Cornucopia?

Aktuellt

Globala fossila CO2-utsläpp ökade med nio Sverige 2019 - Kina ökade med sju Sverige

De globala fossila CO2-utsläppen ökade med nästan nio Sverige 2019. Även om Sverige skulle slutat helt med fossila bränslen förra året, ha...

2017-04-27 12:26

Hemvärn och frivilligorganisationerna stöder spridningen av flygvapnets krigsbasering

Den 13:e mars gavs beskedet från regeringen att Försvarsmakten tillförs ytterligare fordon för att kunna genomföra spridning av svenskt flyg vid krigsbasering. Enligt svar från Försvarsmakten kring bemanningen innebär detta delvis att hemvärn och frivilligorganisationer kommer stödja de spridda flygbaserna med transporter och bemanning av fordon.

Med återupptaget nationellt försvar är det av högsta vikt att svenskt flygvapen sprids ut från sina fredsbaseringar. Antalet ytterligare krigsbaser är dock begränsade till Hagshult i Småland och Jokkmokkbasen i Norrland, samt den tömda Råda-basen i anslutning till Såtenäs. Samtidigt finns det inget som hindrar att man baserar på någon av alla de civila flygplatser runt om i landet, som ursprungligen var militära. Eller på de tidigare vägsträckor som en gång var sidobaser i Bas 90-eller Bas 60-systemet, och ännu inte helt förstörts. Problemet med annat än Hagshult och Jokkmokk är att infrastrukturen utöver själva landningsbanan saknas, men vid krigstillstånd eller höjd beredskap bör man kunna hantera det ändå.

Däremot uppstår med spridning bort från fredsbaserna ökat behov av personal, vilket konkretiseras med fordonsförare. Jag ställde frågan till Försvarsmakten i samband med presskonferensen den 13:e mars och har nu fått svar kring hur dessa nya fordon ska bemannas.

Svaret är att det finns personal som idag har som sk tillikauppgift1.att vara fordonsförare. Svaret från Försvarsmakten PROD2. är följande:
"Fordonen tillförs flygvapnets flottiljers basenheter. Utpekad personal inom denna organisation har redan idag i sin tjänst att bl a vara fordonsförare som tillikauppgift. Utbildning sker huvudsakligen internt inom Flygvapnet."
Dock räcker inte detta. I själva verket deltar frivilligorganisationerna och hemvärnet i spridningen av stridsflyget. PROD fortsätter i sitt svar:
"Parallellt med detta har vi stöd från frivilligorganisationerna och hemvärnet med bl a olika typer av transporter. Vissa typer av fordon tillförs även hemvärnet och logistikförbanden, bl a för att kunna stödja flygvapnet."
Väldigt konkret tillförs alltså en del av dessa fordon specifikt hemvärnet. Frivilligorganisationer som exempelvis Bilkåren, Frivilliga Automobilkåren (FAK) och Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK) utbildar och bemannar tjänster hos bland annat hemvärnet, men också hos andra organisationer inom totalförsvaret, t ex Svenska Kraftnät. Man kan också tänka sig att Frivilliga Flygkåren (FFK) deltar i bemanningen här, i form av markpersonal.

Huruvida detta innebär att hemvärnet nu behöver rekrytera ytterligare personal och utökas i antal PRIO-rader framgår inte. Rimligtvis innebär detta att fler personer behöver rekryteras, om man nu inte ska ha tillikauppgifter även inom hemvärnet.

Man ska vara medveten om att många uppgifter hemvärnet har är långt mer kvalificerade än att med vapen i hand bevaka eller säkra skyddsvärda objekt. Det handlar inte bara om goa gubbar med en bysse ute i skogen. Det finns allt från stabsbemanning, inklusive de regionala staberna, underrättelsetjänst, flyg (bemannat och utbildat via FFK), fartyg mm inom Hemvärnet som är långt ifrån endast en organisation som omfattar skyttesoldater. Till listan kan nu flygbaspersonal tillföras, åtminstone fordonsförare. Detta betyder också att om du är intresserad av frivillig försvarstjänstgöring så är du inte nödvändigtvis förvisad till att bevaka ett objekt med AK i handen. Det kan finnas andra uppgifter för dig.

Svenskt flygvapen övar nu återigen kontinuerligt fältmässig gruppering och fältmässig bastjänst. JAS-plan klargörs återigen inne i skogen, för att sedan starta och flyga.

I övrigt flög en Tp 84 Hercules på mycket låg höjd rätt över gårdscentrum för någon timme sedan. Vackert att se och höra ljudet av svensk frihet och nationellt oberoende på nära håll. Dessvärre hann jag inte ta foton, vilket visar hur kort tid eventuellt luftvärn har att verka på mot lågflygande flygplan, även relativt långsamma dito som Tp 84.

1. Ett populärt begrepp i svensk offentlig förvaltning när man för att spara pengar låter en person ha fler arbetsuppgifter utöver de man oftast har.
2. PROD betyder förbandsproduktion, i motsats till INS, dvs insats och användande av förband skarpt. Tänk utbildning, rekrytering, fredsmässig organisation, krigsplacering mm - sådant som resulterar i att man får fungerande förband.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

9 kommentarer:

 1. "Hagshult i SÖRLAND och Jokkmokkbasen i Norrland"

  SvaraRadera
 2. I den allmänna euforin över de försiktiga initiativen till återskapande av flygvapnets förmåga att basera utanför flottiljstaketen gäller nu att inte tappa bort perspektivet innebärande att det är av avgörande betydelse att utan vidare fördröjning möjliggöra för flygstridskrafter från - i en framtida konflikt - allierade stater att verka från svenskt territorium.
  http://gamla.hbl.fi/nyheter/2015-01-20/709416/forsvarsexpert-flygovning-fredstida-spel-gallerierna

  SvaraRadera
 3. Många hangarer på Basflygplatser i Åmsele står kvar, men någon förbannad miljömupp har tydligen krävt att bränsletankarna som fanns överallt i backen skulle grävas upp och destrueras. Så jävla onödigt slöseri.
  Vet ej men det finns ju en del nya småflygplatser, Hemavan,Pajala mm de kanske kan användas som ersättning, kanske inte riktigt samma sak ändå ?
  Gunnarn har väl en av de längsta banorna i Sverige, har inte den militär avspärrning runtom? Användes som civil flygplats ett kort tag men ersattes av Lycksele senare

  SvaraRadera
  Svar
  1. I de norra delarna av landet så finns det bara pengar så kommer nog banorna upp.

   Radera
 4. Den ökade satsningen på krigsflygbaser, är alltså en delförklaring till att Hv ska få fler fordon. En del av de dryga 400 MSEK som tillförs FM ska användas för detta ändamål.

  SvaraRadera
 5. Angående försvar, intressant vad som går att göra för att slå ut ett helt samhälle med en elektromagnetisk puls. Magnetism (hårddiskar och liknande) förstörs

  Why you will LOSE all your DATA in an EMP attack, solar flare or nuclear war

  Ber om ursäkt att det är utanför inläggets område

  SvaraRadera
 6. Vi skulle ha Mig 29, kan starta och landa i en potatisåker. En tekniker påstod att planet kan starta utan landningsställ.

  SvaraRadera
 7. Dock gör ju flygvapnets ringa numerär att det inte behövs så många baser !

  Malmby ser ju ut att finnas kvar relativt intakt får bara plocka bort betongsuggorna på småvägen som idag leds tvärs startbanan.

  SvaraRadera