Cornucopia?

Aktuellt

Safaris integritetsskydd hindrar kommentarer på bloggen - bugg när du försöker stänga av

Det är nu utrett varför det inte går att kommentera på bloggen för en del användare av Apples Safari-webläsare. Apples (förvisso Open Source...

2018-02-03 15:16

Transportstyrelsen ville hindra säkerhetspris till medarbetare

Fyra medarbetare hos Transportstyrelsen har tilldelats priset årets GRC-profil 2017. Detta för att ha avslöjat oegentligheterna kring säkerhetsarbetet i myndigheten. Transportstyrelsen ville dock hindra medarbetarna att ta emot priset.
Sparkade inrikesministern Anders Ygeman (s) - känd för att under nästan två år inte lyckats boka en säkerhetsklassad möteslokal i det säkerhetsklassade Rosenbad, så han kunde informera statsminister Löfven om säkerhetsläckorna i Transportstyrelsen.
Motiveringen till priset lyder:
"Grupperingen från Transportstyrelsen vann priset för att de har gett prov på oberoende integritet och civilkurage utöver det vanliga. De har under händelserna på myndigheten aldrig kastat in handduken utan istället visat på stor uthållighet och samarbetsförmåga. När ledning och styrning brustit har de fortsatt kämpa i motvind för GRC-frågorna genom att organisera sig och tillsammans samarbetat över myndighetens funktioner för att skydda samhällsviktig information."
Vinnarna är Anette Olofsson, internrevisionschef, Tobias Ander, informationssäkerhetschef, Johan Eriksson, fd säkerhetschef och Jens Johansson, säkerhetschef.

GRC-priset uppmärksammar individer som genomfört enastående insatser inom governance, risk and compliance, dvs ledning/styrning, riskhantering och efterlevnad av regelverk.

Transportstyrelsen ville dock hindra personalen från att ta emot priset rapporterar Folkbladet.
"Men ledningen på Transportstyrelsen är inte lika glad över nomineringarna av sina medarbetare. De har avrått dem från att delta i evenemanget som äger rum i Stockholm torsdagen 1 februari.
– Myndighetens grunduppfattning är att medarbetare hos oss inte ens ska kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. I aktuell situation är det därför ur ett myndighetsperspektiv problematiskt – utifrån principen om orubbad saklighet och opartiskhet – att ta emot priset och delta vid det aktuella tillfället. Ytterst är det dock alltid du som enskild tjänsteman som har ansvaret för ditt handlande och som avgör var gränsen går, framhåller chefsjurist Kristina Nilsson i ett mejl."
Nu tog två av medarbetarna emot priset ändå, men det återstår att se hur myndigheten kommer agera mot pristagarna. De har ju trots allt jobbat för att regelverk ska följas hos myndigheten, och sådant går ju inte för sig.

Två IT-säkerhetsexperter har precis slutat på Transportstyrelsen, varav den ene är IT-säkerhetsansvarig, så uppenbarligen har inte de som höll sig till lagen och agerade visselblåsare blivit positivt bemötta av myndigheten.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

13 kommentarer:

 1. Undrar om KU kommer att höra någon av dem? Så att utskottet får höra hur det verkligen går till ute i verkligheten.

  SvaraRadera
 2. Märklig formulering från myndigheten. Det går ju att tolka som förtäckt hot liksom.

  SvaraRadera
 3. Statliga myndigheter har avseende arbetsgivarrollen av lätt insedda skäl ett uttalat förebildsansvar. Trots detta förefaller flera av dessa, under den rödgröna minoritetsregeringens ledning, att aspirera på titeln - minst attraktiva arbetsgivare.

  Förutom den inkompetenta ledningen av Transportstyrelsen har vi kunnat följa hur Polisen begått rovdrift på sin personal, hur Sjöfartsverket havererat i sin ledning av helikopterburen räddningsverksamhet och inte minst hur Försvarsmakten genom repressiva åtgärder riktade mot individer och krav på oreflekterad lojalitet grovt åsidosätter de försvarsanställdas grudlagsstadgade rättigheter i enlighet med yttrandefrihetslagen och tryckfrihetsförordningen.

  Heja Sverige...

  SvaraRadera
 4. DDR... och STASI kunde inte gjort det så mycket bättre...

  SvaraRadera
 5. Ur 1 kap 1 paragrafen regeringsformen, dvs grunden för vår demokrati som börjar med att all makt utgår från folket och slutar med:
  "Den offentliga makten utövas under lagarna"

  Likväl ser man allt oftare att politiska chefer allt oftare praktiskt taget skiter i detta och sätter sig över lagarna. Det är snart bara på valdagen som ngn form av demokrati råder! De är så man ruttnar....

  SvaraRadera
 6. Ingen kommentar på nya rikspolischefen?

  SvaraRadera
 7. "Ytterst är det dock alltid du som enskild tjänsteman som har ansvaret för ditt handlande...."
  Och helt plötsligt var tjänstemannaansvaret återinfört eller?

  SvaraRadera
 8. Rimligtvis borde man vara stolta över att ha så kompetenta medarbetare, det är ju denna typ av beteende som kan rädda politikerna, myndigheten och folket ifrån katastrof nästa gång.

  SvaraRadera
 9. Transportstyrelsens management är hopplöst inkompetent, och det är resultatet av dåligt ledarskap. När du har en dålig inkompetent ledare i toppen så kommer den att samla ja-sägande inkompetenta karriärkåta idioter nedanför sig på andra höga positioner. Jämför t ex med Polisen, och många andra organisationer (tyvärr). Enda sättet att komma till bukt med problemen i Transportstyrelsen och liknande organisationer är att göra en rejäl utrensning i samtliga chefsled (finns såklart säkert några enstaka bra chefer som bör bli kvar).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ser inte var inkompetens kommer in i bilden. De är högst kompetenta ovh har tagit över driften och kontrollen över skattepengarna. Troligen har de en annan målbild ån du.

   Den enda inkompetensen jag ser är förresten hos väljarna som sedan enhetskolans införande i början av sextiotaletvidare med grundlagsändring i början av sjuttiotalet, och med godkännande, låtit detta ske trots att denna situation varit var det tydliga målet år ut och år in. De enda politiker som varit falska, troligare än inkompetenta i sina förespeglingar är de så kallade borgerliga som inte gjort mycket för att ändra riktning.

   Radera
  2. @GuDu: Inkompetensen kommer in i bilden först genom den tidigare läckan och sättet som den hanterades på. Sedan kommer nästa tecken på inkompetens (trots att den tidigare högsta chefen är "sparkad") genom sättet myndigheten hanterar det här GRC-priset. Att medarbetare får ett sådant pris borde uppmärksammas positivt inom myndigheten och belönas och lyftas fram som ett positivt exempel för att skapa en bra kultur inom myndigheten och på så sätt undvika framtida läckor eller andra oegentligheter. Istället visar man nu att trots att toppen av isberget (tidigare chefen) är borta, så sitter kulturen som skapade tidigare situation kvar i väggarna och mindset hos kvarvarande topchefer.

   Radera
 10. > Det är ... bara på valdagen
  > som ngn form av demokrati råder!

  Ja, det är väl klart? Hur skulle man annars göra?

  SvaraRadera
  Svar
  1. @ apa.
   Demokrati handlar ju inte bara om rätten att rösta på valdagen utan att de folkvalda har att rätta sig efter lagstiftningen,vilken man allt oftare sätter sig över. Val förekommer även i diktaturer, eller hur. Våra folkvalda är i princip straffimmuna idag och det syns också hur respektlöst man kan behandla sina medarbetare, som i detta fall. Eller för den delen den tidigare generaldirektören på TS som slapp undan med strafföreläggande.

   Nej jag tycker inte mörkning, straffbefrielse, eller lagöverträdelser är ok av myndigheterspersoner eller politiker. De har att följa lagarna även efter valdagen och i vissa fall tom ansvara för att de följs, även av sig själva.

   Radera