Aktuellt

Reklam: Fem procent rabatt med Cornucopia? på Finanskursen årskull 3

Denna artikel är reklam för Finanskursen, som erbjuder tidig anmälan och fem procent rabatt till bloggens läsare om de anmäler sig här . F...

2017-11-30

Möjlighet att investera i ett bolag som adresserar en stark tillväxtmarknad

Detta inlägg är publicerat av CybAero.

CybAero AB (”CybAero” eller ”Bolaget”) erbjuder fjärrstyrda helikoptersystem (s.k. drönare) och tillhörande tjänster till kommersiella, civila och militära marknader globalt. Bolaget har utvecklat ett helhetskoncept bestående av service och utbildning, samt försäljning av drönarplattformen APID One. CybAero har även utvecklat ett självförsörjande containersystem, vilken fungerar som fältverkstad och operatörs- samt ledningscentral för uppdrag med APID One. Bolaget jobbar i dagsläget intensivt med planering och genomförande av demoflygningar för kund, där order väntas skrivas innan årsskiftet 2017/2018. En order skulle eventuellt innebära att Bolaget kan applicera sitt utvecklade helhetskoncept, vilket bedöms ge intäkter över en längre tidsperiod.
”CybAero är nu inne i ett mycket spännande skede i bolagets historia. Bolaget har byggt upp en bra offertstock som uppgår till ca 600 MSEK. Innan Q2 2018 förväntas ca 220 MSEK av offertstocken avgöras. En order medför även eftermarknadsintäkter till bolaget i form av försäljning av reservdelar, service, samt vidareutbildningar av operatörer och piloter. Vi har anpassat och utbildat personalstyrkorna så vi snabbt kan återkoppla till kund och påbörja serviceuppdrag. Planen är en kraftig tillväxt inom de närmaste tre åren, där vi räknar med att detta affärsområde ska utgöra 25 % av bolagets totala omsättning.” – Mikael Smith, VD på CybAero AB
Marknaden för drönare och obemannade flygfarkoster har växt kraftigt under det senaste decenniet. Försvarsmakter investerar allt mer i denna sorts informations- och intelligent teknologi. Lejonparten av CybAeros adresserbara marknad återfinns i försvarsindustrin, ett segment som beräknas uppnå en marknadsstorlek om 70 mdUSD 2021 (Goldman Sachs, 2016). Bolagets långsiktiga mål är att nå 30 % av världsmarknaden, inom sitt segment s.k. VTOL RPAS (Vertical Take-Off and Landing Remotley Piloted Aircraft System).

Bolaget genomför nu en företrädesemission, vid fullteckning bedöms nyemissionen tillföra 46,3 MSEK (exkl. emissionskostnader). Emissionen omfattas till 74 % av tecknings- och garantiåtaganden. Tillskottet möjliggör bland annat ett intesifierat arbete mot:

• Att realisera stora delar av offertstocken om 600 MSEK
• Fortsatt utveckla Bolagets helhetskoncept, vilket bedöms stärka inäktsströmmarna framgent

Läs prospektet här.

Läs teaser här.

Anmälningssedel här.

Detta inlägg är publicerat av CybAero.

6 kommentarer:

 1. Svar
  1. Inte alla som har en sådan! :-)

   Håller för egen del på att offerera marknaden att köpa diverse skräp-IPO's som
   jag köpte på mig i värsta IPO-haussen. Bara småslattar men f-n vad illikvida dessa sk förhoppningsbolag kan vara. Mycket av det som listats på skräplistorna hör knappast ens hemma där. Schas! :-)

   Radera
 2. Känns lite tveksamt att promota detta bolag som väl varit i en hel del blåsväder de senaste åren. Kursen har ju dessutom gått från typ 250-300kr ner till 3kr. Luktar morphic technologies

  SvaraRadera
 3. Var försiktiga med detta företag, brokig historia verkligen. Företaget måste sälja för ganska många miljoner för det ska bli något

  SvaraRadera
 4. Ett sista desperat försök.. Akta er :/

  SvaraRadera
 5. Styrelsen verkar reko. Stark köpte!

  SvaraRadera