Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2017-12-09 12:34

Vad för ammunition ska polisen använda i krig?

Sedan en tid är Sveriges poliser krigsplacerade som just poliser, undantaget de som krigsplaceras som militärpoliser inom Försvarsmakten. Inte bara innebär detta en dränering av poliser från hemvärnet, men ställer också en del praktiska frågor kring polisens tänkta ammunition vid krig.
Inte polisens puffra.
Svenska poliser är numera krigsplacerade som poliser, och kommer därmed inte ha tjänst i hemvärnet i de fall man både är polis och hemvärnsman. Enda undantaget i överenskommelsen mellan Försvarsmakten och Polismyndigheten är de poliser som är krigsplacerade som militärpoliser hos Militärpolisbataljonen.

Svenska poliser kommer räknas som stridande och ska alltså bekämpa den angripande fienden. 

Samtidigt är polisens vapen främst  9 mm pistoler och k-pistar, sedan tidigare lager av särskilda polisanpassade AK5 destruerats. Undantaget gäller främst de nationella eller regionala insatsstyrkorna, som även har automatkarbiner.

Som 9 mm ammunition använder polisen den expanderande kulan Speer Dot Gold, för högre stoppkraft mot kriminella och för att minimera risken att en kula går rakt genom en kropp och skadar oskyldiga. 

Speer Dot Gold är sk hålspetsammunition. Detta är förbjudet att använda i krig enligt Genevékonventionen. Samtidigt är det förbjudet för polisen att använda någon annan ammunition annat än för övningsskytte. Så vad för ammunition ska polisen använda i krig vid insats mot angriparen - främst mot sk diversionsförband och andra asymmetriska angrepp?

Det är möjligt att detta finns utrett och hemligstämplat någonstans, men som det ser ut nu kommer poliser antingen att begå tjänstefel eller bryta mot Genevékonventionen i händelse att krigshandlingar?

Därtill kan man förmoda att angriparens diversionsförband, såväl som reguljär trupp, använder kroppsskydd. Speer Dot Gold kommer inte penetrera kroppsskydd, utan det behövs något annat. Förhoppningsvis finns det kvar fungerande ammunition av den kraftigare svenska militära pansarbrytande 9 mm-ammuntionen 39B. Frågan är dock huruvida polisens vanliga pistoler kan hantera 39B utan att drabbas av dålig stämning? K-pistarna bör klara av detta dock.

En annan fråga som aktualiserades i samband med terrordådet på Drottninggatan är polisens tillgång till förstärkningsvapen, dvs främst k-pistar. Här händer det dock väldigt mycket inom polisen, som den uppmärksamme kan ha noterat, men också en del saker som ännu inte är publika. Svensk polis kommer vara bättre utrustade både för terrordåd och krigshandlingar framöver.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

77 kommentarer:

 1. Såvitt jag förstår är polisens uppgift i krig samma som i fred, dvs att upprätthålla lag och ordning genom att utreda och ingripa mot brott. Detta skall gälla även inom ockuperat område. Uppgiften är alltså inte att ta strid mot fienden. I den mån man verkar mot sabotörer är det för att förhindra eller avbryta brott inom ramen för polisarbetet. I alla fall var det så jag fick det förklarat för mig förr, men saker kan förstås ha ändrats.

  SvaraRadera
 2. Polisens vapen klarar 39B. Efter ett antal tusen skott kan slitage på bommarna märkas men det ska skjutas många skott innan någon försämrad precision kan märkas.Då försämras träffsäkerheten i mycket högre grad av de hårda fjädrar som monterats som skydd mot konstaplar som inte kan hålla avtryckarfingret borta från avtryckaren innan det ska skjutas.

  SvaraRadera
 3. Jag tror inte Genèvekonventionen är högst upp på priolistan när det hettar till. Överhuvudtaget så är väl internationell lag mer en sorts riktlinjer som man kan följa om man vill undvika problem. I slutänden är det maktbalansen mellan länder som styr vad ett land kan göra och inte göra.

  SvaraRadera
 4. När jag utbildade mig till polis i 90-talets begynnelse gjorde jag mitt specialarbete om just verkan av polisiär ammunition. Jag förordade hålspetsammunition, då den är mer lämplig för polisiärt bruk. Sedan tog det något decennium till innan polisen själva kom på samma sak. Tjänsteammunitionen då var Norma Säkerhetspatron, en helmantlad kula med platt nos (truncated). En av de frågor min handledare ville att jag tog upp på nackdelslistan med att byta till hålspetsammunition var just att polisen i händelse av krig i så fall måste byta ammunition.

  Det är dock inte Genèvekonventionen, utan en av Haagkonventionerna (1899) som förbjuder hålspetsammunitionen - för användning i krig mellan två stater som båda undertecknat konventionen. Som beca påpekar ovan är det inga problem att använda försvarets ammunition i polisens vapen - eller vilken helmantlad ammunition man vill. m/39B sliter oerhört hårt på pistolen, men det lär nog inte bli så mycket skjutet att man hinner märka någon skillnad. Man ska skjuta åtskilliga hundratal, antagligen minst tusentalet 39B med varje vapen innan det börjar gå sönder pistoler i någon mätbar omfattning.

  Och jo, svenska poliser har förvisso i princip samma uppgift i krig som i fred - men är trots det kombattanter, till skillnad från i många andra länder. Fram till millennieskiftet övade polisen därför med jämna mellanrum eldöverfall, handgranatkastning och pansarbekämpning. Krigsvapnen - Ak4 - förvarades i kassun på varje större polisstation.

  Krigsvapnen finns inte kvar, men ingen har mig veterligen definierat om polisens kombattantstatus.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack, det var intressant läsning. Och du har en väldigt intressant blogg också, om du nu är "den" morgonsur?

   Radera
  2. Jo, nog är jag det. Tack:-)

   Radera
  3. Tack! Förbaskat intressant.
   En dum fråga:
   Vad menas med "..sliter oerhört hårt.." egentligen mer än att uppenbara serviceintervall blir kortare och antagligen att livslängden minskar?

   Radera
  4. Den är laddad för en betydligt längre pipa och har en tjock stålmantel istället för en rätt mjuk kopparmantel. Det gör att pipan slits betydligt mer, och den spricker rentav rätt ofta efter man har skjutit tillräckligt många 39B. Det är sällan någon fara för skytten - det blir ingen pipsprängning - men pistolen kärvar ihop och blir oanvändbar.

   Men i princip blir det som du säger - närmare mellan serviceintervall och kassering efter kanske hälften så många skott som annars. Plus att en betydligt större andel vapen kommer att haverera helt.

   Radera
  5. Haagkonventionen gäller väl dessutom bara gevärsammunition. USA bytte pistolam. för några år sedan till hålspets. Nu har ju USA inte undertecknat haagkonventionen men beaktar den

   Radera
  6. Vad jag vet gäller förbudet alla expanderande kulor, inte bara gevärsammunition. USA har som sagt inte skrivit under, men brukar följa konventionen ändå. Däremot tror jag att deras prickskyttar också börjat använda matchammunition med HPBT-kulor (Hollow Point Boat Tail). Om jag minns rätt så var den juridiska motiveringen för att godkänna denna ammo att den inte är avsedd för att ge kraftigare skador, utan för att precisionen med dessa kulor är bättre än med helmantel. Därför ansåg man att det inte bryter mot konventionens anda att använda den.

   Radera
  7. Delförtydligande:
   Jag är utbildad vapentekniker i FM...
   Det är inte en säkerhetsrisk att skjuta 9/39b i en sig-sauer.
   Det är ett ekonomiskt problem med slitage.

   Radera
  8. @Morgonsur och andra: Tack för förklaringarna!

   Radera
  9. Tack morgonsur. Rekommenderar övriga att läsa morgonsurs blogg. Avhandlar lite annat än Wilderängs. Men mycket bra läsning. Framförallt äldre inlägg från Bosnien. En favorit i mina ögon.

   Radera
  10. Om jag inte missminner mig så förbjuder även en av Haagkonventionerna att man släpper bomber från luftballong. Men försök förklara det för någon som börjar gagga om att "Genèvekonventionen förbjuder faktiskt..." Min motfråga brukar vara: "Vilken av de tre Genèvekonventionerna syftar du på? Jag har inte läst om det förbudet i någon av dem."

   Radera
 5. Varför räknas polisen som kombattanter? Har de verkligen samma uppgifter och framförallt befogenheter i krig?

  Polisens bruk av tjänstevapen vilar ju på nödrätten. Så kanske det inte deras befogenhet under krig inskränks - polisen har ju inte rätt att skjuta bara för att någon har begått ett brott eller ens begår ett brott. Fienden kan med fredsregler vandra omkring på stan utan att polisen får skjuta, de får till och med begå ganska grova brott innan polisen har rätt att skjuta. Med de reglerna utgör ju tjänstevapnena inte mycket till att faktiskt bekämpa fienden.

  Är det däremot tänkt att de skall kunna angripa fienden med våld rent generellt utan större förevändning än att de inte får vara och verka här. Då bör de ju räknas som stridande...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eller man kanske borde ge polisen större befogenheter även i "fredstid"? Jag menar i vissa tillfällen på vissa ställen råder det ju mer krigsliknande situation. Staten borde ju se till att kunna med nödvändigt våld kunna sätta ner foten och visa vem som bestämmer (om nu staten inte gjort det, men att det inte är staten som bestämmer).

   Radera
  2. Rätten att använda vapen för svensk polis är delad i två delar: nödvärnsrätt och laga befogenhet. Svensk polis har rätt att skjuta även mot flyende grova brottslingar för att gripa dem under vissa omständigheter, vilket inte är helt vanligt internationellt sett. Det är dock mycket ovanligt att det sker.

   När det gäller hur man hanterar invaderande trupp styrs det generellt av krigslagarna, och det är varken lättare eller svårare än för andra "krigsmän", som stridande personal/kombattanter juridiskt kallas i svensk lag.

   Radera
  3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 6. 20000 mobiliserbara lätta infanterister med god lokalkännedom måste kunna göra livet surt för vilka gröna gubbar som helst.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förutsatt vad de har för verktyg.

   Radera
 7. Varför skall svensk Polis bry sig om Genevékonventionen när fienden inte kommer att göra det?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dom bryr sig ine ens att anmäla brott mot dem själva. 5000 metoo poliser säger att trakasserier o övergrepp inom polisen är ett jätteproblem.

   Radera
  2. För att de är krigsplacerad personal = kombatander...

   Radera
 8. Nej, det är inte Genevékonventionen som förbjuder expanderande kulor, utan Haagkonventionerna från 1899. Genèvekonventionen tar upp statusen för sjuka och sårade samt hur krigsfångar skall behandlas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ok, jag ser att Morgonsur redan hade påpekat detta i en kommentar. Bra att någon har koll.

   Radera
 9. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 10. Offtopic:
  Lars, läst detta? https://www.dn.se/arkiv/nyheter/massmediernas-nyheter-kan-straffas-som-spioneri/
  På tal om demokrati.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här utredningen tar nog priset som det mest dåraktiga jag sett.

   Radera
  2. Kan inte avhålla mig. Resultatet av denna utredning innebär att man skall in och grotta i två GRUNDLAGAR........ på ett förslag från en ENSAMUTREDARE. Men HALLÅ.

   Radera
  3. Vilka i hela helsike är ansvariga för detta? Femtekolonnarna ska ut i ljuset.

   Radera
  4. Håller med tomtens brorson ovan.

   Radera
  5. Förlåt, tomtenS brorsoN såklart. Autokorrekt ställde till det.

   Radera
 11. Detta är inget problem så länge det inte deklarerats att landet är i krig. Eventuellt får man väl ställa in några lådor 9/39 på polisstationerna (mobam).

  Och nu är det ju så att en angripare inte vill att det mobiliseras på något sätt, så det är väl bara för polisen att panga på med vad de har.

  Det är mycket av sådana här resonemang (teoretiska)som dyker upp i kölvattnet av akademiseringen av försvars- och säkerhetspolitiken.

  SvaraRadera
 12. MP5 och polisens vapen klarar 39B, för länge sedan när jag jobbade som bevöpnad skyddsvakt tränade vi med MP5 och 39B. Enbart 39B. Vi pratar om den tiden då MP5 var ett nytt vapen i Sverige efter operation Nimrod. SAS "lyfte" vapnet till oförtjänade meriter, jag var aldrig imponerad och tyckte man lika gärna kunde använda pistolen med ett lasersikte.

  SvaraRadera
 13. Men hur ska det gå med de lägre fyskraven när redan många av de nya poiserna inte orkar avfyra sitt vapen? Eller ska de anpassa avtryckarfjädern igen...

  SvaraRadera
 14. Som nämnts av flera ovanstående så förbjuder inte genevekonventionen hålspetsammunition, utan det var haagkonventionen som tog upp det. Det är faktiskt frågan om det alls är otillåtet att använda hålspets i krig, då genevekonventionen ersatta haagkonventionen. Att alla länder ändå använder helmantlade kulor till AK och KSP beror nog på 1. pris 2. Helmantel räcker för att slå ut en soldat samtidigt som genomgträngning genom träd och annat skydd är mycket bättre.

  USAs krigsmakt funderar på (eller har bestämt sig för att?) gå över till hålspets i pistolerna.

  Det finns alltså ingenting som hindrar svensk polis från att använda hålspets i krig. Det som däremot talar MOT att svensk polis ska använda hålspets är att de är så dåliga på att skjuta och därmed riskerar att göra onödigt stor skada på tredje person som råkar komma ivägen för deras kulor.

  SvaraRadera
 15. 39B är utmärkt, penetrerar alla typer av kevlar västar, enbart tunga västar med keramik eller motsvarande plattor stoppar 39B. Nackdelen är att stålkärnan i 39B sliter på räfflingen i loppet, men polisen torde inte ha några problem att köpa in nya pipor eller så träna med någon annan typ av ammunition och spara 39B tills det verkligen gäller.

  Någon God Människa kan ju förstås ställa till med en circus pga att polisen inte skulle ge buset en chans ifall polisen använde ohygglig militär ammunition ;)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Här har du fel... En modern skyddsväst tar såväl 9/39 b som 5,56 Stkprj som 5,56 PPrj...
   Därför avser NATO att gå upp i klaiber till minst 6,5....

   Det enda som vi har idag som penetrerar en modern skyddsväst är 7,62 Pprj

   Radera
  2. Nej, glöm det, GS. Moderna skyddsvästar stoppar även enkelt gevärsammunition, så glöm att 39/B går igenom dem. Teknologiutvecklingen är ständigt pågående, det som var sant för 10-15 år sedan gäller inte idag.

   Radera
  3. Och kaliber 6,5 mm, eller ens en återgång till 7,62 mm är fortfarande otillräckligt för att inte stoppas av de senaste skyddsvästarna: Länk här , och här: Länk 2

   Radera
  4. Vem är du ?
   Jag är utbildad vapentekniker i Försvarsmakten, har jobbat som det i 20 år, jobbar nu för FMV med en studeie om personligt skydd IDAG.
   Jag vet vad jag pratar om.
   Det enda vi har som penetrerar en modern skyddsväst i dag är minst 7,62 PPrj.

   Radera
  5. Men det bör dock observeras att detta endast omfattar keramiska plattor på västens bröst... ett skott i huvud eller ben går rätt in....

   Radera
  6. Rob, vem jag och du är och vart vi jobbar/jobbat är ointressant, det enda som betyder något är fakta. Jag postade två länkar med mycket intressant och verifierad information. Det skulle vara mycket intressant om du kunde tala om exakt vilken information som är fel i det som skrevs där.

   Radera
  7. Faktiskt inte ointressant vem du är och vad du har för kunskaper/ och bakgrunds information...
   Är du en civilist / möp med tillgång till Internet och godtar articklar på internet och läser dessa utan källkritik så är det ointressant.
   Jag pratar om vad som är operativt idag, som bedöms vara operativt imorgon enl FOI

   Radera
  8. Var får se var vi landar inför beslut om nästa Ak, återstår att se, men ska den kunna penetrea en modern skyddsväst är 5,56 inte ett alternativ. Då blir det 6,5 eller 7,62.

   Radera
  9. 1. Lugna er lite. (Förlåt, men vi är på nivån "en svensk håller truten" så tänk efter före innan ni öåter känslorna svalla.)
   2. Hur man än gör ser det ut som ordningsmakten kommer behöva ha
   2.1 något (vad det nu landar i) som penetrerar västar av olika skydds"klass". Detta både av både olika skymningslägeorsaker och fredstida problem, men främst det senare om buset skaffar bättre grejor.
   2.2 Det handlar om tillräckligt bra överläge till tillräckligt bra pris/prestanda. Vilket betyder också såklart att utredningar upphandlingar måste vara tillräckligt välgjorda.

   Radera
  10. Har den okände somnat ?

   Radera
  11. Ja, Rob, jag har varken tid eller lust att besvara personpåhopp. Som sagt, hittar du några faktafel i de mycket välskrivna inläggen som jag länkade till, där både ballistiska uträkningar och all annan relevant information redovisas noggrant, så skulle jag vara mycket intresserad av att bli upplyst om det. Annars finns det nog ingen anledning att fortsätta denna diskussion.

   Radera
  12. Teheimar
   Ok... Jag låter inte känslorna svalla, inte heller är jag intresserad av att läcka förbands förmåga, jag håller truten.
   Men jag har åsikter om direkta felaktigheter i saker som är offentliga.
   Jag har full koll på vad som är hemlig info och vad som är öppen. Jag skulle aldrig lämna något sådant på Internet...

   Skyddsvästar i all ära.
   Men det fullständiga skyddet är endast bröstet.
   Därefter är det sekundära skyddet (splitter) överkroppen.
   Därefter inget skydd.

   Radera
  13. Unknown...
   Det handlar inte om personpåhopp... det handlar om fakta.
   Vi har nog olika underlag.
   Jag använder fakta som FM / FMV / FOI tar fram. Inte gissningar om vad jag hittar på Internet.

   Radera
  14. @Rob: Bra. Menade inte att vara brysk.

   Radera
  15. Unknown...

   Unknown...
   Ledsen om du ser det som personpåhopp... men jag vill bara klara ut fakta... jag tror nog du vill väl och har rätt åsikter..

   Radera
 16. 1: Hurvida Poliser är kombatanter.... Krigsplacerad personal = kombatant, civilförsvars pliktig personal = icke kombatant.
  En mer rellevant fråga är: i ett skymmningsläge innan riksdag och regieing insett (beslutat) om att sverige är i krig gäller inte geneve konvisionen, utan då är det svensk lag mot brottslingar som gäller = OK
  Men efter ett sådant beslut gör vi våra poliser till brottslingar mot geneve konvetionen...
  Hurvida våra poliser är generellt goda eller usla skyttar lämnar jag öppet.... jag anser dock att dom borde behöva ööka sitt övningsskjutande 10-faldigt eln erfarenheter jag gjot inom FM som insruktör för poliser...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, att öva är ju bra och vi verkar vad jag förstår haft generellt problem med att öva.
   Apropå scenarion - vore det dumt om polisen hade redan själva mandat och förberedelse att agera om tex skymningsläge deklareras? Eller är det för mycket?
   Så man undviker sådant som "allt är inlåst på exakt ett lager" tex.

   Radera
  2. Nu hade du helfel Rob, dra ner svansen. Personal kan krigsplaceras tom i ett civilt företag för civila uppgifter. Det innebär inte med automatik att de är kombattanter. Däremot är dessa personer "tingade" så att de inte kan krigplaceras av någon annan.

   Radera
  3. Ok.. Beväpnade krigsplacerade poliser är inte enligt dig kombatanter enl dig....
   Jag ska ta upp frågan med FM Insatsstab i veckan... j
   jag tror jag vet svaret....
   Generellt är obeväpnad personal, sekereterare, hundderssörer, läkare, mm inte kombatanter medans beväpnad pesonal i uniform är det....

   Radera
  4. Är det ens mögligt att försvarsmakten kan ha beväpnad militär personal krigsplaceerad som inte är kombatanter enl geneveknvesionen ?????

   Radera
  5. I Sverige har regler om vilka personer som utöver militärer i uniform räknas som kombattanter införts i totalförsvarets folkrättsförordning. Dessa är:

   Polismän som under krig deltar i rikets försvar.
   Beredskapspolismän som deltar i rikets försvar.
   Skyddsvakter eller skyddsområdesvakter.
   Personal ur Tullverket som tjänstgör som gränsövervakningspersonal.
   Medlemmar ur den organiserade motståndsrörelsen.

   Radera
  6. Rob, du läser som en vapentekniker och lägger ord i det jag skrivit som inte har ett dugg med detta att göra. Vad jag skriver är att det inte finns en koppling mellan krigsplacering och kombattant. Ta du upp det med Insats. De kanske vet något. Enklare är att googla på "lag krigsplacering" och leta sig fram till "hur det förhåller sig". Sluta yra

   Radera
  7. Jag läser Martin inlägg:
   Polismän som under krig deltar i rikets försvar är kombatanter.

   Huvudfrågan är dock när det är "krig" gråskalan är stor (Riksdagsbeslut).
   Här finns en del att utveckla framförallt politiskt...

   För mig är det uppenbart.. men jag kommer givetvis att ta upp frågan kommande vecka...


   Sluta yra...
   Förstår inte vad du menar.
   Vad har du för bakgrund att säga så ?
   Jag har jobbat hela mitt liv i FM / FMV och gör det fortfarande...
   Är du jurist ? civilperson? eller bara en MÖP som läser internet=?
   Jag har koll och jobbar heltid med dessa frågor.

   Radera
  8. Heltid med detta. Ja det är just det som kanske skrämmer mig. Du borde gå in till din chef och fråga om du får gå en folkrättskurs i San Marino. Det fanns en sådan veckokurs, i alla fall på min tid.

   Radera
  9. Jag har utbildning i nedan ställda fråga.. Jag är Officer... är du? eller är du bara MÖP?
   Frågan kvar står vem är du....
   ag viil inte jävlas, men är du städare... flygteknkier... ingenjöör.. eller MÖP ????
   Jag har inte en aning ?

   Radera
  10. Rob du kan säkert jättemycket men som publik här vill jag upplysa att din ton sänker förtroendet för din arbetsgivare. Så kan vara bra att inte blanda in dem om du ska skämma ut dig. Utgå ifrån att folk inte vet. Var tydlig. Trevlig. Ha inte fel men om du har fel så häng inte upp dig på det. Bete dig som att ha fel är ett undantag du kan bjuda på, inte ännu ett tecken på att din världsbild åter är utmanad och måste försvaras. Du känner så klart inte alls igen dig i denna analys :)

   Radera
 17. OT. Var på en mässa och fick en genomgång av Öv Thomas Karlsson bitr övningsledare för Aurora. Avslutningsvis nämnde han att det tillförda utländska förbanden började anlända på platser som inte var avtalade. Sjötransporterna skulle bl a komma till Scandiahamnen i Göteborg.

  Det landades dock in personal på flygplatser på fel platser och ett amerikansk stridsvagnskomani lossade i KARLSHAMN !!!! Så belysande.

  Vem övade vem under Aurora???? Framförallt, hur hanterades detta??

  Artikel från ETC "Stridsvagnar på plats
  Förberedelserna inför övningen har inletts och stridsvagnar har nu anlänt till Stillerydshamnen i Karlshamn. Efter att SR P4 Blekinge kunde visa bilder på stridsvagnarna har Försvarsmakten bekräftat för Dagens ETC att det rör sig om ett 20-tal amerikanska fordon som ska användas vid höstens militärövning."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du nämner nu specifika förban och specifika plaster...

   Inte ok..

   Du nämner specifika förband och specifika platser... håll truten :-)

   Min personliga uppfattning är att Aurora var främst ett förmågeåtertagande att genomföra större övningar med internationellt deltagande.... Kan ha fel... Men självklart övades även förband.

   Radera
  2. Öppna handlingar. Tror det stod i lokaltidningarna också. Mässan var en helt allmän tillställning. Även en civilist kan lägga ihop 1+1.

   Radera
  3. Ok...

   Inte ok för det... men inte ditt fel då...

   Radera
  4. Kanske del av övningen. Dvs att träna på att inital info inte stämmer och att förutsättningarna ändras och förmågan att planera om.

   Radera
 18. Polisen använde 39 Bertil till träning för några år sen så de verkar ha den ute på stationerna redan såvida se inte gjort slut på den.

  SvaraRadera
 19. Ja just det. Slitaget. Kamrat 40 beräknades hålla för 2000 39B och 3000 39 och 39 är likvärdig med "vanlig" 9 mm ammunition.Eller var 3000 respektive 4000. Skitsamma. Större än så är inte skillnaden. Tror genomsnittet avlossade skott med pistol under vk 2 för den amerikanska ELLER den tyska var 17 skott i strid.

  SvaraRadera
 20. Någon som vet vad som gäller för krigsplacerade GSS/T vs tjänstgöring inom ordningsmakten?

  Mig veterligen är det mycket vanligt med poliser som är GSS/T och inte nödvändigtvis MP. Känns som ett enormt slöseri att fortsätta kalla in dessa på KFK och KFÖ om de ska verka som poliser i krig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja jag vet hur det är knapapt nu...Dock... det är inte rätt just nu
   ..

   Radera
 21. Varför säger ni: en svensk håller truten?

  En svensk tiger. Tycker jag är betydligt bättre. Eller har jag missat något?

  SvaraRadera
  Svar
  1. "En svensk tiger" är ett registrerat varumärke och även upphovsrättsligt skyddat och ägs av en privat organisation, och går således inte att göra något med.

   Radera