Cornucopia?

Aktuellt

Läsarna inte oroliga över coronaviruset - dags att media tappar intresset?

Läsarenkätens 1773 respondenter visar att bloggläsarna inte är oroliga över coronavirusutbrottet, utan som det ofta är handlar det om att de...

2017-04-06 08:03

Sveriges största hamn är försvarad

I allmänhetens ögon lades försvaret av Göteborg ned när Amf 4 på Käringberget avvecklades, men i verkligheten är Göteborgs Garnison levande och det finns ett stående försvar med amfibiekårens förband. Sveriges största hamn, och sannolikaste inskeppningshamn vid förstärkningar av landet i krig eller skymningsläge, är i själva verket fortfarande försvarad. Detta döljs under den formella och missvisande tituleringen som Försvarsmedicinskt Centrum (FöMedC).
Göteborgs Hamn sedd från Göteborgs Garnison på Käringberget.
Under gårdagen höll jag ett föredrag på officersmässen Älvsborgsmässen inne på FöMedC på Käringberget i Göteborg.

Det råder lite delade meningar kring vad Försvarsmaktens garnison i Göteborg ska kallas, men på Försvarsmaktens hemsida står det Göteborgs Garnison som samlingsnamn. Här hittas betydligt mer än FöMedC och totalt organiseras cirka 3 000 man under garnison, medräknat hemvärnet, som med amfibieförmågor tagit över mycket av uppgifterna tidigare Amf 4 hade.

Men framför allt finns här flera stående förband för försvar och skydd av Göteborgs Hamn.

De civila rederierna som trafikerade Göteborg accepterade inte att Amf 4 lades ner och som kompromiss har det hela tiden funnits kvar fristående kompanier tillhörande amfibiekåren och Amfibieregementet i Berga på Södertörn utanför Stockholm.

Utmärkande förband är 17:e Amfibiebevakningsbåtskompaniet, som under ledningsfartyget HMS Skaftö, som ska kunna föra kvalificerad strid mot motståndare på eller under vattnet. Huvudinriktningen är enligt uppgift ubåtsjakt, men man kan också utföra uppgifter på land. I kompaniet ingår bevakningsbåtspluton, sensortropp, närskyddstropp, bordningstropp och stabs- respektive trosstropp.

Därtill finns 132:a Säkerhetskompani sjö, som också är ett fristående amfibiekompani sorterande under 13:e säkerhetsbataljonen. Förbandet kan betraktas som ett specialförband, och utmärkande för det är dess boonie hats.
Tillsammans har dessa två kompanier möjlighet att lösa vissa uppgifter i säkrandet av inloppet till Sveriges största hamn.

Därtill har flera av de hemvärnskompanier som sorterar under Göteborgs Garnison amfibieförmåga. Ett befäl på dessa uttryckte sig som att "vi är som amfibiekåren, fast lite långsammare"

Sammantaget är inte Göteborgs Hamn oförsvarad, utan det finns två stående kompanier av yrkessoldater och -sjömän ständigt redo. Försvarsmakten kommer närvara och säkra Sveriges viktigaste hamn när det smäller, eller riskera smälla.

Från marinen hittar man Sjöinformationskompani Väst, som ansvarar för lägesbilden över Västkusten, ner till åtminstone Smygehuk. 

Intressant notis är också att Frivilliga Flygkåren, som bemannar och utbildar hemvärnets flygare, också bemannar sjöövervakning och jobbar med detta kontinuerligt. Det är alltså inte bara marinens fartyg som kan gå ut och identifiera fartyg, utan ofta skickar man istället flyg.

Sedan har röjdykardivisionen sin bas uppe i Skredsvik i Gullmarsfjorden, men arbetar förstås över hela Sverige. Närheten till Göteborg är knappast ett minus, t ex när det gäller röjning av fientliga mineringar i ett skymningsläge.

Under storövningen Aurora i september kommer Sverige öva att ta emot förstärkningar från demokratierna i Väst, och dessa kommer anlända sjövägen till Göteborg. Det är en tydlig signal om Göteborgs Hamns betydelse för Sverige - inte bara för den civila försörjningen, utan också för den militära.
Inte bara finns det stående kvalificerade förband i Göteborg, utan officersmässen
har också ett kvalificerat utbud av sällskapsdrycker. Detta inkluderar inte det låsta
skåpet med särskilda drycker.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

19 kommentarer:

 1. Nja... Säkkomp sjö är förvisso ansett som ett dugligt förband men de är långt ifrån något specialförband. Betraktas alls inte så heller inom FM.

  Sen huruvida de två kompanierna ständigt är redo är också något som kan diskuteras. Visst är de hemmavarande i anslutning till hamnen men det är på intet sätt så att hela kompanierna står i ständig beredskap med kortare inställelsetid.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Stående förband med GSS/K är absolut ständigt redo. De kommer inom 24 timmar, sannolikt under sexton, att vara redo för vissa uppgifter. Räcker att de "går till jobbet".

   Ständig beredskap är en annan sak. Jag skrev redo.

   Radera
  2. Jag kan lova dig att du inte kan räkna med att kompanierna löser uppgift 24h efter order årets alla dagar. Enstaka individer, grupper och kanske rent av pluton kan lösa vissa uppgifter under begränsad tid efter den tidsrymden. Inte mer än så.

   Eller hur resonerar du kring (fiktiva men sannolika exempel) den treveckors period då "hela" säkkomp sjö är uppe i Boden för att öva vinterförmåga? Eller över julhelgerna när "hela" kompaniet har ledighetsuttag (tämligen omfattande sådant pga de många ackumulerade övningsdygnen) och är spritt över hela landet för julfirande?

   Radera
 2. Ingen bild på det låsta skåpet?! :(

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kändes som så fina drycker att jag inte tog ett foto.

   Radera
  2. Du gör de ryska trollen avundsjuka......

   Radera
 3. "som amfibiekåren fast lite långsammare".
  En annons för ett kameramärke hade på sin tid uttrycket: Allt var bättre förr.
  Leica är som förr. Fast bättre.

  "Tack och lov för Finland..."

  SvaraRadera
 4. Vill du dricka dyr sprit - tag värvning!

  SvaraRadera
 5. Till det ovan skrivna, kan tilläggas att Totalförsvaret aldrig helt lades ned i Göteborg. Samverkan mellan FM, hamnen och civila myndigheter har fortsatt hela tiden med bl.a. övningar.

  SvaraRadera
 6. Förstår att det behövs mycket sprit för att glömma försvarets tillstånd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ack, vore det mjöd istället!
   Vilken dådkraft erhöll icke manskapet...
   Eller eggades de till ädla dåd av sköldmör?
   Synd att man inte fick va´me´

   Radera
  2. Antar att det finns alkolås på deras fordon och att man måste vara nykter nuförtiden för att få hantera skjutvapen. Massa regler brukar alltid förstöra alla roliga saker.

   Radera
  3. Nej, du eggas väl antagligen till ädla dåd av nån välväxt högbåtsman istället, m h t att du verkar vara flottör?

   Radera
  4. Ovanstående så klart riktat till skepparn.

   Radera
  5. Ja, inte följde jag herr Hästeskos exempel och svek ( mycket förståeligt, i sanning,) vid Anjala...
   Flottörer?
   Tofflor, kanske.
   Tvenne gånger lumpat vid F2.
   Vilka blir kallade till Södra Skåningarna för nostalgitrippar?
   Inte jag i alla fall.

   Radera
 7. Säkkomp sjö = Special förband?! Du är härmed diskvalificerad som MÖP. Är ju bara att titta på filmen så förstår man att de är ett gäng byfånar som tror dom är fräna. Den där jävla fiskarhatten skyddar nog bra när det smäller. /F.d. anställd på 31. Luftburna Bataljonen och K3 Jägare

  SvaraRadera
  Svar
  1. Både luftburet och båtburet anser jag vara specialförband. Sedan kanske de inte löser sk särskilda uppgifter, som Särskilda operationsgruppen. Men vi kan väl bråka om defintionen, det är säkert jätteproduktivt.

   Är bordningstroppen ett specialförband? Eller har de bara särskilda uppgifter?

   Radera
 8. Bra inlägg! Viktigt att se det som finns också och inte bara bristerna. Tre hemvärnsbataljoner (elva kompanier), är avsedda för skyddet av Göteborg. Sedan vore det helt nödvändigt att bemanna och ta i bruk korvetterna Göteborg och Kalmar igen, som ska vara i gott skick. Ger ökade möjligheter att verka både i Östersjön och på västkusten samtidigt. Eventuellt finns det möjlighet att ta i bruk minsveparna Landsort och Arholma också, vilka jag inte riktigt har koll på.

  SvaraRadera
 9. ja! borde väl vara klokt om vi kan ta i bruk de gamla korvetterna och utrusta dessa med den nya robot 15.

  SvaraRadera