Aktuellt

Allt är inte en politisk handling

Allting här i livet är inte en politisk handling. Proffs kan faktiskt ha en personlig åsikt, som på inget sätt påverkar deras yrkesutövnin...

2017-04-18 09:55

Regeringen mörkar kommande kommunkrisen i vårbudgeten

Finansminister Magdalena Andersson (s) och regeringen slår i vårbudgeten sig för sina bröst över att svenskt näringsliv växer och drar in allt mer skatter och höjer statens finansiella sparande de kommande åren trots politikernas motarbetande av företagande. Samtidigt mörkar man att statens förbättrade finanser framöver beror på att kommunerna får ta över kostnaderna för de asylsökande från asylkrisen 2015.
Att bara titta på Rosenbad och Riksdagshuset utelämnar kommunerna.
Regeringen och riskdagen basar över statens finanser och lagstiftningen, men i slutändan är det ofta kommuner och landsting som ska genomföra och finansiera det politikerna i Stockholm beslutar. 

Finansminister Magdalena Andersson (s) menar att statens finansiella sparande förbättras ytterligare de kommande åren, och slår sig för bröstet över detta. Det hela sker i så fall snarare trots politikerna i regeringen, och inte tack vare, och baserar sig oavsett på väldigt fantasifulla ekonomiska prognoser.

Men den stora anledningen till förbättrad statlig ekonomi är att asylsökandevågen från höstens asylkris 2015 går över till att vara kommunernas ansvar. Staten anser att efter två år har alla asylsökande eller flyktingar jobb och slutar betala för dessas uppehälle. Verkligheten är att det vid tidigare måttliga nivåer på invandringen har det tagit 8 - 9 år innan ens hälften jobbar minst en timme i veckan (SCB anger ett en majoritet, dvs >50% jobbar minst en timme i veckan efter tio år). Tills dess får de leva på kommunalt försörjningsstöd ("socialbidrag").

2015 plus två år ger 2017. Förenklat 2018 kommer kommunerna få börja betala försörjningsstödet och statsbudgeten förbättras rejält. Samtidigt kommer det komma nästa våg med anhöriginvandring. Siffrorna går isär, men det kan handla om 100 000-talet personer som kommunerna ska försörja på socialbidrag i många år framöver. Enbart i år ser det ut att komma 50 000 - 65 000 anhöriga och totalt runt 75 000.

Och kommunerna ska samtidigt betala för äldreomsorg och skola, samtidigt som staten lagstiftat att kommunerna inte får säga nej till kommunplacering av asylsökande och flyktingar.

Nu blir det intressant att se hur kommunerna ska finansiera detta. Det finns två sätt - höja skatterna eller minska utgifterna (=skolan, skolan är en budgetregleringspost för kommunerna som hanteras genom internfakturering av t ex hyror - man kan även låta äldre svälta - 40 000 inom äldreomsorgen sägs nu lida av undernäring). För när Magdalena Andersson (s) slår sig för sitt håriga bröst över hur mycket bättre statens ekonomi blir så innebär det att hon inte avser skjuta till pengar till kommunerna för att hantera statens beslut.

Det finns bedömningar om att kommunalskatten kan behöva höjas cirka två procentenheter till 2019. T ex gå från 32% till 34%. Det är också bara början och det kommer mer höjningar än så. Så regeringen kan säga att de inte avser höja skatterna mer. De höjningarna får kommunerna stå för.

Släng nu också på att det kommer en lågkonjunktur, eventuell bostadsbubblekrasch och medföljande finanskris och svensk ekonomisk recession ovanpå detta. Men förstås inte i Magdalena Anderssons lilla bubbla. Fast det är klart, man kommer inte sitta i regeringsställning när smällen kommer.

Det stora problemet är dock inte ekonomin. Man kan alltid höja skatten (och slå ut konsumtion och effektivt resursutnyttjande i ekonomin och driva fram en recession). Problemet är infrastruktur och utbildad personal. Det tar tid att bygga bostäder, vägar, fjärrvärme, elproduktion, utöka vattenverkens kapacitet, utbilda lärare, socialsekreterare, läkare, tandläkare, sjukvårdspersonal, bygga ut vårdcentralerna, bygga ut skolor, för att inte tala om bostäder. Mer pengar skapar inte något av detta snabbare, och eftersom alla behöver den utbildade personalen går det inte bara att bjuda högst - då blir det bara brist någon annanstans istället. Svenska samhället är inte utformat för att kunna expandera på detta vis, utan tillväxten av samhällsservice är via lagstiftning och förordningar, som t ex utbildningstider för lärare, utformad att ske mycket långsamt.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

68 kommentarer:

 1. Självklart kommer Maggan skjuta till pengar till kommunerna. Men på det här sättet får hon slå sig för bröstet två gånger; först när hon säger att statens ekonomi är bra och sedan när hon likt en räddande ängel ger kommunerna olika former av bidrag för att reda ut det värsta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som jag skrivit tidigare så löser inte pengar allt. Man kan t ex inte trolla fram bostäder, utbyggda VA-nät, utbildade lärare, utbildade socialsekreterare ur ingenstans bara för att man har pengar. Sådant tar tid.

   Radera
  2. Nej, men det här är tydligt vad som kommer hända. Enligt liggande prognoser finns ett växande överskott i staten. Det är klart att det blir ett vallöfte att höja statsbidragen.

   Man kan givetvis inte trolla fram infrastruktur, men på ett antal år går det säkert att hantera. På samma sätt kommer kommunens skattehöjningar att till största delen kompenseras genom ovanstående ökade statsbidrag.

   Du nämner dessutom i andra inlägg att byggandet är på en rimlig nivå, det vill säga att vi inte har någon riktig bostadsbrist, hur hänger det ihop med ditt resonemang ovan?

   Radera
  3. ... sedan har du rätt i att svenska system inte funkar bra när det sker snabba förändringar. Men det är definitivt ingen ekonomisk omöjlighet, och det finns tekniska/mänskliga "reserver" att hantera att befolkningen fortsätter öka med omkring en procent om året. Bostäder verkar det jobbigaste problemet, men övrig infrastruktur fungerar hyggligt (värme, vatten, avlopp och el ser jag ingen riktig brist på).

   Radera
  4. @JP

   Finns det verkligen så mycket mänskliga resurser då? Arbetslösheten är närapå obefintlig inom den inhemska svenska befolkningen. Arbetslösheten är förvisso hög bland de invandrade så de resurserna kan vi kanske ta vara på. men hur då? De tär ju det vi försökt utan någon vidare framgång inom den svenska modellen. Att gå utanför modellen stöter på massiv patrull och i många andra fall så resulterar det i ytterligare enklavisering och parallella samhällen med religiösa friskolor och dagis med könssegregering på bussar och annat.

   Bostäder är förstås ett problem då en del individer inte har medel att betala sin egen hyra samtidigt som man överproducerar för de som har bättre ekonomi och kan ta lån. Konsekvensen blir då att man likt vissa kommuner köper BR och villor och hyr ut dessa till mindre bemedlade där hyran förvisso ofta ändå betalas av kommunen. Detta leder då till en märklig situation där man om man har råd får betala själv samt att man får betala skatt så att de som inte har råd ska få allt gratis vid sidan om.

   De tär svårt att se hur den svenska modellen och välfärdssamhället överhuvudtaget ska överleva på lite sikt.

   Radera
  5. "Den svenska modellen" passar inte alls med lågt utbildad befolkning. Jag tror och hoppas ju på att transfereringarna monteras ner en bit som konsekvens av högre invandring. Det är som vanligt, när systemet "överutnyttjas" (se tex sjukpenningen) så slår även sossarna till och skär ner.

   Radera
  6. Med den invandring g vi har så skulle vi behöva bygga ett nytt Gävle varje år , det innebär allt som finns i städer också . . . Det går inte !
   Även om det gick så skulle vi få fortsätta betala deras bidrag , hyror och annat . . . Det går inte !

   Radera
  7. @JP

   Problemet med nedskärningar är att de slår blint även mot de som faktiskt har betalat för sig och borde kunna få adekvat hjälp. Nedskärningarna paras aldrig med tex sänkta skatter.

   Även om jag likt du hoppas att den svenska modellen monteras ner men det måste för mig även medfölja en sänkning av skattetrycket och det komerm sannolikt inte att ske utan du får fortsätta att betala för att få mindre tillbaka. din enda tröst blir att fuskarna också får lite mindre av dina pengar på individnivå.

   Det är en skral tröst.

   Radera
  8. DL: Jodå, skulle man lyckas med avregleringar och nedskärningar i transfereringssystemen så kan man också få upp sysselsättningen för "lågutbildade". Men nuvarande regering kommer inte ta till dessa metoder förrän det verkligen är kris, så vi får väl se.

   Radera
  9. Det var väl också det som var den underliggande agendan med en okritisk och oreserverad massinvandringspolitik..
   Att kunna nedmontera den svenska välfärden och övergå till någon form av anglosaxisk nattväktarstat modell USA, vissa sydamerikanska länder etc.

   Radera
  10. Lågutbildade med enklare jobb medför lägre lönenivåer, lägre skatteintäkter och lägre konsumtion. Sverige kommer med "enkla jobb" att backa i värdeförädlingskedjan och se sig omsprunget av Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och en hel del andra länder också!

   Radera
  11. Och när väl Sverige gått ner sig till en kritisk punkt så tar vi välutbildade nettoskattebetalare och ser oss om efter länder som värdesätter vår kompetens. Nya Zeeland, Australien och Kanada t.ex. erbjuder skilled worker visa för att högutbildade inom bristyrken ska flytta dit. Tacka gud för globaliseringen.

   Radera
  12. Mjo, fly från dårhuset... Får hoppas att inte vara kroniskt sjuk med behov av receptbelagda mediciner, insulin kan exv. inte skrivas ut ens i andra EU-länder på svenska recept (min kusin fick veta det inför en ev. stationering i Tyskland - "Du kan ju alltid se till att skriva ut massor innan du åker, komma tillbaka eller be familj och vänner att ta med". Nu blev det inte så p.g.a. jobbet inte gick till henne iaf. Men betala för en sådan kur själv inkl. alla tillbehör som blodsockermätare, sprutor m.m. är rätt mastigt för de flestas plånböcker).


   Så allt är som vanligt med andra ord, hellre frisk och stark än sjuk och klen osv.

   Radera
  13. Som vanligt är det mastigt eftersom staten stulit runt hälften av dina inkomster, hade du fått behålla större delen av dina inkomster hade det inte varit så mastigt.

   I övrigt instämmer jag med Bengt, ungefär så kommer det att gå och i sig är det inte konstigt, historien visar att det är ungefär så det går till när civilisationer tampas om att vara på topp. Det är långa tidsspann vi talar om.

   Det jag inte förstår är varför man aktivt jobbar med att sänka sig själv, men det är väl för att man inte förstår bättre och tror att det är rätt väg. Vi är itne ensamma om att ha gjort det misstaget.

   Radera
  14. Omöjlighet nr 1 är personalförsörjning av utbildad personal inom offentlig sektor. I runda slängar behövs 10% sådana. Enligt MV ska det komma i snitt 140 000 människor per år till Sverige 2017-2021. Det innebär att vi måste hitta 70 000 arbetslösa läkare, sjuksystrar, kommunalanställda...... Svenska människor har arbetslöshet idag på lite mer än 2% vilket motsvarar friktionsarbetslöshet etc så där finns inga att hitta. Bland invandrarna finns få utbildade människor och absolut inga som kan språket och måste utbildas i flera år.

   Omöjlighet 2 är bostäder. För några år sedan sa Boverket att vi behöver bygga bostäder för ungefär ett Stockholm. Sedan dess har vi tagit emot några hundra tusen människor och de kommande fem åren kanske 700 000 till och i den höga prognosen ca 900 000 människor. Var ska alla bo?

   Omöjlighet 3 är pengar. Även om man höjer skatter, sänker välfärd så där lagom som brukar ske, säljer statliga bolag utan naturligt monopol, knycker ur valutareserven.... man måste ändå låna pengar och eller trycka nya pengar. Det sistnämnda säger mina gamla studier att det inte är en så bra idé.

   Omöjlighet 4. Offentliga byggnader måste byggas i raketfart. Att ta emot 700 000 människor på fem år kan inte lösas genom att utnyttja ledig kapacitet.

   Radera
 2. Det är precis så här man gör för att försöka vinna valet.
  Vilket falskspel och vilket bedrägeri av media som inte ställer de tuffa frågorna vad som händer sedan?

  SvaraRadera
 3. Skulle tillägga att ett genomgående tema är- det finns ingen plan, utan allt är ad hoc och alla skyller på alla.

  Det är detta som gör att SD går framåt och politikerföraktet växer.

  SvaraRadera
 4. Hur kommer det kommunala utjämningssystemet påverkas?

  Många tror ju att det kommunala utjämningssystemet finansieras av rika kommuner men det stämmer ju inte. Den absoluta majoriteten av pengarna i systemet kommer från staten. Stockholmare som tror att deras pengar går till t ex Malmö - Stockholms län är ett svart hål. Inte en krona lämnar Stockholms län - tvärt om så öses det in pengar i Stockholms län via det kommunala utjämningssystemet.

  Kommuner med redan låg skattekraft kommer ju få ännu lägre skattekraft om de tar in en stor andel (dvs sett till befolkningen) invandrare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I valrörelsen 2018 kommer sossarna föreslå 10-20 miljarder med någon käck slogan som "välfärdsbygget", "Sverige ska stå starkt tillsammans" eller något liknande.

   Notera att man räknar med ett finansiellt sparande på 69 miljarder 2019, så detta ryms gott och väl som "reformpaket" tillsammans med "mer pengar till polis och försvar" plus "sänkt skatt till pensionärerna".

   Radera
  2. Inom Stockholms län finns 26 kommuner och det finns naturligtvis några "failed kommuner" bland dem också som suger pengar från övriga kommuner.

   Men mest suger förstås Malmö och Göteborg där det gått helt överstyr.

   Stockholms landsting betalar 1,8 miljarder till utjämningssystemet - det enda landstinget som måste betala alla andra får bidrag.

   Det sämsta med systemet är att det ger inget incitament att lösa problemet. Ju sämre man sköter kommunen desto mer pengar får man.

   Ebberöds bank på steroider.

   Radera
  3. Utjämningssystemet 2017
   Sthlm län har 26 kommuner och de tillsammans får ca 800 mnkr. Det är nio kommuner som netto bidrar till systemet och resten erhåller netto från systemet.

   Skåne län har 33 kommuner. De tillsammans erhåller ca 13 300 mnkr. Det är två kommuner som bidrar och rester erhåller.

   Västra götalands har 49 kommuner. De erhåller tillsammans ca 11 300 mnkr. Ingen kommun bidrar netto till systemet alla erhåller.

   Se själva statistik från scb och bedöm själva vilket län och kommun som systemet öser pengar på?

   http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-kommunala-sektorn/kommunalekonomisk-utjamning-och-utjamning-av-lss-kostnader/

   Radera
  4. Mm, nästan en miljard i stöd till kommuner i Stockholms län EFTER att inbetalningarna dragits av.

   Det kommunala utjämningssystemet är inget utjämningssystem - det är ett bidragssystem där staten betalar (och ett fåtal kommuner får betala en symbolisk summa i sammanhanget).

   Radera
  5. Du har rätt att staten betalar det mesta och kommunerna en liten andel i det sammanhang.

   Från den enskilda kommunens perspektiv kan den symboliska summan vara en stor summa. Ex. Sthlm stad betalar netto närmare 4 000 mnkr som kan jämföras med att Malmö stad får närmare 5 000 mnkr netto.

   Radera
  6. Staten får sina pengar någonstans ifrån, kan vara bra att minnas.

   Radera
 5. Det finns ett utjämningssystem för kommunernas inkomster också. Skatteunderlaget per invånare är lika i alla kommuner. Om det flyttar in en höginkomsttagare eller en arbetslös påverkar inte kommunens inkomster. Vilken skatt som sedan kommunen tar ut på underlaget varierar förstås.

  SvaraRadera
 6. "Problemet är infrastruktur och utbildad personal. Det tar tid att bygga bostäder, vägar, fjärrvärme, elproduktion, utöka vattenverkens kapacitet, utbilda lärare, socialsekreterare, läkare, tandläkare, sjukvårdspersonal, bygga ut vårdcentralerna..."

  Privat sektor har inte dessa problem. På en marknad stiger priset på en vara eller tjänst när efterfrågan ökar. Det signalerar till entreprenörer att ge sig in i sektorn, samtidigt som de får ökade resurser genom mer vinster. Exempel, vi ser inte brist eller matköer för vi har tagit emot fler invandrare. Privat sektor har löst det hela helt automagiskt.

  Nu kanske någon invänder att det tar flera år att utbilda en sjuksköterska, men då missar man den flexibilitet som finns i en marknadsekonomi. Med bättre löner kommer fler jobba kvar som sjuksköterska, de kommer inte åka till Norge för att få jobb, flera kommer gå upp i arbetstid, flera jobba efter 65 år osv.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Halleluja! Pris ske Gud! Eh, jag menar Mammon! Vår frälsare!

   Radera
  2. Kan du inte bemöta det i sak istället, eller blir det för svårt och utmanande kanske?

   Radera
  3. Med mer i lön kommer fler etc.
   Men det finns inte hur många specialist sköterskor, läkare tandläkare och dylikt folk att tillgå!
   Tar tid att få fram, liksom.

   Radera
  4. Det finns kapacitet. Svenska läkare träffar ca 900 patienter/år. Snittet för OECD är 2400 och i Japan hinner man med 6000, och de har högst medellivslängd i världen.

   Radera
  5. Och hur klarar de av det? Svenska kvinnliga läkare på lite drygt trettio år blir utbrända, såg jag i nyheterna.

   Radera
  6. Fast på den bättre lönen vill staten ha 53% marginalskatt.
   Alla borde ha rätt till flera identiteter! Då kommer fler vilja arbeta mer.

   Radera
 7. Vi får se om Stefan Ö tittar in och berättar för oss hur jävla bra socialdemokratin och Stefan Löfven är; börjar bli rätt så tjatigt faktiskt.

  SvaraRadera
 8. Det verkar inte bättre än att Cornu blivit rasist. Det är man ju per definition om man pratar volymer. Dessutom ska man inte ställa grupp mot grupp! Sverige är ett rikt land och så måste vi tänka på barnen.

  Så, nu löser vi detta på sedvanligt svenskt manér: Ta på skygglapparna och prata om något annat. Vad ska ni göra på semestern?

  SvaraRadera
 9. http://www.statsskuld.com

  Polisen och vissa skolsatsningar står för en hel del av budgeten,vad ligger bakom detta.
  Jo det onämnbara.
  Sverige har aldrig varit säkrare än nu,och i princip all brottslighet minskar ju..
  Jomenvisst.

  SvaraRadera
 10. Jag har inte tittat på budgeten, men detta prat om statens finansiella sparande är det specifikt Staten eller konsoliderad offentlig sektor enligt Maastricht kriterierna? Det senare är det relevanta det som går under staten i vår konstruktion är mindre intressant.
  Iofs har privat sektors belåning sjunkit en aning rel. BNP () men inte i kr/$. Fortsatt så att det är privat skuldsättning som snurrar den inhemska ekonomin så Andersson kan skryta med "starka finanser".
  Hushållen balanser sina skulder mot "solida" tillgångar i bostäder. Men även icke finansiella företag har hög belåning rel. BNP i ett internationellt perspektiv, vad har de på debetsidan?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lasse: Det är konsoliderad offentlig sektorn som ser ut att gå mot stora överskott framöver. Detta är helt koncentrerat till staten dock.

   Radera
  2. Kommunerna har balanskrav, men det är staten som omfördelar med utjämnings, statsbidrag, arbetsmarknadsåtgärder mm. Kommunerna har pålagts allt mer uppgifter. De har inget att säga till om när det gäller vilken invandringspolitik som regeringen bestämmer, mm. Den underliggande tanken med att lägga allt mer på lokalnivå är att deras balanskrav som en del i ekonomin skulle hålla ner offentliga kostnader. Inget specifikt svenskt, en allmän trend i den nyliberala ekonomiska modellen. Men vad hjälper det när staten vill leka humanitär stormakt.
   Minst 90% av de aggregerade skatt/avgifts-intäkterna kommer från tre källor, i relativt lika proportioner, kommunala löneskatter, arbetsgivaravg. och konsumtionsskatter (i huvudsak moms).
   Men Löfven har lovat ”det blir en förtjänst för samhället lite längre fram”, inte är Löfven lika ovarsam med sanningen som Twitter Trumpen?
   https://youtu.be/eWE0pUqNLvE

   Radera
  3. Lasse. Du har rätt att det gäller den vanliga budgeten, men så finns också en investeringsbudget och då kan man trixa med definitionen mellan kostnad och investering. Kommuner och landsting lånade enorma belopp 2013, 2014 och 2015. 2016 behövdes det ej och inte lånade farbror staten pengar heller. Hela underskottet för offentlig sektor på ca 200 miljarder = 10% löstes genom att Magda fick 200 miljarder i gåva ca 1 juli i nytryckta pengar.

   Radera
 11. Hade varit så mycket klarare om statens budget finansierar beslut tagna av riksdagen.

  Nu är det ju så att stora delar av besluten som finansieras kommunalt. Det är alltså i grund och botten riksdagen som beslutar om kommunalskattesatserna och i övrigt det mesta som är i kommunal regi. Den låter man folk rösta på kommunalpolitiker som egentligen bara skall verkställa riksdagens beslut. Det låter som att jag endel av valen vi gör är skenval...

  SvaraRadera
 12. Nu blev det tokigt! Den genomsnittlige asylsökande bor på ett asylboende i 15 månader innan Migrationsverket fattat beslut om uppehållstillstånd vilket bekostas av staten. Därefter kommunplaceras den nye svensken och får under två års tid etableringsbidrag. Detta är ett statligt bidrag som administreras av Arbetsförnedringen och numera utgör detta den huvudsakliga verksamheten vid denna myndighet. Först därefter blir det aktuellt med försörjningsstöd från kommunen. Hela processen tar alltså 3,5 år.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 2015+3.5=2018.5, dvs 2018 som det står i blogginlägget.

   Radera
  2. Och det här kallar våra politiker för investeringar inför framtiden och att ta ansvar. Demografin och könssnedvridningen nämner dom aldrig (värre än Kinas i vissa åldersgrupper). Pensionssystemet var döfödt redan innan alla dessa "barn" välde in. Men det värsta är ändå alla social problem det här kommer skapa när det går 1.25 pojkar/män på 1.0 flickor/kvinnor; våldtäkter, frustration, självmord och allmänn frustration och en havererad ekonomi kommer bli följden på sikt.

   Radera
  3. Ja det är väl inte roligt att ha döttrar i den åldern kan jag tänka mig.

   Radera
 13. Vad jag minns ansåg den här bloggen fram till för något år sedan att massinvandringen var helt i sin ordning. Ingen fara på taket, bara lågintelligent (icke-Mensa) SD-trash som ropade varg baserat på vanföreställningar som t.ex. att det finns begränsade resurser i välfärden och att ett folk blir i minoritet om det kommer alltför många främlingar. Nu har cornukappan vänts ordentligt och det får väl anses bra, bättre sent än aldrig liksom.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gå tbx och läs hösten 2015 här på bloggen, du.

   Radera
  2. Du kanske ska läsa bloggen istället f vad andra påstår skrivs här.

   Radera
  3. Läs t ex här http://cornucopia.cornubot.se/2015/11/asylkrisen-verklighetens.html

   Radera
  4. Försökt två gånger nu.
   Finns ej på bloggen sägs det!
   Bara jag som drabbas av dylika sök problem?

   Radera
  5. Det var november 2015 det, alltså 1,5 år sedan. Innan dess var massinvandring det bästa som hänt Sverige sedan färdigskivat bröd.

   Radera
  6. Du är välkommen med ett citat om att "massinvandring är det bästa som hänt Sverige". Jag har skrivit korrekta siffror när SD-slödder har ljugit med siffror. Det är fakta, inte åsikter.

   Och jag har konstaterat att en massa av SD-slöddret är rasister och att det partiet är ett rasistiskt parti. Vilket stämmer.

   Det är skillnaden mellan SD och S - SD vill stoppa invandringen för att de kommer från "otäcka länder", S vill stoppa invandringen för att de vill rädda välfärden.

   Radera
  7. Jag har garanterat skrivit att invandringen drar upp svensk BNP. Det gör allt som kostar pengar. Det betyder inte att det är bra. Vi skulle t ex lägga samma mängd pengar på sjukvården så skulle det dra upp BNP precis lika mycket.

   Radera
  8. Då tycker jag att du gör som så att du bosätter dig i mångkulturen och fortsätter ditt S-vurmande därifrån. Inte bo ariskt bland SD-slödder ute i Sätila (där SD tredubblades 2014) eller var du nu bor. Borde gå att fynda en bostadsrätt i fashionabla Biskopsgården eller dylikt område.

   Radera
  9. Jag uttalar mig inte om förorten. Jag bor nämligen inte där. Utgår från att du gör det, eftersom du uttalar dig om förorten.

   Radera
  10. För övrigt är det skillnad på SD-väljare och SD-slödder. Ibland är man både och, som du. Ni i den hårt skrikande SD-svansen på Internet brukar hamna i bägge kategorierna.

   Puss på dig.

   Radera
  11. Nu blir jag brydd...är SD väljare sedan några år, har arbetat hårt i hela mitt liv och fostrat en kull ungar till goda samhällsmedborgare.
   Så när jag läser dina invektiv om SD väljare blir jag upprörd. Du sätter dig på höga hästar och peka finger åt en stor del av svenska folket drar en stor del av lasset.
   Med vilken rätt kallar du oss för slödder, säg det ansikte mot ansikte så åker du väl antagligen på ett antal käftsmällar.
   Vilken hederlig karl accepterar sådana tillmälen? Jag tycker att du ska tona ner dig lite och respektera att det finns folk som vill att Sverige ska förbli någorlunda som det varit med framförallt trygghet för kvinnor, barn och gamla. Listan kan göras lång, du har själv nämnt en del i din krönika.

   Radera
  12. Du hotar mig alltså med fysiskt våld?

   Och som du ser så gör jag skillnad på väljare och slödder. Alla SD-väljare är inte SD-slödder. Men du är det uppenbarligen eftersom du hotar mig med våld.

   Tar din IP-adress och går till polisen i sedvanlig ordning.

   Radera
  13. För övrigt så skrattar du antagligen bara "hö-hö" när någon skriver "sossepack".

   Radera
  14. Så, en "hederlig karl" börjar veva och blir våldsbenägen för några invektiv?

   Är det inte precis samma sak som man brukar beskylla pizzabagarna för....?

   En hederlig karl har naturligtvis bättre och fyndigare invektiv på lager som man skickar i retur.

   Radera
  15. @Bo
   Ta det lugnt, bara att acceptera att vi som röstar på SD tillhör fienden enl Cornu, då han tror att SD egentligen tillhör Putins trupper i Sverige. Men vi vet ju att han har fel eftersom SD består av Svenskar som vill sitt lands bästa.

   Antagligen omöjligt att få Cornu till att ändra åsikt i den frågan, förhoppningsvis så får SD visa att han har fel. Möjligen går det att få tillbaka den lite trevligare tonen där vi inte kallar varandra saker som "slödder" och "landsförrädare". Och acceptera att vi har olika uppfattningar.

   Radera
  16. @Cornucopia Jag använder iallafall inte löjliga invektiv som slödder vilket är ett typiskt nätpöbelbeteende. Otroligt hycklande att bete sig som en snöflinga och polisanmäla Bo när du minuterna innan har ägnat dig åt att kalla mig för slödder. Ridå.

   Radera
 14. Men massinvandringen skulle ju vara minst självförsörjande, ja rent av LÖNSAM för moder Svea... ;-)

  För ALLA från Mona Sahlin till Löfven, Lööv och Reinfeldt sa' ju detta...
  Det var ju floder och kompetensregn av oerhört välutbildade kvalificerade och högt utbildade läkare, lärare, advokater och raketforskare som bara kom till Sverige i oräkneliga mängder... ;-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det handlar väl om att importera nya skuldslavar.
   Bankerna styr kanske mer än vad många vill tro.
   Men vem bryr sig,dagens barns framtid har svenska "politiker" iaf redan stulit.
   Som tur är har barnen i mitt fall redan emigrerat.

   Radera
  2. Var är det bättre då?

   Radera
 15. Kommer ihåg när jag jobbade på Skatteverket och "Magda" var GD där..
  Hennes vredesutbrott och utskällningar var närmast legio och blev till slut enbart komiska...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant. Ja, hon förefaller oresonligt bestämd för att uttrycka mig milt. Jag gillar speciellt hennes kommentar om "tomma lador" ungefär som att det skulle finnas sådana (förutom valutareserven). Jag tyckte också det var skitkul när hon fick frågan på hur pengar skapades och hon var mållös och bara svamlade. Komiskt att hon inte visste det.

   Radera
 16. Du nämner 2015 som något speciellt och det var det bakåt i tiden, men fullt normalt för tiden framför oss. Det jag tänker mest på är antalet människor som får uppehållstillstånd och vi "slog rekord" 2016 med ca 120 000. De kommande fem åren (2017-2021)ska vi enligt Migrationsverket i genomsnitt ta emot 140 000 människor per år, dvs ca 700 000 människor. Men det kan också bli i ett övre spann 900 000 människor. Jag har kollat historiskt hur goda deras prognoser har varit och det har i princip alltid kommit fler än de har gissat. 1,5% befolkningsökning per år är det nya normala. Räkna kommunalkostnader på den du!

  Det finns en sak jag inte har koll på och det är QE under 2017. Under 2015 fick Magda ca 48 nytryckta miljarder. Under 2016 fick hon 200 miljarder. Kollar man på underskottet totalt inom stat+kommuner+landsting under 2016 var det ca 200 miljarder och tillika ca 10% back. Det var en fin present hon fick ca 1 juli 2016. Då är det ju inget problem att vara finansminister.

  Varför gör inte alla länder så? Kan man hålla på med QE hur mycket som helst? Men man kanske höjde skatterna tillräckligt eller knyckte ur valutareserven eller sålde av offentliga tillgångar i tillräcklig omfattning. Har inte orkat gå igenom vad som hände totalt sett 2016 och 2017.

  Är det någon som har koll på QE under 2017?

  SvaraRadera