Cornucopia?

Aktuellt

Lönerna i IT-branschen 2018 yrke för yrke - var ligger du?

Programmerare sägs vara det vanligaste yrket i Stockholm i takt med att den massiva automatiseringen i IT-branschen effektiviserat och skapa...

2017-06-16 08:51

Redwood Pharma – Aktuell emission säkrar finansiering inför fas II-studier

Detta inlägg är publicerat av Redwood Pharma och Analyst Group.

Redwood Pharma är ett läkemedelsbolag med fokus på att utveckla läkemedelskandidaten RP101 för kronisk ögontorrhet, ett problem som idag saknar en bra behandling, samt ett drug-delivery system. Bolaget planerar att inleda fas II-studier under hösten 2017 och de första intäkterna kan potentiellt komma redan 2018.
”Det finns inga befintliga mediciner eller andra preparat under utveckling som är riktade mot bolagets målgrupp, kvinnor efter klimakteriet, eller mot den underliggande biologiska mekanismen som RP101 påverkar – därför är Redwoods behandling under utveckling unik”.– Martin Vidaeus, VD på Redwood Phama 
Redwood Pharma genomför en företrädesemission mellan den 1 juni – 20 juni 2017 om 24.2 MSEK inkl. teckningsoptioner. Företrädesemissionen är säkerställd till 9.3 MSEK genom teckningsförbindelser och garanter.


Kronisk ögontorrhet är en åkomma som oftast drabbar kvinnor efter klimakteriet. Studier ger vid handen att över 60 procent av denna grupp kommer att utveckla dessa problem. Marknaden
för receptbelagda läkemedel mot torra ögon bedöms växa till USD 2,7 miljarder 2022. Det finns idag endast ett fåtal läkemedel att tillgå mot kronisk ögontorrhet, vilka genomgående uppvisar begränsad verkningsgrad och som måste appliceras med täta intervall. Redwood Pharma syftar med RP101 att fylla denna lucka på marknaden.

Analyst Group redogör: Under de senaste två åren har Big Pharma förvärvat, licensierat och kommersialiserat ett antal nya ögonläkemedel. Behovet av ytterligare läkemedel för behandling av ögonsjukdomar är stort. Positiva resultat från in-vitro studier på humana celler rapporterades 2016 vilket visade på att IntelliGel inte irriterade ögat. Resultaten får anses förbättra förutsättningarna inför kommande studier.


Martin Vidaeus-VD på Redwood Pharma:
” Redwood Pharma har hittills uppnått alla de utvecklingsmål som satts upp för den senaste tolvmånadersperioden. Vi har nu positiva in vitro resultat av IntelliGel, en färdigställd process för tillverkning av RP101 och vi har startat de regulatoriska/toxikologiska säkerhetsstudierna. Allt detta lägger grunden för att vi ska kunna starta de kliniska prövningarna av RP101 under det fjärde kvartalet 2017.”
Tre skäl att investera i Redwood Pharma:

 • Sedan Redwood Pharma noterades vid AktieTorget 2016, har utvecklingen av bolagets läkemedelsprojekt RP101 skett planenligt. Detta stärker tron på att även Fas-II studien påbörjas planenligt.
 • Förvärvade rättigheter ökar sannolikheten för framgångsrika kliniska studier. RP101 består av en aktiv substans som har visat positiv data i två stycken fas II-studier. Den positiva datan ökar sannolikheten för goda resultat samt effektiviserar processen vid kommande kliniska studier av RP101.
 • Den globala marknaden för torra ögon estimeras vara värd 2,6 mdUSD 2020E, och med avsaknad av bra behandlingsmetoder finns potential för att vinna stora marknadsandelar.

Vidare sammanfattar Analyst Group: Marknadspotentialen är stor. Vid framgångsrika fas II-studier är ett uppköp eller en licensiering möjligt, och det är inte otänkbart att det kan röra sig om höga värden.

Ta reda på mer:

Mer information om Redwood Pharma.

Teaser

Memorandum

Teckningssedel

Teckna Online

Analyst Groups analys på Redwood Pharma

VD-Intervju Martin Vidaeus

Detta inlägg är publicerat av Redwood Pharma och Analyst Group.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

9 kommentarer:

 1. Biverkningar? Inga kemiska preparat är utan biverkningar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Biverkningen är att kursen sjunkit från förra emissionen på 9 kr till dagens 3.70.

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  3. Genialiskt. Nu gäller det bara att paketera produkten tillsammans med med aktieköp så är man hemma.

   Radera
  4. De kunde ta ett tips från homeopatin och spä ut produkten till oändlighet och ändå sälja den dyrt. Minskar risken för biverkningar också.

   Radera
  5. I det här fallet är nog destillerat vatten att föredra.

   Radera
  6. I många fall är det ingen skillnad

   Radera
 2. Oliver Molses Analyst Group är ute och hausar hans inblandning i vanlig ordning antar jag. Skulle inte förvåna om han via bolag eller privat är åtagare. Allt som Analyst Group tar i kan räknad som skumt. Blue Horse Shoe...

  SvaraRadera