Cornucopia?

Aktuellt

Upp till 900 MSEK om året i nytt dolt presstöd via hushållens sopavgifter

För att rädda journalisternas jobb på papperstidningarna ska producentansvaret för återvinningen av tidningspapper upphöra och överföras til...

2017-02-24 11:23

Vad skulle en tredje svensk brigad kosta?

Sverige har i den sk förbandsreserven stående materiel till en hel mekaniserad skyttebrigad, utrustad med stridsfordon 90 som stridsfordon. Kombinerat med de Archer-haubitsar som ska "säljas" eller placeras i förbandsreserven är det teoretiskt möjligt att sätta upp en tredje svensk brigad. Vad detta skulle kosta årligen kan utläsas ur Försvarsmaktens årsredovisning.
En svensk mekaniserad brigad. Dock även med stridsvagnar och inte enbart mekaniserat skytte.
I förbandsreserven finns det utrustning för åtminstone en mekaniserad skyttebrigads manöverbataljoners pansarfordon. Det handlar om stridsfordon 90, och om en hela bataljoner verkligen ska sättas upp måste förstås även andra fordon som framför allt lastbilar (som det redan är brist på). Då Sverige köper de Archersystem som Norge ratade, så finns det även pjäser nog för en tredje artilleribataljon, även om man låtsas att tolv av Archerpjäserna ska säljas för att dessa ska kunna bokföras som en tillgång istället för en kostnad för statsbudgeten.

Det finns alltså åtminstone ett embryo av utrustning till en tredje svensk brigad ("Första brigaden").

Med återinförd pliktplacering, dvs att man personal som sagt upp sig kan krigsplaceras ändå, så kan en tredje brigad bemannas med tidigare försvarsmaktsanställda. Ett alternativ är den bemmannas via pliktutbildning, dvs den återinförda värnpliktsutbildningen som kommer drabba några procent av varje årskull. Detta är antagligen den verkliga anledningen till den sk pliktutredningen - ska arméstridskrafterna kunna byggas ut måste det till tvångsplacering eftersom nuvarande rekrytering, speciellt till tidvis tjänstgörande förband med lägre beredskap inte räcker till.

En tredje brigad skulle därmed ha lägre beredskap. På grund av det anemiska svenska försvaret måste vi ha stående förband - försvaret är så svagt att det är avgörande att vi omedelbart är på plats, då vi inte har den numerär som krävs för att återta förlorat territorium.

Via Försvarsmaktens årsredovisning kan man få fram vad en mekaniserad brigad kostar. Avgörande är vilken beredskapsnivå man vill ha på brigaden - ska den vara stående förband med kontinuerligt tjänstgörande personal, eller tidvis tjänstgörande eller pliktplacerad personal?

Siffrorna nedan avser mekaniserade bataljoner med två pansarskyttekompanier och två stridsvagnskompanier. Då alla stridsvagnskompanier ingår i försvaret numera måste i så fall ytterligare 66 stridsvagnar inköpas, vilket kan göras billigt i form av begagnade Leopard 2-vagnar. Men liksom för t ex lastbilar och annan utrustning tillkommer anskaffningskostnader som engångsposter till nedanstående.

Låter vi Finland hantera inköpet av 66 begagnade Leopard 2 bör kostnaden landa på runt en halv miljard kronor och ta ett år. Gör vi det själva via FMV kommer det antagligen kosta två miljarder och ta femton år.

Siffrorna baserar sig på vad arméns olika förband kostat per år de senaste åren. Kostnaderna skiljer sig beroende på om det handlar om stående förband eller tidvis tjänstgörande. Jag har valt de dyraste alternativen när det finns flera likvärdiga bataljoner, då kostnaden varierar med hur mycket man har övat. I vissa fall finns det inte väsentlig skillnad på beredskapsnivåer, som brigadstaberna, utan där avser kostnaderna olika övningsnivåer.

Det kan också finnas systematiska fel nedan beroende på förbandsuppfyllnad. Jag har skattat kostnaden för en artilleribataljon med lägre beredskap, utifrån de 15% som en ingenjörsbataljon med lägre beredskap kostar. Just artilleriet kommer sannolikt kosta betydligt mer framöver, då kostnaderna för 2016 bara avser ett haubitskompani. Siffrorna nedan ska ses som indikativa.
Vad kostar en ny tredje svensk mekaniserd brigad per år? Kostnad i tusentals kronor (kSEK).
En brigad med lägsta beredskap skulle kosta en dryg halv miljard om året. Avrundar man liberalt uppåt pga främst högre kostnader för artilleribataljonen, så säger vi att en mekaniserad brigad med låg beredskap kostar 600 MSEK om året.

För högsta beredskap, med 100% stående förband landar kostnaden på drygt 2.8 miljarder kronor. Med en full artilleribataljon säger vi att en mekaniserad brigad med hög beredskap kostar tre miljarder kronor om året.
Stridsfordon 9040.
Ett realistiskt alternativ, som också kan sägas fungera med värnpliktsutbildning är att man håller en ledningsförbanden, brigadspaningskompaniet (utan spaning ingen aning) och en mekaniserad bataljon, samt artilleribataljonen i hög beredskap. Därmed har man vid ett angrepp mot Sverige, eller mot ett grannland, en snabb möjlighet att få en bataljon på plats, med artilleristöd och brigadspaning, medan övriga bataljoner får marschera upp efter hand. Den mekaniserade bataljonen med hög beredskap bemannas då av nuvarande utbildningskull av värnpliktiga.

Ett sådant kombinerat alternativ kostar knappt 1.2 miljarder kronor om året. Kan avrundas uppåt till en mekaniserad brigad med en mekbataljon med hög beredskap kostar en och en halv miljard om året.

Slutsatserna är följande:

Ska Sveriges armé rustas upp till en tredje brigad behövs en varaktig anslagsökning om 600 - 3000 MSEK om året till försvarsbudgeten, plus engångsanslag för viss materielanskaffning som lastbilar och stridsvagnar.

Därmed är inte sagt att en tredje mekbrigad är det viktigaste för det svenska försvaret. Man kan också tänka sig någon form av lättare brigad, eller en motoriserad skyttebrigad, men anskaffningen av försvarsmateriel blir avsevärt högre då, eftersom det inte finns materiel i förbandsreserven till detta. Det finns också en del flaskhalsar i form av officerare som skulle behöva lösas. Å andra sidan kan man tänka sig en form av officer (reservofficer!) som enbart ska vara krigsplacerad och inte behöver lära sig att utbilda soldater, hur PRIO fungerar eller skaffa diverse civila kompetenser som dagligt arbete inom Försvarsmakten kräver. En slags köttväggsofficer, vilket borde duga undantaget bataljons- och brigadchefer (och vissa i deras staber). Mer om det i ett separat inlägg.

En mekaniserad skyttebrigad utan stridsvagnar och med enbart stridsfordon 90 på manöverkompanierna är inte billigare, då den ökade personaltätheten i skyttekompanierna kostar. Men då behöver vi inte kontakta finnarna för att låta dem köpa in stridsvagnar åt oss.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

52 kommentarer:

 1. Åhhh, MÖP-porr en fredagseftermiddag. Mer! ;-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du, grabben1
   Eftermiddagen har ju inte ens börjat än...
   Har du månne en rysk klocka?

   Radera
  2. Kanske inte em fördig som just stigit upp och druckit frukost

   Radera
  3. Aha, en rysk psyop - det Moskva ligger ju ett par timmar före.

   Radera
  4. Du kan stampa på min fot, slå mig så jag blör
   Ge mig en small så jag ramlar upp och dör
   Sparka mig I röven, sparka på min kuk,
   men kallar du mig rysk psy-ops så åker du på stryk!

   Radera
 2. "Ett realistiskt alternativ, som också kan sägas fungera med värnpliktsutbildning är att man håller en ledningsförbanden, brigadspaningskompaniet (utan spaning ingen aning) och en mekaniserad bataljon, samt artilleribataljonen i hög beredskap. Därmed har man vid ett angrepp mot Sverige, eller mot ett grannland, en snabb möjlighet att få en bataljon på plats, med artilleristöd och brigadspaning, medan övriga bataljoner får marschera upp efter hand. Den mekaniserade bataljonen med hög beredskap bemannas då av nuvarande utbildningskull av värnpliktiga." Är det här alternativet med en BSG - bataljonsstridsgrupp, något som ryssarna använder?


  "Låter vi Finland hantera inköpet av 66 begagnade Leopard 2 bör kostnaden landa på runt en halv miljard kronor och ta ett år."

  Skulle man inte kunna låta finnarna ta hand om ledningen och utbildningen av förbanden också?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det kanske kan kallas en bataljonsstridsgrupp, men svenska dito, som Nordic Battle Group brukar inte ha en hel artilleribataljon som förstärkning, ej heller brigadspaningskomp.

   Radera
  2. Dock, NBG har t ex haft JAS eller hkp, så de kan förstås bytas ut mot en artilleribataljon istället. Så ja, vi kan absolut kalla det bataljonsstridsgrupp.

   Radera
  3. Det jag sett om ryska BSG är ju från Phillip Karbers berömda föreläsning på youtube, där den ryska BSG är en nedskalad brigad; Spaningsbataljonen blir ett kompani manöverbat blir en bat, eldrörsbataljonen blir ett batteri + samma för raketartilleriet osv.

   Jag tror det skulle kunna funka för med vpl tror jag en del skulle få smak på soldatlivet.

   Det vore intressant också att göra en uppskattning vad en fjärde brigad skullekosta också, då¨material ej finns där- t.ex. alternativ ny mekbrig med nya strf 90 och stridsvagnar alt beg mebrigad med beg strv och kanske beg marder/m113 alt kavalleribrigad ny/beg

   Radera
  4. Förresten, var är luftvärnet? JAS?

   Radera
  5. Finns lvkv9040 på mekbat. Något annat luftvärn har vi inte på brigad längre. Förr kunde det finnas ett lv-komp med rbs 70 eller 90 tror jag.

   Radera
  6. Lvrbv 701 för bövelen! Fast oftast var det väl opansrade batterier som åkte 20-bil och grupperade runt nån gemensam radar, hela den operationen såg hemskt flasig ut och ingav inte förtroende.

   Lvrbv var gjord av aluminiumfolie och tändstickor, men hade tyvärr utrustats med typ en andrasorteringens modellplansmotor som drev fram den i snigelfart i terrängen ändå. En skam för samtliga inblandade.

   Radera
  7. Det var ju luftvärn iaf. Vi I gränsstridsgrupperna hade inget lv alls!

   Radera
 3. Alltså, som du skriver är det inte säkert att vi behöbäver en tredje brigad mest, men det som är anmärkningsvärt är att vi kan för dryga miljarden (2,5% av försvarsanslaget) öka förmågan med ca 50%.

  En brigad ensam gör ingen sommar. Men vad får vi för de 45 miljarder försvaret kostar utan attt kunna försvara annat än en landsända i en vecka. Och noll luftvärn för att skydda viktig infrastruktur.

  Jag har ett förslag. Lägg ner skiten och betala finnarna för att försvara oss.
  Den ultimata nyliberala lösningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Betala?
   De gör det ju gratis!
   Skall hämta hem min koktross etc snart.
   Håll tummarna för den belgiska trafiken...

   Radera
 4. Finland: man väntar ej attack. Man gör...
  Detta apropå tiden för inköp etc.
  Men, snälla, snacka inte om lätta brigader.
  Ryser när jag tänker på den engelska insatsen i Krimkriget.
  Där märkliga är att många av dessa hjältar överlevde.
  Men det är en annan historia.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns en inspelning för den hornblåsare som blåste signalen för attack vid lätta brigadens attack blåser samma signal på samma horn många år senare.

   Radera
  2. Länk?
   Fortfarande endast Florence Nightingale som jag beundrar.

   Radera
 5. Brist på lastbilar löses ju inte när de säljs på auktion som nu i helgen .Nån km från Berga

  SvaraRadera
  Svar
  1. De ska givetvis vara euro6 miljöklassade, något annat duger inte i dårhuset.

   Radera
 6. Egentligen intressant att jämföra Sverige med Finland. Finnarna börjar nu utbilda beväringar för insatsenheter som skall kunna mobiliseras på några timmar ....

  SvaraRadera
  Svar
  1. de håller dessutom att infiltrera Sverige, snart kommer det inte att vara några rena Svenskar kvar. Det kommer att vara hembränt och knivslagsmål överallt!
   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6638363

   Radera
  2. Vi hade också vissa förband med en mob tid på timmar när det begav sig. Ett av de snabbaste var en mineringsenhet i Öresund som på pappret hade 12 timmar på sig att lasta minor och kasta loss för att kunna spärra Öresund.

   När Palme sköts beodrades det kuppberedskap eftersom ingen visste om det var en attack - fartyget var redo att lösa sin uppgift efter tre timmar.

   Radera
  3. Kunde väl bara bli bättre efter den organismen förorenat Sveavägen till och med efter sin "bortgång".

   Radera
 7. Fredagsmys ? Hoppas att det inte kommer att gå så långt att det behövs... Om det någon gång blir Storkrig här igen så kommer 3 eller 4 extra Svenska brigader inte spela någon roll, vårt lilla land har inte råd att följa med i den krigs-tekniska utvecklingen längre..

  För dyrt att kunna skjuta ner alla cruise-missiles och Iskanders, Klub, Kalibr osv...


  Därmot så borde Sverige förbättra civilförsvaret och prepping och självförsörjning och resilience osv. Lagra mat och bränsle och Single Malt Whiskey !


  Och inte släppa in mängder med kriminella idioter hit, det är nog det största hotet just nu .... !

  SvaraRadera
 8. Migrationen kostade runt 50 miljarder 2016 och dom pengarna trollades fram. Då borde två miljarder inte vara så svårt att hitta nu när migrationen gått ner.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Pratar inte Assar Lindbäck mfl om Nästan 100 miljarder/år? Kan ha fel här men tycker mig ha hört detta i närtid.

   Radera
 9. Sidospår. Vi börjar ha ganska rejäla mängder unga muslimska män i Sverige. Vi vet inte vad som "predikas" i alla moskeer och samlingslokaler runt om i landet. Vid en väpnad konflikt mot främmande makt, kan dessa bli ett hot på något sätt? Som en tillgång tror jag knappast, eller...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som gerillakrigare under ockupation kommer de vara ovärderliga.

   Alla fantasier om att dagen bortklemade ungdom skulle ta på sig gummistövlarna och ge sig till skogs för att därifrån störa en inkräktare är just bara fantasier.

   Radera
 10. Är det inte så att Sverige idag bara har en brigad och att den andra brigaden är en spökbrigad ? Det är ju väldigt gott om vakanser, hur kan man då hävda att landet har 2 brigader ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. För att parafrasera Ulf Lundell: Även en spökbrigad är en brigad. Men det är väl därför man vill ha vpl

   Radera
  2. Sverige hävdar att man har två brigader och material till tre. Omvärlden anser att Sverige kan ställa upp en brigad, som man knappt har folk till, samt har material till två och lite fristående bataljoner. Brigaderna har inget luftvärn, och logistiken är ett frågetecken liksom sjukvårdskedjan, så det kommer bli spännande att se hur styrkan man kan ställa upp skall åstadkomma modern manöverkrigföring istället för att likt Tyska panzer-divisioner förflytta sig omgångsvis nattetid. Och gömma sig dagtid. Hela situationen är lite snurrig. Och alla är överrens att man sparar på pengar så bemanning och utrustning är inte helt på topp. När det gäller att bemanna med reservare så är de yngsta i den kadern som fick praktik och utbildning upp till kapten ca 45-50 år gamla och har inte övat på....15 år ca. Det krävs massiv utbildning och träning för att få in dem i matchen. Alternativet att utbilda nya tar som sagt 10 år - 10 år att få fram en hyfsat duglig kompanichef. Hela situationen är bara så tragisk. Det är roligare att läsa om hur Finland gör.

   Radera
  3. Vilken pessimism du verkar vilja sprida. Dessutom med inbyggda motsägelser i de olika kommentarerna. I Finland får de hålla till godo med en stor andel ålderdomlig utrustning samtidigt som du klagar på Sverige i en annan kommentar som har en betydligt högre andel modernare utrustning även om det finns brister. Det finska försvaret är dåligt övat och när de övat med motsvarande svenska enheter har det varit klasskillnad enligt bl.a. finska befäl som uttryckte beundran.
   Ryssland har/håller på att skaffa sig en mängd nya enheter de senaste åren. Lär ta en massa år innan befälen lärt sig leda dem så att de får något stridsvärde enligt samma logik du resonerar utifrån angående Sverige.

   Radera
  4. Man måste inse vart man står innan man kan gå vidare i rätt riktning. Situationen är icke önskvärd och det är väl bra att någon säger det ? Eller är det fel ?

   Radera
  5. Såklart vänrpliktiga i Finland inte kan mäta sig med Svenska yrkessoldater, ganska självklart eller. Problemet är att de har 50 värnpliktiga för varje yrkessoldat vi har.... Do the math please. Ryssland började sitt program för upprustning för ca 7 år sedan. För ett par år sedan öppnade de en träningsbana för befälen i Ukraina och Syrien. De har övat redan, nu testar de sina kandidater. De har nog inga problem med bemanningen, men man kan alltid hoppas :-) Det är lite som Tyskland gjorde i Spanien strax före WW2.....

   Radera
  6. Jag får säga som Fox Mulder..."I want to belive"...

   Radera
  7. Det är bra att se det som det är och jag vet att det finns svagheter och brister. Numerären är en av de största. Men ditt sätt att beskriva det ger ett intryck av att det i princip är kört, möjligtvis om 10 till 20 år går det få fram något vettigt. Istället bör man se både styrkor och svagheter och göra det bästa för att utveckla dem till något ännu bättre. Och även se att andra länder också har stora svagheter och inte bara styrkor. Gäller även Ryssland som LW tagit upp flera gånger. Pessimism och att fokusera helt på svagheterna är förödande för både försvarsförmågan,viljan och moralen samtidigt som det sänker tröskeln för en angripare och stärker moralen på den sidan.
   När det gäller matte får du gärna redovisa hur du kom fram till förhållandet ett på femtio. Alternativt varför större delen av personalkategorierna k,t,p och nationella skyddsstyrkorna ska utlämnas i en jämförelse med Finlands värnpliktiga. I de två sistnämnda ingår ju också en del f.d. yrkessoldater. Är ingen expert på Finlands försvarsmakt men de lär ha tre brigader med lite modernare utrustning såsom Leopard 2 och stridsfordon 90, dock bemannad e med värnpliktiga istället för yrkessoldater. Svenska försvaret är fullt bemannat även om en del består av värnpliktiga och f.d. anställda som snart måste ersättas. Finland är rolig läsning när det gäller numerär, artilleri och att se nyttan av även begagnad materiel. Men knappast när det gäller en del annat t.ex. övning och färdigheter som dina inlägg bl.a. handlat om.
   Att sätta upp en tredje brigad borde göras snarast liksom att på finskt vis ta till vara det övriga i förbandsreserven såsom luftvärn och annat inte helt nytt men som tillför ökad försvarsförmåga. Låt oss se positivt på möjligheterna att göra detta i närtid trots att förutsättningarna inte är optimala. Då når vi längre än om vi är uppgivna.

   Radera
  8. Jag blir postiv när jag ser och hör att politikerna gör rätt prioriteringar. Jag blir negativ och uppgiven när jag ser dem gång på gång göra fel. Jag har väntat på rätt beslut i 9 år nu. När ett land med gräns till Europa är i krig med Ryssland, när ett land som EU har tullunion med är gräns till IS-vansinniga värld. Jag blir förtvivlad när försvarsministern vi hade 2008, liksom jag, såg vart det var på väg. Det sk lackmustestet. Men - nästan 10 år senare har nästan inget hänt. Samma utrustning, samma senfärdighet och samma retorik. Inga pengar, sena satsningar, för lite och för sent. Inga nya brigader, ingen ny befälsutbildning. Som sagt, I want to belive, men jag ser tyvärr inget positivt ännu. Bara tom retorik och ej finansierade visioner. Nu till din analys av Finland. Ja, de har 3 stående brigader. Men de har 350 000 värnpliktiga i en krigsorganisation som kan mobiliseras, med 1000-talet artilleripjäser, 1000-talet stridsfordon och 10000 andra militära fordon. Vi har bränt eller sålt allt. Vårt hemvärn kan inte strida mot en modern fiende då de saknar allt väsenligt för sådan strid (de tränar 6-8 dagar per år). Hemvärnet är viktigt för andra syften. Min kalkyl och bedömning. Sverige kan ställa upp två brigader med ca 3500 man vardera (60% bemanning) efter ca 1-2 månaders förberedelser. Dock har de ingen fungerande logistikkedja (Ja, vi saknar lastbilar och vi saknar förare) eller egen sjukvård (no more fältsjukhus for you), så användbarheten som moderna brigader vid en ambitiös insats utan hjälp från Nato eller Finland är högst tveksam. Sen är det stopp, det tar flera år innan vi har något mer. Finns inga förråd med prylar. Finland å andra sidan kan ställa upp säg 50 000 man efter 1-2 månader och efter 6-8 månader ca 350 000 man. Sen tar materialen slut. 350 000 / 7000 = 50. ( Och hemvärnet räknar jag bort tills vidare då de är fina fristående lokala bataljoner utan samövning, pansarfordon, artilleri, luftvärn, logistik, sjukvård, ingenjörstrupper mm mm) Förstår du nu min oro :-) Hur skall vi få politikerna att förstå att vi måste ha fler brigader nu ??

   Radera
  9. Jag både förstår och delar din oro och mycket av dina analyser . Däremot består inte Finlands armé av 60-70 stridande brigader utan också av en hel del funktioner motsvarande de du utlämnar utöver hemvärnet.Hade dock gärna sett att Sverige behållt mycket av det vi hade. Men nog om detta.
   Var i kontakt med försvarsberedningen 1999 innan fb 2000 och varnade dels för svårigheten att bygga upp det man lade ner, dels för att historien visar att politiker och andra ansvariga inte tar till sig varningssignaler i tid. Intressant är att det svar jag fick var att det nu blev extra viktigt att vara känslig för omvärldslägets utveckling. Hur det sedan blev med det vet vi ju tyvärr. Ju värre omvärldsläget blivit desto mer har jag insett vikten av att trots allt negativt ändå se styrkor och försöka tänka kreativt hur vi i närtid kan öka förmågan så mycket som möjligt. Du har ju själv kreativa och bra förslag i en annan tråd igår. Sådant ska inte nedvärderas och underskattas.

   Radera
 11. Det behövs väl ett sambandskompani också (ej samma sak som ledningsplatskompani)?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man har väl lagt det i "Sveriges närmaste stad"
   Då är det kört...

   Radera
 12. Varför inte satsa på gerillakrigföring, gick ju bra i Irak. USA fick ju åka hem, trots sitt enorma militära övertag.

  SvaraRadera
 13. Eller så lägger man pengarna på att bibehålla våra Gbg/Sth-korvetter som just korvetter och ger dom plus Visbyklassen adekvat luftvärn. Komplettera gärna med fler enheter samt expandera flygvapnet.
  Då behövs ingen brigad för att möta en landstigen motståndare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lysande försvarsdoktrin - ta dem redan på sjön. Att ingen tänkt på det förut !

   Radera
 14. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 15. Jag tror inte att plikt fungerar längre. När inte alla har plikt så vill nog en majoritet av de som av olika anledningar väljs ut inte riskera livet...varför skall de göra det när landet som kallar dem inte tydligt prioriterar utrustning, system och träning ?? De som pliktplaceras kanske hellre väljer fängelse, eller så rycker man in och ger hela tiden inkompetenta order eller börjar tjänstgöringen med dubbelvådaskott i luften. Den samhällsfunktion som en gång rev ner system, kåranda och samhällskontrakt kring försvar av landet måste rimligen få folket att åter tro på systemen av system som skall försvara landet. Det är hyfsat viktigt. Börja med motivation !

  SvaraRadera
 16. Förbandet MÅSTE ha luftvärn !

  Ett alternativ är ju att sätta upp förbandet som en mekaniserad infanteribrigad genom att införskaffa Strf90 med 120mm torn som IKV 121.

  Ett sådant förband skulle kunna grupperas på ett återuppsatt I12 i Eksjö och göra dom småländska skogarna väldigt farliga för en angripare !

  Sen är ju frågan om inte det vore bättre om fler stridsvagnar köptes in och man då kunde sätta upp en Pansarbataljon till på Pansarregementena och en extra på P7.
  Då har man 3 bataljoenr per regemnete vilket räcker för en brigad med den fördelen att förbandet är samlat vid mobilisering.

  Den motoriserade bataljonen från P7 hamnar på livgardet som då har två motoriserade bataljoner totalt vilket ökar möjligheterna att hålla hamnarna i stockholmsområdet !


  Något du dock har glömt är att vi har tonnvis med Stridsbåt 90 i förbandsreserven.
  Kanske läge att titta på ett sådant förband eller två till !

  SvaraRadera
 17. Om räkneexemplet stämmer så är det ju en fantastisk marginaleffekt.

  SvaraRadera