Cornucopia?

Aktuellt

CNN: Läckta verifierade dokument visar att Covid-19 var dubbelt så stort i Kina som officiellt

Läckta kinesiska dokument som CNN fått tag på och som verifierats, visar att smittan med sjukdomsfall av Covid-19 var minst  dubbelt så hög ...

2017-10-13 11:55

MedicPens företrädesemission möjliggör kommersiell expansion på intressanta marknader

Detta inlägg är publicerat av MedicPen.

MedicPen är ett svenskt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer produkter inom digitaliserad medicindispensering. Bolagets patenterade teknik, Medimi, möjliggör förbättrad följsamhet och övervakning av patienters medicinintag, något som är kritiskt för att bibehålla hög patientsäkerhet och effektiv medicinering. Konsortiet MedicCare, där MedicPen ingår, har 2017 tecknat avtal med NOPII (projektsamarbete i Danmark) och inlett en testfas. Projektvärdet uppgår till cirka 50 miljoner DKK. Vidare satsar MedicPen på att introducera dess produkter på den amerikanska marknaden där bolaget bedömer att potentialen är stor.
Fredrik Westman, VD
”Nu gäller det att ta tillvara alla de möjligheter som MedicPen står inför tack vare att vi utvecklat en produkt, Medimi®Smart, som befinner sig i framkant och som röner ett stort intresse både i Sverige och utomlands. För att ta bolaget till nästa nivå ska vi vara metodiska och strukturerade så att vi kan bygga en solid grund när vi nu ska utöka marknadsinsatserna i Danmark och andra europeiska länder och inte minst genomföra de förberedelser som krävs för en marknadsintroduktion av Medimi®Smart i USA.” - Fredrik Westman, VD på MedicPen.
Problem med oföljsam medicinering förorsakar idag patientosäkerhet och samhällsekonomiska kostnader. I USA estimeras låg följsamhet orsaka samhällsekonomiska kostnader om cirka 300 miljarder USD årligen. Detta till följd av att patienter måste erhålla behandling orsakade av felaktigt medicinintag. Liknande problem är även aktuella i Sverige. Enligt stiftelsen NEPI förorsakar oföljsamhet och annan felaktig användning av läkemedel 8-10 % av alla intagningar på sjukhus och 10-15 % av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar. MedicPens produkt, Medimi®Smart, består av en enhet som fylls med tablettmagasin som dispenseras enligt läkares föreskrifter. Produkten kan hantera flera olika mediciner samtidigt, vilket säkerhetsställer att rätt tablett tas vid rätt tillfälle. Vidare tillåter Bolagets mjukvara att patienter kan få påminnelser vid utebliven medicinering, övervaka driftstatus på enheten och i förtid meddela när mediciner behöver fyllas på.

MedicPen står inför ett intressant skede där emissionslikviden möjliggör en fortsatt säljbearbetning inom många intressanta affärsområden och marknader. Emissionslikviden skall primärt användas till följande insatser:

1. Ökade marknadsinsatser i Danmark där bolaget uppnått framgångar under 2017.
2. Bearbeta andra europeiska marknader och utföra åtgärder för att kunna penetrera den amerikanska marknaden.
3. Vidareutveckla befintliga produkter för att kunna lansera en ny version senast 2019.

Ta reda på mer:

Medicpens hemsida
Teckningssedel
Prospekt
Teaser

Detta inlägg är publicerat av Medicpen.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar