Cornucopia?

Aktuellt

Jämför dig inte med andra - om du inte vill vara bitter - sätt upp dina egna mål och jämför med dig själva!

"If you compare yourself with others, you may become vain or bitter, for always there will be greater and lesser persons than yoursel...

2017-03-02 10:53

Värnplikten: Regeringen riktar bort fokus från behovet av 6.5 miljarder

Genom att dagen efter Försvarsmakten och ÖB lämnat sitt budgetunderlag och konstaterat att det saknas 6.5 miljarder kronor i anslag, så väljer regeringen att återinföra värnpliktsutbildning. Detta sparar inga pengar, men beslutet kommer för att rikta bort uppmärksamheten från Socialdemokraternas och Miljöpartiets ovilja att anslå ytterligare 6.5 miljarder till försvaret för de politiska beslut man redan fattat. Istället kommer vi nu få en okunnig debatt om värnplikt.
"Stefan, vi behöver 6.5 miljarder kronor till för att kunna genomföra de beslut ni tagit."
"Det kan ni glömma. Här betalar vi inte för den försvarspolitik vi klubbat. Låt oss prata om värnplikt istället!"
Försvarsmakten behöver minst 6.5 miljarder kronor till för att kunna genomföra den försvarspolitik regering och riksdag beslutat om. Det är ungefär som att regering och riksdag t ex beslutat om sjukförsäkringar, föräldraförsäkringar, flyktingmottagning mm, och när det visar sig bli dyrare än planerat, så skjuter man till pengarna som behövs för att genomföra de politiska besluten.

Så här ser vänrpliktsdebatten ut.
Men Försvarsmakten får inte dessa 6.5 miljarder kronor. För att snabbt ta bort fokus i den mediala debatten klubbar istället minoritetsregeringen igenom ett återinförande av värnpliktsutbildning, väl medvetna om att det kommer leda till en infantil och djupt okunnig debatt kring att ungdomar behöver lära sig bädda sängen och annat rent trams.

Det finns bara tre frågor att ta ställning till angående värnplikten.

Höjer värnpliktsutbildning svensk beredskap? Höjer värnpliktsutbildning krigsdugligheten hos Sveriges krigsförband? Höjer värnpliktsutbildning det svenska försvarets operativa förmåga?

Svaret på samtliga dessa frågor är nej. Värnpliktsutbildningen sparar och frigör inte ens pengar, då den kommer ske på samma villkor som för frivillig personal. Försvarsmakten säger idag uttryckligen att det inte kommer vara någon skillnad på frivilliga och tvångsrekryterade.

Därtill är forna tiders värnpliktssystems infrastruktor och organisation inte längre kvar. 

Infrastrukturen är borta. Efter GMU:n, när man går in i befattningsutbildning är det bostäder som gäller. Logement finns inte kvar. Istället finns motsvarande lägenheter, ibland delade mellan flera. Detta gäller t ex på övningsfälten där personalhotell upprättats. Efter tjänstedagen är slut är bostaden privat. Inget där någon kan komma och kräva bäddning.

Den stora ekonomiska vinsten med forna värnplikten låg inte i att soldaterna fick några kronor i timmen i betalt under utbildningen - idag runt 20:- SEK i timmen, en intressant ingångslön att ta med sig i debatten om ingångslöner - utan i grå arbetskraft, som numera är olaglig.

Dels placerades värnpliktiga som depå- och bevakningssoldater, även känt som malajer, som utförde riktigt arbete som fastighetsskötsel, tvätt, bevakning, sambandstjänst, kontorsarbete mm, medan övriga värnpliktiga lekte krig. Malajerna bar upp försvarets ekonomi. Idag är deras tjänster ersatta med kommersiella underleverantörer till marknadsmässiga priser istället för 2:50 SEK i timmen. Dels användes värnpliktiga till att utföra riktiga jobb i det skarpa försvaret, som radaroperatörer, flygplanstekniker etc, allt till några kronor i timmen i lön. Ingenjörsförbandens värnpliktiga byggde skarpa befästningar och fältarbeten, precis likt man i diktaturen Vitryssland nyligen kallat in värnpliktiga för att som slavarbetskraft bygga befästningar mot ryska gränsen

Eftersom grå arbetskraft är avskaffat finns inga ekonomiska vinster med värnplikt. Tvärt om kommer värnplikt utöver den andel av de 4% som ska utbildas varje år att kosta stora belopp när infrastrutkur måste återskapas.

Det är knappast någon slump att regeringen Löfven dagen efter att Försvarsmakten begärt 6.5 miljarder kronor i extra anslag väljer att rikta bort debatten till värnplikt. Därmed kommer infantiliserade och okunniga debattörer att tro att försvarets ekonomi är löst och helt glömma bort att myndighetschefen igår krävde 6.5 miljarder kronor i tillskott.

Jag gjorde värnpliktsutbildning 1991-92 och en särskild övning befäl 1995. Jag har inget negativt att säga om min egen värnpliktsutbildning, men jag var högt motiverat befäl. Jag togs ut som KB-elev för att bli ställföreträdande plutonchef på pansarskytte, men kompanichefen ansåg efter grundutbildningens gröntjänst att det var slöseri med mina förmågor och jag utbildades istället till kompanistabschef/stabstroppchef/ställföreträdande plutonchef stab- och tross. En mycket givande tjänst med ett antal kvalificerade utbildningsmoment, inklusive att jobba med skarpa C-stridsmedel. Som stabschef (aka "pansarattackpärmbärare") hade man ansvar för bland annat underrättelsetjänst och säkerhetstjänst, skyddstjänst (ABC/NBC idag CBRN), samband, luftförsvar, samt ledande av stridstrossen. Som stab ingick en stabsgrupp, en skydds- och spaningsgrupp och en pansarbandvagnsgrupp (kompanichefens vagn) i stabsdelarna, men i praktiken turades man om med kvartermästaren att leda hela stridstrossen, inklusive i strid, vilket även inkluderade sjukvårdsgrupp, mekgrupp (idag driftstödsgrupp) och brogrupp. En ställföreträdande kvartermästare tog hand om andra halvan av stab- och trossplutonen, vilket inkluderade kokgrupp och packgrupp, samt ibland brogruppen. 

På min tid gjorde ca 80-90% av alla män i en årskull värnplikten, inklusive vapenfri tjänst vid t ex FRA eller räddningstjänsten, vilket gjorde att värnplikten kunde rättfärdigas. Idag ska högst 4% av en årskull göra värnplikten, vilket gör det hela djupt orättfärdigt.

Oavsett löser inte värnplikt försvarsmaktens problem, utan kommer istället leda till att debattens fokus ändras från där den borde ligga - ekonomiska anslag och operativ förmåga.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

51 kommentarer:

 1. Om man nu gillar och är stolt över sitt land, borde inte värnplikt/tjänstgöring vara något man tycker att man är moraliskt skyldig att göra snarare än "ett förlorat inkomstår"? Handlar allt idag om den personliga ekonomin i tävling med andra? Är vi ett samhälle eller en grupp ständigt konkurrerande individer?

  SvaraRadera
  Svar
  1. När endast några få procent ska bära upp samhället så, ja.

   Det är alltid någon annan som ska försvara dig. Jag utgår från att du åtminstone är med i hemvärnet och inte freeridar på andras tvång?

   Radera
  2. Pga. sjukdom är jag inte med i hemvärnet men har burit uniform i 10 år.

   Radera
  3. Jag kan dock tycka att alla som håller på SD även borde tycka att det är en skyldighet att ställa upp om man blir utvald/kallad?

   Radera
  4. Varför ska de det? Många av dem vill ju att Putin ska ta över Sverige.

   Radera
  5. Om du menar grön uniform har du gjort ditt. Tack för din tjänstgöring.

   Radera
  6. Beror väl på vem som styr landet och hur det känns.
   Ställa sig bakom och riskera livet för Stefan och Margots politik?

   Radera
  7. Som retat upp Israel och USA men krupit för Iran, Saudi, och "Palestina".

   Radera
  8. Jag betalar rätt mycket skatt till bland annat staten för att de ska fixa yttre skydd. Jag tycker inte jag är skyldig till att både betala och sedan göra jobbet själv. Någon ordning får det vara.

   Dessutom är jag helt säkert mycket mera produktiv i mitt vanliga jobb än som soldat. Sett från statens perspektiv vore det säkerligen dåligt om jag blev soldat, ens på deltid.

   Radera
  9. @Kallle7:

   Ingen armé i världen strider för sina ledare. Al-Qaida slogs inte för Bin Laden, amerikanska soldater slogs inte för G W Bush, ryska soldater strider inte för Vladimir Putin och de stred inte för Jeltsin.

   Möjliga undantag är väl kanske Nordkorea eller nåt annat cp-land. Under andra världskriget tvingades t o m de superindoktrinerade Sovjetkomissarierna avvika från marxistisk renlärighet och propagera för "Moder Ryssland" och sånt helt enkelt eftersom det bet bättre på rekryterna.

   Vad Saudiarabien har i sammanhanget att göra är mer oklart, måste jag säga.

   Radera
  10. Väl skrivet, Bworf.

   Om man nu tycker att vissa statliga uppgifter är viktiga för att de är "sedelärande" eller "nödvändiga för rikets försvar" osv, men för dyra för att staten ska vilja betala för det och istället sätter in värnpliktiga, då kan man ju lika gärna löpa linan ut och plikta fram fler tjänster.

   För få händer i vården? Lösning: Inför ett års vårdplikt.
   För få poliser som håller ordning på stan? Lösning: Inför ett års ordningspatrullplikt, till exempel året efter fullgjord värnplikt.
   För få montörer, maskinförare, ställningsbyggare, drifttekniker? Lösning: Inför ett års driftstödsplikt.

   ... och så vidare, och så vidare. Nej tack.

   Radera
  11. @ Ben

   "Ingen armé i världen strider för sina ledare. Al-Qaida slogs inte för Bin Laden, amerikanska soldater slogs inte för G W Bush, ryska soldater strider inte för Vladimir Putin och de stred inte för Jeltsin."

   Tillägg...inte för, men väl pga de!

   Radera
  12. 70000jänkare och engelsmän och fransmän
   65000 tyskar
   Under cirka 30 dagar december 1944/januari1945.
   Linne kallade människan Homo Sapiens Sapiens.
   Makabert namn, enligt min uppfattning.

   Radera
  13. @Bworf @Kallle7
   "Jag betalar så får någon annan göra jobbet".
   Det ligger ju i linje med M:s ideologi och det är lite det jag syftar på. Ingen vill längre hjälpa till att skapa det samhälle man efterfrågar utan man vill bara köpa de delar man vill ha. Kanske skall vi köpa försvar av Finland?
   I mitt tycke så är samhället mer att likna vid en förening än en butik. Pengar räcker inte utan man måste delta också.

   Radera
  14. @Bosse

   Men ordföranden i föreningen har ju lurat i alla medlemmarna att vi inte behöver några vapen eller någon sådan stor organisation och att vi är en Rik förening och att vi ska öppna våra hjärtan. Sen låste han upp portdörren och bjöd in kvarterets uteliggare att bo i källaren och vinden. Gratis. Och vi får även betala deras mat och annat. Att våra döttrar blir våldtagna emellanåt och sönerna misshandlade rör inte honom då han inte själv bor i huset.

   Nu vill han att vi ska rusta upp försvaret igen, men portdörren förblir olåst, varför ska vi hjälpa till med förvaret när fienden redan bor här på vår bekostnad?

   Radera

  15. @Ben
   Som "Kap Horn" skriver ungefär, på grund av dem

   Hade de fört en vettig politik så hade vi haft vår försvarsförmåga kvar och pengar över till bättre saker, samtidigt som ingen ens tänkt tanken att rösta på SD. Men nu driver de en politik som strax leder till samhällskollaps istället, diverse panikartade idéer dyker upp och nu vill de återinföra något helt meningslöst och kontraproduktivt, mest som en skenmanöver. Det
   ska vi väl ändå inte hjälpa till med?

   Radera
  16. @ Cornu 2017-03-02 11:11
   Du börjar bli en aning tröttsam med dina putinist-epitet på dem som röstar SD. Att rösta mot något är inte samma sak som att rösta för något annat. Jag vill till exempel inte att EU skall få större makt (över Sverige), men det innebär inte att jag vill att Ryssland skall få det heller. Personligen anser jag att Ryssland skall hållas kort, men för det behöver man ju inte provocera bara för att man kan.

   Radera
 2. Word. Bra sagt. Du nämnde dock inte alla investeringar och tidsförluster när man köper igen mark, bygger nya utbildningsanläggningar och utbildar nya instruktörer. Massa pengar under 10 år men begränsad effekt. Ämnesbyte ** IS använder klorgas i Mosul ***

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då får väl Sverige skulden.
   Det var ju apotekaren i Köping som fann kloren.
   Duktig grabb.
   En av mina absoluta favoriter.
   Om nu någon bryr sig...

   Radera
 3. Det är skrämmande hur regeringen försöker blanda bort korten för oss medborgare, att vår "säkerhet" skulle ökas genom detta fruktlösa försök att täcka ett gap mot ett irrelevant mål.

  Typiskt vänsterplakatpolitik. Symbolhandlingar som motverkar verkliga resultat.

  SvaraRadera
 4. Varför skulle man inte kunna utnyttja grå arbetskraft ur ett moraliskt perspektiv om man är för värnplikt? (Vilket skribenten inte är) det måste ju vara bäst både ur ett rättvise och samhällsekonomisk synvinkel.

  SvaraRadera
 5. Vi kan väl vara överrens om att det bästa är att börja med värnpliktsuttagningar av fulla årskullar i Karlshamn? Ett bra sätt att stärka försvarsförmågan på lokalplanet i kommunen och kompensera för de ökade riskerna för riket som en följd av Lex Karlshamn. Blir det dyrt för kommunen så har ju de ju nyligen ingått ett lukrativt avtal med bolag som kontrolleras av främmande makt. Där kan finansiering säkras.

  SvaraRadera
 6. Värnplikt är fel väg. Ett alternativ som man inte ens pratar om är att uppgradera Hemvärnet med tung material. Pansar, artilleri, ingenjörstrupper, logistikkompanier, helikoptrar, luftvärn. Köp in begagnad material och sätt i händerna på Hemvärnet. De har befälen, motivationen och erfarenheten från brigad-eran, så de borde kunna göra något nyttigt av det hela. Åtminstone 2 reservbrigader på papperet skulle man kunna skaka fram den vägen. Och, viktigt, låt Hemvärnet upprätta avtal med Finland om upphandlingsstöd. Det går fortare och blir billigare. Låt även Hemvärnet göra nödvändiga trafikanpassningar av de egna fordonen så blir det bra. Snabbt, billigt och bra på papperet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hemvärnet har sin funktion men som det ser ut med övningstid idag lyckas vi bara upprätthålla befintlig kompetens, vilket fungerade rätt bra när tillflödet var värnpliktiga.

   Radera
  2. Övningstid för olika personalkategorier kan ju anpassas till läget. Om man nu orkar göra en sån sak på HV-grupperna. En pansarskyttesoldat har ett behov, en PVrobotskytt ett annat, en fordonsförare ett tredje, en signalist ett fjärde. Öppna plånboken så kommer Hemvärnsutbildarna springande med kostnadsförslag för olika utbildningar. Systemet med kompententa utbildare, motiverad personal, utbildningsanläggningar och informationsinfrastruktur finns redan. Tillför pengar som gör att folk kan lägga mer än sin fritid så får du verkstad. Hänvisa till det känsliga säkerhetsläget så får du ännu mer motivation. Tex kan man försöka rekrytera fd vpl artillerister och ingenjörstrupper i 40-50 års-åldern med att utlova rekryteringsbonusar. Vi har fortfarande en lucka på 10 år då vi kan aktivera resterna av invasionsförsvaret som får sätta upp en gard under tiden vi bygger nytt från grunden. Börjar man med värnpliktssystemet så kommer det ta 10 år innan vi har garden uppe och försvarskapacitet.

   Radera
  3. En godtycklig milis med artilleri och luftvärn? Det låter spännande. Kan ju bana väg för en framtida militärkupp vilket jag tror kan komma att behövas om politikerna fortsätter att hälla sand i våra flytvästar.

   Friare vapenlagar och självständighet till "Norrland" (Dalälven och uppåt) borde stå närmast på agendan.

   Radera
  4. Det niklas talar om är nog snarare ett välbeväpnat lokalförsvar snarare än ett hemvärn, liknande det som tidigare kallades territorialförsvaret.

   Radera
  5. Ja, nu blir inte två brigader med åldrande personal och begagnad utrustning ett territorialförsvar, men det är en början och kan iallafall understödja de moderna brigaderna på olika sätt. Underhåll, flankskydd, vilseledning och försvar av nyckelterräng. Men de måste vara pansrade, mobila och ha eget understöd.

   Radera
  6. @Niklas
   Är du själv involverad i det gröna eller internetkrigar du bara?
   Du nämner många fina ord i bästa MÖP-stil, men hur ska vi i praktiken rekrytera dessa kunniga 40-50åringar till hemvärnet? Jag har på mitt förband svårt att få tag på förare då det är svårt att få folk att ta ledigt 10 dagar för utbildningen, vi i hemvärnet har civila liv som slåss om vår tid.

   Radera
  7. Svar ja. Självklart. Jag utnämndes till kapten i invasionsförsvaret på 90-talet, men lämnade när dårskapen började. Anser mig ha gjort mitt bidrag och har säkert 500 fältdygn i befattning i brigad och specialförband. Svar på din fråga är: Enkelt - som man gör i industrin. Främst pengar. Sign-in bonus. 10-dagars bonus. Årlig bonus. Rekryteringsdagar. Skyttetävlignar. HV-gruppen tillhandahåller pengar till rekryteringsträffar där dina soldater tar med lämpliga kandidat-kompisar på grillfest. Erbjud utbildning i lastbil, tungt släp, snöskoter, 4-hjuling. Möjlighet att hyra skoter, släpvagn, husvagn, lastbil för en spottstyver mm. Roliga tillställningar med familjen. Grillafton mm. Använd rekryteringspengar (som inte finns idag) och en massa fantasi. Som det är nu så sitter alla och väntar på någonting. Man kan inte säga att hemvärngrupperna är bra på att sälja eller rekrytera precis. Men det kan man ändra på om man vill det. Det är en fråga om vilja. Vad gör du själv för att rekrytera ? Tex när det gäller försvarets lätta lastbilar så behövs inte 10 dagar utbildning för förarbevis - det är ett påhitt centralt som gör att det blir en flaskhals. Och de som är ansvariga för utbildningen - ett försvarsförbund har det som intäktsidé. De tjänar redan på systemet. Och alla gamla förare vi hade i invasionsförsvaret - deras gamla tillstånd gäller inte längre. Varför är det så ? Är det så att det skulle förstöra för utbildningsförbunden ? Dela upp utbildningen på 3 helger tex. Använd för guds skull din fantasi och inse att många regler är helt korkade, styrda av ngn aktör som tjänar på att de finns och motverkar just dina syften att få fram förare. Tex har alla fd KB och PB förarbevis på BV och andra fordon....

   Radera
  8. Ta bara sprintarna och mercorna som HV kör - man kan ge två typer av förarbevis. Ett som gäller enbart allmän väg som man får med 2 dagars utbildning och ett som gäller terräng. Som själklart kräver lite mer för annars kör någon sönder utrustningen.

   Radera
  9. @Niklas2017-03-02 15:49. Låter som FRO i sin glans dagar. Utbildningar där även fru och barn hade dagsaktiviteter, aktiviteter som inte nödvändigtvis var 100 % inriktade på grön placering. Nu upplever jag organisationen så slimmad att entusiasmen förutom hos de mest "nördiga" har försvunnit. Men så är det ju överallt i samhället. Varför ska någon få någon tilläggskunskap som vederbörande inte kommer använda exakt i önskad position.

   Radera
 7. Bästa vore att utbilda samtliga värnpliktiga till militärpoliser och krigsplacera dom i våra förorter. När ekonomin viker ner lär det behövas.

  SvaraRadera
 8. Och bara migrationsverkets nota för 2016 har nu visat sig landa på över 70 miljarder. Det är 10ggr mer pengar än vad försvaret begär.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fånig jämförelse som inte ens stämmer. Du tar migrationsverkets totalkostnad och jämför den med vad FM uppger att de saknar (6,5 miljarder). Jämför då istället FM:s budget på ca 49 miljarder med de uppskattade (lågt i mina ögon eftersom alla kommuner inte har lämnat in sina kostnader) 70 miljarderna för Migrationsverket.

   Dock är migrationskostnaden löjeväckande, och det är nog enbart de mest fanatiska som inte inser detta. Har inget med SD eller liknande att göra.

   Men det är en helt annan fråga...

   Radera
  2. Dig hoppas jag se hängande från en lyktstolpe i framtiden, med en arg mobb med högafflar nedanför som dömer din själ till en evighet i skärselden.

   Om du är så flyktikkåt kan väl du avsätta 20% av din lön eller inhysa en familj i ditt hem. 70 Miljarder är bara för tak över huvudet i baracker för 170000 pers i ett år. Sverige kommer förmodligen gå i konkurs p.g.a detta, med du ser inget problem?

   Radera
 9. Bästa med Cornu är att läsa alla smarta kommentarer. Lär mig en massa !!

  Verkar som vanligt som om Politikerna inte är intresserade av mest "bang for the buck" i försvaret, utan mer intresserade av "PK-credits-media-time & possible votes" for "The Latest speech".

  Som vanligt alltså. Trist !

  SvaraRadera
 10. På tal om Regeringen...

  Citat:

  Miljöpartiet säger nej till förslaget om nya 3:12-regler och hävdar att det slår alldeles för hårt mot landets småföretag. Partiet driver nu på i regeringen för att stoppa delar av utredningen.

  SvaraRadera
 11. Sannolikheten för att selekterade värnpliktiga kommer att ha högre skattning (bättre förutsättningar) än de som söker som yrkessoldater är odiskutabel i ett statistiskt perspektiv. Större urval borgar för högre kvalitet.

  Är det dessutom så att ingen "tvingas" att göra värnplikten så är också motivationsfaktorn utjämnad.

  Jag kan tom tänka mig att en selektiv värnplikt bland yrkessoldatförespråkare kan ses som ett hot mot rekryteringen av yrkessoldater.

  För begåvade unga kvinnor och män som är intresserade av Försvaret ter sig nog ett års värnplikt som ett alternativ än att kontraktera sig för ett antal år som yrkessoldat.

  Till detta kommer också att värnpliktstjänstgöring för första gången i dess historia kommer att vara en merit då man söker arbete. Skälet är enkelt, man är utvald i en ålderskull.

  Förutsättningarna för värnplikt idag är inte som på 70 - 90-talet.

  "Höjer värnpliktsutbildning svensk beredskap? Höjer värnpliktsutbildning krigsdugligheten hos Sveriges krigsförband? Höjer värnpliktsutbildning det svenska försvarets operativa förmåga?"

  Du svarade Nej på dessa tre frågor cornu. Du har fel svar på alla tre.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Värnplikten löser inte grundproblemet - att FM betalar för lite i grundlön samt saknar övriga incentiv för att få in unga människor i systemet är grundproblemet. Man kanske skulle prova 3 fria år på universitet för 3 år yrkes- och 5 års deltidssoldat. Och förtur till viss utbildning. Däremot kanske vi kan göra en regional insats och lägga ett mekutbildningsregemente i Sollefteå och ett annat i Falun. Win-win.

   Radera
  2. Grundproblemet är att yrkesförsvaret infördes då doktrinen var att Sveriges försvar sköts någon annanstans än i Sverige. Försvaret skulle rotera några insatsbataljoner och ställa upp med en flyg och flottstyrka någonstans i världen. Förbandsvolym, materiel, personal löner och förmåner anpassades efter detta. Men av insatser har det inte blivit mycket.

   Även om man skapar incitament så att alla skulle stanna så kvarstår problematiken att Försvarets numerär är otillräcklig för att försvara landet.

   Förstår mycket väl att värnpliktiga nu accentuerar problemet med dåliga villkor för anställda gruppchefer, soldater och sjömän. Förre arméchefen insåg detta och var negativ till "frivilliga" och nuvarande arméchef sitter med ett accelererande personalproblem i knät.Fler kan komma att sluta.

   Då får vi fylla på med fler värnpliktiga. Det kommer nog som ett brev på posten (numera ibland). Kvalitet- och beredskapssmässigt behöver det inte innebära någon försämring. Det handlar om att öva och det beredskapssystem man väljer.

   Observera att jag varken upp- eller nedvärderar ingen av kategorierna anställda eller värnpliktiga i kvalitetstermer. Att försvara landet Sverige är en fråga om kvantitet.

   Radera
  3. Många slutar just nu i polisen, folk slutar i försvaret. Man kan fråga sig varför ?? Möjligen kunde staten prova med olika former av incentiv-system för att få folk att vilja bidra till att leverera en av samhällets grundläggande funktioner - den som skapar ordning och trygghet (eller åtminstone illusionen av trygghet).

   Radera
 12. Jag förstår ej varför Sverige ej har råd med mera soldater, här i Finland rycker det in som exempel 1000 frivilliga kvinnor i år + tusentals manliga . Finland är mycket fattigare än Sverige.

  SvaraRadera
 13. Intressant !! Blev inkallad för längesen. No Choice then. Ett år i Arvidsjaur. Campade 4 månader i snön på vintern, Sprängde vägtrummor, körde Bandvagn-206, Vita Blixten och Skoter.

  Eldöverfall med Grg, Skott med Bill mot Fi pansarfordon.

  Dagsersättningen var väldigt låg. Saknar den tiden...

  SvaraRadera
 14. Det här var inte du då? http://www.metro.se/artikel/jag-tänker-aldrig-någonsin-döda-eller-dö-för-sverige

  Med insändarens inställning kan vi packa ihop och gå hem direkt. Om det nu finns ett hem att komma till.

  Jag såg den norska TV-serien om jenter i forsvaret som Cornu tipsade om härförleden. De visste att saker var värda att ta till strid för, att ockupationen under VK2 inte ska få ske igen. De tyckte att målet var värt ansträngningen. Dessutom verkade de ha förbaskat kul under tiden.

  SvaraRadera
 15. Man skiter i försvaret och visar sig samtidigt på styva linan mot Ryssland politiskt även om det lättat lite.
  Vore bra om politikerna gjorde och sa samma saker !

  När ryssarna placerar nya brigader vid Finska gränsen så borde vi handgripligen visa att Ryssland inte är sovjet och matcha åtagandet !
  Det räknades ju här i bloggen för några dar sedan på att Brigaden i Materilreserven skulle kosta 3 Miljarder i årliga kostnader.
  Detta är inga omöjliga pengar, bara att skrota lite genusprojekt. Finnarna skulle nog uppskatta en Brigad med Heltidsanställda soldater som är omedelbart gripbar i mellersta Finland !

  SvaraRadera
 16. Jag har sagt det förut och säger det igen: lägg försvaret under Migrationsverket, där finns hur mycket pengar som helst.

  SvaraRadera
 17. Jag har sagt det förut och säger det igen: lägg försvaret under Migrationsverket, där finns hur mycket pengar som helst.

  SvaraRadera
 18. Då uppgiften är att försvara fosterlandet och hembygden så är ett värnpliktsförsvar mer kostnadseffektivt än ett yrkesmilitärförsvar med utlandsobligatorium. Se på vad Finland får för sina pengar till deras värnpliktsförsvar. Se också vilket dugligt värnpliktsförsvar Sverige fick för sina försvarspengar under Kalla kriget.

  Värnpliktsförmånerna uppgick till 1,7 GSEK eller 5 % av försvarsbudgeten 33,9 GSEK i Sverige budgetåret 91/92, vilket visar på kostnadseffektiviteten. 1991/92 gjorde i princip alla män i en viss ålder Värnplikten. Därmed fick FM de mest lämpade på vissa befattningar, om urvalsprocessen sköttes optimalt.

  SvaraRadera
 19. Det klagas på "ett stulet år".
  När jag jobbar på dagen så går ca 50% i skatt, arb avg mm. (Ja, jag vet att det egentligen är mer.)
  Men en vanlig dag jobbar jag 8 timmar och får betalt för 4.
  Det tar inte många år innan ett helt år stulits från mig. Det stjäls flera år under ett arbetsliv.
  Okej, skatten kanske går till saker som välfärd, men om alla gör värnplikten så har vi åtminstone ett grundläggande försvar mot yttre makter, så i båda fallen 'får' vi något för pengarna.

  Sen kan man tycka vad man vill om det vi får...

  SvaraRadera
 20. Tycker du missat ett ganska uppenbart faktum, nämligen Sveriges storlek. Det är inte alls något litet land till ytan, utan stort och vidsträckt. Det är visserligen glesbefolkat, men det är ju ett av de stora problemen... Det spelar egentligen ingen roll hur "redo" dina taggtrådskäkande yrkessoldater är ifall de inte finns på plats där saker och ting händer. Då tar fienden över utan att möta något motstånd alls. Det är bara i amerikanska filmer som "hjältegänget" lyckas vara på plats överallt. I verkligheten innebär obefintlig numerär att fienden bara knallar in utan att möta något motstånd.
  Så värnplikten är tyvärr nödvändig om vi alls ska ha ett försvar.

  SvaraRadera