Cornucopia?

Aktuellt

Swedbankkund - vilken bank ska du byta till?

Detta inlägg är att betrakta som reklam. Tillsammans med Compricer kan bloggen nu presentera jämförelser mellan alla bankers bolåneräntor ...

2017-02-02 06:55

Fakta: Sju ryska fartyg i Karlshamns hamn under hela 2016

Det cirkulerar i media en del alternativa fakta om Karlshamns Hamn, rysk fartygstrafik och olja. I detta inlägg hittar ni verkliga fakta från Sjöfartsverket, som visar att totalt anlöpte sju olika ryska fartyg hamnen under 2016. Ingen av dem lossade eller lastade olja. Totalt anlände fartyg 48 gånger från ryska hamnar under året, eller 7.4% av trafiken i Karlshamns hamn.
Fartyg i hamn i Stenungsunds hamn.
Sjöfartsverket har detaljerad statistik över alla anlöp till svenska hamnar. Siffrorna nedan avser alla fartyg som lagt till och lossat eller lastat gods i Karlshamns Hamn under 2016, undantaget fartyg som utfört reparationer eller besättningsbyte, eller likt Kustbevakningens kryssare från Karlskrona kajseglar för att inte ligga i hemmahamnen, så besättningen kan få den högre sjöersättningen.

Fakta: Totalt ankom fartyg för lossning eller lastning av gods Karlshamns Hamn 652 gånger under 2016. 48 av dessa gånger ankom fartyget från en rysk hamn, varav sex gånger för att lossa 150 451 ton olja eller oljeprodukter. 51 gånger avgick fartyg från Karlshamn till en rysk hamn, varav en stor del var samma fartyg som ankom från samma land.

Total hantering av olja eller oljeprodukter hos hamnen var 1 281 667 ton olja via 135 ankomster, varav alltså 11.7% av godset levererades från Ryssland. Flest antal leveranser av olja eller oljeprodukter kom från Göteborgs hamn som stod för 23 av ankomsterna.

Enligt Energimyndigheten importerar Sverige cirka 22 miljoner kubikmeter olja. Detta har givet en densitet på 0.89 kg per liter en vikt av 19 580 000 ton. Notera att hanteringen av oljeprodukter i Karlshamn inkluderar både lastning och lossning, och bör ungefär halveras för att sättas i relation till 19 580 000 ton. Då står Karlshamn för 3.3% av oljan. Faktiskt siffra 2015 var 2.7% (se längre ner).

Låt oss titta på verkliga fakta om enskilda poster. Länkar till fartyg går till Marinetraffic.com, så ni kan gå in på ert proffsabonnemang på sajten och tittade tillbaka på den kompletta historiken för fartygen och bekräfta uppgifterna, men datat är alltså från Sjöfartsverket.

Det kan finnas enskilda manuella slarvfel och avrundningsfel nedan och ni kan själva kontrollera samtliga punkter mot Sjöfartsverket för att upptäcka eventuella fel i min text. Jag korrläser inte mina bloggtexter. Kontrollera alltid källor!

Ryska fartyg hos Karlshamns hamn under 2016


Följande sju ryska fartyg anlöpte Karlshamns hamn under 2016. Inget av dem transporterar olja. Namnen har translittererats till svensk stavning av mig och kan ha annan stavning i databaser.

Medon anlöpte Karlshamn 13 gånger under året på följande datum: 2016-01-19,  2016-02-24,  2016-03-01, 2016-03-03 (registrerat som tre gånger), 2016-04-05 (tre gånger), 2016-05-18, 2016-11-27, 2016-12-03 och 2016-12-18.

Sormovksij 3068 anlöpte sex gånger på följande datum 2016-05-19, 2016-07-06, 2016-08-27, 2016-09-15, 2016-10-03 och 2016-10-23.

Sormovskij-3063 anlöpte fyra gånger under 2016 på följande datum: 2016-08-26, 2016-09-18, 2016-10-08 och 2016-10-30.

Volgo Balt 229 ankom tre gånger under förra året: 2016-04-26, 2016-06-26, 2016-09-20

Janis ankom tre gånger: 2016-09-23, 2016-10-10 och 2016-11-24.

Ivan Bobrov anlöpte två gånger: 2016-02-26 och 2016-04-04.

Volgo Balt 210 lade till i Karlshamns hamn två gånger på 2016-08-29 och 2016-11-13.


Ankomster av fartyg från en rysk hamn till Karlshamns hamn under 2016

De 48 ankomsterna av fartyg från en rysk hamn lassade eller lossade totalt 323 951 ton gods av totalt 4 002 816 ton hanterat gods i hamnen under 2016. Rysk last stod alltså för 8.1% av godset i Karlshamns hamn. Av detta var 150 451 ton eller 46.4% oljeprodukter.

Det handlade om följande fartyg och datum (en del fartyg kan sedan dess bytt namn, t ex seglar Nordic Chantal nu som Baltic Madonna):

2016-01-20 ankom Lister och lossade eller lastade 3293 ton gods.
2016-03-05 ankom Sti Finchley och lossade eller lastade 34033 ton gods.
2016-03-07 ankom Sky och lossade eller lastade 32543 ton gods.
2016-03-11 ankom Listervik och lossade eller lastade 3370 ton gods.
2016-03-14 ankom Berit och lossade eller lastade 2004 ton gods.
2016-03-18 ankom Maersk Arctic och lossade eller lastade 31770 ton gods.
2016-03-20 ankom Listerland och lossade eller lastade 3472 ton gods.
2016-03-28 ankom B Gas Maud och lossade eller lastade 2522 ton gods.
2016-03-31 ankom Eco Green och lossade eller lastade 2402 ton gods.
2016-04-04 ankom Nordic Chantal och lossade eller lastade 3468 ton gods.
2016-05-18 ankom Medon och lossade eller lastade 2043 ton gods.
2016-05-19 ankom Sormovskiy-3068 och lossade eller lastade 1991 ton gods.
2016-06-03 ankom Medon och lossade eller lastade 2984 ton gods.
2016-06-03 ankom Medon och lossade eller lastade -2984 ton gods.
2016-06-03 ankom Medon och lossade eller lastade 2084 ton gods.
2016-06-16 ankom Eco Dream och lossade eller lastade 2454 ton gods.
2016-06-26 ankom Volgobalt 229 och lossade eller lastade 2664 ton gods.
2016-07-06 ankom Sormovskiy-3068 och lossade eller lastade 2148 ton gods.
2016-07-14 ankom Celtic Gas och lossade eller lastade 11459 ton gods.
2016-07-19 ankom Navigator Libra och lossade eller lastade 11468 ton gods.
2016-08-07 ankom Navigator Libra och lossade eller lastade 11528 ton gods.
2016-08-14 ankom Listerland och lossade eller lastade 3329 ton gods.
2016-08-14 ankom Listerland och lossade eller lastade -3329 ton gods.
2016-08-14 ankom Listerland och lossade eller lastade 3329 ton gods.
2016-08-26 ankom Sormovskiy 3063 och lossade eller lastade 2171 ton gods.
2016-08-27 ankom Sormovskiy-3068 och lossade eller lastade 2377 ton gods.
2016-09-01 ankom Lister och lossade eller lastade 3395 ton gods.
2016-09-12 ankom Sti Finchley och lossade eller lastade 32189 ton gods.
2016-09-15 ankom Sormovskiy-3068 och lossade eller lastade 2199 ton gods.
2016-09-18 ankom Sormovskiy 3063 och lossade eller lastade 2184 ton gods.
2016-09-20 ankom Volgobalt 229 och lossade eller lastade 2628 ton gods.
2016-09-23 ankom Janis och lossade eller lastade 2617 ton gods.
2016-09-23 ankom Navigator Aurora och lossade eller lastade 19718 ton gods.
2016-10-03 ankom Sormovskiy-3068 och lossade eller lastade 2294 ton gods.
2016-10-08 ankom Sormovskiy 3063 och lossade eller lastade 2217 ton gods.
2016-10-10 ankom Janis och lossade eller lastade 2381 ton gods.
2016-10-14 ankom Cielo Di Gaeta och lossade eller lastade 38124 ton gods.
2016-10-18 ankom Listerland och lossade eller lastade 3304 ton gods.
2016-10-23 ankom Sormovskiy-3068 och lossade eller lastade 2293 ton gods.
2016-10-25 ankom Volgo Balt 210 och lossade eller lastade 2685 ton gods.
2016-10-30 ankom Sormovskiy 3063 och lossade eller lastade 2124 ton gods.
2016-11-02 ankom Sibur Tobol och lossade eller lastade 11497 ton gods.
2016-11-10 ankom Listervik och lossade eller lastade 3329 ton gods.
2016-11-13 ankom Volgo Balt 210 och lossade eller lastade 2570 ton gods.
2016-11-24 ankom Janis och lossade eller lastade 2191 ton gods.
2016-12-04 ankom Lister och lossade eller lastade 3294 ton gods.
2016-12-21 ankom Listervik och lossade eller lastade 3256 ton gods.
2016-12-26 ankom Telma Kosan och lossade eller lastade 2869 ton gods.

De ryska avgångshamnarna var en avgång från exklaven Kaliningrad, 25 avgångar från Sankt Petersburg, varav tre med olja, tio avgångar från Ust Luga, varav tre med olja och tio avgångar från Vyborg.

Diskussion om alternativa fakta i media


Det har etablerats sk alternativa fakta (=lögner och felaktigheter) i bjärt kontrast mot verkliga fakta enligt ovan. Exempelvis skriver Public Service Sveriges Radio Ekot följande:
"Man har också presenterat underlag som visar att det är 700 anlöp av ryska fartyg i Karlshamns hamn, och då blir det ologiskt att man skulle förbjuda Nord Stream-projektet, men tillåta allt det andra."
Ekot presenterar här alltså direkta felaktigheter. Enligt ovan anlöpte sju ryska fartyg Karlshamns hamn under 2016. Antalet anlöp från Ryssland var 48 stycken.

Expressen skriver på ledarplats följande:
"Bland annat transporteras mycket av den ryska oljan till Sverige denna väg."
Ett annat exempel på formulering hittas via DI:s ledarsidechef PM Nilsson (PMN). Nilsson är etablerat Nordstream 2-positiv sedan många ledarkrönikor tillbaka och skriver följande:
"Karlshamn är Sveriges fjärde största energihamn. Den absolut största delen av trafiken kommer från Polen, Baltikum och Ryssland. Av 1100 fartyg om året har 700 rysk anknytning. Ryssarna lossar mest flis, virke, gas och olja. Hälften av all diesel och bensin som bränns i Sverige är rysk."
Notera här att han klumpar ihop Polen, Baltikum och Ryssland. Men som fakta ovan anger så är 48 av 652 ankomster från Ryssland, eller 7.4%. Genom att klumpa ihop Ryssland med Polen och Baltikum kan 7.4% förvandlas till största delen, dvs mer än 50%. Och formuleringen "hälften av all diesel och bensin" står separat och har egentligen inget med saken att göra. VD:n förnekar t ex att Karlshamn har något med hälften av Sveriges oljehandel att göra.
Dagens Industris PM Nilsson.
Varken Polen eller Baltikum för 2016 krig mot ett europeiskt grannland och har inte heller olagligen annekterat delar av ett grannlands territorium. Ej heller använder de olja och gas som ekonomiskt vapen. I själva verket byggs Nordstream 2 just för att användas som ekonomiskt vapen mot Polen och Baltikum. Varför PMN på ledarplats hos DI klumpar ihop diktaturen Ryssland med demokratierna i Polen och Baltikum är oklart.

Det cirkulerar i media en del alternativa fakta om Karlshamns Hamn, rysk fartygstrafik och olja. I detta inlägg hittar ni verkliga fakta från Sjöfartsverket, som visar att totalt anlöpte sju olika ryska fartyg hamnen under 2016. Ingen av dem lossade eller lastade olja. Totalt anlände fartyg 48 gånger från ryska hamnar under året, eller 7.4% av trafiken i Karlshamns hamn.

PMN:s ledarsida hanterar dock inte fakta, utan åsikter, eller alternativa fakta som är det nya begreppet för åsikter. Ingenstans skriver han att det han formulerar är korrekt, vilket som ledarsida inte heller är syftet. Ledarsidan driver opinion och den tydliga linjen från DI är sedan länge att man måste ge sig för rysk vilja.

Fakta är att försumbara delar av den ryska oljan transporteras via Karlshamn, 150 451 ton av tiotalet miljoner ton totalt. Det handlar dessutom uteslutande om spekulationslagring (sk contango) hos STS bergrum och cisterner i väntan på att oljepriset stiger och går alltså inte till svensk konsumtion.

Verkligheten är att rysk olja går till Preemraff i Lysekil, från vilket inga anlöp sedan sker till Karlshamn. Preemraff hanterar runt 11 000 000 ton olja om året, mestadels rysk, vilket kan sättas i kontrast mot de 150 451 ton olja som ankom till Karlshamn från Ryssland under 2016. Mätt i gods är Preemraff Sveriges näst största hamn efter Göteborg.

Inte ens med god vilja kan man påstå att mer än någon procent av rysk olja anländer till Sverige via Karlshamn, och eftersom det inte finns något mineraloljeraffinaderi i Karlshamn handlar det om spekulationslagring och inte import för svenskt bruk.

Karlshamns VD Mats Olsson skriver till bloggen att han aldrig påstått att Karlshamn oljan från Ryssland hamnar i Karlshamn.
"Uppgifter om mängd olja som kommer från Ryssland är inget som vi förmedlat. Det har vi inte kunskap om och jag har inte i ngn artikel [sagt att] det finns uppgifter att vi svarar för 50% av Sveriges oljehandel."
VD:n skriver att de siffror man har redovisat är att av 396 anlöp under sju månader 2016 fanns det enligt kustbevakningen minst en rysk besättningsman ombord, vilket i media förvandlats till 700 ryska fartyg respektive 50% av Sveriges oljehandel. Det handlar inte om fartyg med rysk besättning, utan fartyg med minst en rysk besättningsman. Ryssar är vanliga inom sjöfarten, då man från misärens Ryssland är van vid hårt jobb och tuffa förhållanden. Att gå till sjöss kräver sin kvinna eller man och är inget för curlade hipsters.

Vad man från bolagets sida har skrivit är följande i ett pressmeddelande i december:
"Karlshamn är en av landets största oljehamnar. I hamnens bergrum och cisterner finns stora volymer olja och gas från Ryssland. Sverige importerar 40-50 procent av all råolja från Ryssland."
Notera här punkten mellan Ryssland och Sverige. Detta är alltså två helt separata uppgifter, som av media på ett för hamnen lyckat sätt förvandlats till alternativa fakta.

Likt PMN på DI så sätter man en punkt och hoppas sedan att läsaren blandar ihop de två meningarna och tror att den andra meningen syftar på den föregående.

Och nej, Karlshamn är inte en stor oljehamn. Det finns två stora oljehamnar i Sverige och det är Preemraff Lysekil och Göteborgs hamn. Här är siffrorna för 2016 via Transportföretagen:

Preemraff Lysekil 22 800 000 ton olja (ej bekräftat då Preemraff inte är ansluten till offentlig statistik hos Transportföretagen)
Göteborgs hamn 20 623 000 ton olja
Gävle 2 347 000 ton olja
Malmö 1 900 000 ton olja
Karlshamn 1 589 000 ton olja
Norrköping 1 310 000 ton olja
Oxelösund 1 076 000 ton olja

Det finns ytterligare hamnar som hanterar olja, ovanstående var de som hanterade minst en miljon ton år 2016.

År 2015 stod Karlshamn för för 2.7% av oljehanteringen. Man var förvisso femte störst, men man är inte stor. De två stora hamnarna är mer än tio gånger större än Karlshamn var och en för sig.

Bolagets VD Mats Olsson har som verkställande direktör förstås uppdraget att i media blåsa upp Karlshamns Hamns betydelse. Det är skickligt gjort med formuleringar som svenska journalister lätt kan missuppfatta och sedan sprida som alternativa fakta. Jag har inte sett VD:n gå ut och korrigera de felaktiga uppgifterna någonstans, vilket så länge det gynnar Karlshamns hamn i fråga om den aktuella debatten kring lagringen av rör till Nordstream 2 han förstås inte ska göra. Om han nu föredrar att det sprids sk alternativa fakta istället för verkliga fakta.

Karlshamns hamns bergrum används enligt e-post från VD:n i första hand för spekulationslagring, där det gamla svenska totalförsvarets bergrum via bolaget STS används av privata aktörer för att lagra olja tills priset blir fördelaktigt. Enligt uppgifter från annan källa till bloggen handlar det om ett statlig nederländskt oljebolag, vilket också bekräftas av det stora antalet fartyg som anländer från Rotterdam, vilka hanterat 131 727 ton olja i Karlshamn under 2016. För övrigt nästan lika mycket som från Ryssland. Vilket nederländskt oljebolag det handlar om har jag inte uppgifter om, men ett statligt nederländskt oljebolag många känner till heter Royal Dutch Shell. Det statliga nederländska oljebolaget kan förstås köpa in olja för contangolagring varifrån som helst, inklusive Ryssland.

Leveranserna från raffinaderierna i Göteborg handlar om depålagring, vilket bekräftas av VD:n i ett mail. Till olika hamnar, t ex Västerås, Gävle, Malmö mfl runt om i Sverige går raffinerade oljeprodukter (flygfotogen, diesel, bensin, eldningsoljor). Tankbilar, eller tåg i fallet Gävle och flygbränslet till Arlanda, transporterar sedan ut dessa depåprodukter till bensinstationer och andra kunder runt om i landet.
Det numera nedlagda oljekraftverket i Stenungsund. Det finns ett oljeeldat reservkraftverk även i Karlshamn, som tillhör den svenska kraftreserven.
Då depålagringen sker med leveranser från Göteborgs raffinaderier, så är det främst inte oljeprodukter från rysk olja som hamnar i depån. Hade leveranserna kommit från Preemraff i Lysekil hade det sett annorlunda ut.
Sveriges största hamn och oljehamn Göteborgs Hamn får Karlshamn att se ut som ett hobbyprojekt. Foto taget från Oscar II:s fort, Göteborgs kanske bästa sevärdhet.
Fallet med desinformationen kring Karlshamn visar hur enkelt alternativa fakta kan spridas av okunnig svensk media, som inte kontrollerar fakta och som nyttiga volontärer sprider det av leverantören önskade budskapet. I detta fall bilden av att alla fartyg i Karlshamn kommer från Ryssland och att Nordstream 2 därför är irrelevant.

Man ska också komma ihåg att det finns en mycket välfinansierad lobby för Nordstream 2, som alltså får sina pengar från detta av den ryska staten och diktaturen majoritetsägda bolag (via fler ryska statliga bolag, inklusive Gazprom). Lobbyister behöver likt VD:n för Karlshamns Hamn inte fara med sanning, eller kan formulera sig så att det avsiktligt misstolkas. Syftet är att uppnå ett mål.

Man kunde önska att journalister var kunniga eller åtminstone intresserade av att kontrollera fakta, samt inte vränga runt denna till att passa dolda agendor. Men vi lever dessvärre i verkligheten och inte i en fantasivärld. Extra beklämmande är det när Ekot skriver "det är 700 anlöp av ryska fartyg i Karlshamns hamn". Vems intressen bevakar man då och vems ärenden går man?

I slutändan handlar det om att Karlshamns kommun vill tjäna några få miljoner kronor, i storleksordningen sju miljoner kronor på att gå emot regeringen när det gäller svensk säkerhetspolitik.

Dags för lite alternativa faktaformuleringar: Det här är Sveriges största samhällsblogg. Hela 8 225 000 unika läsare tittade på  96 233 292 sidor på Sveriges största sajt förra veckan enligt KIA-Index.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

60 kommentarer:

 1. Underbart grävt.
  Tack.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med
   Mvh Martin66

   Radera
  2. Jag håller också med. Registrerad fakta jämfört med vissa tidningars tolkade (alternativa?) fakta.

   Radera
  3. Ja detta måste vara ett av Cornus bättre och mest välgrundade inlägg.

   Radera
 2. Tack

  Har länge varit av åsikten att sk fake news och alternativa fakta är ett större problem hos gammelmedia än flashback och alternativ media. Där förväntar man sig tok vinklade och påhittade uppgifter. Det förväntar man sig inte på ledarplats i di tex...

  SvaraRadera
  Svar
  1. När man har facit så vet man att Flashback bara är rena, medvetna lögner, killgissningar och folk som försöker vara viktiga men har noll koll.

   Avpixlat har inga sanningar, utan är extremt hårdvinklat, oseriöst och innehåller massor med fel de aldrig rättar.

   Radera
 3. Tack för denna artikel Cornu

  SvaraRadera
 4. Butthurt much?

  Spännande att "nyliberala" kulturmarxister plötsligt upptäcker att (gammal)media ljuger, men endast i de fall där de känner sig kränkta och motarbetade; aldrig när media ljuger om saker som PK-eliten (i verkligheten inget annat än nyttiga idioter och skugsstatens vasaller) håller med om.

  https://argblattetalar.blogspot.se/2017/01/rasistiska-sajter-du-inte-far-dela-pa.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du menar som typ när du sprider desinformation som att Lukin skrev på det där avtalet i Kiev? Ja, det är ju bra om man kan syna den typen av lögner.

   Radera
  2. Den som är oinsatt om LXV:s propagandaspridande och lögner kan t ex läsa hans tidigare lögner i kommentarsfältet här:

   http://cornucopia.cornubot.se/2014/03/fp-vad-talar-for-att-ryssland-invaderar.html

   Radera
  3. Ben, jag är gravt besviken på dig. Här lämnar LXV klara smashlägen med ord som butthurt I ett inlägg om hamnar, och du slår inte till. Är det för att hans användarnamn också är hans IQ?

   Radera
  4. Jag blev avledd och förvirrad när han använde fin-ord som "kulturmarxist" och "vasall".

   Radera
  5. Gamla nyheter, BOHICA. Jag hade fel om Lukins underskrift, men mycket vatten har hunnit rinna under bron och sedan 2014 har parterna träffat en ny överenskommelse, Minsk II, vilken överenskommelse ditt älskade Ukronazi gäng kontinuerligt bryter mot sedan (konstigt med sådana sammanträffanden!) Trumps inauguration.

   Faktum är, dock, att efter de senaste händelseutvecklingarna på hemmaplan och utomlands behöver ni kulturmarxister smörja in mycket glidmedel på vissa ömma kroppsdelar.

   Radera
  6. Jo, fast hela den historien pekar ju på att du själv blev grundlurad av media. Så du har ju sämre trovärdighet än Christer Pettersson när du börjar yra om gammelmedia och lurade nyliberaler.

   Vad gäller glidmedlet är jag på förhand - jag köpte en extra stor tub till din mamma och beordrade henne att rundsmörja både sig själv och dig rejält.

   Radera
  7. Sådant vet jag ju intet om.
   Däremot angående olja, oljeprodukter etc. är jag djupt tacksam att nuförtiden slippa ha bilen på rundsmörjning efter 150 mil.
   Allt var tydligen inte bättre adzumal...

   Radera
  8. Tveksamt, nu ska du inte sprida falska nyheter.

   Däremot har jag hört på omvägar att du har fått ditt fina alias efter din otillfredsställbara lust att bli påsatt. Farsan kunde också bekräfta detta.

   Radera
  9. Så, din far är alltså en sexuellt lössläppt homofil som dessutom har vanföreställningar om att han skulle ha haft sex med mig? Kul.

   Radera
  10. Det är f ö rätt så fail att börja dra in sin egen mamma och pappa i mammaskämtandet. Hela grejen går ut på att man ska säga saker om andras mammor och pappor, inte sina egna.

   Radera
  11. Är Ben Dover född av kvinna o avlad av man, endast en AI kan lägga upp oneliners i den takten ;)

   Radera
 5. Något av det bästa du skrivit Lars. Jag har inte möjlighet inte verifiera dina fakta men du verkar har hittat ett intressant gap mellan verklighet och sagan som förmedlas från Northstream´s lobbyister.

  SvaraRadera
 6. Tack Cornucopia för riktig journalistik! Hoppas att du eller någon annan uppmärksammar exempelvis SR/Ekot, DI/PM Nilsson och Expressen om detta blogginlägg.

  Det är väldigt viktigt att belysa för de, enligt min uppfattning, självgoda etablerade journalisterna på svensk statsmedia och de större dags- och kvällstidningarna att det inte bara är Donald Trump och Avpi*lat som sysslar med alternativ fakta. Tvärtom är etablerad media en betydligt viktigare måltavla för desinformation pga deras traditionellt stora spridning, vilket gör det ännu viktigare att de självgoda journalisterna kollar fakta innan de skriver något.

  Min erfarenhet är att sanningen ofta går att finna just inom alternativ media som den här bloggen eller Avpi*lat (inga jämförelser i övrigt).

  SvaraRadera
 7. Varför prata om alternativa fakta när det redan finns ett gammalt anrikt svenskt ord för samma sak, nämligen LÖGN. För det är ju vad det egentligen handlar om.

  SvaraRadera
 8. Sen är det väl inget som talar för att det kommer vara särskilt många rysk-flaggade fartyg involverade i själva rörläggningen heller?

  Dvs - fartygens nationalitet spelar ingen större roll.

  SvaraRadera
 9. Bra grävt!
  Nästa puck borde vara det stora oljeberoende från Ryssland.
  Enligt detta inlägg så är importen nära 50 % av Sveriges behov och man försöker dessutom hemligstämpla detta.
  http://www.peak-oil.se/2015/12/del-av-sveriges-oljeimport-nu.html

  Låter som Ryssland har ett bra påtryckningsmedel mot Sverige här med oljekranen. Kanske detta har fått regeringen att backa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ryssland exporterar majoriteten av sin olja och gas till EU, inte bara Sverige. Men olja är förmodligen den råvara som har den bäst fungerande internationella handeln. Om Ryssland skulle bestämma sig för att sluta sälja till oss, eller till EU, så kommer andra leverantörer omedelbart kliva fram. Ryssland kan alltså i praktiken inte använda oljevapnet mot Sverige.

   Radera
  2. Om man nu ska tro artikeln som jag länkar till så exporteras 57 % av oljeimporten vidare raffinerad så i praktiken skulle man för vårt inhemska behov klara oss med hälften.

   Radera
 10. Skillnaden mellan 7 och 700 ryska fartyg är bara ett par journalistnollor... Med det sagt är det inte alldeles lätt att alltid snabbt genomskåda näringslivets och andra gruppers försök att luras utan att ljuga, som väl Göran Persson tyckte var okej om jag inte minns fel. Ibland vill man inte heller riktigt se verkligheten som den är. Det gäller även svenska journalister.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mycket bra, Lars W!
   Bra ävenledes du, herr Kuckeliku!
   Det där med tvenne journalistnollor gjorde min morgon.
   Fast, tyvärr, det äro ju de flesta av dagens journalister...

   Radera
 11. När jag läser en nyhet som jag tycker är intressant så kollar jag ofta på Flashback eller Google för att se vad som egentligen har hänt, men detta får man ju alltid läsa med en nypa salt.

  Därför är jag mycket glad för att det finns seriösa bloggar som denna som presenterar fakta. Men även Rebecca Uvell och En mensans betraktelser brukar ha faktabaserade blogginlägg med ämnen som gammelmedia undviker att skriva om. Sedan kan jag ju också tycka att det är minst lika roligt att läsa sådant som man på denna blogg etiketterar som "trams".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Flashback-"detektiverna" har noll koll. De ljuger medvetet, ägnar sig åt desinformation för att gynna sina egna syften, sin egen självbild etc. Det är det sista stället du ska söka dig till om du vill ha några sanningar. Det vet jag med facit i hand.

   Radera
  2. Japp, stämmer. Det är alltså i själva verket bara jag på hela Flashback som har en monster member, alla andra ljuger om det.

   Radera
  3. Cornu, jag håller till stora delar med dig om Flashback, det allra, allra mesta är skräp, mycket spekulationer, gissningar, desinformation och andra konstigheter. Många trådar innehåller inget vettigt alls. Men om man läser Flashback med mycket stor urskiljning kan man faktiskt hitta intressanta saker även där, ofta saker som man har en känsla av att medier väljer att inte skriva om. Jag kanske borde ha skrivit att man bör ta saker där inte med en nypa salt, utan med en rågad skopa salt.

   Ben, det hade varit snällt om du kunde förklara för mig och andra oinformerade vad en monster member är.

   Radera
  4. En monstruöst stor, kraftig, överdimensionerad mans-lem så klart.

   Radera
  5. Vem klassar dylika tingestar?
   Lloyds?
   Norske Veritas?
   Enda klassningssällskap en skeppare kommer i kontakt med!
   Ja, mitt fick +100A1
   Det ni...

   Radera
  6. Ben, nu blev jag lite avundsjuk, för jag har tyvärr inga förutsättningar att bli medlem i monster member klubben.

   Jag kom att tänka på hur irriterad jag brukar bli på min åldrige morbror George när han tar för sig av det småvarma på julbordet. När han förser sig med prinskorv brukar han alltid kommentera detta med, "här har vi barndomsminnen". En okänslig kommentar som är mycket sårande för oss som inte bara har detta som ett minne, utan är tvungna att leva med det i vuxen ålder, om du förstår vad jag menar.

   Radera
  7. Ni har väl hört om flickorna som kommenterade grabbar.
   Den ena flickan: Grabbarna förr i tiden, de var välutrustade, de.
   Hur vet du det?
   Men har du inte sett hur Napoleon höll handen?

   Radera
  8. Jag håller med om att Flashback skall läsas med stor urskiljning men nog finns det mycket intressant information att hämta där. Själv är jag intresserad av att följa olika kriminalfall, och påfallande ofta finns det användare på Flashback som sitter inne med information, vet vad som hänt och presenterar korrekt gärningsman långt innan det finns ute hos allmän media. Man ser ganska snabbt vilka användare som vet vad de pratar om och vilka användare som bara är där för att prata goja. Det finns ju ett ganska känt fall med en fuskande naturfotograf som avslöjades av Flashback-detektiverna för några år sedan.

   Radera
  9. Sörj ej Phil. Du ska ha klart för dig att Ben endast går på lukten då han sedan han kom i puberten, frekvent och hängivet ägnat sig åt en aktivitet som markant reducerat hans okulära förmåga och risken att frysa om handflatorna.

   Radera
 12. Hatten av, underbart grävt!

  SvaraRadera
 13. Gott grävande journalistiskt arbete. Lögn är vad PM Nilsson skrev i Di. Det finns också felaktigheter i kommentarer ovan - om de är medvetna lögner eller bara otur i tänkande eller formuleringar är frågan.

  Fakta är viktigt för rationella beslut. Väljer att försöka rätta till en fråga. Hur beroende är vi av rysk olja? Först behöver vi då veta att vi har en väldigt överdimensionerad kapacitet att raffinera olja. Detta beror på att vi var mycket mer beroende av oljan på 70-talet. Ledig kapacitet i raffinaderier gör att ägarna givetvis försöker använda detta och resultatet är att vi är stora exportörer av raffinerade produkter.

  Om Putin skulle försöka sig på utpressning mot enbart Sverige genom att strypa leveranser av råolja så är det ingen katastrof för Sverige men lite obehagligt för det raffinaderi som plötsligt inte får svavelrik rysk olja. Det blir knappast brist på bensin och diesel i mackarna om inte panik uppstår eller elavbrott.

  Problem med oljeberoendet kan komma när vi når peak oil däremot.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 14. Ett av dina bättre gräv. Tack!

  SvaraRadera
 15. Hej

  Här klarar Lars´ enmansredaktion mera av än SVT, DI mm kan (eller vill)!

  All aktning för det Lars, strongt gjort!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dock så har ju Lars den fördelen att han kan sätta sin egen deadline. Jag tror inte hela journalistikens kvalitetsförsämring kan förklaras endast med att journalisterna blivit sämre, en del förklaring kan nog sökas I 24-timmarsnyhetscykeln som premierar halvfärdiga nyheter nu före genomarbetade nyheter en dag senare. Detta tar dock inte ifrån Cornu förtjänsten att ha gjort ett bra reportage.

   Radera
  2. Sådana här faktafel kan inte ursäktas av en deadline. Det är ju inte direkt direktsändning av pågående drama. Det är slarv och obefintlig faktakoll.

   Radera
  3. Kom att tänka på denna video. ( för er som inte orkar kolla på videon själva så är det Denzel Washington om media och felaktiga nyheter plus lite eftersnack i en studio)

   https://m.youtube.com/watch?v=uKx0xl858Dc

   Mvh Martin66

   Radera
 16. Tack! Snyggt och faktabaserat!

  Men så är du ju inte anställd journalist hos någon av de stora heller. De ska skämmas, du ska ha stort beröm!!

  SvaraRadera
 17. Ger dig ett bra gräv på denna!

  SvaraRadera
 18. Mycket bra journalistik av Cornu! Man kan väl knappast förvänta sig av någon dementi från berörd massmedia?
  Lite mer om intressenterna bakom rörledningarna som det finns anledning att gräva i:
  Från Gazproms pressrelease:
  “In 2015, Gazprom, BASF/Wintershall, ENGIE, OMV, Shell, and Uniper inked the Shareholders Agreement to construct the Nord Stream 2 gas pipeline system with the annual capacity of 55 billion cubic meters from Russia to Germany across the Baltic Sea.”
  http://www.gazprom.com/press/news/2016/june/article276698/
  50.22% av Gazprom ägs av Ryska staten. En hel del av utländska ägare. Jag har sett nånstans att Shell äger eller har ägt 20%. Även Lundin oil, genom Vostok Nafta har ägt andelar.
  http://royaldutchshellplc.com/2016/10/06/gazprom-and-shell-reaffirm-strategic-cooperation/
  25 miljoner hushåll förväntas få sin energi genom North stream.
  http://www.businessfinancenews.com/29327-royal-dutch-shell-gazprom-pao-agree-over-baltic-sea-lng-project/

  Vänliga hälsningar,
  Dan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Uniper är väl f ö samma sak som gamla E.ON ungefär.

   Radera
 19. Mycket bra Lars. Det här är stort.
  Det här skulle ju komma berörd press och radio tillhanda.

  SvaraRadera
 20. Det är sju för många. Fakta är dock att tyskarna desperat behöver diktatorns gas. Tack vare miljömupparna.

  SvaraRadera
 21. Undrar om Merkl besöket hos vår Steffe hade något med något att göra..?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tja, Gerhard Schröder, den gamle avdankade politikern, sitter ju dessutom i styrelsen för NordStream. Tyskarna behöver ju gas, och ryssarna ser säkert tyskarna som solventa och trovärdiga kunder för sin gas eftersom det är ett stabilt land som dessutom tänker göra sig av med kärnkraften.

   Men du får ju skilja på bedömningen av Karlshamn som upplagsplats och den generella bedömningen på svensk regeringsnivå av hela NordStreamprojektet. Det senare har väl varit godkänt ett bra tag?

   Radera
  2. "Tyskarna behöver ju gas" kanske jag som är sjuk men konsensus efter 1945 är väl att Tyskarna inte får leka med gas.

   Radera
 22. Bra analys.
  Alternativ facts för att driva igenom sina egna intressen verkar vara på modet nu för tiden.
  Beklämmande att man inte kan granska fakta som detta när det ändå handlar om rikets säkerhet. Någonstans ligger hunden begraven..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tja, det vet jag inte. "Vår beredskap är god" är väl ett gammalt och ganska tydligt exempel på alternativa fakta. Det är inget nytt. Möjligen är väl den systematiska spridningen och användningen av dem ny.

   Radera
  2. Det är väl inte ljugandet som är nytt utan skamlösheten I själva ljugandet. Man ljuger medvetet, presskåren vet att man ljuger, man vet at presskåren vet att man ljuger, men man gör det ändå.

   Radera
  3. Inte jag!
   Det är så kul att säga sanningar till folk!
   De bliva rentutav tämligen glada att de kunna lita på mig.

   Radera