Cornucopia?

Aktuellt

Två tredjedelar av läsarna har fått det bättre sedan 2014, var femte sämre

Sedan 2014 och regeringsskiftet har 67% av svarande läsare fått det bättre, 14% upplever sitt liv oförändrat och 19% uppger att de fått det ...

2017-05-21 19:33

Vad innebär USA:s "stå vid Sveriges sida vid ryskt angrepp"?

USA:s försvarsminister Mattis svarade på en fråga från Dagens Nyheter att USA skulle stå vid Sveriges sida vid ett ryskt angrepp. Åtminstone är det den mediala tolkningen. Men vad innebär uttalandet egentligen?
Dagens Nyheter frågade USA:s försvarsminister, marinkårsgeneralen James Mad Dog Mattis, om USA skulle komma till Sveriges hjälp om Ryssland angriper landet. Svaret blev följande enligt tidningen:
"Amerika kommer inte att överge sina allierade och partners. Vi kommer att stå vid Sveriges och alla andra demokratiers sida. Sverige är inte en Natoallierad men det är ändå från vår synpunkt en vän och allierad."
Beskedet innebär att USA:s säkerhetspolitiska linje kontra Sverige inte ändrats med presidentskiftet.

Men frågan är vad uttalandet innebär.

Att stå vid Sveriges sida innebär inte att vi kommer få stöd med militär trupp. Det är bara att titta på två länder som Ryssland angripit och ockuperar - Ukraina och Georgien. Bägge länderna har USA på sin sida. Det innebär att man får utbildningsstöd och möjlighet att köpa försvarsmateriel, samt genomföra samövningar med amerikansk trupp, trots pågående ockupation respektive mellanstatligt krig.

För svensk del blir det exempelvis antagligen fortsatt underrättelseutbyte, inklusive även av realtidsdata som radarbilder. USA hjälper t ex Ukraina genom att flyga in sina Global Hawk-drönare till ganska nära fronten i sydöstra Ukraina för att spana. Ryskt luftvärn vågar inte skjuta ner drönarna, eftersom de är amerikanska, men annars är det omöjligt att använda kvalificerat spaningsflyg i kriget pga luftvärnet.

Stödet är alltså passivt, och inte aktivt. Det finns ingen anledning att tro att USA:s stöd skulle vara mer omfattande för svensk del, om det skulle handla om ett enskilt angrepp mot Sverige.

Ett sådant angrepp är dock osannolikt, och om det sker är det som en upptakt inför ett mer omfattande angrepp mot t ex NATO-länderna i Baltikum. Alternativt kan Kreml välja att angripa Sverige för att sätta politisk press mot Baltstaterna. Ett angrepp mot Sverige betyder inte att man nödvändigtvis kommer anfalla NATO-länder. Kan man uppnå sina syften utan en direkt konfrontation med NATO kommer man förstås göra det.

Om Sverige däremot angrips som ett led i angrepp mot våra grannländer, så är det helt självklart att NATO kommer stöda oss, men stödet handlar i så fall om Sverige som ett medel för att försvara andra NATO-länder, inte ett stöd för Sverige för svensk skull. Dock kan det inkludera direkta amerikanska militära angrepp mot ryska förband på svensk mark.

Mattis uttalande är förstås positivt, men ska inte övertolkas som att vi har ett NATO-skydd från USA. USA kommer inte överge oss för att vi blir angripna, men det innebär inte nödvändigtvis att amerikansk trupp kommer stödja oss med vapeninsatser. Uttalandet kan inte tas som ett besked att Sverige inte behöver rusta upp, modernisera och utöka vår egen försvarsförmåga.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

20 kommentarer:

 1. Vem vet. Det kommer kanske ett skarpt uttalande från ett Amerikanskt UD, till vår favör.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Konungarikets förhållande till USA under Trumpadministrationen är av lätt insedda skäl besvärande skört. Ytterligare något eller några aktivistiska utspel från syster Wallström et consortes på det feministiska Utrikesdepartementet och vi kommer att befinna oss åtskilligt långt vid sidan av USA.

   Sverige är relevant för USA främst ur ett militärgeografiskt perspektiv och vi står helt utlämnade till hur de väljer att tillvarata vitala nationella säkerhetsintressen. Mattis försvarslöfte är – om än blygsamt – i vilket fall ett steg i rätt riktning. Den amerikanska miltära närvaron i Europa är påtaglig och under betydande tillväxt:
   https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R--4428--SE

   Emellertid kan inte bortses från att Konungarikets - av socialistiska och semisocialistiska regeringar påtvingade - ickemedlemskap i den Nordatlantiska fördragsorganisationen "befriar" den fredsälskande nationen från att, i händelse av inblandning i väpnad konflikt, mottaga medlemsstaternas militära stöd i enlighet med Washingtonfördragets artikel 5.

   Radera
 2. Intresserat titta på skulle jag tro.

  SvaraRadera
 3. Precis. Exakt den reflektionen gjorde jag när jag läste uttalandet. "Stå vid vår sida" kan ju lika gärna betyda att man inför ett tvåveckors importförbud mot rysk kaviar till USA, i protest mot den ryska ockupationen av Gotland.

  SvaraRadera
 4. Det är väl rätt självklart att USA inte skulle riskera något amerikanskt liv eller deras säkerhet för att rädda Sverige från en möjlig invasion. USA hade nog inte ens backat upp ett NATO land. Möjligtvis med ekonomiska sanktioner, underrättelseuppgifter, träning av det landets trupper och kanske lite krigsmaterial som dom hade sålt till ett högt pris (ingenting är gratis). Med andra ord spelar det inte ens någon roll om Sverige formellt hade gått med i NATO. USA hade möjligtvis kanske kanske kanske backat upp Storbritannien men ställer mig tveksam till det också.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, frågan är nog inte om USA skulle stödja Sverige för att de älskar oss så väldigt mycket , snarare att de inte kan tillåta någon annan makt att ta en position som skulle hota deras egna intressen, lite grand pss som axelmakternas invasion av Norge och Balkan inte berodde så mycket på att de ingick I Hitlers "Drang nacht osten" snarare än att förhindra att Britterna kunde hota dem I flanken.

   Radera
  2. Tiderna förändras ju, men jag ser inte alls varför det skulle vara otänkbart. Om Ryssland ökar sina aggressiva operationer så kommer ju Nato behöva sätta ner foten någon gång. Och jag tror faktiskt att de hellre gör det i Sverige än i ett Nato land. Det beror ju då på vad Ryssland gör men Nato kan ju enklare ta sig ur en konflikt i Sverige. Sen om det blir bra för Sverige är ju en annan femma. Ett scenario är ju att Ryssland angriper USA sätter in resurser Ryssland backar alla är glada utom de som råkar ägs br som är krigdskadade

   Radera
 5. Well, man måste kanske titta på Sveriges läge på kartan, tillgång till Gotland och, om Sverige snabbt kapitulerar vid en konflikt, framskjutna ryska flygbaser samt Luftvärn i Småland och Halland. Det skulle vara som en kil in mellan Norge - Tyskland - Polen och avsevärt försämra det strategiska läget och taktisk handlingsfrihet för Nato. Inte minst blockeras Finland ut helt och Nordnorge blir utlämnat....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ryskt luftvärn grupperat vid Ystad skulle nå större delen av norra Europa. En rätt bra anledning för bådeb ryssarna och amerikanerna.

   Radera
  2. Det är i varje fall en enorm tur att Sverige är med i EU, nu när försvarsfonden PESCO á 90 miljarder € beslutats gå igenom medan Hultqvist var i Washington DC:
   http://omeuropa.se/hultqvist-jagar-loften-i-usa-medan-eu-enas-om-europeiskt-forsvar/
   Och ett nytt högkvarter för militära insatser i Bryssel som börjar på måndag:
   https://euobserver.com/foreign/137965


   Detta kan ju vara värt att beakta för alla "EU-kritiska" här i landet (att EU sen inte har gemensamma staber etc. likt NATO än är en annan sak)

   Radera
  3. Vad är värt att beakta? 90 miljarder euro per capita i EU? Inte något att hänga i julgranen precis. Räkna med att hälften "försvinner" i inkompetent EU-byråkrati också.

   Radera
  4. 90 miljarder Euro borde räcka till en del strategiska projekt och om man bara är delfinansiär så kanske ännu längre.

   Radera
 6. Det passiva stödet innebär att en icke namngiven President kommer att säga: "-Look what happened in Sweden last night!"

  SvaraRadera
 7. Var inne på SVD historiska sidor och man får alltid se första sidan för 10, 50 och 100 år sedan.
  För 10 år(21 maj 2007) sedan så lämnade ÖB en delrapport om en kommande perspektivplan som en hel del politiker indignerades över. En moderat Lennmarker ansåg att Sverige försvarades i Mazar-e*sharif.
  "Flera politiker anser att även om Ryssland åter skulle bli ett hot så är Sverige med i EU och inbäddat i Nato och står då inte ensamt."
  Intressant tidsdokument. https://www.svd.se/hard-kritik-mot-obs-hotbild

  SvaraRadera
 8. Om vi utsätts för invasion, så är det hur vi som privatpersoner agerar som betyder något. Civilmotstånd går att studera och praktisera. Prepping och lokal- och större organisering är viktigt. Vi kan inte alla lita på stöd från de geopolitiska spelarna. Intelligens gäller. Vi ska inte dras in i de internationella råttbon i mellanöstern som nu figurerar i proxykrig mellan Skitmakterna.

  SvaraRadera
 9. Ett angrepp mot Gotland/Sverige är nog orimligt utan att Baltikum ligger med i konflikten - det är nog därför USA står och lovar stöd och hjälp.

  SvaraRadera
 10. Jag tycker att jämförelsen med Ukraina och Georgien haltar lite eftersom de trots allt har ingått i Sovjetunionen och har historiskt nära band till Ryssland, frivilligt eller ej. Genom att skapa frysta konflikter med oklar territoriell status i dessa länder blir det svårt för EU och Nato att inlemma Ukraina och Georgien i sina organisationer. Jag tror att de baltiska länderna prisar sin lycka över att man hann ansluta sig till EU och Nato innan Putin kom till makten, annars hade Ryssland gjort likadant där.

  Det är stor skillnad för Sverige. Vi har aldrig varit en del av Sovjetunionen eller Rysslands intressesfär. Alla vet att vi under kalla kriget såg Sovjetunionen som huvudfienden och att vi militärt stod på USA's och Natos sida även om vi rent politiskt inte var helt pålitliga med tanke på socialdemokraternas vurmande för socialistiska revolutionärer runtom i världen.

  Att USA aktivt står på Sveriges sida vid en militär konflikt behöver man knappast tveka om. Vi har de senaste åren deltagit i flera stora militärövningar tillsammans med Nato på såväl svensk mark som i Östersjön och runtom i Norden. Det är föga troligt att en konflikt i Norden enbart skulle involvera Sverige, och med tanke på att vi är omgivna av Nato-länder (Norge, Danmark, Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen) låter det helt osannolikt att USA skulle tillåta rysk ockupation av Sverige utan aktiva militära motåtgärder.

  Men som Cornucopia skriver skall vi absolut inte ta USA's stöd som intäkt för att sluta satsa på försvaret. Tvärtom, om vi vill ha Natos hjälp i en konflikt måste vi först visa att vi själva är redo att försvara oss.

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://www.dn.se/nyheter/sverige/usa-kan-krava-okad-budget-for-forsvaret/

   Radera
 11. Personligen tror jag att det handlar om mer än ett passivt stöd. Historia och traditioner spelar roll och jag tror inte att vi blir hanterade som Ukraina. Sen behöver vi ju rusta upp oavsett. Att takta upp till en försvarsbudget på 60 miljader per år, över en 4-års period är lämpligt.

  SvaraRadera
 12. Jag tror NATO kommer stödja sina allierade på samma sätt som Engelsmännen och Frankrike stöttade Polen i början av andra världskriget. Dvs för sin egen skull. Man anföll inledningsvis halvhjärtat några områden som Frankrike var intresserade av att ta tillbaka från Tyskland. Det var först efter anfall mot Frankrike som det blev frågan om att på allvar försöka bjuda motstånd mot Tyskland. Lite som att man gjorde det för sin egen skull. Hoppas vi inte får se.

  SvaraRadera