utifrån rapporten verkar organisationens arbete ligga långt från övriga Försvarsmaktens uppdragstaktik, där var och en löser den tilldelade uppgiften på bästa sätt efter eget huvud. Istället har man förlamats av toppstyrning och vågar inte ta egna initiativ. Större förändringar i verksamheten har genomförts utan att kommunikationsdirektören "lyssnat in verksamheten"

Utmärkande för de anställdas omdömen kring organisationen och arbetsmiljön är stor spretighet i resultatet, något som är utmärkande för en dåligt fungerande organisation och dålig arbetsmiljö.

Det finns inte något skriftligt beslut på att arbetsmiljöutredningen skulle genomföras, men den avgångne kommunikationsdirektören står som beställare på utredningen. En ny kommunikationsdirektör kommer ha en hel del att jobba med för att lyfta organisationen till den nivå som både de anställda och en av Sveriges allra viktigaste myndigheter förtjänar.

Arbetsmiljörapporten är diplomatiskt formulerad och nedtonad, men ger en bild av en dysfunktionell organisation och ledningsstruktur. Förhoppningsvis innebär en nyrekrytering av kommunikationsdirektör en nystart som kan lyfta hela Försvarsmaktens kommunikation.

Tillförordnad chef LEDS KOMM Fredrik Pettersson påtalar till bloggen att man nu jobbar vidare för att omhänderta resultaten från arbetsmiljöutredningen, och det är ett långsiktigt arbete. Att kommunikationsdirektören avgått beror som tidigare kommunicerat av direktören själv på att vederbörande vill gå vidare i sin profession.

Man kan reflektera över den katastrofala kommunikationen kring Brännström-härvan och konstatera att Försvarsmakten är i stort behov av förbättrad kommunikation både utåt såväl som inåt.

Som media är det lite speciellt att kritisera och belysa problem hos presstjänsten i en organisation man följer. Trots allt är det den man normalt kommunicerar med, men som bloggare kan jag konstatera att kommunikationen med media försämrats avsevärt sedan förre kommunikationsdirektören Erik Lagersten slutade. Jag ser fram emot nya tag framöver.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

14 kommentarer:

 1. Idag har det även rapporterats om stora arbetsmiljöproblem på ekobrottsmyndigheten där de anställda ser det som ett sjunkande skepp som man gör bäst att lämna. Tydligen blir det anställda mycket illa behandlade.

  Personligen tror jag att det är några stora grundläggande systemfel på svensk arbetsmarknad som gör att just svenska arbetsplatser är så dysfunktionella.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är på den statliga och kommunala sidan som problemen är störst. De bästa förmågorna går till det privata näringslivet och stat och kommun får de som blir över. Det finns förfallstendenser i statlig sektor. Politisk lyhördhet är en större merit än sakkompetens. Se bara på Transportstyrelsen.

   Radera
 2. Man kan å andra sidan möjligen tycka att just Lagerstens skor är rätt stora att fylla.

  Det är svårt att i samma utsträckning som han lyckas lösa just uppdraget "kommunikation med media". Även om man är duktig kommunikatör och/eller har suttit på en "infoavdelning" hos någon annan myndighet tidigare. En av styrkorna Lagersten hade var ju också att han var (är?) reservofficer och visste vilken information som behövde kommuniceras även inom organisationen för att informera kollegor inom myndigheten - och vilka informationsvägar som är (var?) de effektivaste för att sprida informationen till medarbetare i organisationen.

  Jag tror att det är många som saknar Lagerstens tydlighet, men också verbala ekvilibrism.

  SvaraRadera
 3. MBF - Management By Fear... ;-)

  SvaraRadera
 4. Som vanligt saknas förståelsen för uppdragstaktik som en kollektiv förlåta, är man inte endel av kollektivet kan man inte handla enligt uppdragstaktik.

  SvaraRadera
 5. I likhet med civila företag har FM anammat en "ledningsgrupp" huvudsakligen bestående av "Direktörer" med ansvar för traditionella stödfunktioner.
  Konsekvensen av detta är att den normala militära gången där Chef ger order till direkt underställd chef (DUC)tidigt kortsluts av "stödfunktionerna" genom deras representation i ledningsgruppen. Vissa stödfunktioner uppfattar sig också "chefa" över "sina" motsvarande funktionsföreträdare på lägre nivåer. Kedjan Chef - chef kortsluts.
  Förpassa dessa stödfunktioner till sin traditionella roll att biträda Chefer med specialistkompetens då den efterfrågas. De har inget i "ledningsgruppen" att göra, snarare gör den breda representationen av dem att ledningsgruppsarbetet blir spretigt och ofokuserat.

  Den ledningsfilosofi som kallas Uppdragstaktik är inte något som idag tillämpas i FM. Där tillämpas Kommandotaktiken (ner till detaljer och per stuprör). Märkligt att höga befattningshavare inte ser detta.

  SvaraRadera
 6. Vanligtvis välunderrättade källor gör gällande att den arbetsmiljömässiga situationen vid ledningsstabens juridiska avdelning inte ter sig mycket bättre. Kompetenta medarbetare sägs fly arbetsplatsen. Måhända finns avseende ledarskapsmässiga förhållanden här vissa gemensamma beröringspunkter med den situation som förevarit vid ledningsstabens kommunikationsavdelning.

  Försvarsmakten - en attraktiv arbetsgivare...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du kan ju bara erinra dig det ledarskap högste befattningshavaren uppvisade i ett personalärende för en dryg månad sedan. Sådant rinner neråt......

   Radera
 7. Götebrorgs kommun lär ha 250 kommmunikatörer, plus inhyrd arbetskraft. Verksamheten i den ofantliga sektorn styrs numera av behovet att bygga kulisser, ej av att leverera nyttigheter. Därför vårdar regioner "sitt varumärke", helt meningslöst. T ex den sjuke helt skiter i "varumärket" - han har som bekant bara en önskan: att bli frisk. Ökade kopiöst under Reinfelt som alltid tillsatte fack-inkomptetenta verkschefer eftersom de ofta kom med sakskäl som argument i diskussioner, vilket störde Reinfelt.

  SvaraRadera
 8. Strategisk kommunikation - inte minst gällande Försvarsmakten - handlar idag främst om att ta fram och och trovärdigt förmedla narrativ vilka förmedlar noggrant utvalda målgrupper en bild av att avsändarens varumärke är starkt. I vilken omfattning budskapet är sant eller falskt är underordnat så länge det av målgruppen uppfattas vara sant.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och hur står sig ett starkt varumärke mot en rysk pluton av jägarsoldater tro ? Eller som Stalin lär ha formulerat det : Den där Påven , hur många divisioner har han ?

   Radera
  2. Fast Stalin är ju död och dessutom allmänt förkastad - däremot så finns det en levande och relativt omtyckt påve. Så vem hade rätt, egentligen?

   Radera
  3. Svaret finns I "Deadliest Warrior -Easter special, Swiss Guards vs T34"

   Radera
  4. "Deadliest Warrior - Mecha-Stalin vs The Dark Pope-emperor Palpatine XVIIth"

   Radera