Cornucopia?

Aktuellt

Finanskursen med hedgefondförvaltaren Karl-Mikael Syding - fem procent rabatt med Cornucopia

Detta inlägg är publicerat i samarbete med Finanskursen  som erbjuder 5% i rabatt på kursavgiften om du uppger rabattkoden CORNU i samband ...

2017-06-07 18:07

Överenskommelse: Svensk byråkrati mot terrorism ska stärkas - utredare sökes

I en blocköverskridande överenskommelse utan V och SD har riksdagspartierna kommit överens om att stärka svensk byråkrati för att mer garanterat kunna konstatera att gärningsmän var kända av Säpo vid terrordåd. Svenskarna ska kunna känna sig trygga i att myndigheterna hade koll på eventuella terrorister redan innan de begick terrordåd. Ett flertal utredare sökes nu till ett tiotal utredningar som kommer leverera kraftfulla dokument att sätta in i pärmar.

Det är ett radikalt dokument med kraftfulla åtgärder för att upprätta listor över terrorister som  MP, S, M, L, KD och C kommit överens om. Svenska folket ska aldrig mer behöva oroa sig över att myndigheten inte kände till gärningsmännen bakom terrorattentat, och dåden ska kunna spelas in ur fler kameravinklar så man i efterhand riktigt ordentligt kan reda ut vad som hände.

Svensk byråkrati ska mobiliseras, utredningar ska produceras och dokument ska sättas in i pärmar. Sverige och svenskarna kan vara trygga i utredarnas händer.

Till en början får MSB i uppdrag att samordna att kommunerna tar in den offentliga miljöns utformning i sina risk- och sårbarhetsanalyser (RSA:er). Det ska inte längre komma som en överraskning att man kan köra in med lastbilar på gågator och vems ansvaret är.
"I uppdraget ska ingå att kartlägga luckor i ansvar, samla och sprida kunskap samt ge nationell vägledning för skyddsåtgärder."
Sedan ska Säpo och Migrationsverket samarbeta så att man kan identifiera extremister, så de är kända av Säpo redan innan de begår terrordåd. Detta brister idag.
"En effektiv informationsdelning mellan Säkerhetspolisen och Migrationsverket är avgörande för att identifiera personer i migrationsprocessen som kan utgöra ett säkerhetshot."
Det ska också tillsättas minst en (sannolikt två) utredningar om hur man kan hålla koll på identifierade extremister och terrorister i Sverige.
"En utredning ska därför tillsättas som ges i uppdrag att se över lagen om särskild utlänningskontroll. Det bör också utredas hur kontrollen av personer som bedömts utgöra säkerhetshot på ett rättssäkert sätt kan förstärkas, till exempel genom elektronisk övervakning som komplement till dagens verktyg."
Man ska också stärka förmågan att ha lokala och nationella lägesbilder över hur många extremister och potentiella terrorister det finns frigående i landet, så det inte kommer som en överraskning när dessa begår terrordåd inom eller utom rikets gränser (som aktuellt den prisbelönte journalisten i Paris nyss, som tidigare jobbat på uppdrag av Sveriges Radio, Dagens Industri och UNT). Terrorister som återvänder till Sverige från att ha folkmördat åt Daesh ska också få stärkt stöd om de vill sluta med terrorism.
"En permanent funktion för nationell samordning inrättas och ett stärkt stöd till avhoppare byggs upp. I det ingår ett kunskapsuppdrag samt rollen att utveckla insatser tillsammans med myndigheter, kommuner och det civila samhället. Arbetet stärks operativt genom konkret stöd från insatsteam till kommuner som har problem i individrelaterade ärenden.
Kommunerna ska få stöd i att ta fram lokala lägesbilder och handlingsplaner."
Man ska också också tillsätta utredningar om att inte ge statliga eller kommunala bidrag till extremistorganisationer. Och när man ändå gör det ska man minsann kunna kräva tillbaka pengarna.
"En utredning ser nu över demokrativillkor i statens stöd till trossamfunden. En ny utredning ska skyndsamt tillsättas för att se över hur ett förtydligat demokratikriterium kan införas för statlig bidragsgivning. Ett antal kriterier ställs upp för att förhindra att bidrag kan beviljas exempelvis till spridning av hat eller våldsbejakande budskap. En grundligare prövning krävs så att kriterierna får effekt. Även kommuner och andra offentliga bidragsgivare ska genomföra en grundligare prövning. Medel som utbetalas på felaktiga grunder ska utan undantag krävas tillbaka."
Sedan ska även polisen och kommunerna prata med varandra och dela med sig av identifierade terrorister och extremister, så respektives listor över dessa är de samma. De som idag bara är kända av kommunerna ska också blir kända av polisen, så känd av polisen kan bli ett omdöme när de begår terrorbrott. Men först, en utredning.
"En utredning ska därför tillsättas för att utreda och lämna förslag till förändringar av de regler om sekretess och informationsutbyte som gäller för bland annat Polismyndigheten och kommuner vid samverkan mot terrorism."
Säpo ska också få utökade möjligheter till signalspaning för att kunna upprätta mer korrekta listor över frigående terrorister och extremister. Denna information ska dock inte få användas i förundersökningar mot misstänkta, då det vore skämmigt att t ex sätta åt någon för förberedelse av terrorism, finansiering av terrorism (se nedan) eller medlemskap i terrororganisationer.
"Det bör därför göras en utredning av en ordning där Säkerhetspolisen kan ta emot underrättelser från signalspaning parallellt med en pågående förundersökning. Regelverket ska samtidigt tydliggöra att dessa underrättelser inte får användas i förundersökning. Utredningen ska inte syfta till att signalspaningens omfattning utökas, utan till att tillgången till underrättelseinformation säkerställs."
Man ska också stärka tillsynen i att hindra FRA från att avlyssna terrorister.
"Särskilt när det gäller de delar av myndigheternas verksamhet som inte kan redovisas öppet är det viktigt med en effektiv tillsyn och tydliga sanktioner. När en översyn görs ska det därför analyseras om nuvarande regler för tillsyn är tillräckliga. Det ska också analyseras om det finns tillräcklig kapacitet för den förhandsprövning som görs. Därutöver kommer utökade resurser för tillsyn att tillföras när ett nytt regelverk finns på plats."
Sedan ska det tillsättas en utredning om missbruk av andra resehandlingar än pass.
"En utredning ska därför skyndsamt undersöka omfattningen av missbruket och lämna förslag för att komma till rätta med problemet. Regeringen ska därefter återkomma till riksdagen gällande de eventuella åtgärder som behövs för en motsvarande skärpning av reglerna som den som har gjorts för pass."
Två utredningar ska tillsättas för att utreda hur terrordådet på Drottninggatan hanterades.
"Utöver uppdraget till MSB ges också en utredare i uppdrag att utvärdera Säpo:s hantering. Uppdraget ska beslutas i juni."
Sedan ska man säkerställa att polisen har kapacitet att hantera genomförda och pågående terrordåd. Alltså inte stoppa dem i förväg, utan att kunna hantera dem när de inträffat.
"Utöver de åtgärder som myndigheten själv har vidtagit har konstaterats att det finns ett behov av ytterligare resurser till det nationella insatskonceptet. De resurser som bedöms nödvändiga ska tillföras Polismyndigheten."
Kustbevakningen ska kunna stödja Polismyndigheten med transporter.
"I dag regleras detta endast genom överenskommelser mellan myndigheterna. Polismyndigheten och Kustbevakningen bör därför ges ett gemensamt uppdrag som ska syfta till att en reglering ska kunna tas fram innebärandes att KBV i vissa situationer ska stödja polisen med denna typ av transporter."
Polisen ska också enklare få tillgång till övervakningskameror, efter en utredning av detta. Därmed kommer man enklare kunna reda ut hur ett terrordåd begåtts.
"Polismyndigheten har efterfrågat att vid terroristattentat kunna få snabbare tillgång till information från de kameror som används vid betalstationer där trängselskatt tas ut. Regeringen avser att låta den utredare som ska se över de regler om sekretess och informationsutbyte som gäller för bland annat Polismyndigheten och kommuner även komma med förslag i denna fråga. Avsikten är att utredningen tillsätts i juni 2017."
Det ska också vara kriminellt att vara terrorist och stödja terrororganisationer på olika vis. En utredning är förstås svaret.
"Vissa former av samröre med en terroristorganisation omfattas emellertid inte av det straffrättsliga regelverket. En utredare har därför fått i uppdrag att utreda ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation och ska snabbt lämna förslag till en lagstiftning."
Straffskalorna för terrorism ska också ses över. I en utredning.
"Som ett led i en samlad översyn av den lagstiftningen har därför en utredare fått i uppdrag att särskilt ta ställning till behovet av förändringar i straffskalorna. Uppdraget redovisas 31 januari 2019."
Slutligen ska det tas fram en redogörelse för hur dåligt lagstiftningen mot finansieringen av terrorism fungerar.
"Ett myndighetsuppdrag ges med syftet att få en redogörelse för tillämpningen av den nuvarande lagstiftningen kring terrorismfinansieringen och en analys av behov för en ökad effektivitet."
Ni kan själva somna lugnt genom att läsa denna radikala och kraftfulla överenskommelse mellan blocken här.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

36 kommentarer:

 1. Lysande sammanfattning!

  SvaraRadera
 2. Har USA hotat med "travel ban" mot Sverige om det inte vidtages kraftfulla åtgärder - eller är det politrukerna bakom den från värdegrundsfronten avsatta Alice Bah Kunhke som kämpar för att hålla sig kvar i smöret?

  SvaraRadera
 3. Det känns bra att vi verkligen utreder det här ordentligt! Så kan vi bokstavligen gå till botten med problemet.

  SvaraRadera
 4. De får väl ta in Mona Sahlin :)

  SvaraRadera
 5. De där två parterna som inte är med och utreder kan väl nöja sig med att de kommer att utredas.

  Bästa sättet att få ordning på rättsväsende vore att stänga av säkerhetssystemen i alla nu till borgar uppgraderade​ kommunhus och tingsrätter. Efter några mindre incidenter skulle de däri arbetande se till att polis kunde göra sitt arbete och att övriga rättsväsendet toge hand om överaktiva personer. Öppna dörrarna!

  SvaraRadera
 6. Redovisa resultatet av utredning om strängare straff 31 januari 2019?
  Hur många terrordåd har vi sett innan det datumet infaller?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svaret ligger i datumet. Alla utredningar som skall vara färdiga i januari månad året efter ett valår är "skyffla skiten under mattan tills vidare"-utredningar.

   Radera
 7. Allvarligt talat. Sätter NÅGON in dokument i pärmar nuförtiden?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oja. Och man måste navigera RPC-väggar av riktigt härligt XML-stål för att de överhuvudtaget ska sätta in ditt dokument i sin pärm.

   Radera
  2. När man måste arkivera saker i 10 år är det pärmar som gäller. Digitala handlingar överlever aldrig den tiden.

   Radera
  3. @Linus haha. Men jo. Pärmar finns kvar. Högar av dem.

   Radera
 8. Wow, finns det något pärmföretag på Stockholmsbörsen som man kan investera i?

  SvaraRadera
 9. Apropå...vad får en utredare i lön?

  Och..än mer apropå..vilka är de som utreder alla sådana saker? Vad har de för utbildning, (livs)erfarenhet, professionell erfarenhet osv....?
  För länge sedan hade jag lite kontakt med en som var typ statlig utredare. Men det var nog en person av den gamla skolan. Hur är det nu?

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Gamla skolan"... är det realskolan du syftar på?

   Radera
  2. Tja.. jag har gått i realskola, men det var nog inte det du undrade över.
   Gamla skolan som så pass gammal (vuxen) att det var en person med rätt mycket integritet, kunskap osv, för att inte vara för ideologiskt förblindad.

   Radera
  3. En sådan person är inte aktuell för ett sådant här jobb. Du måste vara en teknokrat/byråkrat som har slickat rätt arslen (rätt politisk rumpa).
   Alltså inte en normalt funtad person med sunt förnuft.

   Radera
  4. Jag tycker frågan är väldigt intressant!
   1. Hur många driver en utredning?
   2. Vad har de för bakgrund, utbildning?
   3. Vilka övriga tjänster rekviveras?
   4. Vad kostar en utredning?

   Radera
  5. Rent generellt kan sägas att när det gäller statens offentliga utredningar (SOU) så tillsätts vanligen en så kallad enmansutredare vilken normalt hämtas ur det menageri av avsatta och misslyckade byråkrater (f.d. statssekreterare, rättschefer och generaldirektörer) på Regeringskansliet, vilket vardagligen går under benämningen elefantkyrkogården.
   Inkomster runt 100 kkr per månad är inte ovanligt förekommande. Utredningsdirektiven - såväl öppna som dolda - är inte sällan så formulerade att det framstår som tämligen klart vilka förslag uppdragsgivaren anser att utredaren ska föreslå i sitt så kallade betänkande. Det statliga utredningsinstrumentet är i många stycken ett spel för gallerierna, inte sällan syftande till att skapa respit för ambivalenta och valhänta politiker vid hantering av samhällsproblem av svårare art.
   Men onekligen genererar de rätt mycket sysselsättning inom offentlig sektor...

   Radera
  6. Illmar Reepalu har ju levererat minst en utredning på sistone, vi vet ju alla hur vettig den var!

   Så svaret på frågan är någon avdankad politruck eller någon som är så kass att personen inte ens blivit känd som avdankad.

   Radera
  7. På myndigheter är uppgifter om lön en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut uppgifter om löner från arbetsgivaren, eftersom de räknas som en allmän handling. Detta regleras i Offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 4 §.

   Radera
 10. Helt frankt bloggaren. Det här är ett av de vassaste och bästa inlägg du gjort. Tack för det.
  Jag vill dock dra det lite längre, ursäkta mitt språk och ordval.
  "vad är det för patetiska "r*v-hål bi har till politiker som styr detta land?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är de halvfigurer ni röstat på!

   Radera
 11. FÅR svenska politiker inte agera innan en SOU har utrett en aktuell fråga? Detta är en seriös undran. Är det i lag förbjudet att stifta nya lagar utan att dessa föregås av en SOU?

  SvaraRadera
 12. Om man fick önska så skulle ett par listiga tjänstemän tillse att man likt England och Frankrike skickar ner SOG till Syrien och bifogar den information som samlas in, typ namn och signalement på de "svenskar" som tros uppehålla sig där nere just nu. Så kan grabbarna få öva hantverket och terroristerna får en grund grav och vi bli av med problemen för gott. Dom kan officiellt åka ner som "observatörer" eller "utbildare" eller något annat svenskt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns naturligtvis redan ett avtalsreglerat internationellt informationsutbyte på detta område - England, Frankrike, USA, m.fl har namnen på önskvärda måltavlor. Men med Mp i den svenska regeringen och en stark vänsterfalang inom S del av densamma kan svensk gammelmedia inte skriva om det - skulle bli ramaskri.

   Radera
 13. Vore det inte så allvarligt skulle det varit roligt, nu är det mest... skrämmande? Är det detta land det jag verkligen vill leva i?

  SvaraRadera
 14. Jag började skriva ett inlägg om att jag hade förväntat mig mer kraftfulla åtgärder som... och kom på att det är inte så jämrans lätt. Nu när daesh krossas militärt är det viktigt med snabba beslut om inreseförbud för misstänkta sympatisörer (men var skulle det kontrolleras?) Har de väl kommit in i landet vill man gärna landsförvisa dem (men vart då?) eller placera dem i fängelse, men om man gör 'troligt deltagande i strid utomlands' till ett grovt brott, hur skriver man lagen så det blir ok att ha slagits för Peshmerga men inte för Daesh? Det är redan olagligt med mord etc så när det bevisas åker de i fängelse, men inte helt lätt samla bevis, och i nuvarande rättsystem måste brott bevisas innan straff utmäts och det är en rimlig ordning. Att återskapa Guantanamo på svensk mark ser jag inte som ett rimligt alternativ. Medlemsskap i terrororganisation kan göras olagligt men har daesh verkligen medlemsregister?
  Så det slutade med att jag kom fram till att partierna snabbt blr besluta om möjlighet till lång häktningstid för förvaring av hemvändande stridande medan utredning pågår om de kan beläggas med att ha begått brott, men i övrigt har jag förståelse för att de vill utreda frågorna, fast det borde skett för sisådär en sex år sedan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker inte vi ska trassla in oss i detaljer, stäng gränserna, förbjud Islam och skicka tillbaka religiösa fanatiker, kriminella, parasiter och precis ALLA som inte ens försöker assimilera sig. De har faktiskt inte här att göra, det är ingen mänsklig rättighet att få befinna sig i just Sverige!

   Radera
  2. Självklart behöver en sån sak ske lite diskret och förberedas en tid innan, när beslutet väl börjar gälla så har man redan långa listor på de som äntligen ska få åka tillbaka hem igen. De mest behövande få självklart lämna först och man har inrett ett antal större båtar, kanske några tåg för uppgiften så det blir lite action liksom. Inte 12 i veckan tempot.

   Radera
 15. Säger bara: kolla in intervjuerna med "Comandante alfa" från de italienska anti-terror-kommandot så förstår man varför islamo-terrorister inte före sig besvär och varför bortåt tvåhundra muslimska präster sitter i fängelse i Italien

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ber att få korrigera mig ska vara "muslimsk (religiös böne)ledare" inte präst

   Radera
  2. det är väl den vidare betydelsen av präst som du använt där, pss som det även används om t.ex. hednapräster eller andra religiösa ledare utan koppling till den kristna traditionen och ordet prästs utveckling ut det grekiskapresbyter (församlingsäldste).

   Radera
 16. Hej

  Ibland så undrar jag i mitt stilla sinne om inte införandet av sharialagar vore ändå ett framsteg i stället för den rent ut sagt helt korkade och totalt kraftlösa styrningen vi har i landet.

  Så jag föreslår att det å det skyndsammaste tillsätts en utredning om detta!

  SvaraRadera