Cornucopia?

Aktuellt

Säkerhetsfunktionerna i Revolut - skaffa kort och få 200 kronor

Detta inlägg är reklam för Revolut . Om du använder denna länk för att registrera dig för ett konto och kort får du 200:- SEK insatt på ditt...

2017-08-16 11:42

Hela försvarsuppgörelsen nu i text - fler anställda soldater

Hela försvarsuppgörelsen finns nu publicerad i text. Delar återges nedan. Bland annat kommer antalet anställda soldater att ökas ytterligare utöver befintlig planering, vilket höjer svensk beredskap.

De militära delarna av texten följer nedan.
"De ekonomiska förstärkningarna möjliggör en ökad rmåga inom det militära försvaret, i linje med Försvarsmaktens förslag, genom bland annat ökad förbandsverksamhet och beredskap, mer resurser för underhåll och vidmakthållande, utökad anskaffning av mängdmateriel, förnödenheter och reservdelar. Ytterligare anskaffning av sambands- och ledningsmateriel till armeförbanden sker för att säkerställa god förmåga till ledning av krigsförbanden. Extra medel tillförs även för ytterligare anskaffning av ledningssystem till marinen. Förstärkningarna möjliggör vidare ytterligare anskaffning av lastbilar, terrängfordon och specialfordon. Den luftburna sensorförmågan vidmakthålls till efter 2020. Resurser tillförs också för ytterligare anskaffning av sjukvårdsmateriel samt för förbättrad sjömineringsförmåga. Antalet platser på offcersutbildningen utökas, både för officerare och rereservofficerare. Enligt Försvarsmaktens planering kommer antalet kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän att öka de närmsta åren. Detta antal utökas ytterligare i syfte att öka tillgängligheten. Därutöver sker en utökning av antalet soldater som grundutbildas 2020.
Inom det militära försvaret prioriteras åtgärder för att säkerställa att samtliga krigsförband ökar sin krigsduglighet. I första hand måste de grundläggande behoven av till exempel resurser för vidmakthållande och underhåll säkerställas. Armestridskrafterna ska kunna agera samtidigt med två brigader med godtagbar förmåga. Det är prioriterat att höja krigsdugligheten hos de förband som har lägst krigsduglighet samt att ytterligare höja de förband som redan har godtagbar duglighet. Övningsverksamheten ska utökas. Förmågan att samtidigt kunna mobilisera hela krigsorganisationen i händelse av höjd beredskap är av grundläggande betydelse, och ska ytterligare förstärkas.Omvärldsutvecklingen innebär fortsatt att tillgång till luftvärn med medellång räckvidd är väsentligt för Sveriges säkerhet. Anskaffning av ett nytt luftvärnssystem med medellång räckvidd inleds därför snarast och fullföljs under kommande försvarsbeslutsperiod (2021-2025). Den fortsatta anskaffningsprocessen avseende nytt luftvärn kommer att vara föremål för kon tinuerlig upföljning inom försvarsgruppen."
Ni hittar hela överenskommelsen här.

Mängdmateriel ska bland annat tolkas som ammunition, vilket nämndes under presskonferensen. Intressant är också att sjömineringsförmåga ska förbättras, dvs vi ska kunna minera svenskt vatten och/eller aktivera sk mineringslinjer igen.

Till specialfordon hör fordon för spridning av svenskt stridsflyg i händelse av höjd beredskap.

Mest intressant i en tid där värnpliktsrekrytering återinförts är att anställda soldater, kontinuerligt tjänstgörande, utökas ytterligare utöver befintliga planeringen. Detta ökar svensk beredskap. Också högintressant är att förmågan att mobilisera hela organisationen samtidigt ska förstärkas.
ÖB Micael Bydén i samspråk med statsminister Stefan Löfven.
Extra positivt bör dock frånvaron av detaljpillande i Försvarsmaktens verksamhet vara. Resurserna ska gå till det som ÖB äskat om i vintras, då behovet var 6.5 miljarder. Utöver de 400 MSEK som tillfördes i våras, får nu Försvarsmakten 6.8 miljarder vilket rimligtvis bör täcka behovet för att kunna genomföra försvarsbeslutet från 2015. Viss beredskapshöjning framgår enligt ovan, men i övrigt verkar inte några utökade förmågor tillföras idag. Dessa blir rimligtvis en valfråga nästa år.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

14 kommentarer:

 1. "Mest intressant i en tid där värnpliktsrekrytering återinförts är att anställda soldater, kontinuerligt tjänstgörande, utökas ytterligare utöver befintliga planeringen. Detta ökar svensk beredskap. Också högintressant är att förmågan att mobilisera hela organisationen samtidigt ska förstärkas. "

  Har inte det svåraste varit att rekrytera GSS/T. Kan det här vara att man går mot ett försvar med mer renodlat GSS/K och vpl?

  "Armestridskrafterna ska kunna agera samtidigt med två brigader med godtagbar förmåga. "

  Så ryktet om en tredje brigad blev inget?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här fantastiska "satsningen" är bara för att kunna finansiera redan beslutade saker. De här utspelen med miljarder hit och dit är bara tröttsamma, med tanke på att lönekostnaderna stiger med ett antal % varje år så behövs det nya miljarder i varje budget bara för att behålla samma nivå, lägg därtill nödvändigt underhåll och utbyte av föråldrad och uttjänt utrustning, det är helt enkelt inga satsningar. Bästa vore att sätta försvarsbudgeten i % av BNP, ökning satsning - minskning nerdragning enkelt och transparent men så vill inga politiker ha det!

   Radera
  2. Men att sätta den mot BNP kan ju också göra att anslagen blir väldigt ryckiga och undra om då anslagen går ned och det antagligen är lika dyrt att avbeställa mtrl som att ha kvar beställningen (Skadestånd för inställda ordrar osv), så då finns ju bara personalen att dra ned på

   Radera
 2. Vi får hoppas att maggan inte tänker göra något udda för att inte behöva belasta statsbudgeten, typ höja avkstningskravet på fortV med 2,7 miljarder/år...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Annars så kan man ju köra alliansens spar-trick, att regeringen måste godkänna alla större inköp och det är man så långsamma på att det varje år blir pengar över som man snabbt tar tillbaka till statskassan igen.

   Radera
 3. Positivt. Saknas dock rätt många miljarder till NATO:s mål-nivå på 2% av BNP, närmare 40 miljarder. För Rysslands nivå saknas det dock närmare 190 miljarder per år...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Försvarsmakten har slutat förblöda men ligger kvar på IVA i allvarligt tillstånd.

   Radera
 4. GSS/T har stora svårigheter att få ihop folk. Det handlar knappast om lön. Är ruggigt bra betalt med lite övningsdygn. Det vi som är lite äldre kraftigt gjort att vi tröttnat är den konstanta omorganisationerna. Då pratar vi inte om övergripande förbands/kompani ändringar. Det spelar ingen större roll för enskild soldat. Problemet ligger i att grupperna konstant ändras. Den där personliga , speciella team känslan försvinner grymt fort när du får nya kollegor varje övning. Givetvis påverkas också kvalite. Har själv och flera med mig hoppat av pga detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. [TRAMS] Jag märker att rötan går djupare än vad jag trott i det här j-a såsselandet. Visa lite entreprenörsanda och bilda en frikår vet jag :P [/TRAMS]

   Skämt åsido, intressant att höra, har du några idéer hur man skulle kunna stabilisera förbanden?

   Radera
  2. Skulle tro att en av anledningarna att man roterar är att man har haft svårt att rekrytera, sen har försvaret i min mening varit rent usla på att rekrytera till gss/t. Skulle misstänka att om man går ut och frågar så kommer man få "va vad är det" som svar.
   Sen tror jag ett problem är hur man organiserat hela gss/t, det är varken hackat eller malet. Det är inte som amerikanska nationalgardet en sammanhållen egen struktur utan något mellanting mellan det och ett kontinuerligt förband. Jag tror även att man har haft för få kvalificerade övningsdygn, jag var med på ett par övningar och den ena var någorlunda ok men att spendera halva tiden med strid-mark som luftvärnsförband är inte vettigt för mig och den andra övningen handlade uteslutande om skyddsvaktsutbildning för att man ville att några frivilligt skulle ställa upp på högvakten, tyckte att det räckte med de 4 ggr jag gick under lumpen så. Helt enkelt mer intressanta övningar tror jag hade gjort mycket för rekryteringen och att erbjuda ordentliga premier efter slutfört kontrakt på exempelvis 8 år skulle gjort det lättare att behålla folk hela tiden.

   Radera
  3. Jag vet inte vad GSS/x är mer än att det är en tjänst hos Försvarsmakten, och ändå hänger jag här.

   Radera
 5. Vore ju bra om fler PATGB 360 kunde köpas in så inte 12:e måste ta till Galten som transportforon för infanteristerna i en del kompanier !

  SvaraRadera
 6. Nu har ju de flesta kommit till insikt om att det var oklokt att spara pengar på försvaret. Då bör vi passa på att införa något slags tröghetssystem som förhindrar att riksdagen skär ner igen nästa gång fred på jorden för all framtid inträffar.

  SvaraRadera
 7. Försvarsmakten får 2,7 miljarder kronor extra i tre år.

  Får det till :

  2016: 43,8 miljarder kronor

  2017: 45,5 mdr

  2018: 48,8 mdr

  2019: 51 mdr

  2020: 52,8 mdr

  Så ökar Försvaret inte dom fasta kostnaderna blir totalförstärkningen 22,9 miljarder kronor som kan användas till inköp. Tänker man fel?

  SvaraRadera