Cornucopia?

Aktuellt

Nytt rekord för fossila CO2-utsläpp 2019 - Sveriges utsläpp ökade snabbare än världen och Europa

Miljöpartiets och regeringens banbrytande klimatpolitik fortsatte fira segrar 2019, baserat på BP Statistical Review of World Energy, som sl...

2017-12-15 12:05

Ny rapport belyser kända totalförsvarsproblem - men är ytlig

En ny rapport från Kungliga Krigsvetenskapsakademien har fått uppmärksamhet i media för t ex ord som svält och att svensk sjukvård inte klarar krig. Detta är inget nytt för bloggens läsare och det är bra att rapporten publicerats. Men om man faktiskt läser rapporten så är den väldigt ytlig, vilket gör att många av dess slutsatser kan ifrågasättas.
Reservkraftverk.
Ordet svält finns med i första stycket i rapporten.
"Sverige har idag inget civilt försvar – cyberattacker slår ut elförsörjningen i hela landet, vilket gör att det mesta stannar – telefonnät, mobilnät, betalningssystem, för att ta några exempel. Folk börjar svälta efter en vecka när livsmedelslagren är tömda. Angriparens utnyttjande av sociala media skapar panik, misstroende och uppgivenhet."
Läser man djupare så finns det i själva verket ingen motivering till att svält skulle inträffa. Därtill är det fel att livsmedelslagren är tömda efter en vecka. Låt oss titta på vad som sägs om livsmedel. I själva verket väldigt lite, vilket talar för en analys med brister.
"Försörjningsfrågor som sjukvård, driv­ medel och livsmedel kan tidigt komma att försvåra eller till och med omöjliggöra Försvarsmaktens verksamhet, särskilt i dessa områden.
[...]
Till detta ska påföras den låga graden av självförsörjning vi har inom områdena livsmedel och olja, allra helst som våra beredskapslager för en krigssituation är avvecklade.
[...]
Livsmedels­ och drivmedelsförsörj­ ning samt sjukvård och räddningstjänst i krig är andra områden som kan lamslå eller allvarligt hämma våra försvarsan­ strängningar.
[...]
Det nns era kritiska områden där För­ svarsmaktens behov av stöd från det civila försvaret och samhället är avgörande för de militära operationerna – elförsörjning, telekommunikationer, transporter samt he­ la försörjningsområdet som livsmedel och drivmedel."
Detta är allt. Fast inledningsvis kommer man med påståendet "svält efter en vecka". Jag anmäler härmed avvikande uppfattning. Till en början tar det mer än en vecka innan man börjar svälta, ens när maten är helt slut. Människan är ett jägaresamlarallätande rovdjur. Vi är konstruerade för att klara perioder utan mat pga dålig jakt. Sjuka och små barn kan förstås fara illa rätt fort. Men framför allt - när maten på ICA är slut efter en vecka så finns det fortfarande mat hos hushålle, även de som inte preppat. I praktiken är det nog närmare två veckor innan det verkligen inte finns något att äta för de flesta.

Det är två veckor under vilken period vi i Sverige tydligen står helt handfallna utan att lyfta ett finger för att åtgärda problemen med livsmedelsdistributionen? Vi pratar här om kommersiella företag som kommer gör allt de kan för att degen ska fortsätta flyta in, dvs för att leverera produkter till sina kunder. Bara för att staten saknar resurser så betyder det inte att en massa företag tänker gå i konkurs.

Det är korrekt om logistik och distribution inte fungerar till dagligvaruhandeln, där maten kommer vara slut efter en vecka. Men i Sverige har vi livsmedelslager.

Hela Sveriges produktion av spannmål, potatis, samt färskvaror som betesdjurskött och mjölk finns lagrade i Sverige och tar inte slut på en vecka. I själva verket räcker de ett år givet att man kan få ut dem till konsumenterna. Problemet handlar alltså om logistik och inte om lager - livsmedelslager måste inte vara i statlig ägo.

Sverige är i princip självförsörjande på spannmål, och har rent av viss export av detta. Klimatet är utmärkt för odlandet av förädlat gräs, vilket spannmål just är. Därtill är klimatet utmärkt för potatis och andra rotfrukter. Samtliga dessa skördas en gång om året, och lagras sedan inom landet. Oftast distribuerat med t ex silon för spannmålsbönderna, från vilka spannmålet hämtas successivt till kvarnarna och görs om till mjöl. Distribuerad lagring är utmärkt ur totalförsvarshänseende, så länge logistiken fungerar.

Vad gäller betesdjurskött och mjölk så är de också lagrade. Under sommarhalvåret går köttet och mjölken och betar färskt gräs, gräs som också skördas till ensilage och läggs upp som lager för vinterfoder. Ensilaget är i praktiken lagrat mjölk och kött, som man stoppar i en sk grovfoderomvandlare ("kossa") och sedan blir människoföda.

Vi kanske måste lägga om vår kost till bröd-kött-potatis-mjölk och skulle bli av med viss övervikt, samt tvingas klara oss utan importerat socker i form av frukt och grönsaker. Men när vi pratar om att Sverige importerar 50% av sin mat så handlar det om ekonomiska termer. Inte nödvändigtvis om kalorierna.

Problemet blir att med utslagen elförsörjning så kan förädling och distribution drabbas. Dock har t ex ICA:s stora lager egen reservkraft och klarar strömavbrott. Många industrier har faktiskt detta, speciellt inom livsmedelssektorn när man hanterar kylda produkter eller färskvaror. Det går säkert att förbättra avsevärt.

Nästa problem är att vi är beroende av olja för distributionen. Officiella lager ska vara 90 dagar, verkliga lager är betydligt större. OECD:s 90 dagars beredskapslager inkluderar inte raffinerade bränslen på mackar och i depåerna runt om i landet. Därtill exporterar vi nästan 50% av vår oljeimport (som bekant är vi inte beroende alls av rysk olja och kan helt sluta importera rysk olja utan andra konsekvenser än att lite folk blir av med jobbet i Lysekil). Vi sitter i praktiken på avsevärda tillfälliga icke-officiella lager av oljeprodukter som är avsedda för export. Lite förfogandelagen på de lagren så klarar sig Sverige i flera månader utan att en droppe olja importeras. Sedan har speditionsfirmor, kollektivtrafik och bönder sina egna bränsletankar. Det är inte så att de åker till macken efter varje busspass eller att bonden åker och tankar på lokala macken efter varje pass på åkern.

Det finns dock en del bra uttalanden i rapporten jag kan hålla med i.
"Positivt är dock att när vår försörjnings­ beredskap ska utvecklas, så sker det med ett starkt näringsliv som bas."
Exakt. Det är detta näringsliv som redan idag håller Sveriges befolkning under armarna. De kommer inte lägga armarna i kors och gå i konkurs bara för att ryssen kommer. Tvärt om kommer de göra allt de kan för att fortsätta dra in sina pengar och leverera.
"Inom det civila försvaret fordras åtgärder inom i princip alla viktiga samhällsfunk­tioner. Ett avsevärt förstärkt cyberförsvar måste skapas – andra länder har organisa­ tioner med era tusen anställda. Planering och åtgärder för att hantera storskaliga elbortfall med dess sidokonsekvenser (transporter, tele, datatrafik m m) måste till."
Absolut. Samtidigt ska man vara medveten om att just tele- och datatrafiken har reservkraft. Det krävs fungerande logistik för att hantera längre avbrott, men det är åtminstone teoretiskt möjligt.

Det väldigt tunna orden om livsmedelsförsörjningen visar i jämförelse med de mer utförliga texterna om sjukvården på att man inte har så mycket på fötterna kring livsmedel.

Krigssjukvården får istället för enskilda meningar faktiskt två sidor, och den är som bekant obefintlig i praktiken. Svensk vardagssjukvård ska hantera krigets skadeutfall, vilket alla vet blir i princip omöjligt med bibehållen patientsäkerhet.

Ja, vid ett omfattande angrepp kommer det bli problem. Men vare sig svenska myndigheter eller svenskt näringsliv kommer sitta på sina arschlen och inte göra något åt dem. Det krävs dock ledarskap och kompetens, och alla kommer förstås inte lyckas med detta.

Rapportens främsta värde är att den ger mediauppmärksamhet åt problematiken. Men jag ser fram emot en seriös rapport om livsmedelsförsörjningen vid kris, som inte baserar sig på att om det inte finns statliga lager så finns det inget. Det finns omfattande lager, distributionen ska bara upprätthållas.

Ni kan läsa rapporten själva här.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

55 kommentarer:

 1. Grovfoderomvandlare :-) jag dör av skratt :-)

  SvaraRadera
 2. Detta kan man ju förfina hur mkt som helst, men en poäng är ju hur vi kan underhålla de kalorier som finns inom landet, men som vi inte ätit upp. Ex:

  Hur mycket av centrallagren förstörs vid strömbortfall?

  Hur länge överlever kött- och mjölkdjur utan ström? Kan de utfodras manuellt? Behöver de antibiotika och annat för att överleva?

  Drivmedel är väl lite enklare, det ruttnar ju normalt inte, så länge man kan få ut det ur silon och iväg på en lastbil kan man ju få ut det i stort sett. Men en "vanlig" bensinpump kräver ju el för att funka t ex.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Djurhållare måste ha reservkraft eller andra metoder som gör att djurhållningen ej påverkas av strömavbrott. Generellt reservkraft, mindre besättningar kan t ex ha handpump för vatten.

   Radera
  2. Spannmål berörs inte av strömbortfall. Potatis- och rotfruktslagren kan drabbas på lite sikt men inte över en natt.

   Radera
  3. Om vi ska ta vidare de punkter du nämner, så ta t.ex. mjölkkor, om automatisk mjölkning inte funkar längre, kan det lösaspå andra vis?

   Radera
  4. Potatis och rotfrukter etc. måste kunna transporteras från lager till butik till konsument ..

   Radera
  5. Ta och läs igen, Bengt. Det står att logistiken måste fungera.

   Radera
  6. Hur funkar det med vattenförsörjningen?

   Radera
  7. gbd crvx, nej, moderna mjölkkor kan bara mjölkas med maskin - spenarna är avlade så de inte går att mjölka för hand. Å andra sidan - har du mjölkbesättning med robot har du krav på reservkraft, så icke-problem.

   Radera
  8. Logistiken som innefattar bränsle till fordonen som transporterar varorna och elektricitet till kylarna och pumparna för bränslet mm.. I alla led.

   Radera
  9. Blå Stjärnan har kurser för folk som vid krig rycker in för att t.ex mjölka kor så det finns beredskap.

   Radera
  10. Att handmjölka kor som alltid maskinmjölkats lär vara i det närmaste omöjligt, sades det för tjugo år sedan när landet hade gott om luftledningar, drabbades av ideliga strömavbrott och märkligt nog allt för få lantbrukare verkade ha tänkt tanken att skaffa sig ett reservaggregat att koppla till traktorns kraftuttag.

   Vet inte om det är så eller om det var något man sa för att få strömmen tillbaka fortare. Och ändå fanns det både Blå Stjärnan och Civilförsvar på den tiden.

   Radera
  11. Ingenting är omöjligt. Överlevnad handlar om att se möjligheten att acceptera och anpassa sig till den rådande situationen. Finns det gammelkärringar som överlever ett helt liv i diktaturens, förtryckets och återkommande svältens Nordkorea så borde väl vuxna män överleva några veckors krisläge i Sverige.

   Radera
  12. Både JULA och Bil-Tema har reservelverk på programmet !
   Båda säkert tillverkade av en fabrik tillhörande Kinas folkarme !
   ;-)

   Och kan man göra kompott, sylta, safta och konservera surkål så klarar man sig långt!

   Bil-Tema: http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Maskiner/Elverk/Elverk-G-2502-2000031321/

   JULA: https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/elverk/bensindrivna-elverk/elverk-740053/

   Radera
 3. "Men vare sig svenska myndigheter eller svenskt näringsliv kommer sitta på sina arschlen och inte göra något åt dem. Det krävs dock ledarskap och kompetens, och alla kommer förstås inte lyckas med detta."

  Det där med "Det krävs dock ledarskap och kompetens", finns i näringslivet, men varför är jag skeptisk när det gäller våra politiker?...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eftersom jag drabbades av Gudrun har jag viss erfarenhet.
   När det gäller politiker kommer de troligen på det stora hela vara ett "lik i lasten" vid en katastrof.

   Radera
 4. Det är lag på att större lantbruk ska ha reservkraft.
  Elavbrott är således inga problem.
  Problem blir det först när drivmedeln sinar.

  SvaraRadera
 5. "Rapportens främsta värde är att den ger mediauppmärksamhet åt problematiken. Men jag ser fram emot en seriös rapport om livsmedelsförsörjningen vid kris, som inte baserar sig på att om det inte finns statliga lager så finns det inget. Det finns omfattande lager, distributionen ska bara upprätthållas."

  Kan man då lita på att ingen hamstrar för att spekulera I livsmedel?

  SvaraRadera
 6. Apropå att de flesta har mat hemma i kylskåpet...

  Sedan så finns det tyvärr de privatpersoner som inte skulle ta i med tång ens i livsmedel bara för att datumet på bäst före passerats.

  Detta utan att se, lukta eller ens smaka på livsmedlet i fråga utan slänger det direkt!

  Dessa skulle råka illa ut under en kris...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Beteendet kommer att ändras när det går upp för dessa individer att maten som de har, bokstavligen är maten som de har. Ät eller gå hungrig.

   Radera
  2. Jag tycker att jag äter och äter men är alltid hungrig ändå.

   Radera
 7. Fast JTI:s rapport, från 2013, var väl ganska uttömmande. Fast den fick kanske inte samma spridning. Jag tror Lars, har länkat den tidigare.
  http://www.jti.se/uploads/jti/r-410%20aba,%20in_ope_m.fl_3.pdf

  SvaraRadera
 8. En kris behöver inte vara militär utan kan beror på helt naturliga orsaker

  Nu har jag inte själv hunnit läsa rapporten men förhoppningsvis finns det med erfarenheter av det stora strömavbrottet i mellandagarna 27/12 1983 när ett ställverk utanför Enköping "smällde" varvid hela södra Sverige inkl. delar av Danmark blev strömlöst.
  Kärnkraftverken i Barsebäck, Ringhals och oskarshamn nödstoppades och kunde inte återstartas förrän efter alla nödstopp säkrats mm.

  Frågan är ju hur beredskapen ser ut idag närmare 35 år senare...

  https://www.svd.se/tidigare-stora-elavbrott

  https://www.sydsvenskan.se/2005-01-09/1983-slocknade-hela-sverige

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/article10398525.ab

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=274569

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi som är uppvuxna på tiden innan "bäst före" var uppfunnet har ju överlevt oc kommer till och med ihåg stormen i september 1969.
   Då var strömmen borta i 4 veckor. Som tur var gick våra kor på den tiden att handmjölka, reservkraften på gårdsnivå var inte ens uppfunnen.

   Med detta i minne så är min beredskap god och vi kommer att klara en hel del, men visst allt har en gräns och man får göra avkall på mycket.

   Kan bli värre för yngre generationer.

   Radera
  2. Yngre generationer äter ju all möjlig skit som margarin, cola, chips och nudlar.

   Ordet ”kris” har olika betydelse. För en del är det kris när de inte längre kan dela sina måltider ute på facebook, om de missade att handla nåt på black friday eller om ciggen är slut. För andra är det kris om huset brinner upp, om ens barn drabbats av cancer eller när halva släkten dött i krig.

   Radera
  3. KRIS är det när burkarna av s.k "energidrycker" är slut i den lokala kiosken/närlivsen i "hooden".. ;-)

   Radera
 9. Härligt med ett inlägg om saker som rör beredskap som inte utmålas i enbart negativa termer!

  SvaraRadera
 10. Förtydligande. Beredskap för 90 dagars förbrukning av olja är det krav som jag tror EU ställer. Det är bara det att den oljan ligger på deåer utomlands. I Sverige finns inte dessa mänger olja. Kravet har inte utformats ett sätt som säger att beredskapsoljan skall finnas i landet.

  SvaraRadera
 11. Den där lilla detaljen som du nämner med att dra in pengar kan också bli ett problem. Hur ska det gå till när ingen längre använder eller har kontanter? Kort och swish fungerar inte så bra utan el.

  SvaraRadera
 12. Argumentationen bygger på att staten låter privata aktörer agera vid katastrof. Det privata aktörerna kommer tvingas höja priset pga av katastrofen och detta kommer användas som svepskäl för staten att gå "FULL COMMUNISM" och beslagta och konfiskera allt och alla. För att sedan distribuera förnödenheter enligt feministiska riktlinjer.

  Underskatta inte hur fruktansvärt dåliga Svenska politiker är.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jaja. Och hur vill du ha det då? I mina öron låter det väl rätt vettigt om de distribuerar förnödenheter enligt feministiska riktlinjer?

   Eller tänker du som vanligt dra på dig offerkoftan och slåss mot sjuka, kvinnor och barn i kön om sista droppen med vatten? Ynkliga man

   Nej kavla upp ärmarna som vi andra som ger oss ut i striden för att försvara dem som inte själv har förmågan och möjligheten.

   Barn och kvinnor utan tillgång till riktiga män och fäder som såna som mig är väl de som politiker bör ansvara för att de ska räddas först och främst. Det är sånt jag betalar skatt för! Jag ser till och klara mig och mina närmaste!

   Radera
 13. Det är väl skönt att landets fiender inte kan använda rapporten som en instruktionsbok rakt av utan att den är lite ytlig.

  SvaraRadera
 14. Mycket kloka ord från Lars W i detta blogg inlägg.
  Jag tror inte heller att det blir svält & total kris efter en vecka. tar betydligt längre tid..
  Bara Preems Tal diesel kan säkert driva runt den absolut viktigaste logistiken.
  Sedan har vi en lång gräns mot Norge och skulle Norge stå utanför en konflikt så borde de kunna leverera lite drivmedel till oss.

  jag är mer orolig över kriminaliteten som skulle få härja fritt i våra bostadsområden om det blir kris.....

  SvaraRadera
  Svar
  1. .. redan idag härjar kriminaliteten "fritt" i våra [ valfritt utanförskapsområde ]

   Radera
 15. Jag rekommenderar Livsmedelsverkets rapport om livsmedelsförsörjning på Gotland i händelse av uteblivna transporter. Lite andra förutsättningar än riket som helhet men ändå intressant: https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/krisberedskap/krisberedskap-och-sakerhet---livsmedel/slutrapport-gotland-utan-transporter.pdf

  SvaraRadera
 16. Gotland har nu fått ett eget Regemente.
  Löven satsar hela försvarspengen på Gotland för att framstå som kraftfull.
  Resten av landet är sorgligt nog helt oförsvarat.
  Våra elitsoldater är i Mali?
  Vad gör de där?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Magnus och Niklas;

   +2

   Radera
  2. M & N
   👏👍🎗

   Radera
  3. ÄNTLIGEN får jag lägga ut denna !

   https://www.youtube.com/watch?v=SKIvo9mrHH8

   Radera
 17. Fördelen för Sverige är att de flesta som jobbar är vana vid platta organisationer och att ta egna beslut. Vid ett skarpt läge kommer många lösa problemet ändå även om datorn säger nej eller är offline. Frågan är bara hur länge? Har vi 6 månader om shtf mitt i vintern så kommer det finnas tid att börja odla för husbehov framåt våren.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, lite som i Ryssland i början på 90-talet. Man kommer långt med potatis och en cykel.

   Radera
  2. ... och surkål och lite olika kompotter i jordkällaren!

   Radera
 18. Det är så många amatörer bland chefer och anställda på våra myndigheter så att de kan inte ens få till en rapport - allt måste göras av en extern konsult om det skall hålla för granskning....

  SvaraRadera
  Svar
  1. De lägger ut sitt ansvar på entreprenad eftersom de är så rädda för att få sparken för misstag så de inte ska kunna betala sina höga bostadslån och löpande utgifter som de tog så fort de fick en hög kreditvärdighet.

   Radera
  2. Konsulten kan alltid få nya uppdrag oavsett hur dålig rapport den har producerat. Ju sämre rapporter desto föer konsulter blandas in. Allt blir en otrolig deg av ineffektiv men lönsam byråkrati. På bekostnad av skattebetalare.

   Liberalism = ökad dokumentation = högre krav på utbildning = ökad dokumentation = ökad kontroll = lönsam marknad = dyrt för skattebetalare = högre krav på mindre kontroll och byråkrati = liberalism = ökad dokumentation... och så håller det på sådär tills alla drunknat i byråkrati och handlingsförlamning.

   Radera
  3. Och allt slutar med att ingen har ansvar för någonting.

   Radera
 19. Ett av de främsta hoten är solstormar av lite större storlek - dessa slår ut inte bara all elektronik utan även stora delar av eldistributionsnätet. I Sverige har vi rätt bra jordade system men de kan fortfarande slås ut. Frågan är hur distributionssystemen skall kunna fungera när all elektronik är utslagen, inklusive datorer. Jorden var en vecka i omloppsbanan runt solen för att drabbas av en Carrington-event. Utredningar i Europa visar även att finansiell krasch och epidemier kan ge avsevärd negativ verkan i vårt samhälle eftersom många av våra system baseras på JIT. Så länge som vi inte startar aktiviteter på vårt territorium för att understödja offensiva första-slagsoperationer mot Ryssland av Nato / USA så har är dessa hot de största vi har att relatera till. Dessa övriga hot ger i mångt och mycket samma effekt över tid som ett större krig (undantaget bombade städer). Vad gäller den finansiella situationen i väst - se upp under 2018...

  SvaraRadera
 20. Det var under 2012 som jorden var ca 1 vecka i banan från en Carrington-event.

  SvaraRadera
 21. Julstormen 1902 när snälltåget från Malmö till Göteborg inte kom fram..
  Ett resultat av en s.k isstorm! Något som har större sannolikhet än en solstorm!

  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/den-stormiga-julen-1902-1.5693

  https://www.hd.se/2013-12-23/1902---stormens-ar

  http://www.kristianstadsbladet.se/hassleholm/julstormen-for-hundra-ar-sedan-ar-den-varsta-hittills/

  SvaraRadera
 22. Du är förvånansvärt positiv till svensk livsmedelsberedskap Cornu. Särskilt med tanke på att du skrivit Stjärnklartböckerna. Du har naturligtvis rätt i att maten inte omedelbart försvinner från Sverige vid en kris. Men jag tror att vi ganska snart skulle få uppleva omfattande problem med förädling och distribution vilket kan leda till verklig kris för många människor i vårt land.
  Reservkraft i all ära men vi ska nog inte förlita oss på att det löser alla problem. När MSB i Stockholm testade reservkraften för några dagar sedan så resulterade det i ca 40 min elavbrott för myndigheten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du vet att Stjärnklart är fiktion, där all elektronik slutar fungera permanent. Inte något cyberangrepp man avvärjer på några timmar, eller genom att dra ut sladden till Internet. Inte några strömavbrott som går att åtgärda.

   40 minuters elavbrott är inte Harmageddon för övrigt. Jag säger inte att det inte blir problem och misslyckanden.. Men att alla ska sitta på sin arschlen och inte klara av att göra något åt saken under två veckor är ett scenario Kkrva hittat på, inte verkligheten. Angriparen är i scenariot felfri, övermäktig och perfekt.

   KKRVA:s inlägg innehåller många viktiga förbättringspunkter, men är framför allt skrivet för att väcka uppmärksamhet och visa på svagheter inte på styrkor. Inget fel med det, men ta det inte som en sanning, lika lite som Stjärnklart. Speciellt inte inom livsmedel där inga siffror, ingen fakta, inga källor anges i rapporten.

   Radera
  2. Sedan kommer angriparen uppnå sina syften att ockupera delar av sydöstra Sverige, men folk kommer inte dö i drivor av svält i Sverige. Ur angriparens perspektiv kan man lyckas ändå.

   Radera