Cornucopia?

Aktuellt

Friggebod, Attefallshus, Bolundare och nu Bohlinare

En ovanlig frihet i Sverige är möjligheten att uppföra mindre komplementbyggnader utan bygglov. De har fått sina namn efter de drivande poli...

2018-01-26 19:50

Fredagsmys: Kavajhytt utan kaffe i ledningsstaben

Dags för lite fredagsmys, men det råder dålig stämning i ledningsstaben på Försvarsmaktens högkvarter på Lidingövägen 24. Generalmajor Anders Brännström har fått sparken för sina uttalanden om att svenska armén är chanslös, den sk nederlagsdoktrinen.
Fick sparken ...
Dagens Nyheter rapporterar alltså att generalmajor Anders Brännström fått sparken från sin tjänst som samordnare för totalförsvaret efter att ha drivit nederlagsdoktrinen i en intervju i Dagens Nyheter.
... av ÖB Micael Bydén.
Det är förstås rimligt att man inte kan ha en av en organisations eller företags högsta chefer som baktalar de underordnade och hela organisationen publikt.

Samtidigt bedyrar Brännström att han gjorde det med svenska försvaret i åtanke, vilket förstås är en rimlig förklaring, även om det inte ursäktar det hela. Citat från DN:
"Det jag sa i intervjun kan sammanfattas i tre punkter: Det var sanningen, det var inga hemligheter och jag gjorde det av omtanke om försvaret. Att se till att vårt försvar blir så bra som möjligt är något som har väglett mig hela mitt liv."
Brännström är dock inte sparkad ur Försvarsmakten, utan bara utan befattning. Man får hoppas att han får en tjänst där hans egenskaper kommer till bästa användning, då han antagligen är en sk green eyed boy av en typ som skulle behövas i händelse av krig eller dålig stämning. En rottweiler att skicka fram när det smäller.

Sedan återstår att se om ÖB agerade på eget initiativ eller om det var direktiv från regeringskansliet.

Svenska armén har aldrig varit bättre än nu, vilket många på fältet själva vittnar om - idag övas även sk T-soldater flera gånger om året mot att forna tiders tvångsrekryterade värnpliktiga i bästa fall fick hålla i ett vapen vart fjärde år, samtidigt som fienden har begränsad förmåga att överföra trupp till svenskt territorium. Sveriges försvar är inte chanslöst, så länge det finns en försvarsvilja. Att baktala den är knappast något som höjer svensk försvarsförmåga.

Men så länge är det nog inte så fredagsmysigt vare sig på Högkvarteret eller hemma hos de inblandade.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

67 kommentarer:

 1. Genom att skilja generalen Brännström från sin tjänst på Försvarsmaktens högkvarter har den i många läger annars så populäre överbefälhavaren blottlagt en besvärande svaghet. I stället för att försvara sin personals rätt till att fritt debattera den försvars- och säkerhetspolitiska utvecklingen har han lagt sig platt inför uppdragsgivarens påtryckningar. Detta är en klar seger för Wallströmfalangen inom regeringen. Det är uppenbart att såväl regeringen som överbefälhavaren prioriterar skapandet av en bild av militär förmåga före utvecklingen av reell militär förmåga. Allmänhetens förtroende för regeringen, Försvarsmakten och överbefälhavaren riskerar att genom detta skadas svårt och beständigt.

  Försvarsmakten - möter varje hot och klarar varje utmaning...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att jobba med "perception" i stil med Putin och Rysslands militära styrka kan i bästa fall vinna lite tid. Men verkligheten är vad den är.

   I övrigt tycker jag att i frågor som denna, Patriot-köpet, Nato och liknande så skiner Cornus egenintresse i att smöra för försvarsmakten igenom (kanske i hopp om framtida uppdrag?). Plötsligt är hans i övrigt höga moraliska svansföring, principfasthet och rättrådighet som bortblåst.

   Radera
  2. Perception är det som skiljer amatörerna från proffsen. Det är vara de som misslyckas som blir synade. När det väl händer är alla förlorare.

   Radera
  3. I en av Försvarsmaktens alla mer eller mindre lyckade rekryteringskampanjer framhålls att: "På forsvarsmakten.se kan du se hur vi försvarar din rätt att tycka, tänka och leva som du vill."
   Genom sin värdegrund påstår sig Försvarsmakten slå vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet samt främja demokrati och mänskliga rättigheter.

   Åsikts- och yttrandefriheterna är grundläggande mänskliga rättigheter och utgör hörnstenar i det demokratiska samhällsbygget. Beträffande försvarsanställda existerar i detta avseende inget undantag. Mot den bakgrunden blir det besvärande parodiskt när överbefälhavaren väljer att skilja en höggradigt erfaren och kompetent medarbetare från dennes tjänst på grund av att medarbetaren i fråga, i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten, intar en för pacifistiskt orienterade krafter inom regeringen obekväm och generande ståndpunkt.

   Om Försvarsmakten i allmänhet, och överbefälhavaren i synnerhet, ska kunna rädda något av sin trovärdighet krävs att Brännström omedelbart återinsätts på sin tjänst.

   Radera
  4. Det handlar inte om att återinsätta honom i den tjänst han haft en månad. Det handlar om att få störst möjliga nytta av en duglig general som är fostrad i att försvara detta land.
   Visst skulle han göra ett bra jobb där han är men problemet är att det finns inga adekvata generalsbefattningar kvar i Försvarsmakten för de som är bevisade "krigare". Lägg gevär i Kosovo ... osv.

   Dennis - vi kan inte bara ha teoretiker som försvarar landet.

   Radera
  5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  6. @bomkanal
   "Dennis - vi kan inte bara ha teoretiker som försvarar landet."
   Det var [oavsiktligt?] rätt kul sagt av dig då denne "Dennis", med sina substantiella akademiska meriter, utgör en rätt udda fågel i flocken generalspersoner. Av lätt insedda skäl är hans kunskaper så väl som Brännströms erfarenheter och ledarskap oumbärliga för att i försvarsledningen skapa en balanserad kompetensstruktur.

   Befattningen att samordna återskapandet av det i alla politiska läger så hastigt påkomna behovet av ett totalförsvar utgör en påtaglig utmaning, vilken kräver sin man. Risken att Försvarsmakten i denna process kan komma att köras över av olika särintressen är påtaglig. Vi har hört det förut - "kostnader ska tas inom befintliga ekonomiska ramar". Brännström med sin unika kompetens, utvecklade ledarskap och oförvitliga integritet hade varit ett utmärkt val. Dessvärre har överbefälhavaren i detta avseende försatt sin fot rejält i kläm...

   Radera
  7. @Salvatore

   Ytterst står här vitala svenska nationella säkerhetsintressen på spel. Genom att falla till föga för obskyra krafters inom Regeringskansliet påtryckningar har överbefälhavaren inte bara "försatt sin fot rejält i kläm", han har suboptimerat sin laguppställning och gjort självmål.
   Krigsförbrytardiktaturen i Kreml och dess svenska apologeter är de enda som jublar...

   Radera
  8. I år är det riksdagsval. Måhända kommer regeringskonstellationen att efter det vara en annan - med de möjliga konsekvenser det kan komma att medföra för diverse befattningshavare inom statsförvaltningen.
   Håll ut...

   Radera
  9. Statens vägar äro outgrundliga.

   Å ena sidan instiftades för snart ett år sedan lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. En lag som enligt propositionen i korthet syftar till att personal anställd i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom vård, skola och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda har att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

   Å andra sida blir generalen Brännström av sin arbetsgivare utsatt för repressalier på grund av uttalanden han gjort i media.

   En av meddelarskyddets mer intressanta delar är just repressalieförbudet. Repressalieförbudet innebär att en myndighet eller annat allmänt organ inte får ingripa mot någon för att den personen har utnyttjat sin tryck- och yttrandefrihet. Förbudet avser alla åtgärder som medför negativa konsekvenser för den enskilde. I detta inbegrips i princip varje form av kritik mot arbetstagare för att arbetstagaren har haft kontakter med massmedia. Åtgärder från arbetsgivaren som innebär avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller liknande är i enlighet med 3 kap. 5 § tredje stycket TF och 2 kap. 5 § tredje stycket YGL straffbelagda.

   Mot bakgrund av ovanstående förefaller det rimligt att Brännströms sak underkastas rättslig prövning.

   Försvarsmakten – en attraktiv arbetsgivare?

   Radera
 2. Sveriges försvarsförmåga dog 1844...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja till Vk1 hade vi faktiskt lyckets rusta oss ordentligt precis i tid.

   Radera
  2. Vi kan inte leva på importer utan måste lära oss att klara oss själva.

   Radera
  3. Inte heller för VK2 var vi beredda. Endast i slutet av kriget hade vi mobiliserat för att stå emot mer än en liten puff. Man kan tacka Hitlers ariska ursprungsnojor för att inte invadera svedala.

   Radera
 3. Värre är det väl med försvarsviljan. Den diskuteras heller inte fast den kanske är central för hela den nedrustningspolitik som förts.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, försvarsviljan. Har en känsla av att den är sisådär efter att ha talat med flera av mina tvångsrekryterade kompisar som jag svor soldaterinran tillsammans med. De nya genuscertifierade har jag mindre koll på.

   Radera
  2. Enligt WIN/Gallup internationella undersökning 2015 så såg försvarsviljan i 66 länder i världen ut så här: http://i.imgur.com/pYQkLUi.png Notera att Sverige ligger före samtliga Europeiska länder utom Finland och de som toppar listan är vad president Trump rimligtvis skulle benämna som "shithole countries".

   Radera
  3. Hmmm...frågan är väl hur försvarsviljan ser ut i ett mångkulturellt land. Ett land som mer utgör ett territorium än en nation. Hur många är där beredda att gå i döden för att försvara det?

   Radera
  4. Tja, både Afghanistan och Indien hade högre försvarsvilja än Sverige men det var kanske inte det du ville höra.

   Radera
 4. Svenska armén är bättre än någonsin bl.a tack vare genderhandboken.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bättre för fienden menar du ?

   Radera
  2. Det tror jag inte. Kanske kan även turban, hijab och samemössa bli aktuellt i försvaret som i Norge? Eller en ball basebollkeps på sne som kidsen från orten har.

   Radera
 5. Må vara att de enskilda förbanden är bättre idag än förr, men hur man kan säga att ett starkt decimerat försvar, i stort sett utan luftvärn och artilleri, är bättre än det försvar vi hade för 30-40 år sedan förstår jag inte.
  Jämför antal regementen, pjäser, stridsvagnar, fartyg, logistik och mobiliseringsförmåga.
  Effekt är kombinationen av kvalitet och kvantitet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur det är jämfört med under kalla kriget kan jag inte säga. Däremot så är iaf försvaret bättre nu än vad det har varit de senaste 20 år sen.

   Radera
 6. Tyvärr imponerar inte förmågan att punkta upp på allmänheten. Kanske funkar det för att nå de högre nivåerna inom en organisation, men när det gäller media så kan det faktiskt ligga en i fatet att "punkta upp". Folk i allmänhet gillar mer att tala om känslor, inte punkter, om det nu inte är gäckande G-punkter.

  SvaraRadera
 7. Att sparka Brännström är ett tokbeslut. En mycket duglig officer och krigare.
  Är det Löfven och Wallström, som tycker att han fläckar Sverigebilden?

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Maskirovskan" MÅSTE upprätthållas !!

   Radera
  2. Tycker nog att publik självbefläckelse är rätt dåligt för den svenska självbilden, oavsett om det gäller Margot eller andra i det politiskt såssialistiska etablissemanget, som Löfven och Åkesson et al.

   Radera
 8. Det ligger en del i vad du skriver. Känner du "Brännan"? Sannolikt inte. Att para ihop honom med en "nederlagsdoktrin" är fel.
  "Brännan" har inte pratat om soldaternas bristande färdighet, inte i någon kategori. Han har talat i termer av krigsförbandsvärdering. Då handlar det varken om att plocka isär vapnet med förbundna ögon på tid, eller att i grupp formera "blixtlås". Det "Brännan" säger baseras på helt andra saker. T ex att den berömda "bottenplattan" fortfarande inte är åtgärdad, att förmågan att agera i bataljon och högre nivå (dvs officerares förmåga - inte soldatens förmåga) har betänkliga brister. Detta av naturliga skäl då det är dyrt att öva med en yrkesarmé.

  Jag går dig halvvägs till mötes Cornucopia. Sannolikt har vi nu de bästa soldater och NCO:s vi någonsin haft (möjligen Nordic Battlegroup undantagen), men vi har samtidigt den sämsta Armé vi någonsin haft.

  Sannolikt var detta det enda sättet att hantera en General som hyser så mycket respekt för sin professionalitet av alla som haft med honom att göra, att t o m överordnade nivåer kände sig "obekväma".

  Bydén rasslade nu ner ett par pinnhål i respekt, kanske tillsammans med Hultqvist (eller hans Statssekreterare).

  They can´t handle the truth.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har träffat Brännan två gånger. Skulle inte vilja ha honom som motståndare i krig, men han är väl annars ungefär lika munter och glad filur som jag själv. Finns andra likheter.

   Radera
  2. Jag frågade "känner" du Anders Brännström, inte om du träffat honom.
   Tror du han fantiserar om det han säger?

   Radera
  3. Nej, jag känner honom inte. Har heller aldrig påstått det. Jag har iaf träffat honom, vilket kanske inte så många civila som uttalar sig just nu kan säga.

   Nope, jag tror inte han fantiserar. Men han har uttryckt sig olämpligt för att vara i ledningsstaben. Sedan vet jag att kvaliteten på armen idag är högre än någonsin i modern tid, numerären är låg, men vi står inte mot Sovjetunionen längre, utan mot Ryssland, och inte under några realistiska scenarion helt ensamma heller. Kanske ensamma på svensk mark, men inte som enda angreppsmål.

   Beredskapen och kvaliteten på olika förband varierar, men det skiljer sig inte mot under det så hyllade invasionsförsvaret.

   Optimalt kunde Brännström uttalat sig, men använt andra formuleringar, t ex "vi har aldrig haft så bra kvalitet, men vi måste ha större anslag, bättre beredskap och större numerär av yrkesmilitärer för att klara fler hotbilder och scenarion", istället för "Sverige är chanslösa" (i ett extremscenario).

   Notera att han INTE förespråkat värnpliktiga förbands låga beredskap. Inte ens T-förbandens betydligt högre nivå än forna värnpliktiga duger åt Brännström. Hans uttalande bör ses som ett försvar av både yrkesförsvaret, mer anslag och även ett Natomedlemskap. Det senare kan ha gett honom sparken via order från regeringskansliet.

   Radera
  4. Det "hyllade" invasionsförsvaret är nog något du tidigare så väl exemplifierat genom dina erfarenheter från brigad till värnpluton. Jag kan lova dig att det finns fortfarande inkompetenta chefer på varje nivå och varje verksamhet i de fall de träffar på skrivkunnig, fantasifull och hyfsat smart kille - typ dig.

   Det är ingen som "hyllar" det tidigare Försvaret, vi kallade det inte ens invasionsförsvaret. Vi kallade det Försvaret och inget annat. Du förstår att de olika karaktärerna av försvar uppfanns av Reinfeldtministären för att torgföra det nya "Insatsförsvaret" inget annat. Det "gamla" skulle vara dåligt m a o.

   Huruvida vi står ensamma eller ej har vi ingen aning då skiten träffar fläkten. Fråga polacker, belgare, holländare, danskar, norrmän, finnar. Alla dessa ville stå utanför. Hur många fick direkt militär hjälp? Glöm det där tillsammans med andra i det skede när hjälpen behövs. Det går så fort att vi inte ens hinner blinka.

   Generalmajoren har inte sagt att Sverige är chanslöst. Han har sagt att de tränade soldaterna utan adekvat utrustningoch samträning i förband är chanslösa. Jag håller med honom, dum vore jag annars.
   Finns det någon som inte velat blanda upp kategorierna K och T med P så är det Generalmajoren.

   Det som gett Generalmajoren sparken är att han talat om hur det förhåller sig (dvs not fake news). oavsett om det innebär mer anslag och NATO medlemskap.

   Avslutningsvis,sluta projicera dina egna erfarenheter av ett sk "invasionsförsvar" baserat på värnpliktiga. Det fanns otroligt många andra än du som gjorde sin insats. Helt kallt så var du bara en pusselbit i ett större sammanhang. I fiktionböcker brukar det ju vara just en osannolik person som löser problemet. Det kunde ju varit du - en värnpliktig stabsgruppchef i en värnpluton.

   Det här landet bör kanske ta fram en policy för hur vi förhåller oss till hur sanning levereras (NOT FAKE NEWS) men som inte passar agendan. Nuvarande princip att avskeda folk håller inte. Inte i längden.......

   Radera
 9. Bättre är ett missvisande uttryck.
  Svenska armén har aldrig hållit högre kvalitet än nu är betydligt sanningsenligare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ungefär när Karl XI avled var nog absolut optimum tror jag.

   Radera
  2. Fair enough. Kvalitet.

   Radera
 10. Fråga till bloggaren.
  Är det relevant om vi är chanslösa eller inte ?

  Vi slåss ju för en idé att vi ska vara fria och få bestämma över oss själva i det här landet, är det en idé som inte skulle vara värd att slåss för bara för att odsen är lite dåliga ?

  Brydde sig Tremänningarna vid stäket 1719 om odsen ?
  Eller brydde sig Milo Syd om odsen 1981 ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det handlar inte om att vara chanslösa eller inte. Det handlar mot en överlägsen angripare att göra det så kostsamt att den avstår. Hur svårt kan det vara?

   Radera
  2. Det skulle 2000 tomahawkmissiler fixa till en låg kostnad över tid. Ännu bättre om de är kärnvapen bestyckade. Typ ingen stormakt tjafsar med någon som har kärnvapen, hur svårt kan de vara..?

   Radera
  3. Det är ju till 75% upp till motståndaren vilka risker han vill ta !

   Titta på Wesserubung där sket Tyskarna i att Royal Navy kontrollerade Nordatlanten och riskerade hela flottan för att ta Norge.

   1944 kan man titta på Sovjets inställning till Finland, man var beredd till förhandlingsfred då man ville koncentrera sig på Tyskarna, snacka om marginaldoktrin i Praktiken.

   Radera
  4. Frågan borde börsnoteras för att få adekvat analys av marknaden.

   Radera
  5. Tja svenska Atompogrammet utvecklade ju i alla fall Know-How:et kring hur man bygger miniatyriserade kärnladdningar som kan bäras bäras av våra attackplan.
   Det som fattas är infrastrukturen.

   Det vi skulle behövas är en upparbetningsanläggning alternativt ett anrikningsverk.
   Då vi har stora urantillgångar i landet så är det bara en fråga om Centrifuger för att vi ska ha tillräckligt med Uran 235.

   Radera
  6. Nej Nej inte 2000 tomahawk Robotar.

   Vi köper 4 st Atomubåtar av USA's Virginiaklass, då vet inte ryssarna om det är vi eller USA när dom ska skjuta på oss :D

   Radera
  7. Och vilka är vi som skall köpa en massa?
   Har du överhuvudtaget någon koll på inkomster och utgifter?

   Radera
  8. 2000 Tomahak kostar 28 miljarder, det är inget större problem om nu försvaret ska ha 2% om året !

   Radera
  9. Nja, "försvaret" får drygt 1% idag, vilket skall täcka nuvarande organisation och dess "utgifter". Dina 28 miljarder är rena fantasier, tyvärr.

   Radera
  10. Du vet väl att försvaret får alla sina pengar från skatt. Är du beredd att betala vad som krävs för dina fantasier, eller är det nånannan som skall betala.

   Radera
  11. Kan tänka mig att Putin är beredd att betala.

   Radera
 11. Brännström borde ha lärt sig att man aldrig aldrig någonsin ska prata med en journalist.....kommer aldrig någonsin ut något bra av det......

  SvaraRadera
 12. Även i DDR sparkades sanningssägare och de som påtalade brister och skickade till brunkolsgruvorna...
  "Kejsaren är naken! "

  SvaraRadera
 13. Armen må kanske aldrig ha varit så bra som nu, men det gäller helt säkert inte försvaret som helhet . Flyg och marin såväl som ekonomiskt försvar och civilförvsar var definitivt bättre på tidigt 1960-tal.

  SvaraRadera
 14. Liten men naggande god.
  Det verkar vara målet för svenskt försvar.
  Billig är bäst.
  Ett annat.
  Att Rosenbad är den sista bastionen som försvaras till det yttersta,kan liknas vid bunkern i Berlin 1945..........

  SvaraRadera
 15. Pennan glöder som vanligt... Detta inlägg var tyvärr inte mitt i prick om man vill stärka försvarsviljan.

  SvaraRadera
 16. Visste sedan tidigare att det är sandlådenivå i verksamheten på Lidingövägen 24. Det var inte särskilt nytt oavsett hur många "stora" stjärnor och eklöv det sitter på kombattanterna.
  Men det har alltid sköts "internt". Det här är ett trendbrott, oavsett skäl. Tyvärr ger detta riktigt onda vibbar beträffande vår säkerhet och vårt Försvar.

  Vad är det som pågår? Hur illa är det sk "hotet" mot oss egentligen? Vad vet vår Statsledning egentligen? När kommer en annan Generalmajor (dock inte i Ledningsstaben) klara ut hur det egentligen förhåller sig? Han som borde veta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svaret är att ingen egentligen vet.....
   Vi matas om bottar som skall påverka vårt val?
   Fake News som Vinnova nu tydligen skall försvara oss mot?
   Varför?
   För att alla partier vägrar prata klarspråk innan valet.
   Sluta lova!
   Om jag röstar på Ebba Busch för att hon vill ha ett starkt försvar så kan det i slutändan hamna i den positionen att KD gjort upp med Sossarna om minskade försvarsanslag för ökat flyktingmottagande
   Hur mycket var min röst värd då?

   Radera
 17. Vad betyder "Kavajhytt" respektive "Kavajhytt utan kaffe"?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Träffa chefen, i detta fallet, Utskällning o sparken, då blir det inge kaffe med dammsugare.

   Radera
  2. Tack!
   Jag kan tänka mig att uttrycket måste ha en spännande etymologisk historia.

   Radera
  3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  4. Så här har jag fått berättat(rätta mig gärna):
   Kavajhytten ombord på landskapsjagarna var ett utrymme avsett för att torka blöta kavajer efter tjänst på däck i otjänligt väder. Utrymmet låg nära något av kanontornen och var väl ljudisolerat. Det lämpade sig därför utmärkt för högljudd envägskommunikation. Chefen bjöd in till ”kavajhytt”, man fick sina fiskar varma utan att övriga besättningen kunde höra vad som sades. Inte som i det här fallet alltså.

   Radera
 18. Nu kan man se vilka politiker som stöttar försvarsledningen och vilka som tycker det är lämpligt att lägga sig i och underminera den högsta ledningen offentligt.

  En del har visst redan gjort bort sig enligt DN. Kan bli så när partier som inte förstår sig på försvar ska spela tuffa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inte riktig ännu. Alla politiker har väl inte uttalat sig. Eller...? Vissa kommer heller inte ens uttala sig.

   Sedan skall det sägas att fd Arméchefen har förmodligen så stor integritet att han inte bryr sig om vilka politiker som sagt ditten eller datten... han är en yrkesman. Och för en sådan betyder politik nada.

   Radera
 19. Synd, jag gillar Brännan.

  SvaraRadera
 20. Det vi bevittnar är sannolikt en general som "lämnar" med äran i behåll. Heders.
  Detta är unikt.

  SvaraRadera
 21. Vad jag oroar mig över är främst hur individer inte håller på sin värdighet. Jag har sett ryska blivande piloter sexdansa med andra pilotaspiranter. Och SVT-medarbetare snuska sig i bild.

  Detta är likt den dekadens som förebådade ww2. Kan inte nån sätta stopp för degraderingen?

  SvaraRadera
 22. Vi har yttrandefrihet och hade han fått sparken (läs blivit avskedad/uppsagd) för debattartikeln hade det varit ett slag i ansiktet och jag hade varit rädd för vart Sverige är på väg. Att media är så oprecisa i sin rapportering riskerar att skada yttrandefriheten då rubrikerna tolkas som att man kan förlora sitt arbete för att man yttrar sig – t o m om man är en generalmajor. (Håller mig kort så går inte in på lojalitetsplikten och ev. konflikter med den.) Cornucopia skriver själv i första stycket om sparkad men förtydligar längre ner vad de handlar om – men som han tidigare skrivit om på bloggen är det inte alla som läser mer än rubriken eller ingressen på inlägg.

  Som jag har förstått det innebär sparken i det här fallet att han blivit av med ett uppdrag men har kvar andra uppdrag och främst sin anställning inom Försvarsmakten. Avskedad kan ha inte ha blivit då han fortsätter att jobba. Tidningarna skriver bara om ”sparkad”, men de brukar de göra utan att precisera.

  ÖB skriver på Försvarsmaktens blogg
  ”Generalmajor Anders Brännström leder idag arbetet med att planera den internationella övningen Viking 18. Han kommer inte att få jobbet som chef för Högkvarterets totalförsvarsavdelning. Anledningen till det är en förtroendefråga. Min uppfattning är att Anders Brännström inte är lämplig för den befattningen.” 26 januari 2018 20:34

  Nu tolkar jag det som att det handlar om att en ledare måste få välja och ha förtroende för sina närmsta medarbetare, vilket jag ser som en självklarhet. Sen att vi får en krigare som ägnar sig åt se till att vi övar på bästa sätt och en mer slipad företrädare som hanterar politiker borde vara bra för försvaret (om man nu är ute efter resultat).

  Nu har jag använt mig av min yttrandefrihet, värd att försvara även om man som jag är insnöad på arbetsrätt och inte försvarsfrågor.

  SvaraRadera
 23. Ja du Cornu, du måste skämta. Brigad-försvaret skulle göra rent hus med det nuvarande Svenska halv-brigaden som saknar logistik och uthållighet generellt. Tror att tre mek brigader skulle kunna binda den enda moderna brigaden i 5 dygn för att sen två brigader promenerar runt och arresterar de - tyvärr sovande - vältränade soldaterna. Ingen kan liksom jämföra 36 brigader och lika många regementer och regementsstridsgrupper med en enda brigad. Krigsmakt är system av system där en brigad skall kunna lösa av en annan så den kan vila och ladda om. Någon tänkte fel genom att bara bygga försvaret på en - enda - stackars - ensam - och -ledsen - brigad.

  SvaraRadera