Aktuellt

Andra världskrigets tre slutdatum i Europa

Andra världskriget slutade med Nazitysklands ovillkorliga kapitulation i princip på tre olika datum i Europa. Minst känt är antagligen den...

2017-04-24 18:05

MÖP-måndag - MSB: Ryska kärnvapen åter aktuella mot Sverige - beredskap behöver återskapas

MSB publicerade för snart två månader sitt underlag inför kommande försvarspolitiska inriktningsbeslut. Bland mycket annat konstaterar man att Sverige återigen måste kunna hantera att bli angripna av ryska kärnvapen.
Effekten av markbrisad med 150 kt taktiskt kärnvapen mot F 16 Ärnas berghangarer nordväst om Uppsala. Ej exakt plats för berghangarerna, utan markbrisaden har här lagts ute på flygfältet. Källa: Nukemap
Sovjetunionen avsåg som bekant aldrig att genomföra ett konventionellt krig, utan skulle från dag ett sätta in 60% av sina taktiska kärnvapen och sedan anfalla rakt genom de bombade områdena. Detta inkluderade Sverige, där planerna från Polen visade på hur Skånes stränder, och andra mål i Skåne, skulle täckas av taktiska kärnvapen innan en massiv landstigning. Exakt var Sovjetunionens egna insatser och anfall mot Sverige skulle ske har ännu inte offentliggjorts, då de arkiven finns hos Ryssland. Men för kontinenten finns arkiven öppnade, och visar den massiva planerade insatsen.

Svenskt försvar trodde dock under 80-talet allt mindre på kärnvapen och slutade nästan helt öva för detta, vilket alltså i efterhand visade sig vara en grov felanalys, kanske påverkat av den västerländska fredsrörelsen, som finansierades av KGB och fick diverse myter om det ovinnbara kärnvapenkriget planterade hos sig. Sovjetunionen trodde aldrig själva på detta, utan avsåg alltså att vinna med kärnvapen från dag ett.

Som jag skrivit om på bloggen har Ryssland allt oftare framfört att man avser att använda kärnvapenskalpellen, dvs taktiska kärnvapen och ska sätta in kärnvapen för att vinna en konflikt, eller som man kallar det - de-eskalera konflikten. Ungefär som USA gjorde mot Japan de sista dagarna av andra världskriget, vilket är ett typexempel på de-eskalering med kärnvapen. Det är också enda gången kärnvapen använts i krig och det enda exemplet från verkligheten på hur ett kärnvapenkrig kan se ut.

MSB konstaterar nu att ryska anfall med kärnvapen återigen är aktuellt mot Sverige i sitt betänkande inför nästa försvarspolitiska inriktningsproposition (PDF):
"Massförstörelsevapen i form av kärnvapen samt biologiska och kemiska stridsmedel (B- och C-stridsmedel) är hotkategorier med särskilda och olika förutsättningar. Arbetet med reducering av befintliga kärnvapenarsenaler med utgångspunkt i ingångna internationella överenskommelser synes ha avstannat. Den internationella humanitära rätten innehåller inget specifikt förbud mot användning av kärnvapen. Däremot bör användningen av strategiska kärnvapen i de flesta fall betraktas som oförenlig med de humanitärrättsliga proportionalitets- och distinktionsprinciperna. Risken för användning av kärnvapen, i första hand taktiska sådana, behöver dock på nytt beaktas inom civilt försvar. Den i rysk militärstrategisk doktrin uttalade optionen om användning av framför allt taktiska kärnvapen kan inte negligeras. För Sveriges del handlar det både om hur hot om användning ska bemötas och kommuniceras till allmänheten från myndigheterna men också om vilken beredskap samhället behöver ha om det värsta skulle inträffa. En gemensam bedömning inom ramen för totalförsvaret behöver ligga till grund för konkreta åtgärder."
Skillnaden mellan taktiska kärnvapen och strategiska kärnvapen ligger främst i måltavlorna. Ballistiska och semi-ballistiska robotar kan vara taktiska kärnvapen, även om främst de ballistiska är avsedda för strategiskt interkontinentalt bruk.

Taktiskt bruk av kärnvapen betyder att dessa sätts in mot konventionella militära mål, medan strategiskt bruk sätts in mot andra kärnvapensystem och mot civila mål som terrorvapen eller för att utplåna ekonomisk förmåga.

Sverige behöver alltså planering för att kunna hantera insatser av kärnvapen mot våra militära mål. Det inkluderar grupperade förband, men också våra regementen, flygbaser, marinbaser, ledningscentraler och logistikknutpunkter.

Denna förmåga saknas idag. Det betyder exempelvis massskadeutfall som kan räknas i tusentals.

Bland tänkbara mål hittas ledningscentraler i Bålsta, Hästveda, Muskö, FRA på Lovön väster om Bromma; flygbaser som Ärna, Såtenäs, Kallinge, Malmen i Linköping, Kallax i Luleå, Hagshult i Småland mfl men också civila flygplatser; marinbaser som Karlskrona, Käringberget, Skredsvik, Berga och Muskö; och alla regementsorter, plus kritiska logistikpunkter som t ex Göteborgs hamn eller centrallagret i Arboga.

Hur destruktivt är då ett taktiskt kärnvapen? Ofta tänker man på laddningar under ett kiloton, men dessa hittades främst på artilleri och har avrustats under 90-talet även om Ryska försvarsministeriets TV-kanal nu uppmärksammat att man åter vill skaffa taktiska kärnvapengranater för bruk på slagfältet.

Låt oss istället anta att en laddning på 150 kiloton, eller tio stycken Hiroshimabomber, sätts in mot berghangarerna på F 16 Ärnas flygbas nordväst om Uppsala. Då det handlar om berghangarer detoneras laddningen som en markbrisad, vilket ger omfattande joniserande strålningsnedfall i vindriktningen.

Alex Wallersteins Nukemap ger beskedet att 11 020 kommer dödas av en sådan markbrisad och skadeutfallet blir 33 400 personer som behöver sjukvård. Detta räknar inte med skadade från joniserande strålningsnedfall.

Nedfallet syns som en fallosliknande pil ovan. I den yttre "pungen" har man gott om tid att sätta sig i skydd även när nedfallet börjat. Här måste man vistas oskyddat i flera dagar för att garanterat (alltid slump när det gäller strålning) dö av strålsjuka, men strålningen klingar ganska fort av. I nästa område bör man inom 10 timmar ha sökt skydd och sanerats. I den innersta pilen dör man om man vistas en timme, även om döden kan ta veckor innan den inträffar.

Sett till fysiska effekter dör alla oskyddade av strålskador ungefär ner till ringleden (grön cirkel). Lite längre än så rasar klenare byggnader ihop (blå cirkel). I den orange cirkeln drabbas oskyddad hud ej i skugga av tredje gradens brännskador, men pga markbrisad blir detta ganska marginellt. Inom den yttre blå ringen krossas fönsterrutor. Den ringen slutar ungefär där Uppsala Universitetssjukhus område börjar.

mycket dålig stämning för de som bor nära Ärna, personer med otur kommer få tredje gradens brännskador i den nordvästra delen av Uppsala och rutor kommer krossas ner till centrum.

Sverige har förstås inte förmåga att hantera 33 400 skadade människor, plus de av de 11 020 som inte dör omedelbart. Samtidigt kan vi räkna med flera sådana här insatser.

På den positiva sidan så finns skyddsrummen oftast kvar, även om deras status är varierande (snällt sagt). Det bör inte vara några problem att få in överlevande befolkning i nedfallsskydd, men det krävs utbildning och beredskap. T ex vill man inte ha med sig nedfall in i skyddsrumen, då det kan leda till dålig stämning.

Oavsett är det mycket bra av MSB att ta bladet från munnen och säga som det är. Ryssland kan, Ryssland planerar för, och Ryssland är beredda att sätta in kärnvapen taktiskt mot icke-kärnvapenländer som Sverige.
Grupperingen av kärnvapen i Europa.
I övrigt har Ryssland i princip hela sin arsenal av taktiska kärnvapen i Europa, grupperade längs sina västliga gränser, inklusive på avtalsbrytande markrobotar som toppmoderna Iskander. Storbritannien har inga taktiska kärnvapen, Frankrike 40 och USA 200 dumma bomber i Europa.

Mot NATO:s 240 taktiska kärnvapen, grupperade långt bort från ryska gränsen, har Ryssland cirka 2 000 grupperade vid gränsen mot sina västliga grannländer. Och den tidigare av Sovjetunionen finansierade fredsrörelsen protesterar bara mot NATO - inga protester har hörts mot att Ryssland i sommar för in världens största kärnvapenubåt i Östersjön, ombyggd för att hantera landets modernaste Bulava-robotar. Det är uppenbart varifrån finansieringen alltjämt kommer och var lojaliteten hos dessa kamelsväljare ligger när de silar mygg.

MSB menar också att Sverige måste ha beredskap för biologiska och kemiska stridsmedel. Synd bara att MSB destruerat allmänhetens 7.3 miljoner skyddsmasker skyddsutrustning under Moderaternas och regeringen Reinfeldts ledning. Utrustning som för övrigt är högst relevant även vid kärnvapeninsatser, så man inte andas in joniserande partiklar. Någon nyanskaffning har ej skett.¨
Vy mot svampmolnet över FRA på Lovön
sett från Högvaktens byggnad på Stockholm slott. Här skallrar
det dock knappt i rutorna trots 200 kiloton brisad.

Ryssland visade redan med "ryska påsken" 2013 att man övar och planerar för att anfalla Sverige med kärnvapen. Den gången handlade det om kryssningsrobotar från strategiska bombplan med FRA på Lovön utanför Stockholm och Hagshult i Småland som mål för kärnvapnen. Sven Hirdman, som sitter som ledamot i Kremls utrikespolitiska institut tillsammans med bland annat diktatorn Putins utrikesminister, säger att Ryssland har planer för att anfalla Sverige redan innan ett storkrig bryter ut även om vi står utanför NATO.

Rädsla bekämpas alltid av kunskap. Rädsla beror på okunskap. Vi ska inte vara rädda för kärnvapen, vi ska inte vika oss för kärnvapenhot eller ens kärnvapeninsats ("de-esklalering"), men för att överkomma rädslan behöver vi kunskaper och fakta, och dessa levererar inte fredsrörelsen. Kärnvapen innebär inte att alla dör eller mänsklighetens utplåning. Det krävs exempelvis 10-15 av världens idag största laddningar för att jämna Stockholm med marken, något som militärer är mycket väl medvetna om. USA:s anfallsplanering mot Moskva bestod på 60-talet av en insats med minst 179 stridsspetsar, sannolikt fler då alla ej skulle nå sina mål eller få god verkan i målet.

Ditt hushåll kan redan idag skaffa kunskaper och förmågor som kraftigt höjer möjligheterna att klara av kärnvapeninsatser med fortsatt dräglig tillvaro. Mer om det i separata blogginlägg, men man bör t ex ej bosätta sig nära kärnvapenmål, t ex inte i Bromma.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

55 kommentarer:

 1. Har man någonsin lyckats fånga fredsrörelsen med fingrarna I syltburken?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Delar av fredsrörelsens tyska medlemmar har gjort avbön och medegtt direkt KGB-finansiering. Kan tyvärr ej erinra mig källan. Någon självprövning i Sverige känner jag ej till.

   Radera
  2. Jo, jag kan tänka mig att det var säkert samma som den finansiering som visa terrorgrupper fick också.

   Radera
  3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  4. Olika konton. Tyskavänsterterrorister fick finansiering utbildning och logistik från DDR och fredsrörelsen kontanter från KGB

   Radera
 2. Lika bra att damma av reaktorn i Studsvik och fixa lite egna kärnvapen. Vi var ju på gång och lär vara det enda land som hade allt material och knowhow men aldrig utvecklade några. Svenskt uran biter!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Knappast. Främsta anledningen till att militären övergav sina planer på svensk bomb var att de insåg att kostnaderan skulle äta upp allt annat. Plus att USA sade blankt nej. Gäller även idag.

   Radera
  2. Det var Marviken som skulle producera vapenplutonium i de volymer som behövs för att tillverka en serie kärnvapen, men då denna aldrig togs i drift så var nästa plan att bygga två stycken produktionsreaktorer förlagda i bergrum. Så vi hade aldrig material att tillverka egna kärnvapen, därtill så hade vi aldrig någon upparbetningsanläggning för detta. När svenska kärnvapenprogrammet övergavs så ansåg man att det skulle ta mer än 10 år att ta fram kärnvapen.

   Ett tag så försökte vi även att få köpa amerikanska kärnvapen.

   Radera
 3. Det duger inte att både dra in kärnvapen i de politiska diskussionerna och att räkna kallt med att kärnvapen kommer att användas mot oss. Man får inte göra fiendens kärnvapenanvändande till en norm eller normallägesbild, för då har man inte det som krävs av en statsman eller krigare. Det finns ingen god anledning till att hantera kärnvapenfrågan som om det var fait accompli att vi blir slagna med dem, omm man inte har en bra lösning på hur man ska bemöta ett kärnvapenangrepp. Anta t.ex. att du bor i ett stökigt område. Ungdomarna i området kastar jord på dina fönster vid tillfällen. Går du då ut och säger till ungdomarna att; ni får inte kasta gatsten på mitt fönster så att det krossas, för det är emot lagen? Då är det hundra gånger bättre för vår del att hota med kemiska eller biologiska vapen oavsett om dessa kommer att slå tillbaka mot oss själva, för ska vi kärnvapenbombas så skall vi ta dem med oss. Det kvittar ju ändå oss vad som händer för vi är ju redan kärnvapenbombade. Då slår vi till!

  SvaraRadera
 4. Exakt. Dont bring a knife to a knifefight, bring a gun.

  150 kT taktiskt kärnvapen möts av ett termonukelärt vapen med uranhölje, mot strategiskt mål. Helst precisionslevererat mot närmaste kärnkraftverk.

  Synd bara att Sverige inte har några kärnvapenbärare.

  Ergo, NATOs kärnvapenparaply...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilket såklart är Cornus slutpiäng.

   Radera
  2. I Nordeuropa finns det två kärnvapenparaplyer, NATOs och Rysslands. Själv föredrar jag NATOs.

   Radera
  3. Föredrar de som ej användes...

   Radera
 5. Börjar läsa Nuclear War Surviving Skills som kvällslektyr...

  SvaraRadera
 6. Tar Nukemap topografi och bebyggelse i beaktning? Bara en sådan sak som att vara inomhus och t.ex täcka för fönster med tjocka gardiner ökar chanserna för att överleva, även förhållandevis nära en luftbrisad.

  SvaraRadera
 7. Tumme upp för det inlägget, Cornu. Sluta aldrig leverera dessa sanningar, de behövs även om vi är alltför få som lyssnar.

  Det tragiska är att om man skulle nämna ngt om detta i bekantskapskretsen skulle man bli dumförklarad. "Alla" tror att vi har ett civilförsvar och få inser hur illa det är ställt med vår beredskap. Vad gör man?

  SvaraRadera
 8. Denna obehagliga diskussion som Cornu nu förtjänstfullt tar upp (och därmed fiser i kyrkan) har naturligtvis varit relevant sedan länge, men tabubelagd i det fredsskadade Sverige. Det enda rimliga svaret är samma som under kalla kriget, NATO-allians och därmed empiriskt bevisad fredsskapande terrorbalans även för Sverige. Troligast scenario nu för begänsad aggression tror jag emellertid är enstaka taktiska kärnvapen i Baltikum eller "av misstag mot Gotland". och sedan territoriella/politiska krav till Stockholm, som genast lägger sig. Kan inte tänka mig Löfven/Wallström säga "Go ahead, make my day". Det som är känt om sovjetisk planering var just som Cornu nämner Öresund plus väg till Atlanten genom Lappland. Behövdes ingen taktisk planering för rest-Sverige eftersom man räknade med att Sverige skulle ge sig ändå, i värsta fall efter en kärnvapenmissil mot Stockholm. Något militärt behov av Mellansverige i ett
  europeiskt perspektiv finns knappast. Samma anledning som att vi varit neutrala i två VK.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Empiriskt bevisad terrorbalans? Har du glömt bort första världskriget och de två enorma block som skulle "garantera freden"? Inget ont om NATO eller vårt samarbete men jag ser ju mycket hellre en nedtrappning av spänningarna som finns idag än en eskalering via upprustning. Därmed inte sagt att vi ska läggas oss platta för hotet, Sverige behöver definitivt utveckla nytt materiel och nya förmågor både militärt men framförallt civilt. Vi ska dock vara försiktiga så att vi inte bidrar till ett ökat hot.

   Radera
 9. Skrattretande paranoia. Sovjet planerade och planerade och gick upp i rök och släppte balterna fria :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi svenskar verkar vara ett större hot än ryssen :-)
   Vi blir 12 miljoner om några år...

   https://www.svd.se/sverige-utan-krisplan-for-matforsorjning

   Radera
  2. Nu var du riktigt nyttig, fbj.

   Radera
 10. Större ubåtar och strategiskt "läckta" retallieringsplaner som Svenska freds får ta på sig äran för, borde göra susen.

  SvaraRadera
 11. Underbar artikel: http://magasinetfilter.se/feature/trollfabriken/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilken jävla dålig artikel. "Man lyckades aldrig få upp någon ubåt". Så insinuerar "journalisten" att det med ubåtarna var hjärnspöken.
   Jag var själv med vid ubåtsjakten i Töre. Vi hade fångat den. Fick order av Stockholm att öppna näten. Vi hade foton från larvspår på botten av våra dykare. Ubåten satte ut antenner som liknade en typ av sjögräs på botten för att skapa en utstakad väg att snabbt kunna landsätta folk i fjärden om skarpt läge skulle uppkomma. Senare framkom att en stuga i Töre skärgård under sommaren hade hyrts av två män vars identitet aldrig gick att fastställa. När allt var över togs allt bevismaterial in till F21 för att destrueras.
   Det är jävligt tröttsamt med besserwisserjournalister som uttalar sig utan att ha frågat vittnen.

   Radera
  2. Kanske Flottan skämdes övar att materialet bevisade deras inkompetens?

   Radera
  3. Det råder ingen tvekan om att Mattias Göransson har sällat sig till den skara av perfida mörkermän – Linderborg, Schori, Hirdman, Blix m.fl. - som ägnar sig åt att skamlöst kolportera ut krigsförbrytardiktaurens i Kreml bisarra narrativ…

   Radera
  4. fbj: Flottan? Det var Norrbottens regemente som höll i jakten. Ing3 höll två dussin lastbilar med ubåtsnät mm som placerades ut med mineringar, personal från I19/P5 var utplacerade på varenda ö som observatörer, AF1 patrullerade i luften och själva jakten leddes av F21 Dyk. Larvfarkosten var fast innanför spärren och sände en projektil in i nätet för att man skulle spränga minorna och ge fri lejd ut genom spärren. Befälhavaren från F21 Dyk insåg farskostens taktik och utlöste EJ mineringen då han såg att farkosten inte var tillräckligt nära nätet. Alltså var farkosten fast och var bara att vänta ut när ordern kom från Försvarsstaben att släppa farkosten.

   Personalen som ledde jakten var naturligtvis i upplösningstillstånd över ordern och troligen ledde detta missnöje att följande skedde

   http://toppmotet.se/2011/04/lognerna-om-ubaten-i-torefjarden/

   Tittar man så på vad som skrivs på wikipedia blir man än mer beklämd.
   Men som sagts tidigare är sanningen den första förloraren i krig och/eller storpolitik.

   fbj, förmodligen gillar du Filters artikel då den bekräftar ditt bias.
   Dock ser jag att artikels kritiserats av Göranssons kollegor då artikeln innehåller många faktafel.
   Jag vet ingenting om de andra ubåtsjakterna men i Töre fanns en larvfarkost innanför avspärrningarna.

   Radera
  5. http://toppmotet.se/2011/04/generalen-mitt-livs-svaraste-beslut/

   Enligt befälet från F21 Dyk var generalen pressad av Stockholm att släppa farkosten.

   Radera
  6. Den logiska tanken är att, om scenariot var som här beskrivits, det var en NATO ubåt.

   Radera
  7. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  8. Vilken logik då? Naturligtvis hade både en fångad NATO och en sovjetubåt gett en massa huvudvärk . Och hur kom NATO farkosten in i Östersjön?

   Radera
  9. Livs Farfar. Menar du allvar med din kommentar? Det är klart att när hela Sverige blir itutade att ubåtarnas är ryska så kan man inte visa upp en allierad ubåt. Alltså total antiklimax.

   Radera
  10. Och hur skulle fem ryska lik ha hanterats då? Hemsändning mot postförskott? NATO eller Sovjet så fanns det goda skäl att inte dra spelet för.långt.

   Radera
  11. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 12. Det enda rätta svaret på denna frågeställning är att liksom förtänksamma rumäner och polacker låta installera Aegis [ashore] Ballistic Missile System, till skydd för konungariket och dess fredsälskande befolkning...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu skall jag vara cynisk. Varför skulle regimen göra det? De vill ju inte ens ordna en fungerande polis och ett fungerande rättsväsende.

   Radera
  2. Finns det verkligen fungerande antimissilförsvar mot robotar som färdas i mach 22, tex interkontinentala.

   Radera
  3. Dagens versioner av Aegis BMD, med SM-2 eller SM-3 missiler, har inte kapacitet att bekämpa ICBM. Det är heller inte dessa som primärt utgör ett hot mot Sverige.

   Radera
 13. Taktiskt användande av kärnvapen = strategiskt användande av kärnvapen.

  Om ryssarna börjar skjuta mot taktiska mål så ligger många av dem i närheten av de stora städerna i Europa. Då kan du ge dig på att Nato kommer att svara med precis allt de har och att det efter en halvtimme enbart återstår radioaktiv aska av hela St Petersburg och hela Moskva.

  SvaraRadera
 14. Det är inte sverige som Ryssland anfaller, utan USAs proxy armeér som kommer att bli stationerade här som är målet. Men nu vill ju samtliga partier ha det så...

  SvaraRadera
 15. @Teknik i kubik

  "foton från larvspår på botten"
  Tillåt mig småle. En farkost som tar sig fram med larvfötter på havsbotten, måste ju skapa ett oherran oväsen. Pust.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jaså? Och om det är så varit fallet vad skulle det ha gjort för skillnad? Pusta på du

   Radera
  2. Varför det? Gummiband och låg hastighet.

   Radera
 16. Hotet mot svenskarna är inte Ryssland, utan landet Sverige.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Erik,

   Varför har du tagit en bild från Friskis och Svettis och använt som din användarbild? Vill du inge att du är någon eller vad tänker du? Nu framstår ännu mer som ett troll som tagit ett "riktigt" namn för att sprida sin propaganda..

   http://www.friskissvettis.se/funknetfiles/12_slides/img/7.jpg?v=0

   Eller det är du som är Erik forsman? För dina inlägg går verkligen emot det du uppgav till F&S

   "”Det är lättare att ta hand om sig själv när man omges av människor med kärleksfull och omtänksam energi.”"

   Jag anar en uggla i mossen, en hund begraven etc.   Bildgoogle >
   https://www.google.se/search?tbs=sbi:AMhZZivp9x8h0NrwHLiV6ObWqpDgZlG_17kdAVilF20cE2YS2kfwHRd6nT11qRiBNkH9H4i0VUznl3wmcjhj3f7d7nAT2J0PrJjHQzGXSz8TtpwMeda_1905w_1MHv4R9H3l6U2lFLifdca0siCeLRFfRvUdsJ3QzjNlab4dSWa_1tL_1btwouN6fW8LNgLkV7YBkLLVcVg8djAhqrgpoQ-87HVKeQ5BXYL5PDwqTBKcsXZHlSorN3IVmGeanb6ll5qsfYCbWEe5x23YvEvliHkioz6wozrC5ggB6UtWmmY4tnk9jkXRxVb7o35G2NycV6Suu0ebieR_1txex5W_1uoQk38Ql7ab6vasKHqDTPnh5N78brd681mD7SVa_1d0Y1vmE-9R0qWZInVdWlN1Wkc8tKMqReC94hW9JlVAFtNdxsaYBJ-UpJdoNBnYgqJS1U0Yp2KA8bnptJPrIjbrItI_1EP04HkRLytlUpAo_1tqO9j0pqe9fgFzt7Ry_12-GJGQdIjvuMWk8uCwGxAL7C0nnMSU-EHjnw8bakd-0r1a_1S59zc2htev6OmxAyw671xlHSEfJUGvWdkoXaFF306yr_14uxiRTLxjwuwSVrpc06TdKZ95blgWnhEy8Q3-P6GFLNicEcwH6K_1LanzzJVc9HyyXm4HtRpVYpGAxmo42GVYp_1pWB8Qss6t6aLC3RJqaBzXrZxd29BUfiy9C8nAaFYCuE-sfzUJ10oYmCpElJ806LgO9drc4VMrSoAHKeD5kIVeHfilaNOKQSyx8_17QSYb6dXfH3f3r7YXPjebUS9FpWXe1T-vjX_10PouapTSPRsiWZiq4Ti9UYV_1MT5UXDYL4xyvJXw026_1d57moEfe0L_1E0mdQvP3IIUFKdxqzkg0KI7f2KqzMcuIbyMSXTNeCvIjqqOnocMVCxEBv45qwNw4h3l1aGD37lMpzUeqgqJbAJgeCYGsQP4Tyq_1eTKWARqBYyTUivg5N4s1rkOOcsNzPhfWo5VsEntX8GG2hyEeGuQnW2nQ2-zKOSeLXGZwiDnUk5ThdrYhghomfns7uOuKP9QbmYgMBlhvBrOoAQ1kVqG28YdfwP78FDTLM3i8HDFF1xYK2VEtQ1F9kk5vxVlr8UN1pE29yHYs-vBIuu7_1wcKWCvAbqWW7BGW1MsOnpJ1yezwTj6lUbATYH42S6PBV5YVnICy2uzLdbg2zR8xxr9qXC0EoOvnVlmik2PET8Lt1KtQ3DikxwVdfNJnrt709OgOpdmM3t87RPttyGSZBCaitIRR2opd8sdrapFDfXbSXFiEiOFwmgXs5LRDgPfkQFxZ2Rupfcyd0VJyPRBI9yT3srMH_1ik8mnahSVBStGEHCR0DoJNNqQ_1IldZ3qsqN9NS1zph5n4ZqKtQfrPvexAtTXNhoHajRpLMSsTfYh1z13SWbN4mHbO8unG1UOsVq57W_1i-lDEnNZN49Hfv5RcoeFWlYV_1STGLngkbXTGNA7x3Zmy4GEbjunURRiHdt-Zjeji63A3NL7T6szsZ2kXUF7KmWHMvFwZT7y1lahydYosOF9kSrODEK77eECe0wzyaKW4NApevYyYSgL9rTyp5nRU

   Radera
 17. Jag har ställt en fråga om detta tidigare och blev då direkt misstänkt för att vara rysk spion trots att jag bara är livrädd för kärnvapen sen barnsben, men finns det något hyfsat enkelt sätt att ta reda på vilka platser i sverige som kan ses som militära eller strategiska mål så man vet var man inte ska ha sin sommarstuga?

  Cornu verkar ha nån slags förståelse för detta, men jag lyckas ej hitta någon vettig metod via mitt googlande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bo inte i städer, i närheten av större militära anläggningar eller i närheten av viktig infrastruktur som hamnar och broar t ex.

   Radera
 18. Pontus G,

  I fall du har sommarstuga i centrala Stockholm, Göteborg eller Malmö är mitt råd att snabbt sälja. I enlighet med krigsförbrytardiktaurens i Kreml doktrin om nukelär deeskalering avser man redan tidigt i en konflikt slå med taktiska kärnvapen mot en motståndares befolknings- och kraftcentra.
  Detta för att åstadkomma ett snabbt avgörande. Sug på den...

  SvaraRadera
  Svar
  1. En enda atombomb över Gamla Stan skulle krossa svensk ekonomi och 70-90 procent av de bostadsägande Stockholmarna skulle vara skuldslavar för livet.

   Radera
  2. Framför allt skulle den effektivt bryta den politiska viljan till fortsatt motstånd.
   Exilregeringen skulle snabbt stryka flagg...

   Radera
 19. Jag känner mig trygg med Trump som president, han räddar oss om det blir krig. Han kan bli en ny Reagan.

  SvaraRadera
 20. En bekant kom i en diskussion att ta upp "rysshotet" och jag blev intresserad, det visade sig efter en utläggning från hennes sida att "i Sverige finns inget som nån vill ha", att "det inte är värt att försvara Sverige" samt att "det inte är någon idé att ha något försvar, för de skulle bli krossade direkt" samt att "kärnvapen är det ingen som har längre, det var på 60-talet man höll på med sånt". Som vanligt satt jag med halvöppen mun och sa "jaha, ojdå, jasså, på så vis". Insåg, som vanligt, att det är omöjligt att argumentera med den slumrande befolkningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Släng den här boken på din bekant då,

   http://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2012/09/01/book-review-the-new-north-our-world-in-2050/

   Man skulle kunna tro att Sverige/norden är något man vill "ha" då..

   "[..] new world sees a global shift in power and influence as we penetrate the arctic frontier. The NORCs, a term the author coins for the countries circling the Arctic Ocean, will have increased their relative importance in the global arena, and north of the 45th parallel there will exist a buzzing capitalist economy with aboriginal peoples of the region at the helm, particularly in the western hemisphere."

   " this is an informative and accessible book. It provides a solid introduction for those who are making their first foray into the forces that are likely to shape our world over the next 40 years. It is perhaps a tribute to this accessibility that steers the argument clear of the thornier issues mentioned above. In any case, the book does get one thinking about what lies ahead and how we might influence it with our decisions."

   Rekommenderad. Bo nära vatten är nog vettigt, speciellt i norra delen av Sverige..

   Radera