Cornucopia?

Aktuellt

Två tredjedelar av läsarna har fått det bättre sedan 2014, var femte sämre

Sedan 2014 och regeringsskiftet har 67% av svarande läsare fått det bättre, 14% upplever sitt liv oförändrat och 19% uppger att de fått det ...

2017-08-21 10:25

Riksdagsminoritet överens om stopp för vinster hos välfärdsutförare

En riksdagsminoritet sägs nu vara överens om begränsning av vinster hos välfärdsutförare, som vårdföretag och skolor. Företagens underleverantörer får däremot göra hur stora vinster som helst.

Det är alltså riksdagsminoriteten Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som är överens om att vinster i välfärden ska begränsas. Välfärdsföretag ska endast få ta ut 7% av operativt kapital i vinst. 

Exakt vad detta ska lösa för "problem" är oklart. Det hela kan leda till att kapital binds upp i välfärdsföretagen istället för att arbeta i ekonomin, i väntan på att lagen ändras. Samtidigt får underleverantörer, som fastighetsägare, byggbolag, läromedelsbolag, vårdutrustning, städbolag, IT-leverantörer och passande i sammanhanget vuxenblöjtillverkare ta ut vilka vinster de vill.

Det går kort sagt att runda sådana här lagar, t ex kan man lägga lokalerna i ett separat bolag, som sedan hyr ut dessa vidare till välfärdsutövaren och så gör man som kommunerna - tar ut pengarna i form av internhyror varje gång staten skjuter till riktade medel till skolan. Om det uttryckligen blir förbud mot att just göra så med lokalerna, kan man lägga personalen i ett separat bolag, eller inköpsorganisationen i ett separat bolag, eller stoppa ledningen i ett separat bolag, som fakturerar skyhögt för ledningstjänster. Exakt hur man kommer runda det hela återstår att se.

Lagförslaget ska läggas redan i mars, väl medvetna om att sittande minoritetsregering åker ut i valet i september 2018. Rimligtvis river nästa regering upp lagen, eller så röstas den bort i riksdagen. 

Oavsett handlar det inte om något stopp för vinster i välfärden, utan bara för stopp hos välfärdsutförarna. Det handlar alltså om vänsterpopulism riktad mot okunniga vänsterväljare, som inte förstår att det finns underleverantörer. 

Vänstern är välkommen att i nästa steg själva helt sluta använda medicin och vårdutrustning från privata leverantörer, men hindra inte oss andra från världsledande lösningar, tack.

För små välfärdsleverantörer som hemtjänstbolag, vårdcentralbolag, enskilda skolor eller dagis, så skulle jag som liten privat ägare antagligen skapa ett bolag för "konsulttjänster inom företags organisation" och hyra in mig själv som VD den vägen, och ta ut vinsten i form av konsultarvoden till det bolaget.

Anekdot. Den privata vårdcentralen i byn ordnar läkartid inom 2 - 3 timmar från telefonsamtal. Man får hoppas att den pensionerade läkaren som driver stället finner det lönt att fortsätta även när vinstuttag begränsas. Hur många timmar från telefonsamtal till läkartid är det på din vårdcentral och är den privat eller landstingsdriven?
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

57 kommentarer:

 1. Har alltid tyckt att det är märkligt att vänstern vill förbjuda/begränsa valfrihet för brukare och anställda inom kvinnodominerade yrken men tycker det är OK inom mansdominerade yrken.

  SvaraRadera
 2. "Samtidigt får underleverantörer, som fastighetsägare, byggbolag, läromedelsbolag, vårdutrustning, städbolag, IT-leverantörer och passande i sammanhanget vuxenblöjtillverkare ta ut vilka vinster de vill."

  Det här har varit mitt främsta argument i frågan sen debatten tog fart men på något märkligt sätt tycker samtliga som vill begränsa vinster att det är någon slags skillnad som de inte klarar av att beskriva men de vet att det är rätt.

  Debatten och resonemangen som förs fram är helt obegripliga och helt grundade i den känsla som vänstern fattar alla sina beslut på.

  Givetvis kommer regelverket bara att rundas om det blir verklighet och så börjar det om igen med samma gammal debatt om de onda kapitalisterna som skor sig på skattebetalarna osv. Sjukdomsinsikten inom vänstern är närapå noll.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hoppas att någon rundar förbudet på ett kul sätt - till exempel startar ett företag som säljer lyxslöjor till personalen för 100000 styck.

   Radera
  2. Känns rätt mycket som ett skenargument, att verksamhet x absolut ska vara öppen för privata entreprenörer eftersom man inte kan avskilja den hermetiskt och nordkoreanskt från den privata marknaden. Ja, nog fan kommer suddgummina eller kaffet i Riksdagen från en privat leverantör. Och nog kommer en del av utrustningen i försvaret från privata leverantörer.

   Det betyder alltså att vi ska outsorca riksdagen och försvaret till , säg, Indien?

   Nej, privat vs offentlig förtjänar absolut att diskuteras, men använd då bättre argument tack.

   Radera
  3. Sen förtjänar för övrigt också "känslor" att diskuteras, i den meningen att det handlar om etik, och att det finns saker som man anser att man inte ska få tjäna pengar på. Det är t ex väldigt få som tycker att det ska vara tillåtet att handla med levande och döda människor, eller delar av människor, eller åtminstone att den handeln ska omgärdas av nogsamma och tydliga regler. Även det är ett beslut baserat på "känsla".

   Radera
  4. Ja bättre argument behövs definitivt kring debatten om vad som är offentligt respektive privat. Vi kanske inte behöver outsourca riksdagen men vi kanske ska införa vinstförbud för riksdagens städfirma samt den kinesiska pennleverantören?

   Nu gör ju dock du lite av samma sak och börjar dra absurda paralleller och jämförelser.

   Hur tycker du själv man ska hantera frågan och varför är det ok för i princip alla att ta ut vinster på offentligt finansierad välfärd men att det ska vara förbjudet eller åtminstone begränsat för just den enheten som utför den faktiska vårdinsatsen. Jag tycker det är en ytterst svår fråga som tås att diskuteras men den debatten som förs nu och de föreslagna lösningarna är helt uppåt väggarna.

   Jag tycker inte att en känsla, skilt från känslor, ska få styra debatten och beslutsfattandet.

   Radera
  5. Reepalus utredning menade att det inte är realistiskt att via kvalitetskrav förhindra att vinster prioriteras gentemot kvalitet i leverans av vårs/omsorg/skola.

   Empiriskt verkar detta stämma rätt bra.

   Bara för att offentlig verksamhet inte fungerar bra finns det ingen anledning att införa privata alternativ som fungerar lika inte bra.

   Bristerna inom offentliga verksamheter är fn under starkt fokus pga resurs och målstyrningsbrister. Ultimat kommer det ställas krav från medborgarna på att lösa problemen.

   Hur gör du samma sak på en privat aktör?

   Genom att skapa en enorm struktur för kvalitetskontroll vid upphandling? Vad är då vinsten?

   Radera
  6. Dom här politikerna är maniskt ideologiskt och i tvångstankar indoktrinerade att allt offentligt är bra och allt privat är som synden själv. Spelar ingen roll om man sen köper stödstrumpor för 5000 kr/st annat idioti, slöseri eller ineffektivitet.

   Radera
  7. @D.L.

   Ja, jag använde din princip och argumenterade med den för att redovisa att det är en absurd princip. Att det i något led köps in eller levereras från privata aktörer betyder inte per automatik att det är korrekt att outsourca en verksamhet. Det jag ville visa var att det var ett dumt argument.

   Personligen tycker jag inte en vinstbegränsning är en bra idé. Det man vill ha är bra och korrekt vård, därför bör privat och offentlig vård utvärderas fråmst på kvalitetsgrunder. T ex kan man införa en ackreditering för verksamheter som man kan riskera att förlora. Om man tillåts gå med vinst så kan man å andra sidan argumentera för att eventuella överträdelser beivras monetärt, dvs om man inte levererar den kvalitet som krävs så blir man av med (del av) vinsten.

   Och, som sagt, "känslor" styr mycket i sjukvården i form av etik, vare sig du vill eller inte. En helt etikbefriad sjukvård tror jag inte du vill ha, egentligen.

   Att någon sedan har ett annat etiskt ställningstagande än dig innebär inte att de är känslostyrda och att du inte är det. Bara att ni har olika ställningstaganden.

   Skulle du t ex tycka att det var etiskt OK att sjukhuset sålde ditt döda barns huvud till mig så att jag kunde spela fotboll med det på sjukhusparkeringen? Förmodligen inte, trots att ditt barn rimligtvis inte skulle ha ont av det. Alla invändningar du kan ha emot ett sådant förfarande är dock just känsloargument.

   Radera
  8. Skulle någon sälja ett barnhuvud för bollaktivitet?

   Radera
  9. Fast du har fel Ben Dover. Det är nämligen olagligt att spela fotboll med dödas huvud - det är brott mot griftefridslagen, så det är inget känsloargument.

   Radera
  10. Richard Ohlin: All seriös industri har kvalitetskontroll av outsourcad produktion. Oftast delvis på plats. Ingår förstås i kostnadskalkylen. Okunniga och inkompetenta politiker och offentligt anställda byråkrater "glömde" det generellt i samband med privatisering.

   Radera
  11. @BD

   Poängen är snarast att beslut som fattas bör vara fattade på rationell grund med sakliga argument som håller både för en granskning och även att efterlevas utan tydliga hål redan från början som man vet kommer utnyttjas.

   Det är lite som det svenska rättsväsendet i civilmål som är ovilliga att utfärda domar som inte rimligtvis kan eller kommer att efterlevas även fast en sådan dom kan te sig rimlig för en inblandad part.

   Givetvis är det rimligt att låta kvaliteten vara ledstjärna och inte en eventuell vinst. men man verkar inte klara av att följa upp kvaliteten på ett bra sätt. jag tror dock tyvärr att det är en omöjlig uppgift att göra just detta så det är nog inte heller en lösning.

   Vilket rimligtvis inte leder till ännu sämre uppföljningsmodeller och begränsningar utan snarare leder oss tillbaka till ruta 1. Ska vi ha en offentligt utförd eller finansierad välfärd och i så fall i vilken utsträckning?

   Radera
  12. @Livets farfar-standardsvar A.

   Jag vet, eftersom kvalitetsbegreppet är något styvmoderligt behandlad av offantlig verksamhet emedan den har haft monopol och levt i sin egen verklighet.

   Problemet är att hur mycket resurser krävs för att nå hit med privata aktörer som leverantörer OCH offentliga parallellt? Man tänkte nog att det skulle lösa sig ajälv men det gör det inte så vad är lösningen?

   De övergripande organ som har detta ansvar saknar i princip sanktionsförmåga.

   Det hela kompliceras av en otydlighet inom LOU, vad får man göra. Och här är man bakbunden av den svenska förmågan att tolka alla EU direktiv till bokstaven och maximal onytta för medborgarna.

   Jag tror inte vi får bättre vård per automatik av vinstförbud, men det ligger något i att det finns väldigt oaeriösa verksamheter som sparar på allt och väljer bort olönsamma kunder. Eller som konkar en skola hux flux.

   Däremot tror jag att om det fanns mera oberoende och kraftigare övervakming av samtliga aktörer skulle det ge bättre resultat.

   I stort fungerar privata aktörer bra, men om det finns pengar att skicka vidare har kunden betalat för mycket...

   Radera
  13. I frågan om offentligt finansierad eller privat så kommer nog en majoritet att säga offentligt (kanske dock inte på detta forum). Dock för att en marknad ska fungera så måste det ju finnas ett flertal leverantörer att välja på och kunden måste ha kunskap och möjlighet att byta leverantör utifall att varan/tjänsten inte håller måttet.

   Radera
  14. @Cornucopia?

   "Det är nämligen olagligt att spela fotboll med dödas huvud - det är brott mot griftefridslagen, så det är inget känsloargument."

   Mycket konstigt argument. Bara för att ett känslobaserat ställningstagande införts i lagen så blir det inte mindre känslobaserat. För övrigt var det försäljningen som diskuterades, inte fotbollsspelandet.

   Radera
  15. Förbjudet att sälja lik och likdelar, generellt.

   Radera
  16. Mänskliga dito, alltså.

   Radera
  17. Fortfarande känslobaserad reglering.

   Radera
  18. Yeah, what he said. Utefter vad som diskuterats här så är ju alla som inte vill slopa griftefridsbrott (och därmed låta mig spela boll med barnhuvuden) känslostyrda tomtar som kan avfärdas utan vidare.

   Eller så inser man att etik och moral spelar roll när man stiftar lagar och regler, och att folk har olika etiska ställningstaganden. Det spelar nog in när man vill hindra folk att göra vinst på vissa saker. Låt oss diskutera det, för all del.

   @D. L.

   Etiska argument kan mycket väl vara sakliga och rationella. Är det OK att jag spelar boll med ditt döda barns huvud? Eller kan du komma med några rationella och sakliga argument emot det?

   Jag tror inte alls kvalitetskontroller är omöjliga att göra bra. Däremot så förutsätter det att man avsätter resurser för det, istället för att populistiskt och ensidigt yra om avreglering.

   Radera
  19. Som om du skulle spela boll Ben. Snarare Lajva Mortal Kombat.

   Men ang etik och moral så har det väl att göra med att vården till viss del handlar om människans dödlighet och svaghet, och därmed följer säkert de tabun som brukar komma med detta. Jämf Martin Shkreli, som höjde priset på den medicin hans företag tillverkade från 13,5 dollar till 750, om det skulle ha orsakat samma ramaskri om t.ex. tillverkat och sålt skor t.ex.

   Radera
  20. Jag skulle egentligen återskapa Steve Buscemis legendariska replik från Con Air där han säger att han kört genom tre delstater med ett avhugget barnhuvud som hatt. Fast Sverige har ju inga delstater iofs, men tre län, då.

   Radera
  21. @Cornucopia?

   Missade din filosofiska passning innan. Vår definition av mänsklig är superviktig för vår trygghet och skrämmande nog inte helt entydig för alla. Ett intressant ämne ur etisk hänsyn, där jag tror de flesta hamnar i en ståndpunkt om är mer praktisk än filosofiskt vattentät.

   Radera
  22. Tre län? Försökte du få "Höstsol" signerad?

   Radera
 3. När en enskild person inte förstår ekonomi kallas den för oansvarig. När hundratusentals människor inte förstår ekonomi kallas det för en politisk rörelse.

  SvaraRadera
 4. Vi gratulerar således Norge som kommer att få ett rejält tillskott av läkare och sköterskor.

  SvaraRadera
 5. Vansinnigt förslag.
  Samtidigt finns också någon slags sundhet som köpare att inte betala överpris på en tjänst, speciellt inte när det betalas med skattemedel, har hört från en kompis att vi har för höga skatter i Sverige....
  Men finns det en lösning på det som inte innebär total reglering eller totalt fria marknadskrafter?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Självklart - om Sverige invaderar alla andra länder i världen och inför statlig svensk sjukvård överallt så finns inga alternativ för läkare och sköterskor.

   Radera
 6. Vänstern är välkommen att i nästa steg själva helt sluta använda medicin och vårdutrustning från privata leverantörer, men hindra inte oss andra från världsledande lösningar, tack.

  Ja, fast undersökningar konstaterar väl oftast att den mest avancerade vården fortfarande utförs i offentlig regi och att den privata vården främst tillhandahåller enkel vård. Även om vården oftast utförs med medicinteknik som levererats av privata firmor så klart.

  Sen kan man ju konstatera att huvudmännen för den enkla vården ofta är kommuner (t ex äldrevård) och de är ju ingalunda slipade och kompetenta organisationer. Jag har ingen som helst tveksamhet över att Attendo et al kan prestera minst lika bra kvalitet som nån liten kommun.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Motfråga: Om du var en avancerad vårdleverantör - skulle du ha satsat i Sverige? Det finns en anledning till att vi bara har billig vård på den privata sidan, den är ungefär densamma som att ROT-avdragen inte skapat några nya Skanska eller NCC.

   Nulägessituationen är som om vi skulle tillåta statlig sexuell omvårdnad (offentliga bordeller) men samtidigt klappa oss för bröstet för en privat sidomarknad som bara får tillhandahålla billiga handjobb.

   Radera
  2. Självklart blir det så eftersom vården finansieras offentligt. Landstinget erbjuder alltså X kr för varje patientmöte/besök oavsett komplexitet vilekt givetvis gör att tjänar på de enkla fallen och går back på de komplicerade fallen. hade vården varit privat på riktigt hade all vård tillhandahållits enligt en prislista men det sätter landstinget effektivt stopp för genom sin ersättningsmodell. Som jag iofs inte ifrågasätter för de har ingen möjlighet att styra på något annat sätt.

   Radera
  3. Ja, frånsett de 250 miljarder som satsas på att importera unga älskare åt batikhäxor då förstås.

   Radera
  4. @Peter Andersson:

   Bordelljämförelsen är mig veterligen helt felaktig. Det finns inga hinder för att etablera avancerad vård i Sverige, det är de privata aktörerna som väljer att hålla sig till enklare tjänster.

   Huruvida jag skulle välja Sverige eller nåt annat land för att etablera vård har jag faktiskt ingen aning om. Det är en oerhört komplex fråga som kräver större kunskaper än de jag har.

   Radera
  5. "Ja, fast undersökningar konstaterar väl oftast att den mest avancerade vården fortfarande utförs i offentlig regi och att den privata vården främst tillhandahåller enkel vård. Även om vården oftast utförs med medicinteknik som levererats av privata firmor så klart."

   Just i detta fall har jag för mig PC Jersild sa någon gång att just vårdcentraler kan vara en sån sak som kan läggas ut privat då det är relativt enkelt att som kund/patient bedöma den vård man får och gå någon annanstans om det inte funkar. Jag kan tänka mig att i fallet hemtjänst/ålderdomshem blir det lite knepigare i de fall att det offentliga inhandlar men brukaren (den egentliga kunden) inte kan påverka.

   Radera
  6. Privata vårdcentraler kan säkert fungera bra om pengarna används till utrustning och löner, istället för vinstutbetalningar.

   Radera
  7. Som sagt var, det är ju en fråga om de fall där brukaren och kunden är samma. T.ex. en vårdcentral så har brukaren rimlig möjlighet att bedöma kvaliteten på den vård hen får och kan gå någon annanstans om det inte funkar. T.ex. har en äldre släkting till mig haft behov av hemtjänst nyligt, där kommunen tilldelar antal timmar men han kan bestämma vilken som utför och han är nöjd. Däremot ifall som ett vårdhem kan det mycket väl vara att kommunen är kund men brukarna inte har möjlighet att säga till om det och ej heller byta så kan det ju bli sämre. Ett annat fall är ju avancerad vård där det kan vara svårt för en lekman att välja.

   Radera
  8. @iblandekonomi

   Är det det som är det övergripande målet med privata vårdcentraler? Att tillse att pengarna används till utrustning och löner.

   Tänk jag trodde att det var att ge god kvalitativ vård till ett fastställt pris.

   Nu har vi en situation där priset fastställts av en kolossalt ineffektiv organisation, landstinget, som baserat ersättningen på sina egna kostnader. Paradoxalt nog så leder det till nöjdare kunder och nöjdare medarbetare till en lägre kostnad vilket i sin tur ger att verksamheten blir lönsam så att ägarna som investerat kapital kan plocka ut vinst. Eftersom de inte konkurrerar på en fri marknad där kunderna hade valt någon med ett lägre pris om de kunnat så kan de fortsätta att bedriva sin verksamhet och plocka ut avkastning på eget kapital. Lösningen på det här problemet blir då att förbjuda företaget att plocka ut vinst...

   Det rimliga hade varit att sänka ersättningen då det bevisligen går att leverera tjänsten till en avsevärt lägre kostnad, men det går ju inte eftersom den förhärskande tjänsteleverantören behöver den summan pengar för att ens kunna leverera en sämre tjänst och det är rimligt att man ersätter med samma summa oavsett utförare annars försvinner alla incitament att förbättra eller effektivisera något alls.

   Problemet är alltså inte att vårdgivaren är "privat" utan att de offentliga vårdgivarna är så erbarmligt usla på allt att situationen ens kan uppstå. Där ligger problemet man borde lösa men det vill man inte eftersom man redan bestämt att offentligt är bästa lösningen på allt och så står vi där vi står idag med usel problemformulering och usla lösningar i alla lager.

   Radera
  9. @D.L.

   Njae, så enkelt är det inte. Och eftersom det inte finns några fastställda sätt att mäta kvalité på så faller den metoden. Politiker har av ideologiska skäl struntat i kvalitetsmätning och tryckt igenom privatiseringar av ren princip.

   Radera
 7. Tro det eller ej, men som stark höger så anser även jag att "vinster i välfärden" borde skrotas. Inte för att jag har något emot själva vinsterna, om myndigheter överlag hade arbetat efter överskott istället för underskott i sina kostnader så hade vårt land sett bättre ut -- föreställ er om Migrationsverket arbetade efter att ha överskott i finanserna.

  Mitt problem med vinster i välfärden är att privata bolag samarbetar med staten på ett så djupt sett som vi har det idag. När betalningsansvaret går ifrån kunden (eleven/patienten/etc) till staten så blir det då inte heller en riktigt fri marknad. Det finns inte längre en uppfattning över kostnader utan allt ses som "gratis" och vi får problem som vi ser med friskolorna, där föräldrarna låter barnen välja fritt och det slutar med tusentals nyexaminerade makeup-artister, skateboard-studenter, esportare mm på årlig basis.

  Som en person som tror på riktig kapitalism så tycker jag att friskolorna är en dålig idé, även om jag själv tagit del av deras fördelar under den större delen av min skolgång i livet. Jag vill se privat sjukvård och privat skolgång på riktigt.

  Sänkta skatter, bort med alla subventioner och outsourcande av välfärden, och behåll statliga/kommunala skolor och komplettera det med den fria, privata marknaden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu skall du inte vara så negativ - mediaprogrammen på gymnasiet utexaminerar säkert tiotusen journalister varje år - tänk så bra MSM har blivit via kvalitativ darwinisms framselektering av de tio som kan få heltidsjobb ur den gruppen! ;-)

   Radera
  2. Ovanstående kommentar kan innehålla spår av ironi.

   Radera
  3. Jag tror tyvärr att i fallet med friskolor så har marknaden fungerat och gett kunderna vad de vill ha, nämligen bra betyg, när skolorna istället ska ge eleverna vad de behöver, nämligen rättvisa sådana.

   Radera
  4. Ja eller som det är i verkligheten att skolan ska förmedla kunskap och inte rättvisa betyg.

   Radera
  5. Så skolan ska förmedla orättvisa betyg? Men OK, det var slarvigt skrivet, naturligtvis ska skolan förmedla kunskap, men även de betyg som ges ska vara rättvisa i den meningen att de på ett bra sätt avspeglar den kunskap eleven tilgodogjort sig, inga glädjebetyg!

   Radera
  6. Jag tycker det låter lysande, på avslutningen ska man få en rak höger och orättvisa betyg, så är man förberedd för arbetsmarknaden sen.

   Radera
 8. Capio cityklinik i Båstad, 18 dagars väntetid nu i Augusti om det inte var akut.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis, det är kanske lite fel tidpunkt för en genomsnittlig tid, typ alla kom väl tillbaka från semestern nyss och det ligger en hög med inbokade tider på vänt. På min VC så var väntetiden veckor för icke akut eller så fanns det en tid samma dag 3 timmar senare. Hamnade på mig att avgöra om det kunde vänta eller om jag ville ha tid samma dag.

   Kände mig väldigt väl omhändertagen, varken bemötandet eller undersökningens omfattning kunde varit bättre. En sann glädje att se sina skattepengar effektivt använda.

   Radera
  2. Det var den närmaste, landstingsdrivna VC´n då.

   Radera
 9. "En riksdagsminoritet sägs nu vara överens om begränsning av vinster hos välfärdsutförare, som vårdföretag och skolor. " Det är väl bara att rösta ned det om man inte gillar förslaget.

  SvaraRadera
 10. Privat vårdcentral Södermalm, Stockholm : läkartid samma dag om man ringer på morgonen. Man slipper dessutom telefonkö. Man knappar in sitt telefonnummer, så ringer de upp.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är det sant, de ringer upp? Det har nog funnits i minst tio år inom det offentliga i alla fall.

   Radera
 11. Vinster för alla andra svågerkapitalister och bidragsentreprenörer är ok så länge de inte sysslar med välfärd? Märkligt!

  SvaraRadera
 12. Ni missar reglerna kring otillåten värdeöverföring. Det kommer krävas en gigantisk kontrollapparat för att kolla att alla överföringar är marknadsmässiga, inkl priset på suddigummin.

  SvaraRadera
 13. För ca ett år sedan sökte jag via egenremiss tid för ett besök hos specialistläkare vid lasarettet i den stad jag bor. När jag efter tre månader ringde dem för att fråga vad som hänt och när jag skulle få en tid fick jag beskedet att de bara hade en ½-tidstjänstgörande läkare med denna specialitet och att jag skulle kontakta landstingets administration för vårdgarantin. Efter att ha gjort detta fick jag efter några veckor besked att INGET lasarett i hela länet kunde ge mig någon tid och att jag själv skulle söka en privat vårdgivare, så skulle landstinget betala för detta. Jag ringde ett känt privatsjukhus och fick tid inom några dagar. Då hade det gått närmare fyra månader. Den offentliga sjukvården behöver den privata, eftersom de själva saknar resurser. Men detta löser ju sig om den privata sjukvården stryps, för då har dess personal inget annat val än att ta jobb inom den offentliga sjukvården - eller emigrera.

  SvaraRadera
 14. OT: Hot om misstroendeförklaringar verkar ge effekt.

  "REGERINGEN: UPPGES DRA TILLBAKA 2 AV 3 SKATTEFÖRSLAG- EXPRESSEN

  12:40
  STOCKHOLM (Direkt) Regeringen och Vänsterpartiet enades i helgen om att dra tillbaka två av de tre skattehöjningar som allianspartierna kritiserat. Men införandet av en flygskatt finns kvar i regeringens höstbudget.

  Det rapporterar Expressen och hänvisar till uppgifter.

  De förslag som dras tillbaka gäller förändringar i brytpunkten för statlig inkomstskatt och höjd skatt för småföretag genom förändrade 3:12-regler.

  Resonemanget är att alliansen inte kommer att göra verklighet av misstroendeförklaringen då regeringen skippar övriga skattehöjningar, säger en uppgiftslämnare till Expressen."

  SvaraRadera
 15. Om det nu är så lätt att tjäna pengar på välfärden, varför startar inte vänstern ega bolag?

  Problemet är ju det helt sjuka regelverket runt systemet som gör det nästan omöjligt för mindre företag att konkurrera...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du måste vara väldigt etablerad vänsterkändis för att kunna hålla deras random pöbelmentalitet borta - typ Jan Emanuel - hade han inte varit så starkt associerad med sossarna redan så hade de angripit hans vinstnivå med facklor och högafflar för länge sedan.

   Radera