Cornucopia?

Aktuellt

Istället för bankfack?

När allt fler banker stänger ner sina bankfack och alternativen kräver att man rycker upp hela sin ekonomi, alla kort, konton, appar, sparan...

2017-09-25 16:53

Försvarsmakten förnekar inte undervattensverksamhet i Gävle

DN har publicerat referat av en privat framtagen rapport, som fastslår att det var undervattensverksamhet i Gävle hamn. Försvarsmakten förnekar inte det hela, utan förnekar bara att det skulle vara främmande undervattensverksamhet. Vilket gör att det hela landar i svenska eller allierade specialförband på övning, krigsförberedelser eller i skarp insats.
Gävle slott. Fascinerande hur dåligt med foton jag har från Gävle trots att jag varit där flera gånger.
En privat rapport slår fast att det handlade om en sk dykarfarkost i Gävle hamn och att den har utfört någon form av verksamhet i hamnen rapporterar DN:s försvarsjournalist Mikael Holmström.
"Händelsen bedöms däremot som en kränkning i den oberoende analys som nu gjorts. "Utifrån ekolodsbilderna och personalens utsagor är slutsatsen att en främmande undervattensfarkost befunnit sig i Gävle hamn", slås det fast i analysen. "
Källor (dvs trovärdiga tipsare som får förbli anonyma för allmänheten) till Holmström gör gällande att Försvarsmakten inte haft någon verksamhet i hamnen. Dock ska man vara medveten om att personer i Försvarsmakten inte nödvändigtvis känner till allt som pågår, speciell inte skarpa insatser eller specialförbandens verksamhet.

I DN:s artikel lämnar inte Försvarsmaktens presstalesman Jesper Tengroth någon väsentlig kommentar, utan uteslutande innehållslösa citat. Det är dock mer intressant vad som inte sägs.

SvD följer upp med en egen artikel:
"Nu har en analys på privat initiativ gjorts av Nils-Ove Jansson, tidigare verksam i marinens analysgrupp och ställföreträdande chef för Militära Underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST, samt den tidigare sjöofficeren och lotsinspektören Nils Engström, skriver DN.
I analysen, som även SvD tagit del av, drar Jansson och Engström slutsatsen att en främmande undervattensfarkost – en dykarfarkost – har befunnit sig i Gävle hamn den 29 juni mellan klockan 11 och klockan 13. Dykare från Gävle hamn som undersökte botten efteråt hittade även bottenavtryck, enligt analysen."
Här säger Jesper Tengroth desto mer, nämligen att det inte var någon främmande undervattensverskamhet.
"Utifrån det vi vet finns det inget som tyder på att det är främmande undervattensverksamhet. Det är det jag kan säga."
Kort sagt, verksamheten var inte främmande, utan svensk eller någon av våra militära samarbetspartners och som sådan känd av vissa delar av Försvarsmakten. Att det alls skulle varit verksamhet där förnekas inte av Tengroth.

Sannolikt handlar det alltså om svenska specialförband eller allierade samarbetspartners specialförband, antingen på ren övning, krigsförberedande verksamhet eller skarp insats.

Gävle hamn är den sannolika utskeppningspunkten för den amerikanska marinkårsbrigad, som står förrådsställd i bergrum i norska Tröndelagen, i händelse av att man snabbt ska förstärka Baltikum. Det betyder att hamnen som sådan är av största vikt för såväl Sverige, som USA eller Ryssland.

Specialförband kan förstås öva i hamnen, men det är den minst sannolika förklaringen om det handlar om svenska förband - det finns ingen anledning att inte anmäla övning till hamnen. Om däremot utländska allierade förband övar i Sverige som en del av samarbete och krigsförberedelser, så lär det hållas hemligt.

Mer sannolik är därför krigsförberedelser - att göra sig bekant med framtida krigsuppgifter i hamnen för att t ex underlätta framtida röjande av mineringar. Detta kan då även gälla amerikanska specialförband, som rimligtvis får ansvaret för detta vid amerikansk utskeppning, vilket förklarar hemlighetsmakeriet. Även finska förband kan vara aktuella, då Gävle är en rimlig hamn för skeppning av understöd och förnödenheter till Finland vid krigstillstånd och kan omfattas av det svensk-finska samarbetet.

Den sista möjligheten, vilket också ligger i linje med att den privata analysen kommer fram till att någon plockats bort från hamnens botten, är skarp insats. Svenska specialförband och andra nischade förband genomför vid behov skarpa insatser i Sverige. Publika sådana kan exempelvis handla om destruktion av minor från andra världskriget. En topphemlig sådan insats skulle däremot vara att avslägsna främmande makts krigsförberedande utrustning från svenskt vatten. T ex kan Ryssland lämnat utrustning i hamnen, inklusive minor eller utrustning avsedd för inhämtning av underrättelser. Om detta upptäcks så avlägsnas dessa förstås.

Men sannolikast handlar det om en övning med specialförband i samarbete med Försvarsmakten. Känd undervattensverksamhet i kontrast mot det citerade främmande undervattensverksamhet.

Dykbåten stämmer också mycket väl överens med den svenska dykgruppbåten DGB när det gäller storlek, som kan ta sex dykare. Behovet av dykbåt kan bero på att ett större föremål behövde avlägsnas diskret eller att uppgiften var tidskrävande och manskapskrävande och röjdykare eller specialförband behövde vara lite fler till antalet.

Bloggen har sökt Försvarsmaktens presstalesman Jesper Tengroth, men kan med 99% sannolikhet förutspå ett av två möjliga resultat - inget svar eller "vi kommenterar inte specialförbandens verksamhet". Man lär inte heller kommentera en skarp insats.

Men det intressanta är att man förnekar främmande verksamhet. Inte verksamhet totalt. Min slutsats är för Försvarsmakten känd svensk eller allierad verksamhet. Den privata rapporten är tydlig i slutsatsen att det var verklig verksamhet och spåren på botten kan inte på grund av djupet kommit från ytfartyg.

Allting som pågår i det dolda eller under bostavligen under ytan i Sverige är inte främmande makt.

Tillägg: Jesper Tengroth har nu avfärdat alla former av svenska förband, implicit även specialförbanden, vilket gör att observationen landar i allierade samarbetspartners.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

4 kommentarer:

 1. Det känns ändå bra på något sätt att Försvarsmakten kanske utför operativa insatser inom riket i syfte att skydda nationen.

  Till skillnad från när detta skedde överallt utom just här hemma.

  Inte fel att skicka resurser till "-stan", men det skall kallas för dess rätta namn.

  (Visst, svenska förband som ger stöd åt ex USA bygger cred(iter) som kan lösas in senare)

  Frågan är om man då rensat alla hamnar?
  Jag tror att duktiga killar och tjejer vet vad de gör. Mer än vad jag gjorde :)

  SvaraRadera
 2. I undervattensdomänen intet nytt.

  Är det på allvar någon som är förvånad över att:
  - försvarets [des]informatörer med presstalesman Jesper Dengroth i spetsen sprider snömos i media,
  - försvaret inte kontaktat Gävle hamn i ärendet,
  - försvaret inte varit på plats och gjort några undersökningar,
  - försvarets analys resulterat i att det inte rör sig om främmande undervattensverksamhet (påminner om när försvarets analys resulterade i att de ubåtsobservationer Sven Olof Kviman, hans hustru, hans granne och Frantisek Zvrskovec gjorde den 31 oktober 2014 inte var någon ubåt utan den 10 m långa vita plastbåten Time Bandit),
  - bloggaren okritiskt sprider diverse mer eller mindre fantasifulla narrativ till stöd - medvetet eller omedvetet - för den politiska ledningens och försvarets gemensamma strategi att etablering av bilden av god förmåga att hävda rikets territoriella integritet i undervattensdomänen är prioriterad före utveckling av densamma.

  Försvarets förtroendekapital är i detta avseende sedan länge förbrukat och bloggaren håller på att bränna sitt. Allmogen kan vara lugnt förvissad om att Nils-Ove Janssons analys inte bygger på gissningar eller lösa antaganden.

  Försvarsmakten - möter varje hot och klarar varje utmaning...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Snömos var ordet, detta var ett möjligt scenario och FM har ingen skyldighet att redovisa sin verksamhet för allmönheten om det nu har inträffat något så dina slutsatser verkar ha ett annat syfte.

   Radera
 3. Ytteligare ett möjligt scenario men inte så troligt är någon form av smuggelverksamhet. Tullen har vid åtskilliga tillfällen undersökt skrov på fartyg efter olika knarkgömmor. Kanske någon har plockat upp något insmugglat även om metoden är lite väl avancerad. Finns det civila dykmoppar i Sverige?

  SvaraRadera